56 Źródło słów… a co to takiego?!!

Źródłosłów… a co to takiego?!!

Ano właśnie… bo ani wytłumaczenia, ani wywiedzenia znaczenia tego słowa nigdzie nie odnalazłem, a skoro tego nie odnalazłem, no to znaczy, że tego nie ma! W internecie można znaleźć tylko to, co zamieściłem poniżej i w sumie nic więcej. (Jakby ktoś znalazł coś więcej, proszę to tu opublikować. Dzięki) Nikomu z tego co widzę, nie przyszło do głowy, żeby wytłumaczyć znaczenie tego słowa, ale tak sobie myślę, że wiem dlaczego.

Po pierwsze wszyscy ci „naukowcy, lingwiści itp” nie mieli i nadal nie mają ŻADNEGO POWODU, żeby używać słowiańskich/polskich/polahskich/lahskich słów i tłumaczyć ich znaczenia w prosty i przystępny sposób, używając do tego języka słowiańskiego, np. polskiego, bo za to nie byli i nie są ani nagradzani, ani szanowani przez ich mocodawców, którzy bynajmniej po słowiańsku nie mówili i nie mówią! Dziwne więc nie jest, że nikt z nich „będący przy zdrowych zmysłach”, sam sobie w obie stopy i w oba kolana strzelał nie będzie, jednocześnie podkładając sobie świnię, tylko po to, żeby umrzeć z głodu, bez pracy, w zupełnym niezrozumieniu i zapomnieniu! Zdarzały się jednak chwalebne wyjątki, broniące słowiańskiej racji stanu, ale nawet i te osoby używały z zasady tego samego obcego nazewnictwa, bo były zmuszone do tego, przez to samo środowisko, dla którego przecież pracowały i dla którego w przeważającej większości pisały te swoje uczone wywody. Mam tu na myśli prof. Witolda Mańczaka, którego język i tak jest dla mnie najbardziej zrozumiały i z którego wieloma spostrzeżeniami się zgadzam, aczkolwiek nie ze wszystkimi… np. patrz np. tzw. laryngały. Wracając do źródłosłowu… i tak to tzw. lingwistyka, zastąpiła językoznawstwo, a tzw. etymologia zrobiła to samo ze źródłem słów, czyli źródłosłowem.

http://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%BAr%C3%B3d%C5%82os%C5%82%C3%B3w
źródłosłów (język polski)
wymowa: IPA: [ʑrudˈwɔswuf], AS: [źrudu̯osu̯uf], zjawiska fonetyczne: wygł.
znaczenia:
(1.1) podstawa etymologiczna wyrazu
(1.2) jęz. słowo wyjściowe w etymologii
(…)
Przykład: Internacjonalizmy to wyrazy w różnych językach mające wspólny źródłosłów.
(…)

(Czytaj, to wyrazy pochodzenia od-słowiańskiego!)

Po drugie znaczenie tego słowa, czyli jego źródłosłów, jest tak oczywisty, że NIKOMU ale to ZUPEŁNIE NIKOMU nic innego, po za jednym możliwym znaczeniem nie przychodzi do głowy. Znacie inny źródłosłów dla tego słowa? Napiszcie więc tu! Zapraszam! Ja twierdzę, że nikomu z Was nic takiego się nie uda, bo to słowo jest słowem JEDNOZNACZNIE OCZYWISTYM!. No bo czym ono jest i z czego ono składa się, z jakich rdzeni?

ŹRóDŁoSŁóW = ŹRóDŁo + SŁoWo

1. Źródło
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%B9r%C3%B3d%C5%82o_%28ujednoznacznienie%29
http://synonim.net/synonim/%C5%BAr%C3%B3d%C5%82o

http://sjp.pl/%BCr%F3d%B3o
źródło
1. naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej; urządzenie wydzielające światło, ciepło, prąd;
2. miejsce pochodzenia czegoś, punkt wyjścia;
3. przyczyna, powód;
4. pochodzenie informacji

2. Słowo
http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owo

Słowo – elementarna część mowy. Jego pisanym odpowiednikiem jest wyraz. Za pomocą słów określa się wszelkie pojęcia rzeczywiste i abstrakcyjne, także na ogół ludzie myślą słowami. Wiele słów składa się na mowę.

