62 Do wyboru do koloru pustynia synajska, arabska albo Sahara

https://i0.wp.com/i.wp.pl/a/f/jpeg/34942/islam_mekka_muzulmanie_afp656.jpeg

~luka 12 godzin i 31 minut temu
Czy nie można normalnie żyć, tylko trzeba należeć do sekt; polityczno-mitologicznych, typu partie X, Y, Z, stada katoloislamskie itp. TOŻ TO SAMO ZŁO !!!

~ela 6 godzin i 1 minutę temu
I jedno i drugie powinny przestac istniec. Najlepsza religia to wiedza i rozum

~Johny Gurkha 12 godzin i 46 minut temu
Zachód podeptał swoją religię, zmuszony zostanie do przyjęcia obcej i jak podejrzewam w najskrajniejszej formie. Ta degeneracja do niczego innego nie może doprowadzić.

~misza12 godzin i 42 minut temu
wiecej tego dziadostwa sprowadzajcie do europy to za 20 lat biali beda mniejszoscia w europie!!!! teraz jest na ulicach juz tyle czarnych i kolorowych ze szok!!! przyjezdzaja do europy aby siedziec na zasilkach!!! pracowac im sie nie chce bo lepiej siedziec i niech panstwo placi!!! politycy z europy albo sa slepi albo glupi!!! bo ja tego juz nie rozumiem!!

~sarna531 6 godzin i 34 minut temu
I tak masoneria likwidując chrześcijaństwo załatwiła samych siebie. ONI planowali wojnę pomiędzy chrześcijanami a muzułmanami ale nie przewidzieli, że chrześcijanie nie będą chcieli walczyć. Kto pod kim dołki kopie sam w nie wpada. Celowo sprowadzali muzułmanów do Europy.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Rywalizacja-religii-w-XXI-wieku-Kiedy-islam-dogoni-chrzescijanstwo,wid,17471030,wiadomosc.html

Jaki jest przepis religii na sukces w kategorii liczby wyznawców? Podążanie z duchem czasu, czy przeciwnie, niewzruszone trwanie przy konserwatywnych wartościach? Zapaleni, inspirujący kaznodzieje, czy mądrzy duchowi przewodnicy? Walka z innymi religiami, czy prowadzenie dialogu? Żadne z powyższych… O liczbie wyznawców danych religii w okolicach roku 2050 będzie decydowała rozrodczość wiernych.

Wzrost islamu, odwrót chrześcijaństwa

Prognoza nie jest specjalnym odkryciem, skoro także dzisiaj islam i chrześcijaństwo są największymi religiami. Analiza tego, co decyduje o ich sile, jest natomiast bardzo ciekawa. Obydwie są religiami misyjnymi, które wbudowane mają w swoją strukturę chęć zbawienia jak największej części ludzkości. Jednak w XXI wieku sukcesów na tym polu autorzy raportu PRC im nie wróżą. Na przyjęcie chrztu w ciągu najbliższych 35 lat uda się namówić co prawda 40 milionów osób, ale 100 milionów przestanie być wyznawcami Chrystusa. Co czyni chrześcijaństwo największym przegranym na polu misyjnym. Ta grupa przypadnie „niestowarzyszonym” czyli agnostykom i ateistom, co wskazuje na Zachód jako winowajcę głównych problemów chrześcijaństwa.

Czy islamowi powiedzie się lepiej? W pewnym sensie tak. Nie utraci tak znacznej liczby wiernych z powodu apostazji. Jednak zbyt wielu ich też nie pozyska. Zmiana netto z tytułu konwersji wyniesie około 3 milionów osób na korzyść islamu, co przy skali ludności świata nie wykracza poza błąd statystyczny i można to uznać za brak wzrostu. Groźba kary za odejście od religii w życiu doczesnym – a nie tylko po śmierci – wydaje się zatem strategią wartą rozważenia przez religijnych hierarchów. Może nie zyskają dzięki temu wielu wyznawców, ale też wielu nie stracą.

