31 Jare Gody, czyli pożegnanie Zimy i przywitanie Wiosny, czyli Słowiański Nowy Rok. Tradycja Słowiańska 01

Jare Gody, czyli pożegnanie Zimy i przywitanie Wiosny, czyli Słowiański Nowy Rok.
Na początek polecam obejrzeć te filmy:


Jare Gody


Jare Gody w osadzie Białogród (Strumień 2014)
http://www.tv.bielsko.biala.pl/jare_gody_czyli_wiosna_w_slowianskim_grodzie_6859.html


Jare Gody 21 marca 2009

Postanowiłem dowiedzieć się, jak to z tą Tradycją Słowiańską, a dokładnie z Jarymi Godami było i jak jest teraz. Jest ci Ona nadal żywa, czy jest to tylko jakiś „wymysł nowo-pogański”, jak to pogardliwie określają wyznawcy nie-słowiańskiej tradycji, rodem z pustyni? Proszę przekonać się o tym, jak to jest na własne oczy, bo wygląda na to, że mimo 1000 lat prześladowania, niszczenia, zabraniania, obśmiewania, drwienia, zakłamywania, gardzenia, złorzeczenia, przeklinania itd, to Prastare Słowiańskie Święto, nie dość, że nadal uparcie trwa i nie pozwala się wymazać z ludzkiej pamięci, czego by sobie „krystowiercy”, czy inni „nowo-krzyżacy” życzyli i czego pragnęli, to jeszcze na przekór wszystkim ich działaniom, staje się Ona coraz bardziej powszechna, lubiana i coraz głośniej i liczniej obchodzona! Stare, dobre powraca, a żeby było śmieszniej, albo groźniej, widać coraz wyraźniej, że coś bardzo niedobrego, złego dzieje się z krześcijańskim odpowiednikiem Jarych Godów, które to krześcijańskie święto nazywane jest po słowiańsku Wielką Nocą, ale już po germańsku to jest Easter (Ishtar, Oestare, czyli Esther), a nie żadna tam Pascha (żeby było śmieszniej, to też zapożyczenie od słowiańskiego PoSZeDŁ, jak PaSZoŁ WoN!). O źródłosłowie tych nazw, można przeczytać dokładniej tu:

1. https://skribh.wordpress.com/2015/04/03/22-isztar-ishtar-isther-esther-easter-wesolych-swiat-hm-tylko-jakich-01/

2. https://skribh.wordpress.com/2015/04/03/23-isztar-ishtar-isther-esther-easter-wesolych-swiat-hm-tylko-jakich-02/

3. https://skribh.wordpress.com/2015/04/06/29-isztar-ishtar-isther-esther-easter-wesolych-swiat-hm-tylko-jakich-03/

Zacznijmy najpierw od ant-słowiańskiej wiki i zobaczmy co ona ma na temat Jarych Godów do przekazania:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jare_%C5%9Awi%C4%99to

Jare Święto (Jare Gody, Topienie Marzanny) – w kulturze słowiańskiej kilkudniowy cykl obrzędowy przypadający, związany z zakończeniem zimy i powitaniem wiosny[1].

Okres zwyczajów i obrzędów magicznych (znanych z przedchrześcijańskiej kultury ludowej Słowian) rozpoczynały przygotowania do symbolicznego przepędzenia zimy, które polegało na topieniu lub spaleniu w pierwszy dzień wiosny – przypadający w okolicy równonocy wiosennej, zwykle (nie uwzględniając roku przestępnego) wypadającej 21 marca – słomianej kukły zwanej Marzanną. Czyniono to przy szczególnym wszczynaniu hałasu – trzaskaniu z batów, terkocie i klekocie grzechotek, śpiewie i grze na wszelkiego rodzaju instrumentach[2][1].

Dalsza część przygotowań i zabiegów magicznych dotyczyła powitania wiosny i trwać mogła nawet do pierwszej niedzieli po równonocnej pełni Księżyca. Chcąc przyspieszyć oczekiwane przyjście wiosny i słonecznych dni mężczyźni na wzgórzach rozpalali ogniska. Młodzi wyruszali na łąki i do lasu w poszukiwaniu wierzbowych i leszczynowych witek, z których następnie „budowali” wiechy. W celu „przepędzeniu starego, zasiedziałego zła” wietrzono i sprzątano domostwa oraz tzw. obejście, prano i szykowano świeże odzienie. Całe gospodarstwo obchodzono i ziołami okadzano każdy jego zakątek. Pieczono również placki (szczególnie wiosenne kołacze). Najważniejszym prasłowiańskim zwyczajem było jednak malowanie jajek – mających wnieść do domostw energię i radość życia oraz mających zapewnić urodzaj i powodzenie na cały nowy rozpoczynający się wiosną nowy rok wegetacyjny[2][1].

