100 CHaoS, KHaoS, KToŚ, CoŚ, CzaS, CaŁoŚĆ, CiaŁo, CzeLuŚĆ, SzeoL.., czyli dlaczego nikt poza Słowianami nie wymawiał i nie wymawia dźwięku zapisywanego jako „C”… 02

Chaos 02

Zbadamy teraz znaczenia, źródłosłów i pochodzenie słowa CHaoS.

Nie trzeba daleko szukać, żeby przekonać się, że źródłosłów słowa CHaoS nawet wg oficjalnego germańskiego językoznawstwa, jest bardzo wątpliwy, albo jeszcze gorzej, bo także i to słowo, NIE MA ŻADNEGO PEWNEGO (także tzw. greckiego) ŹRÓDŁOSŁOWU. Oficjalne germańskie językoznawstwo ma z tym wyrazem wiele problemów, zwłaszcza co do jego licznych znaczeń i pochodzenia. Mimo tych niejasności, możliwości wywiedzenia źródłosłowu słowa CHaoS, (jak i jego często zupełnie sprzecznych ze sobą znaczeń, jak i pochodzenia), są tylko dwie:

a.
albo słowo CHaoS NIE JEST tzw. indo-europejskie i pochodzi z podłoża językowego (tzw. substratu) NIE (Non-Indo-European), który rzekomo istniał na terenie dzisiejszej tzw. Grecji co najmniej przed tzw. 800-600pne [patrz tzw. greka homerycka i tzw. atestowanie (zapisanie) tego słowa w Iliadzie i Odysei] lub nawet przed 2200-1300pne – patrz pisma liniowe A i B i język przodków tzw. Greków, czyli tzw. Ahaiów / Mykeńczyków itp.], a z tego wynika, że znaczenie tego prastarego słowa NIE MOŻE BYĆ W ŻADEN SPOSÓB WYWIEDZIONE W ŻADNYM JĘZYKU IE, tzw. indo-europejskim (Indo-European).

lub

b.
słowo CHaoS JEST tzw. indo-europejskie i pochodzi albo z podłoża językowego (tzw. substratu) IE z terenów dzisiejszej tzw. Grecji, (wtedy ci tzw. Ahaiowie / Mykeńczycy itp. nie byliby Indo-Europejczykami!!!) lub odwrotnie i słowo to ZOSTAŁO ODZIEDZICZONE przez przodków tzw. Greków, czyli tzw. Ahaiów / Mykeńczyków itp. od ich tzw. indo-europejskich przodków.  Zważywszy na spory problem z tzw. podłożem lub podłożami językowymi rzekomo odnajdywanymi w tzw. j. greckim (Przypis 1), wynika że znaczenie tego prastarego „greckiego” słowa, MOŻE BYĆ WYWIEDZIONE TYLKO w języku tzw. PIE (Proto-Indo-Europejskim) lub INNYM STARSZYM, niż ta tzw. greka homerycka lub nawet jej przodek, czyli język tzw. Ahaiów / Mykeńczyków. Tzw. język PIE, to język który MUSIAŁ ZACHOWAĆ JEGO PIERWOTNĄ ISTOTĘ I ZNACZENIE, no bo skoro to słowo jest tzw. indo-europejskie, to TYLKO z tego języka (lub jego jakiegoś następcy)  słowo CHaoS dostało się do tzw. j. ahaiskiego / mykeńskiego, a potem do tzw. greki homeryckiej i wszędzie dalej.

Jeszcze raz podkreślę, że o ile mi wiadomo nie ma ŻADNYCH DOWODÓW na to, że słowo CHaoS zostało zapisane i odczytane (atestowane) w piśmie liniowym B i że ja jedynie przypuszczam, że skoro to słowo dotyczy systemu wierzeń tzw. Ahaiów / Mykeńczyków itp, to MUSI BYĆ ONO STARSZE, niż tzw. Wojna Trojańska, czyli tzw. 13w pne! Wnioskuję, że skoro słowo to zostało użyte w powiązaniu do Ahaiów / Mykeńczyków itp, to to słowo MUSIAŁO BYĆ IM ZNANE i albo zostało przez nich wymyślone, albo odziedziczone od ich tzw. proto-indo-europejskich przodków, czyli tzw. ludu PIE (Proto-Indo-European). Jeśli nie… oznacza to to, że tzw. Homer albo to słowo sobie WYMYŚLIŁ, albo ZAPOŻYCZYŁ od kogoś. Pytanie od kogo?

Twierdzę, na podstawie dowodów przedstawionych w części pierwszej tego wpisu, jak i tych zgromadzonych poniżej, że JĘZYK SŁOWIAŃSKI ZACHOWAŁ DO DZIŚ PIERWOTNĄ ISTOTĘ I ZNACZENIE SŁOWA CHAOS, W ZNACZENIU JAKO „CAŁOŚĆ” itd. Z tego wynika, że JĘZYK PROTO-SŁOWIAŃSKI (PS) BYŁ PODSTAWĄ JĘZYKOWĄ tzw. j. greckiego (ahaiskiego / mykeńskiego), jako tzw. język PIE, albo że słowo CHaoS ZOSTAŁO Z NIEGO ZAPOŻYCZONE, CO NAJMNIEJ przed tzw. 800-600pne, jeśli nie dużo wcześniej, patrz zapisanie i odczytanie, czyli tzw. atestowanie w ILIADZIE I ODYSEI tzw. Homera i powiązanie przez niego znaczenia tego słowa z tzw. Ahaiami / Mykeńczykami itp.

Na podstawie tego twierdzę, że dźwięk zapisywany jako „C”, jest PIERWOTNYM DŹWIĘKIEM, w porównaniu do dźwięków zapisywanych jako „CH” lub „K”, co oznacza, że dźwięki zapisywane jako „CH” lub „K” ZOSTAŁY ZNIEKSZTAŁCONE przez tzw. Greków i ich przodków, którzy NIE BYLI W STANIE, ANI POPRAWNIE WYMÓWIĆ NIEKTÓRYCH DŹWIĘKÓW tzw. j. proto-indo-europejskiego (PIE), [wg. mnie tożsamego z j. proto-słowiańskim (PS)], jak np. dźwięku zapisywanego jako „C”, ani NIE POTRAFILI ZROZUMIEĆ ISTOTY I ZNACZENIA WYRAZÓW TEGO JĘZYKA lub ROZUMIELI JE OPACZNIE I ZMIENIALI ICH ZNACZENIE, patrz zmiana znaczenia słowa CaŁoŚĆ, przekształconego w tzw. greckie CHaoS, jako znaczeniowo rzekomy RoZZieW, ZieW, czy w końcu w bezład, nieład, nieporządek, pustkę, próżnię, czeluść, otchłań itp.

Twierdzę, że próba wywiedzenia znaczenia słowa CHaoS od tzw. PIE rdzenia *ǵʰeh₂u- ZieW (RoZZieW, ZieWaĆ/T), czy innych (patrz poniżej), jak to robi oficjalne językoznawstwo, jest błędna, bo pomijając niejasności językowe, CAŁKOWICIE POMIJA SIĘ znaczenie rdzenia ZioNąĆ/T, czyli oficjalne wywiedzenie jest  NIEWŁAŚCIWE I PODWÓJNIE WTÓRNE, BO WYWODZI ZNACZENIE SŁOWA CHaoS, NIE OD PIERWOTNEGO ZNACZENIE tego słowa, co zostanie udowodnione w dalszej części tego wpisu.

Przyjrzyjmy się najpierw oficjalnemu źródłosłowowi słowa CHaoS:

http://en.wiktionary.org/wiki/Chaos
Chaos n
A taxonomic genus within the family Amoebidae — several very large amoebae.

Etymology
This entry lacks etymological information.

!UWAGA!
Brak źródłosłowu!

http://en.wiktionary.org/wiki/chaos
Etymology
Borrowed from Ancient Greek χάος (kháos, vast chasm, void)

In Early Modern English used in the sense of the original Greek word. In the meaning primordial matter from the 16th century. Figurative usage in the sense „confusion, disorder” from the 17th century. The technical sense in mathematics and science dates to the 1960s.