Co zatem powoduje, że islam rośnie w dwukrotnie szybszym tempie od przyrostu naturalnego? Najistotniejszym czynnikiem jest tu demografia. Średnia dzietność w rodzinach muzułmańskich to 3,1, a w chrześcijańskich 2,7 – a więc znacznie powyżej 2,1, pozwalającej utrzymać obecną populację. I to będzie decydowało o dalszym utrzymywaniu się przewagi liczebnej. Przy czym to jednak muzułmanie będą zwycięzcami, którzy zwiększą swój udział w światowej populacji z 23 proc. do niecałych 30 proc.

W kurczącej się Europie (łącznie z Rosją) co dziesiąty mieszkaniec będzie muzułmaninem. To przyrost o 27 milionów nowych wyznawców. W tym samym czasie chrześcijaństwo straci 100 milionów. Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Belgia to kraje, gdzie muzułmanie będą stanowili 10-12 proc. populacji. Jednocześnie liczba chrześcijan spadnie tam do połowy lub jeszcze mniejszego udziału mieszkańców.

Rywalizacja z dala od zachodniego świata

Wzrost islamu będzie się jednak odbywał gdzie indziej. Dla współzawodnictwa religii to subkontynent indyjski, Bliski Wschód i Afryka będą najważniejszymi regionami. Kluczowe są tu kraje azjatyckie, takie jak Pakistan, Indonezja czy Indie oraz afrykańskie – Nigeria, Egipt czy Sudan.

Dodatkowo na korzyść islamu wpłynie wzrost średniej długości życia, największy ze wszystkich religii. Tutaj będzie miał również miejsce sukces misyjny islamu. Nawrócenie na islam trzech milionów osób, wspomniane wyżej, odbędzie się w Afryce, ale cóż to jest wobec 130 milionów nowonarodzonych dzieci, których rodzicami są muzułmanie – w samej tylko Nigerii. W Afryce nastąpi jednak także awans chrześcijaństwa i stanie się ona najliczniejszym chrześcijańskim kontynentem. Europa będzie dopiero trzecia.

Zmiany w Europie

Dla Europy istotny okaże się napływ imigrantów z krajów muzułmańskich. Nasz kontynent stanowi dla nich najpopularniejszy kierunek. W latach 2010-2015 przybyło ich 1,2 miliona. Analitycy Pew Research Center twierdzą, że w połowie tego stulecia islam rządziłby (nie licząc imigrantów) duszami 8,4 proc., czyli około 58 milionów mieszkańców Europy. To wzrost demograficzny o 14 milionów w stosunku do stanu z 2010 roku. Pozostałe 13 milionów, które sprawią, że odsetek wszystkich wyznawców Mahometa na Starym Kontynencie przekroczy 10 proc., sprowadzimy sami. Tu prym będzie wiodła Wielka Brytania, która według szacunków przyjmie 2 miliony imigrantów muzułmańskich.

Zdolność do przekonania Europejczyków do wypowiedzenia szahady (przyjęcia islamu) zrównoważy liczbę apostatów i pozostanie bez wpływu na rozwój religii Mahometa na kontynencie.

Migracja nie stanowi problemu wyłącznie dla Europy. Katar i Kuwejt będą miały coraz większą populację hinduskich i buddyjskich gastarbeiterów. Czy ludzie ci, dzisiaj traktowani jak niewolnicy, zaczną domagać się szerszych uprawnień? Czy w kraju muzułmańskim nastąpi konflikt na tle swobody praktykowania religii politeistycznych?

Migracja wymusi zmiany?

Oczekiwane zmiany nie pozostaną bez konsekwencji politycznych. Grupa państw opowiadająca się za islamskim modelem ze względu na coraz większą liczebność będzie coraz głośniej domagać się uznania dla swojej wizji świata. Już dzisiaj jest to widoczne w dążeniach Organizacji Współpracy Islamskiej do ograniczania wolności słowa i wprowadzania przepisów o bluźnierstwie, czy w licznych potępieniach Izraela w Radzie Praw Człowieka ONZ.

