133 72 rocznica Rzezi Wołyńskiej, a nie tylko w „polskich wolnych mediach” o tym potwornym ludobójstwie cisza…


http://wolyn1943.pl/

Dziś mija 72 rocznica tzw. Krwawej Niedzieli, kiedy to zbrodniarze ukraińscy z OUN, UPA, jak i zwykli ukraińscy chłopi, otoczyli 99 polskich kościołów i wsi i w bestialski sposób wymordowali właściwie wszystkich mieszkających tam Polaków, nie oszczędzając dzieci, kobiety, starców… Od tamtego dnia zaczęła się na dobre tzw. Rzeź Wołyńska, w której na podstawie różnych szacunków zostało zamordowanych nawet 150 – 200 tys osób pochodzenia polskiego. Nie będę tu opisywał kto, kiedy, jak „rezał Lahiw”, w imię „samoistnej ukrainy”,.. bo jak ktoś jeszcze nie wie, to niech sobie poszuka i poczyta, najlepiej przed sutym obiadem…

Tematem tego artykułu nie jest ani sama Rzeż Wołyńska, ani to dlaczego do niej doszło itp, ale to w jaki sposób jest ona DZIŚ „upamiętniana” w „wolnej Polsce”. Przeszukałem dziś trochę wiodących stron internetowych tzw. „wolnych polskich mediów” i tylko na onet.pl odnalazłem JEDEN artykuł, który nawiązuje do tego ludobójstwa… Tylko jeden,.. za to o zbrodni z Srebrenicy, gdzie Serbowie rozstrzelali muzułmańskich mężczyzn zdolnych do dalszej walki, trąbi się wszędzie, jak o straszliwej zbrodni… To było straszne, a co z ofiarami Rzezi Wołyńskiej?!! No i co mam o tym wszystkim myśleć?!! Już nawet ci „źli Rosjanie”, potrafią zachować się jak ludzie… czego nie można powiedzieć, o większości „naszych elit politycznych, dziennikarskich, intelektualnych”… Wnioski pozostawiam czytającym…

Ja od siebie muszę to napisać jeszcze to:

NIELUDZKIE KURWY, KTÓRE ZAPRZECZAJĄ I NIE UPAMIĘTNIAJĄ LUDOBÓJSTWA DOKONANEGO NA POLAKACH PRZEZ UKRAIŃSKICH ZBRODNIARZY, JAK I INNYCH LUDOBÓJSTW DOKONANYCH NA SŁOWIANACH, POLAKACH I INNYCH LUDACH, W PEŁNI ZASŁUGUJĄ NA TAKIE SAMO POTRAKTOWANIE PRZEZ LOS, JAK CI O KTÓRYCH MĘCZEŃSTWIE, Z TEGO CZY TAMTEGO SWOJEGO CHOREGO POWODU, PAMIĘTAĆ NIE CHCĄ!!!

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krwawa_niedziela_na_Wo%C5%82yniu

Krwawa niedziela na Wołyniu – 11 lipca 1943 roku, punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano w 99 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. W następnych dniach masakry były kontynuowane.
(…)

Masakry 11 lipca

W nocy z 10 na 11 lipca 1943 oddziały UPA przy wsparciu chłopstwa ukraińskiego zmobilizowanego w tzw. Samoobronnych Kuszczowych Widdiłach przystąpiły do skoordynowanego ataku na miejscowości, w których żyli Polacy, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim, a także kowelskim. Jednej z pierwszych masakr dokonano w Dominopolu, rozstrzeliwując przy okazji współpracujący dotąd z UPA oddział partyzancki Stanisława (Celestyna?) Dąbrowskiego. Sprawcy (przypuszczalnie upowcy zahonu „Sicz” Antoniuka) zabili około 220 Polaków. Około godziny 2.30 UPA napadła na Gurów, zabijając 200 Polaków. Pół godziny później ci sami sprawcy przeszli do Wygranki, gdzie zamordowali 150 osób[7].

Oprawcy działali w wyspecjalizowanych grupach – jedne pododdziały otaczały wieś kordonem, inne zajmowały miejscowość, gromadziły ofiary w jednym miejscu i dokonywały masakry. Oczyszczaniem terenu z niedobitków oraz grabieżą zajmowali się ukraińscy chłopi[5]. Oddziały UPA po dokonaniu masakry w jednym miejscu szybko udawały się do następnej osady, którą zamierzano wymordować[7].

W kilku przypadkach (Chrynów, Krymno, Kisielin, Poryck, Zabłoćce) dokonano zbrodni na Polakach zebranych na mszy w kościele[5]. W Chrynowie zamordowano 150 osób, W Krymnie 40, w Porycku 200, a w Zabłoćcach 76. W Kisielinie zginęło 90 Polaków, lecz część wiernych zdołała zabarykadować się na piętrze plebanii i obronić przed atakami upowców. W wyniku ataków na kościoły zginęło dwóch księży (Józef Aleksandrowicz w Zabłoćcach oraz Jan Kotwicki w Chrynowie), zaś ks. Witold Kowalski z Kisielina został ciężko ranny. Ksiądz Bolesław Szawłowski według sprzecznych relacji zginął także 11 lipca (w kościele w Porycku), lub też został jedynie ranny a upowcy odnaleźli go i dobili dzień później[8].

Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Nierzadko zbrodnie były dokonywane ze szczególnym okrucieństwem, ofiary były torturowane[5]. Często polskich zabudowań nie palono od razu, lecz dopiero po kilku dniach, by w tym czasie schwytać i zabić ewentualnych niedobitków, którzy powróciliby do swoich domów[5].

Grzegorz Motyka pisze, że 11 lipca 1943 oddziały UPA zaatakowały 99 miejscowości, w których żyli Polacy[2]. Timothy Snyder podaje, że „od wieczora 11 lipca 1943 r. do rana 12 lipca”, UPA zaatakowała w 167 miejscach [6]. 12 lipca UPA zaatakowała 50 miejscowości. Ataki były kontynuowane w dniach następnych. W całym lipcu 1943 celem napadów stało się 520 wsi i osad, zamordowanych zostało około 10-11 tysięcy Polaków[2].

Grzegorz Motyka uważa, że 11 lipca 1943 był dla Polaków jednym z najtragiczniejszych dni II wojny światowej[7].
Upamiętnienie

Posłowie klubów PiS, PSL, SLD i Solidarnej Polski oraz środowiska kresowe dążą do ustanowienia 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian[9][10].
Zaprzeczanie zbrodniom

Ukraiński historyk Wołodymyr Wiatrowycz w swojej książce „Druga wojna polsko-ukraińska 1942-1947” neguje fakt przeprowadzenia jakiejkolwiek zorganizowanej antypolskiej akcji OUN-B i UPA w dniu 11 lipca 1943. Według niego polskie doniesienia poświadczające ten fakt są niewiarygodne, ponieważ nie znajdują potwierdzenia w dokumentach OUN-B. Wątpliwości Wiatrowycza wzbudza także jakoby „cudownie rosnąca” liczba tych ataków przywoływana w kolejnych publikacjach. Stanowisko to spotkało się z krytyką Andrzeja Zięby[11], Pera Andersa Rudlinga[12] i Grzegorza Motyki. Autor ten skomentował tezy Wiatrowycza następująco:

„Autor „Drugiej wojny polsko-ukraińskiej” za rzecz niesłychanie ważną uznaje ustalenie ponad wszelką wątpliwość, ile polskich wiosek zostało zmasakrowanych 11 lipca 1943 roku. Zgadzam się z nim w ocenie wagi tej kwestii, dlatego chętnie podpowiem mu, w jaki sposób może on udowodnić polskim historykom, jak bardzo są oni (w tym także i ja) nierzetelni i megalomańscy, upierając się przy podawanych przez siebie liczbach. W swoich książkach podaję nazwy co najmniej kilkudziesięciu miejscowości wymordowanych tego dnia (w pracy Siemaszków Wiatrowycz zapewne znajdzie przy odrobinie wysiłku pełen wykaz dziewięćdziesięciu dziewięciu napadniętych tego dnia osiedli). Wystarczy tylko udowodnić, że tych konkretnych wiosek nikt nigdy nie wymordował. Kto wie, może te osiedla dalej istnieją? […] Przepraszam, ale brak w dokumentach OUN i UPA szerokiej i pełnej informacji o napadach tego dnia nie jest dla mnie wystarczającym dowodem na to, że dziesiątki świadków cudem ocalałych z rzezi uległo zbiorowemu złudzeniu. Szczególnie, gdy biorę do ręki Litopys UPA i w sprawozdaniu „Z bojów zahonu Siczi” czytam: „11 VII 43 r. na Byskupczyn (Biskupcze) z bojówki nr 6 wyjechało 30 ludzi, żeby prowadzić likwidację seksotów [tajnych współpracowników – przyp. G.M.] rekrutowanych spośród ludności polskiej. Zniszczono około 2000 osób. Po naszej stronie ofiar nie było.”[13]
(…)

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rzez-wolynska-nierozliczona-zbrodnia-ludobojstwa/d3tqry

Rzeź wołyńska. „Nierozliczona zbrodnia ludobójstwa”

Rzeź wołyńska to wciąż nierozliczona zbrodnia ludobójstwa – oceniają eksperci i badacze. Dziś mijają 72 lata od „krwawej niedzieli” – akcji oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA), które równocześnie zaatakowały około stu polskich miejscowości w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim.

Ewa Siemaszko, która od lat bada okoliczności i skutki zbrodniczych działań UPA na Wołyniu wyjaśnia, że główną przyczyną, która doprowadziła do zbrodni, była obłąkana ukraińska polityka nacjonalistyczna w połączeniu z rzeczywistością wojenną. Badaczka twierdzi, że przez eksterminację Polaków, nacjonaliści chcieli osiągnąć czystość narodowościową przyszłej Ukrainy.