!UWAGA!
Wiki twierdzi, że wcześniejszym znaczeniem słowa CHaoS (przynajmniej w j. angielskim) było znaczenie „materia pierwotna”, a nie „zamieszanie, nieład”!!!

http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
χάος
Etymology 1
Uncertain. Has traditionally been connected to χαίνω (khaínō), χάσκω (kháskō, “I gape, yawn”)
Pronunciation:
(5th BC Attic): IPA: /kʰá.os/
(1st BC Egyptian): IPA: /kʰáos/
(4th AD Koine): IPA: /xáos/
(10th AD Byzantine): IPA: /xáos/
(15th AD Constantinopolitan): IPA: /xáos/

Noun
χάος • (kháos) (genitive χάεος, χάους); n, third declension

the primordial state of existence

Etymology 2
Adjective
χάος • (kháos) m, χάος f, χάον n; second declension
Alternative spelling of χάϊος (kháïos) „genuine, true”
Greek
Noun
χάος (cháos) n (plural χάη)

 1. chaos, disorder, mess
 2. (mathematics) chaos

!UWAGA!
Wiki twierdzi, że źródłosłów słowa CHaoS jest „niepewny i tradycyjnie został on połączony z χαίνω (khaínō), χάσκω (kháskō)”. Dodatkowo wiki podaje drugie znaczenie tego słowa, jako „prawdziwy, prawda, rzeczywisty, itd

Proszę zwrócić także uwagę, na łączenie znaczenia słowa CHaoS, ze znaczeniem słów: space przestrzeń, air powietrze, abyss głębia, chasm otchłań, infinite darkness nieskończona ciemność, a także nieład, bezład, bezwład itp, bo będziemy jeszcze musieli wrócić do wytłumaczenia tych powiązań w następnej części tego wpisu!

http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CF%89#Ancient_Greek
χαίνω
Ancient Greek
Etymology
This entry lacks etymological information.
Pronunciation
5th BC Attic: IPA: /kʰa͜ɪ́.nɔː/
1st BC Egyptian: IPA: /ˈkʰɛ.no/
4th AD Koine: IPA: /ˈxɛ.no/
10th AD Byzantine: IPA: /ˈxe.no/
15th AD Constantinopolitan: IPA: /ˈxe.no/

Verb
χαίνω • (khaínō)
late present of χάσκω (kháskō)

!UWAGA!
Brak źródłosłowu!

http://starling.rinet.ru/cgi-bin/query.cgi?basename=\data\nostr\nostret&root=config&morpho=0
Eurasiatic: gewV
Meaning:empty
Indo-European:
g’hēy(w)-, g’hyā(w)-
Altaic:
gĕbo
Uralic: *kawa ‚rise to the surface’ (?)
(…)

!UWAGA!
To źródło podaje różne źródłosłowy, nawet w językach rzekomo STARSZYCH NIŻ TZW. PIE, np. tzw. j. nostratyczny (przodek tzw. j. PIE i IE, ałtajskich i uralskich) http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_nostratyczne, co oznacza że słowo CHaoS, jako ZieW (a także ZioN) JEST BAAARDZO STARE, skoro zostało ODZIEDZICZONE LUB ZAPOŻYCZONE  do następujących grup językowych: tzw. indo-europejskiej, ałtajskiej, uralskiej, (a nawet do tureckiej, mongolskiej i tunguskiej, tyle że nie mogę teraz odnaleźć tych danych w tym źródle)!!!

Twierdzę, że rdzeń i znaczenie słowa ZieW może być tożsame ze słowem ZeRo, jako brakiem, pustką itp!!!

http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%AC%CF%83%CE%BA%CF%89#Ancient_Greek
χάσκω
Ancient Greek
Alternative forms
χαίνω (khaínō) post-Classical
Etymology
From Proto-Indo-European *ǵʰeh₂u- (“to yawn, gape”). Cognates include Latin hiō, Tocharian A śew, Tocharian B kāyā, Lithuanian žioti, Russian зия́ть (zijátʹ), Sanskrit विजिहीते (vijihīte), and Proto-Germanic *gīnaną, *ganōną (English yawn).
Pronunciation
IPA: /kʰás.kɔː/ → /ˈxas.ko/ → /ˈxas.ko/

Verb
χᾰ́σκω (kháskō)

 1. to yawn, gape, open wide  [quotations ▲]
  1. (chiefly in Comic Poets) to gape in eager expectation  [quotations ▼]
  2. to yawn from weariness, ennui or inattention  [quotations ▼]
 2. (less common) to speak with open mouth, to utter  [quotations ▼]
 3. to open and swallow  [quotations ▼]

References

!UWAGA!
1. Brak słowiańskiego/polskiego źródłosłowu ZieW+aĆ/T!
2. Tocharian A śew – to jest rdzeń tzw. satem; Tocharian B kāyā, – to jest rdzeń tzw. centum/kentum!!! Jak to możliwe?!! Co uległo zniekształceniu i od czego i jak ma się to do oficjalnej definicji tzw. satem i centum/kentum, czy Tocharian B kāyā zniekształciło się w Tocharian A śew, a może odwrotnie, a może jeszcze inaczej?!! Czy ktoś umie to wytłumaczyć?!!  🙂 LOL 🙂

Narzuca się pytanie, czy jest tu mowa o słowiańskim rdzeniu ZieWaĆ/T, czy… może ZioNąĆ/T?!! Porównajmy więc znaczenie obu tych wyrazów:

http://pl.wiktionary.org/wiki/ziewa%C4%87
ziewać czasownik nieprzechodni niedokonany (dk. ziewnąć)

(1.1) szeroko otwierać usta, wydając charakterystyczny przeciągły odgłos z powodu senności lub znudzenia[1]

!UWAGA!
Wiki nie podaje fizycznej istoty ZieWaNia, jako części procesu oddychania, czyli zasysania (WDecHu) powietrza do wnętrza CiaŁa, które to ZieWaNie nie istnieje bez ZioNięCia, TCHNieNia, (WyDecHu) itp. zassanego powietrza na ZeWNąTRz!!!

http://en.wiktionary.org/wiki/ziewa%C4%87
Verb
ziewać impf (perfective ziewnąć)

 1. to yawn (to open the mouth widely and take a long and deep breath)

!UWAGA!
Wiki tu podaje fizyczną istoty ZieWaNia, jako części procesu oddychania!

http://pl.wiktionary.org/wiki/yawn
rzeczownik
(1.1) ziewnięcie
(1.2) ziewanie
(1.3) nudziarstwo

czasownik nieprzechodni
(2.1) ziewać
(2.2) zionąć

!UWAGA!
W j. angielskim albo NIE MA ROZRÓŻNIENIA MIĘDZY ZieWaĆ/T a ZioNąĆ/T i OBA TE SŁOWA są związane ze znaczeniem oDDyCHaĆ/T, patrz https://translate.google.co.uk/#pl/en/zion%C4%85%C4%87 !!!

Jeśli już to oDDecH, to i WDecH i WyDecH, czyli ZieW/WWieW i WyWieW, czyli ZioN!!! Czy podobne uproszczenie występuje też i w innych językach, min w tzw. j. greckim?!! Np. w j. niemieckim ZioNąĆ/T, jest tożsame z splunąć, wymiotować, ale nie z ZieWaĆ/T, patrz: http://pl.wiktionary.org/wiki/speien. (Nie trzeba chyba wyjaśniać, że SPeieN, to zapożyczenie od-słowiańskie jako SPLuNąĆ/T, PLuĆ/T). Dodatkowo wiki podpowiada, że ZioNąĆ/T, to buchać (1.2) wypluwać, wymiotować, za http://pl.wiktionary.org/wiki/eructar

http://synonim.net/synonim/ziewa%C4%87
Nie znaleziono synonimów dla słowa „ziewać”

http://pl.wiktionary.org/w/index.php?search=zion%C4%85%C4%87&title=Specjalna%3ASzukaj&fulltext=1
Nie ma strony zatytułowanej zionąć.

http://sjp.pl/zion%C4%85%C4%87
zionąć
książkowo:
1. wydzielić, wydzielać z siebie zapach (zwłaszcza nieprzyjemny), ogień itp.;
2. wyrzucić, wyrzucać pociski itp.;
3. o zapachu, parze itp.: zostać wydzielonym, być wydzielanym;
4. przenośnie, o jamach itp.: ukazać się, ukazywać się;
5. żywiołowo okazać, okazywać swoje uczucia;
6. przenośnie, o uczuciach: zostać wyrażonym, być wyrażanym intensywnie

http://synonim.net/synonim/zion%C4%85%C4%87
Synonimy słowa zionąć: bić, bluzgać, bryzgać, brzydko pachnąć, brzydko pachnieć, buchać, burzyć się, chlapać, chlustać, cuchnąć, czuć, dmuchać, dyszeć, gorzeć, kipieć, nie posiadać się z, nie posiadać się z gniewu, nie posiadać się z nienawiści, pachnąć, pachnieć, pałac, pałać, płonąć, pryskać, rozpryskiwać się, rozprzestrzeniać się, roztaczać woń, rzygać, sikać, strzelać, strzykać, szaleć, śmierdzieć, tchnąć, tęchnąć, trącić, tryskać, uchodzić, uciekać, walić, wionąć, wonieć, wrzeć, wyciekać, wydobywać się, wydostawać się, wydzielać, wylatywać, wylewać się, wypływać, wypryskiwać, wytryskać, wytryskiwać, zajeżdżać, zalatywać, zalecieć, zatrącać, ziać, żywić

!UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę, że wyrazami i wyrażeniami bliskoznacznymi są: „TCHNąĆ/T” jak i „ZioNąĆ/T np. ogniem” itp.

Proszę zwrócić uwagę, że ZieWaĆ/T / ZieWNąĆ/T to najpierw ZASSAĆ, WCIĄGAĆ/T DO WNĘTRZA CIAŁA ISTNIEJĄCE JUŻ POWIETRZE, po to by je po chwili TCHNąĆ/T na ZeWNąTRz, czyli nie ZieWaĆ/T / ZieWNąĆ/T, a w sumie ZioNąĆ/T!!! Dalej jamy, szczeliny, pieczary, jaskinie itd, czyli oTCHŁaNie UKAZUJĄ SIĘ przez ZioNięCie, a nie przez ZieWaNie, czy ZieWNięCie!!!

Proszę poczytać inne wyrazy i wyrażenia bliskoznaczne i zwrócić uwagę, że ZieWaĆ/T / ZieWNąĆ/T NIE MA ŻADNYCH INNYCH WYTŁUMACZEŃ, w przeciwieństwie do ZioNąĆ/T!!!