Specjaliści od szariackich finansów także mogą zacierać ręce, bo przy naturalnym wzroście rynku może się to okazać profesją przyszłości. Rozpalą się nowe konflikty. Może w Nigerii, gdzie dzisiejszy podział 50/50 pomiędzy islamem a chrześcijaństwem zmieni się w proporcję 60 do 40 na korzyść islamu. Czy podniesione zostaną kwestie zysków z ropy naftowej? Czy dojdzie do podziału tego kraju, już dzisiaj dopuszczającego w północnych gubernatorstwach prawo szariatu?

W Wielkiej Brytanii muzułmanie już dzisiaj uzyskali specjalne prawa, na przykład zezwolenie na (ograniczone) funkcjonowanie sądów szariackich. Nowa muzułmańska inicjatywa MEND (Muslim Engagement and Development) chce poprzez wyborczy sojusz uzyskać penalizację obrazy islamu i brak kar więzienia dla dżihadystów wyjeżdżających do Syrii i Iraku. Czy w przyszłości będą w stanie uzyskać więcej? A jak zachowa się Szwecja wobec trzykrotnie większej niż dzisiaj populacji muzułmanów, skoro już obecnie tamtejsza policja mówi o co najmniej 50 miejskich strefach wykluczonych, o ograniczonym dostępie dla służb państwowych.

Jeżeli jednak wierzyć przewidywaniom, w 2050 roku nastąpi koniec wyścigu. Średnia dzietność w obydwu religiach spadnie do 2,3. Obydwie będą już wtedy zdobywać przewagę jedynie dzięki temu, że pozostałe grupy religijne będą się kurczyły z powodu demografii.

~Andrzej 10 godzin i 47 minut temu
Islam to religia strachu, nietolerancji i ścisłego podporządkowania wierzących i niewierzących (deklaratywnych islamistów) rygorom wynikającym z Koranu. Koran niejako narzuca antydemokratyczność każdego państwa, w którym religia ta zostaje uznana za Państwowe wyznanie. „Państwo Islamskie” jest szczególną emanacją tej ideologii wypływającą z Koranu, gdzie wprost wyznawcy są zobowiązani do dokonywania zabójstw i zemsty, nie tylko wobec innowierców, ale na każdym, kto w jakikolwiek sposób swoim zachowaniem, działalnością, mową, gestem mógłby spowodować zachwianie wiary w „prawdziwym” muzułmanie. Stąd przepaść między islamem a np. chrześcijaństwem. W Islamie Bóg jest groźny, każący człowieka za każde odstępstwo od przepisów zawartych w Koranie, typ PANTOKRATORA – w chrześcijaństwie Bóg – Chrystus to Bóg miłości i prawdy. Obie religie stoją na kompletnie różnych biegunach doktrynalnych, w pierwszej wiara wynika ze strachu przed Bogiem i… innymi współwyznawcami, w drugiej wiara jest wynikiem odpowiedzi na miłość Boga do człowieka.

~Heniek 13 godzin i 41 minut temu
OD zawsze mówię, że religie to zło. To instrument w rękach cwaniaków do otumaniania naiwnych narodów ! Bogów nie ma, to mity ! Ludziom potrzebna jest pomoc psychiatryczna a nie kapłani !

~Polak 7 godzin i 56 minut temu
Nie ma religii to jest anarchia, bałagan i wyuzdanie seksualne. Do ateistów, niewierzących, niezdeklarowanych itp. Jeśli dziś nie wierzysz w Boga to nie myśl, że islamiści dadzą ci spokój. Zginiesz w drugiej kolejności. Najpierw wybiją wszystkich zdeklarowanych do innych religii a potem wezmą się za Was bo jak ktoś już kiedyś powiedział „kto nie jest z nami ten przeciw nam”. Lepiej zastanów się co jest bliższe twojemu sercu. Jeśli jesteś Polakiem to nie wierzę, że będą Ci bliższe inne wartości niż chrześcijańskie. Już dziś zajrzyj głęboko w swoje sumienie i odpowiedz sobie na to pytanie zanim będzie za późno.

