189 Co takie Olgi Tokarczuk wiedzą o zabijaniu… czyli dramatyczna prawda o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. „Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!”

https://www.polskieradio.pl/7/1551/Artykul/1524507,Olga-Tokarczuk-z-NIKE-za-Ksiegi-Jakubowe

Wpis specjalny, z najszczerszymi życzeniami, dla laureatki koszernej nagrody (i wszystkim innym jej podobnym), ufundowanej przez jednych koszernych dla innych koszernych lub dla wybitnych szabasgojów o obrzezanych rozumach, w najgorszym wypadku…

Tak drogą wyjaśnienia, to jeśli Olga Tokarczuk głosi, co głosi, no to oznacza to, ni mniej ni więcej, ŻE ONA I JEJ PRZODKOWIE, JAKO TEŻ „POLACY”… MAJĄ KREW ŻYDOWSKĄ NA RĘKACH… Sama do tego przyznała się, twierdząc to co twierdzi… No tak to wychodzi z logiki, czyż nie?!! A fe!!! No chyba że jednak toto za Polkę się jednak nie uważa… A jak nie, to za kogo? Upainkę, ounówkę, banderówkę, lewaczkę, międzynarodówkę, nowoczesną jewropejkę, a może „wolnego człowieka”..?

Ciekawe kim czuje się, jak jest sama ze sobą i nie musi już nic udawać, ani kłamać przed nikim..?

Patrząc na jej twarz, widzę ten sam dobrze znajomy już grymas jakiegoś wewnętrznego samozatracenia, samookaleczenia i cierpienia… Podobnie jest i u Grossa, i u Szczuki, Holland i wielu im podobnym… Myślę, że oni aż za dobrze wiedzą, jak było… i jest im z tym baaardzo niewygodnie… stąd te wszystkie uniki, wyparcia i agresywne przeciw-polskie/przeciw-słowiańskie postawy… Tyle, że ich oczy nie kłamią… a ja widzę w nich nicość, pustkę, smutek i nadciągającą czarną czeluść szeolu…

A tu jakby co, to odrobina przypomnienia:

Dr Ewa Kurek, w liście do redakcji „Warszawskiej Gazety” w sprawie profesora Krzysztofa Jasiewicza

http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/11/26/dramatyczna-prawda-o-zagladzie-zydow-podczas-ii-wojny-swiatowej-rekoma-zydow-zadano-smierc-zydom-bezbronnym-zydom/

http://forumemjot.wordpress.com/2013/11/26/prawda-o-zagladzie-zydow-podczas-ii-wojny-swiatowej-rekoma-zydow-zadano-smierc-zydom-bezbronnym-zydom/

Prawda o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. „Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!”

http://3obieg.pl/dramatyczna-prawda-o-zagladzie-zydow-podczas-ii-wojny-swiatowej-rekoma-zydow-zadano-smierc-zydom-bezbronnym-zydom

Dramatyczna prawda o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. „Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!”

Jeśli mamy wątpliwości, czy teza głoszona przez historyka znajduje uzasadnienie w faktach i zdarzeniach z przeszłości, jedyną drogą ustalenia prawdy historycznej jest sięgnięcie do źródeł historycznych epoki, o której historyk mówi lub pisze. W wywiadzie udzielonym niemieckiej gazecie prof. Krzysztof Jasiewicz powiedział, że holocaust: nie byłby możliwy bez aktywnego udziału Żydów w mordowaniu swojego narodu. Skala niemieckiej zbrodni była możliwa nie dzięki temu, „co się działo na obrzeżach zagłady”, lecz tylko dzięki aktywnemu udziałowi Żydów w procesie mordowania swojego narodu.

„OKRUCIEŃSTWO POLICJI ŻYDOWSKIEJ BYŁO BARDZO CZĘSTO WIĘKSZE NIŻ NIEMCÓW, UKRAIŃCÓW I ŁOTYSZÓW” !!!


Policjanci żydowscy w getcie łódzkim

W opracowaniach dotyczących zagłady Żydów bardzo rzadko poruszana jest kwestia kolaboracji Żydów z Niemcami. Nie znaczy to oczywiście, że problem współpracy europejskich Żydów z Niemcami przy zagładzie żydowskiego narodu nie był Żydom znany i osądzany we własnym środowisku. Jak pisze Joanna Szczęsna, w Izraelu przez dziesięciolecia: Powszechnie uważano, że ofiarą ludobójstwa padli najlepsi synowie żydowskiego narodu.

Historyk i publicystka izraelska Idith Zertal, […] przypomniała słowa Ben Guriona z 1949 r.: „Tym, którzy ocaleli, gdyby nie byli tym, kim byli: złymi, brutalnymi egoistami, na pewno by się to nie udało. To, co przeżyli, wyrwało z ich duszy wszystko, co najlepsze”.

Inny żydowski historyk, Michael C. Steinlauf o polskich Żydach, którzy w latach 1939-1942 zarządzali gettami, napisał, że: Byli w większości przypadków skłonni do częściowej współpracy z agresorem.

Naoczny świadek zagłady warszawskich Żydów, zamordowany przez Niemców kronikarz getta warszawskiego Emanuel Ringelblum, relacjonuje zaś:

Kiedy akcja przesiedleńcza wybuchła w Warszawie w lipcu 1942 roku i żydowska Ordnungsdienst [policja] przejęła kierownictwo akcją, tow. [Szachno Efroim] Sagan nie posiadał się z oburzenia. Uważał, że Gmina Żydowska powinna była, mimo gróźb niemieckich, odmówić jej wykonania. Lepiej by było, gdyby Niemcy sami to zrobili. […] Tow. Sagan przyszedł do Judenratu i złożył protest przeciw jego haniebnemu postępowaniu, przeciwko temu, że wziął na siebie rolę kata i pomagiera morderców z SS. […] Szachno Sagan nie mógł biernie przyglądać się, jak żydowscy Ordnungsmänner [policjanci] łapią dzieci na ulicach i ładują je do wozów ciężarowych na Umschlagplatz. Nie mógł znieść widoku żydowskich kobiet ciągniętych za włosy przez żydowskich łapaczy z Ordnungsdienstu. Pewnego razu na widok takiej brutalnej sceny zainterweniował. Rozjuszeni tym „chłopcy” [żydowscy policjanci] chcieli go załadować do wozu i odtransportować na Umschlagplatz. Znalazł się jednak wśród nich taki, co go poznał i uwolnił.

Ponadto amerykański historyk Bryan Mark Rigg ustalił, że:

W Wehrmachcie mogło służyć co najmniej 150 tysięcy mischlingów [ludzi pochodzenia żydowskiego – uwaga E.K.]. Istnieją również dowody, że niejeden z nich był oficerem wysokiej rangi, a niektórzy doszli nawet do szarż generalskich czy admiralskich galonów.

Pewne wzorce zachowań społeczności żydowskich wobec hitlerowskich Niemiec datują się jeszcze z okresu przed wybuchem drugiej wojny światowej. Dla przykładu, jak pisze żydowska profesor Hannah Arendt, dr Joseph Löwenherz już w roku 1938:

Zdołał przekształcić całą wiedeńską gminę żydowską w instytucję będącą na usługach władz nazistowskich. Był także jednym z bardzo niewielu działaczy tego rodzaju, który za swe usługi otrzymał nagrodę: pozwolono mu zostać w Wiedniu aż do końca wojny, kiedy to wyemigrował do Anglii, stamtąd zaś do Stanów Zjednoczonych.

Z punktu widzenia rozwiązań technicznych, proces ludobójstwa względem polskich Żydów składał się co najmniej z siedmiu etapów:

– Zgromadzenia rozproszonych po niewielkich miasteczkach i osadach Żydów w gettach zlokalizowanych w większych skupiskach miejskich;

– Utrzymywania przez władze żydowskie mieszkańców gett w przekonaniu, że ewentualne wysiedlenie związane jest z pracą na wyznaczonych przez Niemców terenach;

– Schwytania przeznaczonych do uśmiercenia Żydów (zwanego po dziś dzień przez historyków nie wiadomo dlaczego wysiedleniem) i doprowadzenie ich na plac przeładunkowy, tj. do miejsca, skąd odchodziły pociągi do obozów zagłady oraz załadowanie skazanych na śmierć do wagonów;

– Dowiezienia Żydów do obozów zagłady;

– Przygotowania skazanych na śmierć (obcięcie im włosów, odebranie kosztowności, bagaży itp.) i grabieży mienia pomordowanych;

– Uśmiercenia;

– Unicestwienia ciał zamordowanych.

Aby zrozumieć rolę, jaką w dokonanej w Polsce zagładzie Żydów odegrali żydowscy funkcjonariusze (administracja gett, żydowska policja i inni), należy prześledzić, co żydowskie źródła epoki mówią na temat wszystkich wyżej wymienionych kolejnych etapach zbrodni ludobójstwa dokonanej na Żydach: […]

1.
Eksterminacja pośrednia: zgromadzenie rozproszonych po niewielkich miasteczkach i osadach Żydów polskich w gettach żydowskich zlokalizowanych w większych skupiskach miejskich.

Pierwszym i najważniejszym etapem niemieckiego planu zagłady Żydów było przeprowadzenie wśród nich swego rodzaju spisu powszechnego i skupienie rozproszonej ludności żydowskiej w żydowskich dzielnicach zlokalizowanych w większych ośrodkach miejskich. Wykonanie tego planu stanowiło dla Niemców warunek niezbędny do eksploatacji żydowskiej siły roboczej i żydowskiego majątku oraz przygotowania zaplecza technicznego do wykonania planowanej zbrodni ludobójstwa (lokalizacja obozów śmierci, transport itp.). Jak dowodzą żydowskie źródła, plan koncentracji ludności żydowskiej w dużych ośrodkach miejskich wykonała żydowska policja i żydowska administracja.


Szeryński (stojący tyłem) odbiera meldunek Jakuba Lejkina, maj 1941

Emanuel Ringelblum pisze:

Przesiedlenie 150.000 Żydów z Sosnowca, Będzina, Katowic, Cieszyna (1200 osób), Zawiercia. Projekt narodził się z tego, że [żydowska organizacja] „Joint”, który pomagał Żydom z okolicznych miasteczek, zaproponował, że podejmie się przeprowadzenia przesiedlenia. […] Jeśli się to nie uda, to [Mojżesz Maryn, przewodniczący Starszeństwa Żydów w Sosnowcu – E.K.] zorganizuje przesiedlenie. [W czasie rejestracji Żydów, skupieni w Judenratach Żydzi:] … zrobili wszystko, czego zażądały Galeje [Niemcy] choć nie zawsze było to w interesie Żydów.

[…] Opowiadają, że mord w Otwocku był rezultatem interwencji Judenratu, który nie mógł sobie poradzić z Żydami wyznaczonymi do obozów pracy; nie chcieli się tam udać. Sprowadzono esesmanów, żeby stłumili bunt przeciwko Judenratowi. Tak mówią w Otwocku.

Podobnie wyglądało wykonywanie niemieckich rozporządzeń w getcie w Łodzi. W „Kronice getta łódzkiego” pod datą 3 grudnia 1941 roku czytamy:

Spis mieszkańców kolektywów. W dniu dzisiejszym przeprowadzony został spis wszystkich mieszkańców.

[…] Ta sama kronika, m.in. pod datą 6 grudnia 1941 roku, opisuje przeprowadzane przez Żydów łapanki Żydów:

„Łapanie” rozpoczęło się punktualnie o godz. 17. W akcji tej brali udział funkcjonariusze [żydowskiej] Służby Porządkowej i [żydowskiego] Centralnego Więzienia. Złapanych koncentrowano na dziedzińcach rewirów. Nie obeszło się bez licznych wypadków pobicia i szeregu przykrych incydentów.

2.
Utrzymywanie Żydów w przekonaniu, że wysiedlenie związane jest z pracą na wyznaczonych przez Niemców terenach na Wschodzie.

Ten rzadko przez historyków zauważany etap ludobójstwa dokonanego na polskich Żydach polegał na dezinformowaniu ich co do celu masowych wywózek i odegrał bodaj najważniejszą rolę w utrzymaniu wśród ludności żydowskiej postawy bierności, która była warunkiem koniecznym sprawnej realizacji planowanej zbrodni.

O roli, jaką w tym etapie zagłady odegrali funkcjonariusze żydowscy stanowiący władzę w żydowskich gettach oraz Żydzi, jawni i tajni współpracownicy Niemców, czytamy niemal we wszystkich najbardziej wiarygodnych żydowskich źródłach historycznych.


Powieszeni Polacy za pomoc udzielaną Żydom

W kronikarskich zapiskach sporządzonych w getcie łódzkim czytamy, iż w styczniu 1942 roku przewodniczący łódzkiego Judenratu, prezes Rumkowski, doskonale wiedząc, ze posyła swych braci na pewną śmierć, mówił:

Obecnie, wysiedlamy z getta 10.000 osób. […] Los wygnańców nie będzie wcale tak tragiczny, jak powszechnie w getcie przewidywano. Nie będą za drutami, a w udziale przypadną im roboty rolne. Na marginesie akcji wysiedleńczej rozwielmożniła się hydra plotkarska. Muszę w jak najostrzejszych słowach potępić mącenie spokoju publicznego.

W Warszawie, w dniu 24 lipca 1942 roku, gdy od dwóch dni trwała akcja wywożenia Żydów do komór gazowych Treblinki, funkcjonariusze Gminy Żydowskiej – doskonale zorientowani, dokąd zmierzają wyładowane ludnością żydowską wagony – w celu uśpienia czujności mieszkańców dzielnicy żydowskiej i zapobieżenia ewentualnemu buntowi, wydali oficjalny dokument, w którym napisali m.in., że:

Przesiedlenie ludności, która nie jest produktywna w dzielnicy żydowskiej w Warszawie następuje rzeczywiście na tereny wschodnie.


Odznaczenie za współpracę z niemieckim okupantem

Oceniając postawę żydowskich urzędników, Emanuel Ringelblum zapisał:

Haniebny dokument Gminy. O pogłoskach w sprawie wysiedlenia na wschód. [Żydowski] Urząd Pracy wie, że na śmierć. […] Kłamstwa w sprawie wschodu. Rzekome listy z Pińska, Brześcia i innych miast. Świadomie szerzyli takie pogłoski od razu po rozpoczęciu akcji, żeby wprowadzić zamieszanie. Nikt tych listów nie widział. Kto rozpowszechniał te pogłoski? Żydowscy agenci Gestapo. Takie same pogłoski w miastach na prowincji.

3.
Schwytanie mieszkańców gett przeznaczonych do uśmiercenia i doprowadzenie ich na plac przeładunkowy, tj. do miejsc, skąd odchodziły pociągi do obozów zagłady.

Deportacja Żydów do obozów zagłady przebiegała niemal identycznie we wszystkich żydowskich gettach okupowanej Polski. Władysław Szpilman wspomina:

[W lipcu] rozpoczęło się najgorsze. […] Otaczano domy jak popadło, raz w tej, raz w innej części getta. Jednym gwizdkiem spędzano mieszkańców na podwórze i ładowano wszystkich bez wyjątku, niezależnie od płci i wieku, począwszy od niemowląt, a skończywszy na starcach, na furmanki i transportowano ich na Umschlagplatz. Tam upychano ofiary do wagonów i wysyłano w nieznane.

W tych pierwszych dniach akcję przeprowadzała wyłącznie policja żydowska z trzema siepaczami na czele: pułkownikiem Szeryńskim oraz kapitanami Lejkinem i Ehrlichem. Byli oni nie mniej groźni i bezlitośni niż Niemcy, a może nawet bardziej jeszcze nikczemni niż oni: gdy znajdowali ludzi, którzy zamiast zejść na dziedziniec gdzieś się ukryli, dawali się łatwo przekupić, ale tylko pieniędzmi. Łzy, błaganie, a nawet rozpaczliwe krzyki dzieci nie mogły ich poruszyć.

Kronikarze getta łódzkiego, w ukazującym się na terenie getta w Łodzi żydowskim „Biuletynie”, pod datą 7 maja 1942 roku dość dokładnie opisali sposób, w jaki Żydzi wysyłali swych braci na śmierć:

4-ty dzień wysiedleń. Dziś opuścił getto transport wygnańców z Hamburga i Dusseldorfu. […] Doprowadzenie transportów odbywa się w sposób następujący. W godzinach popołudniowych wysiedleni udają się do Centralnego Więzienia względnie do otoczonych drutem domków przy ul. Szklanej. Tu pozostają przez noc, a następnego dnia w południe, ustawiani partiami są konwojowani do obozu na Marysinie. […] O godz. 4 nad ranem specjalne oddziały wyspecjalizowanej już w wykonywaniu tak ciężkich obowiązków [żydowskiej] Służby Porządkowej transportują wysiedlonych tramwajami na dworzec bocznicy radogoskiej. Na pół godziny przed odjazdem pociągu – co następuje punktualnie o 7-mej – przybywają samochodem funkcjonariusze policji tajnej [Niemcy] w asyście zwykłych policjantów. Do tego momentu wyjeżdżający zostają przez [żydowską] Służbę Porządkową ustawieni w 10-osobowych grupkach przed drzwiczkami przedziałów w odległości 2 metrów od wagonów. Pod okiem policji następuje zajmowanie miejsc. […] Pociąg powraca tegoż dnia o godz. 20.

Jest w filmie Romana Polańskiego „Pianista” scena, w której Władysław Szpilman w szpalerze umundurowanych mężczyzn idzie wraz z rodziną do wagonu. Jest to ostatnia droga warszawskich Żydów. Wagony pojadą do Treblinki. Niezorientowany widz nie zauważa z reguły, że mundury stojących przy wagonach mężczyzn nie są niemieckie, lecz żydowskie.

Obraz przekazany przez pianistę Władysława Szpilmana uzupełniają zapiski kronikarza getta warszawskiego, Emanuela Ringelbluma, który tak oto opisuje rolę Żydów w likwidacji największego skupiska Żydów w Europie, czyli w rozpoczętej w dniu 22 lipca 1942 roku masowej wywózce warszawskich Żydów do obozu zagłady w Treblince:

Umschlagplatz [plac przeładunkowy]. Szmerling [Żyd, komendant Umschlagplatz – E.K.] – oprawca z biczem. Zbrodniczy olbrzym Szmerling z pejczem w ręku. Pozyskał łaskę [Niemców]. Wierny wykonawca ich zarządzeń. […] Policja żydowska miała bardzo złą opinię jeszcze przed wysiedleniem. W przeciwieństwie do policji polskiej, która nie brała udziału w łapankach do obozu pracy, policja żydowska parała się tą ohydną robotą. Wyróżniała się również straszliwą korupcją i demoralizacją. Dno podłości osiągnęła ona jednak dopiero w czasie wysiedlenia. Nie padło ani jedno słowo protestu przeciwko odrażającej funkcji, polegającej na prowadzeniu swoich braci na rzeź. Policja była duchowo przygotowana do tej brudnej roboty i dlatego gorliwie ją wykonała. Obecnie mózg sili się nad rozwiązaniem zagadki: jak to się stało, że Żydzi – przeważnie inteligenci, byli adwokaci (większość oficerów [policji żydowskiej] była przed wojną adwokatami) – sami przykładali rękę do zagłady swych braci. Jak doszło do tego, że Żydzi wlekli na wozach kobiety i dzieci, starców i chorych, wiedząc, że wszyscy idą na rzeź. […]

Policja żydowska wykonywała z największą gorliwością zarządzenia niemieckie w sprawie wysiedlenia. […] Na twarzach policjantów prowadzących tę akcję nie znać było smutku i bólu z powodu tej ohydnej roboty. Odwrotnie, widziało się ich zadowolonych, wesołych, obżartych, objuczonych łupami, zrabowanymi wespół z Ukraińcami. Okrucieństwo policji żydowskiej było bardzo często większe niż Niemców, Ukraińców i Łotyszów. Niejedna kryjówka została „nakryta” przez policję żydowską, która zawsze chciała być „plus catholique que le pape”, by przypodobać się okupantowi. Ofiary, które znikły z oczu Niemca, wyłapywał policjant żydowski. […]

Do powszechnych zjawisk należało, że zbójcy ci za ręce i nogi wrzucali kobiety na wozy „Kohna i Hellera” lub na zwykłe wozy ciężarowe. Bezlitośnie, z wściekłością obchodzili się z ludźmi stawiającymi opór. Nie zadowalali się złamaniem oporu, surowo, bardzo surowo karali „winnych”, którzy nie chcieli dobrowolnie pójść na śmierć. […] Do akcji wysiedleńczej przyłączyły się dobrowolnie – poza policją – jeszcze inne organizacje i grupy.

Czołowe miejsce zajmuje Pogotowie Ratunkowe Gancwajcha o amarantowych czapkach, ta szalbiercza instytucja, która nie udzieliła ani jednemu Żydowi pomocy lekarskiej. […] Ta oto bandycka szajka aferzystów zgłosiła się ochotniczo do „zbożnej” roboty wysyłania Żydów na tamten świat. I ta właśnie szajka wyróżniła się brutalnością i nieludzkim postępowaniem. Czerwone czapki okryły się czerwonymi plamami krwi nieszczęśliwych mas żydowskich. Oprócz Pogotowia pomagali w akcji urzędnicy Gminy [Żydowskiej], jak również Pogotowie KOS.[…]

Wszystko sprowadzało się u nich do kwestii ”łebka”. W dnie, kiedy wyznaczano im kontyngent, handlowano „łebkami”; zapisywali w książeczce: dostarczyłem tyle a tyle „łebków”. Przychodził na Dziką 3 i prosił o chleb, bo dostarczył „łebki” ponad normę. Jakiś adwokat przechwalał się wobec mnie, że załadował na wozy 1000 Żydów. Teraz, w końcu października 1942 roku, policja żydowska rozmyśla, jak tu złapać jakiegoś Żyda, sprowadzić go na Umschlagplatz. […] Spośród Niemców brali udział w akcji na ogół esesmani. Ich „sława” jest uzasadniona. […] Dlaczego 50 esesmanów (inni powiadają, że nawet mniej) przy pomocy oddziału około 200 Ukraińców i tyluż Łotyszów mogło dokonać tego tak gładko?

Jednym z najbardziej wstrząsających żydowskich źródeł o udziale Żydów w zagładzie Żydów są wiersze Icchaka Kacenelsona. Z wrażliwością poety, autor w sposób najbardziej bodaj czytelny oddaje koszmar zbrodni dokonanej przez Żydów na Żydach. W poemacie „O bólu mój” będącego częścią zbioru „Pieśni o zamordowanym żydowskim narodzie” znajdujemy takie oto strofy:

Jam jest ten, który to widział, który przyglądał się z bliska,
Jak dzieci, żony i mężów, i starców mych siwogłowych
Niby kamienie i szczapy na wozy oprawca ciskał
I bił bez cienia litości, lżył nieludzkimi słowy.

Patrzyłem na to zza okna, widziałem morderców bandy –
O, Boże, widziałem bijących i bitych, co na śmierć idą…
I ręce załamywałem ze wstydu… wstydu i hańby –
Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!

Zdrajcy, co w lśniących cholewach biegli po pustej ulicy
Jak ze swastyką na czapkach – z tarczą Dawida, szli wściekli
Z gębą, co słowa im obce kaleczy, butni i dzicy,
Co nas zrzucali ze schodów, którzy nas z domów wywlekli.

Co wyrywali drzwi z futryn, gwałtem wdzierali się, łotrzy,
Z pałką wzniesioną do ciosu – do domów przejętych trwogą.
Bili nas, gnali starców, pędzili naszych najmłodszych
Gdzieś na struchlałe ulice. I prosto w twarz pluli Bogu.

Odnajdywali nas w szafach i wyciągali spod łóżek,
I klęli: „Ruszać, do diabła, na umschlag, tam miejsce wasze!”
Wszystkich nas z mieszkań wywlekli, potem szperali w nich dłużej,
By wziąć ostatnie ubranie, kawałek chleba i kaszę.

A na ulicy – oszaleć! Popatrz i ścierpnij, bo oto
Martwa ulica, a jednym krzykiem się stała i grozą –
Od krańca po kraniec pusta, a pełna, jak nigdy dotąd –
Wozy! I od rozpaczy, od krzyku ciężko jest wozom…

W nich Żydzi! Włosy rwą z głowy i załamują ręce.
Niektórzy milczą – ich cisza jeszcze głośniejszym jest krzykiem.
Patrzą… Ich wzrok… Czy to jawa? Może zły sen i nic więcej?
Przy nich żydowska policja – zbiry okrutne i dzikie!

A z boku – Niemiec z uśmiechem lekkim spogląda na nich,
Niemiec przystanął z daleka i patrzy – on się nie wtrąca,
On moim Żydom zadaje śmierć żydowskimi rękami!

Dla Icchaka Kacenelsona, bezpośredniego świadka dokonanej przez Żydów zbrodni na Żydach, którego poezja stanowi niepodważalne źródło historyczne, oprawcami, którzy bili bez cienia litości, lżyli nieludzkimi słowy byli jego bracia Żydzi. Żydzi byli także tymi, którzy zadali śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!


Policjant żydowska

Znajdą się być może historycy, którzy uznają, iż poezja nie jest źródłem miarodajnym ni wystarczająco wiarygodnym dla oceny wydarzeń historycznych, że jest przede wszystkim emanacją uczuć i talentu poety, niekiedy także wytworem jego fantazji, a nie świadectwem przeszłości.

Tyle tylko, że zbyt wiele innych żydowskich źródeł potwierdza prezentowaną przez Kacenelsona poetycką prawdę o udziale Żydów zagładzie narodu żydowskiego. Zbyt wiele żydowskich źródeł historycznych jest zgodnych co do tego, że najbardziej okrutna, ale także najważniejsza część niemieckiego planu zagłady Żydów – schwytanie każdego dnia odpowiedniej liczby przeznaczonych do uśmiercenia Żydów, doprowadzenie ich do miejsca, skąd odchodziły pociągi, a następnie załadowanie do wagonów, zostało wykonane przez Żydów.

4.
Dowiezienie Żydów do obozów zagłady.

Pociągi wiozące warszawskich Żydów do Treblinki, tak jak wszystkie inne pociągi wiozące Żydów do obozów zagłady, prowadzone były z reguły przez polskich maszynistów, jako że do transportu przeznaczonych na śmierć Żydów – ponieważ zagłady dokonali Niemcy na polskich ziemiach – używano polskich pociągów, polskich torów i polskich bocznic kolejowych. Logistyka transportu europejskich Żydów do obozów zagłady przez cały okres jej trwania spoczywała w rękach niemieckiej administracji. Wagony konwojowali Niemcy wespół z Ukraińcami służącymi w formacjach wojskowych kolaborujących z Niemcami. Żydzi nie uczestniczyli w tym etapie zagłady własnego narodu.

5.
Przygotowanie Żydów na śmierć i grabież mienia pomordowanych.

O roli, jaką w ostatniej drodze Żydów odgrywali Żydzi, czytamy w całym szeregu wspomnień i opracowań historycznych. Podobnie jak w innych tego typu obozach, w obozie zagłady w Sobiborze Żydzi pełnili różnorakie funkcje. Polski Żyd, pochodzący z Izbicy Thomas Toivi Blatt, wspomina:

Serce ścisnął mi paniczny strach. Sobibór! Byłem w fabryce śmierci.

Dostawa surowca. W środku nocy wyrwał mnie ze snu świdrujący gwizdek. Mój towarzysz z pryczy wyjaśnił mi, że przybył nowy transport Żydów – Żydzi z Holandii. Transporty z Holandii przyjeżdżały czasami o trzeciej w nocy. […]

Przywiezieni Żydzi wysiadali z pociągu, podjechała wywrotka. Jak się później dowiedziałem, na wywrotki wrzucano duże i ciężkie bagaże oraz osoby chore, stare, niedołężne i niezdolne do samodzielnego poruszania się. Reszta szła za esesmanem do długiego baraku. Do tego baraku przyprowadzono naszą ośmioosobową grupę i tutaj kazano czekać na Żydów. Był to duży barak bez okien, z szeroko otwartą bramą wejściową i wyjściową. Dwóch więźniów ustawiono przy wejściu, czterech wewnątrz baraku, dwóch przy wyjściu. Mieliśmy mówić przechodzącym przez barak Żydom, aby tutaj zostawili niesiony bagaż i kobiece torebki.

Nadchodziła pierwsza grupa skazanych. Najpierw szły kobiety. Były elegancko ubrane. Było bardzo wcześnie rano i sporo kobiet niosło na rękach śpiące dzieci. Nie miały najmniejszego pojęcia, że idą na śmierć. Starsi, doświadczeni więźniowie mechanicznie powtarzali po holendersku zdanie informujące przechodzących ludzi, aby tu zostawiali swoje rzeczy osobiste. Zacząłem ich naśladować powtarzając usłyszane słowa. […]

Przez budowlę przeszła kolumna około pięciuset ludzi. Na bocznicę wjeżdżały następne wagony. Należało opróżnić to miejsce. […] Razem załadowaliśmy sterty ręcznego bagażu na koce i zanieśliśmy je do przylegających pomieszczeń. Na środku rozstawione były stoły, wokół których stały kobiety sortujące zagrabione łupy. Opróżnialiśmy koce jeden za drugim. Wkrótce duży barak przejściowy był pusty, a piaszczysta podłoga uprzątnięta i wyrównana grabiami. […]

Ponieważ z peronu nadchodziła kolejna grupa Żydów, otrzymaliśmy rozkaz powrotu do pierwszego baraku, gdzie odbierano bagaż podręczny. Cała procedura powtórzyła się. Później ponownie podeszliśmy do bramy prowadzącej na podwórze i czekaliśmy aż esesmani wpuszczą nas do środka. […] SS-Oberscharfuhrer Karl Frenzel wybrał czterech więźniów, w tym mnie, i zaprowadził nas do baraku, który stał w odległości około 10 metrów od komór gazowych. Stały tam drewniane ławy i krzesła. Na środku baraku stał niewysoki, ciemnowłosy esesman Josef Wolf. Dostałem wielkie nożyce i czekałem. Do baraku zaczęły wchodzić nagie kobiety. Nie wiedziałem, jak się zachować. – Co mam robić? – pytam kolegę. – Po prostu tnij włosy pękami, nie musi być blisko skóry. Jeżeli któraś ma warkocze, to tylko warkocze. […] Kobiety opuściły barak, zapakowaliśmy włosy do worków po ziemniakach, które później wyniesiono do magazynu.[…]

Usłyszałem warkot silnika spalinowego, a zaraz potem jeden przeraźliwy, mimo iż przytłumiony krzyk masy ludzi. Na początku siła głosu przebijała się przez ryk silników, jednak po kilku minutach stopniowo osłabła. Zamarłem. […] Po około trzech godzinach pracy i śmierci ponad dwóch tysięcy ludzi, esesmani kazali nam wracać do baraków. […] Rano następna grupa więźniów zakończyła sortowanie i pakowanie zagrabionych łupów .

6.
Uśmiercenie Żydów.

Żydzi w obozach zagłady nie obsługiwali komór gazowych.

7.
Unicestwienie ciał zamordowanych.

Jak opisuje więzień Sobiboru oraz jak podają wszystkie wspomnienia podobnych mu osób, Żydzi z całą pewnością uczestniczyli w procesie opróżniania komór gazowych z zamordowanych współbraci i unicestwianiu ich ciał:

Kiedy zbliżaliśmy się do naszych baraków, usłyszeliśmy rytmiczny, głuchy stukot. Jakby ktoś wrzucał wielkie kamienie do metalowego pudła. Odgłosy dobiegały z okolicy komór gazowych. Później dowiedziałem się, co to było. Więźniowie pracujący w krematorium wrzucali zwłoki na wąskotorowe wywrotki, które wiozły martwe ciała do spalenia.

Żydzi nie brali udziału w transportowaniu skazanych na śmierć do obozów zagłady oraz zadawaniu im bezpośredniej śmierci w komorach gazowych, czynnie natomiast uczestniczyli w pozostałych pięciu spośród siedmiu etapów zagłady Żydów. Należy przy tym podkreślić niejednoznaczność uczestnictwa w poszczególnych etapach. Uczestniczenie Żydów w dwu ostatnich, czyli „przygotowywaniu” idących na śmierć ludzi i unicestwianie ich ciał, było działaniem podejmowanym na terenie obozów zagłady pod przymusem. Fakt zniewolenia i realna groźba śmierci zdejmuje z nich katowskie piętno.

Tym bardziej należy jednak z całą jasnością wyodrębnić trzy pierwsze działania (gromadzenie ludności żydowskiej w gettach zlokalizowanych na terenie większych miast Polski; szerzenie niemieckich kłamstw co do charakteru „wysiedlenia”; chwytanie ludzi i ładowanie ich do środków transportu), które Żydzi podjęli i wykonali dobrowolnie, co uczyniło z nich katów własnego narodu.

Tragizm położenia żydowskich władz w gettach w Polsce polegał na tym, że Niemcy i bez nich wysiedlaliby i wysiedlili Żydów – uważał żydowski prof. Lucjan Dobroszycki. Pierwsza część tezy prof. Lucjan Dobroszyckiego nie podlega raczej dyskusji. Z pomocą Żydów, czy bez, Niemcy zapewne przystąpiliby do realizacji „Ostatecznego Rozwiązania”, czyli rozpoczęli mordowanie Żydów. Nie jest już jednak tak bardzo pewne, czy bez pomocy Żydów zdołaliby Niemcy zrealizować plan zamordowania narodu żydowskiego. Aby zrozumieć ten aspekt zagłady polskich Żydów, należy znaleźć odpowiedź na co najmniej kilka pytań:

– Ile dziesiątków tysięcy niemieckich żołnierzy musieliby użyć Niemcy w latach 1939-1941 do przesiedlenia do dużych miast liczącej w Polsce trzy i pół miliona ludności żydowskiej oraz utrzymania w gettach posłuchu dla swych rozkazów, gdyby tej części planu nie wykonali za Niemców sami Żydzi? Czy gdyby Żydzi nie przeprowadzili przesiedleń do dużych miast, Niemcom w ogóle udałoby się zamknąć ludność żydowską w dużych gettach?

– Ile milionów marek musieliby wydać Niemcy i ilu zatrudnić robotników, aby odgrodzić żydowskie getta od świata chrześcijańskiego, gdyby Żydzi odmówili finansowania, wytyczenia i zbudowania murów? Gdyby Żydzi polscy odmówili współpracy, czy Niemcom udałoby się odizolować polskich Żydów od chrześcijan?

– Gdyby żydowskie władze nie okłamywały mieszkańców gett, jaki jest prawdziwy cel wysiedleń, lecz informowały, że pociągi powiozą ich na śmierć, ilu Żydów poszłoby dobrowolnie do wagonów? Czy wówczas Niemcy byliby w stanie zapanować nad masowymi ucieczkami Żydów, czy byliby w stanie odnaleźć wszystkie ich kryjówki oraz pokonać prawdopodobnie także – może prymitywny – ale jednak opór?

– Ile dziesiątków tysięcy niemieckich żołnierzy musieliby w 1942 roku ściągnąć z frontów Niemcy, aby schwytać ponad trzy miliony ukrywających się w lasach lub we własnych domach (szafy, bunkry, itp.) polskich Żydów, a następnie doprowadzić ich i załadować do wagonów, gdyby tej najbrudniejszej z brudnych robót nie wykonali za nich sami Żydzi? Czy ze względu na kalendarium wojny, od czerwca 1941 roku prowadzonej na dwa fronty, a także wojenną taktykę, operacja taka w ogóle byłaby dla Niemców możliwa do wykonania?

Pytania można mnożyć bez końca. Łącznie z postawionym wcześniej pytaniem, jaką militarną siłę stanowiło dla Hitlera 150.000 żydowskich żołnierzy wykonujących jego rozkazy w niemieckich mundurach. Specjaliści od wojskowości, finansów i murarstwa odpowiedzą na każde z tych pytań precyzyjnie i fachowo.

Nie trzeba być jednak specjalistą, aby stwierdzić, że bez pomocy polskich Żydów Niemcom byłoby nadzwyczaj trudno zrealizować plan zagłady polskich Żydów.

W getcie łódzkim, jak dowodzą wiarygodne źródła żydowskie, w zagładzie Żydów uczestniczyło zaledwie kilku Niemców, którzy przyjeżdżali na pół godziny przed odjazdem pociągu. Ich rola w praktyce sprowadzała się do nadzorowania odjazdu załadowanego Żydami przez żydowską policję pociągu, który odwoził łódzkich Żydów do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Przygotowaniem list przeznaczonych na śmierć osób, łapaniem skazanych, odbieraniem im bagażu i doprowadzaniem do wagonów zajmowali się wyłącznie Żydzi. Podobnie było w getcie warszawskim, gdzie według Emanuela Ringelbluma: 50 esesmanów (inni powiadają, że nawet mniej) przy pomocy oddziału około 200 Ukraińców i tyluż Łotyszów wystarczyło do nadzorowania przeprowadzonych przez warszawskich Żydów łapanek i poprowadzenia na śmierć pół miliona ludzi…

Problem współpracy Żydów europejskich z władzami hitlerowskich Niemiec przy zamordowaniu żydowskiego narodu stanowi klucz do zrozumienia zagłady w ogóle, a do zrozumienia zagłady polskich Żydów w szczególności. Mówiąc inaczej, aby zrozumieć, co tak naprawdę w czasie drugiej wojny światowej stało się z częścią żydowskiego narodu zamieszkującą Europę, należy spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy Niemcy zdołaliby wymordować sześć milionów europejskich Żydów, gdyby nie fakt, że właśnie wśród Żydów znaleźli gorliwych współpracowników i wykonawców swych zbrodniczych planów?