Słowo to znak języka; zespół dźwięków mowy ludzkiej będący symbolicznym oznaczeniem pojęcia. Ta sama sekwencja dźwięków może mieć różne znaczenie w różnych językach i odwrotnie, to samo pojęcie określa się w różnych językach różnymi sekwencjami dźwięków. W jednym języku ta sama sekwencja dźwięków może określać różne pojęcia (homofony), czasami dopiero z kontekstu można zrozumieć, czy mówiący powiedział jedno, czy dwa lub więcej słów.

http://pl.wiktionary.org/wiki/s%C5%82owo
1.1) wyróżniona fonetycznie lub graficznie część wypowiedzi składająca się z jednego lub więcej morfemów, wyrażająca pewną niezmienną treść w danym języku; zob. też słowo w Wikipedii
(1.2) obietnica, przyrzeczenie
(…)
synonimy:
(1.1) wyraz

hiponimy:
(1.1) onomatopeja, skrótowiec, wulgaryzm

holonimy:
(1.1) słownictwo

meronimy:
(1.1) morfem, nagłos, sylaba, wygłos

wyrazy pokrewne:
rzecz. słownictwo n, słownik m, słowniczek m, słowotwórstwo n, posłowie n, słowa n lm
czas. wysłowić się
przym. słowny, odsłowny
przysł. słownie

związki frazeologiczne:
rzucać słowa na wiatr • szukać słów • słowa prawdy • połykać słowa • od słowa do słowa • nie przebierać w słowach • mieć dwa słowa (do kogoś) • dobre słowo • odmierzać słowa • dobierać słowa • trzymać się na słowo honoru • skończyć się na słowach • ostatnie słowo • chwytać za słowa • być po słowie • gra słów • słowo honoru • słowo harcerza • słowo oficera • słowo wstępne • wolność słowa • innymi słowy • słowo w słowo • puste słowa
zobacz też: przysłowia o słowie i słowach

etymologia:
(1.2) skrót od słowo honoru (por. słowo harcerza, słowo oficera)

uwagi:
zobacz też: słowa

…..

I co? Ktoś czegoś tu nie zrozumiał? Jeśli tak, no to oznacza, że ta osoba nie jest SŁOWIANINEM i NIE ROZUMIE CO CZYTA W JĘZYKU SŁOWIAŃSKIM! Jako ciekawostkę dodam, że ja nie znalazłem i nie znam źródłosłowu dla słów ŹRóDŁo jak i SŁoWo! Jak ktoś zna, proszę napisać, żebyśmy wszyscy to poznali!

Zobaczmy teraz, jak niepewne jest znaczenie i źródłosłów słowa etymologia.

http://www.slownik-online.pl/kopalinski/3A927218F379721AC12565BE003C2482.php
etymologia źródłosłów, pochodzenie wyrazów; nauka o pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu wyrazów. Etym. – gr. etymologia ‚analiza, pochodzenie wyrazu’ z étymon ‚prawda; „prawdziwe”, dosłowne, pierwotne znaczenie wyrazu’ z r.nij. od étymos ‚prawdziwy’; zob. log-; -log.

http://portalwiedzy.onet.pl/107067,,,,etymologia,haslo.html
etymologia (łc. z gr. etymología od étymos ‘prawda, rzeczywistość’ + lógos ‘nauka, słowo’) 1. językozn. pochodzenie słowa, wyraz lub wyrazy, z których zostało ono utworzone; źródłosłów. 2. dział językoznawstwa zajmujący się badaniem pochodzenia słów, ustalaniem pierwotnego wyrazu lub wyrazów, które w wyniku różnych zjawisk językowych utworzyły współczesne słowa

Hasło opracowano na podstawie „Słownika Wyrazów Obcych” Wydawnictwa Europa, pod redakcją naukową prof. Ireny Kamińskiej-Szmaj, autorzy: Mirosław Jarosz i zespół. ISBN 83-87977-08-X. Rok wydania 2001.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Etymologia
Etymologia, źródłosłów – dział językoznawstwa badający pochodzenie wyrazów, zmiany ich znaczenia i formy w miarę upływu czasu. Jednocześnie wyraz ten oznacza objaśnienie pochodzenia konkretnego wyrazu i jego znaczenia.

Określenie „etymologia” pochodzi z greckiego ἐτυμολογία etymologia, wyrazu o tym samym znaczeniu, poświadczonego już na początku I wieku n.e. To z kolei pochodzi od greckiego rzeczownika ἔτυμον etymon – w znaczeniu „rdzeń każdego słowa, pierwotne, początkowe znaczenie”[1] i λόγος logos – w znaczeniu „objaśnienie”[2]. Z kolei rzeczownik ἔτυμον pochodzi od przymiotnika ἔτυμος etymos, „prawdziwy”.

Zadaniem badań etymologicznych jest odtworzenie wyrazu, wykrycie przypuszczalnego pierwotnego znaczenia, wyjaśnienie jego dalszego rozwoju semantycznego i objaśnienie struktury morfologicznej. Badania etymologiczne opiera się często na analizie porównawczej.

Etymologię o podstawach naukowych (językoznawstwa historycznego i porównawczego) należy odróżniać od etymologii ludowej, potocznej, próbującej określać pochodzenie (etiologię) wyrazów na podstawie podobieństwa ich formy dźwiękowej (wymowy, brzmienia) do innych wyrazów.

Etymon – wyraz używany do oznaczenia podstawy derywacyjnej (tworzenie wyrazów pochodnych poprzez dodawanie sufiksów i prefiksów) danego wyrazu.

…..

No i co? Jaki jest prawdziwy i prawidłowy źródłosłów słowa etymologia? Czy jest to prawda, rdzeń, pierwotne, początkowe znaczenie? Kto wie?