POWTARZAM, ŻEBY MÓC ZIEWAĆ / ZIEWNĄĆ, NAJPIERW COŚ (LUB KTOŚ), W TYM WYPADKU POWIETRZE (JEDEN Z 4 ŻYWIOŁÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD CAŁOŚCI / CHAOSU) JUŻ MUSI ISTNIEĆ, A PO WCIĄGNIĘCIU / ZASSANIU POWIETRZA DO WNĘTRZA CZEGOŚ / KOGOŚ (NP. CIAŁA), MUSI NASTĄPIĆ TCHNIENIE, CZYLI ZIONIĘCIE NA  ZEWNĄTRZ TEGO CZEGOŚ / KOGOŚ!!!

JEDNO BEZ DRUGIEGO NIE ISTNIEJE! WNĘTRZE NIE ISTNIEJE BEZ ZEWNĘTRZA!!! NIE MOŻNA TCHNĄĆ / ZIONĄĆ BEZ WCZEŚNIEJSZEGO ZIEWNIĘCIA, A ZIEWNĄĆ NIE MOŻNA, JAK NIE MA CZEGO WCIĄGNĄĆ DO WNĘTRZA (CIAŁA), BO NICZEGO NIE MA, ANI „POWIETRZA”, ANI „CIAŁA”!

WYNIKA STĄD, ŻE CAŁOŚĆ / CHAOS NIE BYŁA NICOŚCIĄ I ZIEWNĘŁA SAMĄ SOBĄ I DO WNĘTRZA SWOJEGO „CIAŁA”, POTEM SAMĄ SIEBIE ZIONĘŁA ZNÓW W SIEBIE, W JEJ „CIAŁO”, NO BO NIC INNEGO PRZECIEŻ WTEDY NIE ISTNIAŁO, JAK I NADAL ISTNIEJE TYLKO JEDNO I TO SAMO, CZYLI PIERWSZA, PIERWOTNA, MATERIA – „PRIMORDIAL MATTER”, A MY I WSZYSTKO CO NAS OTACZA, JESTEŚMY TYLKO JEJ NIEROZERWALNYMI CZĘŚCIAMI!!!

WYGLĄDA NA TO, ŻE JESTEŚMY WEWNĘTRZNYM ODDECHEM / TCHNIENIEM WEWNĄTRZ PIERWOTNEJ CAŁOŚCI. WYGLĄDA NA TO, ŻE JEST TO ZGODNE Z PRAWAMI FIZYKI WSPOMNIANYMI W POPRZEDNIEJ CZĘŚCI TEGO WPISU!

Proszę zwrócić uwagę dalej, że CHaoS, jako CHaSM, ABYSS itp. (otchłań, czeluść itd.) LOGICZNIE występują jednak WTÓRNIE do CHaoSU, jako „primordial matter„, czyli  „materii pierwotnej”, a ta materia pierwotna, to NIKT INNY JAK PIERWOTNA, PIERWA, PIERWSZA MATKA!!! Stąd wniosek że CaŁoŚĆ/T, była i jest Nią, a nie Nim!!!

NIE MOŻNA ROZDZIELIĆ CZEGOŚ CZEGO NIE MA! JEŚLI MI KTOŚ NIE WIERZY, PROSZĘ ROZDZIELIĆ PRÓŻNIĘ LUB POWIETRZE UŻYWAJĄC NICZEGO… ALBO CZEGOKOLWIEK! 🙂 NIE MOŻNA ZROBIĆ CZELUŚCI W PRÓŻNI… NAWET POMIJAJĄC LOGIKĘ, JUŻ PO RÓŻNYCH OPISACH STWORZENIA ŚWIATA WIDAĆ WYRAŹNIE, ŻE POJĘCIE TZW. CZELUŚCI POWSTAŁO WTÓRNIE, CZYLI I OPISYWANIE ISTOTY CHAOSU W TEN SPOSÓB TEŻ JEST WTÓRNE W STOSUNKU DO JEGO PIERWOTNEJ ISTOTY JAKO CAŁOŚCI, TYLKO W KTÓREJ MOGŁA POJAWIĆ SIĘ CZELUŚĆ!

(Zagadnieniem wtórności pojmowania przez różne tradycje ChaoSu jako CzeLuŚCi, czy też oTCHŁaNi, zajmę się w kolejnych częściach tego wpisu)

Jeśli uważnie przeczyta się poniższe opisy, to ponownie dojdzie się do nieodpartego wniosku, że wymowa i znaczenie istoty słowa CaŁoŚĆ/T, zostało przekręcone w CHaoS, a następnie w CzeLuŚĆ/T, czyli oTCHŁaŃ, czyli GŁęBię, czyli PRzePaŚĆ/T itp, itd.

Najpierw istniała CaŁoŚĆ/T, czyli Pierwsza Matka, potem Ona sama z Jej Wolnej Woli ZieWNęŁa do Jej „CiaŁa” / WNęTRza (WDecH) i następnie TCHNęŁa, ZioNęŁa na Jej ZeWNąTRz (WyDecH), (ale i tak w siebie, bo NIC / NIKT INNY NIE ISTNIAŁ)! Czyli po prostu, najpierw CHaoS / CaŁoŚĆ zapadła się w samą siebie, po to by następnie sama z siebie w siebie wypaść…

I tak WSZYSTKO ZAISTNIAŁO, najpierw poprzez „SAMO ZAGĘSZCZENIE” CHaoSu / CaŁoŚCI, a następnie Jej „SAMO ROZPRĘŻENIE”!!! Samo „SAMO ROZPRĘŻENIE” bez „SAMO ZAGĘSZCZENIA” nie mogłoby wystąpić, bo wszystko się „SAMO RÓWNOWAŻYŁO”!!!

Czy to nie przypomina Wam czegoś, jakby tzw. Wielkiego Wybuchu, tyle, że przed tym tzw. Wielkim Wybuchem, czyli Wydechem, ZioN+ięciem itp, nastąpił „Wielki Wbuch”, czyli Wdech, ZieWN+ięcie?!! Czy to nie przypomina Wam tego, jak powstanie wszystkiego opisywane jest w tradycji wedyjskiej i późniejszej hinduskiej, patrz MAHAWISZNU, który oddechem (Wydech) tworzy wszechświaty, by je potem (Wdech) zniszczyć?! I tak w kółko w nieskończoność?!!

http://pl.wikipedia.org/wiki/Mahawisznu

Mahawisznu – pierwsza inkarnacja Wisznu. Jedna z przejawień manifestacji purusza. Stwórca niezliczonej ilości wszechświatów, (…) Tymczasowo tworzy wszechświaty. (…) Podczas Jego wydechu powstaje ogrom wszechświatów, które są następnie niszczone podczas Jego wdechu. (…) Jest oryginalną inkarnacją w tym materialnym świecie, panem czasu, natury, przyczyny i efektu, umysłu, ego, pięciu elementów, trzech sił natury, zmysłów i formy kosmicznej. Chociaż jest On panem wszelkich przedmiotów ruchomych i nieruchomych w tym materialnym świecie, Sam jest całkowicie niezależny. Mahawisznu, spoglądając na naturę materialną, pobudza ją i wówczas purusza awatar zapładnia ją żywymi istotami. Jedynie na skutek spojrzenia Mahawisznu stworzona zostaje świadomość, która jest znana jako mahat-tattva. (…) Z Jego oddechu pojawiła się pierwotna Rygweda[4].

Zgodnie z TRADYCJĄ WEDY / WIEDZY, w akcie tworzenia wszechświata, jako pierwszy powstał dźwięk OM, OUM, AUM itp. Twierdzę, że dźwięk nazywany jako OM, OUM, AUM itp, to nic innego jak UM, czyli RoZ+uM, RaZ+uM. Niektórzy mogą wytłumaczyć to słowo jako RaZ+uM, czyli Jeden+Umysł lub  Ra+Z+uM, czyli Ra Z uMu, Ra Z uMysłu, czyli Światło Z uMu, Światło Z Umysłu… Świat Z Umysłu… Muszę przyznać, że i w pierwszym i w drugim przypadku nie umiem się z Nimi nie zgodzić!!! 🙂

Porównajmy teraz różne opisy tego, Czym lub Kim była/był i jest ChaoS:

http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos
Mythology, philosophy, and religion

http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_%28mythology%29
In Greek mythology, Chaos, the primeval void, was the first thing which existed. According to Hesiod,[1] „at first Chaos came to be” (or was)[2] „but next” (possibly out of Chaos) came Gaia, Tartarus, and Eros.[3] Unambiguously born „from Chaos” were Erebus (Darkness) and Nyx (Night).[4]

The Greek word „chaos” (χάος), a neuter noun, means „yawning” or „gap”, but what, if anything, was located on either side of this chasm is unclear.[5] For Hesiod, Chaos, like Tartarus, though personified enough to have born children, was also a place, far away, underground and „gloomy”, beyond which lived the Titans.[6] And, like the earth, the ocean, and the upper air, It was also capable of being affected by Zeus’ thunderbolts.[7]

For the Roman poet Ovid Chaos was an unformed mass, where all the elements were jumbled up together in a „shapeless heap”.[8]

!UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę, na wiele sprzecznych ze sobą opisów istoty Chaosu, jako: „the primeval void, was the first thing which existed”, albo „at first Chaos came to be” (or was)[2] „but next” (possibly out of Chaos) came Gaia, Tartarus, and Eros.[3] Unambiguously born „from Chaos” were Erebus (Darkness) and Nyx (Night).[4„, albo „The Greek word „chaos” (χάος), a neuter noun, means „yawning” or „gap”, but what, if anything, was located on either side of this chasm is unclear”, albo „Chaos, like Tartarus, though personified enough to have born children, was also a place, far away, underground and „gloomy”, beyond which lived the Titans. And, like the earth, the ocean, and the upper air, It was also capable of being affected by Zeus’ thunderbolts”, albo „an unformed mass, where all the elements were jumbled up together in a „shapeless heap””

http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_%28cosmogony%29
Chaos (Greek χάος, khaos) refers to the formless or void state preceding the creation of the universe or cosmos in the Greek creation myths, or to the initial „gap” created by the original separation of heaven and earth.[1]

Terminology

Greek χάος means „emptiness, vast void, chasm, abyss„, from the verb χαίνω, „gape, be wide open, etc.”, from Proto-Indo-European heh2n,[2] cognate to Old English geanian, „to gape”, whence English yawn.[3] It may also mean space, the expanse of air, and the nether abyss, infinite darkness.[4]

Pherecydes of Syros (fl. 6th century BC) interpretes chaos as water, like something formless which can be differentiated.[5]

Hesiod and the Pre-Socratics use the Greek term in the context of cosmogony. Hesiod’s „chaos” has been interpreted as a moving, formless mass from which the cosmos and the gods originated.[6] In Hesiod’s opinion the origin should be indefinite and indeterminate, and it represents disorder and darkness.[7][8] Chaos has been linked with the term tohu wa-bohu of Genesis 1:2 . The term may refer to a state of non-being prior to creation[9][10] or to a formless state. In the Book of Genesis, the spirit of God is moving upon the face of the waters, and the earliest state of the universe is like a „watery chaos”.[11][12] The Septuagint makes no use of χάος in the context of creation, instead using the term for גיא, „chasm, cleft”, in Micha 1:6 and Zacharia 14:4.

Of the certain uses of the word chaos in Theogony, in the creation the word is referring to a „gaping void” which gives birth to the sky, but later the word is referring to the gap between the earth and the sky, after their separation. A parallel can be found in the Genesis. In the beginning God creates the earth and the sky. The earth is „formless and void” (tohu wa-bohu), and later God divides the waters under the firmament from the waters over the firmament, and calls the firmament „heaven”.[1]

Nevertheless, the term chaos has been adopted in religious studies as referring to the primordial state before creation, strictly combining two separate notions of primordial waters or a primordial darkness from which a new order emerges and a primordial state as a merging of opposites, such as heaven and earth, which must be separated by a creator deity in an act of cosmogony.[13] In both cases, chaos referring to a notion of a primordial state contains the cosmos in potentia but needs to be formed by a demiurge before the world can begin its existence.
(…)

!UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę, na wiele sprzecznych ze sobą opisów istoty Chaosu, jako: „formless or void state preceding the creation of the universe or cosmos in the Greek creation myths, or to the initial „gap” created by the original separation of heaven and earth.[1]„, albo „emptiness, vast void, chasm, abyss„, albo „space, the expanse of air, and the nether abyss, infinite darkness”, albo „water, like something formless which can be differentiated”, albo ” moving, formless mass from which the cosmos and the gods originated”, albo „origin should be indefinite and indeterminate, and it represents disorder and darkness”, albo ” tohu wa-bohu of Genesis 1:2 . The term may refer to a state of non-being prior to creation[9][10] or to a formless state”, albo „spirit of God is moving upon the face of the waters, and the earliest state of the universe is like a „watery chaos””, albo „The Septuagint makes no use of χάος in the context of creation, instead using the term for גיא, „chasm, cleft””, albo „a „gaping void” which gives birth to the sky, but later the word is referring to the gap between the earth and the sky, after their separation”, albo „In the beginning God creates the earth and the sky. The earth is „formless and void” (tohu wa-bohu), and later God divides the waters under the firmament from the waters over the firmament, and calls the firmament „heaven””, albo „primordial state before creation, strictly combining two separate notions of primordial waters or a primordial darkness from which a new order emerges and a primordial state as a merging of opposites, such as heaven and earth, which must be separated by a creator deity in an act of cosmogony”, albo „In both cases, chaos referring to a notion of a primordial state contains the cosmos in potentia but needs to be formed by a demiurge before the world can begin its existence.” Uf!!!

Niezły CHaoS, no nie? 🙂 Tymi późniejszymi zapożyczeniami i odniesieniami znaczenia CHaoSu do i w pustynnej tradycji, zajmę się w następnych częściach tego wpisu.

http://www.theoi.com/Protogenos/Khaos.html
KHAOS (or Chaos) was the first of the Protogenoi (primeval gods) to emerge at the creation of the universe. She was followed in quick succession by Gaia (Earth), Tartaros (the Underworld) and Eros (Love the life-bringer).

Khaos was the lower atmosphere which surrounded the earth – invisible air and gloomy mist. Her name khaos literally means the gap, the space between heaven and earth. Khaos was the mother or grandmother of the other substances of air: Nyx (Night), Erebos (Darkness), Aither (Light) and Hemera (Day), as well as the various emotion-affecting Daimones which drifted through it. She was also a goddess of fate like her daughter Nyx and grand-daughters the Moirai.

Later authors defined Khaos as the chaotic mix of elements that existed in the primeval universe, confusing it with the primeval Mud of the Orphic cosmogonies, but this was not the original meaning.
(…)
ENCYCLOPEDIA

CHAOS (Chaos), the vacant and infinite space which existed according to the ancient cosmogonies previous to the creation of the world (Hes. Theog. 116), and out of which the gods, men, and all things arose. A different definition of Chaos is given by Ovid (Met. i. 1, &c.), who describes it as the confused mass containing the elements of all things that were formed out of it. According to Hesiod, Chaos was the mother of Erebos and Nyx. Some of the later poets use the word Chaos in the general sense of the airy realms, of darkness, or the lower world.

Source: Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.
(…)

Znaczenia CHaoSU wg tego źródła: „Khaos was the lower atmosphere which surrounded the earth – invisible air and gloomy mist. Her name khaos literally means the gap, the space between heaven and earth. Khaos was the mother or grandmother of the other substances of air: (…) Later authors defined Khaos as the chaotic mix of elements that existed in the primeval universe(…) CHAOS (Chaos), the vacant and infinite space which existed according to the ancient cosmogonies previous to the creation of the world (…)  confused mass containing the elements of all things that were formed out of it. According to Hesiod, Chaos was the mother of Erebos and Nyx. Some of the later poets use the word Chaos in the general sense of the airy realms, of darkness, or the lower world.”

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/chaos
noun
complete disorder; utter confusion
(usually capital) the disordered formless matter supposed to have existed before the ordered universe an obsolete word for abyss

Znaczenia CHaoSU wg tego źródła: „complete disorder; utter confusion
(usually capital) the disordered formless matter supposed to have existed before the ordered universe an obsolete word for abyss”

http://www.pantheon.org/articles/c/chaos.html
Chaos
by Ron Leadbetter
Chaos is from the Greek word Khaos, meaning „gaping void”. There are many explanations as to who or what Chaos is, but most theories state that it was the void from which all things developed into a distinctive entity, or in which they existed in a confused and amorphous shape before they were separated into genera. In other words, Chaos is or was „nothingness.” Though some ancient writers thought it was the primary source of all things, other writers tell of Gaia (Earth) being born from Chaos without a mate, along with Eros and Tartarus. Then from Gaia came Uranus (Heaven or Sky) which gave us Heaven and Earth.

Chaos has been described as the great void of emptiness within the universe from which Eros came and it was he who gave divine order and also perfected all things. In later times it was written that Chaos was a confused shapeless mass from which the universe was developed into a cosmos, or harmonious order. For instance, Hesiod’s Theogony says that Erebus and Black Night (Nyx) were born of Chaos, and Ovid the Roman writer described Chaos as an unordered and formless primordial mass. The first Metomorphoses reads, „rather a crude and indigested mass, a lifeless lump, unfashioned and unframed, of jarring seeds and justly Chaos named.”

The Roman writer Ovid gave Chaos its modern meaning; that of an unordered and formless primordial mass.

Znaczenia CHaoSU wg tego źródła: „There are many explanations as to who or what Chaos is, but most theories state that it was the void from which all things developed into a distinctive entity, or in which they existed in a confused and amorphous shape before they were separated into genera. In other words, Chaos is or was „nothingness.” Though some ancient writers thought it was the primary source of all things, other writers tell of Gaia (Earth) being born from Chaos without a mate, along with Eros and Tartarus. Then from Gaia came Uranus (Heaven or Sky) which gave us Heaven and Earth.(…)Chaos has been described as the great void of emptiness within the universe from which Eros came and it was he who gave divine order and also perfected all things. In later times it was written that Chaos was a confused shapeless mass from which the universe was developed into a cosmos, or harmonious order.(…) an unordered and formless primordial mass (…)”

A teraz po tym wszystkim, na sam koniec powróćmy jeszcze do źródłosłowu słowa CHaoS i przyjrzyjmy się, czy rzeczywiście oficjalne germańskie językoznawstwo ma rację, próbując wywodzić znaczenie istoty tego słowa od ZieWaĆ/T / ZieWNąĆ/T…. a nie od ZioNąĆ/T…

http://www.etymonline.com/index.php?search=chaos&searchmode=none
chaos (n.) late 14c., „gaping void,” from Old French chaos (14c.) or directly from Latin chaos, from Greek khaos „abyss, that which gapes wide open, is vast and empty,” from khnwos, from PIE root gheu- „to gape, yawn” (cognates: Greek khaino „I yawn,” Old English ginian, Old Norse ginnunga-gap; see yawn (v.)).