Wracając do wywiadu prof. Krzysztofa Jasiewicza, mam dla oburzonych wywiadem dziennikarzy, pracowników PAN i różnej maści „autorytetów” trzy propozycje:


Icchak Kacenelson

Powinni jak najszybciej złożyć do prokuratury doniesienie na Emanuela Ringelbluma, Władysława Szpilmana, Icchaka Kacenelsona, autorów „Kroniki getta łódzkiego” oraz wszystkich tych żydowskich pamiętnikarzy, poetów i dziennikarzy, którzy w latach 1942-1945 opisali dokonującą się na ich oczach rzeczywistość, a następnie zażądać od sądów III RP surowego ukarania ich za to, że przekazali potomnym prawdziwy obraz dokonanej na ich narodzie zbrodni. Problem polega jedynie na tym, że wszyscy ci autorzy już nie żyją. Ponieważ jednak kreatywność sądów III RP jest nieograniczona, wierzę, że jakoś uporają się także z tym problemem.


Emanuel Ringelblum

Powinni jak najszybciej rozwiązać sekcję historii Polskiej Akademii Nauk, a jej pracowników skierować do pracy w aparacie partyjnym lub dziennikarstwie, w których to dziedzinach zarobki są stokroć wyższe, zaś wiedza historyczna i znajomość metod badań historycznych są zbędnym balastem.

Na pewno powinni zostawić wreszcie w spokoju prof. Krzysztofa Jasiewicza i wszystkich polskich historyków, bo jak dowodzą dzieje ludzkości, walka z historykami na dłuższą metę jest zawsze sprawą przegraną. Dlatego, że prawda przekazana przez źródła historyczne zawsze zmiata kłamstwa. Tak zawsze było z historycznymi kłamstwami i tak będzie tym razem. Dramatyczna prawda przekazana potomnym przez zamordowanych Żydów – Emanuela Ringelbluma, Icchaka Kacenelsona, autorów „Kroniki getta łódzkiego” i innych – jeśli nie dziś, kiedyś na pewno przebije się do świadomości świata.

Ewa Kurek, w liście do redakcji „Warszawskiej Gazety” w sprawie profesora Krzysztofa Jasiewicza

http://konwentnarodowypolski.wordpress.com/2013/11/26/dramatyczna-prawda-o-zagladzie-zydow-podczas-ii-wojny-swiatowej-rekoma-zydow-zadano-smierc-zydom-bezbronnym-zydom/

policjant łapówkarz 27 listopada 2013 o 08:19
Dziękuję za wspaniały artykuł. Niestety islam, komuna, faszyzm niczym nie różni się od takich potwornych,morderczych postaw żydów. Jak mawiał mój przyjaciel z akademika – wybitny filozof, gdy zapytałem go o jego światopogląd: “wszystko to gówno, z wyjątkiem moczu.” I chyba miał rację.

Jerzy Wnorowski 27 listopada 2013 o 11:19
Ta prawda znana wszystkim Polakom starszej generacji, jest przemilczana. Dlaczego ? Sami Żydzi wyciszają te niemiłe dla nich sprawy. Po dogadaniu się z Niemcami w sprawie odszkodowań, zaczęli wraz z nimi obciążac naród polski. To, że wśród Polaków byli szmalcownicy lub inne kanalie nie może odebrac nam szacunku innych narodów. My nie współpracowaliśmy z Niemcami, a wprost odwrotnie od pierwszego do ostatniego dnia wojny, walczyliśmy. Ratowaliśmy także rodziny żydowskie i wspomagali powstańców w Getcie (Żegota). Wredny, pasożytniczy naród żydowski, utuczony na wyzysku polskiego społeczeństwa, nie ma prawa mówic zle o Polakach. Ten kto zna historię tej nacji na terenach polskich, wie ile zła uczynili społeczeństwu polskiemu. Śniło im się nawet państwo żydowskie na naszych ziemiach. Lepiej więc aby nauczyli się prawdy i nie atakowali Polski i Polaków.

01021939 17 grudnia 2013 o 18:09
Zgadzam się z takim tokiem myślenia i dodam że Żyd nigdy nie będzie nam bratem,przecież widzieliśmy co działo się po wojnie i obecnie.Przecież plany tego społeczeństwa wyrażone ustami Jakuba Bermana dobitnie swiadczą co ich interesowało a mianowicie całe polskie państwo.Czy do tych planów wiele im brakuje gdzie celowo niszczono przemysł,młodzież emigrowała i w dalszym ciągu emigruje za chlebem,dla uczczenia pamięci buduje im się muzea nakręca się filmy wychwala się pod niebiosa natomiast rodowitych mieszkańców oskarża się o niszczenie narodu Żydowskiego.Warto zadać pytanie kto więcej popełnił zbrodni przecież powojenne służby mundurowe były obsadzane przez Żydów a co robili to wszyscy polacy z mlekiem matki powinni wyssać te informacje.Przeanalizujmy wypowiedż Rabina”Goje jak zwierzęta pociągowe mają służyć Żydom” czy do tych słów możemy jeszcze cokolwiek dodać,przecież one odzwierciedlają żydowskie myślenie.

Dariusz 27 listopada 2013 o 11:40
Żeby nie Hitler to POLAK by dzisiaj u żyda pług ciągnął.

ori 27 listopada 2013 o 11:46
Kto wie jakby było, gdyby Hitlerowi Żyd nie pomagał.

pablo3 27 listopada 2013 o 17:09
Ben Gurion: „Tym, którzy ocaleli, gdyby nie byli tym, kim byli: złymi, brutalnymi egoistami, na pewno by się to nie udało. To, co przeżyli, wyrwało z ich duszy wszystko, co najlepsze”. najlepsze podsumowanie, z samego artykulu. problem w tym, ze ci zdegenerowani zbrodniarze dalej kontynuowali swoje dzielo, czy to w ZSRS, PRL czy w Palestynie. ktoz wie, czy do tej pory nie oddzialywuje jako pewien wypracowany mechanizm dzialania…

Johan 27 listopada 2013 o 18:32
Trzeba od nowa pisać historię. Izraelici na swoich pobratymców z Europy do 1960r mówili mydło ze względu na to, że nie podjęli walki, a szli na rzeż. Żydzi zgotowali los swoim rodakom i to ci najbogatsi z USA bo oni finansowali Hitlera, a ci pomniejsi pomagali Niemcom wyłapywać Żydów i katować ich. Najwyższy czas głośno o tym mówić. Internetu się nie uciszy. Zeby nie wiem ilu było Grossów to prawda zaczyna powoli wychodzić. Trzeba też pisać o tym, że Żydzi pomagali także mordować Polaków, a z Rosjanami stworzyli takie samo gestapo dla Polaków.

spas 28 listopada 2013 o 10:01
W świetle “prawd historycznych” “historyka” J.T. Grossa i szkód jakie wyrządziły jego dzieła, każdy taki tekst jest jak najbardziej potrzebny. Zwłaszcza tak merytoryczne ujęcie. Pozdrawiam.

Gusiek460 28 listopada 2013 o 19:02
Powyższy tekst wydać w formie broszury jako dodatek do dzienników zamiast programów telewizyjnych

Julia 7 stycznia 2014 o 20:06
artykuł wspaniały, interesuje mnie jedynie wiek autorki, bo jeżeli jest osobą starszą niż powiedzmy między 40-a 50, to gdzie była przez ostatnie 25 lat wolnej Polski. Dlaczego milczała?

tomaszek6789 4 czerwca 2014 o 15:05
To, ze nie czytalas wczesniej jej publikacji nie znaczy, ze milczala. Pisze regularnie w Gazecie Warszawskiej, w koszernej szechterskiej na pewno jej artykulow nie znajdziesz. Druga sprawa – jakie 25 lat wolnej Polski? Polska nie jest wolna ani rzadzona przez Polakow od 1939r.

Lukasz 2 października 2014 o 05:35
Każde zdanie tego artykułu jest utrzymane w tonie antyzydowskiej propagandy. Niektórzy współpracowali z Niemcami tak samo jak czynili to nieliczni Polacy. Większość przyłączyła się jednak do walki z okupantem.

54 thoughts on “189 Co takie Olgi Tokarczuk wiedzą o zabijaniu… czyli dramatyczna prawda o zagładzie Żydów podczas II wojny światowej. „Rękoma Żydów zadano śmierć Żydom – bezbronnym Żydom!”

 1. Jest świetne wideo na YT „What the Jews did to the Germans”. Nie znam nazwiska faceta i nie wiem, kto to jest, ale świetnie podsumowuje sytuację przedwojennych Niemiec.

  Polubienie

 2. http://prostozmostu.net/historiaikultura/66-rocznica-smierci-stepana-bandery

  56. rocznica śmierci Stepana Bandery
  15 października 2015 16:00:00

  15 października mija 56 rocznica śmierci kata Polaków i nazistowskiego kolaboranta Stepana Bandery. Bandera urodził się 1 stycznia 1909 we wsi Uhrynów Stary. Był ukraińskim politykiem o poglądach szowinistycznych. Był jednym z przywódców Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, od 1940 r. przywodził jednej z dwóch istniejących frakcji Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów – OUN-B, od 4 kwietnia 1941 przewodniczący Prowodu OUN-B jako odrębnej organizacji. Inicjator Rzezi Wołyńskiej.

  Stepan Bandera zginął 15 października 1959 roku w zamachu wykonanym w Monachium przez agenta KGB Bohdana Staszynskiego przy użyciu specjalnego pistoletu rozpylającego cyjanek. Wbrew intencjom zamachowców sekcja zwłok potwierdziła obecność cyjanku w ciele ofiary. W związku z tym władze sowieckie rozpoczęły akcję dezinformacyjną oskarżając o zabójstwo ministra rządu RFN Theodora Oberländera. Twierdzono, że motywem czynu była chęć pozbycia się świadka zbrodni, których Oberländer miał się dopuścić podczas wojny[63]. Śledztwo niemieckiej policji w sprawie zabójstwa Bandery zostało umorzone w 1960 roku z powodu niewykrycia sprawców.

  Staszynski po ucieczce na Zachód w roku 1961 podczas publicznego procesu przyznał się do skrytobójczego zabójstwa na rozkaz Kremla również innego lidera ukraińskiej emigracji – Lwa Rebeta. Za zabicie Bandery Staszynski otrzymał od Chruszczowa Order Czerwonego Sztandaru (podobnie jak Ramón Mercader Order Lenina za zabójstwo Trockiego). Zeznania Staszynskiego wstrząsnęły Kremlem. W konsekwencji afery Staszynskiego stanowisko utracił szef KGB Aleksandr Szelepin, którego zastąpił Władimir Siemiczastny. Władze sowieckie, obawiając się kolejnych podobnych kompromitacji, oświadczyły publicznie, że nie będą już więcej mordować swoich przeciwników za granicą. Przez dłuższy czas słowa dotrzymywano – na Kremlu zdano sobie bowiem sprawę, że szkody na arenie międzynarodowej powstałe na skutek zdemaskowania zamachu mogą przeważać nad korzyściami wynikającymi z likwidacji kolejnego oponenta. Stepan Bandera został pochowany na Cmentarzu Leśnym w Monachium, gdzie w sierpniu 2014 jego nagrobek został zdewastowany.

  Polubienie

 3. http://prostozmostu.net/kraj/mer-lwowa-przypomina-polakom-o-niemieckim-wroclawiu

  Mer Lwowa przypomina Polakom o „niemieckim Wrocławiu”
  20 października 2015 17:00:00

  Dużym echem na Ukrainie odbił się plakat promujący Bieg Niepodległości na którym to Kresy Wschodnie II RP połączone są z obecną Polską. Głos w sprawie zabrał nie kryjących swych banderowskich sympatii mer Lwowa Andrij Sadowyj.

  Mer Lwowa oczekuje wyjaśnień od Polski w związku z promowaniem Biegu Niepodległości na plakacie przedstawiającym mapę II Rzeczypospolitej nałożoną na współczesne granice naszego kraju. Ukraiński polityk przypomniał, że Polacy – zgodnie z analogią sugerowaną przez Sadowego – mieliby pretensje, gdyby Wrocław czy Szczecin przedstawiono dziś w granicach III Rzeszy lub gdyby przypomnieć o ukraińskich rzekomo ziemiach w obecnych granicach Polski.

  „Zaprosiłem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie w celu wyjaśnienia oficjalnego stanowiska Warszawy w kwestii tego skandalu. Niestety, wśród partnerów akcji, która przyłączyła w swoich materiałach promocyjnych Lwów i Wilno do Polski, jest i samorząd Warszawy, i bank PKO BP, który działą na Ukrainie, i bardzo szanowana przeze mnie „Gazeta Wyborcza” – pisze na swoim profilu na Facebooku Andrij Sadowyj.

  „Jak by zareagowali Polacy, jakby Niemcy biegali w swoich maratonach z mapami III Rzeszy, z Wrocławiem i Szczecinem? Czy może my mamy w podręcznikach z geografii przyłączać ziemie Łemków do Sanu? Organizatorzy biegu w Warszawie postąpili albo niemądrze, albo z jasnym celem prowokacji. Przyjaźń przyjaźnią, ale czegoś takiego kategorycznie nie można dopuszczać. Mam wielką nadzieję, że na poziomie MSZ będzie jakaś reakcja” – dodał mer Lwowa.

  Ukraiński polityk podziękował w swoim wpisie Witoldowi Juraszowi – publicyście, który nagłośnił sprawę promocji Biegu Niepodległości plakatami z granicami II RP, sugerując zarazem, że przypominanie o historycznych granicach Polski leży w interesie Rosji.

  Źródło: kresy.pl

  Polubienie

 4. http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Lukasz-Warzecha-zegnaj-zegnaj-baj-baj-Z-dedykacja-dla-corki-pani-premier,wid,17908620,wiadomosc.html

  Łukasz Warzecha
  akt. 14.10.2015, 17:14

  Łukasz Warzecha: żegnaj, żegnaj, baj baj! Z dedykacją dla córki pani premier

  Córka pani premier deklaruje, że w razie wygranej PiS zamierza wyjechać z Polski. Tomasz Lis, powodowany zapewne histerycznym strachem przed utratą wygodnych i doskonale płatnych posad w telewizji podobno publicznej i „Newsweeku”, każdego dnia wrzuca do sieci teksty jak żywcem wyjęte ze skeczu Górskiego. „PiS cofnie nas o dekady!” – lamentuje Dominika Wielowieyska z Gazety Wyborczej”. Jednym słowem, spadnie na nas dziesięć plag egipskich. A może raczej – pisowskich – pisze Łukasz Warzecha w felietonie dla Wirtualnej Polski.
  (…)
  Te strachy mają jedną wspólną cechę: gdyby poskrobać, okazują się oparte wyłącznie na fobiach, paranojach i bezpodstawnych oskarżeniach. Katarzyna Kopacz-Petranyuk oznajmia na przykład, że PiS urządzało „nagonki na lekarzy” i teraz na pewno też tak będzie. Na czym te „nagonki” mianowicie polegały? Wszyscy pamiętają jedną sprawę: doktora Garlickiego. Przy czym nie zakończyła się ona wcale dla chirurga pomyślnie. W 2013 r. został skazany za przyjmowanie łapówek, choć jedynie w związku z częścią zarzutów stawianych przez prokuratora.

  Na czym jeszcze miały polegać owe „nagonki”? Konkretnie? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że ówczesny rząd starał się walczyć z całkowicie realnym i prawdziwym problemem, jakim jest łapówkarstwo w służbie zdrowia, szczególnie na poziomie utytułowanych lekarzy, pełniących ważne funkcje.
  (…)

  ~AB 3 godziny i 25 minut temu
  Przecież wszyscy wiemy o co chodzi. Trolle z PO doskonale zdają sobie sprawę, że jak PiS zacznie rządzić, to zacznie wymiatać te brudy spod dywanów, które oni tak skrzętnie ukrywali. Smoleńsk trzeba wyjaśnić, a na samo słowo Smoleńsk trolle dostają gęsiej skorki i obłęd w oczach. Obcy za nas tego nie zrobią – sami musimy tę bandę porozliczać.

  ~Kaja 2 godziny i 34 minut temu
  Panie Łukaszu – bardzo dobry/trafny tekst. Bez napinania sie i bez obrazy. Sama prawda, rzeczowo przedstawiona. Paranoja jaka przejawia PO martwi mnie od dłuższego czasu. Sami nakręcają sie tym psychicznym stanem i coraz bardziej są psychiczni.

  ~Patriotka- 1 godzinę i 29 minut temu
  Brawo Panie Warzecha! Takich Redaktorów nam potrzeba. Obiektywnych i uczciwych. 100% racji. Jak rządził PIS to żyło się o wiele lepiej. Nie było tyle długów. Trzeba przyznać , nie mieli większości w Parlamencie i trudno im było rządzić z przystawkami takimi jak Pan Giertych. Co on wyprawia, jaki mściwy. Polacy powinni się zmobilizować i zagłosować na Panią Beatę Szydło. Przy poparciu Pana Kukiza zmieniać Polskę na lepsze. Czas najwyższy!

  ~apsik 2 godziny i 54 minut temu
  Co się stało, że na WP puszcza się takie treści ? Czyżby już strach przed wygraną PiS czy też podlizywanie się ? A co do tej pani, to wspaniale byłoby, aby wszystkie mendy wyjechały z Polski.

  micpec11 1 godzinę i 33 minut temu
  Jej córka wyjedzie do rodziny do izraela a lis ten gamoń ubecki też niech wyjedzie razem z córką kopacz, pseudo dziennikarzyna, który pokazał co potrafi jak były wybory prezydenckie z kolejną gnida karolakiem za atakowali młądą dziewczynę tylko dlatego, że była córką Andrzeja Dudy.

  ~marcin 2 godziny i 47 minut temu
  Mieszkam na emigracji,zaden syn czy corka nie powiedziala tak,ze jak mama czy tata nie wygra,szmaciaro,wyjezdzaj,poznaj smak emigracji,wp.tego nie pusci,wiadomo-wyjezdzaj,pokaz co sama potrafisz.

  ~mk 1 godzinę i 45 minut temu
  Mąż córki Kopaczowej to żaden Kanadyjczyk tylko wnuk ukraińskiego banderowca , który brał udział w mordowaniu Polaków na Wołyniu . Nieźle .

  Polubienie

 5. ~Jola 7 godzin i 28 minut temu
  Szanowny Panie mam graniczące z pewnością przypuszczenie, że z piersi większości Polaków wyrwa się okrzyk: Panie Żakowski niech pan pocałuje misia w dupkę!

  ~qość 5 godzin i 30 minut temu
  Redaktor Żakowski nareszcie ujawnił swoje sympatie, udowadniając przy okazji, że rozumu ma tyle, co ten miś, o którym pisze.

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jacek-Zakowski-pytania-padly-Odpowiedz-brzmi-Zandberg,wid,17926177,wiadomosc.html?ticaid=115cf0&_ticrsn=3

  akt. 22.10.2015, 23:32

  Jacek Żakowski: pytania padły. Odpowiedź brzmi „Zandberg”!

  Najlepsza odpowiedź na bardzo liczne pytania, na które inne partie nie chcą odpowiadać, a zwłaszcza odpowiedź na choroby tych partii brzmi: „Zandberg”. Gdyby partia Razem znalazła się w Sejmie polska polityka stałaby się inna, bez względu na to, kto w listopadzie zostanie premierem. Oczywiście, nie jest obojętne, kto i jak będzie Polską rządził w następnej kadencji. Zapewne jest to bardzo ważne. Różnice między możliwymi scenariuszami są przecież ogromne i wciąż się o nich mówi. Ale świat się na tych wyborach nie skończy, choć może się pod ich wpływem zmienić – pisze Jacek Żakowski w felietonie dla Wirtualnej Polski.
  (…)

  ~trzydziestka 8 godzin i 4 minuty temu
  jak Żakowski go popiera to nic dobrego to pewnie szalupa PO Swetru wszyscy rozpoznali, że to wysłannik banksterów ikorporacji to dalej kombinują aby zostać przy układzie- lewactwo coś okropnego!

  ~Grek 8 godzin i 13 minut temu
  Pocałunek śmierci od Żakowskiego, zresztą należny takiemu zakłamanemu typowi. Jeden wart drugiego. Fu

  ~Janik 5 godzin i 13 minut temu
  To jakiś żart? Nowy pupilek GW i TVN ? Póki co, niczym szczególnym nie zasłużył się Rzeczpospolitej.

  ~m!a 7 godzin i 12 minut temu
  Hehe ten pan, który jest mocno powiązany z konkubentem liderki Zjednoczonych Lewaków i również jej ojcem. W trójkę, rodzinnie na uczelni i w trójkę wiceprezesowie. Histeria Żaka nie ma granic. Żak to ten sam kierunek co Lis albo Wojewódzki. Udają mędrców i mentorów narodu utraconego. Buhahaha

  ~james 8 godzin i 6 minut temu
  zanberg były chłopak nowackiej, aktulnie pracownik uczelni gdzie szefem jego jest nowacka, nepotyzm nepotyzm i szachrajstwo……niby konkurenci, a może przybudówka lewicy zjednoczonej…….masakra!!!

  ~##### 6 godzin i 13 minut temu
  To się nazywa DYWERSYFIKACJA LEWUSÓW! Postępują jak arabski uchodźca. Ma kilka żon i każda zapłodniona przez niego, żeby on potem mógł leżeć palikem do góry, bo będzie żyć z zasiłków na spłodzone dzieci!

  ~Goldberg 7 godzin i 32 minut temu
  Jak Jojne Żakowski zaczyna bredzić w stylu poprawności politycznej to nam normalnie finka otwiera się sama w pochwie. Toż to genetycznie modyfikowany jerozolimpijczyk. Rajcuje w mediach głównego ścieku na polecenie pokolenia KPP.

  ~blantomat 2 godziny i 36 minut temu
  JEROZOLIMPIJCZYK ahhahahahhahahahahhahahha Pozdrawiam!

  ~antysocjal 3 godziny i 54 minut temu
  Zawsze twierdziłem, że p. Żakowski nie jest żadnym lewakiem. Partie lewicowe, jak PO czy PiS to dla niego prawica. On jest po prostu zadeklarowanym komunistą i dopiero pojawienie się na scenie politycznej prawdziwego komunisty tak go cieszy.

  ~Dżejms 8 godzin i 47 minut temu
  Dobra, kuroniowska szkoła!

  ~Modagaskar 6 godzin i 52 minut temu
  człowiek znikąd dojdzie do nikąd

  ~sumal 6 godzin i 45 minut temu
  Zaćmiło was czy co? Jaki Zandberg? Gada politycznie grzeczne ogólnikowe frazesy (lewak z katolickim sumieniem w sprawie uchodxców) a wy że to odkrycie? CZego? Chyba kolejnej gołęj politycznej dupy

  ~Che to zbrodniarz 3 godziny i 11 minut temu
  Żydokomuna i to dosłownie 🙂

  ~bzz 3 godziny i 43 minut temu
  Zandberg? Tacy ludzie robili rewolucje . I w imię ideałów mordowali! Ja się takich boję.

  ~tubylec 6 godzin i 51 minut temu
  Żakowskiemu „wpadł w oko” następny lewak z „kawiorowej lewicy”, bo taki inny i wygadany i na luzie. Panie redaktorze, Lenin jak był młody też się dobrze zapowiadał, ale to co później zgotował milionom ludzi (wprowadził marksizm w życie) nie zasługuje na pochwałę. Polacy ćwiczyli ten ustrój od 1945 do 1989 r. i mają absolutnie dość tego „ustroju sprawiedliwości społecznej”. Czy panu na starość kompletnie rozum odebrało?

  ~DRON 4 godziny i 12 minut temu
  Dla mnie i zdecydowanej większości moich znajomych zachwyty Lisa i Olejnik nad kolejnym curiosum tzw. polskiej polityki definitywnie skreślają Zandberga. Mechanizm rozumowania jest prosty- skoro takie szumowiny zachwycają się facetem to znaczy, źe nic nie jest wart!

  ~poi 3 godziny i 42 minut temu
  Ludzie, nie widzicie, że to potencjalnie bardzo niebezpieczny człowiek ? Jesteście tak głupi ? On reprezentuje zniszczenie, upadek, biedę, kłamstwo, obłudę, totalitaryzm w najgorszej postaci.

  Polubienie

  • akt. 22.10.2015, 07:32

   Kim jest Adrian Zandberg?

   Kim jest najmłodszy uczestnik wtorkowej debaty, który zabłysnął na tle doświadczonych polityków? – zastanawia się „Rzeczpospolita”.
   (…)
   Droga do socjalizmu

   Pracuje na dwóch prywatnych uczelniach. Pierwsza to Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, której kanclerzem jest… Barbara Nowacka, liderka Zjednoczonej Lewicy, również uczestniczka wtorkowej debaty. Zandberg wykłada też w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych, która powiązana jest z Wyższą Szkołą Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki. Rektorem tej drugiej jest prof. Paweł Bromski – kiedyś dobry znajomy nieżyjącego już Piotra Zandberga, ojca Adriana.

   http://wiadomosci.wp.pl/kat,1041267,title,Kim-jest-Adrian-Zandberg,wid,17924192,wiadomosc.html

   ~zax 14 godzin i 52 minut temu
   zachwyt mediów Zandbergiem jest identyczny jak księdzem gejem w Watykanie. Nie jest racjonalny i jest sterowany przez lobby żydowskie.

   ~h@nys.pl 11 godzin i 37 minut temu
   ” zależy im na państwie sprawiedliwym, państwie równych szans” – człowiek który korzysta pełnymi garściami ze znajomości ojca …

   ~Karol 11 godzin i 10 minut temu
   Nie ufam człowiekowi, który demonstracyjnie chodził w koszulce z Marksem na piersiach. Tych już przerabialiśmy i mamy dość. Niech spada. Żakowski go chwalił, więc wszystko jasne.

   Polubienie

 6. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Znamy-juz-laureatow-tegorocznej-nagrody-im-Wislawy-Szymborskiej,wid,17930745,wiadomosc.html

  akt. 24.10.2015, 20:40

  Znamy już laureatów tegorocznej nagrody im. Wisławy Szymborskiej

  Roman Honet i Jacek Podsiadło zostali ex aequo laureatami przyznanej po raz trzeci Nagrody im. Wisławy Szymborskiej.
  (…)

  ~e. 52 minut temu
  Gratulacje! Nagroda Jej imienia to prawdziwy zaszczyt.

  ~toja56 1 godzinę i 8 minut temu
  Nagroda imienia Szymborskiej to tak jak nagroda imienia Stalina.

  ~Krytyk 1 godzinę i 6 minut temu
  Resortowa nagroda, jak za komuny.

  ~ewa 46 minut temu
  Nie każdy wie ,że nasza noblistka swego czasu pisała LISTY WYCHWALAJĄCE STALINA. Ot hihot historii .

  ~kantyn 1 godzinę i 17 minut temu
  Wstępującemu do Partii (Wisława Szymborska)

  Pytania brzmią ostro, ale tak właśnie trzeba, bo wybrałeś życie komunisty i przyszłość czeka twoich zwycięstw.

  Jeśli jak kamień w wodzie będzie twe czuwanie, gdy oczy zamiast widzieć będą tylko patrzeć, gdy wrząca miłość w chłodne zamieni się sprzyjanie, jeśli stopa przywyknie do drogi najgładszej.

  Partia. Należeć do niej, z nią działać, z nią marzyć z nią w planach nieulękłych, z nią w trosce bezsennej – wierz mi, to najpiękniejsze, co się może zdarzyć, w czasie naszej młodości – gwiazdy dwuramiennej.

  Wiersz ukazał się w tomiku pt. „Pytania zadawane sobie” w 1954 roku.

  ~Knurek 45 minut temu
  Kochała Józefa Stalina ponad wszystko. Lubiła ludobójców. To dlatego ta nagroda jest taka cenna.

  ~Twórca 56 minut temu
  Wprawdzie w wymiarze finansowym nagrodzie im. W. Szymborskiej daleko do Nagrody Stalinowskiej, ale prestiż ten sam.

  ~Robo 1 godzinę i 8 minut temu
  Dobrze że coraz mniej „Szymborskich” , „Kantorów”, „Miłoszów” itp. Polacy wreszcie odzyskują tożsamość ! Szacun panie Herbert !!!!!

  Polubienie

 7. http://ksiazki.wp.pl/tytul,Cos-sie-stalo-Ludzie-mowia-ze-nienawidza-wywiad-z-Marcinem-Kackim,wid,21409,wywiad.html?ticaid=115d2d

  (…)
  Minister Sienkiewicz, być może we wzmożeniu wizerunkowym, bo z ksenofobią wypada walczyć – mówi: „Idziemy po was”. Swastyki są zamalowywane, ale nie przez władze miasta, ani policję. To społeczni działacze, aktywiści zrzeszeni wokół takich inicjatyw jak Teatr TrzyRzecze czy profil facebookowy „Normalny Białystok”. Kilka osób, fascynatów zgłasza doniesienia na policję, choć początkowo słyszą: „mamy ważniejsze sprawy”, a jeden z prokuratorów uznaje swastykę za „azjatycki symbol szczęścia” i odmawia ścigania sprawców.

  Co w tym czasie robi policja?

  Nie ma pojęcia po kogo ma iść. Nie prowadziła wywiadu kryminalnego, nie zna struktur faszyzujących grup, nie ma rozpoznania. Zna tylko personalia ludzi legitymowanych podczas demonstracji i zamieszek stadionowych. Więc uczy się, rozpoznaje teren. W końcu, wobec własnej bezradności ściąga posiłki z Centralnego Biura Śledczego. Przyjeżdżają agenci, zwani w policyjnej nomenklaturze – operatorami. To mężczyzna i kobieta, którzy udają skinów i wnikają w strukturę skinheadów. Po roku zostanie rozbita grupa około 60 osób, którym postawione zostaną przeróżne zarzuty – od propagowania faszyzmu (dla tych, którzy w komputerach mają zdjęcia, na których hajlują w miejscach publicznych) po handel narkotykami i czerpanie korzyści z nierządu (wielu z nich ochraniało agencję towarzyską). Z tej grupy zostaje wyłoniony twardy trzon – „Dragon”, „Staszyn” i „Buben” – których prokuratura uznaje za przywódców grupy.

  Nie sądzę jednak, by można było dziś powiedzieć, że minister spełnił swoje obietnice. Jego wystąpienie nie tyle wzmogło działania policji, co pokazało jej bezradność. Okazało się, że środowiska neonazistowskie nie były rozpoznawane, bagatelizowano je. Tak samo, jak swastyki na murach.
  (…)
  Jak Białystok wyglądał przed wojną?

  Miasto należało do zaboru rosyjskiego. Cały region był w strefie wpływów caratu. Żydzi pojawili się tam większą grupą prawie 300 lat temu, na zaproszenie Klemensa Branickiego, arystokraty, który wybudował prywatne miasto otaczające jego pałac. Białystok zaczął się szybko rozwijać, gdy zbudowano linię kolejową Petersburg-Warszawa. Ale wciąż kształtowały je przede wszystkim środowiska niemieckie i żydowskie.

  Podlasie było wtedy regionem naprawdę wielokulturowym. Zamieszkanym przez wielu prawosławnych pochodzenia białoruskiego, Polaków, Tatarów, Żydów. Nie był to region wolny od konfliktów, ale jakoś żyli we względnej komitywie.

  Wojna to zmiotła i wystawiła na próbę nie tylko człowieczeństwo Niemców, ale i wszystkich, którzy znaleźli się w strefie frontu. Do pogromów żydowskich z udziałem Polaków doszło w Jedwabnem, Wąsoszu, Radziłowie i innych miastach na Podlasiu.

  Podczas wojny nie trzeba być bohaterem, ale nie da się wytłumaczyć morderstw. Można nie pomóc Żydowi, można go nie nakarmić, bojąc się śmierci swojej i rodziny. Ale nie można wytłumaczyć zbiorowego ludobójstwa. Trzeba skończyć z tym gadaniem, że Niemcy Polakom przystawiali karabiny do głowy, by mordowali Żydów. To element kołysanki, o której mówiła ostatnio Olga Tokarczuk. Polacy, jak wynika z wielu źródeł, często mordowali Żydów w sposób nieprzymuszony i systematyczny.

  Po wojnie ludzie zaczynają pisać historię na nowo. Pojawia się wolna Polska, w której Podlasie jest polskie. Na stronach internetowych Urzędu Miasta w Białymstoku znalazłem wzmiankę, że w czasie wojny zniknęła „większość zabudowy”. Nie było słowa, że zniknęła też cała populacja żydowskich mieszkańców, ponad połowa miasta. Dewastujący w pisaniu tej historii był oczywiście okres komunizmu – zacierający pamięć o Żydach, karmiący się antysemityzmem, jak choćby w 1968 roku. Ale po 1989 roku, w wolnej Polsce, jak się okazuje, także nie widać, by tę pamięć chętnie pielęgnowano.

  Jak mówiła Olga Tokarczuk: my, Polacy, wymyśliliśmy sobie pewną legendę o nas samych. Według niej jesteśmy bohaterami lub ofiarami, gnębionymi przez Ruskich i Niemców. Ale wojna nas sprawdziła i nie zawsze wypadaliśmy pozytywnie.

  Wielu twoich rozmówców używa następującego argumentu: nawet jeżeli Polacy czynili źle, to była to odpowiedź na masową współpracę Żydów z NKWD.

  To jest alibi. Dam ci przykład z Jedwabnego, o którym też mówiono przecież, że był to odwet za donosy do NKWD. W okolicach Jedwabnego operował partyzant Burski wraz ze swoimi ludźmi. NKWD namierzyło go jednak i wymordowało niemal cały oddział. A po torturach na tych, którzy przeżyli, odkryto długaśną listę okolicznych mieszkańców współpracujących z partyzantami. Niefrasobliwość partyzantów spowodowała, że bardzo wielu ludzi trafiło na Syberię. Opisuje to wspomniany Mirosław Tryczyk, w „Miastach śmierci”, który powołuje się na bogatą dokumentację. Ale ponieważ w tej okolicy z NKWD współpracowali Żydzi – tak samo, jak Polacy współpracowali z hitlerowcami – zostają oni obarczeni winą za wszystkie wywózki.

  I tak powstawał mit, który powiela się do dziś. Mit bardzo odległy od prawdy. Równie dobrze Żydzi mogliby powiedzieć, że Polacy współpracowali z hitlerowcami. Przecież w niektórych wioskach Polacy budowali bramy powitalne dla wojsk niemieckich, gdy witali ich jako wyzwolicieli spod okupacji rosyjskiej. Nie dziwmy się więc, że Żydzi z wdzięcznością witali Rosjan – przecież Niemcy ich mordowali.
  (…)

  ~era [5 minut temu]
  Ponoć mamy ciszę wyborczą?

  ~patriota [przed chwilą]
  Zgłaszam ten artykuł jako łamanie ciszy wyborczej! Ty cwaniaku z Wyborczej – bekniesz za to!

  ~DONEKBRONEK [2 godziny temu]
  Ty śmieciu z Gazety wyborczej. Po dzisiejszych wyborach stracisz pracę bo ta gazeta przestanie istnieć. Nowy rząd przestanie tam zamieszczać sponsorowane ogłoszenia!

  ~XXX [godzinę temu]
  @DONEKBRONEK ^ Zgłaszam łamanie ciszy wyborczej i groźby karalne. Portal jest prywatny jeśli coś to Polska dostanie embargo i zniknie może i dobrze na własne życzenie.

  ~asdafasfad [przed kwadransem]
  czemu takie rzeczy sa pokazywane w dzien wyborow ?

  ~śwo [przed chwilą]
  @asdafasfad ^ Dlatego, że odzyskujemy powoli Polskę a oni tracą władzę

  ~ZGLASZA AGITACJE ANTY -POLSKA [przed kwadransem]
  agitacja ZYDO – KOMUSZA PRZECIW PRAWICY W DNIU WYBOROW !!!

  ~2015 [5 minut temu]
  proletariusze wszystkich krajów łączcie się ! sierp i mlot ! poczytajcie ,,WIELKĄ CZYSTKĘ ,, WEISBERGA o ROSJI SOWIECKIEJ w 1937 roku , eliminowaniu niewygodnych , faszystą byl też komunista , ten sam scenariusz lewakow !!!!!!!!!!!!!!

  ~zenka [przed chwilą]
  Ciekawe dlaczego nie ma nic o Wołyniu, Stalinizmie… w czasie wyborów można pisać o NSDAP ale nic o czerwonej zarazie… :-)))

  ~Kaczkofan [przed chwilą]
  Taki yntelygentny facet, a pisze takie bzdury o Jedwabnem…

  ~Polak mały [5 minut temu]
  Pani Olga Tokarczuk nie ma prawa mówić o sobie „my Polacy”, ponieważ jest żydówką, czy raczej chazarką, niszczącą polską tożsamość narodową. Odnośnie Jedwabnego, czy innych zbrodni „polskich” proponuję ujawnić zdradę żydów wobec Polaków i ich współpracę z bolszewickimi okupantami przy ich eksterminacji i wywózce na Sybir.

  ~słowianka [przed kwadransem]
  Polska ty chyba jedyny kraj na Świecie w którym mając zaledwie obywatelstwo polskie, można bezkarnie opluwać Naród Polski , pisząc paszkwile o Polakach i jeszcze do tego niezłą kasiorę na tym trzepać !

  ~zima [przed chwilą]
  @słowianka ^ i tak jest

  ~jury [pół godziny temu]
  Brawa dla tych chłopaków. Robią im lewackie media propagandę, ale to są właśnie POLACY!!! Wiwat wolna Polska! Od kiedy homoseksualiści mogą naruszać nasze prawa i narzucać większości obywateli homoseksualne poglądy? Od kiedy obca władza może nam narzucać sposoby rządzenia? Nie ma się co dziwić skoro dziś grzech nazywa się dobrem i postępem, a dobro i moralność okrzyknięto jako zło, ciemnota i zacofanie!

  ~m [przed kwadransem]
  @jury ^ Co jest wg ciebie „wolną Polską” ? W którym miejscu homosekusualiści naruszyli twoje prawo, gdzie i kiedy? co jest wg ciebie grzechem? Czy nie jest nim nienawiść, nawoływanie do niej, nawoływanie do przemocy? Mówisz o Polsce i polskości , a wyznajesz ideologię Hitlera, który wg tej ideologii chciał Polaków zrobić niewolnikami, a Polskę zniszczył?