Kulminacją tych przygotowań były zazwyczaj urządzane na świętych wzgórzach uroczyste uczty, podczas których organizowano igrzyska połączone ze śpiewem i tańcem oraz obdarowywano się kraszankami. Nazajutrz dzień rozpoczynano od obmywania się w świętej wodzie. Obchodzono również Śmigus – rytuał polegający początkowo na uderzaniu się nawzajem rozkwitłymi witkami. W późniejszym okresie oba te zabiegi magiczne – mające oczyścić oraz przynieść siłę i zdrowie – połączono w znany nam współcześnie zwyczaj Śmigusa Dyngusa. Wieczorem udawano się natomiast na mogiły przodków, gdzie pozostawiano dla nich jadło i wspominano zmarłych[2][1].

Współcześnie dla rodzimowierców słowiańskich (zrzeszonych m.in. w czterech formalnie zarejestrowanych w RP związkach wyznaniowych) święto obchodzone 21 marca[potrzebne źródło][3][4][5] poświęcone szczególnie Matce Ziemi oraz związane z postacią bóstwa Jaryły. Święto ku czci odradzającego się życia (nawiązuję do świątecznego cyklu pożegnaniem zimy i powitaniem wiosny, sięgającego czasów pogańskich – p. analogicznie Maslenica)[6][7][8].

……

Proszę bardzo, nawet wiki, która nie słynie z miłości do wszystkiego co słowiańskie stwierdza, że (przed narzuceniem siłą Lehitom i innym Słowianom nieludzkiej nie-słowiańskiej tradycji rodem z pustyni), mieli oni swoje najważniejsze święto! „Dziwnym zbiegiem okoliczności”, dokładnie w tym czasie, wyznawcy pustynnej tradycji postanowili zacząć obchodzić ich nowe święto, ustanowione w tzw. 325r na soborze w Nicei, przez „pogańskiego” cesarza Rzymu Konstantyna Wielkiego, na cześć rzekomej śmierci i zmartwychwstania założyciela ich religii! , że przez 325 lat nie obchodzono tego najważniejszego krześcijańskiego święta! Czyli wychodzi na to, że nie tylko malowanie jajej, święconkę, śmingus-dyngus, ale całą tę tzw. Wielkąnoc, krześcijanie zawdzięczają… tym obmierzłym, jak to oni ich nazwywają „poganom” i ich prastarej „pogańskiej” tradycji!!!

Jak ktoś nie wierzy, proszę oto dowody:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkanoc
Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha, mazow. Wielki Dzień[1] – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa[2], obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).
(…)

Poprawnie polityczna wiki, jak zwykle prześlizguje się po powierzchni także i tego zagadnienia, ale to nic, bo inne źródła, obdzierają krześcijan z ich złudzeń:

http://www.czechowice.chwz.in/nauczanie/36-obchodzenie-swiat/145-skad-sie-wziela-wielkanoc.html

Skąd się wzięła Wielkanoc?

1. Data
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.). W kościołach zachodnich Wielkanoc przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej kościelnej pełni Księżyca (tzw. paschalna pełnia Księżyca) przypadającej po 21 marca i oznacza to, że Wielkanoc wypada pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia (włącznie). Daty kościelnej pełni Księżyca zostały wyznaczone i stabelaryzowane w czasie Soboru Nicejskiego w 325 roku n.e. Kościelna pełnia Księżyca różni się od astronomicznej. Pierwsze wzmianki o celebracji Wielkiego Tygodnia pochodzą z IV wieku.