Siemaszko przypomina, że juz pierwsze głosy o wypędzeniu Polaków za San pojawiały się pod koniec XIX wieku i z biegiem czasu radykalne nastroje zaczęły narastać. Kulminacją był czas II wojny światowej i zaszczepienie w ukraińskiej ludności Wołynia nienawiści do Polaków.

Dlatego, zdaniem badaczki, obecnie największym problemem związanym z rozliczeniem zbrodni wołyńskiej są próby relatywizowania historii. Jak wyjaśnia badaczka, nie może być absolutnie żadnej symetrii jeśli idzie o liczbę ofiar, Polaków mogło wtedy zginąć około 100 tysięcy, Ukraińców od 10 – 20 tysięcy. Poza tym Siemaszko wyjaśnia, że nie można porównywać zaplanowanej zbrodni z akcjami odwetowymi Polaków, który robili to, by powstrzymać falę morderstw.

Politolog, profesor Tadeusz Marczak z Uniwersytetu Wrocławskiego uważa, że Ukraińcy mają bardzo poważny problem z rozliczeniem tej zbrodni. Między innymi świadczą o tym decyzje ukraińskiego parlamentu honorujące Stepana Banderę jednego z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i członków OUN-UPA. Jego zdaniem, może to świadczyć o niedojrzałości elit politycznych Ukrainy. Zdaniem profesora Marczaka, upłynie jeszcze bardzo wiele czasu zanim Ukraińcy dojrzeją do rzetelnej, opartej na faktach oceny zbrodni wołyńskiej.

Zdaniem prezesa Fundacji „Dziedzictwo Kresy” Jana Sabadasza, szczególnie niepokojące są próby budowania ukraińskiej tożsamości narodowej w oparciu o koncepcje i działania Bandery i członków OUN-UPA. Jego zdaniem młodzi ludzie dowiadują się tylko części prawdy o tych ludziach, a kwestia zbrodni jest pomijana.

Dziś o 11.00 przy pomniku Ku Czci Poległych Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK I Ofiar Zbrodni Wołyńskiej rozpoczną się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej. Wezmą w nich udział przedstawiciele władz oraz środowisk kombatanckich i kresowych.

~wnuczek ofiar : A gdzie Marcin Wyrwał?
niedziela 11 lipca 1943 r. Tego dnia o świcie oddziały UPA – często przy aktywnym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej – otoczyły i zaatakowały jednocześnie 99 polskich wsi w pow. kowelskim, włodzimierskim, horochowskim i częściowo łuckim. Doszło tam do nieludzkich rzezi ludności cywilnej i zniszczeń. Wsie były palone, a dobytek grabiony. Badacze obliczają, iż tylko tego jednego dnia mogło zginąć ok. 8 tys. Polaków – głównie kobiet, dzieci i starców. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, noży i innych narzędzi, nierzadko w kościołach podczas mszy św. i nabożeństw. Napady na świątynie były na porządku dziennym. Banderowcom chodziło o zamordowanie jak największej grupy Polaków. Tylko tej jednej „krwawej niedzieli” 11 lipca w kościele w Porycku zginęło ok. 200 parafian razem z proboszczem ks. Bolesławem Szawłowskim. W kaplicy w Chrynowie razem z grupą ok. 150 parafian zginął ks. Jan Kotwicki. W podobnych okolicznościach został zamordowany 74-letni ks. Józef Aleksandrowicz w parafii Zabłoćce. W kaplicy w Krymnie zginęło ok. 40 wiernych, zaś w Kisielinie ok. 80 parafian.

11 lipca przypada 20. rocznica masakry w Srebrenicy. W pobliżu tej muzułmańskiej enklawy w BiH w 1995 r. siły Serbów bośniackich dokonały masakry ok. 8 tys. muzułmańskich mężczyzn i chłopców, a międzynarodowy wymiar sprawiedliwości uznał ją za ludobójstwo.

~lesko : 72 lata to był wystarczający okres aby ukraińcy zrozumieli swój czyn, lecz oni nigdy tego nie pojmą bo to naród barbarzyński. Już dziś gromadzą broń i ukrywają w lasach. Na ziemi sanockiej i leskiej ubliżają Polakom i straszą ich kolejną rzezią. My Polacy uchwałą potępiliśmy akcje Wisła a przecież ta akcja krzywdy im nie przyniosła tylko dała życie w luksusie w domach poniemieckich. Tam zobaczyli że w domu jest woda a do pieca potrzebne są krótkie drwa a nie długie kije na popych. To prymitywny naród i bestialski.

~Iv do Endek39: Przykro mi, ale ludzie rozpoznawali swoich sąsiadów Ukraińców, tych, którzy ich mordowali. To nie byli przebrani Ruscy, to byli ich sąsiedzi.
Ci, którym udało się uciec, o tym opowiadali. Dobry, miły ukraiński sąsiad, nagle zaczynał mordować.

~Pamięć o Wołyniu do ~Ja zza Buga: Dlaczego tylu „wybitnych” Polaków ukrywa prawdę o rzezi wołyńskiej, zmienia ją, dopasowuje, uzgadnia? Bo to politycy, a nie badacze historii. Polityka przysłania im wszystko. Za banderowską propagandą poszły bezrefleksyjnie polskie „autorytety” historyczne (nie wymienię nazwisk, bo oczywiście cenzura nie pozwoli skrzywdzić polskich probanderowców) nawet dokładnie nie badając ukraińskiego nacjonalizmu. Każdą próbę naruszenia „ich prawdy” kwitowali „merytorycznym”: „Jesteś agentem KGB” (jak zrobili opinię Poliszczukowi, ale jakoś dziwnie do sądu za szpiegostwo go nie podali).
W Polsce jest bardzo niewielu uczciwych badaczy historii niestety.

~zbynek : Nie potrafie zrozumiec jednego???dlaczego rzadzacy POLSKA wchodza w zupe ukraincom??? oni nigdy nie beda naszymi przyjaciolmi sa gorsi niz rosjanie. Ukraincy nienawidza POLAKOW ,potrafili w czasie II-iej wojny swiatowej byc nawet w obsadzie obozu koncentracyjnego Sobibor. Jako sasiedzi tak Ukrainy jak i Rosji powinnismy byc neutralni. Ukraina z Rosja sie pogodza a my zalatwimy sobie na wschodniej granicy wrogow. Pamietam jak nie tak dawno atakowalismy Bialorus z jej Prezydentem. Pytanie kto nami rzadzi aby nas ciagle wpychac w jakies wasnie na wschodniej granicy???Czas najwyzszy zweryfikowac i ustalic przepisy dla kandydatow tak do Sejmu, Senatu jak i rzadu. Np. wyksztalcenie wyzsze, zdany egzamin panstwowy z jez, angielskiego, pochadzenie POLSKIE do pradziada POLAKA – tylko 4-y pokolenia wstecz.

~Hańba : Wikłanie nas w konflikt z Niemcami i Rosją opisują dwa artykuły Onetu : (1) „Władimir Kliczko: jak tak dalej pójdzie, Niemcy stwierdzą, że do nich należy część Polski”. Banderowcy liczyli na to, że Niemcy będą chcieli odebrać utracone ziemie i wspólnie z nimi wyrżną Polaków. Przygotowywali się do tego przez 20 lat budując liczne pomniki banderowskim rzeźnikom i propagując ich kult wśród młodzieży. (2) „Rosja zaniepokojona tworzeniem litewsko-polsko-ukraińskiej brygady” – ja widzę w tym próbę uwikłania Polski w konflikt z Rosją, gdyż nam Rosja nie zagraża

~ A Podole to nie polska ziemia? : A Podole ? Tarnopolskie,stanisławowskie województwo ? Trembowla,Podhajce,Buczacz,Kamieniec Podolski powiaty i cała reszta? To już wszyscy Polacy zapomnieli co tam ruscy i ukraińcy wyprawiali z Polakami? Tak samo zapomnieli na czele ze słynnym AK i KG AK w Warszawie w 1942, 1943, 1944 i 1945 wtedy jak i dziś. Dziś te tereny to ostoja i serce banderowskiej dziczy, której wnuczkowie po kościach naszych przodków depczą. Ot taka nagroda od reszty Polski dla Polaków z Ziemi Podolskiej co prawie równo 600 lat Najjaśniejszą od wschodu i południa bronili życia i krwie nie szczędząc.

~ co moje oczy widziały : Kiedy czytam te wypowiedzi to jest mi smutno. Smutno z wielu powodów, a szczególnie braku edukacji Polaków. Nie, to nie wasza wina. To wina kolejnych władz, które przez 25 lat po upadku tzw ‘komuny’ nie zdobyły się na postawienie oświaty na należnym Polakom poziomie. Nauczyciele zajęci są statystykami testów, przygotowaniami pojedynczych uczniów do olimpiad z różnych dziedzin, a nie przekazywaniem wiedzy ogólnej, społecznej i zwykłego wychowania obywatela. Przekłada się to na brak kultury ogólnej w dorastającym społeczeństwie oraz podstawową chociażby wiedzę o własnym narodzie. Mam wrażenie że jest to celowy sabotaż i dywersja obliczona na wynarodowienie Polaków. Dotyczy to nie tylko stosunków polsko –ukraińskich, ale też litewskich, niemieckich czy żydowskich. Taki miszmasz myślowy piszących na te tematy ludzi jest wręcz przerażający. A można to przecież jakoś ująć w ramy edukacji prosto, zwięźle i zrozumiale. Można, tylko ktoś celowo nie chce tego zrobić. Potem są takie kwiatki jak sprawa Jedwabnego, Katynia, Ponarów, Wołynia, Bieszczad i innych. Sprawy te są tak zakłamane, że trudno młodym ludziom znaleźć jakikolwiek konsensus w sprzecznych informacjach. Nawet tak oklepana sprawa holocaustu na swoje drugie mocno ukrywane dno. Mam więc prośbę do młodych szczególnie ludzi. Poczytajcie chociaż trochę zanim zaczniecie tworzyć własne wersje historii Polski. Pooglądajcie w TV ciekawe bardzo programy historycznie, a nie propagandowe. A jeśli chodzi o Wołyń to jest rzecz naprawdę przerażająca. Szczególnie, że była to niejako powtórka z historii wcześniejszej. Żaden najwymyślniejszy telewizyjny horror nie jest porównywalny z tym co tam się naprawdę wydarzyło. W nieco mniejszej skali zdarzyło się to i w Bieszczadach, a także na Lubelszczyźnie. Sam tam nie byłem ale znałem człowieka, który jako 6-letni chłopiec ukrył się w krzaku bzu na podwórzu gospodarstwa i obserwował jak jego bliscy sąsiedzi wymordowują mu jeden po drugim cała sporą rodzinę. Dziadków, rodziców, rodzeństwo. Jak najmłodszego brata zbir chwyta za nogi i rozbija mu głowę o zręb studni tuż koło niego. Na koniec i jego wyciągnięto z krzaków a jeden z tych sąsiadów, który nawet odwiedzał ich często przebił go sześciokrotnie na wylot bagnetem karabinu. Widziałem te rany, ale rany w głowie tego człowieka nie zabliźniły się nigdy. I to powinniście wiedzie. I o tym powinniście pamiętać.