  ~Misiu [przed chwilą]
  @jury ^ Ta sytuacja Ta wściekłość młodych myślących Polaków bierze się z arogancji obecnych rządów !!!! Na każdym kroku tylko żydzi albo o żydach !!! Budowa albo dotacje na ich muzea, synagogi czy po niemieckie obozy gdzie tylko (według żydów) tylko oni ginęli !!!! Tylko im oddaje się odbudowany przez Polaków majątek !!! Czy myślicie (wy obrońcy żydów) że to nie jest właśnie powód tej nienawiści ??!! Przecież dawniej Polacy tolerowali jako nie liczni w Europie właśnie żydów !!!!! A teraz znowu jacyś szaleńcy chcą zaimportować do Polski zupełnie obcych nam kulturowo islamistów !!!!!! TO MUSI SIĘ ŹLE SKOŃCZYĆ !!!!!!!!!!!!!!!!!

  ~Rozum [pół godziny temu]
  Faszyzm powinno się zwalczać faszyzmem. Naziści to nie ludzie, to antyludzie. Do kamieniołomu i głęboka resocjalizacja. Jak nie to izolacja na wieki wieków amen!

  ~To ja [przed kwadransem]
  @Rozum ^ Tak samo powinni robić ze śmierdzącymi , mąrdującymi islamistami . U mnie w mieście siedzą po cichu , ludzie nie wiedzą , władze pewnie tak . Bo jakby to byli Polacy śpiący pod namiotami a nawet nie pijący piwa to od razy było by rutynowe trzepanie i mandat . Precz z multi kulti !!! Tym ludziom jeszcze za to podziękujesz !

  ~Dex [przed chwilą]
  @Rozum ^ I lewactwo też

  ~88 [przed kwadransem]
  Ci narodowcy to banda kolaborantów. Skoro hitler jest dla nich bogiem to takich drani należy wieszać.

  ~Path [14 minut temu]
  @88 ^ A ty nie używaj swojego rozumu tylko wierz w to co ci lewackie mendia napiszą to będziesz w zimie w trampkach biegał.

  ~greg [7 minut temu]
  Stek bzdur, lecz fragment „Rodzice mają synów gdzieś, a synowie rodziców jeszcze głębiej” obraża mnie jako ojca dwóch synów. Haruję jak wół, często nie śpię po nocach czuwając nad nimi gdy są chorzy lub cierpią z innego powodu, staram się o ich przyszłość a taki pismak lekką ręką mówi, iż jestem ojciec do d*py. Co za bezczelny typ.

  ~SZUKAM [7 minut temu]
  dziennikarz Gazety Wyborczej – i wszystko jasne .

  Polubienie


 8. Tadeusz Borowski (po lewej) na Zjeździe Literatów Polskich w 1949 r./PAP

  http://ksiazki.wp.pl/gid,17968783,tytul,Zagadka-smierci-pisarza-legenda-Tadeusza-Borowskiego,galeria.html

  Pierwsza ofiara komunizmu

  Przeżył czasy głodu w przedwojennym Związku Radzieckim, a następnie pobyt w Oświęcimiu. Swoje wspomnienia z obozu opisał w szeregu opowiadań, wydanych w dwóch zbiorach w 1948 roku: „Pożegnanie z Marią” i „Kamienny świat”. Bohater tych opowiadań, imiennik autora, podejmuje walkę o życie, ale godzi się z obozową rzeczywistością i biernym udziałem w zbrodni.

  Po wojnie Tadeusz Borowski stał się czołowym przedstawicielem nurtu socrealistycznego – pisarstwa zaangażowanego w propagandę komunistyczną. Przedwczesna śmierć młodego twórcy była szokiem dla całego środowiska literackiego tamtej epoki. Porównywano ją ze śmiercią rosyjskiego poety Majakowskiego, piewcy Lenina i rewolucji – który z biegiem czasu odnosił się do komunizmu coraz bardziej krytycznie, ale nigdy nie wyrzekł się swoich poglądów.

  Legenda uczyniła z Borowskiego pierwszą ofiarę własnej komunistycznej przeszłości. I tak, Czesław Miłosz opisał go jako Betę w eseju „Zniewolony umysł” – opisującym losy pisarzy w epoce stalinizmu.
  (..)
  Rozdzielona rodzina

  Tadeusz Borowski urodził się 12 listopada 1922 roku w Żytomierzu na Ukrainie. Jego ojciec został w 1926 roku aresztowany przez władze radzieckie za udział w Polskiej Organizacji Wojskowej i wywieziony do łagru. Matka trafiła na Syberię cztery lata później. Przyszłym poetą zajmowali się krewni. Jego starszy brat Juliusz trafił do internatu. W ZSRR tego czasu wprowadzano kolektywizację i szerzył się głód.
  (…)
  W 1943 roku młody poeta został aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego Auschwitz. W czasie pobytu w obozie nadal pisał wiersze i listy do swojej narzeczonej, także przebywającej w obozie oświęcimskim. W 1944 roku trafił do Dachau. Po wyzwoleniu obozu przez Amerykanów w 1945 roku, przebywał chwilowo w obozie dla osiedleńców, a potem w Monachium. Tam ukazał się zbiór jego wierszy obozowych pod tytułem „Imiona nurtu”. Do Polski Borowski wrócił w maju 1946 roku.
  (…)

  Powojenna twórczość

  Wraz z obozowymi kolegami, Januszem Nelem-Siedleckim i Krystynem Olszewskim wydał książkę „Byliśmy w Oświęcimiu” (1946). Napisał cztery opowiadania, które znalazły się później w tomie „Pożegnanie z Marią”: „U nas, w Auschwitzu…”, „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli…” i „Dzień na Harmenzach”. Opowiadania te stanowią szczytowy punkt w jego twórczości, opisując „człowieka złagrowanego” i Oświęcim jako logiczną konsekwencję rozwoju cywilizacji opartej na terrorze i podboju.

  Pisarz rozpoczął też pracę w Biurze Poszukiwania Rodzin, dzięki któremu nawiązał listowny kontakt z ukochaną Marią. Narzeczeni spotkali się w Warszawie w listopadzie 1946 roku. Miesiąc później byli już małżeństwem.

  Jeszcze przed ślubem Borowski opublikował kolejne opowiadania: „Śmierć powstańca”, „Bitwa pod Grunwaldem”. W 1947 roku ukazały się nastepne: „Chłopiec z Biblią” oraz to najsłynniejsze – „Pożegnanie z Marią”. Pisarz zajmował się także publicystyką; komentował miedzy innymi dla „Pokolenia” i „Przeglądu akademickiego”. To tam zamieścił krytykę „W otchłani” – wspomnień obozowych Zofii Kossak-Szczuckiej, zarzucając autorce nierzetelność i brak rozliczenia z moralnością obozową. Tekst wywołał w środowisku literackim prawdziwą burzę i falę ataków na Borowskiego.
  (…)
  Wychwalając nowy ustrój

  W 1948 roku pisarz wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej. Po powrocie w czerwcu 1949 roku z Berlina, gdzie pełnił funkcję attaché kulturalno-prasowego (i nieoficjalnie wywiadowcy wojskowego) zdeklarował się jako komunista. Swoje poglądy przedstawił w artykule „Rozmowy” – wychwalając sztukę socrealistyczną i przekreślając swoje dotychczasowe dzieła. Od tej pory stał się „sztandarowym stalinistą polskiej literatury”.

  W swoich nowych utworach Borowski krytykował kościół katolicki i kulturę zachodnią. Widoczne są w nich także silne wpływy satyry i szyderstwa – co utrudnia badaczom literatury ich jednoznaczne określenie. Twórca poświęcił się głównie publicystyce: pisał dla „Nowej Kultury” i „Sztandaru Młodych”. 22 lipca 1950 roku otrzymał Nagrodę Państwową III. Stopnia.
  (…)
  Niejasne okoliczności śmierci

  W 1951 roku żona Maria urodziła mu córkę, Małgorzatę. Zaledwie pięć dni potem Borowski trafił do szpitala z objawami zatrucia: zamroczenia gazem i środkami nasennymi. Po dwóch dniach, 3 lipca 1951 roku pisarz zmarł, w wieku 29 lat.

  Nie wszystkie okoliczności jego śmierci są do końca jasne. Najprawdopodobniej popełnił samobójstwo – wśród przyczyn tego czynu podaje się rozczarowanie ideałami komunizmu i depresję z powodu ich propagowania. Inni mówią o romansie, w który Borowski uwikłał się właśnie w okresie narodzin swojego dziecka.

  ~Kłys . [6 godzin temu]
  Oceniając stalinizm w bolszewickiej Rosji należy też pamiętać, że cały system terroru w tamtejszej Rosji stworzył polski szlachcic, Feliks Dzierżyński, pomagało mu w tym też wielu Polaków. I co Polska odpowie, gdy nagle Rosjanie przypomną sobie Dzierżyńskiego i powiedzą, że te dziesiątki milionów Rosjan, które wysłano do gułagów, szykanowano i mordowano – to jego dzieło Polaka Feliksa Dzierżyńskiego i stworzonych przez niego służb? I jak wtedy będzie wyglądał rachunek krzyw i urazów? Proponuję zatem umiar w dyskusji. A przede wszystkim – zejście z tej wulgarnej prymitywnej płaszczyzny argumentacji. Chamstwo nie jest walorem, ani też argumentem w rozmowie

  ~polska [5 godzin temu]
  @Kłys . ^ Wtedy nie było Polski…

  ~Hahahaha!!! [4 godziny temu]
  @Kłys . ^ Idąc takim tokiem myślenia, można śmiało twierdzić, że Lenin chciał dobrze i gdyby nie Stalin to za naszą wschodnią granicą byłaby kraina miodu i mleka, a że Stalin to Gruzin więc ruski znów niewinne.

  ~dark [2 godziny temu]
  @Kłys . ^ Oczywiście .Ale nie wolno zapomnieć,komu zawdzięczamy Rewolucję w Rosji.To Niemcy (aby wyeliminować Rosję z frontów I WŚ)przerzucili Lenina do Rosji i finansowali Jego rewolucję.Rosjanie wcale nie chcieli rewolucji i tego co proponował Lenin.Lud Rosji popierał Rewolucje Marcowa i jej program.Także gdyby nie postawa Niemiec to Rewolucja Październikowa mogłaby się nigdy nie wydarzyć.

  ~Honor Ojczyzna Socjalizm [2015-11-13 00:28]
  Z powodu wstydu??? Niby czego głupku miałby się wstydzić!!!

  ~P. [2015-11-13 04:19]
  @Honor Ojczyzna Socjalizm ^ Jak to czego? Wiary w komunizm, czyli system oparty na zlych wartosciach: okradaniu tych, ktorzy cos maja, pozbawianiu ludzi prawa wyboru i podstawowych wolnosci.

  ~borsuk [2015-11-13 07:43]
  @P. ^ A 460 twoich wybrańców składa dziś przysięgę powołując się organizację o tak samo szczytnych celach. I co, i nic nie budzi to specjalnej refleksji

  ~dotarło smieciu? [2015-11-13 08:39]
  @Honor Ojczyzna Socjalizm ^ czego? KOLABORACJI z OKUPANTEM. „Tylko” tyle

  ~P. [2015-11-13 10:10]
  @borsuk ^ Moich? Ja na nich nie głosowałem, i głosował nie będę. Świat nie konczy sie na komunistach i pisowcach. Chrzescijanstwo jako takie opiera sie na bardzo zdrowych zasadach, ktore niestety ulegają wypaczeniu w wydaniu organizacji kościelnych. A komunizm to cos odwrotnego: opiera sie na zasadach, ktore sa złe same w sobie. Porównaj: chrześcijaństwo mówi, ze masz pracować uczciwie, a jak do czegoś dojdziesz, to masz podziękować Bogu i podzielić sie tym z innymi. A komunizm mówi, ze trzeba zabrać tym, co maja, i dać tym, co nie maja. Czujesz różnice?

  pilatus [3 godziny temu]
  @Honor Ojczyzna Socjalizm ^ A chocby tego, ze sympatyzowal i chlal wodke z takimi jak ty.

  ~Niihilll [8 godzin temu]
  To Armia Czerwona pod wodzą tow. Stalina wyzwoliła nasz kraj, oddała ziemię polskim chlopom, a fabryki polskim robotnikom. O kim miał pisać wiersze? O podżegaczu wojennym Trumanie i neofaszyście Adenauerze?

  oczy [7 godzin temu]
  @Niihilll ^ Dwoja z historii, kolego. Nie wiesz widocznie, kogo nazywano „kulakami”, jak tepiono prywatny handel, czy drobna wytworczosc. A ci robotnicy, ktorym „dano” fabryki gineli w nich potem od kul w strajkach i pod palami ZOMO.

  ~zed [6 godzin temu]
  @oczy ^ oczy- co Ty za bzdury piszesz ? Piszesz tak jakby to codzienność była !! A jeśli według ciebie to tak było to powiedz ile milionów zginęło w tych fabrykach bo rozumiem że od 1945 do 1990 to codziennie strajki były i zabijano robotników ????

  ~tyle w temacie [4 godziny temu]
  @Niihilll ^ Armia Czerwona pod wodzą tow. Stalina wyzwoliła nasz kraj przede wszystkim z wolności, oddała ziemię polskim chłopom po to aby odstawiali do państwa przymusowe dostawy (kontyngenty), a fabryki polskim robotnikom, ogołocone z maszyn i urządzeń, które „zwycięzcy” wywieźli do Rosji. My z pomocą ruskich wygraliśmy wojnę, a Niemcy z pomocą Adenauera wygrały dobrobyt, wolałbym to drugie!!!

  ~Mukka [4 godziny temu]
  @tyle w temacie ^ zed@Robotnicy pod przywództem opłacanych za dolary amerykańskie bolków i innych, tyle wywlczyli, że zlikwidowano fabryki, a ich wylalono na bruk.

  pilatus [3 godziny temu]
  @zed ^ „zed” – nie , codziennosc to nie byla. Co pewien czas zjawiala sie nowa ekipa, nazywala wyczyny starej „okresem bledow i wypaczen”, obiecywala cuda i robila ludzi po raz kolejny w „konia”. Dochodzilo do starc i strajkow, ginelo ilestam osob, zmieniano ekipe i wszystko krecilo sie od nowa. „Miliony” ginac tu nie musialy, ale jest wystarczajaco duzo zdjec dokumentalnych. Jestes taki sam madry, jak ci robotnicy wierzacy w kolejne, puste obietnice.

  ~@@@@@ [2 godziny temu]
  Ślepy chyba nie widzi co to za gość. To wilele tłumaczy

  ~Farmazon [3 godziny temu]
  Niejaka Wisława Szymborska, Sławomir Mrożek, Bruno Miecugow et consortes mieli dużo większe powody do wstydu. I się nie otruli. A szkoda. Dla jemiołów, którzy nie wiedzą o czym piszę mam radę: zanim zaczniecie pluć jadem wpiszcie w google frazę ” apel krakowski ”

  ~dark [3 godziny temu]
  Borowski przeżył gehennę obozu koncentracyjnego…to nie pozostaje bez wpływu na psychikę.Wielu byłych więźniów popadało w depresje i popełniało samobójstwa ..jeszcze długo po wojnie. A że wcześniej uwierzył Nowej Władzy..nie On jeden i nie On jedyny się później rozczarował.Ludzie chcieli po wojnie normalnie żyć,pracować, kochać i nadrabiać stracone przez wojnę lata.Nie można tak jednoznacznie oceniać postaw ludzi w tamtych czasach ,bo nikt z Nas nie przeżył tego co Oni

  ~polok [7 godzin temu]
  takich Borowskich w dzisiejszej Polsce też jest na pęczki , widać to po wyniku wyborczym PO

  ~Rosjanin Romanow [5 godzin temu]
  KAŻDY USTRÓJ PAŃSTWOWY JEST DOBRY. To ludzie są zakałą tego świata,

  ~jaw [6 godzin temu]
  Dajecie zajawke, ze popelnil samobokstwo ze wstydu, a potem w tekscie, ze powody nie sa znane. Rzygac sie na was chce z wasza. szambiarska moralnoscia

  ~Michal [7 godzin temu]
  A może to była depresja poporodowa?

  ~jkrghu [7 godzin temu]
  Człowiek miał kilka lat aby skonfrontować obietnice władzy z rzeczywistością. Dziś też możemy to robić. I w odróżnieniu od tamtych czasów mamy możliwość co kilka lat wpłynąć na to kto rządzi – oddając głos w wyborach..

  ~logo [2015-11-13 10:46]
  Dość długo już nie odwiedzałem tej gadzinówki WP,ale od kilku dni tu zaglądam i nadal widzę to samo.Czyli dalszą podłą propagandę redaktorzynów.W tych kilku dniach wyczytałem tutaj że Mickiewicz be,Sienkiewicz be, a teraz kolejny be.I wciąż te same narody na które mogą te marne pismaki pluć do woli,pisać njrozmaitsze podłe bzdury,czyli na Polskę i Rosję.Komu to służy,komu do cholery potrzebne?!!!

  ~Funtral [2015-11-13 10:40]
  Biedny, tragiczny człowiek. Przyszło Panu Borowskiemu żyć w bardzo skomplikowanych i nieludzkich czasach. Nie nam Go sądzić. Niech spoczywa w pokoju. Poza tym skąd wiemy, jak my zachowalibyśmy się w obozie koncentracyjnym albo pod reżimem komunistycznym? Tym bardziej doceńmy nasze życie – żyjemy w okresie najlepszym dla Polski!

  ~wew [2015-11-13 10:36]
  ci ludzie zyli w podłych czasach , a w podłych czasach człowiek zachowuje się zupełnie inaczej

  ~WSk [2015-11-13 10:36]
  Na ukos psia krew, a mandat płać. Syn Boży stanął i popatrzył „karwa mać” Cytat z wiersza Borowskiego o spacerze Chrystusa po zrujnowanej Warszawie. To przekleństwo na końcu więcej świadczy o duchu odbudowy niż wiersze Miłosza z czasów z tych czasów. Czesław Miłosz też był aparatczykiem Bieruta, tyle, że wyjechał na placówkę i bogaty zachód zawrócił mu w głowie.

  ~Domyślny [2015-11-13 09:47]
  Może zaszkodziła mu wczesniejsza praca , jako attache’ kulturalny przy ambasadzie PRL w Berlinie.

  ~orset [2015-11-13 10:31]
  @Domyślny ^ Nie. Zaszkodziła mu kolaboracja z hitlerowcami w Auschwitz. A później ze stalincami.

  ~fogart [2015-11-13 08:07]
  Wielkie bzdety!!! Redaktorzyno, że tak Ciebie nazwę. Pod publiczkę to Ty możesz pisać dla własnej rodziny. Aby wiedzieć coś o ludziach, którzy zrobili wiele dla kultury polskiej trzeba mieć przygotowanie do spojrzenia na artystów. Kto Tobie zlecił te paszkwile pisane ostatnio na zamówienie. Czy to ktoś kogo kultura polska przeraża? Czy to ktoś kto chce zniszczyć naszych wielkich POLSKICH artystów? Powiem tobie coś redaktorzyno. Takim stylem pisane artykuły są dla motłochu. Powiem Tobie więcej Ty jesteś z motłochu i Twój naczelny też jest z motłochu. Bo to są dobra nasze wspólne za które oddawaliśmy wszystko. Pewnie chciałbyś polecić nam jakiegoś Amerykanina a najlepiej Niemca. Jak moźesz kalać to co przez dziesiątki lat było czytane i rozpracowywane na lekcjach j. polskiego. Poczytaj jego tytuły a dowiesz się więcej niż myślisz…

  ~dotarło czerwony śmieciu? [2015-11-13 08:56]
  @fogart ^ „oddawaliście wszystko” stalinowi i sowieckim okupantom? Wiemy. Niestety nwas nie rozliczyliśmy. A „kalać” to „co przez dziesiątki lat było czytane i rozpracowywane na lekcjach j. polskiego” mozemy bez trudu. Mnie indoktrynowali tacy jak ty na lekcjach „polskiego” dziełami takimi jak Timur i jego kamanda, Jak hartowała sie stal, Samotny biały zagiel i inne „polskie” dzieła. Na szczęscie skończylismy z wami, wiec zamknij mordę i ciesz sie,ze nie zrobiono z wami tego co wy robiliscie z Polakami

  ~sam [2015-11-13 09:31]
  @fogart ^ Nie denerwuj się komuszku. Życia Stalinowi nie przywrócisz!

  ~Metalurg [2015-11-13 09:41]
  @dotarło czerwony śmieciu? ^ Wymienione powyżej dzieło Mikołaja Ostrowskiego „Jak hartowała się stal” zakupił jeden bibliotekarz w dużym zakładzie hutniczym , jako lekturę fachową dla pracowników Wydziału Obróbki Cieplnej , do którego należała również hartownia.

  pilatus [2015-11-13 09:52]
  @fogart ^ Szafujesz tym „motlochem”, ale patrzac na forme twojego tekstu powiem ci tylko jedno: jak chcesz zobaczyc motloch, to idz do lustra. Ja tez jestem z tej generacji, co musiala czytac Borowskiego i inne „ambitne” lektury o niezlomnej przyjazni polsko-radzieckiej i utrwalaniu socjalizmu przy pomocy pepeszy. W telewizji cementowali moje wiadomosci „czterej pancerni” i obowiazkowo w maju kazdego roku „Jarzebina czerwona”. Nie dalem sie wtedy, wiec tym bardziej nie dam sie dzis. Jezeli o mnie chodzi, to zrob sobie z socrealistycznych ksiazek materac albo oltarzyk, ale nie kaz innym przed nim klekac.

  ~orset [2015-11-13 10:30]
  @pilatus ^ Jarzębina czerwona no i oczywiście Kierunek Berlin.

  Polubienie


 9. Foto: AFP Rabin-ekstremista o zamachach w Paryżu: „Europejczycy na to zasłużyli…”

  ~ibn arabi : I to jest właśnie dowód na istnienie Boga, a raczej na jego specyficzne poczucie humoru. Wszyscy fanatycy, obojętnie jakiego wyznania, chrzanią te same głupoty, powołując się przy tym na jego majestat.

  ~Prometeusz : Niech każdy Muzułmanin weźmie na plecy Żyda i niech opuści jak najszybciej Europę. Nic więcej nie trzeba by na tym kontynencie zapanował ład i porządek bo z resztą szumowin to my sobie szybko poradzimy.

  ~Was do ~ślepi przewodnicy ślepych: Nie jestem katolikiem ale …..masz rację. Dodam że to wszystko jest dokładnie zaplanowane bo jk mówi żydowskie przysłowie:”gdzie krew się leje tam pieniądze płyna”

  http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rabin-ekstremista-o-zamachach-w-paryzu-europejczycy-na-to-zasluzyli/m3jtek

  Rabin-ekstremista o zamachach w Paryżu: Europejczycy na to zasłużyli

  Znany ze skrajnych poglądów rabin działający wśród żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Dow Lior oświadczył, że Europejczycy „zasłużyli sobie” na piątkową masakrę w Paryżu. – To była kara za to, co nam zrobili przed 70 laty – powiedział.

  Jak pisze w dzisiejszym numerze dziennik „Jerusalem Post”, Dow Lior, który już niejednokrotnie miał kłopoty z izraelską policją, jest byłym naczelnym rabinem osiedla żydowskiego Kiriat Arba przylegającego do palestyńskiego miasta Hebron.

  Wypowiadał się on na temat zamachów terrorystycznych w Paryżu podczas pogrzebu dwóch Izraelczyków, którzy zginęli w piątek w zamachu dokonanym przez Palestyńczyków.

  Sasza Tritankistov : No to już jest jaśniej, kara dla Francuzów za kolaborację z Niemcami, Na Niemców przyjdzie jeszcze pora wiadomo i na Polaków za obozy i na Rosjan za Syrię i na Amerykanów też przyjdzie kara za porozumienie z Iranem albo za cokolwiek, na wszystkich przyjdzie kara bo cały świat morduje żydów bez przerwy i rzeczywiście historia świata to historia pogromów żydowskich, następnego, po ten następnym nie zostanie już ani jeden żyd, wrócicie do tuneli pod ziemią i tam będziecie straszyć 🙂 A wiecie żydy że po 3 miesiącach bez światła będziecie chodzili na czworakach jak pies? he he 🙂

  ~Aga : Żydzi przed wojną byli bardzo bogaci ( sklepy, lichwa i pracą się nie hańbili ) jak biedny Polak u nich pracował to grosze zarobił a wszystkie poty z niego wycisnęli zero pomocy w przypadku choroby. A podczas wojny chcieli żeby Polacy ryzykowali w zamian życie całej rodziny za ich ukrywanie.

  ~Aga : Żydzi przed wojną byli bardzo bogaci ( sklepy, lichwa i pracą się nie hańbili ) jak biedny Polak u nich pracował to grosze zarobił a wszystkie poty z niego wycisnęli zero pomocy w przypadku choroby. A podczas wojny chcieli żeby Polacy ryzykowali w zamian życie całej rodziny za ich ukrywanie.

  ~KOKESZ do ~Aga: Mało tego Polacy od przybycia żydów do Polski szli na wojny i bronili żydów – zyd nigdy nie walczył a wdzięczność żydowska to chleb dla rodzin wojskowych za srebrna zastawę

  ~Gizeh do ~KOKESZ : Zgadza sie, Zyd nigdy nie walczyl.Ostatnio wyrecza sie wyznawcami islamu…

  ~leza do gory brzuchem do ~Aga: jedno z ich glownych przykazan: nie bedziesz sluzyl (pracowal)

  ~guest do ~Aga: Te czasy wrocily.Po ucieczce z Australii i zamieszkaniu w Polsce Goldberg intensywnie inwestował w nieruchomości. Przejmował firmy, kupował budynki i nieruchomości, które potem sprzedawał. On sam lub jego najbliżsi krewni byli lub są współwłaścicielami spółek, do których należały najbardziej znane warszawskie budynki. Metropol Group jest współwłaścicielem Błękitnego Wieżowca przy pl. Bankowym, a Oxford Group kupiła dawny wieżowiec Elektrimu przy ul. Chałubińskiego. Do tego doliczyć trzeba powstające Centrum Jagiellońska w Warszawie, centrum logistyczne w Piasecznie, biurowiec Norway House przy ul. Lwowskiej 19 i apartamentowiec przy al. Jana Pawła 61, oraz apartamentowiec, gdzie mieszka Goldberg, Dom Wilanowski przy ul. Cypryjskiej w Warszawie. W sumie powiązanych z nim firm jest lub było w przeszłości ok. 20, m.in. spółka RNS, Agencja Inwestycyjna, Doradztwo Handlowe. Goldberg tłumaczy, że kupuje firmy, rozkręca je, potem sprzedaje. Twierdzi, że obecnie jego jedynym przedsięwzięciem jest Oxford Group. Goldberg prowadzi także działalność charytatywną, wspierając Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. Wśród najbliższych partnerów biznesowych Goldberga jest m.in. znany amerykański inwestor Zygmunt Rolat. Kilka przedsięwzięć w przeszłości Goldberg prowadził wspólnie z Ryszardem Oparą, Polakiem, który wyjechał na emigrację do Australii i tam dorobił się milionów. zwiń

  ~A co uważasz że teraz jest inaczej ???? do ~Aga: oni już z Polaków zrobili dziadów od 1989 roku jak dorwali się do rządu i Polacy pracują za grosze jak niewolnicy

  ~D do ~Aga: Ty to oczywiście pamiętasz? Mam rozumieć, że nie było żydowskich szewców, krawców, piekarzy, etc.etc? Weź tabletki kobieto bo chyba główka znów dokucza, nick rzeczywiście trafnie sobie dobrałaś.
  .
  ~x : odnosze wrazenie, ze najwieksza korzysc z wciagania Europy do konfliktu z Islamem bedzie mial Izrael. Dzialalnosc USA i Izraela konsekwentnie wymierzona jest w poszczegolne panstwa otaczajace Izrael – interwencje przebiegaja wedle tego samego schematu najpierw destrukcja obecnych wladz a potem zostawiaja te kraje w stanie kompletnego chaosu. Graniczacy z Syria Izrael nie kwapi sie do przyjecia jakichkolwiek uchodzcow z terenu wojny….. Kieruja ich do Europy by tworzyli tu przyczolki Islamu…… Po Co?

  ~Nie masz człowieku honoru : Proszę mi wytłumaczyć powód,dla którego żaden kraj i w Europie,i w świecie nie toleruje Żydów.Kiedyś kolega tego pana Dow Liora chciał, by każdy Żyd miał broń palną. Komentarze sprzeciwiały się jego chcicy,baliśmy się,że będą nas mordować,jak swoich sąsiadów. Zgodzilibyśmy się,gdyby nam wszystkim dano ów pistolecik. Mielibyśmy wtedy równe szanse wobec po zęby uzbrojonych Żydów,do tego nienawistnych,
  zaczepnych i bezlitosnych kłamczuchów,jak ten pan Lior.

  Sasza Tritankistov : No to już jest jaśniej, kara dla Francuzów za kolaborację z Niemcami, Na Niemców przyjdzie jeszcze pora wiadomo i na Polaków za obozy i na Rosjan za Syrię i na Amerykanów też przyjdzie kara za porozumienie z Iranem albo za cokolwiek, na wszystkich przyjdzie kara bo cały świat morduje żydów bez przerwy i rzeczywiście historia świata to historia pogromów żydowskich, następnego, po ten następnym nie zostanie już ani jeden żyd, wrócicie do tuneli pod ziemią i tam będziecie straszyć 🙂 A wiecie żydy że po 3 miesiącach bez światła będziecie chodzili na czworakach jak pies? he he 🙂

  ~matka do Sasza Tritankistov: Trudno uwierzyć, że dobry, prawy człowiek, który ma sumienie, może takie bzdury napisać! Chciałbyś człowieku, żeby twoja matka, ojciec czy dziecko w ten sposób zginęli nawet za jakieś wyimaginowane winy przodków??? Mam wrażenie jakby to terrorysta z ISIS napisał!!!!!!!!!!!!

  Polubienie

  • http://technowinki.onet.pl/internet-i-sieci/belgia-zakazuje-facebookowi-sledzenia-uzytkownikow/gbl6be

   Belgia zakazuje Facebookowi śledzenia użytkowników

   Nie od dziś wiadomo, że Facebook śledzi internautów i to nie tylko własnych użytkowników, lecz dosłownie wszystkich, używając do tego celu cookies. Takie działanie największego portalu społecznościowego świata nie podoba się Belgii, która domaga się zaprzestania śledzenia internautów, gdyż w przeciwnym wypadku nałoży na niego wysoką grzywnę.
   (…)

   ~vfvb : Facebook to największy program szpiegowczy wynalleziony przez USA

   ~reo : Wystarczy nie korzystać z Facebooka…

   Polubienie


  • Foto: AFP Sarkozy domaga się „drastycznych zmian” w polityce bezpieczeństwa

   http://wiadomosci.onet.pl/swiat/sarkozy-domaga-sie-drastycznych-zmian-w-polityce-bezpieczenstwa/jv7ypy

   Konserwatywny polityk, który wziął udział w dzisiejszym spotkaniu z prezydentem Francji Francois Hollande’em, zwołanym w Pałacu Elizejskim po piątkowych zamachach w Paryżu, domagał się od niego „wypracowania właściwej riposty” na terroryzm.

   Zdaniem Sarkozy’ego wymaga to „zmian w polityce zagranicznej, decyzji na poziomie europejskim i drastycznych zmian w polityce bezpieczeństwa, których należy dokonać zgodnie z naszymi przekonaniami”.

   Sarkozy powiedział dziennikarzom, że przedłożył prezydentowi Hollande’owi kilka propozycji dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i prosił o „wyciągniecie wniosków z dotychczasowych potknięć”.

   – W Syrii nie powinno być dwóch koalicji – oświadczył w rozmowie z przedstawicielami mediów.

   Wyjaśnił, że jest zaniepokojony tym, iż zarówno Stany Zjednoczone, jak i Rosja przewodzą koalicjom działającym równolegle w Syrii, gdzie Francja też prowadzi działania. Obie te koalicje – podkreślił – stawiają sobie za cel zadawanie ciosów Państwu Islamskiemu, mają jednak różne podejście i różne poglądy na to, jak rozwiązać konflikt.

   Sarkozy, który według powszechnej we Francji opinii, wystartuje w wyborach prezydenckich w 2017 roku powiedział, że Europa potrzebuje nowej polityki w sprawie imigracji i bezpieczeństwa.

   Partia KORWiN : ”Zyd Sarkozy ukradl Kadafiemu 50-80 miliardow dollarow, ktore zostaly zdeponowane we Francji .A teraz jeszcze dodaja Francuzom rope .Tak wyglada demokracja w dzisiejszych czasach A TAK BARDZO KRZYCZAL ZE kADAFI TO DYKTATOR. I TRZEBA LIBIJCZYKOM POLEPSZYC niech zyje demokracja po Francusku. Dodam tylko ze pracowalem Polimex -Cecop Warszawa dla Kadafiego budowalismy rafinerie w Zawi I Libijczycy naprawde nie mogli wowczas narzekac Zreszta to nie oni wywolali „DEMOKRACJE”zostala im dana przez badytow z rakietami.”

   ~Nick : Pan Sarkozy i przed szkodą i po szkodzie niestety głupi. To nie politykę bezpieczeństwa trzeba zmienić, ale politykę migracyjną. Trzeba tych wszystkich Arabów islamistów żyjących tylko z socjału wyrzucić do krajów ich pochodzenia. Trzeba zamknąć granice przed wszelkiej maści uchodźcami, a wpuszczać jedynie takich, których sytuacja finansowa wskazuje, że stworzą dodatkowe miejsca pracy względnie takich, którzy posiadają wykształcenie deficytowe we Francji. Nie widzę powodu, aby wpuszczać takich, którzy wypływają do Europy, bo źle im się powodzi. Wielu Polakom źle się powodzi, ale to nie powód by ich we Francji przyjmować jako emigrantów ze wszystkimi prawami – do zakwaterowania, bezpłatnej nauki języka, wyżywiania, leczenia, zapewnienia lekarstw, ubrań itd. Jeżeli Europa stworzy Polakom takie same prawa jak emigrantom, proszę bardzo, przyjmijmy tych najbiedniejszych w rozsądnej ilości.

   ~Bolek : Ciekawe jak do tego artkułu odnosi się „moja ulubiona” Gazeta Wyboracz a w niej („Wyborcza” odpala salwę pod tytułem „WIELKI WSTYD”) Wstydem jest że przyszły minister zażądał gwarancji bezpieczeństwa pod rygorem niewykonania decyzji. Wstydem jest zapewniać swoim obywatelom bezpieczeństwo. Lepiej być murzynami Europy i ślepo wykonywać dyrektywy w zamian za paciorki: posadki, unijne dopłaty. Nadchodi czas gdy gilotyna francuska stanie na nowo w Paryżu. zwiń

   ~ahahahaha do ~Bolek: Może i u nas ustawimy szubienice na Rynku Staromiejskim w Warszawie, jak za Kościuszki. Adaś M. będzie jeden z pierwszych. Przedtem można go zamknąć w areszcie w jednej celi z ukochanymi przez niego islamistami, zwłaszcza z Czeczenii.

   ~doniarz do ~ahahahaha: Skąd w tobie tyle nienawiści?

   ~zdumiony do ~doniarz: Aha, czyli wg Ciebie powstańcy kościuszowscy też kierowali się nienawiścią?

   ~pl do ~zdumiony: Czy pan Szechter razem z innymi”przemalowanymi ” wpłynie na swoich braci koszernych okupujących Palestynę aby otworzyli granice i przyjęli emigrantów . BO TO WIELKI WSTYD DLA EUROPY . Tym bardziej że Muzułmanie to ich dalecy krewni Semici. I maja wspólna sprawę nienawiść do chrześcijaństwa

   ~SZP do ~doniarz: Skoro jeden z czołowych polskich demokratów mówił o „dorżnięciu watah”, a inny demokrata wyśmiewał się z „kaczki po smoleńsku”. Tylko im wolno buchać taką miłością?

   ~matematyk do ~doniarz: ciekawy jestem ilu emigrantów przyjmie Izrael ?

   ~opi do ~doniarz: to nie nienawisc tylko postawa zdroworozsądkowa

   ~x do ~Bolek: GW ma w nosie interes Polski

   ~:] do ~Bolek: Nie od dziś wiadomo, że wybiórczy szmatławiec broni linii politycznej wiadomej nacji. Ale nadchodzi kres tego brukowca. Powoli stanie się niszową gazeciną dla ułomnych intelektualnie lemingów – gatunku na szczęście ginącego.

   ~Polak : Niestety ale strefa Szengen jaką znamy już zaczęła być nieaktualna, koniec nastąpi niedługo, to znaczy granicę Państw zostaną zamknięte, czyli trzeba będzie przejść przez bramkę z paszportem w ręku, pogranicznik żołnierz przeczepie bagażnik, a jak tego będzie mało to celnik po żołnierzu. Do tego już się przyzwyczajajmy, nie ma innego wyjścia. Każdy kto bez dokumentów będzie chciał przejść granicę to znaczy na dowód osobisty czy legitymację szkolną po prostu jej nie przejdzie. Jak kiedyś pisałem na tym forum że Polacy powinni myśleć o swoim kraju czyli Polsce poważnie, bo to jest ich gniazdo, z tąd są. Anglia ich ukochana nie jest ich domem, ani żaden inny kraj. To mnie tu banowano, pisano wpisy żebym sam zdychał w Polsce. To było jakieś dwa lata temu. Unia się sypie w oczach, nikomu nie życzę żeby umierał na emigracji od bomb czy kul karabinowych,a jak na razie to we Francji to się stało, co będzie dalej zobaczymy.