Jednak początek Wielkanocy sięga połowy II wieku, a wywodzi się ona ze święta Paschy. Wielkanoc została oficjalnie narzucona całemu Kościołowi w IV wieku w 325 r. na Soborze Nicejskim, zwołanym przez cesarza Konstantyna z dwóch powodów: 1) aby ustalić nową datę Paschy 2) aby odrzucić tzw. „herezję Ariusza”. Przy zwalczaniu poglądów Ariusza, choć nie było jednomyślności na soborze i nie uczestniczyli w soborze biskupi wszystkich kościołów, stwierdzono, że „taka jest wiara powszechna którą wyznajemy” i dokonano zrównania Boga Ojca z Jezusem Chrystusem, używając nowego sformułowania, mówiącego, że są oni „współistotni” (homousios), natomiast przy ustalaniu daty Paschy (Wielkanocy) oficjalnie stwierdzono, że dokonuje się nowego ustalenia „zdecydowaliśmy co następuje”, „słuszne jest zatem, abyśmy odrzucili praktyki tego narodu (żydowskiego) i kontynuowali przez wszystkie następne pokolenia obchody według innego rytu, w bardziej odpowiednim porządku (…) nie miejmy zatem nic wspólnego z wrażym motłochem żydowskim (…) przed naszą najświętszą religią otwiera się bardziej prawowierny i odpowiedni kierunek. Obierając go w pełnej jedności, wyjdźmy szanowni bracia, spomiędzy tego najohydniejszego ze wszystkich zgromadzeń (żydowskiego)”. Data Wielkanocy została więc ustalona i narzucona całemu chrześcijaństwu na Soborze zwołanym przez cesarza Konstantyna.

2. Nazwa
Nazwa Wielkanoc wskazuje że jest to święto wielkiej nocy. Która to noc została więc nazwana wielką? Została tak nazwana noc w czasie której Jezus zmartwychwstał, a więc noc w niedzielę przed świtem. Nazwa ta więc wskazuje, że głównym świętem chrześcijańskim jest dzień zmartwychwstania. Czy jednak Jezus nakazał aby wspominać dzień jego zmartwychwstania? Jezus nakazał aby wspominać Jego śmierć i jest to czynione podczas Wieczerzy Pańskiej, a chrześcijanie pierwszych wieków czynili to podczas święta Paschy obchodzonego w rocznicę śmierci Jezusa w dniu 14 Nisan wg kalendarza żydowskiego. Pierwsi chrześcijanie obchodzili więc Paschę – święto upamiętniające śmierć Pańską, a później gdy zmieniono datę obchodzenia tego święta i przeniesiono je na niedzielę, zaczęto jako główne wydarzenie świętować zmartwychwstanie Jezusa zamiast Jego śmierci. W związku z tym nie można było już tego święta nazywać Paschą, bo Pascha była świętem gdy Żydzi zabijali baranka, a chrześcijanie wspominali śmierć Bożego Baranka – Jezusa Chrystusa. Gdy zaczęto więc zamiast śmierci wspominać zmartwychwstanie to w niektórych językach zmieniono nazwę tego święta na inną m.in. w języku angielskim, niemieckim, słowiańskich. W naszym kraju tą nazwą jest „Wielkanoc”, która określa właśnie noc zmartwychwstania (także w języku czeskim, słowackim, słoweńskim). Słowo „Pascha” pozostawiono m.in. w językach duńskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, holenderskim, rosyjskim i włoskim, przenosząc tą nazwę z dnia upamiętniającego śmierć na dzień upamiętniający zmartwychwstanie.

Inna znana nazwa Wielkanocy to Easter lub Ostern. Nazwa ta używana jest wyłącznie w krajach angielsko- i niemieckojęzycznych, a wywodzi się prawdopodobnie od imienia pogańskiej bogini saksońskiej Ostary, Osterr lub Eastre która była uosobieniem wschodu, poranka i wiosny lub od skandynawskiego słowa Eostur – wiosna. Dawny historyk angielski i mnich katolicki z VII w. – Beda (zwany Venarbilisem), uznany przez kościoły katolicki, prawosławny i anglikański za świętego, dowodził iż słowo „Easter” było pierwotnie imieniem anglosaskiej bogini jutrzenki, znanej jako Eostre lub Ostara. Najważniejsze święto ku jej czci obchodzono w czasie wiosennego zrównania dnia z nocą. Inne źródła nie wspominają o istnieniu takiej bogini, jednak trudno sobie wyobrazić, że tak gorliwy katolik, jak Beda, zadał sobie tyle trudu, by wymyślić pogańskie pochodzenie nazwy Wielkanocy. Zresztą bez względu na to, czy była taka bogini, czy nie, między słowami „Easter” (Wielkanoc) a East (ang. wschód) i Eostur (skand. wiosna) zachodzi jakiś związek historyczny.