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,Szefowa-Rady-Federacji-Rosji-Walentina-Matwijenko-odpowiada-Bogdanowi-Borusewiczowi,wid,17700476,wiadomosc.html?ticaid=11533a
Władimir Putin i Walentina Matwijenko (PAP/EPA / Alexei Druginyn / RIA Novosti/ Kremlin POOL)

Szefowa Rady Federacji Rosji Walentina Matwijenko odpowiada Bogdanowi Borusewiczowi

Szefowa wyższej izby parlamentu Rosji Walentina Matwijenko odpowiedziała na list marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, w którym wypowiedział się on przeciwko wspólnemu oświadczeniu Polski i Rosji w sprawie Ukrainy. List Matwijenko omawia agencja TASS.

ASS pisze, że Matwijenko wyraziła sprzeciw wobec „prób Warszawy, by usprawiedliwić odbywający się na Ukrainie proces heroizacji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA)”. Szefowa Rady Federacji „przypomniała, że ukraińskie organizacje nacjonalistyczne zostały stworzone przy bezpośrednim udziale faszystowskich Niemiec, m.in. w celu walki z samymi Polakami” – relacjonuje TASS.

Wielki protest w Moskwie przeciwko wojnie na Ukrainie
„Matwijenko przypomniała, że właśnie spadkobiercy ekstremistycznych nacjonalistów ukraińskich przy pobłażaniu wiadomych państw zachodnich dokonali nielegalnego przewrotu antypaństwowego i aktywnie brali udział w siłowym przejęciu władzy na Ukrainie w 2014 roku. Maszerowali pod sztandarami OUN i UPA, nieśli portrety Stepana Bandery i Romana Szuchewycza (…) i dopuszczali się jawnego terroru wobec odmiennie myślących, pod hasłem ‚Ukraina dla Ukraińców'” – podała rosyjska agencja.

Przytacza ona opinię zawartą w liście Borusewicza, że idea polskiej niepodległości była zwalczana zarówno przez nazistowskie Niemcy, jak i stalinowski Związek Radziecki. W swej odpowiedzi „Matwijenko wskazała, że przy wszystkich skazach ideologia panująca w Związku Radzieckim nigdy nie głosiła wyższości jednego narodu nad drugim i nietolerancji według względów narodowych i rasowych”.
(…)

~wolf 6 godzin i 25 minut temu
Dzisiaj aby zrobić na złośc ruskim to jesteśmy w stanie nawet firera zrehabilitować. To już jakiś obłęd….

~MEMORY 4 godziny i 33 minut temu
Dzisiaj akurat mija rocznica rzezi wołyńskiej `43. Jakoś cicho wokół – jakby pamięć o tym mordzie na naszych rodakach była ulotna… Jedynie Polskie Radio pr. 1 odważyło się nadać rano rozmowę z historykiem na temat tego wydarzenia. Smutno mi jakoś…

~ziomal 6 godzin i 18 minut temu
Może Borusewicz to Ukrainiec działający w związku Ukraińców w Polsce?

~Bambo6 godzin temu
Bogdan Borusewicz otrzymał ukraińskie wysokie odznaczenie państwowe „I stopnia za Zasługi”

~… 4 godziny i 19 minut temu
przypomnij sobie majdan jak pod flagą bandery szedł kaczyński w kijowie !

~alex 3 godziny i 55 minut temu
W 1919 też byli wrogo do Polski i Polaków nastawieni. Mimo to, w obliczu wspólnego zagrożenia ze strony bolszewizmu, choć nie zastygła jeszcze ziemia na mogiłach Orląt, Polacy mogli porozumieć się z Ukraińcami i wpólnie pokonać bolszewickich zbrodniarzy – wspólnego wroga naszych narodów. Te wzorce – sojusz Piłsudskiego i Petlury należy dzisiaj przypominać, nie agentów NKWD Banderę i Szuchewycza, mordujących Polaków z rozkazu Stalina, działających na szkodę Ukrainy.

~do alexa 4 godziny i 41 minut temu
Nie obraź się, ale wypisujesz głupoty. Ukraina nie jest wrogiem Rosji. Cała zachodnia Ukraina oraz Krym jest prorosyjska. Tam mieszkają obywatele Ukrainy, którzy w gruncie rzeczy są Rosjanami. Oni ciągną do swoich. Antyrosyjska jest zachodnia Ukraina, zamieszkała przez potomków zbrodniarzy, którzy dokonali rzezi wołyńskiej, ale oni są wrogo nastawieni zarówno do Rosji /otwarcie/ jak i Polski /skrycie/.

~je 5 godzin i 59 minut temu
Wirtualna Polska,dlaczego dzisiaj 11 lipca w 72 rocznicę rozpoczęcia mordów Polaków na kresach wschodnich niema żadnej wzmianki na ten temat.Czy mord 100 tys. naszych obywateli nie wymaga odświeżenia pamięci niektórym redaktorom,a może miłość do spadkobierców OUN,UPA przesłoniła im zdrowy rozum.Poruszacie różne bzdury,a temat zbrodni „wołyńskiej”maskujecie tak jak to robią Ukraińcy.To rząd Ukrainy stwarza niezdrową sytuację gloryfikując „heroiw” OUN,UPA , a nie pamięć o wydarzeniach na kresach przez Polaków.Ukraińcy wstydzą się za dokonane czyny. Na symbolach upamiętniających te zbrodnie widnieją napisy w postaci”tragicznych wydarzeń”,co wyrażnie widać jak trudno przyznać się do winy,winowajcom.

jerzy46 4 godziny i 34 minut temu
To bardzo niewygodny temat dla mediów. Po co więc pisać, skoro wszystko zależy od polityków ? Jeśli prezydent podczas wizyty w parlamencie ukraińskim nie jest w stanie powiedzieć nic na temat zbrodni i zbrodniarzy spod znaku UPA i OUN, a prezes bardzo ważnej partii fotografuje się z nacjonalistami – w dodatku pod flagą UPA ?

~WOŁYŃ `43 13 minut temu
do przedmówców: kultywując naszą narodową pamięć, oddając cześć naszym mordowanym rodakom z nacjonalistycznych pobudek wyzwalających zwierzęce instynkty u zbrodniarzy ukraińskich oraz na przekór obowiązującej poprawności politycznej, warto wejść na stronę Polskiego Radia – program I. Jest tam sporo materiału oddającego pamięć naszej bolesnej historii. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło ——> Polskie Radio. pl – rzeź wołyńska nierozliczona… Można odsłuchać przerażających wspomnień o tym ludobójstwie. A pod linkiem ——-> Wołyń 1943 – zobacz serwis specjalny >>> znaleźć materiały o tej apokaliptycznej zbrodni, relatywizowanej i odchodzącej z politycznych motywacji w zapomnienie…

…..

http://wiadomosci.onet.pl/srebrenica-najwieksza-zbrodnia-ludobojstwa-w-europie-po-ii-wojnie-swiatowej/dr0h4m

Srebrenica: największa zbrodnia ludobójstwa w Europie po II wojnie światowej

11 lipca 1995 miała miejsce masakra w Srebrenicy w Bośni, uznawana za największą zbrodnię ludobójstwa w Europie po II wojnie światowej. Przed 20 laty w ciągu kilku dni Serbowie zamordowali 8 tysięcy muzułmańskich chłopców i mężczyzn zdolnych do walki, zaś kobiety z dziećmi zostały wywiezione. „Nie mam słów, aby wyrazić współczucie dla ofiar, jak również gniew wobec tych, którzy popełnili tę potworną zbrodnię” – oświadczył premier Serbii.
(…)

henrykwielki : KEDYW 26 minut temu
Dzisiaj mija 72 rocnica Krwawej Niedzieli na Wołyniu ,Uczcijmy pamięć Polaków pomordowanych przez UPA.Większość Ofiar tego ludobójstwa do dzisiaj nie doczekała się godnego upamiętnienia: miejsca Ich pochówku znane są tylko sprawcom zbrodni, bądź też Ich groby na cmentarzach są zatarte. Na grobach Pomordowanych nie możemy nawet zapalić świeczki.Chciałbym zaznaczyć, że od rana oglądam TV i w ani jednej polskojęzycznej stacji nie ma nawet wzmianki o ludobójstwie na Wołyniu. Co ciekawe, jest o byłej Jugosławii, o Jedwabnym a o tej tragedii nic. Bardzo to przykre. Pokazuje to jaki mamy poziom mediów.