   ~TAM : Masz całkowitą rację. Pracowałem w Libii 5 lat, poznałem dokładnie ten piękny, pełen zabytków starożytnej kultury i bogaty kraj. Zostawiłem tam wielu prawdziwych przyjaciół. Cieszyłem się na wiadomość, że niektóre polskie biura podróży zaczynają już organizować wyjazdy do Tunezji łączone z możliwością zwiedzania niektórych niezwykle interesujących miejsc w Libii (Leptis Magna, Sabrata). Niestety rozwój Libii bardzo przeszkadzał w interesach USA i NATO, a jej przywódca Muamar Kadafi pomimo kilku organizowanych na niego przez CIA zamachów nie chciał uznać hegemoni USA i to spowodowało, że pod fałszywym pretekstem obalania „nieludzkiej” dyktatury, przy pomocy działań wojennych ten kraj obrócono w ruinę. Przy okazji niektórzy przywódcy krajów Natowskich w tym m.in. Sarokozy pozbyło się swoich prywatnych długów jako wierzyciele Kadafiego. Obecnie ten kraj stał się on oazą anarchii i bastionem nieoficjalnie wspieranej przez USA AL Kaidy. Naród libijski żyje w strachu i nędzy w jaką wpędziły go ci znani „światowi obrońcy” praw człowieka i szerzyciele „demokracji”.

   Polubienie

  • akt. 15.11.2015, 20:31

   Zamach w Paryżu. Rabin Dow Lior: Europejczycy sobie na to zasłużyli

   Znany ze skrajnych poglądów rabin działający wśród żydowskich osadników na Zachodnim Brzegu Dow Lior oświadczył, że Europejczycy „zasłużyli sobie” na masakrę w Paryżu. – To była kara za to, co nam zrobili przed 70 laty – powiedział.

   Dow Lior uczestniczył w niedzielę w pogrzebie dwóch Izraelczyków, zabitych przez Palestyńczyków. Powiedział on zgromadzonym, że „Europejczycy zasłużyli sobie na masakrę w Paryżu (…) To kara za to, co nam zrobili przed 70 laty”.

   Słowa rabina przytoczył w niedzielnym numerze dziennik „Jerusalem Post”.

   Dow Lior, który już niejednokrotnie miał kłopoty z izraelską policją, jest byłym naczelnym rabinem osiedla żydowskiego Kiriat Arba przylegającego do palestyńskiego miasta Hebron.

   Wypowiadał się on na temat zamachów terrorystycznych w Paryżu podczas pogrzebu dwóch Izraelczyków, którzy zginęli w piątek w zamachu dokonanym przez Palestyńczyków.

   ~qwerty 1 godzinę i 48 minut temu
   „Dow Lior uczestniczył w niedzielę w pogrzebie dwóch Izraelczyków, zabitych przez Palestyńczyków” To kara za to, co zrobiliście Palestyńczykom.

   ~Imperator Torq 1 godzinę i 50 minut temu
   Za 30 lat to Żydzi zasłużą sobie na to za to co robili Palestyńczykom. Idąc tym tokiem rozumowania.

   ~poiuy 1 godzinę i 17 minut temu
   Do sierpnia 1939 roku Żydzi niemieccy mogli wyemigrować gdziekolwiek… Dlaczego ich nikt nie chciał można sobie poczytać w niezależnych mediach.

   ~gil 1 godzinę i 42 minut temu
   Żydzi to najbardziej znienawidzona rasa na całym świecie , która z nikim nie potrafi żyć w zgodzie. Wszędzie miesza, intryguje i z nikim się nie liczy.Nie zdziwilibyśmy się gdyby w przyszłości okazało się, że za tą liczna migracją dzisiejszą do Europy stoją właśnie żydzi, którzy chcą zniszczyć chrześcijaństwo za pomocą rąk muzułmanów. Całe życie mają schizofremię obwiniając narody Europy za II wojnę światową i wypierając zarazem, że ich żydowscy współbracia popierając Hitlera zgotowali im taki los.

   ~dlateog, że 56 minut temu
   to skutek wmawiania im, że są narodem wybranym dla ich mądrości, tymczasem wybrani zostali bo konieczne było podniesienie ich moralności i zmiana mentalności

   ~akjs 1 godzinę i 52 minut temu
   wypowiadając takie słowa udowadniasz pejsie że 70 lat temu zasłużyliście sobie na to

   ~aca 1 godzinę i 23 minut temu
   a Francją kto rządzi jak nie aszkenazyjscy żydzi

   ~mm 1 godzinę i 36 minut temu
   Prawda jest taka, że to właśnie Żydzi są winni temu co się stało! Gdyby nie naciski żydowskie , to USA nie zawracałyby sobie głowy interwencjami na Bliskim Wschodzie, Pustynnymi Burzami, Talibami itp. Ale że kraje arabskie zagrażają Izraelowi, to władze USA są delikatnie szantażowane przez środowiska żydowskie i podejmują interwencje, które później mają swoje konsekwencje jak choćby WTC…

   ~krzys 1 godzinę i 45 minut temu
   Dowcip polega na tym, że Żydzi już wiele razy obrywali pogromami, nie tylko 70 lat temu. I argumentacja była dokładnie ta sama co u rabina – „zasłużyli sobie” 😉

   Polubienie

 10. http://wpolityce.pl/swiat/271876-zgroza-co-za-wstyd-polski-minister-a-mysli-o-polskich-interesach-wyborcza-odpala-salwe-pod-tytulem-wielki-wstyd

  Zgroza, co za wstyd! Polski minister, a myśli o polskich interesach! „Wyborcza” odpala salwę pod tytułem „WIELKI WSTYD”

  styd na całą Europę” ogłosiła Gazeta.pl przepisując kilka opinii potępiających kandydata na ministra ds. europejskich w nowym polskim rządzie, Konrada Szymańskiego za jego wypowiedź kwestionującą możliwość przyjęcia przez Polskę nakazanych jej przez Berlin i Brukselę tysięcy imigrantów.

  CZYTAJ TAKŻE: Wobec tragicznych wydarzeń w Paryżu Polska nie widzi politycznych możliwości wykonania decyzji o relokacji uchodźców

  Wstydem na całą Europę nie jest samowolne otwarcie europejskich granic i zaproszenie przez nie mającą do tego żadnego mandatu Angelę Merkel milionów – praktycznie niekontrolowanych przez nikogo – młodych, dziarskich i roszczeniowych mężczyzn z ajfonami, nie jest wstydem spowodowanie setek konfliktów i zamieszek, o których nie wolno wspominać w polit-poprawnych mediach. Nie jest wstydem realne zachwianie bezpieczeństwa Europy, ale wstydem jest myślenie o bezpieczeństwie własnego państwa i jego obywateli, czego objawy wykazał bezwstydny Konrad Szymański.

  „Gazeta Wyborcza” – której pomysł na Polskę Polacy właśnie wyrzucili do kosza – znowu więc odpala salwę pod tytułem „WIELKI WSTYD”. Wstydźcie się Polacy, że ośmielacie się myśleć, że ośmielacie się być! Przecież wam na zawsze wyznaczona jest rola potakiwaczy, lokajów, pomywaczy, taniej siły roboczej, milczącej mierzwy historii, o której decydują na Czerskiej, w Berlinie, w Moskwie, w Brukseli.

  Metoda fałszerczej emfazy objawiającej opinie jednego czy dwóch lewackich ekstremistów (często podyktowane mu albo nawet wprost napisane przez politruka z „Wyborczej”) jako „głos Niemiec” albo „Francji”, albo „Europy” albo „Internautów” albo „całego świata” jest czarnym dymem wytwarzanym, by zaciemniać obraz prawdziwy i wywoływać w Polakach paniczną ucieczkę od własnych emocji, własnych opinii, wyrzeczenie się podmiotowości. Bo nie wolno Polakom myśleć o sobie w pierwszej osobie. Wolno nam tylko myśleć o sobie w magicznej osobie trzeciej, Tej Która Wie. Polakom nie wolno nie tylko działać czy mówić, ale nawet myśleć w kategoriach własnego dobra, interesu narodowego, bezpieczeństwa polskiego państwa. To myślo-zbrodnia, to już właściwie faszyzm. Wolno nam tylko pokornie patrzeć w oczy swego pana i w milczeniu czekać aż ogłosi co mamy myśleć, co mamy czuć. By berlińscy i paryscy władcy znów poklepywali polskich polityków poufale, czasem nawet kawałek cukru do pyska dali.

  Wraz z obejmowaniem rządu przez Prawo i Sprawiedliwość „Gazeta Wyborcza” będzie wzmagać swą kanonadę „wstydu”, która ma przywrócić w Polsce pełną zewnątrz-sterowność, zablokować działanie, a nawet myślenie podmiotowe. Będziemy zasypywani doniesieniami o katastrofach, jakie powoduje nowa władza, polegających na tym, że jej decyzje nie podobają się „Europie”, „światu”, całej galaktyce i w ogóle wszechświatu. Bo przecież tylko „Wyborcza” i jej akolici w lewicowych mediach wiedzą co myśli wszechświat. W swej proroczej powieści o upadku europejskiej cywilizacji „Obóz Świętych” Jean Raspail pisał czterdzieści lat temu: „pięćdziesiąt milionów rodowitych Francuzów, unieszkodliwionych paraliżujących gazem myśli współczesnej, zastygłych w miejscu w groteskowych pozach, jakby jakiś reżyser zamroził tło, by lepiej uwydatnić rozpoczynającą się akcję…”.

  Konrad Szymański czytał „Obóz Świętych”, rozumie, że lewicowy terror propagandowy próbujący nadal blokować percepcję rzeczywistości jest dla Europy nie mniej groźny niż terror nowych „Francuzów”, którzy z okrzykiem „Allah Akbar!” mordują paryskich przechodniów wierząc, że Bóg tak właśnie chce.

  Ilu mają polskie służby specjalne ludzi mówiących po arabsku w różnych dialektach, znających specyfikę działania terrorystów islamskich? Pięciu? Siedmiu? Czy może dwóch? Ilu mają francuskie siły, które nie zapobiegły masakrze w Paryżu? Ile ma izraelski Mossad? Zapewne wiele tysięcy. A jednak Izrael uznał, że nie jest w stanie weryfikować fali imigrantów z tłumu młodych mężczyzn wyławiać obecnych lub przyszłych terrorystów. Czy Polakom wolno się nad tym faktem zastanawiać i wreszcie zacząć planować działania polskiego państwa, czy też to „wstyd na całą Europę”?

  Najważniejszym zadaniem, jakie stoi dziś przed Polakami jest odzyskanie podmiotowości. We własnych sercach i własnych głowach. Wszystkie inne działania uzdrawiające polską wspólnotę i polskie państwo będą konsekwencją tego faktu. Doskonale rozumieją to na Czerskiej.

  autor: Maciej Pawlicki

  bis 88.156.130.*
  za godzinę
  Wstyd na całą wiochę, to straszne, co o nas powiedzą.

  polka 80.226.24.*
  za godzinę
  Krytykowano kiedyś Trybunę Ludu a czym jest teraz GW? Najlepiej zmienić zainteresowania. Każdy Polak chce żyć w Polsce po polsku i ma do tego prawo. !!!!!!!!!!!!!!!!

  Obiektywna 89.206.44.*
  za godzinę
  Wstyd, a nawet i zgroza, to będąc Polakiem, działać przeciwko Polsce, jak czyni to GW i inni nieciekawi ludzie tego samego pokroju.

  gw 78.88.56.*
  za 27 minut

  Miejmy głęboko w d… co piszą niedouczeni lewaccy dziennikarze w Niemczech czy Francji !!! Pilnujmy POLSKIEGO interesu, tu i teraz.

  michulec 178.42.230.*
  za 18 minut
  Zamknąć GW, a całą redakcję pod sąd, za przestępczą i wywrotową działalność przeciwko państwu Polskiemu.

  antypo 46.171.57.*
  za 11 minut
  O TAK MINISTRZE RP! TAK i tylko TAK!!! A teraz pora na konkrety uzgodnić z grupą wyszehradzką i w regionie.

  Emeryt 79.184.190.*
  za 10 minut
  W d… z G.W. i jej redaktorami. Aleluja i do przodu.

  anita 176.221.120.*
  za 8 minut
  Kogo interesuje bełkot, którym raczy nas ta gazetka? Czego się spodziewaliście. Teraz będzie ciągły atak na rząd PiS. Ale to nieważne, trzeba robić swoje. Na pocieszenie: coraz mniej Polaków czyta gw!

  doradca 83.10.118.*
  za kilka sekund
  Pierwsza decyzja, ktora powinna podjac nowa pani premier to absolutny zakaz lokowania na lamach Gazety Wyborczej jakichkolwiek ogloszen jak tez prenumeraty we wszystkich urzedach panstwowych !!!

  muchomorek2011 217.99.91.*
  29 minut temu
  Ten link do stron https://www.youtube.com/watch?v=lWIpFvGrNak odpowiada czym zajmuje się Gazeta Wyborcza to przykład przewrotu ideologicznego przedstawiony przez Jurija Bezmienowa. Prokurator do pracy

  Wstydem na całą Europę nie jest samowolne otwarcie europejskich granic i zaproszenie przez nie mającą do tego żadnego mandatu Angelę Merkel milionów – praktycznie niekontrolowanych przez nikogo – młodych, dziarskich i roszczeniowych mężczyzn z ajfonami, nie jest wstydem spowodowanie setek konfliktów i zamieszek, o których nie wolno wspominać w polit-poprawnych mediach. Nie jest wstydem realne zachwianie bezpieczeństwa Europy, ale wstydem jest myślenie o bezpieczeństwie własnego państwa i jego obywateli, czego objawy wykazał bezwstydny Konrad Szymański.

  „Gazeta Wyborcza” – której pomysł na Polskę Polacy właśnie wyrzucili do kosza – znowu więc odpala salwę pod tytułem „WIELKI WSTYD”. Wstydźcie się Polacy, że ośmielacie się myśleć, że ośmielacie się być! Przecież wam na zawsze wyznaczona jest rola potakiwaczy, lokajów, pomywaczy, taniej siły roboczej, milczącej mierzwy historii, o której decydują na Czerskiej, w Berlinie, w Moskwie, w Brukseli.

  Metoda fałszerczej emfazy objawiającej opinie jednego czy dwóch lewackich ekstremistów (często podyktowane mu albo nawet wprost napisane przez politruka z „Wyborczej”) jako „głos Niemiec” albo „Francji”, albo „Europy” albo „Internautów” albo „całego świata” jest czarnym dymem wytwarzanym, by zaciemniać obraz prawdziwy i wywoływać w Polakach paniczną ucieczkę od własnych emocji, własnych opinii, wyrzeczenie się podmiotowości. Bo nie wolno Polakom myśleć o sobie w pierwszej osobie. Wolno nam tylko myśleć o sobie w magicznej osobie trzeciej, Tej Która Wie. Polakom nie wolno nie tylko działać czy mówić, ale nawet myśleć w kategoriach własnego dobra, interesu narodowego, bezpieczeństwa polskiego państwa. To myślo-zbrodnia, to już właściwie faszyzm. Wolno nam tylko pokornie patrzeć w oczy swego pana i w milczeniu czekać aż ogłosi co mamy myśleć, co mamy czuć. By berlińscy i paryscy władcy znów poklepywali polskich polityków poufale, czasem nawet kawałek cukru do pyska dali.

  Wraz z obejmowaniem rządu przez Prawo i Sprawiedliwość „Gazeta Wyborcza” będzie wzmagać swą kanonadę „wstydu”, która ma przywrócić w Polsce pełną zewnątrz-sterowność, zablokować działanie, a nawet myślenie podmiotowe. Będziemy zasypywani doniesieniami o katastrofach, jakie powoduje nowa władza, polegających na tym, że jej decyzje nie podobają się „Europie”, „światu”, całej galaktyce i w ogóle wszechświatu. Bo przecież tylko „Wyborcza” i jej akolici w lewicowych mediach wiedzą co myśli wszechświat. W swej proroczej powieści o upadku europejskiej cywilizacji „Obóz Świętych” Jean Raspail pisał czterdzieści lat temu: „pięćdziesiąt milionów rodowitych Francuzów, unieszkodliwionych paraliżujących gazem myśli współczesnej, zastygłych w miejscu w groteskowych pozach, jakby jakiś reżyser zamroził tło, by lepiej uwydatnić rozpoczynającą się akcję…”.

  Konrad Szymański czytał „Obóz Świętych”, rozumie, że lewicowy terror propagandowy próbujący nadal blokować percepcję rzeczywistości jest dla Europy nie mniej groźny niż terror nowych „Francuzów”, którzy z okrzykiem „Allah Akbar!” mordują paryskich przechodniów wierząc, że Bóg tak właśnie chce.

  Ilu mają polskie służby specjalne ludzi mówiących po arabsku w różnych dialektach, znających specyfikę działania terrorystów islamskich? Pięciu? Siedmiu? Czy może dwóch? Ilu mają francuskie siły, które nie zapobiegły masakrze w Paryżu? Ile ma izraelski Mossad? Zapewne wiele tysięcy. A jednak Izrael uznał, że nie jest w stanie weryfikować fali imigrantów z tłumu młodych mężczyzn wyławiać obecnych lub przyszłych terrorystów. Czy Polakom wolno się nad tym faktem zastanawiać i wreszcie zacząć planować działania polskiego państwa, czy też to „wstyd na całą Europę”?

  Najważniejszym zadaniem, jakie stoi dziś przed Polakami jest odzyskanie podmiotowości. We własnych sercach i własnych głowach. Wszystkie inne działania uzdrawiające polską wspólnotę i polskie państwo będą konsekwencją tego faktu. Doskonale rozumieją to na Czerskiej.

  autor: Maciej Pawlicki

  bis 88.156.130.*
  za godzinę
  Wstyd na całą wiochę, to straszne, co o nas powiedzą.

  polka 80.226.24.*
  za godzinę
  Krytykowano kiedyś Trybunę Ludu a czym jest teraz GW? Najlepiej zmienić zainteresowania. Każdy Polak chce żyć w Polsce po polsku i ma do tego prawo. !!!!!!!!!!!!!!!!

  Obiektywna 89.206.44.*
  za godzinę
  Wstyd, a nawet i zgroza, to będąc Polakiem, działać przeciwko Polsce, jak czyni to GW i inni nieciekawi ludzie tego samego pokroju.

  gw 78.88.56.*
  za 27 minut

  Miejmy głęboko w d… co piszą niedouczeni lewaccy dziennikarze w Niemczech czy Francji !!! Pilnujmy POLSKIEGO interesu, tu i teraz.

  michulec 178.42.230.*
  za 18 minut
  Zamknąć GW, a całą redakcję pod sąd, za przestępczą i wywrotową działalność przeciwko państwu Polskiemu.

  antypo 46.171.57.*
  za 11 minut
  O TAK MINISTRZE RP! TAK i tylko TAK!!! A teraz pora na konkrety uzgodnić z grupą wyszehradzką i w regionie.

  Emeryt 79.184.190.*
  za 10 minut
  W d… z G.W. i jej redaktorami. Aleluja i do przodu.

  anita 176.221.120.*
  za 8 minut
  Kogo interesuje bełkot, którym raczy nas ta gazetka? Czego się spodziewaliście. Teraz będzie ciągły atak na rząd PiS. Ale to nieważne, trzeba robić swoje. Na pocieszenie: coraz mniej Polaków czyta gw!

  doradca 83.10.118.*
  za kilka sekund
  Pierwsza decyzja, ktora powinna podjac nowa pani premier to absolutny zakaz lokowania na lamach Gazety Wyborczej jakichkolwiek ogloszen jak tez prenumeraty we wszystkich urzedach panstwowych !!!

  muchomorek2011 217.99.91.*
  29 minut temu
  Ten link do stron https://www.youtube.com/watch?v=lWIpFvGrNak odpowiada czym zajmuje się Gazeta Wyborcza to przykład przewrotu ideologicznego przedstawiony przez Jurija Bezmienowa. Prokurator do pracy

  Polubienie


  • Jak napaść na państwo (całość) Jurij Bezmienow

   Zbigniew Tański 1 year ago
   Wykład stary, z czasów Andropowa, ale chyba jest bardziej aktualny dziś niż był wówczas. Dziś cała cywilizacja europejska , powstała na bazie chrześcijaństwa, jest atakowana, demoralizowana i rozkładana według omówionego schematu. W ramach słusznych haseł propaguje się eutanazję, aborcję, związki dewiantów seksualnych, niweluje różnice płci (gender), walczy o legalizację narkotyków…Głównym celem ataków jest Kościół Katolicki, na którego wartościach oparta jest cała europejska kultura, oraz tradycja i patriotyzm. Razem z religią umierały wszystkie cywilizacje. Łatwo ustalić skąd idzie atak, bo poglądy wrogie istnieniu cywilizacji (każdej) wychodzą z lewej strony sceny politycznej (a więc neolewicy, neoliberałów, często przechrzczonych komunistów i ich dzieci – a dziś gwałtownych obrońców wolności słowa i demokracji). Ale kto za tym stoi? Moim zdaniem te same siły, które stały za wszystkimi rewolucjami na świecie (wszystkie rewolucje charakteryzowała nienawiść do chrześcijaństwa i to już od czasów Rewolucji Francuskiej). Raczej nie jest to Rosja, bo sama stała się obiektem ataku ze strony feministek i homoseksualistów i to do tego stopnia, że Putin zakazał tego typu wystąpień, Nie jest to islam, pod którego centrami kultury i meczetami feministki urządzają pikiety. Według mnie jesteśmy obiektem cichej wojny religijnej trwającej już od ponad 200 lat. Proszę zwrócić uwagę na narodowość czołowych ideologów lewicowych, poczynając od Marksa, Trockiego, Róży Luksemburg…po dzisiejszych guru z Baumanem na czele, którzy z jednej strony głoszą poglądy rozkładające tradycyjną rodzinę i ograniczające prokreację, a z drugiej mówią o konieczności wpuszczenia do Europy 30 milionów nowych imigrantów. Feministki atakują kościoły, meczety i tylko pod synagogami jest spokój, mimo że niedawno sąd religijny w Izraelu skazał kobietę na płacenie 140 dolarów dziennie, za to że nie chciała okaleczyć dziecka przez rytualne obrzezanie. Żadna feministka nie zabrała głosu w tej sprawie. Co by się działo gdyby w Polsce jakiś sąd religijny nałożył karę na kobietę za to , że nie ochrzciła dziecka, nietrudno sobie wyobrazić. I jeszcze ci czołowi działacze antykatoliccy w Polsce z Hartmanem, Michnikiem i Urbanem na czele ( proszę w Wikipedii sprawdzić ich narodowość…).

   Polubienie

  • http://wpolityce.pl/swiat/271736-olbrzymia-tragedia-a-dziennikarz-wyborczej-i-tak-widzi-swoje-jaroslaw-kurski-m-in-o-zwyciestwo-frontu-narodowego-chodzi-islamskim-fanatykom

   Olbrzymia tragedia, a dziennikarz „Wyborczej” i tak widzi swoje. Jarosław Kurski: „M. in. o zwycięstwo Frontu Narodowego chodzi islamskim fanatykom”

   hociaż zamachy w Paryżu wstrząsnęły opinią publiczną i zwróciły uwagę na zagrożenie, jakim jest radykalny islam, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” i tak widzi swoje…

   Te zamachy to prezent dla Marine Le Pen. M. in. o zwycięstwo Frontu Narodowego chodzi islamskim fanatykom. Ekstremizmy się sobą żywią

   — napisał na Twitterze Jarosław Kurski.

   Trudno o bardziej kuriozalny komentarz w takiej chwili. Czy również w takim momencie dziennikarze „Gazety Wyborczej” muszą bawić się w tropicieli nacjonalizmu i snuć rozważania o interesach politycznych?

   CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Wysadźcie Francję w powietrze! Zabijcie wszystkich niewiernych!”. Co najmniej 120 ofiar zamachów w kilku miejscach Paryża. RELACJA I ZDJĘCIA

   Andy-aandy @Andy-aandy
   godzinę temu
   Swoją drogą, trzeba mieć wyjątkowo kiepskiego psychiatrę, by móc napisać tak jak tow. Jarosław Kurski, że: „o zwycięstwo Frontu Narodowego chodzi islamskim fanatykom”… To już jest poniżej jakiegokolwiek mułowatego dna, nawet i tego z „GWna”… W takim razie powinni sobie zaprosić choć trochę tych ‚uchodźców” do swojej kwatery postbolszewickiego „GWna” na Czerskiej – może obronią się w ten sposób przed islamskimi fanatykami…

   Majkel 88.156.128.*
   5 godzin temu
   Isisy dopiero na samym końcu wysadzą gmach na Czerskiej – dlaczego? Bo bardzo im pomaga w islamizacji europy

   witek 83.4.205.*
   dzisiaj, g. 6:18
   Koszerny Jarek prezentuje „myśli” swojego wlaściciela -Szechtera, lewackie brednie do szpiku kości. Polska to ponoć wolny kraj, lecz nad granicami tej wolności powinniśmy się mocno zastanowić..

   Alojzy @Alojzy
   dzisiaj, g. 0:43
   Lewactwo wygra, bo nie mamy woli walki. Szkoda tych ludzi w Paryzu, placa za cynizm lewactwa, ktory do tego doprowadzil. Pseudo demokracja juz upadla teraz, teraz bedziemy sie godzic na wszystko. To bedzie drugi zwiazek radziecki i tak na wlasne zyczenie godzimy sie na rzady totalitarne. Dla mni to wielka prowokacja typu 9 11

   Piotr 178.42.137.*
   wczoraj, g. 22:46
   Tak, tak! Również Żydom zależało na zwycięstwie hitlerowców, bo chcieli szybko spotkać się z Jahwe.

   pispispis 46.171.57.*
   wczoraj, g. 21:17
   Judeolewactwo to gangrena na organizmie Europy!

   Ozgrozo @Ozgrozo
   wczoraj, g. 20:42
   Kurski, Michnik i całą wyborczą ingerować i wywieźć do Paryża, aby przejrzeli. Bez prawa powrotu do kraju…persona non grata!!!

   qwe 79.186.6.*
   wczoraj, g. 19:05
   Rzadko używam brzydkich słów – ale w odniesieniu do J. Kurskiego z GieWu nie mam innych – ten facet jest Je…ęty! Na Czerska trzeba koniecznie skierować psychiatrów!!!

   Mieczysław 94.254.145.*
   wczoraj, g. 17:17
   Chyba nie będę odosobniony w mojej opinii, a mianowicie czy nie nadszedł czas aby zdelegalizować GW i Michnika?

   ja lwowski Batiar 89.79.187.*
   wczoraj, g. 16:08
   Agencie, bo przecież nie dziennikarzu – rządy Mari Le Pen to jedyny ratunek dla Francji. Może i dla Europy.

   breslauer 83.21.177.*
   wczoraj, g. 15:57
   „Wyborcza” to jak ten żołnierz z anegdoty – wszystko kojarzy mu się z d..ą.

   yeah 178.37.6.*
   wczoraj, g. 14:59
   Zdycha lewactwo. Pożarło już własny ogon, teraz zajada się zawartością jelita grubego.

   Polubienie

   • http://wpolityce.pl/polityka/270382-czolowy-publicysta-gazety-wyborczej-wulgarnie-obraza-narodowcow-powiedzialbym-zebyscie-mnie-pocalowali-w-d-ale-za-bardzo-szanuje-swoja-d-wiec-po-prostu-spiecie-dziady

    Czołowy publicysta „Gazety Wyborczej” wulgarnie obraża narodowców: „Powiedziałbym, żebyście mnie pocałowali w d***, ale za bardzo szanuję swoją d***, więc po prostu ‚spie*****cie dziady'”

    Publicysta „Gazety Wyborczej” Wojciech Czuchnowski w wulgarny sposób odniósł się do przedstawicieli środowisk narodowych, którzy zapowiedzieli pozew przeciw dziennikarzowi i gazecie Adama Michnika za nazwanie ich „kontynuatorami tradycji faszystowskiej”.

    Panowie Narodowcy, powiedziałbym żebyście mnie pocałowali w d, ale za bardzo szanuję swoją d, więc po prostu ‘spie*cie dziady’

    — napisał na Twitterze Czuchnowski.

    A teraz na poważnie:obowiązkiem Polaka i przyzwoitego człowieka jest przeciwstawiać się faszystowskiej swołoczy, która zatruwa ten kraj (…) kompromituje go i hańbi jego demokratyczne instytucje. Mam nadzieję, że w tym nie ustanę. Tak mi dopomóż Bóg

    — tłumaczył swoje wulgarne wystąpienie dziennikarz.

    Najwyraźniej czołowy żurnalista „Gazety Wyborczej” postanowił pogorszyć swoją sytuację przed zapowiadanym procesem…

    Rojsty 89.68.126.*
    za 41 minut
    Towarzysz Czuchnowski obyknowiennym bolszewickim chamem pozbawionym zdolności honorowej. Ten rynsztokowy język rodem z bolszewickiej jaczejki!

    Jula @Jula
    3 godziny temu
    I na koniec taki typ mówi o Bogu. Głupi czy bezczelny?

    pisowiec 78.8.93.*
    7 godzin temu
    Redaktorze Czuchnowski,narodowcy to nie są ci sami twoi sympatycy co Biedronie czy Jacyki ,ich twoja dupa nie interesuje.

    Jonasz 88.220.43.*
    7 godzin temu
    Panie Czuchnowski ! Na pieszczoty to trzeba zasłużyć.

    breslauer 83.22.230.*
    7 godzin temu
    Nie wzywaj Pana Boga nadaremnie- drugie Przykazanie z dziesięciu. A już wymienianie Imienia Boga w nawiązaniu do wulgarnego tekstu – to mogą robić tylko blużniercy z GW.

    dana 95.215.76.*
    7 godzin temu
    W dużą d…ę Czuchnowskiego niech całuje Michnik. Czuchnowskiej d… będzie tylko wtedy miło. Życzę przyjemnego całowania. A z narodowcami spotkacie się w sądzie!

    zdegustowany 37.248.255.*
    7 godzin temu
    PO prostu nie kupować nie napychać kabzy na działania antypolskiej tej śmiesznej gw.

    TADEK 46.250.177.*
    7 godzin temu
    Obowiązkiem przyzwoitych ludzi jest przciwstawić sie swołoczy ktora nazywa sie GAZETA WYBORCZA.

    Polubienie

  • http://opinie.newsweek.pl/zamachy-w-paryzu-konrad-szymanski-uchodzcy-imigranci-pis,artykuly,374108,1.html

   Jacek Pawlicki
   Szef działu Świat

   Zamachy w Paryżu: Jak Szymański w składzie porcelany

   Nieprzemyślana zapowiedź przyszłego ministra ds. europejskich, że Warszawa nie widzi politycznych możliwości wykonania uzgodnionych wcześniej przepisów o dzieleniu uchodźców pomiędzy kraje UE, to kolejny – po pustym krześle na Malcie – dowód na to, że Polska wypada z głównego nurtu UE.

   Obecność Konrada Szymańskiego w gabinecie Beaty Szydło miała być sygnałem dla Europy, że choć prezes Kaczyński nie należy do wielkich fanów UE, to w sprawach europejskich nie będzie rewolucji. Również ja uważałem, że skoro Unią Europejską ma zająć się doświadczony europoseł, znający unijne prawo i procedury oraz polityk doskonale obeznany z brukselskim cyrkiem medialnym, nie będzie aż tak źle. Zresztą europosła Szymańskiego znam od wielu lat, wielokrotnie z nim rozmawiałem, cytowałem go często w moich artykułach i analizach dotyczących UE. Dlatego kiedy usłyszałem jak w sobotę przyszły minister ds. europejskich mówi, że Polska nie widzi politycznych możliwości wykonania uzgodnionych wcześniej przepisów o dzieleniu uchodźców pomiędzy kraje UE, to zaniemówiłem.

   Nawet jeśli rząd PiS chce wywrócić do góry nogami mozolne uzgodnienia (co samo w sobie może być katastrofalne w skutkach, głównie dla Polski), niezaprzysiężony jeszcze minister naprawdę nie musiał tego obwieszczać, kiedy – jak dosadnie ujął korespondent „Financial Timesa” w Polce Henry Foy – nie wyschła jeszcze krew w Paryżu.

   Paradoksalnie dużo większą ostrożnością wykazał się „jastrząb o sercu gołębia”, jak sam o sobie mówi desygnowany na szefa dyplomacji Witold Waszczykowski. Przyszły minister powiedział tylko, że przy weryfikacji uchodźców kluczowe będzie bezpieczeństwo Polski.

   Słowa Szymańskiego poszły świat, wraz z nimi poczucie, że nowy polski rząd w perfidny sposób wykorzystuje tragedię w Paryżu do osiągnięcia swych politycznych celów – czyli całkowitego zamknięcia kraju przed uchodźcami, którzy rzekomo niosą zagrożenie. Co ciekawe tak daleko nie posunął się nawet węgierski premier Viktor Orban, który dotąd traktowany był w Europie jako enfant terrible z racji swej niechęci do uchodźców i polityki budowania granicznych płotów.

   Na reakcję nie trzeba było czekać długo. Jeszcze w sobotę w internetowych wydaniach europejskich mediów i na Twitterze pojawiło się mnóstwo krytycznych komentarzy. „Złoty medal dla Polski za ignorancję” – napisała na swym twitterowym profilu Lotte Leicht, szefowa europejskiego oddziału Human Rights Watch. Zaś odpowiadający z media w europejskim HRW Andrew Stroehlein apelował: „Niech ktoś powie Polakom, że uchodźcy uciekają do Europy właśnie przed tym rodzajem przemocy, jaki wiedzieliśmy w Paryżu”.

   Nie sądzę, aby Szymański o tym nie wiedział. Nie mam pojęcia, dlaczego wyskoczył z taką deklaracją przed szereg. Wierzę, że nie dlatego, iż chciał się przypodobać prezesowi. Koniec końców przyszły minister ds. europejskich zrozumiał swój błąd i złagodził stanowisko, ale mleko się rozlało. Zaś rząd PiS po raz kolejny – po awanturze o puste krzesło na szczycie w sprawie uchodźców na Malcie – pokazał brak wyczucia i profesjonalizmu w sprawach europejskich.

   Oczywiście, jeśli nowy rząd uprze się i wycofa z mechanizmu rozdzielania uchodźców (Polsce ma przypaść ledwie 7 tys.), Unia się nie zawali. Należy liczyć się jednak z prawnymi i politycznymi konsekwencjami takiego kroku. Komisja Europejska może wszcząć przeciwko Polsce procedurę dyscyplinującą, co skończy się rozprawą przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Konsekwencje polityczne mogą być znacznie poważniejsze. W połowie września kanclerz Austrii Werner Faymann przyznał w wywiadzie dla tygodnika „Der Spiegel”, że trzeba zastanowić się nad sankcjami dla tych krajów UE, które sprzeciwiają się obowiązkowym kwotom imigrantów.Zaproponował też, aby opornym obniżać unijne fundusze strukturalne.

   Pomysłu Faymanna na razie nikt nie podchwycił, bo UE dogadała się wstępnie w sprawie uchodźców. Ale austriacki kanclerz nie jest jednak w swej goryczy odosobniony. Na zachodzie Europy panuje wielkie rozczarowanie z powodu egoistycznego podejścia nowych członków UE do kryzysu uchodźców. Kiedy Polska będzie w potrzebie, np. w obliczu masowego napływu uchodźców z Ukrainy, spotka się z takim samym brakiem zrozumienia.

   ~xxx : Z polityką to jest tak troszeczkę jak z matematyką – dopóki ktoś jest ” mądry inaczej ” to można mu mówić i tłumaczyć a on i tak będzie swoje. Polska jest w bardzo szczególnym okresie i na dzień dzisiejszy deklarowanie przyjęcia uchodźców bez ich dokładnego sprawdzenia czy nawet prześwietlenia ich i ich znajomych w przededniu mającego się odbyć na terenie Polski Światowego Dnia Młodzieży świadczyło by raczej o braku szacunku dla mających przybyć do nas gości i całkowitym braku powagi i rozwagi . Na dzień dzisiejszy ważniejszym dla naszego kraju winno być bezpieczeństwo mającej do nas przybyć z całego świata młodzieży , a sprawę uchodźców winniśmy odłożyć raczej do rozważenia w późniejszym terminie .

   ~yah do ~romix: Taka jest właśnie prawda. Dziennikarstwo niezależne nie istnieje. Wszystko jest na zamówienie.Ludzie na Zachodzie są równie jak my ogłupiani lewackimi ideami. Tam trwa to na tyle długo że dopiero takie zamachy jak te w Paryżu otwierają im oczy.Komuś w tej durnej Europie zależy i to bardzo na kompletnym rozwaleniu obecnego systemu wartości i stworzeniu nowego porządku a po to potrzebny jest strach i chaos. Ci „uchodzcy” są częścią tego planu. A media — mądry sam zrozumie a głupi będzie mówił o tolerancji i demokracji

   ~wiki do ~zagłoba: wizerunek polski psuja lizusy tkzw redaktorzyny,jedz do Syrii,lub Izraela czy tam cie wpuszcza tak bez kontroli ludzie ,jestem we wloszech i widze co tu sie dzieje,piazza miraccoli w pizie obstawiona przez policje w ubranich cywilnych to wy pismaki przedstawiacie POLSKE w takim swietle,,dlaczego nie piszecie o austri czy holandi ktore to zaostrzylyl polityke dokladnej kontroli ludzi wschodu,a ty nie pisz ze krew nie zastygla w paryzu, to tylko wina rzadzacych w tych krajach i FALSZYWIE pojetej WOLNOSCI

   ~pozdrawiam do ~wiki: potwierdzam sama byłam zaskoczona ..wszędzie nie tylko w Perugii ale w asyżu normalnie chodzą ludzie straży wojskowej i policjańci po uszy uzbrojeni jak jestem tu 10 lat czegos takiego nie widzialam !!!! ludzie nie słuchajcie tych naszych kmiotków co pisza i póblikują takie brednie i wpędzaja was w kompleksy wlosi też już maja dość i sie boją od dawna a teraz dużo bardziej

   Polubienie

 11. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Niemcow-oburzyly-slowa-z-Polski-To-nie-byl-na-to-dzien,wid,17975077,wiadomosc.html

  akt. 15.11.2015, 19:42

  Niemców oburzyły słowa z Polski. „To nie był na to dzień”

  – W Niemczech ludzie zastanawiali się, czy to dzisiaj jest akurat ten dzień, by rozpocząć debatę (na temat uchodźców – red.), czy nie można z tym poczekać? – tak o reakcji sąsiadów Polski na wypowiedź Konrada Szymańskiego, który ma być ministrem ds. europejskich, mówił w stacji TVP Info Henryk Jarczyk, korespondent niemieckiej stacji ARD. Dziennikarz dodał, że w sobotę, tuż po atakach, inni po prostu okazywali współczucie. Przyznał, że zadziwiła nie tyle treść wypowiedzi polskiego polityka, co moment, w którym ona padła. Ostro skomentował również słowa Leszka Millera na temat Angeli Merkel.