W książce Alexandra Hislopa z XIX w. pt. „Dwa Babilony” podano następujące wyjaśnienie: „Co oznacza sam wyraz Easter (angielski odpowiednik polskiego „Wielkanoc”)? Nie jest to nazwa chrześcijańska. Od razu rzuca się w oczy jej chaldejskie pochodzenie. Easter to nic innego jak Asztarte, jeden z tytułów Beltis, królowej nieba, której imię wymawiane było przez ludzi z Niniwy w identyczny sposób, jak się obecnie wymawia w języku angielskim Easter. Imię, które odnalazł Layard na asyryjskich pomnikach, to Isztar. Razem z Druidami, „kapłanami gajów”, kult Baala i Astarte został bardzo wcześnie sprowadzony do Brytanii. (…) Jeśli zatem Baal czczony był w Brytanii, to nie będzie trudno uwierzyć w to, że jego małżonka Isztar także była czczona przez naszych przodków, ani w to, że to od Astarte, której imieniem w Niniwie był Isztar pochodzą obchodzone obecnie kwietniowe uroczystości religijne znane jako Easter (Wielkanoc). Miesiąc ten przez naszych pogańskich przodków zwany był miesiącem Isztar (Easter-monath).”.

Oprócz powyższych nazw wprowadzono także nazwę określającą trzy dni od Wielkiego Piątku do Wielkanocy – „Tirdum Paschalne”. Aż do 1929 roku na określenie Triduum Paschalnego stosowano termin Triduum Sacrum. Obecnie używana nazwa pojawiła się w roku 1924. „Tridum” znaczy „trzy dni”. Nazwa Wielkanoc w niektórych krajach słowiańskich wskazuje na zmartwychwstanie jako centralne święto (zamiast śmierci Jezusa), a nazwa Easter w krajach anglosaskich wskazuje na powiązanie z pogańską boginią i wiosenne zrównanie dnia z nocą.
(…)

https://www.cai.org/pl/studia-biblijne/wielkanoc
(…)
W Jaki Sposób to Pogańskie Święto wniknęło w Chrześcijaństwo?

Prawdziwy biblijny kościół założony w 31 lat po Chrystusie – nigdy nie obchodził Wielkanocy! Pierwsi Chrześcijanie obchodzili święta żydowskie (które zgodnie z tym co mówi Stary Testament, Bóg dał Izraelowi) także w nowym duchu na pamiątkę wydarzeń, które związane były z tymi świętami. Prawdziwy kościół Boży nigdy nie święcił dnia, który miał przypominać o Zmartwychwstaniu, obchodził tylko pamiątkę śmierci Chrystusa (Nowotestamentowe Święto Paschy).

Na początku drugiego wieku inny kościół, który rościł sobie prawo do tego, iż jest prawdziwym kościołem Chrystusa, wprowadził nowe święto na miejsce święta Paschy, nazwane „Świętem Zmartwychwstania”.

W pierwszym i drugim wieku przybyli niewolnicy z Syrii, Persji i Babilonu, którzy odzyskawszy wolność, osiedlili się we Włoszech. Filozofowie ze wschodu wędrowali w kierunku zachodnim i wnosili naukę o czci słońca. Ta pełna mocy nauka wywarła wpływ na religie rzymskiej ludności. Jedną z uroczystości obchodzoną przez nich na wiosnę, było Święto Zmartwychwstania. Wyznawcy Chrześcijaństwa próbowali zrównać liczbę swoich świąt z liczbą świąt pogańskich, tak więc Święto Zmartwychwstania wprowadzili w tym samym dniu, w którym ludy wschodu czciły -Dzień Słońca – przy czym czcili oni nie dosłownie słońce, lecz prawdopodobnie świętowali na chwałę prawdziwego syna, Chrystusa. Zwyczaj ten wprowadzono w drugim wieku. Został on stworzony przez ludzi – Nie przez Boga! Nie ma na to żadnych podstaw w Jego Słowie, czyli w Biblii!