Meaning „utter confusion” (c. 1600) is extended from theological use of chaos for „the void at the beginning of creation” in Vulgate version of Genesis (1530s in English). The Greek for „disorder” was tarakhe, however the use of chaos here was rooted in Hesiod („Theogony”), who describes khaos as the primeval emptiness of the Universe, begetter of Erebus and Nyx („Night”), and in Ovid („Metamorphoses”), who opposes Khaos to Kosmos, „the ordered Universe.” Meaning „orderless confusion” in human affairs is from c. 1600. Chaos theory in the modern mathematical sense is attested from c. 1977.

!UWAGA!
Prosze zwrócić uwagę, że występują tu DWA ODTWORZONE RDZENIE tzw. PIE, a mianowicie *khnwos, from PIE root *gheu-. W przypadku tego pierwszego, nie wiadomo w sumie z jakiego języka on pochodzi, ale i tak widać, że nastąpiło tu rzekome zamienienie dźwięku zapisywanego jako „G” w dźwięk zapisywany jako „K”. Pewno najprostszym wytłumaczeniem tego jest to, że trzeba było znaleźć jakiś stopień pośredni między odtworzonym *gheu- i zapisanym / atestowanym tzw. greckim khaino…

KHaiNo, CHaiNo, SHaiNo, ZHaiNo…

Prosze pamiętać o zasadzie tzw. „rough breathing”, i tym ze ci tzw. Grecy nie wymawiali (lub zniekształcali) dźwięku zapisywanmego jako „H”, a zatem z ZHaiNo mamy ZaiNo… czyli ZiaNo, ZioNo, ZioNoĆ/T, ZioNąĆ/T… a nie ZieWaĆ/T!!!

Twierdzę, że ci tzw. Grecy (i inni za nimi, w tym germańscy językoznawcy) zwyczajnie POMYLILI I POZAMIENIALI ZNACZENIE RDZENI *gheu- i *khnwos z ZioN+o(ą)Ć/T, z ZieW+aĆ/T!!!

W następnej części tego wpisu udowodnię, że podobne pomyłki i zamiany występowały także w odniesieniu do innych znaczeń słowa CHaoS, nie tylko jako CałoŚĆ/T / CiaŁo, ale także CzeLuŚĆ/T i że miało to miejsce w wielu różnych, późniejszych od-słowiańskich tradycjach…

…..

Dodatkowo ciekawostka, słowo GaS, to też CHaoS, za:

https://ewonago.wordpress.com/2012/04/16/etymology-of-gas/
Etymology of gas
The word gas is simply a phonetic transcription of the Greek word chaos [Gr: χάος]. It was first used in the early 17th century by the chemist J.B. Van Helmont.

…..

(Przypis 1 – Podłoże językowe w tzw. j. greckim )

Źródła w j. polskim

http://grzegorj.w.interia.pl/lingwpl/germannieindo

https://www.google.co.uk/search?q=substrat+w+j.+greckim&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=94lXVbi5KoeX7QaH2oPgDw

http://www.academia.edu/7542030/Dziedzictwo_greckie_w_j%C4%99zyku_rumu%C5%84skim_i_arumu%C5%84skim

http://www.linguistica.umk.pl/teksty/01_sawicka.pdf

http://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/412/Recenzja%20mgr.K.Kowalczyka%20%28dr%20hab.%20Sowa%29.pdf?sequence=2

http://www.historycy.org/index.php?act=Attach&type=post&id=17962

http://histmag.org/forum/index.php?topic=10317.0

http://www.taraka.pl/pelazgowie_praojczyzna_indoeuropejczykow

http://forum.historia.org.pl/topic/11082-nieznane-kultury-grecji/

Źródła w j. angielskim:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Greek_substrate

http://en.wiktionary.org/wiki/Category:Ancient_Greek_terms_derived_from_substrate_languages

http://www.eupedia.com/forum/threads/27106-Latin-amp-Greek-words-of-non-Indo-European-origin

https://spacezilotes.wordpress.com/2010/12/09/hellenic-ancient-dialects-proto-graieak-meros-a/

http://boards.straightdope.com/sdmb/archive/index.php/t-315163

http://www.eupedia.com/forum/archive/index.php/t-28354

http://sprawi.uibk.ac.at/files/hajnal/vortrag_greek_dialectology_engl.pdf

https://books.google.co.uk/books?id=vhs7AAAAIAAJ&pg=PA18&lpg=PA18&dq=substrat+in+greek&source=bl&ots=A_yNVip7O_&sig=nuZTghUhKnSOc85-IElQXSCV__k&hl=en&sa=X&ei=AZBXVbn1MPHG7AbUo4PADg&ved=0CCYQ6AEwATgU#v=onepage&q=substrat%20in%20greek&f=false
The Prehistory of the Greek Language

https://books.google.co.uk/books?id=-H4CLMHMRsEC&pg=PA500&lpg=PA500&dq=substrat+in+greek&source=bl&ots=WGJepQp1G_&sig=XuNZ71WS78WCCphDUB1PftxNnGc&hl=en&sa=X&ei=AZBXVbn1MPHG7AbUo4PADg&ved=0CD8Q6AEwCTgU#v=onepage&q=substrat%20in%20greek&f=false
Reconstructing Languages and Cultures edited by Edgar C. Polomé, Werner Winter

22 thoughts on “100 CHaoS, KHaoS, KToŚ, CoŚ, CzaS, CaŁoŚĆ, CiaŁo, CzeLuŚĆ, SzeoL.., czyli dlaczego nikt poza Słowianami nie wymawiał i nie wymawia dźwięku zapisywanego jako „C”… 02

 1. http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CE%AC%CE%BF%CF%82#Ancient_Greek
  χάος
  Etymology 1
  Uncertain. Has traditionally been connected to χαίνω (khaínō), χάσκω (kháskō, “I gape, yawn”)
  (…)

  Nie wiem, jak mogłem tego nie skojarzyć wcześniej, ale czy to KHaSKo nie jest od KaSŁaĆ/T, KaSzLNąĆ/T?!! I tak, KHaiNo pochodziłoby od ZioNąĆ/T, a KHaSKo od KaSŁaĆ/T… Jest jeszcze jest przecież podobne KicHNąĆ/T… a wszystko to jedno i to samo, czyli wyrzucenie czegoś z CiaŁa na jego zewnątrz!!!

  No i co germańscy językoznawcy na to?!!

  Polubienie

 2. Ponownie, nie wiem jak tego mogłem nie zauważyć!!! 😦

  ZiaĆ/T, czyli ZioNąĆ/T nie raz a ciągle!!! To jest TEN PODSTAWOWY RDZEŃ i dla ZieWaĆ/T i dla ZioNąĆ/T!!!

  http://sjp.pwn.pl/slowniki/zia%C4%87.html
  ziać, zieję, zieją; ziej•cie; ział, ziali (a. zieli)
  ziać
  1. «oddychać głośno, ciężko i z trudem»
  2. «wydzielać z siebie jakiś zapach, ciepło, chłód itp.»
  3. «o zapachu, cieple, chłodzie itp.: być skądś wydzielanym»
  4. «o broni, wulkanie: wyrzucać z siebie pociski, lawę, ogień»
  5. «o czymś głębokim, przepastnym: być bardzo dobrze widocznym»
  6. «o nudzie, pustce: być wyraźnie odczuwalnym»
  7. «intensywnie okazywać negatywne uczucia»
  8. «o negatywnych uczuciach: być gwałtownie wyrażanym»

  http://sjp.pwn.pl/doroszewski/zianie;5529901.html

  http://synonim.net/synonim/zia%C4%87
  Synonimy do słowa ziać: bić, bluzgać, bryzgać, brzydko pachnąć, brzydko pachnieć, brzydko pachnąć, brzydko pachnieć, buchać, burzyć się, chlapać, chlustać, ciężko oddychać, cuchnąć, czuć, dmuchać, dychać, dyszeć, gorzeć, kipieć, łapać oddech, łykać powietrze, napływać, nie posiadać się z, nie posiadać się z gniewu, nie posiadać się z nienawiści, oddychać, pachnąć, pachnieć, pałac, pałać, płonąć, pociągać, posapywać, powiewać, pryskać, rozpryskiwać się, rozprzestrzeniać się, roztaczać woń, rzygać, sapać, sikać, strzelać, strzykać, szaleć, śmierdzieć, tchnąć, tęchnąć, trącić, tryskać, uchodzić, uciekać, walić, wiać, wonieć, wrzeć, wyciekać, wydobywać się, wydostawać się, wydzielać, wylatywać, wylewać się, wypływać, wypryskiwać, wytryskać, wytryskiwać, wzdychać, zajeżdżać, zalatywać, zatrącać, ziajać, zionąć, zipać, żywić,
  Synonimy słowa ziać z podziałem na grupy znaczeniowe:

  Najważniejsze grupy znaczeniowe:
  » ziać – np. wyrzucać z impetem
  » ziać – np. o wodzie, o ogniu, o płynie
  » ziać – np. o wodzie, ogniu
  » ziać – np. ogniem
  » ziać – np. o nieprzyjemnym zapachu
  » ziać – np. ze złości
  » ziać – np. roztaczać woń
  » ziać – np. o uczuciach
  » ziać – np. głośno oddychać
  » ziać – np. nienawiścią, gniewem, nienawiścią, miłością
  » ziać – np. o powietrzu, chłodzie

  Pewno za jakiś czas będę musiał poprawić cały ten wpis, ale najpierw zobaczmy, czy czegoś jeszcze nie zauważyłem! 🙂 A tak przy okazji… ciekawe jak to jest z tymi innymi „pradawnymi” językami… czy i one mają tyle różnych wyrazów bliskoznacznych określających ZioNięCie, ZiaNie, ZieWNięCie, ZieWaNie… itp?