  „Krytykowane przez nas decyzje Rady UE o relokacji uchodźców i imigrantów do wszystkich krajów UE mają wciąż status obowiązującego prawa UE. Wobec tragicznych wydarzeń w Paryżu nie widzimy jednak politycznych możliwości ich wykonania. Polska musi zachować pełną kontrolę nad swoimi granicami, nad polityką azylową i migracyjną” – napisał przyszły minister w tekście opublikowanym w sobotę przez wPolityce.pl

  ~wojtek2428 3 godziny i 1 minutę temu
  W tym miejscu akurat Miler ma rację. Merkel zachowuje się w stosunku do innych krajów UE tak jak dyktator. Chce gości, zaprosiła ich to niech sobie weźmie, a wciska innym krajom

  ~Realnie bez emocji . Zimny Kalkulator . 2 godziny i 47 minut temu
  Niemcy mają najmniejsze prawa do krytyki tego o czym wolno , a o czym nie wolno mówić . Nie zrekompensowali nam jeszcze 2 WŚ . Francuzom możemy tylko współczuć , nie ma mowy o pomocy . Pamiętamy 39 i pomoc ze strony Francji . Niestety , zimna kalkulacja .

  ~Solo 2 godziny i 29 minut temu
  Kogo obchodzi ich oburzenie. ? To ich problem.

  ~emigrant usa 2 godziny i 21 minut temu
  Nie wiem czy niemcy obecnie mają jakiekolwiek moralne prawo w ogole otwierać buzie. Dodam że amerykanie ze względu na niemozliwosc zweryfikowania uchodźców nie będą ich przyjmowali

  ~tom 39 minut temu
  Izrael tez , a mosad ma weryfikowac tzw uchodzcow , chociaz twierdzi ze nie jest w stanie tego zrobic .

  ~Niki 2 godziny i 52 minut temu
  A mnie oburza, że Niemcy nie oddali naszych zrabowanych dóbr kultury, że wywieźli wszystko z muzeów i nie troszczą się, aby to oddać. Jak są tacy uczciwi i wrażliwi, to niech oddadzą pieniądze za zburzone pałace, kamienice itp

  ~kate 2 godziny i 22 minut temu
  To kogo oburzyły słowa z Polski? Niemców? Nie, myśle, ze lewaków typu Schulz czy Henryk Jarczyk /co za niemieckie nazwisko/ ze stacji ARD. My mamy dbać o bezpieczeństwo Polski i Polaków, a nie przejmować się „poprawną” gadaniną lewackiej UE.

  ~GuteNacht 2 godziny i 59 minut temu
  Dzisiaj jest zły dzień , aby nam to wytykać . Proszę około piątku

  ~kl 2 godziny i 59 minut temu
  a jaki dzień będzie odpowiedni ?

  ~oko 2 godziny i 25 minut temu
  ard to jak program pierwszy z lat 70-tych w komunie. tylko i wylacznie KLAMSTWA i lewacka PROPAGANDA! im wiecej oni szczekaja, tym bardziej jest widac, JAK MY MAMY RACJE!!! A tak pozatym co ma w Polsce do powiedzenia niemieckie ard???

  ~arek 2 godziny i 27 minut temu
  polska dla polakow europa dla europejczykow

  nieczajmaria 2 godziny i 18 minut temu
  a jaki jest czas dosc juz merkel nabroila jeszcze oburzaja sie na prawde

  ~ala 1 godzinę i 44 minut temu
  A kogo to interesuje, grunt, że PiS powiedział, że będzie reprezentował interesy Polaków, cieszy mnie to, bo poprzednie wypowiedzi Szymańskiego były pokrętne. Teraz brawo! Francja i Niemcy są martwe, są Francuzi, którzy to widzą, reszta omamiona lewackim obłędem… Chcą skończyć jako kalifat? Niech kończą, my trzymajmy się z daleka

  ~emil 1 godzinę i 44 minut temu
  A walcie się bracia za Odry wy już straciliście instynkt samozachowawczy przynajmniej ci co wami rządzą

  prawdziwyBaca 1 godzinę i 34 minut temu
  Jaja sobie z nas robicie! Tu jakiś Henryk Jarczyk, „niemiecki” korespondent, tam Michał Kokot z GW, „publicysta Die Zeit”, czy wreszcie Jan Opielka, Frankfurter Rundschau. Wszystkie te salonowe pismaki plują na Polskę w mediach niemieckich, a następnie polskie szmatławce przedrukowują to w Polsce jako …glosy niemieckich mediów! To się nazywa mistrzowska propaganda!

  ~greg 1 godzinę i 32 minut temu
  Brawo PiS. Wreszcie Polski rząd dbający o Polską rację stanu, a nie rząd chodzący na pasku Niemiec.

  ~Moje proroctwo 1 godzinę i 22 minut temu
  Bedziesz mial te Racje stanu jak sie obudzusz pod bytem Lukaszenki bo Putin Polska sobie rak nie pobrudzu. Nikt ci z opluwanego Zachodu nie przyjdzie z pomoca

  ~Racja 57 minut temu
  i tak by z Zachodu nie przyszedł… jak naród sam siebie i swojego kraju nie szanuje to inny go też nie uszanuje! Poza tym ani Putin, ani ISIS ani nikt inny nie zaatakuje kraju w którym będzie 90% patriotów bo racja i zwycięstwo będzie należeć do napadniętych i jak pokazała historia tego nie można wygrać. Więc brawo Polska

  Polubienie

  • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1329,title,Przewodniczacy-Parlamentu-Europejskiego-skrytykowal-Polske-ws-uchodzcow,wid,17975490,wiadomosc.html

   akt. 15.11.2015, 23:47

   Przewodniczący Parlamentu Europejskiego skrytykował Polskę ws. uchodźców

   Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz skrytykował Polskę za dystansowanie się od problemu uchodźców. Pytany o słowa przyszłego ministra ds. europejskich Konrada Szymańskiego, Schulz stwierdził w niemieckiej telewizji ARD, że nie tak wygląda solidarność w Europie.

   Przewodniczący Parlamentu mówił, że kiedy Polska domaga się sankcji wobec Rosji albo dalszych środków z funduszy europejskich to doświadcza tej solidarności. Dlatego – jego zdaniem – nie można teraz mówić, że problem uchodźców to problem niemiecki i Polska nie ma z nim nic do czynienia.

   Solidarność świata z Paryżem
   Przyszły minister ds. europejskich Konrad Szymański stwierdził niedawno, że wobec tragicznych wydarzeń w Paryżu Polska nie widzi politycznych możliwości przyjęcia uchodźców. Potem łagodził jednak swoje stanowisko mówiąc, że przyjmiemy uchodźców, jeśli będziemy mieć gwarancje bezpieczeństwa.

   ~kakor 14 godzin i 41 minut temu
   jakoś przeżyjemy krytykę, gorzej z krytykującymi…..

   ~kitek2000 8 godzin i 10 minut temu
   Panie Schulz. Nie było by takiego problemu z uchodźcami gdyby Niemcy nie zaprosili ich do siebie. Od lat Italia zmaga się z problemem uchodźców ale jakos wcześniej unia nie zwracała tak na to uwagi… Proste – skoro Niemcy zaprosili do siebie do mieszkania ludzi z ulicy na imprezę bez ograniczeń to skoro nie ma juz miejsca na chacie to nie mogą pukać po sąsiadach i na silę wciskać gości ludziom do mieszkań…. Zamyka sie drzwi i nie wpuszcza. Tak to wstyd robic z gęby cholewę ale dlatego najpierw trzeba sprawdzić co ma sie w lodówce a potem spraszać gości….

   ~Podatnikt 11 godzin i 39 minut temu
   Makrela zaprosiła, Makrela ma.Ja nie będę płacić jej rachunków.

   ~emigrant 7 godzin i 56 minut temu
   8-letnie rządy PO przyzwyczaiły polityków niemieckich, że de facto to Oni rządzą Polską i że mamy grzecznie, bez żadnego „ale” wykonywać wszystkie ich polecenia.

   ~wojtek 15 godzin i 4 minuty temu
   Gdzie ta solidarnosc w rozmowach niemiecko- rosyjskich o nowych gazociagach bardzo ladnie napisane nic doda nic uja

   ~Menda 9 godzin temu
   Swoj kraj mozecie wybiszczac, ale od naszego precz z lapami. Ty i ta cala Merkel nic nie jestescie warci, powinni was zamknac za zdrade kraju

   ~Kuba 15 godzin i 29 minut temu
   Wstrętna gęba!!!

   ~frankopol 7 godzin i 42 minut temu
   Ribbentrop – Molotow to prawdziwa solidarnosc

   ~Podatnikt 11 godzin i 36 minut temu
   Po 1.okres przejściowy to 5 lat.Po 2. to Makrela zaprosiła łamiąc ustalenia Unijne,wiec dlaczego z rachunkiem do RP ?

   ~JAS 11 godzin i 31 minut temu
   Twoi koledzy z Izraela odmowili A MY IDZIEMY W ICH SLADY BO KOCHAMY ZYDKOW I ZAWSZE Z NICH CZERPIEMY PRZYKLADY.

   Polubienie

   • http://niezalezna.pl/72976-blaszczak-ostro-o-przewodniczacym-pe-jest-oderwany-od-rzeczywistosci

    Błaszczak ostro o przewodniczącym PE: On jest oderwany od rzeczywistości

    Szef MSW w rządzie Beaty Szydło odniósł się do ostatnich wypowiedzi przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza, który atakował Polskę na arenie międzynarodowej w kontekście uchodźców. Mariusz Błaszczak stwierdził, że Schulz jest „oderwany od rzeczywistości” i zapewnił, że rząd PiS będzie kierować się bezpieczeństwem Polski i Polaków.

    To kolejny przykład niemieckiej buty. […] Wypowiedź Martina Schulza jest skandaliczna. On jest oderwany od rzeczywistości, również niemieckiej. W Niemczech co tydzień odbywają się manifestacje krytykujące politykę pani Merkel, która zaprosiła migrantów muzułmańskich do Niemiec. Kiedy zostało sparaliżowane Monachium, to uznała, że należy podzielić się konsekwencjami jej złej decyzji z Europą – tłumaczył Mariusz Błaszczak.

    Pytany o to, czy miał okazję zapoznać się z raportem służb specjalnych dotyczącym analizy sytuacji w związku z zamachami w Paryżu szef resortu spraw wewnętrznych przyznał, że raportu nie widział.

    Nie widziałem takiego raportu. Rozmawiamy o tym jakie podejście miała poprzednia władza do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju. Lekkie podejście. […] Sprawa nie jest łatwa, jeśli chodzi o decyzję rządu PO-PSL o przyjmowaniu islamskich imigrantów – tłumaczył na antenie TVN24 Mariusz Błaszczak.

    Jednocześnie nowy szef MSW zwraca uwagę na podważanie na arenie międzynarodowej zaakceptowanej przez rząd PO-PSL kwestii podziału imigrantów.

    Sito musi być gęste. Decyzja zaakceptowana przez poprzedni rząd, jest podważana przez naszego sąsiada – skargę do Strasburga złożyła Słowacja. Więc to jest problem na gruncie prawnym, Słowacy nie przyjęli ustaleń z Rady Europejskiej. Podważają sposób podejmowania decyzji. Ja czekam na to orzeczenie Trybunału. Zobaczymy, zobaczymy, w jakim kierunku zostanie to orzeczenie wygłoszone. Chciałbym podkreślić. My wiemy, że rząd PiS będzie kierować się bezpieczeństwem Polski i Polaków, na złe kompromisy zgadzać się nie będziemy – mówił Błaszczak.

    Pytany o zmiany w resorcie przyznaje, że będą one miały miejsce, jednak wyjaśnia, iż nie będą one podyktowane „wyłącznie chęcią zmian”. Mariusz Błaszczak zapewnia, że zmiany w MSW nie zachwieją bezpieczeństwa Polski i Polaków i będą spokojnie rozważane.

    z USA | 17.11.2015 [15:30]
    on nie jest oderwany od rzeczywistosci tylko robia to celowo. Wiedza jak Polacy sie przejmuja opinia miedzynarodowa i na tym jada, chca wymusic poczucie winy. Nigdy nie przejmujcie sie opinia innych jesli chodzi o interes i bezpieczenstwo Polski. Wszyscy na calym Swiecie boja sie islamu i wiedza ze nie ma roznicy jaki to islam, bo nie istnieje zaden pokojowy czy umiarkowany islam, kazdy prowadzi do tego samego – przesladowania i zabijania innowiercow i nigdy sie nie beda integrowac z zadna kultura. Wykorzystaja inne kraje, oskubia z socjalu i pieniedzy i dalej beda wrogo nastawieni. Nigdy nie beda wdzieczni za okazana pomoc tylko zwieksza swoje roszczenia.

    tow bolo | 17.11.2015 [15:04]
    jedzie czosnkiem z daleka ….fe

    gość | 17.11.2015 [15:03]
    Pośród pierwszych muzułman, który dotarli w latach siedemdziesiatych do Europy Zachodniej była rodzina Bin Ladena. Ta naówczas liczna rodzina figuruje na zdjęciach ubrana po europejsku, czyli mozna było sie dostosować, prawda? Ale wciąż knujący przeciwko cywilizacji lewacy pozwolili muzułmanom na znacznie więcej , niz zezwala sie europejczykom . Za gwałty na białych kobietach praktycznie nie odpowiadają, policja nie przyjmuje zgłoszen o przemocy muzułman , praktycznie są nietykalni. A kto do tego doprowadził? Za to odpowiada nacja, co cudzymi rękami chce dokonać zniszczenia chrzescijaństwa.Oto dlaczego pojawili się nowi „nadludzie” w Europie.

    Robokopo | 17.11.2015 [14:39]
    On nie jest oderwany od rzeczywistości. Schultz wie, do JAKIEJ armii należy i JAKĄ ma misję na terytorium wroga. Aha! Schultz nie jest też Niemcem tak samo, jak taki Michnik nie jest Polakiem. Obaj ryją pod narodami europejskimi. Już oni dobrze wiedzą, o CO im chodzi…

    tom | 17.11.2015 [14:28]
    Brawo Panie Ministrze, panska wypowiedz to powiew swiezego powitrza . POLSKA,POLSKA jeszcze raz POLSKA !!!

    Kurt Papendick | 17.11.2015 [14:23]
    Czy ktoś jeszcze bierze na poważnie brednie tego czerwonego sukinsyna Schulza?

    antymason | 17.11.2015 [14:01]
    chce tylko zwrocic uwage ze Shultz jest taki samym Niemcem jak Michnik Polakiem co dodaje calej sprawie smaku innej kuchni

    politolog | 17.11.2015 [14:15]
    Te brednie możesz sobie ruski folksie wsadzić w buty. Znamy to
    znamy: hycler i gebels byli Żydami, a makrela jest Polką 🙂
    Mieszanie prawdy z półprawdą i łgarstem to wasza specjalność.

    Natomiast Szechter jest autentycznym rosyjskim żydem i komunistą
    wrednie udającym Polaka i demokratycznego antykomunistę.
    Podobnie jest z rosyjskimi łże-mediami jak TVN, TVP, POlsat, GWno,

    które sa stricke rosyjskimi gadzinówkami sterowanymi z rosji.
    Czy niemieckimi łże-gadzinówkami: Newsweek, Fuck, Dziennik i
    90 proc. „polskiej” prasy lokalnej sterowanymi z posthitlerowskiego
    Gejrlina.

    antymason | 17.11.2015 [14:44]
    prosze sie nie denerwowac ,jak mowie ze jest takim samym Niemcem jak Michnik Polakiem to wiem co mowie …dlatego ich „oficjalne” zyciorysy zaczynaja sie po trzydzistce .

    artysta | 17.11.2015 [12:35]
    Czy po prostu ktoś nie może tam pojechać do tej Brukseli , wyjść na mównicę i stanowczo powiedzieć NIE ????? Jak nie ma chętnych to ja z miłą chęcią tam się wybiorę 😉

    wnuk więźnia po obozie niemieckim | 17.11.2015 [12:20]
    Brawo Błaszczak! Tak trzymać!

    nico44 | 17.11.2015 [12:18]
    Ogladalem wystapienie schulza w niemieckiej telewizji ARD. Trzesly mu sie rece, mial bledny wzrok, podkrazone oczy. Prawdopodobnie byl po kilkudniowym chlaniu. To co Pan minister Blaszczak nazwal „oderwaniem od rzeczywistosci” w jezyku potocznym nazywa sie delirka po/alkoholowa. Schulz znow łoi. Bardzo prawdopodobne, ze z drugim alkoholikiem junckerem. Historie, ze sa wyleczeni to czysta propaganda.

    Kwinto | 17.11.2015 [12:05]
    Zdecydowanie za ostro. Powinni jednak mimo wszystko działać tak dyplomatycznie jak Orban i nie wchodzić w otwarte agresywne wymiany zdań.

    nico44 | 17.11.2015 [12:28]
    wy lemingi macie mentalnosc niewolnikow. Jakis alkoholik obraza Polske (nie po raz pierwszy) a wy proponujecie dyplomacje. Takiego problemu nie mial Berlusconi nazywajac lewaka-alkoholika schulza kapo z obozu koncentracyjnego Berlusconi vs Schulz

    Maciej | 17.11.2015 [12:44]
    A nie lepiej pojechać do Brukseli i powiedziec nie emigrantom? W ten sposób postawić się alkoholikowi. Po co burakowi odpowiadać na zaczepki. Gówna się nie rusza.

    nauka to potegi klucz | 17.11.2015 [12:42]
    Przyklad Wiktora Orbana,on nie baczac na zastraszanie i szantaz postawil „na swoim”.dzieki temu ocalil swoj wegierski narod od szeregu niedogodnosci a jednoczesnie zyskal miano twardego partnera w UE z ktorym zaczeto sie liczyc.A JAK U NAS PRZEZ OSIEM LAT ZADLUZANO PANSTWO I MORDOWANO GOSPODARKE?SZOK SZOK SZOK

    Polubienie

 12. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Agnieszka-Holland-Europa-nie-moze-sie-zamknac-w-reakcji-na-wojne-terrorystow,wid,17975126,wiadomosc.html

  akt. 16.11.2015, 07:29

  Agnieszka Holland: Europa nie może się zamknąć w reakcji na wojnę terrorystów

  Wojna, która uderzyła w Paryż, chce podważyć to, co w zachodniej demokracji najcenniejsze: przywiązanie do wolności i praw człowieka. Jeśli w reakcji na tę wojnę Europa się zamknie, to terroryści odniosą zamierzony cel – mówi reżyserka Agnieszka Holland.

  – Wojna przez terror, która uderzyła w Paryż i która jest nieuchwytna, bo właściwie nie wiadomo, gdzie jest wróg i gdzie jest front, ta wojna chce podważyć to, co jest w zachodniej demokracji najcenniejsze – przywiązanie do wolności i do praw człowieka. I może się stać, że im się uda, że zamkniemy się – powiedziała Holland w Waszyngtonie. Ale wtedy, dodała, cenę zapłacimy także my, mieszkańcy Europy, bo „zamkniemy się w klatce”, żyjąc w złudnym poczuciu, że uda nam się uniknąć zagrożeń.

  Zdaniem reżyserki niebezpieczeństwa grożące Europie z wewnątrz, są jeszcze większe niż te płynące z zewnątrz. – Europa jest w niebezpieczeństwie z powodu sytuacji zewnętrznej: islamskich fundamentalistów czy putinowskiej Rosji, ale największe niebezpieczeństwo pochodzi ze środka: to brak wiary w projekt europejski – powiedziała reżyserka. – Możemy bardzo szybko stracić to, co udało się zdobyć. Nasz pokój jest kruchy, ale będzie jeszcze bardziej zagrożony, jeśli nasza reakcja będzie samolubna i nienawistna.

  Dotychczasowa reakcja Francuzów, jak podkreśliła Holland, jest bardzo daleka od tych uczuć. – Mieszkam we Francji dużą część czasu, spędziłam tam 10 lat, kiedy po stanie wojennym nie mogłam wrócić do Polski. Francja jest więc taką moją przybraną ojczyzną. Mam wiele pretensji do Francji, ale też wiele podziwu. I muszę powiedzieć, że w takich sytuacjach (Francuzi) pokazują swoją wielkość – powiedziała.

  W piątkowych zamachach w Paryżu zginęło 129 osób, a ponad 300 zostało rannych, w tym wiele jest w stanie krytycznym. Do zamachów przyznało się Państwo Islamskie, dżihadystyczna organizacja, która ogłosiła kalifat w Iraku i Syrii. Polska reżyserka przyłączyła się do głosów, które m.in. w amerykańskiej interwencji w Iraku w 2003 roku dopatrują się przyczyny wzrostu Państwa Islamskiego.

  – Na pewno płacimy teraz cenę za głupotę ze strony amerykańskiego prezydenta George’a W. Busha. Będziemy długo jeszcze płacić tę cenę – stwierdziła.

  Reżyserka powiedziała, że od obecnych liderów Europy oczekuje, że przyjmą daleko idącą strategię wobec nowych niebezpieczeństw, zarówno tych płynących z zewnątrz jak i od wewnątrz. – To, co nam szkodzi, to brak odwagi, brak przywództwa, zarówno ze strony Ameryki jak i ze strony Europy i UE – powiedziała. – Trzeba głęboko przemyśleć, co robić z kryzysem uchodźców, bo jak dotąd widzę dwie postawy: nacjonalistyczną i ksenofobiczną albo sentymentalnie humanistyczną. Żadna z nich nie rozwiązuje problemu i nie daje tym ludziom prawdziwej nadziei i pomocy.

  ~Kazik 8 godzin i 49 minut temu
  Tej pani już dziękujemy.

  ~zatroskana 8 godzin i 46 minut temu
  rezyserka …. no tak. Prosba do WP – jezeli waszym ekspertem jest rezyserka to poziom waszej … cokolwiek to jest, jest wlasnie rezyserka. Czy Pani rezyserka moze przez chwile pomyslec o tym ze przede wszystkim celem atakow terrorystow beda przede wszystkim ludzie pochodzenia ktore bezlitosnie tepi ich.religie

  ~ted 8 godzin i 3 minuty temu
  Przez takich lewaków to wszystko.

  ~ja 7 godzin i 54 minut temu
  Europa nie może się zamknąć, za to ty możesz. Reżyserko. Idź pod rękę z Biedroniem, witać muslimów kwiatami. Tylko nie w Polsce.

  ~kawaler 7 godzin i 50 minut temu
  Czy to ta zasr…. paniusia, której w Polsce śmierdzi?

  ~Kinoman 7 godzin i 49 minut temu
  Biedactwo. Nie mogła wrócić do Polski po stanie wojennym. A K. Morawiecki został z kraju wydalony i jakoś dał radę powrócić. W jednym ta „uznana” reżyserka ma rację. To zagrożenie płynące z wewnątrz. Chodzi o propagandę i manipulacje GazWybu.

  ~A 7 godzin i 2 minuty temu
  Szanowna pani, proszę do „otwarcia” włączyć Izrael. Niech, nie buduje zsieków.

  ~cd 8 godzin temu
  Jak Europa nadal będzie otwarta tylko dla Arabów (innych tak chętnie nie przyjmują np. Ukraińców), to nadal będą zamachy i stanie się ona w niedługim czasie drugą Syrią. Tylko gdzie my wtedy będziemy uciekać?

  ~bg 7 godzin i 28 minut temu
  Kobieto,kto dał Ci prawo pouczać rdzennych Polaków.Trochę przyzwoitości Proszę Pani. Reżyser do reżyserowania inni do decydowania o Polsce.

  ~Żenada 7 godzin i 17 minut temu
  Jeszcze Czubaszek spytajcie co sądzi.

  ~starza 7 godzin temu
  Trzeba się tak otworzyć jak tej Pani pobratyńcy otwierają się na Palestyńczyków. Takie rady to dla Izraela.

  ~łukasz 7 godzin i 14 minut temu
  niech droga Pani przyjmie w swoim domu, grupę młodych arabskich emigrantów…i potem niech nadal podtrzymuje swoje górnolotne słowa…

  ~Sweeney Todd 6 godzin i 27 minut temu
  To może pani Holland zaproponuje władzom Izraela żeby przyjmowali uchodźców? Będą mieli blisko i nie będą musieli płynąć przez morze.

  Polubienie

  • http://wiadomosci.wp.pl/kat,141202,title,Jakub-Majmurek-islam-to-nie-tylko-klopot-ale-tez-rozwiazanie,wid,17975686,wiadomosc.html

   akt. 16.11.2015, 15:05

   Jakub Majmurek: islam to nie tylko „kłopot”, ale też rozwiązanie

   Walki z Państwem Islamskim (PI) nie da się wygrać, uderzając w islam i identyfikując go jako wroga Zachodu. Taka polityka wzmacnia wyłącznie terrorystów, zniechęca społeczność muzułmańską do krajów zachodnich i wpływa na jej radykalizację. Byłoby to tak samo bezsensowne, jak rozstrzelanie przez CIA Lecha Wałęsy w ramach walki z komunizmem w latach osiemdziesiątych – był przecież politykiem z kraju komunistycznego. Większość muzułmańskich liderów opinii, duchownych i polityków ma się do przywódców PI tak, jak Wałęsa miał się do Breżniewa czy Czernienki – pisze Jakub Majmurek w felietonie dla Wirtualnej Polski.

   W dniu zamachów prezydent Francji Francois Hollande w mowie wygłoszonej pod paryskim klubem Bataclan – gdzie miała miejsce egzekucja prawie100 zakładników – wypowiedział wojnę Państwu Islamskiemu. Także wśród polskich komentatorów ta bestialska zbrodnia wywołała lawinę opinii wzywających do „rozprawy z islamem”, z „nieintegrującymi się muzułmanami”, wreszcie do „pacyfikacji Bliskiego Wschodu” (słowa Bronisława Wildsteina). Dostało się również tym, którym dostaje się zawsze – nieważne, czy gwiazdy naszych niepokornych mediów piszą o Rzymie ery Scypionów, Johnie Lennonie czy wahaniach kursu tajskiego bahta – czyli „lewactwu” i „samobójczej ideologii multikulti”. „Atak w Paryżu to kolejny akt wojny cywilizacji islamu z Zachodem, w której lewactwo osłabia nasze siły i zaprasza terrorystów” – tak brzmi dominująca na polskiej prawicy narracja.

   Pół biedy, gdy powtarzają ją gimnazjaliści na internetowych forach czy nawet publicyści tygodników opinii. Gorzej, że zaczyna nią mówić także PiS-owski kandydat na ministra spraw zagranicznych, Witold Waszczykowski. Takie rozpoznanie rzeczywistości nie może bowiem nie prowadzić do katastrofy – pozostaje nam się tylko cieszyć, że Polska, jako półperyferyjny, średnio znaczący na świecie, kraj, nawet z dyplomacją kierowaną przez Waszczykowskiego, zbyt wiele w globalnej polityce nie zdoła popsuć.

   Cywilizacje nie istnieją

   Problem islamskiego terroru nie jest bowiem żadnym „starciem cywilizacji”. Już choćby dlatego, że poza znakomitymi grami Sida Meiera cywilizacje – jako odrębne, wyraźnie od siebie oddzielone, wielkie całości społeczne, posiadające wyraźne tożsamości i agendy, zdolne do prowadzenia ze sobą „wojen” – istnieją tylko na kartach historycznej publicystyki Huntingtona i kilku innych autorów, stanowiących zdecydowaną mniejszość w naukowej społeczności. Państwo Islamskie (PI) nie jest żadną manifestacją „cywilizacji islamu”, ale nihilistyczną, posługującą i żywiącą się przemocą, organizacją, która dla mobilizacji swoich członków i sympatyków sięga po sztandary, symbole i święte teksty jednej z wielkich religii – islamu. Przy tym to sami wyznawcy islamu – nie dość radykalni dla PI – w największych liczbach padają ofiarami tej organizacji. Dzień przed zamachami w Paryżu miał miejsce jeszcze bardziej tragiczny, jeśli chodzi o ofiary śmiertelne, zamach w Bejrucie – także zorganizowany przez PI. Piekło, jakiego doświadczyli w piątek mieszkańcy Paryża, mieszkańcy miast Syrii i Iraku doświadczają na co dzień. I to przed nim uciekają przybywający do Europy uchodźcy.

   Walki z PI nie da się wygrać, uderzając w islam i identyfikując go jako wroga Zachodu. Taka polityka wzmacnia wyłącznie terrorystów, zniechęca społeczność muzułmańską do krajów zachodnich i wpływa na jej radykalizację. Polityki wymierzone w PI, a uderzające w muzułmanów czy mieszkańców Bliskiego Wschodu w ogóle, byłyby czymś tak samo bezsensownym, jak rozstrzelanie przez CIA Lecha Wałęsy w ramach walki z komunizmem w latach osiemdziesiątych – był przecież politykiem z kraju komunistycznego. Większość muzułmańskich liderów opinii, duchownych i polityków ma się do przywódców PI tak, jak Wałęsa do Breżniewa czy Czernienki.

   Wojny z terrorem nie da się wygrać militarnymi i policyjnymi środkami – choć oczywiście nie można ich lekceważyć. By wyeliminować terror, potrzebne jest szerokie rozwiązanie polityczne, maksymalnie izolujące terrorystów od grup, które mogą ich potencjalnie wspierać. Terror nie bierze się bowiem z jakiejś przyrodzonej krwiożerczości świata islamu, metafizycznej i ahistorycznej wrogości tegoż względem Zachodu, ale warunkowany jest przez sieć konkretnych, dających się gorzej lub lepiej opisać, politycznych, ideologicznych i instytucjonalnych czynników.

   Wbrew temu, co mówił poseł Waszczykowski, nie oznacza to, że pomniejszamy winę terrorystów. Oznacza tyle i aż tyle, że szukamy takiego rozwiązania, które ryzyko terroru potrafi maksymalnie ograniczyć. Częścią każdego politycznego rozwiązania problemu terroru musi być znalezienie przez Europę jakiegoś modus vivendi z umiarkowanym islamem. Zarówno w granicach Europy, jak i poza nią.

   Islam będzie częścią Europy

   By udało się osiągnąć to pierwsze, trzeba powiedzieć sobie dziś jasno jedno: islam jest dziś częścią Europy, jedną z wielkich religii kontynentu. Tak samo jak chrześcijaństwo, judaizm czy kulty pogańskie. I nic nie wskazuje, by za naszego życia być przestał.

   Na terenie Unii Europejskiej mieszka dziś około 20 milionów muzułmanów – z czego jedna czwarta we Francji. Wielu z nich to osoby urodzone na terenie Europy, od urodzenia obywatele i obywatelki Unii. Całkiem spora grupa to Europejczycy w trzecim pokoleniu. Nie przyjechali tutaj po to, by przejadać nasz socjal. Ściągnął ich europejski przemysł, który potrzebował rąk do pracy w odbudowującej się po wojnie Europie. Bezprecedensowy dobrobyt kontynentu ostatniego półwiecza, z którego pośrednio korzystamy i my w postaci unijnych pieniędzy, zbudowała również praca przybyszów z Kabylii, Fezu czy Anatolii.

   Nie da się, nie zaprzeczając wszystkiemu na czym oparty jest europejski projekt, wypędzić tych ludzi z Europy, odebrać im prawa do własnych praktyk religijnych czy własnej kultury. Z drugiej strony, Europa ma nie tylko prawo, ale i obowiązek wymagać od swoich muzułmańskich obywateli przyjęcia pewnego liberalnego minimum – poszanowania dla praw jednostki, wolności słowa, wyznania i sumienia, równouprawnienia kobiet. Problem z tymi wartościami mają jednak – pamiętajmy – nie tylko wyznawcy islamu, ale też fundamentalistyczni chrześcijanie. Katolicki ojciec rodziny, usiłujący uniemożliwić swoim córkom dostęp do rzetelnej edukacji seksualnej w szkole, jest dla liberalnego społeczeństwa równie wielkim problemem, co ojciec muzułmański, zmuszający swoje córki do noszenia burki w przestrzeni publicznej.

   Europa musi nauczyć się żyć z muzułmanami. I z większością nie żyje najgorzej. Muzułmanie zmieniają nasz kontynent i sami są przez niego zmieniani. Między innymi ulegając sekularyzacji. Jak pokazują badania Francuskiego Instytutu Opinii Publicznej z 2011 roku, większość z pięciu milionów francuskich muzułmanów to muzułmanie wyłącznie kulturowi. Jako wierzący i praktykujący określa się jedynie 40 proc. francuskich muzułmanów, do meczetu regularnie uczęszcza jedna czwarta. Nawet ci religijni są względnie liberalni – ponad dwie trzecie wierzących i praktykujących muzułmanek nigdy nie nosi hidżabu.

   Dla PI zeświecczeni, umiarkowani muzułmanie, którzy żyją zgodnie ze swoimi sąsiadami w Tuluzie, Lille, Paryżu czy Bordeaux, są takimi samymi wrogami, co chrześcijanie z tych miast. PI chce zniszczyć te wszystkie sfery, gdzie wyznawcy islamu na co dzień uczestniczą w życiu Francji i innych europejskich krajów. Chce w ten sposób podzielić i osłabić europejskie społeczeństwa, wepchnąć je w stan pełzającej wojny domowej. Reagując na zamachy takie jak te paryskie stygmatyzacją muzułmanów, językiem nienawiści, atakami na miejsca kultu czy szczuciem na uchodźców, gramy wedle scenariusza Państwa Islamskiego.

   Jeśli chcemy w Europie społecznego pokoju, nie tylko nie możemy uprawiać retoryki „wojny cywilizacji”, ale musimy także zająć się problemami różnego rodzaju barier i wykluczenia, jakich na co dzień doświadczają muzułmanie – kulturowi i religijni, świeccy i pobożni. Na rynku pracy, w dostępie do kariery, edukacji, mieszkań. To one rodzą gniew, jakim karmią się skrajne siły. Oczywiście, „rdzenni Europejczycy” też doświadczają podobnych problemów. I też wspierają skrajności – Front Narodowy we Francji, neonazistów w Niemczech, Ruch Narodowy w Polsce. Albo wspólnie rozwiążemy problemy nierówności i barier w mobilności społecznej albo w Europie czeka nas pojedynek nienawistnych ekstremizmów – jedne wymachiwać będą czarną flagą PI, inne sztandarami z Joanną d’Arc albo krzyżem celtyckim.

   Bliskowschodni kocioł

   Nie da się też rozwiązać problemu terroru bez opanowania sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ale nie uda się jej opanować militarną „pacyfikacją” regionu. Skutkiem poprzedniej próby tego rodzaju było właśnie powstanie PI. Nie powstałoby ono, gdyby interwencja Stanów, Wielkiej Brytanii, Australii i Polski w Iraku, nie zniszczyła państwa Saddama Hussajna i nie pogrążyła Iraku w chaosie. Gdyby wsparcie dla syryjskich rebeliantów nie pogrążyło kraju w chaosie. Kraje zachodu – Stany i mocarstwa europejskie – nie mają dziś pomysłu jak rozwiązać sytuację w Syrii i Iraku, która napędza rozwój PI.

   Najbliższymi sojusznikami mocarstw NATO w regionie są bogate monarchie znad Zatoki Perskiej, których obywatele najhojniej finansują islamski ekstremizm, w tym PI – Arabia Saudyjska, Katar i Kuwejt. Nasz sojusznik z NATO, obierająca wewnętrznie coraz bardziej autorytarny kurs, Turcja, prowadzi agresywne działania wojskowe przeciw Kurdom – jak dotąd jedynej sile zdolnej skutecznie prowadzić walkę z PI (w dodatku, sile najbardziej świeckiej i postępowej w regionie). Broń, jaka miała trafiać ze Stanów do umiarkowanej syryjskiej opozycji, dziwnym trafem kończy w rękach PI.

   Zanim Francja i reszta Zachodu zacznie więc kolejną rundę „wojny z terrorem”, może warto zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć na Bliskim Wschodzie? Jakie działania mogą przynieść trwały pokój? Kto naprawdę jest naszym sojusznikiem? Jakie są umiarkowane, postępowe siły, z którymi moglibyśmy współpracować?

   Odpowiedzi na te pytania nie są łatwe. Niewykluczone, że, by zapewnić pokój, bezpieczeństwo i elementarny poziom gospodarczego rozwoju w regionie, konieczne będzie zastosowanie przez państwa zachodnie także wojskowych środków. Ale pchanie się dziś, na ślepo, bez długotrwałego planu „co po militarnym zwycięstwie” w tak zapalny region – jak zrobili to Amerykanie w poprzedniej dekadzie – jest strzelaniem sobie w kolano. Działaniem, które nie może nie doprowadzić do jeszcze większego chaosu i wzmocnienia żywiącego się nim PI. Albo do stworzenia jeszcze bardziej przerażających sił.