~mm : Ciekawe dlaczego artykuły o zbrodniach na Polakach popełnione przez dzisiejszych „przyjaciół” tzw rządu tzw RP nie pokazują się wcale lub na 5 min.Za to „zbrodnie” popełnione na nie Polakach są wałkowane na okrągło przez media.Oczywiście o ile dotyczą krajów niepoprawnie politycznych dla żydów z Usraela.A rzeź wołyńska to wciąż nierozliczona zbrodnia ludobójstwa.A kto ma ją rozliczyć.Przecież już raz tzw rząd tzw RP stwierdził że to nie było ludobójstwo tylko zwykłe nieporozumienie i Polska powinna zrekompensować banderowcą ich trud w machaniu widłami i siekierą,tak ci biedni ludzie się napracowali że musieli poprosić Niemcy o pomoc w tranzycie do Kanady w celu podjęcia leczenia.A i dzisiejszy rząd kiedyś jednolity pejsaty a obecnie bandero-pejsaty raczej nic z tym nie zrobi,chyba że wybuduje pomniki UPA i Bandery na wschodzie Polski.Już o to Szechtyna z Siemoniakiem i koleżkami zadbają.Ale tak z drugiej strony nie można tego na ruskich zwalić,co robi IPN nic tylko się obija a tu takie pole do PO PiSu.

~Pomidor : Dziś jest rocznica Zbrodni Wołyńsdkiej ale pies z kulawą nogą z rządu nie pojedzie pokłonić się nad grobami bestalsko, podreślam szczególnie bestailsko zabitych cywilów z zaskoczenia. Srebrenica to była egzekucja najemników i miejscowego pospolitego ruszenia bośniaków, które mordowało serbskich mieszkańców wiosek tak samo jak ukraińcy nacjonaliści polskich. W Srebrenicy zgromadzili sie aby zorganizować atak ostatecznie dokonujący czystki na serbach. Ta egzekucja najprawdopodobniej uratowała serbów w Bośni.

~Daq : 72 lat temu, 11 lipca 1943 roku, miała miejsce Krwawa Niedziela na Wołyniu, przeprowadzona w ramach rzezi wołyńskiej. Oddziały UPA, podporządkowane OUN-B, dokonały wówczas eksterminacji znacznej liczby ludności polskiej w blisko 100 miejscowościach, w zachodnich powiatach Wołynia.Szacuje się, że w lipcu zginęło 10 000 ludności pochodzenia polskiego, zaś całkowita liczba zamordowanych i poległych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej waha się między 60 a 100 000. Może o tym byście napisali?

~cytata do ~Pomidor: „Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy, albo będzie Ukraina albo lechicka krew po kolana, Polaków w pień wyciąć. R. Szuchewycz
W związku z sukcesami wojsk sowieckich konieczne jest przyspieszenie likwidacji Polaków, muszą zostać całkowicie zgładzeni, ich wioski spalone (…) ludność polską należy zniszczyć.” (Roman Szuchewycz, rozkaz z 1944 r.)

„Szpital w Chełmie jest pełen straszliwie pokaleczonych dzieci, kobiet i mężczyzn. Oto chłopiec dwunastoletni ma przecięte policzki od ucha do ucha jako zemsta – „masz Polskę od morza do morza”. Inne dziecko dwuletnie wbite na pal walczy ze śmiercią, miało ono przedstawiać polskiego orła zatkniętego na maszcie. Kilka kobiet leży pokłutych widłami, nad jedną znęcano się specjalnie, ucinając jej piersi.”

~niezgodek : Serbskie ludobójstwo w Bośni doczekało się przynajmniej symbolicznego ukarania, poprzez poddanie międzynarodowej jurysdykcji. Nie można tego powiedziec o Ludobójstwie Wołyńskim, błędnie określanym jako „Rzeź Wołyńską”.

Czym było zatem Ludobójstwo Wołyńskie? Ano, było zaplanowaną na zimno przez ukraińskich szowinistów spod znaku UON-UPA makabryczną zbrodnią przeciwko ludzkości, której ofiarą padło nie mniej niż 100 000 Polek i Polaków – głównie kobiet , starców i dzieci, gdyż wielu polskich mężczyzn wcześniej zginęło z rąk sowieckich i niemieckich okupantów.

„Nauki” idologów OUN-UPA jak D. Doncow i S. Bandera, czerpiące pełnymi garściami z „dorobku” faszyzmu i nazizmu, wcielili „w czyn” Klaczkiwski, Lebed , Szuchewycz, Iwachiw i ich naśladowcy. Setki ukraińskich sąsiadów chwyciło za siekiery, widły, noże, młotki, drągi, sierpy itp. przedmioty, które w ich rękach stały się narzedziami zbrodni, wymierzonymi w polskich sąsiadów będących ich krewnymi i powinowatymi. Chciwość i żądza rabunku, przyprawione patologicznym antypolonizmem ideologów OUN-UPA powodowały, że Polacy i Polki byli zabijani, okaleczani i gwałceni w sposób, który przyprawiał o wstręt nawet niemieckich okupantów. Z rąk swoich „ziomków” gineli też Ukraińcy, którzy nie chcili uczestniczyć w orgii bestialstwa lub ratowali swoich polskich sąsiadów. Po wymordowaniu Polaków, ich dobytek był rozkradany, a siedliska palone; oprawcy posuwali się nawet do ścinania drzew i zaorywania ziemi tak, aby po ich polskich sąsiadach, krewnych i powinowatych, nie pozostał nawet ślad.

Tak, to było „genocidum atrox” – ludobójstwo okrutne na Wołyniu, Podolu, Małopolsce Wschodniej. Dlaczego więc Świat o nim nie wie lub celowo milczy? Czyżby dlatego, że „nasze”, ” elity” (?) również po 1989 r. spuściły na Zbrodnię kurtynę milecznia?

~nie ma przebaczenia bez pamięci! : To dziwne, że zabijali tylko mężczyzn i chłopców… Ukraińcy mordowali też dzieci i kobiety… Polacy mieli zniknąć z Wołynia FIZYCZNIE…

Meldunek dowódcy Okręgu „Turiw” Jurija Ołeksandrowycza Stelmaszczyka ps. „Rudyj” z dnia 24 czerwca 1943 roku do zastępcy dowódcy grupy „UPA – Piwnicz” , Maksyma Rubana ps. „Łebied””.

„Przyjacielu Ruban!
Przekazuję Wam do wiadomości, że w czerwcu przedstawiciel Krajowej Rady OUN, Komendant UPA „Piwnicz” – „Kłym Sawur” przekazał mi ustną i tajną dyrektywę o fizycznym wyniszczeniu co do jednego i w każdym miejscu całej polskiej ludności, jaka mieszka na terytorium obwodu. Dla wykonania tej dyrektywy proszę rzetelnie przygotować się do tych akcji przeciwko Polakom, wyznaczam odpowiedzialnych: w rejonach przyległych do Bugu – kurennego UPA „Łysoho”, w rejonach – turzyńskim, owadnickim, oździuryckim – „Sosenka”, a w kowalskim okręgu „Hołubenka”. Sława Ukraini! 24 czerwca 1943 r. Dowódca grupy UPA „Turiw” Rudyj.

~Pomidor : Ale o zbrodni wołyńskiej nie napiszecie na Onet takiego artykułu co? Nie poprawność polityczna na to nie pozwoli. Wasi szefowie wam podpowiadają że należy piszać o cudzych zbrodniach i szukać kozła ofiarnego. szkalować innych tzn tych co moźna i należy. Jesteście tak tendencyjnie że nawet wam się to udaje, ludzie świetnie wiedzą o Srebrenicy a nic o zbrodniach bośniaków czy kosowarów zupełnie jakby tamci slusznie zabijali a serbowie zbrodniczo, Zreszt ą sytuacja na Ukrainie jest identycznie fałszowana,

~omega do ~Daq: Był czas, gdy w sejmie prześcigali się wszyscy w oratorskich popisach na temat tego, że Rzeź Wołyńską trzeba nazwać w uchwale ludobójstwem – a teraz ci sami krzykacze pozują do zdjęć z politycznymi potomkami ludobójców! A my co? Mamy tylko bezsilnie wygrażać tym pogrobowcom banderowców?

Nie! Politycy, których wybraliśmy, są jak pupa od s.ania do tego, aby nasze stanowisko prezentować całemu światu. Bo jest okazja by nas w końcu usłyszano! Wyjątkowo rzadka okazja. Właśnie teraz możemy postawić weto zarówno UE, jak i Radzie Europy, jeśli nie uznają naszych racji w sprawie Wołynia.

Politycy tańcujący w Kijowie z Tiahnybokami powinni wiedzieć, że nie mają powrotu do polskiego sejmu. A dziennikarze skandujący tam „sława herojam!” nie będą w Polsce czytani. Bo najemnik pióra to nie dziennikarz!

Juszczenkę nie my wybieraliśmy. Natomiast ci z polskich polityków, propagandzistów i dziennikarzy, którzy go wspierali, ścielili mu kobierce w UE – muszą za to odpowiedzieć. Muszą! Bo czas już skończyć z bezkarnością naszych sprzedajnych politykierów. Najwyższy.

Polityka to nade wszystko sztuka przewidywania. Jeśli ktoś uzyskał nasz mandat do politycznej reprezentacji, to jego psim obowiązkiem jest reprezentowanie naszej woli, naszych interesów, naszej pamięci historycznej, w końcu – tych właśnie okrutnie pomordowanych na Wołyniu.