  !UWAGA! Str 371
  https://books.google.co.uk/books?id=DRHuCAAAQBAJ&pg=PA371&lpg=PA371&dq=zia%C4%87&source=bl&ots=12T1uvpO0g&sig=mxy20Ux0hj3J4s7zBI2512J8OCY&hl=en&sa=X&ei=y39iVZr7HISsU87-gTA&ved=0CFUQ6AEwCDge#v=onepage&q=zia%C4%87&f=false
  The Linguistic Worldview: Ethnolinguistics, Cognition, and Culture
  By Adam Glaz, David Danaher, Przemyslaw Lozowski

  http://sjp.pwn.pl/slowniki/zienica.html
  źrzeć i źrzenica
  30.06.2009
  Szanowni Państwo!
  Zainteresował mnie czasownik źrzyj z wiersza Prorok Aleksandra Puszkina w tłumaczeniu Juliana Tuwima: „Prorocze! wstań! i źrzyj! i twórz!”. Czy słusznie przypuszczam, że czasownik ten we współczesnej mowie brzmiałby przejrzyj? W innym wersie wiersza jest mowa o źrzenicach, które „przeźrzały wieszczo chwili onej”, stąd moje domysły. Proszę o odpowiedź.

  Źrzyj to forma trybu rozkazującego czasownika źrzeć ‘patrzeć, widzieć’, występującego w staropolszczyźnie, por. np. „Źrzy mu z oczu złość, szubienicą pachnie” (J. Mączyński), „Źrzy za słońcem” (J. Mączyński). Tuwim, cytowany przez Pana, archaizował (udanie). W rozwoju historycznym wyrazu źrzeć ważne są dwa procesy: 1) fonetyczny – grupa źrz przeszła w jrz; 2) słowotwórczy – omawiany czasownik występuje dziś tylko z prefiksami, stąd np. dojrzeć, obejrzeć, podejrzeć, przejrzeć, przyjrzeć (się), rozejrzeć (się), spojrzeć, ujrzeć, wejrzeć, wyjrzeć, zajrzeć.
  Rzeczownik źrzenica ‘źrenica’ zawdzięcza swoją postać fonetyczna czasownikowi źrzeć. Etymologicznie jest to bowiem zienica (por. np. czes. zenice, ros. zenica), związana z czasownikiem ziać ‘otwierać się, stać otworem’.

  !UWAGA!
  wiki nie ma hasła dla słowa „ziać”… ale ma za to to:

  http://pl.wiktionary.org/wiki/g%C3%A4hnen
  gähnen (język niemiecki)
  ein gähnender (1.1) Affe
  wymowa: IPA: [ˈɡɛːnən]
  znaczenia:
  czasownik słaby
  (1.1) ziewać, ziewnąć
  (1.2) rozwierać się, rozpościerać się, ziać (np. czeluść, przepaść, otchłań, pustka itp.)
  odmiana:
  (1.1–2)[1] gähn|en, gähnte, gegähnt (haben)


  🙂 LOL 🙂

  http://pl.wiktionary.org/wiki/hiar
  hiar (interlingua)
  znaczenia:
  czasownik
  (1.1) ziewać, ziać, otwierać buzię
  (1.2) zostawiać lukę, rozziew

  http://pl.wiktionary.org/wiki/bubble_over
  bubble over (język angielski)
  znaczenia:
  phrasal verb (czasownik frazowy) nieprzechodni
  (1.1) tryskać (radością, pomysłami), ziać (gniewem, nienawiścią)
  składnia:
  (1.1) bubble over with sth
  wyrazy pokrewne:
  rzecz. bubble
  czas. bubble
  …..

  No i co wy na to?! 🙂

  Polubienie

 3. Genialne !!!

  To się pokrywa z wiedzą ezoteryczną wielu starych kultur. Wszystko co istnieje jest jednością bo pochodzi (wyprysło, zostało wychuchnęte? 🙂 ) z tego samego źródła. Źródło to centrum wszechświata, chrześcijanie personifikują je jako boga, dla pogan to jest ten najwyższy bóg, który się nie wtrąca. Wszystko co istnieje ma połączenie ze źródłem a przez źródło ze sobą nawzajem. Dlatego to co robisz innym robisz sobie.

  Przyda mi się jak będę opisywać mitologię.

  Polubienie

  • Dragomiro, wielkie dzięki za Twoją opinię!

   Wygląda na to, że Nasi Przodkowie dawno temu już WIEDZIELI, że CaŁoŚĆ ODDYCHA, ZieWa i ZioNie / Zieje!!! To nie tylko tzw. wielki wybuch, a ciągłe ODDYCHANIE! Wdech – Wydech i tak w kółko!!! Prawie cała kultura zapomniała o Wielkim Wdechu, no poza Hindusami i Ich Pamięci o MahaWisznu – Magicznym Wszystkim, Wyższym…

   Magiczna Wiśnia, czy to Ona jest Drzewem Drzew? Podobno kiedyś w lasach mieszanych wiśnie, jabłonie, czereśnie i inne podobne drzewa zajmowały ok. 30% wszystkich drzew!

   Poczekaj na dalsze części, mitologii będzie więcej i przekonasz się o jeszcze innych ukrytych znaczeniach słowa CHaoS… Jest tyle materiału, że aż głowa boli ile nas oszukiwano i co zatajono, ale i czego nie zrozumiano i co poprzekręcano i co można przeciw wszystkim tym oszustom wyciągnąć, jak tylko trochę samemu pomyśli się na d Naszymi Prastarymi Słowiańskimi Słowami i Ich Znaczeniami! W następnym odcinku będzie o CHaoSie, jako rzekomym nieporządku itp, a potem… wyznawcy pustynnej tradycji… wpadną w czeluść swoich zapożyczeń i niezrozumień i przekłamań… czyli do szeolu… i już tam pozostaną na wieczność! 🙂

   Dopisek.
   Czy rozumiesz już jak działają źródła i dowody? Gdybym napisał to bez nich… to kto by to zrozumiał i nie mówiąc już o wyśmianiu itp?

   Dowody, źródła i kamienne toporki/młotki bojowe (kamień / kammer/ hammer), to w ręku każdej Słowianki i każdego Słowianina, trzy z zasady słuszne narzędzia walki z przeciw-słowiańskimi kłamcami! 🙂 PZDRWM.

   Polubienie

 4. Pięknie napisane. Mam nadzieję, że wkrótce będzie ciag dalszy i że w ogóle pojawi się tu wiecej wpisów nt. Słowiańszczyzny.

  Zastanawiają mnie wciąż te haplogrupy. Jeśli słowa przeszły od słowiańskiego do (w tym przypadku) greki, to jaką tu rolę odgrywała hpl I2 ? Bo ta haplogrupa silnie zajmuje tamte właśnie tereny. I zdaje się, że I2 jest uważana za grupę słowiańską. To mnie właściwie tez bardzo zastanawia. Na jakiej podstawie I2 uważa się za słowiańską? Skoro chronologicznie i genetycznie I2 jest bardziej spokrewniona z I1 niż z R1a? A I1 natomiast uważana jest za grupę zupełnie odmienną kulturowo, językowo i genetycznie od Słowian R1a. Powinno być na odwrót. Dlaczego tak jest? Bardzo mnie to zastanawia.

  Polubienie

  • Język to nie haplogrupy, a TRADYCJA I KULTURA PRZODKÓW.
   Geny to tylko pozostałości, po różnych wcześniejszych tradycjach. Może trochę skracam, ale jak się nad tym zastanowić, to coś w tym jest. Inne tradycje (w tym i języki) mieli ludzie z haplogrupami N, G, J, R1, I itd.

   Mówi się, że haplogrupa I2 to tzw. Stara Europa i ona nie miała nic wspólnego ze Słowiańszczyzną. Jeśli jednak poczytasz o tzw. kulturze Cucuteni-Trypole (kultura trypolska), to okaże się, że dochodziło do mieszania się kultur i tradycji…
   http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_Cucuteni-Trypole
   http://en.wikipedia.org/wiki/Cucuteni-Trypillian_culture

   Poczytaj jeszcze i tu:
   http://www.dragomira.bloa.pl/

   Jedne tradycje i kultury wpływały na inne, tak jak teraz ma to miejsce z tzw. tradycją pustynna, która jest niestety jednym wielkim kłamstwem, ale za to dobrze służy władcom niewolników. We wpisie 103 opublikujemy tu pierwsze wytłumaczenie pustynności tradycji pustynnej. Będzie to przedruk, ale jest tam tyle niesamowitych informacji, że trzeba go tu umieścić, po to żeby przygotować ludzi na dalsze części o CHaoSie, które będą dotyczyły przeinaczenia i zapożyczenia istoty CHaoSu, tym razem do tradycji pustynnej…

   W następnym wpisie będzie o tym, kto kim był i jest i że haplogrupy nie mają z tym nic wspólnego, bo ludzie są albo uczciwi, prawdomówni, solidni, wiarygodni, albo nie… Nie ma dobrych i złych haplogrup, bo to tylko geny… natomiast są dobre i złe tradycje i kultury i tak jak już pisałem, tradycji pustynnej do dobrych tradycji i kultur nie zaliczam…

   Polubienie

  • „Skoro chronologicznie i genetycznie I2 jest bardziej spokrewniona z I1 niż z R1a”
   Jest tylko taki problem, że w pracy, którą czytałem na eurogenes, było pokazane, że R1a, R1b oraz I1 w europie zachodniej są tak samo stare (z innego punktu widzenia, tak samo młode), czyli z epoki brązu. Zaskoczenie!