   Wyrzucając uchodźców, wzmacniasz islamistów

   Częścią politycznego rozwiązania problemu islamistycznego terroru jest również problem uchodźców. Zanim ich fala dotarła do Europy, tysiące uchodźców przyjęły już kraje muzułmańskie – Turcja, Liban, Jordania. Zachód musi tym państwom pomóc – zwłaszcza dla niewielkiego, rozdzieranego przez terror, Libanu uchodźcy mogą okazać się zbyt wielkim ciężarem. A zmiana Libanu w kolejne „państwo upadłe”, jeszcze bardziej pogorszy naszą sytuację. Przyjęcie uchodźców jest więc nie tylko gestem dowodzącym podstawowego człowieczeństwa i ludzkiej przyzwoitości, ale także rozsądnym politycznym działaniem. Głosy, że fala uchodźców niesie terror, należy włożyć między bajki – żadnych zamachów nie było w krajach, który przyjęły ich najwięcej (Niemcy, Szwecja), a zamachowcami są zazwyczaj osoby urodzone w Europie i zradykalizowane we wczesnej dorosłości.

   Odmawiając pomocy uchodźcom obciążamy dalej państwa regionu, który i tak jest już na granicy totalnej implozji, a duża jego część daleko za nią. W ten piątek Europa odczuła jej skutki na własnej skórze. Stygmatyzując islam, szczując na migrantów, zamykając granice przed uchodźcami, gramy według scenariusza strategów kalifatu i na własną zgubę. Gdyby tylko Prorok pozwalał na to wodzom Państwa Islamskiego, słuchając polityków nowego rządu i czytając polski internet, z pewnością sięgnęliby po szampana.

   Jakub Majmurek dla Wirtualnej Polski

   ~Wartownick 7 godzin i 31 minut temu
   Coś ty chłopie brał?

   ~kopia 6 godzin i 35 minut temu
   Ludzie, co mnie obchodzi Turcja, Liban i Jordania, do cholery, głosując na wejście Polski do unii europejskiej robiliśmy to z myślą o dobru naszych dzieci, polskich dzieci, europejskich dzieci, bezpieczeństwie i stabilizacji, wspólnego rozwoju i wspólnych ideałów zachodniego społeczeństwa. do jasnej cholery, nikt nie głosował po to, aby żyć w państwach bliskiego wschodu, gdzie toczy się wojna z tobą, twoim wyznaniem lub brakiem wyznania, aby martwić się o wszystkich innych o skrajnie niebezpiecznym wyznaniu i całą planetę. Jakbyśmy chcieli szukać takich wschodnich wrażeń i byśmy fascynowali się kulturą orientu to byśmy sobie do nich pojechali. Dla nich życie nie ma takiej wartości, chociaż patrzymy ze łzami w oczach na dzieci zatopione w morzu, ale do cholery-oni nie będą patrzeć z litością, jak będą zabijać nasze dzieci.Jak będzie ich większość na terytorium i imam dojdzie do władzy to myślicie, że będą mili i nieradykalni??to zasłona dymna.Pamiętacie, jak po atakach na WTC świat arabski świętował na ulicach?? Myślicie, że świętowali tylko radykałowie???? terroryści??pobudka, Szanowni Państwo jeśli nasz nowy rząd nie ugnie się i będzie prowadził taką politykę imigracyjną stańmy za nim murem, choć wszyscy będą nas opluwali.Tak miało być, taka taktyka. Będą to stosować na każdym kroku, Polska będzie opluwana. To norma, nie zrażajmy się, stójmy przy swoim.To jedyny ratunek.

   ~konfliktowo.pl 7 godzin i 28 minut temu
   Czyli my europejczycy musimy kosztem naszych interesów zapenić dobrobyt islamistów, żeby ci nie chcieli nas atakować? Zwróćmy uwagę na dysproporcje. Islamiści gorzej wykształceni (na światowym rynku pracy) stają się liczniejsi. Europejczycy bogatsi lepiej wykształceni staja się mniejszością. Dla kogoś kto już poznał brutalną siłę, przemoc … Islamiść nie otzymuję więcej a staja się silniejsi to ZAWSZE w historii wywołuje konflikt.

   ~neo 6 godzin i 46 minut temu
   Skąd bierzecie tych żałosnych publicystów?

   ~ser 7 godzin i 3 minuty temu
   Nie zgadzam się z tym panem. Pomagać mozna w inny sposób, a nie tylko przez ich przyjmowanie.

   ~dąb-rozwadowski 7 godzin i 5 minut temu
   kolejny raz jakiś lewak udowadnia że buja w wirtualnych światach. zarówno koran jak i sunny są przetłumaczone w internecie, ja wiem że to się może ciężkawo czytać Polakowi ale myślę że warto bo zawsze warto czytać i poznawać. ja rozumiem że bardzo dużo muzułmanów wcale nie ma ochoty stosować praw które tam są opisane bo one są miejscami bestialskie i prymitywne ale jednak one takie są. „otwieranie się” itp. bzdury wcale nie zmienią części świata muzułmańskiego z którą nadchodzi wojna, pomogą jej za to lepiej nas zinfiltrować. przyglądajmy się temu co będzie się działo na zachodzie skoro sami mamy takich inteligentów bo mamy okazję nauki na cudzych błędach. to na pewno nie zaszkodzi.

   ~aleksander 7 godzin i 3 minuty temu
   powinieneś umówić się z profesorkiem Piotrem Barcelowiczem, i we dwójkę wyjechać do tzw.państwa islamskiego…….bo tam jest RAJ, wolność, prawdziwe wartości i muzułmanie kochający ludzi, kwiatuszki, i zwierzątka, marzący o życiu w pokoju……….

   ~aleksy 6 godzin i 48 minut temu
   ponieważ podstawowym założeniem tej religii jest opanowanie świata to proponujesz Europejczykom przejście na islam i wtedy będzie spokój ?????? Ja to widzę inaczej, jeżeli zamachy się nie skończą zakazać religii która je prowokuje, a jeśli komuś się to niepodoba, nie musi mieszkać w Europie……..

   ~aleksy 6 godzin i 30 minut temu
   islam to nie tylko „kłopot”………TO ZARAZA 21 WIEKU……

   ~Litości !!! 5 godzin i 45 minut temu
   Co za lewacki baran ten Majmurek. Porównywanie szariatu z ograniczeniem dostępu do edukacji seksualanej świadczy o ograniczeniu umysłowym autora

   ~zawiedzony 7 godzin i 4 minuty temu
   Ładny choć naiwny wywód… ludzie popierający wędrówki ludów nie rozumieją iż oznacza on generalną przebudowę europy oraz jej wartości. Emigranci uciekający przed bombami stanowią tylko kawałek tego ruchu. Fala się rozlała kolejne miliony ludzi oczekujących nowej jakości przybędą do europy i na zawsze ją odmienią. Wiem że niektórzy choćby autor tego tekstu wyczekują tej nowej jakości i otwarcia…rynki przebierają nogami na nową tanią silę roboczą która nie będzie długo jeszcze rozumiała swoich praw… Nie sadzę jednak że Europa odmieni się na lepsze myślę że ta świeża krew okaże się toksyczna

   ~laska 6 godzin i 54 minut temu
   Majmurek i reszta popierajacych najgorsze działania i z takim tokiem myślenia lub służalczości nie powinieneś nawet sprzątać obiektów politycznych .

   ~aleksander 6 godzin i 24 minut temu
   a wiesz że najprostszym i najłatwiejszym sposobem dostania się do Raju dla muzułmanina, jest zamach lub zginięcie w walce z niewiernymi ???????……..to wystarczy za komentarz do twoich wypocin…..

   ~zonk 6 godzin i 46 minut temu
   Na czytanie Najmurka szkoda czasu.

   ~Reemigrant 6 godzin i 11 minut temu
   Ten facet z Krytyki Politycznej nie wie co pisze.Polska jak do tej pory jest względnie bezpieczna bo nie ma u nas „bazy” w postaci dużej i zwartej populacji wyznawców islamu.W krajach jak Francja ,Belgia ,UK,Niemcy istnieje zaplecze i dlatego są możliwe takie ataki jak ten ostatni.Oczywista jest sprawa ,że większość społeczności muzułmańskiej w Europie jest spokojna ,są miłymi sąsiadami ,nie wchodzą w konflikt z prawem. Stanowią jednak wyżej wspomniana bazę, schronienie i wsparcie logistyczne dla komórek terrorystycznych . Dlatego ważne dla naszego bezpieczeństwa jest to aby taka społeczność u nas nie powstała bo w dłuższym okresie 10 -15 lat będziemy mieli takie problemy jakie ma Francja,UK, Belgia ,Holandia etc. Na koniec ciekawostka:w pierwszej połowie lat 90-tych XX wieku Finlandia przyjęła 100 (słownie: stu) uchodźców z Somali.Po ok. 20 latach z tych stu zrobiło 13 000 i Finowie aktualnie mają trochę inne spojrzenie na problem emigrantów niż reszta Skandynawii. Miejmy to na uwadze.

   ~gran 7 godzin i 5 minut temu
   Powiedział co wiedział. Kto ci kazał dać głos?

   ~skalmar 6 godzin i 16 minut temu
   1. autor proponuje „szerokie rozwiązanie polityczne, maksymalnie izolujące terrorystów” – no to słucham! Szczegóły i konkrety poproszę… bo tak sypać ogólnikami to każdy polityk potrafi. 2. „Problem islamskiego terroru nie jest bowiem żadnym „starciem cywilizacji”. czyli dzisiejszy islam jest cywilizowany i INNY niż ten za czasów Króla Sobieskiego? A co go zmieniło? Jakieś encykliki mahometańskie?

   ~ręce opadają 4 godziny i 52 minut temu
   cha, cha, cha! Takich bzdur na temat islamu napisanych w języku polskim nigdy wcześniej nie widziałem!

   ~mar 11 3 godziny i 41 minut temu
   P .maj murek ! Ten lewacki bełkot to słyszę codzien w tv .szkoda komentować ….w jakim świecie wy żyjecie ..?

   Polubienie


  • Agnieszka Holland

   http://film.onet.pl/wiadomosci/agnieszka-holland-ostro-o-zamachu-na-paryz-placimy-za-glupote-busha/c2t2n0

   Agnieszka Holland ostro o zamachu na Paryż: płacimy za głupotę Busha

   „Wojna, która uderzyła w Paryż, chce podważyć to, co w zachodniej demokracji najcenniejsze: przywiązanie do wolności i praw człowieka. Jeśli w reakcji na tę wojnę Europa się zamknie, to terroryści odniosą zamierzony cel” – mówi PAP reżyserka Agnieszka Holland.

   – Wojna przez terror, która uderzyła w Paryż i która jest nieuchwytna, bo właściwie nie wiadomo, gdzie jest wróg i gdzie jest front, ta wojna chce podważyć to, co jest w zachodniej demokracji najcenniejsze – przywiązanie do wolności i do praw człowieka. Ale wtedy cenę zapłacimy także my, mieszkańcy Europy, bo „zamkniemy się w klatce”, żyjąc w złudnym poczuciu, że uda nam się uniknąć zagrożeń – powiedziała PAP Holland w Waszyngtonie, gdzie odebrała nagrodę „Pioneer Award”, przyznaną przez Fundację Kościuszkowską, jedną z największych instytucji polonijnych w USA, jako wyróżnienie za promocję polskiej kultury na świecie.

   Zdaniem reżyserki niebezpieczeństwa grożące Europie z wewnątrz, są jeszcze większe niż te płynące z zewnątrz. „Europa jest w niebezpieczeństwie z powodu sytuacji zewnętrznej: islamskich fundamentalistów czy putinowskiej Rosji, ale największe niebezpieczeństwo pochodzi ze środka: to brak wiary w projekt europejski – powiedziała reżyserka. – Możemy bardzo szybko stracić to, co udało się zdobyć. Nasz pokój jest kruchy, ale będzie jeszcze bardziej zagrożony, jeśli nasza reakcja będzie samolubna i nienawistna”.

   Dotychczasowa reakcja Francuzów, jak podkreśliła Holland, jest bardzo daleka od tych uczuć. „Mieszkam we Francji dużą część czasu, spędziłam tam 10 lat, kiedy po stanie wojennym nie mogłam wrócić do Polski. Francja jest więc taką moją przybraną ojczyzną. Mam wiele pretensji do Francji, ale też wiele podziwu. I muszę powiedzieć, że w takich sytuacjach (Francuzi) pokazują swoją wielkość” – powiedziała.
   (…)

   ~Omega : No wreszcie tzw yelity przejrzały na oczy.Nareszcie z imienia i nazwiska zaczynają pokazywać sprawców dzisiejszego ogólnoświatowego „burdelu” jaki zapanował w krajach arabskich po niesinej tam „demokracji”. Ps Droga pani to nie była żadna „glupota” ale cynicznie wyrachowane dzialanie w interesie bandytów w białych kołnierzykach, którym „wiecznie mało” a którzy najlepsze interesy robili na wojnach

   ~proste do ~Omega : …sprawców???…no chyba żartujesz. Wyjątkowych zbrodniarzy, którzy wymordowali co najmniej 2 miliony kobiet, mężczyzn i dzieci – w tym zamordowali dwóch przywódców państw Husaina i Kadafiego, że o Miloszewiczu nie wspomnę. Aż przebierają nóżkami, żeby zamordować trzeciego – Asada z Syrii .Czy to czasem nie Sarkozy z Francji najbardziej przebierał nóżkami i podżegał do napadu na Libię? Teraz płacą za to Bogu ducha winni ludzie- a przecież już dawno powinno było być po procesach Norymberga II i zbrodniarze wywieszani.

   ~pozdrawiam : Proszę nie mówic ze Putin nam szkodzi ,bo część Polaków mysli i wierzy ze tylko Putin poradzi sobie z tą szkodliwą szarańczą która płynie do europy.Amerykanie wspmagają islamistów kupując od nich ropę.Wspomagają bronią umiarkowaną opozycję (ktora tylko podcina gardla ) Asada oni z koleji wspomaga terrorystów(ktorzy scinają głowy) i tak w kólko.

   Dymitr Ogonowski : To nie Putin nam zagraża, tylko ta „Europa”, co chce wymusić przyjmowanie islamskich imigrantów. A sojusznicy Putiny, jak Asad czy Kadyrow nie przestrzegają „praw człowieka” ale nie będą podkładać w Polsce bomb. Lepiej, by tacy, jak oni rządzili w odległych regionach niż to pseudoislamskie państwo.

   ~Ewa : „spędziłam tam 10 lat, kiedy po stanie wojennym nie mogłam wrócić do Polski” Czy ktoś może wie dlaczego 10 lat po stanie wojennym nie mogła wrócić do Polski?

   ~Pan Majster do ~Ewa: Kasa misiu, kasa.

   ~jur38 do ~Ewa: Odpowiedź prostsza, niż się wydaje…Kosmopolici z ” tego narodu”, wykorzystują każdą okazję aby wiać do swoich…Tak było po rzekomej napaści rasistowskiej w ’68., kiedy zamiast do ojczyzny przodków – wieli na Zachód, łącznie z naszym ubekiem – Reichem – Ranickim,
   ” papieżem literackiej krytyki ” w Niemczech.

   ~lubię czytać do ~jur38: Reich – Ranicki opuścił Polskę 10 lat wcześniej – w 1958 r.

   ~baca do ~Ewa: Dokładnie Ewa. Każdy kto chciał wracał i problemu nie było. A ta głupoty opowiada.

   ~czak : nie polskiej tylko zydowskiej martylologii polonusny,ta zydowa jest zagorzala polakofobką,wezcie kolo i pieprznijcie sie w czoło,chyba ze to pejsiata fundacja pod polskim szyldem

   ~Przemek : Świat płaci nie tylko za głupotę Busha tylko za zachodnia głupotę i ingerencję w sprawy bliskiego wschodu od lat 50tych. To co widzimy dzisiaj to kulminacja ostatnich prawie 60 lat mataczenia w wewnętrznych sprawach tego regionu. Począwszy od założenia państwa Izrael po obalenie demokratyczne wybranego rządu w Iranie w 1953 roku i osadzeniu w nim wybranemu przez CIA Saha. Efektem tego była irańska rewolucja w 1979 roku a ciąg dalszych działań przeciwko USA i Wielkiej Brytanii ciągnie się przez ostatnie 30 lat. Świat zachodni jest sam sobie winny. Lewactwo i odmóżdżenie spowodowało ze ludzie nie maja pojęcia o historii i powodach dlaczego świat arabski tak chorobliwie nienawidzi zachodu

   Polubienie

 13. http://wiadomosci.wp.pl/kat,94434,title,Publicysci-o-polskiej-reakcji-na-zamachy-w-Paryzu,wid,17976816,wiadomosc.html

  akt. 16.11.2015, 13:27

  Publicyści o polskiej reakcji na zamachy w Paryżu

  – Konrad Szymański przegapił swoją szansę, żeby milczeć – powiedział w programie WP #dziejesienazywo Bogusław Chrabota, komentując słowa aktualnego już ministra ds. europejskich po zamachach w Paryżu. Rafał Woś z „Polityki” dodał, że nowa władza będzie musiała wycofać się z pierwszych, ostrych zapowiedzi antyimigranckich.

  Minister ds. europejskich Konrad Szymański stwierdził niedawno (jeszcze przed uroczystym zaprzysiężeniem), że wobec tragicznych wydarzeń w Paryżu Polska nie widzi politycznych możliwości przyjęcia uchodźców. Potem łagodził jednak swoje stanowisko mówiąc, że przyjmiemy uchodźców, jeśli będziemy mieć gwarancje bezpieczeństwa.

  Słowa Szymańskiego odbiły się szerokim echem w Europie. Skrytykował je m.in. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

  Schulz stwierdził w niemieckiej telewizji ARD, że nie tak wygląda solidarność w Europie. Dodał, że kiedy Polska domaga się sankcji wobec Rosji albo dalszych środków z funduszy europejskich to doświadcza tej solidarności. Dlatego – jego zdaniem – nie można teraz mówić, że problem uchodźców to problem niemiecki i Polska nie ma z nim nic do czynienia.

  ~przezorny 5 godzin temu
  Min. Szymański ma rację. Nie chcemy ryzyka przyjęcia terrorystów w „przebraniu” uchodźców!

  ~mykwa 4 godziny i 46 minut temu
  Schultz uprawia hasbarę. Jak Polska woła o solidarność energetyczną, to Niemcy z Rosjanami Budują … Nord Stream !.

  wolf.1968 5 godzin i 18 minut temu
  Zakowski to skrajny lewak on nie potrafi racjonalnie myśleć on zamiast mysłenia na tylko naiwne emocje!!!!

  ~WOJTEK 1 godzinę i 41 minut temu
  TO NIE JEST LEWAK .TO JEST LEWUS,KTÓRY ZROBI WSZYSTKO DLA KORYTA .

  ~gość 098 2 godziny i 44 minut temu
  Panie Ministrze Szymański, niech Panu nie wpadnie do głowy wycofywać się z tej obietnicy – szacunek własnego narodu ważniejszy niż pochwały Brukseli.

  ireknl 4 godziny i 15 minut temu
  Polska jest krajem z ktorego masowo emigruja mlodzi ludzie,nie istnieje przyrost naturalny,dlatego islam jest dla nas szczegolnie niebezpieczny,a takich ludzi jak Zakowski,Krzeminski,Sroda ,Lis ,Michnik darujmy sobie ,ich czas sie skonczyl.Mam o nich jak najgorsze zdanie wyjatkowo niecenzuralne.

  ~jmn 1 godzinę i 28 minut temu
  To są niedouczone dziennikarzyny. Niech przeczytają artykuł Pawła Lisickiego, i niech się od niego uczą.

  ~zez 4 godziny i 44 minut temu
  Schulz chce zbudować w Europie … kalifat? Rozumiem, że wcześniej wyjedzie w bezpieczne miejsce, czyli do Erec Israel ?

  ~Ola2004 3 godziny i 43 minut temu
  Państwo niemieckie stanowi śmiertelne zagrożenie dla Europy. W czasach nowożytnych niemieccy przywódccy polityczni powodowani obłędnymi ideologiami spowodowali wybuch I i II wojny światowej, obecnie sprowadzili inwazję islamu na kontynent europejski. Brak natychmiastowej reakcji obronnej spowoduje upadek cywilizacji chrześcijańskiej w Europie. Należy niezwłocznie ustalić przyczyny szaleństwa elit politycznych Niemiec.

  ~INKA111 2 godziny i 34 minut temu
  W IMIĘ SOLIDARNOŚCI EUROPEJSKIEJ POLACY MAJĄ GINĄĆ W ZAMACHACH TERRORYSTYCZNYCH??????

  Polubienie

 14. http://niezalezna.pl/73005-list-gonczy-za-najmlodszym-polskim-milionerem

  Dodano: 17.11.2015 [17:17]

  List gończy za „najmłodszym polskim milionerem”

  Warszawscy policjanci szukają 23-letniego Piotra Kaszubskiego, który od kilku miesięcy ukrywa się przed organami ścigania. Mężczyzna jest poszukiwany listem gończym.

  Policjanci z warszawskiego Mokotowa opublikowali zdjęcie Piotra Kaszubskiego, za którym 14 października wydano list gończy. Mężczyzna do niedawna był przedstawiany w mediach jako człowiek sukcesu i „najmłodszy polski milioner”.

  Czar prysł w czerwcu tego roku, kiedy Kaszubski został zatrzymany. Usłyszał wtedy zarzuty oszustwa i usiłowania popełnienia oszustwa oraz dwukrotnego złamania ustawy o prawie farmaceutycznym i jednego ustawy o kosmetykach. Miał m.in. wysyłać klientom suplementy diety inne niż zamówione, a często w ogóle nie wysyłał towaru. Jak dotąd liczba pokrzywdzonych przez niego osób sięga kilkuset.

  Co prawda prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie mężczyzny, ale sąd uznał, że jeśli zatrzymany wpłaci 200 tys. zł poręczenia majątkowego, będzie mógł odzyskać wolność. Tak też się stało. Jednak w sierpniu sąd uwzględnił zażalenie prokuratury na decyzję o poręczeniu i wydał postanowienie o aresztowaniu podejrzanego. Niestety, wtedy „milioner” zniknął.

  Dziś stołeczna policja opublikowała na swojej stronie zdjęcie 23-latka z informacją o jego poszukiwaniach.

  Ten jednak nic sobie z tego nie robi. „Mimo że strona Policji się przeciążyła, absolutnie proszę o zmianę zdjęcia. Uważam, że niekorzystnie na nim wyszedłem” – napisał na swoim facebookowym profilu. Natomiast pod koniec października słał „pozdrowienia z Tatr dla prokuratury”. Ciągle też utrzymuje, że jest niewinny.

  Tytus | 17.11.2015 [17:31]
  To jest tak jak tzw. autorytety mówia żę pierwszy milion trzeba ukraść- lansująć jako jedyne i najwazniejsze wartści posiadanie i pieniądze. Ja powim stare Polskie przyslowie „Ryba gnije od głowy”.

  Polubienie

  • Kiedy list gończy, za panią Olgą Tokarczuk? To „Polka”, i „patryjotka” taka sama, jak nasz młody milioner… A kiedy nakazy aresztowania im podobnych oszczerców?!! Czekamy, także na Grossa, Lisa, Szechtera, Sztura… i innych im podobnych… I wysłać ich na Kołymę (stara czekistowska wersja), albo lepiej, nowocześniej… na wczasy do Syrii! 🙂

   http://wiadomosci.onet.pl/warszawa/piotr-kaszubski-poszukiwany-przez-policje-wyslano-list-gonczy/tkf5q4

   Piotr Kaszubski poszukiwany przez policję. Wysłano list gończy

   Piotr Kaszubski, 23-latek uważany za „najmłodszego polskiego milionera”, jest poszukiwany przez policję. Policjanci z mokotowskiej komendy wysłali za nim list gończy i proszą o pomoc osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu.
   (…)

   ~Hanys : W 13 roku życia ciężko pracował , po latach zainwestował w klinikę ( rozumiem w rower ale w klinikę) to co robił w tym 13 roku życia, teraz ma 23 lata Może bóg nam się w Polsce urodził , jak tak dalej pójdzie to w 30 roku życia zainwestuje w Warszawę potem w Polskę następnie w Europe Ciekawe kto za tym stoi i kto chce teraz odłączyć go od interesów Nie da się przyjąć że tak cudowne dziecko zbaraniało po 10 latach , zamiast pociągnąć całą Polskę do dobrobytu to dokonuje przestępstw na paście do zębów

   ~Marek : a, konkretnie za co jest ten list gończy? Za zarzuty Sanepidu co do składu jakiegoś preparatu do wybielania? Jeśli jest cos więcej to wystawiając list gończy należy to podać. Bo zarzut że za nieprawidłowości jest delikatnie mówiąc zbyt ogólniowy. Dzisiaj też podano że prokuratura przez parę lat nie potrafiła postawić jakichkolwiek zarzutów rówieśnikowi tego „milionera” za propagowanie ekstremizmu i aktywne uczestnictwo w jednej z islamistycznych organizacji terrorystycznych, aż uciekł do Jordanii. Co innego jakby sprzedawał pasty wybielajace zęby, na pewno już by siedział.

   ~klumb : Ten chłopczyk wprowadził jakieś tabletki na odchudzanie po których można było nawet umrzeć i golil za to kasę teraz jakieś coś wybielające zęby. Także jak najbardziej należy go ukarać za oszukiwanie i naciąganie ludzi a także narażenie ich życia i zdrowia.

   Polubienie

  • „Najmłodszy polski milioner” Piotr K. ma problemy z prawem. Zakaz wyjeżdżania z kraju

   Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów postawiła Piotrowi K. zarzut wprowadzenia do obrotu kosmetyków bez zezwolenia. Chodzi o produkty do wybielania zębów.
   Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
   Perypetie Piotra K. opisała „Gazeta Pomorska”. – Wobec podejrzanego zastosowano zakaz opuszczania Polski – tłumaczy dziennikarzom prokurator Paweł Wierzchołowski, szef stołecznej prokuratury rejonowej. Piotr K. musiał oddać paszport.

   Polsko-amerykańskie biznesy

   Kim jest Piotr K.? 23-latek nazywany „najmłodszym polskim milionerem” przedstawia się jako właściciel kliniki medycyny estetycznej Estinity. Chętnie opowiada w mediach o tym, że do wszystkiego doszedł ciężką pracą.

   Najnowsze śledztwo w jego sprawie dotyczy sprzedaży w Polsce wybielającej pasty do zębów i stomatologicznych nakładek Whitetime. W październiku 2014 roku Główny Inspektor Sanitarny nakazał mężczyźnie wstrzymanie sprzedaży, bo produkt był przeznaczony tylko do użytku w gabinetach stomatologicznych.

   Mimo to Piotr K. sprzedawał pastę do zębów za pośrednictwem przedsiębiorstwa Whitetime Professional Distribution LLC zarejestrowanego w stanie Delaware w USA.

   Międzynarodowy sukces czy problemy?

   Ale młody „milioner” ma problemy nie tylko w Polsce. Pod koniec września brytyjski „Daily Mirror” pisał: „Nie przypominam sobie, kiedy ostatnio dostaliśmy tyle skarg na jedną firmę w tak krótkim czasie”. Dziennikarze opisywali problemy konsumentów, którzy skusili się na bezpłatne próbki Whitetime. Jedyny koszt, jaki mieli ponieść, to symboliczna opłata za wysyłkę produktu w wysokości 1 funta. Jeśli ktoś nieuważnie przeczytał regulamin „promocji”, to zapisywał się na zakup środków za 99,99 funtów plus koszty przesyłki.

   Działalnością Piotra K. zajął się brytyjski Action Fraud.

   Przedsiębiorcy to nie zniechęca – na Facebooku stale zachwala swoje produkty: „Teraz już nikt nie ma wątpliwości, że Whitetime to najskuteczniejszy produkt w Europie do wybielania zębów”. Zaraz zaznacza jednak: „dostępny w sprzedaży przez nasz amerykański oddział”.

   Na koncie pod swoim nazwiskiem wstrzymał działalność w marcu zeszłego roku, pisząc: „Wraz z tym postem, ograniczam swoją aktywność na facebooku, do momentu aż nie uda mi się podbić całej Europy. Nie umiem opisać jak wiele pracy przede mną, potrzebuję spokoju, koncentracji i wyciszenia. Prywatnie i zawodowo, ponieważ za 3 lata chciałbym założyć rodzinę i cieszyć się tym na co pracowałem po nocach.”

   karl.franc9 miesięcy temu
   jakis czas temu czytalem artykul o tym chlopaku. artykul przestawial go jako mlodego ambitnego chlopaka ktory mial genialny pomysl na biznes, dodam tez ze artykul byl napisany w tonie „patrzcie, da sie w polsce zarobic miliony, trzeba tylko chciec i miec pomysl a nie siedziec na dupie i narzekac” i co sie okazuje, ze ten mlody i ambitny milioner, to zwykly cwaniaczek zerujacy na naiwnosci ludzkiej

   123ks9 miesięcy temu

   „Działalnością Piotra K. zajął się brytyjski Action Fraud”
   A kto zajmuje się podobnymi sprawami w Polsce?

   Cały tekst: http://wyborcza.pl/1,75478,17412866,_Najmlodszy_polski_milioner__Piotr_K__ma_problemy.html#ixzz3rlpT1mZu

   Polubienie

 15. http://wyborcza.pl/magazyn/1,149121,19109675,orban-poczul-zapach-krwi-wegierski-premier-i-uchodzcy-adam.html

  Orban poczuł zapach krwi. Węgierski premier i uchodźcy [ADAM MICHNIK POLECA]
  Janos Kis*, przeł. Justyna Goszczyńska
  31.10.2015 01:00

  To, co Viktor Orban proponuje Europie, jest alarmujące, bo jest nieludzkie. Ale niesie też ze sobą ziarna porażki. Bo Europa poradzi sobie z kryzysem imigracyjnym albo wspólnie, na gruncie praw człowieka, albo wcale.
  Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
  Kryzys imigracyjny zachwiał w posadach Unią Europejską. Nie sposób się z nim uporać zgodnie z regulacją Dublin III [z 2013 r., dotyczącą zasad rozpatrywania wniosków o azyl]. Jeżeli kraje graniczne będą się domagały postępowania zgodnego z jej zasadami, powstanie chaos nie do opanowania. Jeżeli je odrzucą, europejskiemu prawu grozi całkowity rozkład.

  Przeciążenie dróg ucieczki rodzi napięcia pomiędzy sąsiadującymi państwami. Kiedy jeden z krajów „przyjmujących” hamuje przepływ uchodźców, tłum gromadzi się w kraju „przekazującym” i wtedy jego sytuacja staje się fatalna. Gdyby każdy z krajów transferowych przepuszczał wszystkich bez ograniczeń, wówczas w miejscu docelowym należałoby się liczyć z napływem dziesiątek tysięcy ludzi, których w ekspresowym tempie trzeba by zewidencjonować i stworzyć im godne warunki bytu. To wyczerpałoby potencjał nawet bogatych Niemiec.
  (…)
  On nie ma racji

  Każdy z podmiotów politycznych będzie ponosił część odpowiedzialności za to, co się stanie. Nawet te słabe. Nawet pokonana, rozbita węgierska opozycja. Opozycja ta, nawet gdyby była silniejsza, nie byłaby w stanie nic poradzić na pełne histerii za sprawą rządu nastroje społeczne. Mogłaby jednak zaoferować punkt oparcia dla płynącej pod prąd mniejszości. Zbiorowe histerie nie trwają wiecznie. I nie bez znaczenia jest to, w jakim stanie moralnym będzie opozycyjna opinia publiczna w chwili osłabnięcia paniki. Żeby wówczas dokonać zmiany, już teraz trzeba bez szemrania i kombinowania odrzucić zbrodniczą politykę imigracyjną rządu.

  Demokratyczna partia nie może proponować umieszczania na uchodźcach nadajników. Nie może popierać pomysłu Orbana na „uporządkowanie” kryzysu imigracyjnego. Nie może wybrać stanowiska „pozytywnej neutralności” w stosunku do imigracyjnej polityki węgierskiego premiera.

  Demokratyczna inteligencja nie może twierdzić, że wprawdzie Orban jest autorytarnym, nacjonalistycznym, populistycznym i demagogicznym politykiem i wyeksploatował demokrację, ale w sprawie uchodźców wyjątkowo ma rację. Demokrata może powiedzieć tylko jedno i musi to powiedzieć z całą jasnością: to, co reprezentuje Viktor Orban, stanowi dla Europy śmiertelne niebezpieczeństwo – jest nie tylko haniebne, ale też bezmyślne.

  Polubienie

 16. http://film.wp.pl/idGallery,16999,idPhoto,442198,galeria.html

  Miłość do muzyki
  Urodził się 17 listopada 1913 roku w Łodzi, w żydowskiej rodzinie, jako Aleksander Bardyni. Rodzice wyjątkowo dbali o jego wykształcenie, przekonani, że w przyszłości ich syn zostanie skrzypkiem. Młody Bardyni grał w zespole i chętnie występował na różnych wydarzeniach kulturalnych.

  Ale muzyka nie była jego jedyną pasją. Kochał teatr i to z nim ostatecznie postanowił związać swoje życie.

  W 1932 roku opuścił rodzinną Łódź i wyjechał do Warszawy, by uczyć się w tamtejszej PWST – jak wyznawa, wbrew woli rodziców.
  (…)

  ~lol 1 godzinę i 47 minut temu
  Nie było PWST w 1932 r.

  ~mmb (08:40)
  Jak zwykle fakty kupy się nie kleją. To była gwiazda nr.1 socjalistycznej telewizji!

  nuala (07:34)
  jak mozna wystepowac na „roznych wydarzeniach ……?Kto pisz takie bzdury????????

  ~sunstan (08:00)
  Dlaczego oszczymurki, marmurki nie piszecie że wrócił tak szybko …. do rasistowskiej Polski? , szybciej niż wyjechał, znowu uciekał ale tym razem z raju kanadyjskiej wolności , dokąd … do antysemickiej , ksenofobicznej i katolickiej Polski.Fe .. co za wariat znowu wrócił i tutaj żył do śmierci, tak tu żle, antysemicko, zaściankowo, spytajcie kolegę Adasia po co on tutaj siedzi.Ja nie mam pojęcia.

  ~książę 1 godzinę i 30 minut temu
  Jak to było? Rząd PRL-u , z wyjątkiem Prezydenta Bieruta, w całości aż do dyrektorów departamentów składał się z Żydów. Dlaczego więc Bardini był prześladowany?

  ~strus 2015-11-18 (20:32)
  Przy całym szacunku do Bardiniego wreszcie przestańcie sugerować że to Polacy Żydów z Polski wypędzili. To Żyd Żyda wypędzał bo koryto było za krótkie. Kim byli tzw. przywódcy państwa polskiego, że wymienię tu Cyrankiewicza, Ochaba, Moczara. To właśnie za panowania tych towarzyszy trwał ten eksodus. Słowem Żyd Żyda „wypędzał” a teraz próbuje się „winą” obciążyć Polaków. Po ich powrocie tworzy się jakieś dziwne teorie o „wojnie polsko-polskiej” i tym podobnych chorych skojarzeniach.

  ~11232 (07:46)
  Zastanowić się trzeba np nad takim portalem WP, kto inspiruje takie tematy, finansuje, komu mają służyć. Zastanówcie się, to dotyczy większości mediów, one tak naprawdę nie są bezstronne, obiektywne.

  ~koko (08:01)
  Akurat wymienieni towarzysze to polscy komuniści – może i masz trochę racji ale nie zapominaj .że w UB 90 % składu to nasi ludkowie najczęściej z małych wiosek – na awansie.

  ~anic (08:05)
  Przypominm wszystkim kawal z lat piecdziesiatych: Dziennikarz zachodni pyta warszawskiego rabina „W zasadzie ilu Zydow jest w Polsce?” a rabin odpowiada…co nas jest…troche w rzadzie…troche w sadzie…a reszta to pulkowniki! Tak przezylem mlode lata i prawie wszyscy dyrektorzy byli Zydami. A teraz prosze „te poprawnosc” o cenzure. Z prawda walcza nie tylko muzulmanie.

  ~asia 1 godzinę i 38 minut temu
  to byly czasy stalinowskie , powojenne , ale po 1956 roku do wladzy doszli Polacy Gomulka , potem Gierek . Ale od 1990 roku znowu do wladzy doszli dzialacze z okresu stalinowskiego np. Jacek Kuron , Malachowski , Stefania Grodzinska i mielismy powtórke z historii i taka sama nienawisc do Polaków jak po 1945 roku . Np. plakaty Zapluty karzel reakcji , teraz mamy takie samo plucie od 25 lat na naród polski w ich wlasnym kraju. Ja takiej nienawisci do Polaków jaka jest teraz , to za czasów gierkowskich nie doznawalam , nawet mi sie nie snilo , ze to jest w ogóle mozliwe.

  ~wernyhora 57 minut temu
  Zaczynam rozumieć dlaczego w POlsce wprowadzono tzw. „ochronę danych osobowych ” !!! Nie chodzi o dobro zwykłego Polaka tylko o to by Polak nie wiedział kto w POlsce sięga po władzęi i nie zdawał sobie sprawy o ilości POlskojęzycznych. Chcialbym dożyć czasów kiedy o POlskojęzycznych w Polsce nie będzie żadnych tajemnic a kandydaci na urzędy państwowe będą Polakami o rodowodzie do 5-tego pokolenia wstecz.

  ~Krzysztof (09:10)
  Zobaczcie kto pracuje w IPN to wam szczena opadnie.

  ~Feliks D (07:51)
  Bardini działał w Polsce od czasów Gomółki ( żona Gomółki była żydówką, zona Spychalskiego była żydówka) bezpieka była zorganizowana i prowadzona przez żydów . Bardini w ramach prześladowania miał swój program w TV podobnie jak żydówka Dziedzic Jaki polski antysemityzm tak przerażał Bardiniego????