Kto tego nie pojął, kto tego nie czuje – nie jest godzien wypowiadać się w imieniu Polski.

grzegorzzlublina do ~Daq: 24 kwietnia 1915 rząd turecki wydał rozporządzenie nakazujące aresztowanie ormiańskiej inteligencji – tylko w Stambule aresztowano wówczas i w większości zgładzono 2345 osób, a 27 maja kolejne wprowadzające deportację zamieszkujących Anatolię Ormian do Syrii i Mezopotamii. W wyniku tej operacji setki tysięcy Ormian zmarło z głodu albo zostały brutalnie wymordowane przez tureckich żołnierzy i Kurdów, których rząd podjudzał przeciwko chrześcijańskim Ormianom i Asyryjczykom. Zatrzymanych topiono, spychano w przepaści górskie, przybijano podkowy końskie do stóp, duchownych Kościoła ormiańskiego palono żywcem lub zakopywano w ziemi. Do końca 1915 ok. pół miliona ludzi wypędzono na Pustynię Syryjską, gdzie ginęli pozbawieni wody i schronienia od słońca. Ocenia się, że w wyniku tych działań zginąć mogło około 1,5 mln ludzi. A dlaczego nie pisać o tym? Dlaczego nie pisać o wszystkich zbrodniach na raz? To się nazywa przewrażliwienie, w ostrzejszych przypadkach – paranoja.

http://wiadomosci.wp.pl/gid,17699281,kat,7631,title,Masakra-w-Srebrenicy,galeria.html?ticaid=11533c&_ticrsn=3

~Hugo 1 godzinę i 12 minut temu
O innych pamiętacie ale o rzezi na Polakach na Wołyniu i Podolu cisza.

~:-| 1 godzinę i 23 minuty temu
WP.PL – WSTYD!!! Dziś rocznica „Krwawej niedzieli”, apogeum ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej na Polakach… a WP.PL przypomina inne ludobójstwa…. Nie przeczę, że potworne i że trzeba pamiętać, ale…. o Wołyniu na wp.pl ani słowa…..

~obywatel 36 minut temu
Dokładnie to samo chciałem napisać. Antypolskie media…..

~eee 26 minut temu
to jest polityczna poprawność, ważniejsza od pamięci… no i żeby nie urazić ukrów hehehe

~ET 1 godzinę i 25 minut temu
A moze byscie napisali cos nt. 72 rocznicy LUDOBOJSTWA NA WOLYNIU? Zakazany temat?

~59 latek 31 minut temu
to kumple bronka i ewy mordowali, moze nawet ich rodziny, nie ma co wspominać.

~KEDYW 1 godzinę i 11 minut temu
Dzisiaj mija 72 rocnica Krwawej Niedzieli na Wołyniu ,Uczcijmy pamięć Polaków pomordowanych przez UPA. Większość Ofiar tego ludobójstwa do dzisiaj nie doczekała się godnego upamiętnienia: miejsca Ich pochówku znane są tylko sprawcom zbrodni, bądź też Ich groby na cmentarzach są zatarte. Na grobach Pomordowanych nie możemy nawet zapalić świeczki.Chciałbym zaznaczyć, że od rana oglądam TV i w ani jednej polskojęzycznej stacji nie ma nawet wzmianki o ludobójstwie na Wołyniu. Co ciekawe, jest o byłej Jugosławii, o Jedwabnym a o tej tragedii nic. Bardzo to przykre. Pokazuje to jaki mamy poziom mediów.

~wikipedia 1 godzinę i 14 minut temu
Krwawa niedziela na Wołyniu 11 lipca 1943 roku, punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej, akcja masowej eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów Stepana Bandery (OUN-B), Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) oraz ukraińską ludność cywilną. Tego dnia zaatakowano w 99 miejscowościach, głównie w powiatach włodzimierskim i horochowskim. W następnych dniach masakry były kontynuowane.

~bies-czad 1 godzinę i 7 minut temu
Dziś mijają 72 lata od akcji oddziałów Ukraińskiej Powstańczej Armii – UPA, które równocześnie zaatakowały około stu polskich miejscowości w trzech powiatach: kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. wspominają o tym na” interi” a WP co na to?? a może dla WP taka informacja jest partyjno-politycznie nie poprawna ?

~komuch 23 minuty temu
zdziwiony???? WP tylko z nazwy jest Polska . Orange Polska SA 13 lutego 2014 sfinalizowała sprzedaż portalu, wartość transakcji wyniosła 383 mln zł. Tym samym wszystkie duże polskie portale internetowe przeszły w ręce Niemców i amerykańskich Banksterów

~z 1 godzinę i 11 minut temu
Dzisiaj 72 rocznica ludobójstwa na Wołyniu, gdzie Ukraińscy Banderowcy z UPA zamordowali w ciągu kilku miesięcy grubo ponad 100 000 Polaków, w większości kobiet, dzieci i starców! 11 lipca przypada data apogeum – krwawej niedzieli kiedy zaatakowali 99 wiosek kiedy ludzie byli w kościołach! Ukraińcy między innymi przecinali małe dzieci na cztery części, przybijali je do drzew tworząc „wianki”, wbijali kobietom kołek do pochwy i wyjmowali go gardłem, a kobietom w ciąży wycinali płód i w jego miejsce wkładali żywego kota, zakopywali ludzi w polu, tak żeby wystawała tylko głowa, a później to pole orali i wiele, wiele innych okrutnych sposobów! O czym pisze ubecki Portal? O Bośni i Hercegowinie!

~WSTYD 1 godzinę i 13 minut temu
muzułmanie zaczęli mordować Serbów! Kto mieczem wojuje od miecza ginie! Naród Serbski miał prawo się bronić! WSTYD, że naszym braciom Serbom nie pomogliśmy w walce z dziczą!!

~Odyseusz 1 godzinę i 12 minut temu
Jeszcze trochę i wypiorą ludziom mózgi jacy to dobrzy muzułmanie, tylko nie patrzą co się dzieje na bliskim wschodzie to samo miejsce miało na Bałkanach!

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Repatriacja-Polakow-ze-Wschodu-czyli-wstyd-dla-III-RP,wid,17700116,wiadomosc.html

~mol 19 godzin i 14 minut temu
czy rząd jest antypolski , że nie ma woli politycznej na powrót Polaków ze wschodu a jest zgoda na emigrantów z Syrii i inne ofiary „rozrób” na Bliskim Wschodzie

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/glos-rosji-o-tragedii-wolynskiej-komu-sluzy-ta-cisza/0qdlv

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/komorowski-ukraina-potrzebuje-czasu-by-spojrzec-prawdzie-w-oczy/5rfq4

7 thoughts on “133 72 rocznica Rzezi Wołyńskiej, a nie tylko w „polskich wolnych mediach” o tym potwornym ludobójstwie cisza…

 1. ~stary obiektyw : A co ci „historycy” powiedzą na temat rzezi wołyńskiej? Nic, nie wiedzą, czy nie mogą? Czy IPN wszczął choć jedno śledztwo w tej sprawie?

  http://wiadomosci.onet.pl/bialystok/historycy-oblawa-augustowska-to-najwieksza-powojenna-zbrodnia-na-polakach/tg8xr5

  Historycy: obława augustowska to największa powojenna zbrodnia na Polakach

  Obława augustowska to największa zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie – oceniają historycy. Dziś mija 70 lat od rozpoczęcia przez sowietów wielkiej obławy na polskich partyzantów na Suwalszczyźnie. W trakcie operacji aresztowali ponad siedem tysięcy osób. Co najmniej 592 z nich – mężczyźni, kobiety, osoby nieletnie, często po kilka z jednej rodziny – zostały zamordowane i pochowane w nieznanym do dziś miejscu.

  Historyk, doktor Waldemar Wilczewski z białostockiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej wyjaśnia, że akcja skierowana przeciwko polskiemu podziemiu niepodległościowemu była przeprowadzona na bardzo dużą skalę. Epicentrum akcji znajdowało się w okolicach Augustowa, ale w sumie represje dotknęły ludności z czterech powiatów: augustowskiego, sejneńskiego, suwalskiego i północnej części sokołowskiego. Ta zakrojona na szeroką skalę operacja – tłumaczy historyk – nazywana była w sowieckich dokumentach „operacją wojskowo-czekistowską”, która miała na celu wyłapanie osób, które były związane z Armią Krajową.

  Prezes IPN, doktor Łukasz Kamiński uważa, że obława augustowska pokazuje nie tylko prawdziwe intencje sowietów w stosunku do Polski i Polaków, ale i tragiczną sytuację naszego kraju tu po zakończeniu II wojny. Ta akcja – tłumaczy doktor Kamiński – szczególnie w kontekście dyskusji o końcu II wojny światowej pokazuje, w jak trudnej sytuacji znalazła się Polska. Jego zdaniem nie można mówić o wyzwoleniu, kiedy nasz kraj był „penetrowany przez oddziały wojskowe innego państwa”. Zdaniem prezesa IPN, nie można mówić też w kontekście obławy augustowskiej o końcu wojny, skoro „bohaterowie walki o wolność byli wyłapywani po lasach i mordowani”.

  Doktor Wilczewski wyjaśnia, że przeprowadzając brutalną antypolską akcję, sowieci bardzo wiele zyskali. Przede wszystkim zadali cios podziemiu, osłabili żywioł niepodległościowy, rozbili miejscowe społeczności, zarazem zastraszając ludność tamtych terenów. Uzyskali też – tłumaczy historyk – pewne bezpieczeństwo i spokój na ważnym strategicznie terenie, szlaków przerzutowych z Prus Wschodnich do Związku Sowieckiego.

  Historycy przypominają, że obława augustowska nie była jedyną akcją sowietów w Polsce, skierowaną przeciwko żołnierzom podziemia niepodległościowego. Podobne operacje przeprowadzane były przez kolejne lata po II wojnie na terenie całego kraju, jednak nie na tak dużą skalę, jak ta z lipca 1945 roku na Suwalszczyźnie.

  andy.felek(3) : Do wszystkich jełopów piszących nie na temat ! Tematem wątku jest zbrodnia Rosji!