~ali 13 godzin i 46 minut temu
o wszystkim decyduje zasobność portfeli mieszkańców danego państwa. Czym biedniej tym lepiej dla rozwoju religii. Islam jest silny i rośnie w silę jakoś dziwnie tam gdzie jest bieda i niski poziom wykształcenia. w Polsce islam ma idealną pożywkę , ludzie biednieją a tylko cześć się bogaci kosztem innych, tylko patrzec jak i u nas się pojawią bojówki islamskie!!!

~otojakjest 2 godziny i 36 minut temu
”kiedy islam dogoni chrześcijaństwo?” – już zaczął i to takimi samymi metodami jakimi dawniej posługiwali się watykanie dla krzewienia swojej religii czyli wycinaniem w pień opornych i wyznawców innej religii. Problem w tym, że islam stosuje te barbarzyńskie metody dzisiaj i znajduje zwolenników wśród psychopatów chcących bezkarnie mordować …

~IPik 11 godzin i 21 minut temu
artykuł ok ale delikatny. Bylem w Watykanie…..i uzmysłowiłem sobie po obrazach tam zgromadzonych , ze religie to jedno pasmo morderstw. Wiec nie ma znaczenia ktora ktorą wygryzie….świat splynie z krwia swoich wyznawców. To jest historycznie udowodnione. A co sie robi w Afryce… nam si e to podoba a im ?? Przeraza mnie głupota ludzi wydających paszporty na stale w europie wyznawcom islamu, przyjmujących na osiedlenie stale inne narodowości które u siebie nie umią uzyskać stabilności. Takie osoby powinniśmy wyrugować obecnie z polityki i to chyba juz nic nie da. Dlaczego…politycy juz .zachwiali stabilność narodową w własnym domu..teraz tylko będą uciekać przed maczuga. Czyli TOTALNA wojna i chaos nasz czeka. Dzięki tzw. socjalnej pomocy. A możemy pomagać innym, ale bez prawa zasiedlenia. Wykształcić, pomóc i wysłać z powrotem….niech robią porządek u siebie własnymi rękoma.Im sie tu podoba..wystarczy trochę pojeździć…to sie widzi jaki maja burdel u siebie i prawny i społeczny. Myśmy w europie prawie 500 lat potrzebowali na ten porządek który mamy. To druga wojna światowa ustabilizowała nas narodowo !!! No to teraz to burzymy. Ok ale będzie mordobicie !! Nasz wybór. A to ze będzie to normalna cecha genów każdego narodu by uzyskać przewagę w przyrodzie. Powodzenia…w szukaniu żarcia. haaa Opinia moja to ukształtowana mysl na podstawie artykułów prasowych w europie. No i tyle mi zostało co mi na kapało !

~aaaaaaa 11 godzin i 26 minut temu
Religia…. to przez nią na świecie najwiecej ludzi zginęło (najbardziej ludzi podzieliła) jest jak zaraza i bardzo podobna do politycznego cyrku. Ja wierzę w swojego boga który na imię ma wszechświat. Nie krytykuję i nie neguję jesli widzę araba lub świadka Jahwe.

~ateista 11 godzin i 26 minut temu
Chrzescijanstwo i islam to tylko judaistyczne sekty, ktorym sie udalo.

~azja 11 godzin i 55 minut temu
każda religia jest zła bo jej celem jest podporzadkowanie człowieka.Mówie NIE dla każdej religii a islam to najwieksze badziewie!!!!!!

~oooolllaaa 12 godzin i 7 minut temu
Po 2, 3 dzieci to maja młode Turczynki, dwudziestoparolatki, starsze juz 4,5,6 . przewaznie wszyscy siedzą na zasiłkach i całkiem dobrze sie maja. Opanowuja całe osiedla i buduja meczety. Widze to, mieszkajac w Holandii.

~Izabela 9 godzin i 7 minut temu
Niestety w Niemczech gdzie mieszkam jest dokladnie to samo!!