Wprowadzenie tego nowego święta w pogańską niedzielę było sukcesem. Pogańska ludność Rzymu zaczęła utożsamiać to święto ze swymi własnymi wiosennymi uroczystościami i wielu z nich przyjęło tę formę oddawania czci, sprawiającą wrażenie chrześcijańskiej. Kościół rzymski rósł szybko – lecz był wymieszany z pogaństwem! Tak zwany chrześcijański kościół zezwalał byłym ludom wschodnim zachować swe pogańskie zwyczaje i wiarę, jeżeli czyniły to w sposób wyglądający na chrześcijański, tylko po to, by zwiększyć liczbę swych wyznawców. To był kompromis a Bóg tego nie chce! Kiedy Konstantyn w 325r. n.e. został Cesarzem, przywódcy kościelni mogli wywrzeć na niego wpływ, by wydał zarządzenie zmuszające wszystkich w Cesarstwie Rzymskim do obchodzenia Święta Zmartwychwstania. Dzięki takiemu posunięciu pogańsko-chrześcijańska tradycja zaczęła się jeszcze szerzej rozprzestrzeniać.

W owym czasie Chrześcijanom zabroniono obchodzić nowotestamentowe Święto Paschy. Było ono bowiem określone jako „żydowskie”. Cesarstwo Rzymskie rozszerzało się coraz bardziej, a wraz z nim także jego pogańskie święta. Objęło to całą Europę Zachodnią. Gdy poganie zyskali wpływowe pozycje i zmienili nazwę „Święto Zmartwychwstania” na „Wielkanoc” wszędzie roz-przestrzenił się pogański zwyczaj szukania jajek, a zajączek wielkanocny był nadal symbolem płodności.
(…)

http://nickycruz.ovh.org/lista_doktryn.html

Lista doktryn Kościoła Rzymsko Katolickiego
(…)
– „Klątwa kościelna” dla świętujących Wielkanoc poza niedzielą ustanowioną na Soborze w Nicei (później potwierdzona przez papieża Jana VII w 878r) – rok 325
– Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym, wprowadzenie wizerunków, początek kultu obrazów, wypaczenie chrztu przez „pokropienie” i włączenie niemowląt – rok 375
(…)
(Przy okazji pojawia się kolejny problem z tzw. krztem niemowląt)

…..

Podsumowując, największe z krześcijańskich świąt, to w całości jedno wielkie ZAPOŻYCZENIE „OD-POGAŃSKIE”!!!

A teraz to i owo, co można znaleźć na temat Jarych Godów, jak trochę się przepatrzy, przetrząśnie trochę internet:

http://www.rodzimawiara.org.pl/obrzedowosc/jare-gody.html
https://opolczykpl.wordpress.com/2013/03/19/jare-gody-jare-swieto-swieto-jaryly-jarowita-swieto-wiosny/
https://opolczykpl.wordpress.com/2015/03/20/jare-gody-prastare-slowianskie-swieto-solarne/
http://przypiecek.blogspot.co.uk/2014/03/jare-gody.html
http://mojaslowianskafilozofia.blogspot.co.uk/2014/03/jare-gody-jare-swieto-swieto-wiosny.html
http://bukowlas.blogspot.co.uk/2015/03/ostara-eostre-jare-gody-2015.html
http://racjapolskiejlewicy.pl/wielkanoc-czy-jare-gody/8039
http://heyevent.com/event/679440642165471/jare-gody-maopolska-21-22-marzec-2015
http://ekomuzeumzabikraj.pl/92-ekomuzeumzabikraj-jare-gody
http://www.slowianskawiara.pl/jare-gody-2014/
http://piastowskiszlak.blogspot.co.uk/2013/03/jare-swieto.html
http://www.geocaching.com/geocache/GC5MJ4Z_jare-gody-pierwszy-dzien-wiosny
http://alternews.pl/uncategorized/jare-gody-prastare-slowianskie-swieto-solarne/
http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia-historia/30444/jare-gody-21-iii-2015-chram-mazowiecki-rkp
http://ag.108.pl/index.php/slawiano-arianie/139-wielkanoc-czy-jare-gody
http://echaswantewita.blogspot.co.uk/2014/03/gdzie-na-jare-gody.html
http://kragradogost.blogspot.co.uk/2015/02/jare-gody-2015.html
http://www.wiadomosci24.pl/artykul/jare_gody_czyli_prawdziwe_swieta_wielkanocne_131973.html
http://www.kolejkarudy.pl/site/index/2-aktualnosci/news/115-jare-gody.html
http://slowianolubia.blogspot.co.uk/2013/03/moje-wislane-jare-gody.html
http://weinoe.us.edu.pl/content/instytut-etnologii-i-antropologii-kulturowej/jare-gody-dzie%C5%84-kultury-s%C5%82owia%C5%84skiej-i-powitani
http://www.kobietaklasyczna.pl/2014/04/tradycyjna-wielkanoc-vs-sowianskie-jare.html
http://www.wykop.pl/link/1918498/jare-gody-najwieksze-swieto-slowian/
https://halocieszyn.pl/2014/03/16/jare-gody-na-cieszynskiej-uczelni/
http://gniazdo.rodzimowiercy.pl/tekst.php?tekstid=1815
http://www.ngopole.pl/2014/03/21/jare-gody/
http://kartylosu.pl/viewtopic.php?f=121&t=549
http://kalisz.naszemiasto.pl/artykul/jare-gody-na-kaliskim-zawodziu-czyli-praslowianskie-witanie,1335341,artgal,t,id,tm.html
http://dommokoszy.blogspot.co.uk/2013/03/jare-gody.html
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/jare-gody-328786
http://historian.bloog.pl/id,333832501,title,Witamy-wiosne-Jare-Gody,index.html?smoybbtticaid=614a29
http://etnosystem.pl/newsy/inne/7989-jare-gody-cieszyn
http://bywajtu.pl/strony/swieta-i-tradycje/notatka/pierwszy-dzien-wiosny/
http://www.gohwolczen.zafriko.pl/kat/obrzedy/jare_gody
http://www.freha.pl/lofiversion/index.php?t25284.html
http://swastyki.pl/swastyki-na-jajkach-w-swieto-jare-gody/
http://gle24.pl/impreza/Folkowe-Jare-Gody-LaGruppa-Gora-Trolla-Rod-Rum-w-Uchu,3283.html
http://www.welesowyjar.fora.pl/informacje-ogloszenia,1/jare-gody,40.html
http://casuals-ag.blogspot.co.uk/2011/03/jare-gody-2011_27.html
http://forum.wierczanie.pl/viewtopic.php?t=407&sid=e137faf48c0854e9ee60cab3f4d212d1
http://icity.pl/folkowe-jare-gody-w76293
http://24kurier.pl/Aktualnosci/Region/Lobez/Jare-gody,-czyli—
http://slowianszczyzna.pl/pl/ksiega-madrosci/potrawy/53-jare-gody
http://www.nowiny.rybnik.pl/artykul,30719,jare-gody-czyli-topienie-marzanny-w-rudach.html
http://tagi.ox.pl/tag,11844,jare-gody.html
http://www.lobez.pl/galeria/jare-gody.html
http://www.ftb.pl/folkowe-jare-gody_impreza_96297.htm
http://trojmiasto.miastokultury.pl/2,9815,11,,trojmiasto–folkowe-jare-gody.html
http://kolomir.blogspot.co.uk/2012/03/jare-gody-2012.html
http://www.cheops.darmowefora.pl/index.php?topic=8027.0
http://srh-silesia.pl/rodnovers.php?lang=pl
http://gladio.blogspot.co.uk/2010/03/jare-gody-2010-primavera-eslava.html
https://radiogdansk.pl/index.php/wydarzenia/item/14422-posluchaj-jak-brzmia-instrumenty-sredniowiecza-folkowa-noc-kupaly-w-klubie-ucho-w-gdyni.html
http://magia.onet.pl/artykuly/swieta-i-obrzedy,610/ostara-pierwszy-dzien-wiosny,30143.html
http://www.smakizpolski.com.pl/obraz-rodzimowiercy-slowianskiego-przykladzie/
http://www.svatohaj.sk/jaregody08.html
http://katarzynanowak.studiomoff.pl/475/
http://www.ciekawyswiata.com/Tradycje/jare-gody.html
http://www.toksyna.fm/koncerty/folkowe-jare-gody-klub-ucho.html
http://historia.newsweek.pl/jak-pierwszy-dzien-wiosny-spedzali-dawni-slowianie-newsweek-pl,artykuly,282491,1.html

Polecam obejrzeć te filmy:


Jare Gody


Jare Gody w osadzie Białogród (Strumień 2014)
http://www.tv.bielsko.biala.pl/jare_gody_czyli_wiosna_w_slowianskim_grodzie_6859.html