  ~vbn : Nagłaśniają Augustów żeby pomniejszyć zbrodnię ludobójstwa Ukraińców na Polakach na Wołyniu i w Galicji

  ~AntyLeming : Tak okrutna zbrodnia! Wczoraj była też inna rocznica o które nie napiszę, bo skasujecie mój wpis. Ani Fakty ani Wiadomości nie podały informacji! Zobaczymy czy o obławie coś powiedzą. „MaRyja Stepań” się naprodukuje wraz z „poKochanke”

  ~realista : Dlaczego nie pisaliście wczoraj o Rzezi Wołyńskiej pie… i hipokryci za judaszowe srebrniki ? Rosjanie mordowali nikt tego nie neguje ale dlaczego milczycie o ludobójstwie banderowców nie mających przykładu po II wojnie. Srebrenica to nic oni mordowali w ramach nazistowskiej idei czystki etnicznej do lat 50-tych.

  ~Wołyń : Polskie (?)media zapomniały o dzieciach powbijanych na sztachety , o kobietach poćwiartowanych na źywca piłami , o męźczyznach przybitych gwoździami do progów własnych domów.Zapomniano o Wołyniu i innych tragediach wyrządzonych przez UPA. Właśnie jest kolejn rocznica coraz bardziej nie pasująca Polskim ,, męzom stanu,,WSTYD.

  ~jurek : Ofiary na Wołyniu zostały zabite dwa razy: pierwszy raz od siekier Ukraińców, drugi przez wymazanie z pamięci” – tak mówi ks. Isakowicz – Zaleski, którego rodzina została wymordowana na Kresach. Dokument „Zapomniane zbrodnie na Wołyniu” to dokument będący relacjami ludzi, którzy wciąż pamiętają tragiczne wydarzenia, a którzy wciąż nie doczekali się sprawiedliwości. Podczas prac w roku 1992, odnaleziono tam 243 szkielety. Mężczyzn i chłopców siłą kładziono w wykopanym już rowie, po czym rozbijano im głowy. Na żadnej z czaszek nie odnaleziono ran postrzałowych. Wszyscy zostali zamordowani za pomocą siekier, młotów, a nawet maczug. Dla tych, którzy pamiętają, historyk Leon Popek organizuje wyjazdy do Ostrówka, by mogli jeszcze raz się tam pomodlić…

  ~Ewa do ~jurek: Nie zapominajmy o tym przy wyborach. Kto popiera banderowski rzad w Kijowie?

  ~vinci55 do ~jurek: Według Twojej „wiedzy geograficznej” Suwalszczyzna jest na Wołyniu? No, to gratuluję wykształcenia… 😉

  ~kris do ~jurek: W sumie tak patrzac obiektywnie Polacy-cywile w czasie 2giej wojny św. byli mordowanie przez ukraincow rosjan słowakow i niemcow i ci barbarzyncy poza kilkoma wyjatkami w postaci niemcow do dzis nie zostali rozliczeni.

  ~dorota : O świcie (godzina 3:00 nad ranem) 11 lipca 1943 oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim pod hasłem Śmierć Lachom. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. Polskie wsie po wymordowaniu ludności były palone, by uniemożliwić ponowne osiedlenie. Była to akcja dobrze przygotowana i zaplanowana. Na przykład, akcję w pow. włodzimierskim poprzedziła koncentracja oddziałów UPA w lasach zawidowskich (na zachód od Porycka), w rejonie Marysin Dolinka, Lachów oraz w rejonie Zdżary, Litowież, Grzybowica. Na cztery dni przed rozpoczęciem akcji we wsiach ukraińskich odbyły się spotkania, na których uświadamiano miejscową ludność o konieczności wymordowania wszystkich Polaków. Rzeź rozpoczęła się około godz. 3 rano 11 lipca 1943 od polskiej wsi Gurów, obejmując swoim zasięgiem: Gurów Wielki, Gurów Mały, Wygrankę, Zdżary, Zabłoćce – Sądową, Nowiny, Zagaję, Poryck, Oleń, Orzeszyn, Romanówkę, Lachów, Swojczów, Gucin i inne. We wsi Gurów na 480 Polaków ocalało tylko 70 osób; w kolonii Orzeszyn na ogólną liczbę 340 mieszkańców zginęło 270 Polaków; we wsi Sądowa spośród 600 Polaków tylko 20 udało się ujść z życiem, w kolonii Zagaje na 350 Polaków uratowało się tylko kilkunastu. ..

  ~Pims do ~dorota: A dzisiaj UPA dzielnie maszeruje i polskie władze widzą w nich bohaterów.

  ~j ny karzeł do ~Pims: A pierwszy na majdanie na wysokości kroku Kliczki stanął kaczyński.

  vinci55 do ~dorota: A co niby ma wspólnego UPA z NKWD? Na pytanie o imię też odpowiadasz: „pomidorowa z kluskami”? 😉 Umysłowo ?? 😉 Wyrazy współczucia dla rodziny…. 😉

  ~dorota do vinci55: ukraiński nazi-bander-synu, i wy UPAińscy „studenci” z „kartą polaka” lub „polacy” / potomkowie niedokończonej/ spartolonej „akcji wisła”. Waszego LUDOBÓJSTWA tego z przed 71 lat i tego dzisiejszego nie zatrzecie, załóż kamizelkę kuloodporną, bo cie przy tym kompie jeszcze jakiś ruski odstrzeli, wyjrzyj przez okno czy nie leci „grad”, zajrzyj do szuflady, za monitor – tam czają się „ruskie trole” i w ogóle bądź czujny, no i wklejaj te „teksty” zgodnie z dyrektywami SBU bo nie znasz godziny, kiedy „Eskimosi” z Kijowa przyślą w nagrodę, bilet na wycieczkę do Mariupola.

  ~uuu do vinci55: Stajesz, pajacu, po stronie tych, którzy o tej tragedii milczą, więc takie wpisy, jak ten, który komentujesz, są uprawnione

  ~uuu do vinci55: Stajesz, pajacu, po stronie tych, którzy o tej tragedii milczą, więc takie wpisy, jak ten, który komentujesz, są uprawnione

  ~Berman Borowski resortowe dzieci : ,,W tym czasie Polska od jedenastu lat znajdowała się pod sowieckim panowaniem i pod żydowskim terrorem. Niewiele zmieniło się od obrazu z lat 1945-47, nakreślonego przez amerykańskiego ambasadora, Artura Bliss Lane: ‘Pracownicy ambasady amerykańskiej byli świadkami wielu aresztowań przez bezpiekę […] przerażających metod aresztowania w środku nocy, zabronienia aresztowanym komunikacji ze światem zewnętrznym całymi miesiącami, a może na zawsze […] Nawet nasi żydowscy informatorzy potwierdzali […] wielką niepopularność Żydów na czołowych stanowiskach rządowych. Byli wśród nich Minc, Berman, Olszewski, Radkiewicz i Spychalski […] uprzedzona do Żydów była także milicja, gdyż razem z wojskiem zdominowana była przez Policję Bezpieczeństwa pod kierownictwem Radkiewicza […] Ponadto, w Policji Bezpieczeństwa znajdowało się wielu Żydów pochodzenia rosyjskiego’. Dopiero po jedenastu latach zaczął słabnąć terror żydowski. W maju 1956 roku zrezygnował ze stanowiska wicepremiera Jakub Berman (‘uważany za najważniejszego człowieka Moskwy w partii polskiej’ – New York Times, 21.X.1956), a w listopadzie 1956 roku – Hilary Minc (druga co do ważności wtyczka Moskwy),,

  Polubienie


 2. Zbrodnia wołyńska „ludobójstwem”? Kontrowersje wokół uchwały Sejmu (TVP Info, 10.07.2013)


  Wołyń w Ogniu Nienawiści

  Przemo1976ful 2 months ago
  Wspaniali żołnierze polscy, nasi wielcy bohaterzy! Każdy zwolennik tchórzów upowskich powinien byc zniszczony! Te bestie mordowały małe niewinne dzieci, kobiety w ciązy starców czym się dało i jak! Scierwa i kurwy banderowskie! Kurwa ,,wielcy bohaterzy tfu skurwysyny ukraińskie! Kazdy ale to kazdy z nich za swoje zbrodnie powinien zawisnąć na gałęzi!

  MsTOMASZ1966 6 months ago
  polacy jeszcze Putinowi podziekują za trzymanie ukrainy za morde ten naród ma krew w całej swojej histori my polacy próbujemy być dobrzy i wyciągamy reke tylko czekam kiedy tą reke odetną ukraińcy siekierą

  Ewa-Elzbieta Deoniziak 4 months ago
  Obchodzimy w tym roku 100. rocznice ur. 22.02.1915 -22.02.2015 bohatera, Polaka, poety rozmilowanego w Ojczyznie i odwadze. Tragiczna postac Wolynia – Zygmunt Jan Rumel przywiazany do koni przez Ukraincow i rozerwany na czesci…w dniu 10.07.1943 r. We wspomnieniach mojego tescia porucznika Teodora Deoniziak pseud. Emka z 27 Wolynskiej Dywizji Piechoty AK – Zygmunt Jan Rumel zachowany byl jako wspanialy zolnierz, czlowiek i patriota. Dziekuje, za ich poswiecenie.

  agnieszka Witt 3 months ago
  UPA I OUN to TCHÓRZE I MORDERCY ..ZABIJALI .. BEZBRONNĄ ..LUDNOŚĆ …CYWILNĄ .. CZĘSTO .. TORTURUJĄC .. ICH.. TACY TO …BYLI ..GIEROJE .. Dzicz niecywilizowana co się dziwić jak te państwo Ukraina wzięło się z przypadku między Polską a Rusią było pogranicze tam szlachcicowi czy zwykłej biedocie chłopskiej zachciało się sr** ć rozejrzał sie dookoła spodobało mu się pozostał i tak powstało taki czyrak między Polską a Rusią coś co z wiekiem wykiełkowało jako Ukraina . Wszystko od Kijowa do wschodu i zachodu północy i południa dostali w spadku albo skapnęło im fartem lub wykorzystując sytuację zagarnęli nie swoją własność tak było w przypadku Lwowa Stanisławowa i innych terenach należących do Polski . Nienawidzę ich Ukraińcy sa fałszywi i zdradzieccy Polska nie powinna się mieszać w tą ich akcję antyterrorystyczną w Donbasie ich sprawa nam to powinno kalafiorem wisieć co tam się dzieje a oni niech wreszcie Przeproszą Za Ludobójstwo Przodków Na Wołyniu Małopolsce Wschodniej i Podolu za śmierć Polskich rodzin . Znając Historię każdy wie że coś takiego jak Ukraina nigdy nie istniało …

  janusz rakoczy 1 year ago
  Gloryfikator UPA Motyka Grzegorz ma ulubione określenia na bestialskie mordowanie Polaków – „likwidacja” i ” wybijanie” , tak jakby to dotyczyło zarażonego stada zwierząt .