   Z I2a1b jest taki „problem”:
   -znaleziono je w Szwecji i Luksemburgu datowane na 8000 lat, ale nie znaleziono tak starych I1, teraz tam ich wcale nie ma (zostali wymordowani przez I1 oraz R1b??), ale jest I1
   -zauważono współwystępowanie ze słowiańskim R1a, istnieje jakaś zgodna korelacja miedzy nimi, natomiast negatywna z R1b i I1, jest to niewytłumaczalne … na razie
   -I2a1b nie jest na Bałkanach tak ekskluzywnym przypadkiem jak R1a w Polsce, tzn. maksymalne częstotliwości występowanie nie wiążą się z maksymalnym zróżnicowaniem genetycznym ich samych-znaczy się, nie ma tam źródła tej haplogrupy dla całej europy
   -I2a1b nie posiada zgodnego dookreślenia źródła, ale wielu pisze o terenach Białorusi i Ukrainy jako źródłowych
   -w pierwszym zdaniu napisałem, że R1a w europie zachodniej to epoka brązu, ale sadzę, że jest ono o wiele starsze, w europie środkowej szczególnie, bo mamy R1a sprzed 7500 lat z północnej Karelii (która to linia, żyje do dzisiaj na Białorusi!), zaś po drugiej stronie Bałtyku, tak jak napisałem wcześniej, mamy potwierdzone I2a1b ze Szwecji sprzed 8000 lat!!!
   Wniosek z tego płynie taki, że one mogą być równie stare np. w Polsce, ale co ważne po zejściu lodowca i jak sądzę -wówczas jakoś splotły się, czyli były pierwszymi, które tutaj wkroczyły- stąd też wzięło się owo, nam niezrozumiałe a widoczne na mapach genetycznych, spojenie się w słowiańskość, przy czym I2a1b na zachodzie europy w międzyczasie wyginęło albo ..uciekło do europy środkowej.

   Polubienie

   • Robert on 2015-06-07 o 20:46 said:
    „Skoro chronologicznie i genetycznie I2 jest bardziej spokrewniona z I1 niż z R1a” Jest tylko taki problem, że w pracy, którą czytałem na eurogenes, było pokazane, że R1a, R1b oraz I1 w europie zachodniej są tak samo stare (z innego punktu widzenia, tak samo młode), czyli z epoki brązu. Zaskoczenie!
    (…)

    Trochę to hm… nieostre. Młode i stare, czyli jakie? Co ma powstaniem haplogrupy z miejscem jej późniejszego występowania? Może możesz powołać się na źródło i wytłumaczyć dokładniej, o co Ci chodzi z tym równie stare i równie młode?

    (…)
    -zauważono współwystępowanie ze słowiańskim R1a, istnieje jakaś zgodna korelacja miedzy nimi, natomiast negatywna z R1b i I1, jest to niewytłumaczalne … na razie
    (…)

    Niektórzy twierdzą, że jakieś R1a jest na tzw. Bałkanach od 12.000 lat… Nie tylko ja nie mogę się z tym poglądem zgodzić, bo nie ma na to żadnych dowodów.

    -I2a1b nie jest na Bałkanach tak ekskluzywnym przypadkiem jak R1a w Polsce, tzn. maksymalne częstotliwości występowanie nie wiążą się z maksymalnym zróżnicowaniem genetycznym ich samych-znaczy się, nie ma tam źródła tej haplogrupy dla całej europy
    (…)

    Czyli nie wiadomo w sumie zbyt wiele… Wiadomo, że np. późna tzw. kultura trypolska była połączeniem tzw. Starej Europy z koczownikami ze stepu… Niby ich napadali, ale w sumie połączyli się… Może dlatego, że to staroeuropejskie I2 wymyśliło koło nie tylko garncarskie?

    Lipa po polsku:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%82o_garncarskie

    Ciekawostki po angielsku:
    http://en.wikipedia.org/wiki/Potter%27s_wheel

    http://en.wikipedia.org/wiki/Potter%27s_wheel#/media/File:CucuteniModelingSystem.svg

    http://en.wikipedia.org/wiki/Potter%27s_wheel#/media/File:CucuteniPotteryTable.svg

    http://www.unesco.org/artcollection/NavigationAction.do?idOeuvre=2957&nouvelleLangue=en

    Jak porówna się dane, no to wychodzi, że jednak najstarsze koła garncarskie pochodzą z Rumunii… z tzw. kultury trypolskiej – patrz opis grafik… albo i nie…

    Ciekawostki:
    https://rangandatta.wordpress.com/2012/04/18/potters-wheel/

    http://www.academia.edu/1833046/Revisiting_the_history_of_the_potters_wheel_in_the_southern_Levant
    Revisiting the History of the Potter’s Wheel inthe Southern Levant
    Valentine Roux and Pierre de Miroschedji

    http://blog.needsupply.com/2013/05/19/the-history-of-pottery-2/

    http://www.newton.k12.in.us/art/archive/07-08/3d/images/historyofwheel/index.html

    https://books.google.co.uk/books?id=lZN4AAAAQBAJ&pg=PA224&lpg=PA224&dq=the+oldest+pottery+wheel&source=bl&ots=CIdELzSLAW&sig=43-8_0vQg_56gbygR1DDU60h8VA&hl=pl&sa=X&ei=28h0VbPePIbD7gblu4PwBw&ved=0CFgQ6AEwBzgK#v=onepage&q=the%20oldest%20pottery%20wheel&f=false
    Encyclopedia of the Ancient World pod redakcją Shona Grimbly

    (…)
    -w pierwszym zdaniu napisałem, że R1a w europie zachodniej to epoka brązu, ale sadzę, że jest ono o wiele starsze, w europie środkowej szczególnie, bo mamy R1a sprzed 7500 lat z północnej Karelii (która to linia, żyje do dzisiaj na Białorusi!), zaś po drugiej stronie Bałtyku, tak jak napisałem wcześniej, mamy potwierdzone I2a1b ze Szwecji sprzed 8000 lat!!! Wniosek z tego płynie taki, że one mogą być równie stare np. w Polsce, ale co ważne po zejściu lodowca i jak sądzę -wówczas jakoś splotły się, czyli były pierwszymi, które tutaj wkroczyły- stąd też wzięło się owo, nam niezrozumiałe a widoczne na mapach genetycznych, spojenie się w słowiańskość, przy czym I2a1b na zachodzie europy w międzyczasie wyginęło albo ..uciekło do europy środkowej.
    (…)

    Co do jakiegoś R1a datowanego na 10.700 lat na teranie dzisiejszej Polski, to będzie o tym następny wpis. Dziwnie mi to wszystko do kupy zebrane wygląda, bo dane zdają się sobie wzajemnie przeczyć…

    Polubienie

   • Problemów nie ma, wystarczy odpuscić sobie przypisywanie danej kultury do haplogrup, jeśli z tej kultury nie ma danych archeologicznego YDna.

    Młode, stare? Epoka brązu to młode, co wcześniejsze to stare, kwestia bez znaczenia, ale tak się rozdziela, stąd ‚I’ zawsze miało przydomek „staro”. Dlatego też takie zaskoczenie, że I1 w europie zachodniej jest tak samo młode jak R1a i R1b.
    Nie będę przytaczał linków, bo nie chce mi się szukać, jednak, to są wyniki konkretnych badań naukowych. Jest to też odpowiedź na to, czy na Bałkanach R1a było 12 tys lat temu, czy nie. Nie ma żadnych badań, więc dla mnie temat nie istnieje. Nie ma też choćby zbliżonych wiekowo próbek, więc nie ma co gdybać.

    Na razie fakty są takie, że na północy, po jednej stronie Bałtyku (Szwecja) w roku 2013 znaleziono I2a1b, zaś po drugiej stronie (Rosja) w roku 2015 R1a, datowane odpowiednio na 8000 i 7500 lat.
    I na tej podstawie można już sobie gdybać… Ja pogdybałem w temacie dlaczego R1a i I2a1b są ze sobą skorelowane, jak widać, że na terenie Polski może to być już od 8000 lat.
    Warto mieć na uwadze, że wśród współczesnych Polaków R1a+I2a1b to aż ..2/3 męskiego społeczeństwa. Dane sobie nie przeczą.

    Polubienie

   • Robert on 2015-06-07 o 23:24 said:
    Problemów nie ma, wystarczy odpuscić sobie przypisywanie danej kultury do haplogrup, jeśli z tej kultury nie ma danych archeologicznego YDna.
    (…)

    Pełna zgoda.