Sprawdźmy co można dowiedzieć się więcej pewnego o źródłosłowie słowa etymologia:

http://dictionary.reference.com/browse/etymology
(…)
Word Origin and History for etymology
late 14c., ethimolegia „facts of the origin and development of a word,” from Old French et(h)imologie (14c., Modern French étymologie), from Latin etymologia, from Greek etymologia, properly „study of the true sense (of a word),” from etymon „true sense” (neuter of etymos „true, real, actual,” related to eteos „true”) + -logia „study of, a speaking of” (see -logy).

http://en.wiktionary.org/wiki/etymology

Etymology

From Middle English etimologie, from Old French ethimologie, from Latin etymologia, from Ancient Greek ἐτυμολογία (etumología), from ἔτυμον (étumon, true sense) and -λογία (-logía, study of) (from λόγος (lógos)).

(…)

http://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%94%CF%84%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD#Ancient_Greek

Etymology

Neuter substantive of ἔτῠμος (étumos, true, real). The true sense of a word according to its origins, its etymology

http://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%94%CF%84%CF%85%CE%BC%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek

Etymology

From or closely related to ἐτεός (eteós, true) true, real, sure

http://lingu.glossa.dk/etymos.html
The Authority of Truth and the Origin of ὅσιος and ἔτυμος

In a paper read at a conference in Cambridge in 2005 (and later published in Greek and Latin from an Indo-European Perspective, Cambridge 2007, 145-161), I presented a new etymology of the Greek adjective ἔτυμος / ἐτήτυμος ‘true’ (and the synonymous cognate ἐτεός):

Greek ἐτήτυμος has an exact match of the Vedic adjective tūtumá- ‘efficient’, if the underlying Indo-European root is reconstructed as *h1t(e)uh2- ‘be strong, efficient’ (this observation is, to my knowledge, new)
(…)

…..

Powtarzam, czyli co w sumie znaczy słowo „etymologia”, bo znaczenie słowa „źródłosłów”, jest jednoznaczne i oczywiste dla KAŻDEJ SŁOWIANKI I KAŻDEGO SŁOWIANINA, pomimo tego, że nigdzie po za tym miejscem, nie zostało ono opublikowane w internecie?  Czy jest to magia? Tak, jest to MaGia, czyli MoC , Naszego Pradawnego Słowiańskiego  Języka 🙂

1 thought on “56 Źródło słów… a co to takiego?!!

 1. Sławomirze, masz rację z Odyssey Belchevsky!!! Ta praca ośmiesza ofitzjalne źródła… Tyle tylko, że nieme umysły i tak nic z tego nie zrozumiejo…

  http://docplayer.net/36076534-Principles-of-conceptual-linguistics-and-their-nature-based-evolution.html

  (…) Understanding of the word “Etymology” itself

  According to the Oxford dictionary [13] definition, etymology is defined as “origin and development of a word in form and sense, account of this; study of origins of words.” The Online Etymology dictionary points to the meaning of etymology in its relationship to the greek word ethumo εθυμο,“the true meaning of a word.”If, however, we conduct a deeper search into the true meaning of ethumo, we discover that it is not greek in origin, but rather foreign to attic prose, used only by Plato in a quotation in the Cratylus, where he ‘attacks’ the works of the Ionian philosophers (indicating Phrygia). The Phrygians were an ancient people known to the greeks as ‘barbarians’, originally from ancient Macedonia. They established their empire in asia Minor (1200-800 BC). Their language has not been clearly deciphered, but a large number of words belong to the slavic substrate, including the actual ‘name’ which can be related to the slavic word breg > bregi, a geographical name for edge (i.e. edge of a sea or lake).In Modern greek, ethumo εθυμο does not exist on its own, which in fact strongly indicates that the word has been borrowed by greek from an earlier European language. since the word and its derivatives and relations could not be identified in the latin or germanic group of languages, I initiated a search for possible slavic connections, particularly within the older Macedonian dialects, which revealed that the word ethumo is related to the Macedonian words дума (duma) > думо (dumo)> умо (umo) which equate withword, thought and mind. delving into the homeric realm, I discovered that the south slavic duma is very close in meaning to the ancient word dumo > thumo θυμο, d > th >θ. according to g. Curtius [14], the ancient Macedonians frequently changed the sound θto d or t. The word θυμο, as pointed out by E. Maltby [15],means mind or soul. We find the same in other homeric words and expressions, such as thumalgi > dumalk meaningdistressing the mind and dumo e moi meaning the thought is mine. further analysis of the south slavic words umo (the mind) dumo > duma (a word, thought, to think), reveals that they are firmly based in the same root word, um > umo (the mind)(…)

  Czytajcie ludziska i myślcie samodzielnie… 🙂

  …..

  E+Do”Mo+LoGia, czyli Do”MaNie, o”M+ySL”… !!! WSPANIAŁE!!!

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.