Jare Gody 21 marca 2009

Zapraszam na druga część, bo tam dołożymy jeszcze więcej paliwa do pieca i podsumujemy tę część tzw. tradycji krześcijańskiej, która to tradycja jest tylko jedna z wielu części tradycji, opartej na pustynnych źródłach, a wywodzących się rzekomo od tzw. Abrahama, chociaż jak się i temu uważnie przyjrzy, to nawet to nie jest w niej prawdziwe…

1 thought on “31 Jare Gody, czyli pożegnanie Zimy i przywitanie Wiosny, czyli Słowiański Nowy Rok. Tradycja Słowiańska 01

 1. Hehehe… Jak widać, „Szatan” uderzył był z cała swoją mocą, już na samym początku tego tzw. krześcijaństwa i zmajstrował był tzw. krześcijanom brzydkiego psikusa, zwanego Smingusem-Dyngusem, ale nie tylko tego jednego… :-0

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Poniedzialek-Wielkanocny-poganska-obrzedowosc-i-tradycja-Kosciola,wid,17414128,wiadomosc.html?ticaid=114a39

  Drugi dzień Świąt Wielkanocnych – wielkanocny poniedziałek, zwany także lanym poniedziałkiem lub, od nazwy zwyczaju, śmigusem-dyngusem. Niemal każdy z regionów Polski ma własną tradycję obchodzenia tego dnia.
  (…)

  ~zdzich 4 godziny i 30 minut temu
  Powinniśmy się cieszyć,że jeszcze coś nie coś zostało z naszej Słowiańskiej kultury,a nie nazywać ją pogańską. Pogańska to jest ale wiara rzymskokatolicka,którą narzuconą nam siłą przez kler watykański w 966 r.

  ~Wierzący – nie idiota 58 minut temu
  Czytajcie uważnie – „Kościół katolicki początkowo negatywnie odnosił się do kultywowania praktyk pogańskich, jednak z czasem został zaakceptowany …” – jasno z tego zdania , po akapicie ! wynika, że nie chodzi tu o „zaakceptowany zwyczaj” tylko „zaakceptowanE praktyki pogańskie” (czyli błąd !) A może jednak nie ma tu błędu i autorowi chodziło o podsunięcie nam zasad sprytnej polityki Kościoła, czyli PODSZYWANIA SIĘ lub ZAJMOWANIA DAT starych i odwiecznych obchodów pogańskich aby tym sposobem Kościół został zaakceptowany w danej społeczności pogan europejskich, afrykańskich czy amerykańskich gdzie do dzisiaj obchody świat i uroczystości katolickich są różne na danym kontynencie ?! Można zobaczyć, że większość świąt chrześcijańskich to daty dawnych obrzędów pogan, a z datą Bożego Narodzenia Kościół przez lata „szukał miejsca od lutego do grudnia” tak jak święto jakiś wszystkich świętych (arystokracja zmarłych?) wciśnięto przed Zaduszki, święto NASZYCH bliskich nieświętych (pospólstwo zmarłych?), czyli dawne pogańskie święto „dziady”, kiedy WSZYSCY zmarli byli sobie równi w „ICH” TYM SAMYM DNIU. Dlatego dla mnie nie ma „lepszego” dnia wszystkich świętych tylko dzień Święta Zmarłych, gdzie moi dziadowie są równi wobec Boga z JP2 & C

  ~Tadeusz.szania 2 godziny i 48 minut temu
  Tych pogańskich tradycji wcielonych do kościołów chrześcijaństwa jest wiele . Między innymi ,,WIELKANOC ” . Zwłaszcza symboliczny zajączek , czy symboliczne jajko .Niestety dla wielu wiernych –obrzędy pogańskie nie przeszkadzają . Wręcz mówią ,,to co z tego że pogańskie ” tym samym poświadczają że nie są z Chrystusa . Jezus Chrystus nie kalał się z pogaństwem , ani nie przyjmował ich wierzeń . Podobnie Żydzi bardzo dbali o nie przyjmowaniu wierzeń pogańskich . A jeżeli popadali w odstępstwo zostawali przez Boga Jahwe Jehowa karani .Dzisiaj śmiało można powiedzieć że Chrześcijaństwo to zlepek pogaństwa i Chrześcijaństwa . Tak zwane pomieszanie z poplątaniem . Już od założenia tej religii przez ,,Konstantyna ” religii powszechnej — czytaj katolickiej zostały wprowadzone przez tego najeżćce wierzenia pogańskie i chrześcijańskie . A ponieważ był poganinem i sam się obwołał najwyższym dostojnikiem tego zlepku kościoła wprowadzał pod przykrywką chrześcijaństwa swoje wierzenia . A miał tego wiele choćby boga słońca , triadę / trójcę / , nieśmiertelność duszy ,krzyż ,czczenie obrazów i wizerunków zwłaszcza swego, wywyższanie i chęć oddawaniu mu czci i przed nim się kłanianie . Mało tego oddawanie mu czci boskiej jako Bogu .Rzymianie mieli hopla na temat oddawania czci bogom , a zwłaszcza obwoływaniem się bogami / z małej litery / . Ale sie rozpędziłem — Wielkanoc ma pochodzenie pogańskie / kult płodności / i jako takie nie powinno być kultywowane .