  Polubienie


 3. Bylo sobie miasteczko – mord UPA w Kisielinie

  Historia Kisielina, miasteczka na Wołyniu, w którym do czasów II wojny światowej żyło w zgodzie kilka narodowości: Polacy, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Czesi. Miasteczko było zamożne, dobrze prosperowało, stanowiło też silny ośrodek ariański na tych ziemiach. Znajdowała się tam drukarnia i biblioteka, działała tłocznia oleju, gorzelnia, cegielnia, mleczarnia. Dziś po dawnej świetności zostało niewiele, choć ziemie tam urodzajne. Przedwojennej mieszanki narodów też już nie ma mieszkają tam sami Ukraińcy. Za to pośród zieleni wciąż stoją ruiny kościoła, który był miejscem i niemym świadkiem tragedii, jaka rozegrała się w Kisielinie 11 lipca 1943 r. Tego dnia nacjonaliści ukraińscy właśnie w murach świątyni brutalnie wymordowali część polskich mieszkańców Kisielina. Reszta ratowała się, uchodząc na zawsze z rodzinnej ziemi.


  „Ludobójstwo na Kresach” – ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

  Ksiądz Tadeusz Isakowicz- Zaleski skoncentrował się na roli greckokatolickich duchownych w ludobójstwie na Kresach. Wg niego , to ówczesny biskup Szeptycki dał zielone światło dla tych okrutnych działań. Nigdy potem tego nie potępił. Co najgorsze, wg księdza Isakowicza, na Ukrainie powstają ugrupowania paramilitarne odwołujące się do Stepana Bandery. Organizują one marsze nie pod żółto-niebieskimi flagami Ukrainy, ale pod czarno — czerwonymi banderami ( kolor czarny symbolizuje przemoc, a czerwony — krew). Jako dowód na to, zaprezentował szereg slajdów- zdjęć z różnych imprez i uroczystości. Zdaniem księdza, podczas gdy polskie władze unikają nadania właściwej rangi obchodom rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i uciekają przed prowadzeniem jakiejkolwiek polityki historycznej, ukraińscy nacjonaliści w sposób nachalny promują Stepana Banderę. Według księdza, polskie władze powinny szukać porozumienia raczej z działającymi na Ukrainie partiami pragnącymi budować tożsamość narodową na wartościach pozytywnych, nie zaś poszukując czegoś pozytywnego w nacjonalizmie. Ksiądz Isakowicz — Zaleski wyraził także szacunek dla postawy arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, który odmówił ostatnio podpisania wspólnego z greckokatolicką cerkwią memorandum określającego ludobójstwo na Kresach mianem „wojny polsko — ukraińskiej”.

  Przemysław Zdrojewski 1 month ago
  +arek dec mylisz się i to bardzo, mordowanie trwało nie tylko w nocy, bardzo często w dzień, poczytaj sobie trochę o krwawej niedzieli11 lipca, wielu udało się uciec i dobrze wiedzieli kto mordował, mojego pracownika rodzina jest z Wołynia, podczas czystki jego dziadek zdołał ukryć żonę i dzieciaki w lesie, a sam został w domu żeby pilnować dobytku i wtedy Ukraińcy przyszli zdołał kilku zabić, a że nie chcieli dalej ryzykować to podpalili dom, a żona widziała to ze skraju lasu jak płonie jej dom razem z mężem. Co do nienawiści człowiek jest tylko człowiekiem i nie zawsze potrafi wybaczyć, a już na pewno nie powinien zapomnieć, bo pamięć tym ludziom się należy i nie dziw się że w ludziach narasta taka agresja jak widzą co się na Ukrainie wyprawia. Nie wiem czy pamiętasz, ale to Ukraińcy tworzyli przy Niemcach odziały SS Galizien wsławione swoim okrucieństwem, to Ukraińcy wiwatowali i kwiatami witali wkraczające wojska Niemieckie jako wyzwolicieli, a że później zaczęli od Niemców dostawać to im się trochę odmieniło.

  Leszek gałosz 3 months ago
  Słowa Księdza Tadeusza płyną do uszu a w głowie złość i myśli CO „nasze władze”? czynią!!!! Pomoc dla gloryfikujących UPOWCÓW ukraińców!!!! Gaz broń pieniądze Polska adwokatem Ukrainy w Unii doradcy wojskowi Komorowski wypinający się na pomoc dla chcących nazwać RZEŻ po imieniu ludobójstwem! To jest zdrada stanu małych kundli szpiclowatych.Oby nigdy nie zaznali spokoju w życiu i po nim!!! A na domiar tego chcą Polskę wmanewrować w wojnę o taką Ukraine:)))) (BUJAK)i reszta Ukraińskiej kompani mającej wpływy w polityce.

  antylemingable 4 months ago
  Z historii kiepsko…Własowcy to byli Rosjanie.Co do księży, to Szeptycki i inni (nie wszyscy!) grekokatoliccy hierarchowie święcili noże i kosy do „rezania Lachów”. Ksiądz Zaleski robi to co należy do księdza – mówi prawdę. A rzeż wołyńską należy raczej nazwać LUDOBÓJSTWEM. Dlatego że mordowano za to że się było Polakiem. I to nie była walka, bo chyba zarzynanie dzieci i kobiet, starców nie można nazwać wojną polsko – ukrainską.

  andrzej dąbrowski 4 months ago
  W czasach feudalnych szlachcic był carem i ,,bogiem”wioski którą miał w posiadaniu czyli jej mieszkanców również.Nie ma to nic wspólnego z narodowością poddanego .Robił co chciał bo dawno temu tak po prostu było Brak Ci kompletnie argumentów i podcieniasz.Kiedy Polacy zapakowali wozy i zaprzęgli do nich konie by uciekać z Wołynia przybiegali do nich ich sąsiedzi Ukraińcy. Wołali Co wy robićie was nikt nie ruszy my was obronimy i sami odpinali konie od wozów. Potem ci sami sąsiedzi przyszli by ryzać tych Polaków.(żródło ŚWIADKOWIE OSKARŻAJĄ) I kto tu jest wrednym zakłamanym narodem AREK DEC ???? słucham!

  Przemysław Żebrowski 7 months ago
  „Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie”… Wierny tej idei, ks. Isakowicz-Zaleski walczy o pamięć tamtych wydarzeń i o prawdę (bo tylko dzięki niej możliwe jest pojednanie z Ukraińcami), nie unikając przy tym niewygodnych faktów dla Kościoła Katolickiego i obecnych władz III RP (podobno polityka neojagiellońska każe nam rzucać wszystko w niepamięć i ściskać się z banderowcami krzycząc – niczym Lech Kaczyński na Majdanie w 2005 roku – „Sława Ukrainie”). Naprawdę słuchałem tego wykładu z podziwem (przede wszystkim za odwagę w podejmowaniu tak trudnego tematu) i olbrzymim szacunkiem. Myślę – patrząc na to, co robi ksiądz – że dzisiaj trzeba zdefiniować patriotyzm na nowo – pamiętając wszakże o naszych największych bohaterach, takich jak generał Fieldorf, rotmistrz Pilecki, major Łupaszka czy sanitariuszka Inka. Dzisiaj nie trzeba umierać za ojczyznę, dzisiaj trzeba dla niej żyć. Żyć i walczyć o prawdę i pamięć.

  Polubienie


 4. Kresy Kresów, czyli o tym jak ginie polskość

  Opowieść o polskości na kresach Kresów. Daleko od Warszawy, za drugą granicą. O polskości, która ginie. Umiera po cichu. Bez krzyku. Nikt jej wszak nie prześladuje. Sama ulega, ustępując pola wpływom Wielkiego Brata…

  Polubienie


 5. Foto: Artur Reszko / PAP Prokuratorzy z oddziału IPN w Białymstoku przy współpracy z archeologami prowadzą badania sondażowe

  ~moher : nie wiem ale to chyba jakaś zmowa „żurnalistów”. Katyń, Katyń mały, Smoleński i tak w kółko Macieju, aha teraz jeszcze dojdzie PW ale tylko w części powstańców, cywilne ofiary będą jak zwykle przemilczane. Ale ja mam pytanie do „żurnalistów” dlaczego milczycie na temat Wołynia? Bo to zrobili „nasi obecni przyjaciele”?

  ~AgaT do ~hańba: Rząd w Polsce „zapomniał” o 11 lipca a władze nieuznawanej Donieckiej Republiki Ludowej zorganizowały uroczystości upamiętniające ofiary ludobójstwa jakie 72 lata wcześniej rozpoczęły na Wołyniu OUN-UPA. Obecny był również przewodniczący polskiej partii „Zmiana”. Łącznie zebrało się ok. 130 osób. Pomordowanych uczczono minutą ciszy. Przemowom – w tym Mateusza Piskorskiego, towarzyszyło złożenie wieńców. Separatystyczny oddział zaciągnął wartę honorową. Przedstawiciele separatystycznej republiki porównywali rzeź wołyńską do obecnych działań władz ukraińskich w Donbasie. W 2010 roku Europosłowie z Polski skutecznie głosowali w Parlamencie Europejskim m.in. przeciwko pomnikowi ofiar rzezi wołyńskiej, by później wykrzykiwać banderowskie hasła na czerwono czarnym tle.