  Polubienie

 17. Kukaj i dukaj póki możesz żydokomusza szmaciana kukiełeczko! Tak sobie to tłumacz… Właśnie zaczął sie twój ostateczny upadek. Założysz się? I ktoś się po ciebie też niedługo upomni… a wtedy wielu zatańczy na twoim grobie i nie jedną wódeczkę wypije ze szczerej radości!!! 🙂 Czeluść cierpliwie czeka… Zaproś wszystkich twoich kolegów do towarzystwa…

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/michnik-zaprasza-lisa-do-wyborczej

  Michnik zaprasza Lisa do „Wyborczej”

  Dodane przez wachmistrz_Soroka Opublikowano: Niedziela, 29 listopada 2015 o godz. 18:06:28

  „Zapraszamy cię Tomku” – powiedział Michnik.

  Adam Michnik podczas gali tegorocznej edycji studenckiego plebiscytu dziennikarskiego „MediaTory” odebrał statuetkę w kategorii „AuTORytet”.

  – Zobaczymy, czy uda nam się przetrwać zapowiadane skonfrontowanie się nowej władzy z mediami – mówił Adam Michnik odnosząc się do polityki nowego rządu w dziedzinie mediów.

  – Deklaruję, że jeżeli Tomasza Lisa wyrzucą z publicznej telewizji, to w „Gazecie” ma miejsce. Zapraszamy cię, Tomku – powiedział naczelny „GW”.

  Michnik skorzystał też z okazji, aby dopiec swoim krytykom.

  – Skórę mam trochę wygarbowaną. Jak sobie przypomnę, co o mnie wypisywano w 68 roku czy w stanie wojennym, to naprawdę, to co dzisiaj piszą specjaliści od michnikowszyzny i kosmopolityzmu, raczej wzbudza we mnie współczucie. To muszą być jacyś biedni, nieszczęśliwi ludzie, którzy w ten sposób się dowartościowują – powiedział naczelny „GW”.

  wirtualnemedia.pl/KRESY.PL

  Polubienie

  • http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/fundacje-sorosa-to-w-rosji-organizacje,242,0,1968114.html

   Fundacje Sorosa to w Rosji „organizacje niepożądane”

   Prokuratura Generalna FR uznała za organizacje niepożądane na ziemi rosyjskiej Fundację Społeczeństwo Otwarte (Open Society Foundations) i Fundację Wsparcie (OSI Assistance Foundation). Obie należą do Fundacji Sorosa – piszą w poniedziałek rosyjskie media.

   Powołują się na rzeczniczkę Prokuratury Generalnej Marinę Gridniewą.

   – Ustalono, że działalność Fundacji Społeczeństwo Otwarte i Instytutu Społeczeństwo Otwarte Fundacja Wsparcie stanowi zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej i bezpieczeństwa państwa – poinformowała Gridniewa.

   Oświadczyła, że decyzję prokuratury skierowano do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu włączenia organizacji, których dotyczy, do listy tych zagranicznych i międzynarodowych podmiotów, których działanie uznano za niepożądane w Rosji.

   Wyjaśniła, że decyzję podjęto w związku z wnioskiem Rady Federacji, izby wyższej rosyjskiego parlamentu, skierowanym do prokuratora generalnego, szefa rosyjskiego MSZ i szefa Ministerstwa Sprawiedliwości o sprawdzenie organizacji wpisanych na tak zwaną patriotyczną listę. Listę zatwierdzono na podstawie postanowienia Rady Federacji w lipcu bieżącego roku. Na liście, która nie ma wiążącej mocy prawnej, znalazło się kilka amerykańskich NGOs (organizacji pozarządowych), w tym i Fundacja Sorosa – sieć międzynarodowych organizacji charytatywnych, założonych przez znanego amerykańskiego finansistę i filantropa George’a Sorosa. Na czarnej liście znalazły się też dwie polskie organizacje: Fundacja Edukacja dla Demokracji i Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.

   Wcześniej, w maju, przyjęto ustawę pozwalającą władzom Rosji uznać zagraniczne i międzynarodowe organizacje pozarządowe, a także firmy za niepożądane na terytorium Federacji Rosyjskiej w przypadku, gdy „stwarzają zagrożenie dla podstaw ustroju konstytucyjnego Rosji, jej obronności lub bezpieczeństwa”. Ustawa stanowi, że decyzję w sprawie uznania działalności organizacji za niepożądaną podejmuje prokurator generalny lub jego zastępca po uzgodnieniu z MSZ Rosji.

   Organizacje wchodzące w skład Fundacji Sorosa działają w ponad 30 państwach.

   imię 44
   2015-11-30 21:45
   chyba filantrop terrorystów i ISIS i wszelkiego ży-dła-ctwa. Jego fundacje są antypolskie! to nie jest czlowiek tylko drakon w ludzkim ciele.

   eeyee
   2015-11-30 21:19
   ciekawe czy to te fundacje co płaciły za druk ulotek dla tzw. imigrantów jak iść przez Europę do Niemiec…

   Polubienie


 18. Foto: Materiały prasowe Prof. Władysław Bartoszewski i Witold Bereś, fot. Piotr Uss Wąsowicz

  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/witold-beres-slowa-pana-sedziego-m-swiadcza-o-nim-nie-o-profesorze-bartoszewskim/076edt

  Witold Bereś: słowa pana sędziego M. świadczą o nim, nie o profesorze Bartoszewskim

  – Pan sędzia to postać znana z tego, że jest nieznana. Być może z racji swych kompleksów starał się to nadrobić – tak usunięte z sieci wypowiedzi Mariusza Muszyńskiego nt. Władysława Bartoszewskiego w rozmowie z Onetem komentuje Witold Bereś, redaktor naczelny portalu polskamasens.pl, przez lata pozostający w bliskich relacjach ze zmarłym w tym roku prof. Bartoszewskim.
  (…)
  Nowo wybrany sędzia TK pisał także: „(Bartoszewski) Narobił mnóstwo szkód Polsce, za niektóre rzeczy powinien siedzieć w więzieniu”. Nie pokusił się przy tym o wytłumaczenie, co ma na myśli.
  (…)

  ~Robert do ~cogito: Pilecki I Bartoszewski nie tylko w tym samym czasie byli w obozie ale rowniez w tym samym dniu byli aresztowani I tym samym transportem przywiezieni do obozu I jeszcze roznica pomiedzy ich numerami obozowymi byla bardzo niewielka cos okolo stu numerow. Ci panowie napewno sie znali ale Bartoszewski zawsze unikal tego tematu Profesorem Bartoszewski byl tylko przez jakis okres w Niemczech gdzie na jakiejs uczelni prowadzil wyklady ze studentami faktyczne wyksztalcenie Bartoszewskiego to matura a wiec pelne wyksztalcenie srednie. Nie wiem dlaczego nie chcial tego swojego wyksztalcenia nigdy oficialnie sprostowac Zreszta Mazowiecki I Kwasniewski tez nie mieli ukonczonych studio wyzszych I tez nie kwapili sie z sprostowaniem tego. Pod tym wzgledem najlepiej wypada Walesa ten moglby poslugiwac sie tytulami doctor honoris causa bo ma ich duzo ale tego nigdy nie zrobil zawsze twierdzil ze jest tylko elektrykiem.

  ~navi : A ja o Panu „prof” Bartoszewskim też nie mam najlepszego zdania. Sam zaprzeczył swojej obiegowej formule, że „jak nie wiesz jak się zachować to zachowaj się przyzwoicie”. Sam nie stosował do tej zasady zgodnie z maksymą: „czy widziałeś drogowskaz, który idzie wskazana przez siebie drogą”? Był osobą, która nie zaniedbała żadnej okazji do autopromocji, ze skromnością był mocna ba bakier. Miał bardzo niesmaczny epizod z czasu młodości dotyczący Zafii Kossak i wiele dwuznaczności na poczatku swojej kariery życiowej także w okresie późniejszym, gdy utrzymywał bardzo dużą zażyłość z Niemcami, ewidentnie dla cełów merkantylnych (łagodnie mówiąc). I na koniec, nie umiem „panu profesorowi” wybaczyć tego słynnego „bydła” o ludziach, którzy ‚mieli nieosrożność” mieć inne zdanie niż on.

  ~swiatowid : muszynski jest poprostu nikim,ale slowa dotyczace „profesora”,ze bartoszewski za szkody wyrzadzone Polsce powinien siedziec,uwazam za jak najbardziej sluszne! To,ze nasz narod to bydlo,i inne podobne wystapienia,owczesny „pan profesor minister” mial w Niemczech, i oczywiscie w usrahellu ! A takich rzeczy NIGDY sie nie wybacza ,zwlaszcza gdy mowi to wybrany przez ten narod „polski ” minister , gdyz pokazuje tym samym,ze NIE jest i NIE czuje sie Polakiem! Tak naprawde to jest dopiero prawdziwe,” profesorskie bydlo”!

  ~al do ~viva: Nie jestem z pis nie jestem z po, ale pan Bartoszewski nie jest dla mnie autorytetem. Człowiek o tak wielkim autorytecie i etycznym postępowaniu w każdej sytuacji jak próbuje się pana Bartoszewskiego przedstawiać. Ten pan zapominał sprostować, że nie jest profesorem, stwierdzając mam tylko, albo aż maturę.Milczał gdy go hołubiono jako działacza ŻEGOTY wystarczyłoby, aby powiedział to było dzieło Kossak-Szczuckiej. Ten pan o urodzie Semity bał się Polaków, a nie Niemców tu powinienem zakląć…, to się kupy nie trzyma, źli Polacy go nie wysłali do obozu koncentracyjnego, a dobrzy Niemcy go zwolnili. Pilecki nie jest kawalerem Orderu Orła Białego co jest zasługą pana Bartoszewskiego.

  ~Włodzimierz : Ja pana Bartoszewskiego zapamiętałem , jako osobę bardzo wulgarną i żeby nie powiedzieć , chamską ! Kiedyś oglądałem wywiad z tym panem w TV i odniosłem bardzo negatywną opinię , o tym panu ! W rozmowie z nim , ktoś tytułował tego pana profesorem , byłem trochę zbulwersowany , bo profesor nie powinien tak się zachowywać ! Człowiek z takim tytułem , powinien ważyć słowa i nikomu nie ubliżać , jednak po tym wywiadzie , doszedłem do wniosku , że ten pan nie jest żadnym profesorem , tylko zwykłym prostakiem ! Tak go zapamiętałem !!!!

  ~Joshua do facetzgdyni: Mieszkajac w Niemczech pamietam jego wywiad w niemieckiej ZDF, w ktorym bez skrupulow, i z typowa dla siebie werwa rozmalowywal swoje bohaterskie czyny podczas okupacji niemieckiej. Bez zajakniecia, czy jakiejs chociaz nawet dozy skromnosci, swoim lamanym niemieckim przez pol godziny kreowal obraz wybitnego bohatera w swojej wlasnej osobie. Niesmak udzielil sie nei tylko mi ale nawet prowadzacej. Do tego serwilizm w stosunku do niemieckiej i izraelskiej polityki. Dla mnie ten gosciu to byla ta sama liga co Niesiolowski. Czyli taki troche krzykacz, pieniacz zakochany w swojej wlasnej osobie, ale bez wiedzy merytorycznej, jadacy na zaslugach wykreowanych glownie przez siebie samego.

  Polubienie

 19. http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/zebrowski-podczas-okupacji-zydzi-zabili-wiecej-polakow-niz-niemcow-video

  Żebrowski: Podczas okupacji Żydzi zabili więcej Polaków niż Niemców [VIDEO]

  Dodane przez wachmistrz_Soroka Opublikowano: Wtorek, 08 grudnia 2015 o godz. 10:10:05

  Podczas spotkania autorskiego na Targach Książki Historycznej w Warszawie Leszek Żebrowski mówił o prowadzonej przez środowiska żydowskie i prożydowskie kampanii zniesławiania Polski.

  – Spotka nas coś więcej. Pewnie ze strony tych samych ludzi, ale pewnie dojdą nowi – bo ciągle dochodzą nowi. Tak jak ostatnio pani Olga Tokarczuk, czy pan Mirosław Tryczyk, którzy wymyślili, że przedstawiają nam nową historię Polski, że trzeba ją pisać na nowo, a oni są do tego chętni – mówił Leszek Żebrowski.

  Historyk przypomniał sławetne zdanie Jana Tomasza Grossa, iż w czasie okupacji niemieckiej Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców.

  – Myślę, że ciekawsze byłoby odwrócenie tej sytuacji, gdyby ktoś napisał – ale nie na podstawie tego, że mu się wydaje, tylko zbadał, pokazał wiele przykładów – że podczas okupacji Żydzie zabili więcej Polaków niż Niemców. I tego można bronić – mówił Leszek Żebrowski.

  Całe wystąpienie historyka do obejrzenia poniżej:

  Leszek Żebrowski o kampanii kłamstw przeciwko Polsce – Targi Książki Historycznej (29.11.2015)

  Zan:08.12.2015 11:31
  Bardzo sprytna strategia: powiedzieć o Żydach to samo co Żydzi mówią o innych. tzn. strategia działa gdy jest równość wobec prawa (choćby popierniczego). Natomiast jeśli III RP uznała Żydów za rasę panów, to z automatu tracimy symetrię i sąd wprost powie, że Żydzi mogą więcej a Polacy mniej.

  malkontent:08.12.2015 12:13
  I tą tezę o odwrotności przyczyn i skutków można łatwo udowodnić !!! Jednym z dowodów jest ilość Polaków zamordowanych przez Niemców z powodu pomocy Żydom . Tylko w Polsce obowiazywało prawo kary śmierci za pomoc Żydom , tak wiec ta teza pana Leszka Żebrowskiego jest bardzo mocna poparta faktami. Natomiast finansownie przez państwo takich gniotów jak Ida, Pokłosie i.t.d. i nagradzanie ich , promowanie niejakiej Tokarczuk za plwociny i jad w swych wypocinach to skandal który musi w świecie skutkować opluwaniem Polaków i przypinaniem im łatki morderców Żydów a nie odwrotnie, a już skandalem nad skandalami jest nieustanne przeinaczanie historii nie tylko przez obcych ale i rodzimych polityków jak niejaki Schetyna.

  mopveljerzyjj:08.12.2015 12:50
  … sposobem na poprawienie „materiału ludzkiego” przygotowywanego do emigracji były rozmowy „Palestyńczyków” z gminami żydowskimi, celem pomocy Niemcom w zmuszaniu do emigracji Żydów oczekiwanych przez Strategów budujących Państwo Izrael. Były więc tworzone dokładne listy społeczności żydowskiej w gminach, z wyselekcjonowaniem osób, które nadawałyby się (z racji zawodów, hermetyczności i statusu majątkowego) do osiedlania w Palestynie. Te listy były przekazywane władzom Niemieckim, by wiedziały komu stawiać warunki „emigracja albo Dachau”. Proceder ten od pewnego okresu był tak powszechny i funkcjonował w takim nimbie działania właściwego na rzecz stworzenia państwa żydowskiego, że nie został wstrzymany nawet po wybuchu II Wojny Światowej, gdy Niemcy przestali realizować porozumienie, a zaczęli się przygotowywać do ostatecznego „rozwiązania kwestii żydowskiej”. W tym kontekście można założyć, że holokaust Żydów został sprowokowany przez Strategów Palestyńskich i nie byłby możliwy bez wieloletniej współpracy Nazistów z Agencją Żydowską i Betarem. WIĘCEJ TO NA: http://3obieg.pl/zydzi-z-hitlerem-wywolali-holokaust

  Polubienie

 20. http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/andrzej-duda-bedzie-celebrowal-zydowskie-swieto-w-palacu-prezydenckim

  Andrzej Duda będzie celebrował żydowskie święto w Pałacu Prezydenckim

  Dodane przez Lipinski Opublikowano: Środa, 09 grudnia 2015 o godz. 11:11:51

  Dziś wieczorem prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką zapalą świece chanukowe. Uroczystości celebrowania żydowskiego święta Chanuka odbędą się w Pałacu Prezydenckim.

  „9 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 18.00 w Pałacu Prezydenckim Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda z Małżonką weźmie udział w uroczystości zapalenia światełka chanukowego. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce” – informuje Kancleria Prezydenta na swojej stronie internetowej.

  W uroczystości wezmą udział przedstawiciele społeczności żydowskiej w Polsce. Chanuka rozpoczęła się w niedzielę i będzie trwać osiem dni.

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: Andrzej Duda w Londynie zapytany, czemu izraelski parlament obradował w Polsce [+VIDEO]

  prezydent.pl / Kresy.pl

  Zan:09.12.2015 11:50
  Gdyby Żydzi stanowili ponad 10% ludności – to ok. Ale oficjalnie jest ich w Polsce (o ile pamiętam) 1500 osób. Nie zauważyłem by rząd III RP obchodził np. chińskie święta. No więc o co chodzi kaman? Czemu zawdzięczamy kontynuację tego PLUGAWEGO obyczaju jawnie sugerującego, że Polską rządzą Żydzi?

  jaroslaus:09.12.2015 12:06
  wiadomo, żydowska żonka i córunia mogą sobie takie hucpy i gusła odpierdalać, ale żeby robić z tego publiczny cyrk? I po co ta cała banda obrzezańców> Nie mają nic do roboty, przecież jest tylu gojów do orżnięcia. Wypierdalać z Pałacu.

  cyna:09.12.2015 12:18
  Niech sobie nawet co tydzień robi ich święto byleby to sie nie przełozyło na decyxzje polityczne bo wtedy prezydentem zostanie Braun.

  UPAdlina:09.12.2015 12:22
  właśnie idioto to się będzie przekładać na decyzje polityczne a ty wciąż pewnie jeszcze nie zauważyłeś, że duda i PIS to prawa ręka pejsów!! Jak zwykle jełopie, widzisz to co chcesz widzieć, a nie widzisz tego, co ci nie odpowiada.

  Goska56:09.12.2015 18:39
  „duda iPIS to prawa ręka pejsów!!”…. wczesniej był nim Tusk i Komorowski, jeszcze wcześniej Kwaśniewski….:/. Bismarck swego czasu powiedział: dajcie Polakom rządzić, a sami się wykończą. Patrząc na to co sie dzieje, miał rację. Przeszkadza Wam świeto Hanuka, a obecność prezydenta 19 sierpnia w Grabarce, jest ok? Dla mnie i to i to jest ok, bo prezydent ma byc prezydentem wszystkich Polaków (niezależnie od liczby przedstawicieli), a nie tylko wybranych.

  Zan:09.12.2015 19:05
  Środowiska żydowskie budują globalny rząd. Wg. Talmudu goje są zwierzętami mającymi służyć Żydom. Efekt mamy taki, że USA i kraje europejskie mordują Syrię by zrobić przestrzeń życiową dla Izraela „Od Nilu do Eufratu”. Duda wdraża politykę Wielkiego Izraela, np. głosował przeciw niepodległości Palestyny. Chanuka to nie jest kurtuazyjny folklor, ale sygnał pokazujący kto tu rządzi. Jeśli np. Putek pokłóci się z żydowskim oligarchą, to żydowska Polska pójdzie na wojnę z Rosją. Goje to robole i mięso armatnie. Nawóz historii. Proponuję zobaczyć jak się zachowują środowiska Wyborczej tak mocno wyszczekane w sprawie „rozdziału religii od państwa”. Tutaj nagle kończy im się ateizm i krytyka. Proponuję pójść tym tropem zamiast sadzić naiwne kawałki o „prezydentach wszystkich Polaków”. Kurna, skoro Dudi świętuję dla 1500 osobowej diaspory, to może złoży życzenia mojemu psu Fafikowi? Śmieszna jesteś.

  Goska56:09.12.2015 19:39
  W takim razie wszyscy w Polsce to Zydzi, bo od czasów Gomółki ciagle są pretensje, że cała RM to Zydzi.

  Bor:09.12.2015 15:13
  I to jest prawdziwy skandal. Jednocześnie mówiący wiele o tym komu tak na prawdę Duda służy. Po wyborach gang, który sprzedawał nas każdemu, kto chciał kupić zmienił się na gang, który sprzedaje nas tylko żydom.

  malkontent:09.12.2015 16:28
  Maliniak idzie nieźle po bandzie hehehe, czy na pewno prezio Polski powinien celebrować święto statystycznie nic nie znaczącej mniejszości narodowej ?. Zdaje się , że oficjalnie w Polsce jest wiecej Wietnamczyków, niż naszych starszych braci w wierze skad ta egzaltacja panie prezio??.. a przecież żonka i córka jakby nie patrząc z nich sie wywodzą ale to raczej święto prywatne a nie państwowe ;-(((.

  pro_fide:09.12.2015 17:09
  zapewne będzie ich więcej będą spierdalać przed muslimami z zachodu zainstaluje się ich u nas narobią smrodu z którego słyną i wyprowadzą się dalej

  mario36:09.12.2015 18:42
  To zdrada! Taki prostak prezydentem?, już jest wkręcony w układy i układziki! i robi to co mu inni doradzają Prezes i jego znajomi. I on ma reprezentować naród polski??? Oni się uwarzają za chrześcijan? Chyba takich od watykańskiej skorumpowanej hydry i od ojca Rydzyka samozwańczego rycerza bez honoru co to żyje z czyjejś kasy a nie pracuje. Zasłaniają się Marszałkiem Piłsudskim a nie byli by godni nawet nosić w zębach jego butów! Można prowadzić rozsądną, umiarkowaną politykę z Izraelem, jakieś rozmowy na spokojnie nie wchodząc od razu w niepotrzebny konflikt. Ale za razem mieć swoje zdanie i stanowisko a nie poprostu wchodzić im w Du*ę bez mydła.

  zefir:09.12.2015 19:25
  Powiem szczerze,że mnie i myślę większości Polakom serdecznie zwisa jakaś chanuka w pałacu prezydenckim.Przecież ośmioramienny świecznik/menora/ w pałacu prezydenckim to już dyżurny świecznik-lud Polan od lat zadaje sobie pytanie:o co chodzi? Świeczki w menorze z okazji chanuki zapalali i uświęcali przecież Lech i Maria Kaczyńscy,naczelny rabin Polski M.Schudrich,metropolita warszawski arb Kazimierz Nycz,kapelan prezydenta ks prałat R.Jndrzejczak,nie licząc szefa gminy pejsów P.Kadlicika,czy ambasadora Izraela „czcigodnego”DavidaPeleg’a.I kij im w oko.Od strony historycznej parchy edukują ,że Chanuka/święto światła,poświęcenie/ to bimbka ku czci zwycięstwa parchackiego rodu nad Syryjczykami w 165r p.n.e. ponownej konsekracji jerozolimskiej świątyni.Tak chcą się uwiarygodnić.Stare dzieje,ale znamienne okazjonalnym wręczaniem dziecom prezentów w postaci czekoladowych monet.Parchy to przecież chciwość,obłuda,perfidia i amok meny,meny.

  Leszek1:09.12.2015 19:46
  Duzy blad Prezydenta. Nie powinien kontynuowac zwyczaju rozpoczetego przez L.K. w Belwederze. Belweder to nie jest Boznica. Polityka na zasadzie – „Panu Bogu swieczke i diablu ogarek” swiadczy o chwiejnosci glowy panstwa. Jezeli juz chcial wykonywac jakies mile gesty w stosunku do Zydow, powinien to robic w Boznicy na placu Grzybowskim, a nie w siedzibie polskiego prezydenta. Straci wielu zwolennikow.

  Polubienie

  • http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/andrzej-duda-w-londynie-zapytany-czemu-izraelski-parlament-obradowal-w-polsce-video

   Andrzej Duda w Londynie zapytany, czemu izraelski parlament obradował w Polsce [+VIDEO]

   Dodane przez Lipinski Opublikowano: Wtorek, 10 marca 2015 o godz. 13:01:00

   Bez odpowiedzi pozostało pytanie zadane kandydatowi PiS na prezydenta, Andrzejowi Dudzie, dlaczego izraelski Kneset obradował na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Duda potwierdził jedynie, że był obecny na obradach jako delegat polskiego parlamentu.

   Izraelski Kneset obradował w Polsce 27 stycznia 2014 roku. Posiedzenie izraelskiego parlamentu odbyło się w Krakowie. Jednym z delegatów polskiego parlamentu był Andrzej Duda, obecny kandydat Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

   jaroslaus:10.03.2015 14:16
   co za stara (…). Właśnie na takiej tłuszczy żeruje żyd – bezrefleksyjnej, fanatycznej, ogłupiałej propagandą w wydaniu tzw. Gazety Polskiej (żydowskie KPP i PKWN też były „polskie”). Cała góra PIS to albo żydy albo banderowcy, a najgorsze jest to, że jak są tam jacyś prawdziwi patrioci, to ci na dole. I ich się wykorzystuje jako zasłonę dymną do przepychania antypolskich projektów. Przypomnijmy więc – w tzw. GP gnieździ się niejaki Antoni Zambrowski, synek Romana Zambrowskiego (Nussbauma) – jednego z żydowskich stalinizatorów Polski. Ich tam zapewne jest cała rzesza, tylko się nie chcą przyznać, bowiem pełniąc obowiązki „patrioty” lepiej uchodzić za Polaka niż za „wybrańca”.

   tagore:10.03.2015 14:52
   Pytanie wypadało zadać Sikorskiemu ,który organizował tą wizytę ,bez sensu. tagore

   Kajka:10.03.2015 15:27
   Kobieta miała rację. Wygląda na to, że młody albo jest niedoinformowany, albo to jest prowokacja z jego strony. Tego dnia w Krakowie nie obradował Kneset, a jedynie miało miejsce „Spotkanie międzyparlamentarne poświęcone pamięci o holokauście” , w którym brali udział parlamentarzyści minn. z Polski ( gospodarze ), Izraela, Grecji, Francji, Estonii, Litwy, Włoch, Niemiec, Hiszpanii i Węgier. Czepianie się za to Dudy nie ma żadnego sensu. W tym mniej więcej czasie, obrady Knesetu miały owszem miejsce, ale w niemieckim parlamencie.

   Zan:10.03.2015 15:57
   Jest Pani pewna? Duda odpowiedział „że był na tych obradach” :). O obradach Knessetu w Knesejmie pisała Wyborcza: http://wyborcza.pl/1,76842,15313977,Kto_sie_boi_obrad_Knesetu_w_Polsce__Radykalna_prawica.html Poza tym jak ta stara kobieta mogła mieć rację, skoro nie wygłosiła ani jednego zdania logicznego, tzn. takiego którego prawdziwość można oceniać? „proszę pana, nie tak, wiemy, wiemy….ale proszę pana, znamy te metody…”

   Kajka:10.03.2015 16:05
   Tak, jestem tego pewna. Co do kobiety, chodziło mi o to, że wyczuła prowokację. Nie sądziłam, że jestem w toważystwie tych, co to wierzą wybiórczej :). A na poważnie, pewnie by mnie już szlag trafił, gdyby obrady Knessetu odbyły się w Polsce. Pozyskawszy informacje, że takie obrady mają mieć miejsce, szykowałam się na jakiś protest (mieszkam w Krakowie od urodzenia). Szukałam kto i kiedy coś organizuje, żeby się przyłączyć. Okazało się, że te informacje to kłamstwo, a obrady Knessetu rzeczywiście odbyły się w parlamencie niemieckim.

   Zan:10.03.2015 16:49
   Ale Duda sam odpowiedział, że „był na tych obradach”. Co do źródła…po prostu szukam potwierdzenia w źródłach przeciwnika. Dla mnie sprawa jest drugorzędna, bo ewentualne (niech będzie) obrady to wisienka na torcie.

   Kajka:10.03.2015 18:33
   Tutaj masz info o tym spotkaniu w Krakowie http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/komunikat.xsp?documentId=1C9978C7F8A40EE9C1257C6300473551 A co do odpowiedzi Dudy, to wygląna to, że w tym zgiełku nie zrozumiał dokładnie o co chodzi pytającemu i odniósł się do spotkania, które faktycznie tego dnia w Krakowie miało miejsce i na którym Duda faktycznie był jako przedstawiciel Polskiego Parlamentu.

   rebeliant80:10.03.2015 14:19
   Nie od dziś wiadomo, że PiS ma jakieś niejasne powiązania z Izraelem

   Alek:10.03.2015 14:45
   Ta baba, która broni Dudy niczym Częstochowy przed pytaniami, to pewnie koleżanka Tutejszyma, kolejnego zapamiętałego zwolennika kolesiów z PiS.

   Zan:10.03.2015 14:48
   Julian Kornhauser jest teściem Dudy. Napisał wiersz o pogromie kieleckim, o „chłopcach z orzełkami na czapkach” dobijających „dziewczynki żydowskie, rurkami, na odlew”. Tym samym okazuje się, że kto by nie wygrał (Komorowski czy Duda), pierwsza dama będzie kontynuować tradycje Estery. Estera wg. legend była żoną perskiego cesarza odpowiedzialną za wymordowanie perskiej opozycji antyżydowskiej (Persja była czymś w rodzaju USA dziś). Na pamiątkę akcji Żydzi mają radosne święto Purim. Oczywiście perskie naziole zasłużyły sobie, bo wg. przekazu to one szykowały wymordowanie Żydów. Było to więc uderzenie uprzedzające. A kto wiecco się lęgnie w polskich antysemitniczych głowach. Jakby w Polsce pojawił się taki Haman, to o demokrację zadba pan prezydent, szef MSZ (żona to Amerykanka „pochodzenia”) i wielu innych. Tym się różnią święta żydowskie od świąt gojów. Ze świąt żydowskich płynie morał. Żydzi to bardzo mądry naród.

   Sylwia:11.03.2015 08:03
   Na ten temat warto zajrzeć na http://www.robertbrzoza.pl.

   Polubienie


 21. Foto: Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta Adam Michnik

  http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/adam-michnik-mam-poczucie-ze-doczekalismy-cudu/wrd8lv

  Adam Michnik: mam poczucie, że doczekaliśmy cudu

  – Wiele rzeczy mi się nie podoba, ale nie mam żadnych wątpliwości, że osiągnęliśmy sukces. Mam poczucie, że doczekaliśmy cudu – mówi w obszernej rozmowie z Onetem redaktor naczelny „Gazety Wyborczej” Adam Michnik. Opowiada też m.in. o swojej rodzinie, doświadczeniach ostatnich lat, a także o swoich rozmowach z braćmi Kaczyńskimi. Pytany o ataki, jakich obiektem jest od lat, odpowiada: „Żyjemy w kraju, w którym lepsi ode mnie dostawali gorzej w dupę”.
  (…)


  Foto: Ireneusz Sobieszczuk / PAP Adam Michnik i Lech Wałęsa w 1990 roku


  Foto: CTK / PAP Adam Michnik z Vaclavem Havlem, Jackiem Kuroniem i Antonim Macierewiczem

  ~grzebacz w historii : W czasach kiedy więżniowie polityczni mogli co najwyżej grypsować przemycając skrawki papieru głęboko ukryte przez odwiedzających lub wychodzących na wolność. Pan Michnik siedząc jak twierdzi w strasznym więzieniu napisał podczas tego siedzenia ksiązkę która trafiła za granicę i tam została wydana. W takich to straszncyh warunkach odbywał pokutę nasz bohater. Nieco światła na tę sprawę rzuca rozmowa miedzy aktywistą lewicy laickiej a SB-kiem jaką ujawnił jeden z zapomnianych dysydentów. Jest w nim uwiarygadnianiiu super agentów przez uwięzienie. Pada tam nawet takie zdanie: „Dostaniesz publicznie na oczach tłumu parę razy pałą po grzbiecie ale per saldo będzie ci sie to opłacało jak cholera”

  ~mka : Panie Michnik czemu p się wstydzi swojego nazwiska ? ma p coś do ukrycia ? kiedyś się mówiło , że jeśli ktoś zmienia nazwisko to musi być gangsterem lub mordercą lub poszukiwanym , przez 8 lat demokracja była tylko dla bogatych , cenzura działa non stop , granice otwarte , gdyby były zamknięte to 3 miliony ludzi ,których już tu nie ma bo byli głodni i musieli wyjechać za chlebem , wyszliby na ulice i unicestwili wszystkich przy korycie bo bieda wyzwala najpodlejsze instynkty i nie ma się co dziwić , przez 8 lat rządów PO zniszczono ten piękny kraj, przemysł zniknął ,pracy brak i jest bieda . Panie Michnik p żyje w innym świecie bo p jest bogaty , żyje p w świecie fikcji , pan ma dobrobyt jak wszyscy z PO , albo nie wiecie , albo udajecie , że Polska przez te 8 lat cofnęła się , zapadła się , rozpadła się , leży na łopatkach a rząd PO i tacy jak pan jeszcze ją kopią i to jest największa hańba .Rozmowy z panem są mi nie potrzebne bo dla mnie nie jest p żadnym autorytetem ( jest p szkodnikiem ), podobnie jak p przyjaciele typu Urban czy Olejnik

  ~Władysław : Rzeczywiście doczekaliśmy cudu
  – miliony opuściły Polskę
  – 10 milionów z „S” walczyło o to aby garstka żyła w cudzie
  – zniszczono zakłady pracy
  – zniszczono szkolnictwo
  – miliony wyrzucono na bruk z pracy i mieszkań
  – do władzy doszli aferzyści tak z lewa jak i z prawa
  Wiele takich cudów można wyliczać. Bezczelność takich jak Michnik nie ma granic. To jest plucie Polakom prosto w twarz. W cywilizowanych krajach trudno jest szukać takiego jak Polska.
  Kto ma trochę wiedzy wie jak było dokładnie tylko rządzącym wydaje się, że Naród ma krótką pamięć.

  ~Dzisiaj : Michnik… skoncz oczernianie Polski. Kiedys nawet zgadzalem sie z Toba. Bylo tow czasach Solidarnosci. Teraz zaluje tego.Jstescie zaklamani, zawsze byly wazne dla „was” cieple posadki. Ludzie ktiorzy walczyli o Polske nie maja w wiekszosci nic. Zdziwie sie jezeli ktos sie znowu da nabrac na wasze stare spiewki. Ps. kiedy pana brat wroci ze Szwecji zeby odpowiedziec za zbrodnie SB?

  ~Old Shatterhand do ~Darek: Najgorsze jest to, że Michnik, wykorzystując swoją pozycję i opinię bohatera, przewartościował wszystkie wartości wyznawane przez inteligencję, praktycznie likwidując tę warstwę i zamieniając ją w bezmyślny tłum kosmopolitycznych hedonistów. Zanikły w niej takie cechy, jak:
  – ideowość wyższa niż w innych grupach społecznych, bo jedyną dopuszczalną ideą stało się wywyższanie nad innych i robienie sobie dobrze,
  – dbanie o dobro wspólne, bo to relikt komunizmu,
  – zamiłowanie do samodoskonalenia się, w tym do samodzielnego zdobywania wiedzy – bo po co, skoro gazetka Michnika mówiła co innego i zawsze miała rację,
  – wspólnotowość, bo co jest wspólne, jest komunistyczne,
  – wyrafinowanie estetyczne, bo to relikt komunizmu.

  ~miecz : Po Marcu-68 byłam pełna podziwu dla redaktora Michnika i jego waleczności. Po 1989 po utworzeniu GW (za pieniądze przekazane całej opozycji), opatrzenie jej znakiem Solidarności, który nota bene został potem GW zabrany zaczęłam bardzo dokładnie analizować zachowania, komentarze osobiste i zamieszczane przez GW. Z mojego „uczucia” nie zostało nic. Pokrętna inteligencja, arogancja i lewactwo. Szkoda ale w zasadzie dlaczego miało być inaczej. Tylko krowa nie zmienia swoich poglądów.

  ~Brat : Stefan Michnik to był ciepły, fajny, serdeczny człowiek, ale w moich oczach ma jedną wadę – był sedzią stalinowskim w pocesach :
  -majora Zefiryna Machalli (wyrok śmierci, pośmiertnie rehabilitowany, skład sędziowski podjął wspólną decyzję o niedopuszczeniu obrońcy do procesu, o wykonaniu wyroku nie poinformowano rodziny),
  -pułkownika Maksymiliana Chojeckiego (niewykonany wyrok śmierci),
  -por. Andrzeja Czaykowskiego, w którego egzekucji uczestniczył,
  -majora Jerzego Lewandowskiego (niewykonany wyrok śmierci),
  -pułkownika Stanisława Weckiego wykładowcy Akademii Sztabu Generalnego (13 lat więzienia, zmarł torturowany, pośmiertnie zrehabilitowany)
  -majora Zenona Tarasiewicza,
  -pułkownika Romualda Sidorskiego redaktora naczelnego Przeglądu Kwatermistrzowskiego (12 lat więzienia, zmarł wskutek złego stanu zdrowia, pośmiertnie zrehabilitowany),
  -podpułkownika Aleksandra Kowalskiego,
  -majora Karola Sęka, artylerzysty spod Radomia, przedwojennego oficera, potem oficera Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (wyrok śmierci, stracony w 1952).

  Polubienie

  • http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/zebrowski-trzecie-pokolenie-ub-walczy-z-trzecim-pokoleniem-ak-video

   Żebrowski: „trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem AK” [VIDEO]

   Dodane przez wachmistrz_Soroka Opublikowano: Czwartek, 10 grudnia 2015 o godz. 11:11:48

   „Postkomunizm wciąż jest i to bardzo mocno wrośnięty. Są dwie partie postkomunistyczne w obecnym Parlamencie” – powiedział Leszek Żebrowski, historyk i publicysta, wskazując na Platformę Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe.

   – Musimy pamiętać, że w szeregach rządzącej do niedawna Platformy Obywatelskiej, która organizuje w tej chwili kampanię nienawiści, (…) jest bardzo dużo przedstawicieli tej poprzedniej władzy lub ich dzieci. Mamy przecież Marcina Święcickiego, byłego członka Komitetu Centralnego, sekretarza Komitetu Centralnego. Mamy innych funkcjonariuszy – Dariusza Rosatiego. Mamy trzecie pokolenie Cimoszewiczów – obecnego posła Platformy Obywatelskiej – tłumaczył historyk.

   Historyk skrytykował także zachowanie posłów największej partii opozycyjnej, którzy w Sejmie krzyczeli: „precz z komuną”.