~kaska 6 godzin i 32 minut temu
Ja tez to widze siedzac w niemczech…nie dalej jak wczoraj mialam scysje z jedna turczynka ktorej dziecko dokucza mojemu….ale dalam rade….polozyli po sobie uszy….na szczescie w landzie gdzie mieszkam powili niemcy otwieraja oczy….i reaguja !

~szczery 11 godzin i 38 minut temu
Musicie wiedziec jedno Dzisiejsza polityka wpuszczania emigrantow muzulmanskich do Europy jest celowa I ma za zadanie wykreowac konflikt etniczno religijny w Europie.Rzadzace lewicowe pokolenie 68 , (wiadomego pochodzenia), robi to celowo I w pewnym celu zaslaniajac sie slowami – wymowkami typu: „tolerancja” , ” poprawnosc polityczna”- haslami fantomami ktore sa z gruntu falszywe nie prawdziwe.

~jus 12 godzin i 3 minuty temu
…w artykule nie wspomniano o tym, że europejki wychodząc za mąż za muzułmanów rodzą dzieci, które automatycznie są muzułmanami, więc…..Islam JUŻ przewyższa chrześcijaństwo. Tak jest i będzie.

~olo 12 godzin i 9 minut temu
Francja i Wielka Brytania już zostały skolonizowane przez muzulmanow z Afryki i bliskiego wschodu. trzeba się bronic przed ta pseudoreligia w imie której mordują niewinnych ludzi i sieja strach na swiecie

~OBSERVER 11 godzin i 31 minut temu
Imam wspolnoty muzulmanskiej w Lipsku zapytany przez wyznawcow machometa ” Co maja robic jakie prawo respektowac Prawo Niemieckie, czy prawo islamskie otrzymali odpowiedz….Jestesmy w mniejszosci musimy respektowac prawo kraju w ktorym zyjemy,… ale sytuacja sie zmieni jezeli bedziemy w wiekszosci, wtedy obowiazuje „prawo boga”. To nie jest dowcip, te slowa padly…

~Pietro 12 godzin i 57 minut temu
Bieda sprzyja radykalizacji i kieruje w stronę religii (islam), nowoczesne, bogatsze społeczeństwa łatwo się laicyzują, bo religia (może poza protestantyzmem) nie popiera bogacenia się i łatwego, beztroskiego życia. Chrześcijaństwo więc przeżywa kryzys. To zresztą widać po wiernych w polsce – ich obecność w uroczystościach i obrzędach religijnych. Pamiętam lata lata 80 te i problemy społeczno polityczne Polaków i ich zaangażowanie religijne i „dobrobyt” obecny i laicyzację coraz większych grup społecznych

~DDF 11 godzin i 18 minut temu
Miasto Gdynia, rok 2008-1 Kebab a w nim 6 Turków,rok 2015-10 Kebabów w kazdym po 5 Turków plus ich rodziny zakładam ze 2 rodzicow +2 dzieci daje nam:10x5x3=150 moslemów. W tych Kebabach razem z nimi przesiaduja nasze blondynki a te urodza im piekne smagłe potomstwo.Sami okreslmy co nas czeka za pare lat. Proponuje tez wycieczke do Berlina a zobaczycie ja k to wyglada u sasiadow.

~<<<<<<<<< 11 godzin i 52 minut temu
Rok 2050 Ali Mehmet Mustafa , prezydent Angielskiej Republiki Islamskiej , wygłosił w Londynie odezwę do narodu. Bracia w wierze! Nie musicie wcale ścinać pozostałych resztek niewiernych. Przecież z mężczyzn można uczynić efektywnych niewolników , a co lepsze kobitki poużywać.

~Versus 10 godzin i 22 minut temu
Słabnące chrześcijaństwo, nijakość, brak zdecydowania europejskich przywódców, labilność kulturowa, obyczajowa, z jednej strony i z drugiej strony agresywny Islam, za który muzułmanie gotowi są umierać-to się musi skończyć upadkiem Europy. To współczesny najazd Hunów, utajony ale ciągły, trwający od lat 50-tych.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.