  ~Mwgwd : Panowie dziennikarze.Pamiętajcie o grobach i rocznicach ,pomordowanych w okrutny sposób rodaków (na Wołyniu,Polesiu),a nie na siłę szukacie nowych sensacji.Piszę o pamięci i uczczeniu rocznicy ,gdyż tak nie można nazwać krótkiej wzmianki o tym, umieszczonej w godzinach porannych przez 2 godziny.

  http://wiadomosci.onet.pl/kraj/nasz-dziennik-satelita-nad-grobem/wmcnb7

  „Nasz Dziennik”: satelita nad grobem

  Czy lasy w Kaletach i Gieci kryją mogiły ofiar obławy augustowskiej? – docieka „Nasz Dziennik”. To może być przełom w śledztwie dotyczącym „małego Katynia”.
  (…)

  ~Podolak : Tymczasem mieszkańcy Donieckiej Republiki Ludowej pofatygowali się by uczcić ofiary ludobójstwa Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W „naszych” mediach szczątkowe informacje na temat tego haniebnego wydarzenia sprzed 70laty . Czemu służy taka amnezja?

  ~hańba : .Czwarty dzień bicia na temat zbrodni w Srebrenicy Katynia itp..Wiem każda zbrodnia powinna być upamiętniona.Ale jak to się ma do rzezi na Wołyniu dotyczącej bezpośrednio nas Polaków.Krótka,sucha informacja ,która na portalu gościła tylko przez dwie godziny,rano..
  A była to 72 rocznica tej strasznej rzezi.Tu by było o czym pisać !!

  ~kaśka : chcecie nam niepolskie media znowu robić wodę z mózgu i temacik zastępczy już gotowy. doszukujecie sie czegoś czego nie bylo a jak bylo to juz dawno jest zbadane i wszystko na ten temat Polacy wiedzą. Zajmnijcie sie sprawą Wołynia gdzie pomordowano w okrutny sposób
  200 000 tyś kobiet, dzieci, starców. Szkoda że pan Kluska musiał sprzedać Onet, od tamtej pory ten nosinik z Polska nie ma nic wspólnego, potrafi tylko jątrzyć, nieprawdziwe proamerykanskie wiadomości pisać a mistrzem w tym jest pan Hencel.

  Polubienie

 6. wieslaw.c : Dlaczego muzułmanie wymordowali wcześniej,tzn przed Srebrenicą,2000 Serbów ? Gdzie była wtedy tzw międzynarodowa opinia publiczna? Gdzie byli wtedy „zachodni mądrale” ? Kto i w jakim celu kolejny raz w historii skłócił ze sobą narody Bałkanów? Kto zbrodniczo dokonywał nalotów na ludność cywilną Serbii? Ilu ludzi zginęło w tych nalotach?

  ~maciej : czemu guardian nie napisze o rzezi wołynskiej… ponad 100 000 polaków… strzał w głowe to była wspaniała śmierć. wianuszki z dzieci przybitych do drzewa, lub przywiązanych drutem kolczastym… rozcięty brzuch ciężarnej kobiety z włożonym do środka kotem i zaszyty… lub wlewany wrzątek!… Dlaczego zachód nic o tym nie mówi? Dlaczego mamy taki rząd, który nie walczy o tych Polaków???

  ~Siemomysł do wieslaw.c: Nagłaśnianie masakry w Srebrnicy służy usprawiedliwieniu późniejszych ataków NATO na Serbię oraz utworzenie Państwa Islamskiego o nazwie Kosowo na terenie którego znajduje się obecnie jedna z największych baz wojskowych USA w Europie.

  Islamska Turcja najechała na Bałkany parę setek lat temu i dopiero w 19-tym wieku udało wyzwolić niektórym narodom na Bałkanach spod niewoli muzułmańskiej. Srebrnica to tylko jedna z wielu potyczek na tym froncie. Należy tu dodać, że zwykle to nie muzułmanie byli ofiarami różnego rodzaju masakr i represji. Teraz Turcja jest w NATO dlatego Polska musi również wspierać Państwo Islamskie o nazwie Kosowo.Propagandowa wojna trwa.

  http://wiadomosci.onet.pl/prasa/srebrenica-20-lat-pozniej/n4c78l

  (…)
  W tym tygodniu mija 20 lat od masakry w Srebrenicy. By upamiętnić to wydarzenie, odbędzie się m.in. nabożeństwo w Westminster Abbey, a dygnitarze zgromadzą się na olbrzymim cmentarzu w pobliżu dawnej bazy ONZ w Potočari. To miejsce pozostaje jednak sceną zbrodni i nie chce stać się jedynie częścią historii.

  Niektóre przestępstwa bywają tak potworne i szokujące, że uparcie trwają w teraźniejszości. Sprawa Srebrenicy nigdy nie została zamknięta. Ból doskwiera od dwóch długich dziesięcioleci przekazywany z pokolenia na pokolenie. Tak w każdym razie twierdzą ocaleńcy oraz rodziny zmarłych, które gromadzą się tuż przy policyjnej taśmie w oczekiwaniu na wynik poszukiwań.
  (…)
  – Dwadzieścia lat po ludobójstwie Serbia i Republika Serbska nadal upokarzają ocaleńców ze Srebrenicy i kwestionują ich prawa – twierdzi Lara Nettelfield, wykładowca stosunków międzynarodowych w Royal Holloway, w ramach University of London i współautorka nowej książki „Srebrenica in the Aftermath of Genocide” (Srebrenica po ludobójstwie). – Gdy ocalali z masakry szykują się do uroczystych obchodów, muszą jeszcze zabiegać o uznanie ich tragedii.

  W ubiegłym tygodniu Refik Hodzić, szef działu komunikacji w International Centre for Transitional Justice w Nowym Jorku, powiedział, że jego kraj pozostaje w stanie wojny, w której rodziny ofiar „są zmuszone cierpieć w stanie zawieszenia z powodu braku uznania dla ich tragedii i braku sprawiedliwości, w stanie zawieszenia zbudowanym na podsycaniu lęku i nienawiści”.

  Pisząc dla portalu o tematyce bałkańskiej, Hodzić zauważył: „Obecnie prowadzimy wojnę o »prawdę« w kwestii wyższości etnicznej, mającą ukształtować światopogląd przyszłych pokoleń. I jak to na wojnie bywa, nie ma mowy o uznaniu dla cierpienia wroga, nie mówiąc już o pojednaniu”.

  ~weteran : tak tak tylko co robili w czasie wojny z serbami tito po wojnie jakos to ogarnal .polski media milcza jak zaklete co robili katoliccy chorwaci z serbami w jasenowac zadna stacja nigny nie mowila i nie mowi o setkach tys zamordowanych serbach przez ludobujcow chorwackich to tabu wieksze jak katyn za komuny chodz prawde mowiac majac 11 lat wiedzialem co bylo

  ~Lukegaspar do ~maciej: Ponieważ jest to niewygodna prawda…. Wiem o czym mówisz, czytałem troszeczkę o tym. Może gdyby Polacy o tym wszystkim wiedzieli to nie wspierali by tak bardzo Ukraińców którzy walczą na wschodzie swego kraju. Chodzi mi tu o Prawy Sektor który sympatyzuje z Banderowcami… Oczywiście dłuższy temat tej wojny na Ukrainie ale wracając do rzezi jaką Polakom urządzili Ukraińcy podczas II WŚ to poziom okrucieństwa był rzeczywiście na nie ludzkim poziomie. Do twojej wypowiedzi dodam że dzieci były przywiązywane drutem kolczastym za szyje i ciągnięte za wozami…

  ~Polak : A co z grobami Polaków pomordowanych na Wołyniu przez Ukraińców i nie osiemtysięcy tylko ponad sto tysięcy i nie mężczyźni ale kobiety i niemowlęta nawet, tej rzezi to świat i Polskie rządy nie widzą? Hańba dla obecnych polityków UNII i USA którzy glorefikują rządy nacjonalistyczne na Ukrainie i nie wymuszają na nich żeby upamiętnili swoje mordy w postaci cmentarzy i pomników.

  ~paysan : Żadna zbrodnia wojenna nie ma usprawiedliwienia, ale pytam po raz enty, skoro zabójstwo 8.000 muzułmanów w Srebrenicy (którzy w dodatku swoimi wcześniejszymi działaniami sprowokowali ten mord) to ludobójstwo, to czym była Zbrodnia Wołyńska w której w bestialski sposób zarżnięto 100.000 Polaków . Bo według Bronka i Przerażenki była „nieporozumieniem sąsiedzkim”…

  ~terefere : Czemu wszyscy nagle pamiętają o mordowanych muzułmanach? choćby tych w turcji? teraz z serbi? Czy to aby nie dlatego żeby dać przeciwwagę do tego że muzłumanie mordują europejczyków w europie? To co zrobiła serbia jest złe, ale zrobili to w obronie własnych obywateli. I kto wie czy sytuacja się nie powtórzy nie długo we francji, UK, niemczech, sknadynawi gdzie ilość i jakość muzułmaninów zagraża rdzennym mieszkańcom. Ale owszem piszcie o katolikach, że tacy źli, że nie przeprosili… ale za co?

  Polubienie

 7. to ja tylko dodam w temacie:

  Bardzo dziękuje Ci Tom za ten film! Gross, Tokarczuk, Wegener, Obama, Comey… i inni wam podobni mali Goebbelsi i przeciw-polscy, przeciw-słowiańscy oszczercy i kłamcy… napawajcie się… także i waszą jewropejska i usraelską spuścizną, skoro ośmielacie się zaprzeczać faktom!!! 😦

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.