    (…)
    Młode, stare? Epoka brązu to młode, co wcześniejsze to stare, kwestia bez znaczenia, ale tak się rozdziela, stąd ‚I’ zawsze miało przydomek „staro”. Dlatego też takie zaskoczenie, że I1 w europie zachodniej jest tak samo młode jak R1a i R1b.
    (…)

    Czyli jednak I1 nie jest takie staro europejskie? No to jak nie „staro” to jest „młodo” europejskie, no chyba że średnio… 😉 Wynika z tego wszystkiego, że I2 jest albo źle obliczone, albo źle nazwane… skoro ono jest jednak nadal „staro europejskie” a I1 już nie… no bo jak rozumiem, I2 jest nadal wystarczająco stare, żeby być „staro europejskie”, czy tak? Narzuca się jeszcze pytanie skoro to R1a (jakie?) z Karelii, jest w sumie tak samo stare , jak to „staro europejskie” I2 (jakieś tam) z Luxemburga, no co co oba są „staro europejskie? Dodatkowo I powinno być starsze od J… a niby I pochodzi od J… dziwne to wszystko…

    (…)
    Nie będę przytaczał linków, bo nie chce mi się szukać, jednak, to są wyniki konkretnych badań naukowych.
    (…)

    Nie naciskam, ale jak przypadkiem kiedyś wpadną Ci te odnośniki w rękę, wrzuć je tutaj proszę, bo to zawsze źródła… które warto upowszechniać, tak samo jak wiedzę…

    (…)
    Jest to też odpowiedź na to, czy na Bałkanach R1a było 12 tys lat temu, czy nie. Nie ma żadnych badań, więc dla mnie temat nie istnieje. Nie ma też choćby zbliżonych wiekowo próbek, więc nie ma co gdybać.
    (…)

    Pełna zgoda. Nie ma dowodów, w postaci DNA… No właśnie… wydaje mi się, że są dowody pośrednie, które przeczą bytności R1a (jakiegos tam) na Bałkanach 12,000 lat temu. Będzie o tym w następnym wpisie.

    (…)
    I na tej podstawie można już sobie gdybać… Ja pogdybałem w temacie dlaczego R1a i I2a1b są ze sobą skorelowane, jak widać, że na terenie Polski może to być już od 8000 lat. Warto mieć na uwadze, że wśród współczesnych Polaków R1a+I2a1b to aż ..2/3 męskiego społeczeństwa. Dane sobie nie przeczą.
    (…)

    Słowiańskie, niby tak, ale jakoś nie do końca, bo I2a1b w Indiach raczej nie ma… nieprawdaż? Nie chodzi mi o to, co jest „słowiańskie” a co nie. Chodzi mi tylko o to, że „staro europejskiego” I2a1b nie ma w Indiach, tak jak to ma miejsce w dzisiejszej Polsce…

    Dzięki za wpis, bo dużo rozjaśnia! PZDRWM.

    Polubienie

   • Odnosnie I2a1b.
    To „tylko” rzutowanie wstecz z współczesnej populacji, po drugie u Łapińskiego stawki na SNP były i są zaniżone, co skutkuje/skutkować może tym, że nagle z 500 lat pne, zrobi się 1500 lat pne.
    Bardzo nerwowo, nie wiedzieć czemu badacze,podchodzą do zwiększania lat na SNP, nie wiem ile teraz dają, jeszcze niedawno 100 lat na SNP, potulnie zwiększano na 140, ale wiadomo z archeologicznych danych i metody radiowęglowej, że to będzie grubo ponad 200 lat na SNP, coś około 220.
    Jest różnica między 15×100 (pamiętam euforię u allo, że jak to wspaniale pasuje do ich teorii, do tych 1500 lat wstecz, były takie incydenty) a 15×140 oraz 15×240? Nagle okazuje się, że wczoraj było to 1500 lat wstecz, teraz jest 2100 lat, a może jednak poprawnym jest 3300?
    Lepiej porównuje się poszczególne drzewa haplogrup między sobą, gdzie zamiast datowania w latach, jest datowanie w SNP.
    Co nie zmienia faktu, że to są wyniki dla współczesnych populacji.

    Polubienie

   • Oraz nie zmienia faktu doniosłego dla rozstrzygnięcia sporu auto/allo, piszę w czasie przeszłym, gdyż co bardziej trzeźwi allo od razu to zaważyli, że na podstawie takiego drzewa dla M458, Z280 dla współczesnej populacji Polaków kluczowy okres IV-ViI wieku niczym sie nie zaznacza na tym drzewie, a musiałby się zaznaczyć, gdyby teoria allo była prawdziwa.

    Polubienie

  • Bardzo dobre spostrzeżenie!
   Dźwięki Z i S to w sumie prawie to samo i wymieniają się ze sobą. Podobnie jest z ZiaĆ/T i SiaĆ/T, bo to rodzaj RoZRzuCaNia / RoZRzeDzaNia / RoZRzeCzaNia, czy to poWieTRza / poWieDRza / poWieDza / poWieDzieĆ/T…, czy to NaSioN… ZiaĆ/T i SiaĆ/T, to czynność ciągła, jakby CaŁoŚĆ, CaLoST, ZieWająC/T ZaSiaLa wszystko, takie samozapłodnienie… samozapłon… w WieDzy, RoZ+uMie…

   Wielkie dzięki, za to skojarzenie, bo nie pomyślałem o tym!!! PZDRWM

   Polubienie

 5. Co do ZiEW, ziewać – jest też przecież ZEW, zgadza się?
  I ZEW jest tak podobny do ZIEW, tak samo szeroko otwieramy buzię i tak samo wydajemy z siebie tchnienie/wołanie.

  Polubienie

  • Dobre. Jest jeszcze ZWaĆ/T… Tyle tylko, że ZeW np. natury to jest jakby hm… coś słyszalnego ale jakby źródło tego ZeWu było niewidzialne, niewiadome? To z resztą może być późniejsze znaczenie. Tak czy inaczej i tak widać, że w j. słowiańskim jest bardzo wiele wyrazów bliskoznacznych, odpowiadających znaczeniu ZieWaĆ/T lub ZioNąĆ/T.

   Teraz tak mi przyszło do głowy, że np. taki ZioN, jako SyioN(ista) też może pochodzić od ZioNąC/T, bo ci ZioNiści to wiele rożnych spraw zapożyczyli od innych, przekręcając to…

   Polubienie

   • „taki ZioN, jako SyioN(ista) też może pochodzić od ZioNąC/T, bo ci ZioNiści to wiele rożnych spraw zapożyczyli od innych, przekręcając to…”

    Też się nad tym zastanawiam. Problem jest taki, że jak dla mnie jest zbyt mało dowodów na zapożyczenia odsłowiańskie w jęz. NIE czy semickich. Tzn. jakieś zapożyczenia istnieją, ale jest ich zbyt mało, by stawiac mocne tezy – nie tak, jak w przypadku np. takiej greki czy łaciny, gdzie dowodów jest w bród.

    „Jest jeszcze ZWaĆ/T…”

    Tak, pewnie naZWa, naZyWać, przeZyWać itd. też się z tym wiąże, tzn. musi.

    I ZEW jest zestawiany rzeczywiście z podmiotem nieosobowym – zew natury, zew serca, zew morza, zew krwi…. Piekne zestawienia odnoszące się do wnętrza duszy, tego, co człowiek czuje w środku, właściwie to zew odnosi się tylko do tego zewu, który wychodzi z serca. Być może początkowo to miało jakies inne znaczenie, a później przeszło w bardziej prozaiczne, jak nazwa, przezywanie itd.

    Co inego „wołanie” np.- wołanie Karola, wołanie pani na lekcje, wołanie mamy, zawołaj brata do domu.
    W ogóle, to „wołanie” kojarzy mi się z „wół”. Wołanie przyciąga, a wół ciągnie, bo taka jego robota. Kiedy mówimy „zaWOŁaj/m”, to chcemy kogoś do siebie przyciągnąć. Może jest jakiś związek?

    Polubienie

   • Annna on 2015-06-20 o 05:43 said:
    (…)
    Problem jest taki, że jak dla mnie jest zbyt mało dowodów na zapożyczenia odsłowiańskie w jęz. NIE czy semickich. Tzn. jakieś zapożyczenia istnieją, ale jest ich zbyt mało, by stawiac mocne tezy – nie tak, jak w przypadku np. takiej greki czy łaciny, gdzie dowodów jest w bród.
    (…)

    Pewno masz rację i przyznaję, ze nie drążyłem tego za bardzo. J. semickie to niespecjalnie stara sprawa jest, tzn. wspólny kontakt między nimi a j. Proto-Słowiańskim, to jakieś tzw. 3500 lat temu zaczął się, tak mi wygląda. Nie to kontakt tego ostatniego z innymi językami, gdzie można mówić o np. 8000 -6000 lat styczności. Wkrótce będzie o takich zapożyczeniach odnajdowanych w j. semickim, w nawiązaniu do ChaoSu, jako przepaści, otchłani itp. Potem będzie o innym słowie.

    Co do WoŁania, to celna uwaga, bo do człowiek a raczej mówiło się np. weZWij go, zaweZWij ją… WoŁanie na WoŁy, jako nie-ludzi różni się od weZWania kogoś, do rozmowy raczej, niż do wydojenia.

    Polubienie

 6. Pingback: Blog SKRIBH: "CHaoS, KHaoS, KToŚ, CoŚ, CzaS, CaŁoŚĆ, CiaŁo, CzeLuŚĆ, SzeoL.., czyli dlaczego nikt poza Słowianami nie wymawiał i nie wymawia dźwięku zapisywanego jako „C”! | Białczyński

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.