  ~tomson136 1 godzinę i 1 minutę temu
  Prawdziwe i jedyne święto biblijne to obchodzenie śmierci Pana Jezusa .Powiedział „to czyńcie na Moją pamiątkę” Reszta świąt to obyczaje pogańskie i ludzkie.Biblia przestrzega przed takimi praktykami pisząc. „Przez waszą tradycję unieważniliście Pismo Święte”. Przykre jest że w tak światłych czasach jest jeszcze tak wiele niewiedzy i duchowej obojętności na to co się podoba Bogu i za co umarł Jezus.I na koniec ciekawostka ,a raczej zagadka .Co oznacza wyraz Alleluja ???????????????

  ~sssaq 40 minut temu
  Kościół dokonał chwalebnego dzieła przejmując dzikie i okrutne zwyczaje pogańskie i zamieniając je w obyczaje sławiące miłość człowieka do człowieka.I pomyśleć ,że niektórzy wciąż mają wątpliwości co do cywilizacyjnej roli duchowieństwa …

  ~światowid 2 godziny i 23 minut temu
  „Kościół katolicki początkowo negatywnie odnosił się do kultywowania praktyk pogańskich” A niby dlaczego miałby się negatywnie odnosić do praktyk pogańskich? Wszak cały katolicyzm to jedno wielkie pogaństwo. Wszystko jest plagiatem ze starożytności.

  ~nesfec 1 godzinę i 21 minut temu
  Tak, tak… W obrzędach wielkanocnych Chrystusa, czyli tego, którego te obrzędy mają dotyczyć, jest niewiele. Kościół asymilując do chrześcijaństwa pogańskie obrzędy ukręcił sam na siebie bat. Teraz nie ma to nic wspólnego z chrześcijaństwem.

  ~Ania 1 godzinę i 6 minut temu
  Bzdury żaden kościół u zarania dziejów nie miał nic przeciwko adaptowaniu tradycji pogańskiej, w ten sposób łatwiej było przeciągnąć pogan na swoją stronę, a że ci szli niechętnie łapano się wszelakich sposobów. Oba pseudo katolickie święta opierają się na kultywowaniu szeregu tradycji zaczerpniętych z pogaństwa, tylko mało który katolik o tym wie.

  ~jaro52l 56 minut temu
  I tak kościół katolicki to zlepek praktyk pogańskich pod płaszczykiem tzw. chrześcijaństwa,a tak naprawdę nie mający nic wspólnego z pierwszymi wyznawcami Chrystusa.

  ~m 3 godziny i 29 minut temu
  Wszystkie te chrześcijańskie święta są przejęte z pogaństwa. Kościół przejmował je i przerabiał na swoją modłę po to, żeby ułatwić sobie ekspansję.

  ~zdzich 4 godziny i 30 minut temu
  Powinniśmy się cieszyć,że jeszcze coś nie coś zostało z naszej Słowiańskiej kultury,a nie nazywać ją pogańską. Pogańska to jest ale wiara rzymskokatolicka,którą narzuconą nam siłą przez kler watykański w 966 r.

  ~olo 1 godzinę i 40 minut temu
  jakie tradycje kościoła? kościół katolicki ma jedną tradycje mordowanie niewinnych podczas tortur lub palenie na stosiepo uprzednich torturach . Rzekomo ostatnie spalenie kobiety miało miejsce w 1836r a ile jeszcze było ukrytych takich spraw?

  ~MK 4 godziny i 2 minuty temu
  JEDYNA PRAWDZIWA TRADYCJA KOSCIELNA JEST STRZYZENIE OWIECZEK.O KRUCJATACH I STOSACH NIE ZAPOMINAJAC.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.