   – Mam takie powiedzenie na własny użytek, że jest to rozrzedzona frakcja post PZPR-owska. (…) Jeśli w niej (red. Platformie Obywatelskiej) działają osoby, które były w najwyższych kręgach władzy komunistycznej, są akceptowane i mają władzę w tej partii, to znaczy, że ta ciągłość w jakimś sensie jest – podkreślił Leszek Żebrowski.

   W ocenie historyka w polskim Sejmie zasiadają dwie partie postkomunistyczne, a obok Platformy Obywatelskiej jest to Polskie Stronnictwo Ludowe.

   – Przecież to był sojusznik komunistów w podbijaniu i zniewalaniu Polski. Lokalnie i terytorialnie oni mieli właściwie pełnię władzy. (…) To nie była już partia Mikołajczyka, to nie była partia Korbońskiego. Tamci uciekli, inni zostali zabici, a partia została przekształcona w Zjednoczone Stronnictwo Ludowe przy pomocy tzw. Stronnictwa Ludowego „Wola Ludu”, które było komunistyczną agenturą, stworzoną jeszcze podczas okupacji niemieckiej właśnie w tym celu – akcentował Leszek Żebrowski.

   Historyk zwrócił uwagę na swoistą „reprodukcję” komunistycznych kadr.

   – Ci mordercy wychowywali swoją kadrę zastępczą. Ci, co dzisiaj są w tych instytucjach prawnych przy władzy, to jest drugie, trzecie pokolenie tych samych ludzi, często z rodzin ubeckich – mówił Żebrowski. – Jest takie powiedzenie, które jest bardzo celne w tej chwili i odpowiada rzeczywistości, z jaką mamy do czynienia: trzecie pokolenie UB walczy z trzecim pokoleniem AK. To się niestety tragicznie sprawdza – zauważył historyk.

   Polubienie

 22. ~ja 12 godzin i 5 minut temu
  Stuhr wbij sobie do głowy, że to z tobą jest coś nie tak, a nie z mediami. Na Polske plujesz i oczekujesz oklasków?

  http://wiadomosci.wp.pl/wiadomosc.html?wid=18037356&kat=141202&title=Maciej-Stuhr-po-tym-co-przeszedlem-nie-boje-sie-juz-niczego

  akt. 11.12.2015, 14:14

  Maciej Stuhr: po tym, co przeszedłem, niczego się już nie boję

  – Mogę nic nie powiedzieć, mogę nic nie zrobić, a oni sobie i tak napiszą co będą chcieli. Walka z mediami jest skazana na porażkę, mimo że ją podjąłem. Wytoczyłem procesy właściwie wszystkim największym wydawcom, ale to nie tak, że się obraziłem na wszystkich i chciałbym zlikwidować wszystkie media w Polsce, bo jeden czy drugi tytuł zaatakował mnie i moich najbliższych – mówi Maciej Stuhr w obszernej rozmowie z Wirtualną Polską. Słynny aktor i współautor wydanego właśnie wywiadu rzeki („Stuhrmówka”) opowiada Grzegorzowi Wysockiemu m.in. o tabloidyzacji mediów, ustawkach celebrytów z tabloidami, metodach brukowej prasy, prawdziwych aspiracjach przyszłych aktorów, procesach i walce z „mediami”, a także o tym, że w przyszłości może być jeszcze gorzej.
  (…)

  ~piotrek 11 godzin i 36 minut temu
  Ciekawy wywiad i bardzo trafne spostrzeżenia. A komentarze, cóż nic nowego… jak to już kiedyś ktoś mądry powiedział: naród wspaniały tylko ludzie 😉

  ~zac 6 godzin i 20 minut temu
  Jak zwykle kupione komentarze, cała strona jednobrzmiących pochwał, podobna ilość lajków…

  pejschaówka 9 godzin i 40 minut temu
  Panie Macieju, gratuluję odwagi i życzę Panu dużo siły w obliczu arogancji mediów i chamskich wypowiedzi niektórych internautów. Jest Pan wspaniałym aktorem i dzielnym człowiekiem.

  ~o szołom 7 godzin i 24 minut temu
  … szczególnie wtedy gdy grywa pan w oczerniających Polskę filmidłach

  ~Janina znad Drwęcy. 12 godzin i 36 minut temu
  Zaprawdę. Prawdziwy męczennik !

  ~niezależna 10 godzin i 59 minut temu
  Ja obywatelka polska nie chcę w moim kraju mediów antypolskich czyli publicystów, redaktorów, dziennikarzy jątrzących, przekłamujących, stronniczych, opluwających: p.Lis, Żakowski, Sierakowski, Olejnik i mnóstwo kolejnych. Chcę aby media były tym dobrym pomostem między polityką a społeczeństwem czyli bardzo obiektywnym a indywidualnie przelewającym swoje osobiste emocje, przynależności i gusty. Tak się działo przez ostatnie 8 lat, a w tej chwili osiągnęło szczyt. Własne poglądy ci dziennikarze niech załatwiają w prywatnych swoich gronach, może w domach, rodzinach. Dość jątrzenia i przelewania jadu w tv. Płacę abonament i chcę rzetelności i przychylności do polskiego społeczeństwa a nie złodziejskich elit, którzy się boją utraty koryt.I tyle

  ~fuj 13 godzin i 17 minut temu
  jeszcze jeden z komitetu honorowego bromka analfabety. czytał wyborczą i teraz bidak nie wie co się dzieje miał nadzieje że będzie pokłosie 2 a teraz łazi jak karolak i płacze

  ~spr 11 godzin i 31 minut temu
  Dla Polaków jako aktor jest skończony!

  ~Adios 11 godzin i 53 minut temu
  Szczury jestescie spalone, szukajcie pracy w Telavivie

  ~Max Byrna 13 godzin i 16 minut temu
  A ja mu nie wybaczę! To POkłosie jego POstawy…….W końcu nie muszę go oglądać!!!!!!!

  ~ja 12 godzin i 5 minut temu
  Stuhr wbij sobie do głowy, że to z tobą jest coś nie tak, a nie z mediami. Na Polske plujesz i oczekujesz oklasków?

  ~JA 13 godzin i 25 minut temu
  „Wytoczyłem procesy właściwie wszystkim największym wydawcom” Gratuluję poczucia humoru. Bardzo przeciętny aktor kopie się ze wszystkimi dookoła po to, żeby zaistnieć. Najlepszym sposobem na takie zachowania „gwiazdorów” jest totalne olanie gościa i nie pisanie o nim ani jednego zdania. Śmierć w mediach to najlepsza nagroda dla takiego osobnika

  ~waldek 11 godzin i 26 minut temu
  Kiedy skończycie lobbować syjonistów.

  ~jabol 12 godzin i 15 minut temu
  Wiemy już {od Pana Stuhra}, że pod Cedynią polscy wojowie przywiązywali do tarcz żydowskie niemowlęta.Nic nie ma w tym artykule o nowych osiągnięciach Pana Stuhra w dziedzinie badań historycznych, a przecież każdy chętnie by przeczytał jakie niegodziwości popełniali Polacy wobec żydów na przestrzeni wieków, no bo ta Cedynia to już spowszedniała…………….

  ~Jerzy 13 godzin i 44 minut temu
  Stuhr, czy Szczur;po latach już wiadomo kim są. Jak mówią po francusku: „tu l’as voulu” -sam tego chciałeś. Szkalowałeś Polaków-to teraz masz „Pokłosie”

  ~MP 11 godzin i 12 minut temu
  Zamiast mówić o tabloidyzacji mediów może Stuhr lepiej by się poduczył i poznał historię Polski. Może warto zacząć się martwić degradacją intelektualną zawodu aktora? Ilu ich chodzi i mówi głupoty, zwłaszcza w sprawach, na których zupełnie się nie znają? Po części wynika to ze specyfiki zawodu: aktor gra różne role, w związku z czym mu się wydaje, że zna się na wszystkim, po drugie aktorami zostają ludzie pewni siebie , przebojowi, o wysokiej samoocenie, łatwo zatracają samokrytykę, która jest niezbędna, by nie mówić głupstw. Prawda Panie Stuhr?

  ~KKKKK 12 godzin i 9 minut temu
  WIEKSZOŚ WYBRAŁA ZMIANY ,,,BO TO CO W IMIĘ DEMOKRACJI WYBRAŁO pO JEST DLA POLAKÓW ZGUBNE,,DUDA I PIS MA MANDAT SPOŁECZNY NA OGRANICZANIE DEGRADACJI POLSKI!!! CO TEN LIS ROBI W NIEMIECKICH SZCZSEKACZACH!!!

  ~yyyaa 12 godzin i 24 minut temu
  tak wyglada hazar ktory udaje Polaka tak ja udaje ze ma bujna grzywke

  ~Ruppert 12 godzin i 16 minut temu
  Kochani bywalcy teatru i kina! Maciej Stuhr, to żaden słynny aktor, ale AKTORZYNA, który koło słynnych polskich aktorów nie może sobie nawet stanąć, a jego aktualne wypowiedzi stanowią potwierdzenie tego, iż ocena ta jest obiektywna.

  ~POLAK,LECZ NIE ŻYD 13 godzin i 46 minut temu
  Maciej Stuhr: po tym, co przeszedłem, niczego się już nie boję – CHŁOPTASIU JESZCZE MŁOKOS JESTEŚ,MAŁO WIESZ,A DUŻO MÓWISZ,W TWOJEJ NACJI KAŻDY TAK MA.

  ~welik 12 godzin i 40 minut temu
  Nie byłem w stanie dokończyć czytania, przerwałem dość szybko. Ciekawi mnie natomiast co na to Ryszard Petru?

  ~rese66 12 godzin i 50 minut temu
  jestes osoba publiczna swiadomie wybrales taki zawod i nie narzekaj bo twoje problemy prz innych ktore dotykaja ludzi sa co najmniej smieszne

  ~Nina 11 godzin i 56 minut temu
  a kto to jest Maciej Stuhr.?

  ~Wujek 12 godzin i 21 minut temu
  ŚMIESZNE, powalczył trochę w sądach i już deklaruje że się nieczego nie boi? trochę słabe to…

  ~lili 13 godzin i 1 minutę temu
  Człowieku jesteś zwykłym trubadurem, twoim obowiązkiem jest bawić odbiorców, nikogo nie obchodzą twoje poglądy bo nie za to ci płacą. Kiedyś tacy kuglarze bawili przechodniów na ulicy i tam jest wasze miejsce.

  ~irko 11 godzin i 55 minut temu
  Macieju Kiedy POKŁOSIE 2 , 3 4 5 …………….10000000 !! Bedziesz BOGIEM w Izraelu ???

  ~df 12 godzin i 26 minut temu
  Nie mów hop, Szczurku, jest wiele rzeczy na tym świecie których jednak powinieneś się bać…..

  ~mariusz 13 godzin i 6 minut temu
  najlepsze w całym tekście ”słynny” hahahahhaa

  ~seen 11 godzin i 47 minut temu
  Co nas obchodzi, że media kłamią? Media nigdy nie były bezstronne, nie są i nie będą. Nigdy nie będe tez mówiły całej prawdy. Mamy w nosie Stuhra i jego problemy. My nie chcemy tutaj „uchodźców” z Syrii czy innych krajów muzułmańskich. Nie, nie jestem rasistą ani islamofobem i mam prawo powiedzieć, że „nie zgadzam się na przyjęcie islamskich uchodźców, w szczególności mężczyzn” Zamiast jednego muzułmana wolę przyjąć stu buddystów, żydów, chrześcijan, latynosów. Oni nie jadą do nas z plecakami pełnymi amunicji i trotylu, nie wysadzają się w powietrze w imię boga. Dosyć tego mydlenia oczu błahymi sprawami.

  ~enty 11 godzin i 53 minut temu
  Z mediami bedziesz walczyl ? Czlowieku, dzieki nim masz prace ! Niecierpie takich snobow z nadmuchanym ego.Zacznij deceniac to co masz, ucz sie i pracuj nad soba i nie zen sie z byle kim, to moze prasa bedzie cie traktowac powaznie. Aktor, haha.. Zalosne

  ~przemko 12 godzin i 6 minut temu
  Media i pan panie Stuhr jesteście siebie warci.

  ~M.Krak 12 godzin i 22 minut temu
  W Polsce nie robi się już produkcji, które mogłyby być ponad czasowe. „Młody Stuhr” i tak by się nie nadawał do takich filmów. Po prostu jest słaby, niewiarygodny aktor. Dobrze mu szło w kabarecie, konferancjerce – była szansa, zaprzepaścił.

  ~Borgu 11 godzin i 47 minut temu
  to jest wina plepsu ,ze zrobili autorytety od wszystkiego z aktorow i znanych sportowcow. ” Aktorów kiedyś nazywano komediantami i nikt z nich nie robił autorytetów. Tylko, że wtedy zarabiali grosze występując w teatrach. Teraz to się zmieniło, występują w reklamach, udzielają wywiadów w tabliodach, za to mają dużo więcej . To dobrze?” Co do reklam ,ok jesli widze tam aktora to jego dzialka,ale np Holowczyc wystepujacy w reklamie? albo lewandowski? PLEPS zrobil ze slawnych sportowcow autorytety od wszystkiego,jak widze np Holowczyca z jego sztucznym usmiechem w reklamie sieci telefonicznej.to odechciewa mi sie telefonowac. PLEPSIE !To sa tylko kuglarze i atleci,nie bogowie.

  ~max 11 godzin i 53 minut temu
  kolejny aktorek z niemieckim nazwiskiem tęskniący za swoimi….

  ~piotr 13 godzin i 12 minut temu
  antypolski pajac nie oglądamy nic w czym występuje

  ~TYFUS 13 godzin i 17 minut temu
  Kto się z „G….M” bije ten G….M zostanie

  ~jodik 13 godzin i 38 minut temu
  Nie chcę takich, „odtwarzaczy”.

  ~Muzyk 10 godzin i 35 minut temu
  Może już przestać ukrywać pejsy, bo wszyscy już wiedzą.

  ~gość77 12 godzin i 18 minut temu
  Zna pan takie słowo jak „przyzwoitość”? Na razie zalicza pan kompromitację za kompromitacją.

  ~Antrydebil 12 godzin i 18 minut temu
  A co on niby takiego przeszedł ?

  ~upr 13 godzin i 15 minut temu
  ja chętnie posłuchałbym więcej jego wywodów na temat historii-)))

  ~gosiak_ 12 godzin i 10 minut temu
  Media niestety robią dużo złego i nie ma na to siły. Sami wiedząc, że się szmacą. Wartości odchodzą w niepamięć, a szkoda…

  ~wkurzony 13 godzin i 27 minut temu
  Cholerny lewak, ludzie cie znienawidzili za zagranie w filmie pokłosie, proszę więc wyjechać z kraju i nie oczerniac Polaków, którzy w czasie wojny byli mordowani i prześladowani. Wstydź się panie szczur .

  ~nikita 13 godzin i 48 minut temu
  idziesz tylko za kasą bo masz to we krwi ,a to zew jednego narodu największej mafii na świecie do którego należysz ,bo polakiem to chyba nie jesteś

  ~doktorek 13 godzin i 41 minut temu
  To Stuhr był na wojnie?

  ~sum 10 godzin i 36 minut temu
  Proponuję nowy tytuł „książki” bardziej odpowiadający rzeczywistości panie Stuhr np. „Z życia wieloletniego rogacza i wybitnego znawcy historii Polski pochodzenia podobno austryjackiego”. Bardzo by do pana pasował

  ~ma ciek 12 godzin i 1 minutę temu
  Pewien szczur o karierze śnił,lecz został bucem tak,jak bucem był…

  ~biki 13 godzin i 16 minut temu
  Sam się pchana afiszę a potem płacze. Tak jak i tato gra w prowokacyjnych filmach które zakłamują historię a potem się dziwi że jest opluwany. Nie bedz dziadem i nie kłam to będziesz lubiany a jak siejesz wiatr do zbierasz burzę. Klamce to kłamca.

  ~janek 13 godzin i 16 minut temu
  jeszcze pozostało: aj waj jestem Żydem…..

  ~żyto 13 godzin i 17 minut temu
  Bój się Boga panie Stuhr… bo pokłosie takiej postawy będzie straszne

  ~meloman 13 godzin i 43 minut temu
  Najwyższy czas nakręcić film jak żydzi donosili na Polaków, oszukiwali ich i do dzisiaj próbują oszukać w odzyskiwaniu majątków. Czemu zmieniali nazwiska ? Dla czego np. nazwisko zmarłego w II Wojnie Światowej Tadeusza Frajdenberga dawano żyjącemu żydowskiemu Czechowi skoro on miał swoje?

  Polubienie

 23. http://kompromitacje.blogspot.co.uk/2015/01/olga-tokarczuk-objasnia-kabale.html

  EBENEZER ROJT

  Olga Tokarczuk objaśnia kabałę

  „- Na czym polega ta kabała, co to wszyscy o niej mówią?” – zagaduje Katarzyna Kossakowska księdza Pikulskiego w najnowszej książce Olgi Tokarczuk [1]. No i dobrze, że zagaduje, bo Księgi Jakubowe opowiadają przeważnie o sprawach żydowskich, więc czemu nie miałoby być w nich i o kabale. Ksiądz Pikulski też się z tym zgadza, odkłada na talerz spory kęs wołowiny i uprzejmie wyjaśnia Katarzynie Kossakowskiej:

  – Wierzą, że świat został stworzony ze słowa – odpowiada ten, przełykając głośno, i odkłada na swój talerz spory kęs wołowiny, który właśnie wędrował do jego ust.
  – No tak, każdy w to wierzy: na początku było Słowo. To tak jak i my. Cóż to więc za herezja?
  – Tak, waszmość pani, ale my na tym zdaniu poprzestajemy, a oni je stosują do każdej najmniejszej rzeczy.
  […]
  – Każda litera ma swój równoważnik liczbowy. Alef ma jeden, bet ma dwa, gimel – trzy, i tak to idzie dalej. To znaczy, że każde słowo złożone z liter ma swoją liczbę. – Patrzy na nich pytająco, czy rozumieją. – Słowa, których liczby są takie same, są ze sobą połączone głębokim znaczeniem, mimo że po wierzchu wydaje się, iż nie ma między nimi związku. Można na słowach liczyć, kombinować i wtedy dzieją się bardzo ciekawe rzeczy.

  Ksiądz Pikulski nie wie, czy na tym skończyć, czy to wystarczy, ale nie, nie może się powstrzymać:

  – Weźmy przykład następujący – mówi. – Ojciec to po hebrajsku „aw”. Piszemy to tak: alef, bet, od prawej strony. Matka to „em”, czyli alef-mem. Ale słowo „matka” – „em”, można odczytać też jako „im”. „Aw”, ojciec, ma wartość liczbową 3, bo alef ma 1, a bet 2. „Matka” ma wartość 41, bo alef to 1, a mem to 40. I teraz: jeżeli dodamy do siebie oba słowa, „matka” i „ojciec”, to wyjdzie nam 44, a to liczba słowa „jeled”, czyli dziecko!

  Kossakowska, pochylona nad księdzem, odskakuje od stołu, klaszcząc.
  – Jakie to sprytne! – woła.
  – Jod-lamet-dalet – pisze ksiądz Pikulski na papierze biskupa i patrzy na niego tryumfalnie” [2].

  Sprowadzenie kabały do gematrii, a gematrii do jednej z jej metod, jest, rzecz jasna, olbrzymim uproszczeniem. Ale widocznie ksiądz Pikulski uznał, że tyle na początek wystarczy. Mógłby jednak dodać starogenderowo, że jeled to dziecko płci męskiej, chłopczyk (ילד). Dziecko-dziewczynka to jalda (ילדה). Ale to głupstwo. Już gorzej, że z lamed, ל, zrobiło się lamet. Ale to też głupstwo. Najbardziej bowiem zgrzyta mi w tej scenie sam język, sprawa w powieści historycznej przecież niebłaha. Prawdziwy ksiądz Pikulski (bo to postać historyczna) nigdy nie użyłby wyrażeń „równoważnik liczbowy” czy „wartość liczbowa”, choć z pewnością potrafiłby oddać ich znaczenie w swojej osiemnastowiecznej polszczyźnie, z której Olga Tokarczuk zostawiła mu na pociechę jeno „waszmość panią” [3].

  Być może właśnie ten zgrzyt coś tam obudził w mojej pamięci, a kiedy jeszcze po cichu wymówiłem kilka kabalistycznych formuł, spłynęło na mnie zrozumienie.

  „Starożytni Żydzi używali hebrajskiego do zapisu liczb. Każda litera jest liczbą. Weźmy hebrajskie a, alef, to 1. B, bet, to 2. Rozumiesz? A teraz spójrz. Liczby są ze sobą powiązane. Weźmy hebrajskie słowo ‚ojciec’, „aw”. Alef, bet. 1 i 2 równa się 3. Zgadza się? Hebrajskie słowo ‚matka’, „em”. Alef, mem. 1, 40 równa się 41. Suma 3 i 41… 44. Zgadza się? Teraz hebrajskie słowo ‚dziecko’. Matka, ojciec, dziecko, „jeled”. To 10, 30 i 4… 44.”

  Prawda, że brzmi to podobnie do objaśnień uczonego księdza Pikulskiego? I nawet przykład ten sam. Tym razem jednak jest to monolog z filmu Pi Darrena Aronofsky’ego, a wygłasza go do głównego bohatera, genialnego (ale też zwariowanego) matematyka Maxa Cohena, jego znajomy kabalista, Lenny Meyer [4].

  W „Nocie bibliograficznej” autorka nie wspomina o tej pożyczce, choć wymienia tam (aczkolwiek niezbyt starannie [5]) trochę cudzych dzieł wykorzystanych podczas pisania Ksiąg Jakubowych. Ponieważ to jednak tylko powieść, w dodatku już w podtytule przypominająca, że została „wspomożona imaginacją, która to jest największym naturalnym darem człowieka”, podaję ten drobiazg wyłącznie jako ciekawostkę oraz świadectwo, z jak różnorodnych źródeł potrafi czerpać imaginacja Olgi Tokarczuk [6].

  …..

  [1] Olga Tokarczuk, Księgi Jakubowe albo Wielka podróż przez siedem granic, pięć języków i trzy duże religie, nie licząc tych małych […], Wydawnictwo Literackie, Kraków 2014. Korzystałem z wersji elektronicznej w formacie MOBI przygotowanej na zlecenie wydawcy przez eLiterę.
  [2] Księgi Jakubowe, III. Księga drogi, część 16, rozdział „O tym, jak ksiądz Pikulski tłumaczy wysoko urodzonym zasady gematrii”.

  [3] A oto próbka stylu księdza Pikulskiego, wyjęta z dzieła jego własną ręką pisanego, z rozdziału V O Kabali w poſpolitości y w ſzczegulności otey ktora ſię niedawnemi czaſy ziawiła w Polſzcze:
  „Z Okoliczności Kabaliſtow Zydow zdaie mi ſię rzecz ſprawiedliwa niektore dać przeſtrogi Katolikom o Kabali, ktora ſię temi czasy ziawiła w Kroleſtwie Polſkim, ażeby znać przez niewiadomość za grzech ſobie niemieli wyrazney obrazy Pana Boga, y pod płaszczykiem ciekawości niezaszli aż do piekła, według przeſtrogi Auguſtyna S. Curioſitas eſt primus gradus ad Infernum. Trzeba wiedzieć, że Kabala ieſt ſłowo Hebrayſkie, ktore znaczy po łacinie receptio, a po polſku przyięcie. […] Ta nauka Kabali ieszcze za czasow Jana S. Apoſtoła była w używaniu u wschodnich Narodow. Co ſię daie ztąd poznać, że Jan S. […] za miaſt liter imienia Antychryſta położył liczbę. Przez co zadał trudność Tłumaczom Piſma S. do poznania z liczby 666, iakie Antychryſt ma mieć swoje własne nazwiſko. […] Tak y o imieniu Antychryſta radzi S. Ireneusz niebydź zbyt ciekawym, ponieważ ſię łatwo omylić może, ato dlatego że przeciwne ſłowa mieć mogą tę liczbę. Przy tym co ięzyk, to inne litery inszą liczbę znaczące, tak naprzykład u Grekow y Zydow litera L. znaczy 20. C. 3. D. 4. U Łacinników zaś L 50. D. 500. C. 100” (X. Gaudenty Pikulski, Złość żydowska Przeciwko Bogu y blizniemu Prawdzie y Sumnieniu Na obiaśnienie Talmudystow. Na dowod ich zaślepienia y Religii dalekiey od prawa Bofkiego przez Moyżeſza danego rozdzielona na trzy części, s. 81-84; starałem się zachować pisownię oryginału).
  Przytaczana przez księdza Pikulskiego przestroga św. Augustyna Curiositas est primus gradus ad Infernum to naturalnie nasze swojskie „Ciekawość to pierwszy stopień do piekła”. I zdaje się, że w tym wypadku ksiądz Gaudenty w istocie przełożył to polskie porzekadło na łacinę i obdarował nim świętego, bo jako żywo w pismach Doktora Łaski niczego podobnego nie udało mi się znaleźć. Najpodobniejsza myśl znajduje się w traktacie świętego Bernarda z Clairvaux O stopniach pokory i pychy na początku rozdziału X (paragraf 28): Primus itaque superbiae gradus est curiositas. Mowa tam wprawdzie o pysze, ale skoro ciekawość jest pierwszym stopniem pychy, pycha zaś jest pierwszym z siedmiu grzechów głównych, słusznie można stąd wywodzić, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Cytował potem św. Bernarda między innymi dominikanin Wilhelm Perault w swoim traktacie o pysze (De superbia) z dzieła Summa de virtutibus et vitiis na początku rozdziału XXXV „De duodecim gradibus superbiae secundum Bernardum”: Primus gradus est curiositas, quae secundum Bernardum his indiciis deprehenditur… (także tutaj, 12 wers od dołu pierwszej kolumny). Nb. nie należy mylić curiositas, apetytu na ciekawostki, świerzbienia uszu, o którym pisał św. Paweł w drugim liście do Tymoteusza (4,3), ze studiositas – poszukiwaniem prawdy przy użyciu zdrowej nauki, jako i my tutaj właśnie czynimy.

  [4] Pi (1998), reżyseria i scenariusz Darren Aronofsky. Scena w kawiarni, mniej więcej w 14-15 minucie. Tłumaczenie swobodne na podstawie tekstu, który spisałem ze ścieżki dźwiękowej:
  „The ancient Jews used Hebrew as a numerical system. Each letter is a number. Like a Hebrew A, Alef, is 1. B, Bet, it’s 2. You understand? And look at this. The numbers are interrelated. Like take the Hebrew word for father, „av”. Alef, Bet. 1, 2 equals 3. Alright? Hebrew word for mother, „am”. Alef, Mem. 1, 40 equals 41. Sum of 3 and 41… 44. Alright? Now, Hebrew word for child. Alright, mother, father, child, „yeled”. That’s 10, 30 and 4… 44″.

  Trochę zamieszania sprawia różnica między pisownią a wymową. Słowo ‚ojciec’, אב (z punktacją אָב) zapisuje się (od lewej do prawej) literami alef i bet, ale czyta się aw (bet czyta się b, gdy ma dagesz, kropeczkę w środku, בּ. Słowo ‚matka’, אם (z punktacją אֵם) zapisuje się literami alef i mem, ale wymawia się em (Lenny Meyer wymawia je ejm), gdyż w zapisie punktowanym pod literą alef są dwie kropeczki, cere. Natomiast z dzieckiem nie ma problemu: pisze się je ילד(z punktacją יֶלֶד), czyli jod, lamed, dalet, a segol, trzy kropki pod jod i lamed wskazują, że po tych literach czyta się samogłoskę e (w wyliczeniach gematrycznych nie uwzględnianą).
  Nieco inny zapis monologu Lenny Meyera można znaleźć w pożytecznej książce Math Goes to the Movies:

  „The ancient Jews used Hebrew as their numerical system. Each letter is a number. Like the Hebrew A, Aleph is one. B, Bet, is two, understand? Look at this. The numbers are interrelated. Like take the Hebrew word for father Ab, Aleph, Bet, one [plus] two equals three, all right. Hebrew word for mother Am, Aleph, Mam, one [plus] forty equals forty-one. Sum of three and forty-one, forty-four, right? Hebrew word for child, mother, father, child, (ye)(le)d, that’s ten [plus] thirty and four, forty-four” (Burkard Polster, Marty Ross, Math Goes to the Movies, The Johns Hopkins University Press, Baltimore 2012, s. 57-58; Filmowi Pi poświęcony jest cały rozdział czwarty „The Annotated Pi Files”).

  Wolałem jednak sam sprawdzić, co mówi (i robi) Lenny Meyer zapisujący na marginesie gazety z notowaniami giełdowymi hebrajskie słowa i odpowiadające im liczby, ponieważ autorzy Math Goes… śledzili jego wyliczenia niezbyt uważnie i nawet pomawiają go o pomyłkę w dodawaniu, gdy Lenny przechodzi potem do słowa ‚kadem’, równoważnego liczbie 144: „At this point, Lenny scribbles the numbers 4, 30, and 10, which do not sum to 144” (s. 58). Autorzy nie zauważyli, że liczby 4, 30 i 10 odnoszą się do poprzedniego przykładu ze słowem ‚jeled’. W wypadku ‚kadem’ Lenny od razu zapisuje wartość liczbową całego wyrazu, bez sumowania wartości poszczególnych liter.

  Swoją drogą Lenny rzeczywiście w tym miejscu popełnia błąd (czy też naciąga swoją kabalistyczną interpretację), gdyż ‚kadem’ (קדם) nie jest – jak twierdzi Lenny – słowem oznaczającym ogród Eden („The word for the Garden of Eden, Kadem”), rajski ogród z drzewem wiadomości dobrego i złego. W biblijnej hebrajszczyźnie używano ‚kadem’ na określenie wschodu. Nb. z tego samego rdzenia wywodzi się greckie Kadmos (Κάδμος), imię przybyłego ze wschodu króla Tyru, który założył Teby i dał Grekom alfabet fenicki, z hebrajskim mocno spokrewniony. Dlatego alef, bet, gimel, dalet… żyją również w naszym języku jako greckie alfa, beta, gamma, delta…

  [5] Wielki polski historyk nazywał się Szymon Askenazy, nie Aszkenazy. W podtytule angielskiej książki Pawła Maciejki jest Jacob Frank, nie Jakub. Nie istnieje książka zatytułowana R. Jonathan Eibeschütz’s And I Came this Day unto the Fountain. Powinno być: R.[abbi] Jonathan Eibeschütz, And I Came this Day unto the Fountain. Pisze też Olga Tokarczuk: „Wszystkim zainteresowanym polecam lekturę dzieła [księdza Benedykta Chmielowskiego] Nowe Ateny albo Akademia Wszelkiej sciencyi pełna wydanego w świetnym wyborze i opracowaniu Marii i Jana Józefa Lipskich w 1968 roku. Prawdę powiedziawszy, należałoby się tej wspaniałej książce wznowienie”. Ale wydanie z roku 1968 było właśnie wznowieniem, wydaniem drugim, gdyż pierwsze ukazało się dwa lata wcześniej. Z czego naturalnie nie wynika, że Nowym Atenom nie przydałoby się kolejne wznowienie, choć amatorzy tej księgi Benedyktowej mogą dziś bez problemu znaleźć w internecie jej oryginalne wydanie z roku 1745.

  [6] Jest to, ma się rozumieć, jedynie hipoteza, gdyż „kabalistyczne równanie” ojciec + matka = dziecko, to niemal locus communis, gdy mowa o liczbowych tajnikach języka hebrajskiego. Pojawia się na przykład w niedawno wydanym Kodzie Estery (Bernard Benyamin, Yohan Perez, Kod Estery, Wydawnictwo Otwarte, Kraków 2013). I to łącznie z pisownią jod-lamet-dalet! Wolałem jednak życzliwie przyjąć ciekawsze źródło inspiracji. Nie jest zresztą wykluczone, że panowie Benyamin i Perez również zapamiętali elokwentnego kabalistę Lenny Meyera z Pi Aronofsky’ego.

  Nb. na podstawie tego samego przykładu z ojcem, matką i dzieckiem Agnieszka Zielińska spekuluje, czy aby liczba dziecka, 44, nie jest dobrym wyjaśnieniem najsłynniejszej polskiej czterdziestki czwórki, czyli tajemniczego imienia wskrzesiciela narodu z Mickiewiczowskich Dziadów (zob. Agnieszka Zielińska, Ortodoksyjny heretyk. Myśl społeczno-religijna Andrzeja Towiańskiego, Wydawnictwo Pandit, Kraków 2010, s. 106). Miał bowiem Mickiewicz podobno szczególnie cenić ewangeliczną dziecięcość, dającą „radosną chęć życia, wiarę, że wszystko jest możliwe” (s. 105). Cokolwiek karkołomna to interpretacja, jeśli zważyć, że wskrzesiciel narodu z Widzenia księdza Piotra odmalowany został jako „mąż straszny” o trzech obliczach, a „trzy końce świata drżą, gdy on woła”. Zaprawdę, osobliwa dziecina! Co więcej, sam ksiądz Piotr mówi o nim „był dzieckiem” – w czasie przeszłym, bezapelacyjnie minionym.

  Polubienie

 24. Kojoto:15.12.2015 14:07
  Dlatego żydowski NKWDzista Bauman mógł liczyć na ochronę we wrocławiu, a nie na to na co zasłużył, czyli więzienie.

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/dutkiewicz-otworzyl-synagoge-przemawial-w-jarmulce-i-tanczyl-z-rabinami-video

  Dutkiewicz otworzył synagogę, przemawiał w jarmułce i tańczył z rabinami [VIDEO]

  Dodane przez wachmistrz_Soroka Opublikowano: Wtorek, 15 grudnia 2015 o godz. 09:09:44

  Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wziął udział w otwarciu Małej Synagogi Pod Białym Bocianem we Wrocławiu.

  „Spotykamy się tutaj by przywrócić naszemu miastu, raz na zawsze, jego żydowskie serce” – mówił Dutkiewicz, występując w jarmułce. Potem prezydent wziął udział w zabawie, tańcząc razem z rabinami.

  Braveheart:15.12.2015 11:06
  Swój wśród swoich,czy w wyborach prezentował się jako przedstawiciel żydowski? Jeśli nie powinno się go odwołać.

  Dajaman:15.12.2015 11:10
  Istnieje obawa że żyd w państwie Polaków, który jest u władzy, będzie sprzyjał tylko swoim ignorując potrzeby tubylców(Polaków). Zawsze są takie obawy dyskryminacji.

  Jacek_POZ:15.12.2015 17:50
  I co z tego że chodził w jarmułce? Dla mnie mógłby być murzynem, tańczyć zumbę, byleby dobrze pełnił swoje obowiązki, był dobrym prezydentem Wrocławia (drażni mnie ta w domyśle antysemicka retoryka na Kresy.pl) Dutkiewicz musi być bardzo dobrym prezydentem skoro mieszkańcy Wrocławia wybrali go na kolejną już kadencję!

  Polubienie

 25. http://ksiazki.onet.pl/wiadomosci/bonkowski-apeluje-o-odebranie-obywatelstwa-nowej-rudy-oldze-tokarczuk/q3d5mw

  Senator PiS apeluje o odebranie honorowego obywatelstwa Nowej Rudy Oldze Tokarczuk

  Waldemar Bonkowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, nawołuje do odebrania Oldze Tokarczuk honorowego obywatestwa Nowej Rudy. Jego zdaniem wypowiedzi pisarki stoją w sprzeczności z założeniami polskiej polityki historycznej.

  Dwa dni po uroczystym wręczeniu Tokarczuk Nike, pisarka w wypowiedzi na TVP Info oskarżyła Polaków o obłudę i złe traktowanie mniejszości narodowych: „Wymyśliliśmy historię Polski jako kraju tolerancyjnego (…). Tymczasem robiliśmy straszne rzeczy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów”. Jej wystąpienie wywołało protesty i oburzenie wśród społeczeństwa.

  Rada miejska Nowej Rudy, miejsca zamieszkania Olgi Tokarczuk, stanowczo odcięła się od fali krytyki wymierzonej w stronę laureatki Nike. Jednak członkowie stowarzyszenia Noworudzcy Patrioci skierowali do władz żądanie pozbawienia autorki „Ksiąg Jakubowych” honorowego obywatelstwa. Uzasadnili decyzję tym, że wypowiedź pisarki stała w „absolutnej sprzeczności z założeniami polskiej polityki historycznej”. Twierdzą, że złamała art. 133 KK: „kto publicznie znieważa naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

  „Jako mieszkańcy Nowej Rudy czujemy się przez panią Olgę Tokarczuk znieważeni i wyrażamy wolę, aby przestała być uznawana za ambasadora naszej lokalnej społeczności”, napisali we wniosku sformułowanym 24 listopada. Kilka dni później wpłynęło następne, prawie identyczne pismo, złożone przez senatora Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Bonkowskiego z Pomorza.

  ~JEEF : Argument idiotyczny po prostu ta polityka historyczna ta Pani mija się z prawdą i to bardzo porównuje naród Polski do morderców żydów i to błędne wnioski wyciąga z przypadków złego traktowania żydów i dolepia nam mordę morderców Jaka polityka historyczna litości . Historia ma być prawdziwa a nie upolityczniona inaczej nie będziemy mogli uczyć się z niej i wyciągać wnioski Przypadki nie stanowią podstaw aby naród określać mordercami .Świat do Niemców nie stosuje tej zasady a były by bardziej podstawy aby tak ich osądzać

  ~Obywatel : Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego w 1968 na polecenie władz ZSRR Polacy wypędzili z Polski tzw. „syjonistów” ale tak nie do końca. Adam Michnik Bronisław Geremek Jacek Kuroń Jerzy Urban (sam osobiście w Radiu TOK FM mówił że jest Żydem). Dlaczego nie dostali paszportu w jedną stronę ? Byli lepsi i gorsi Żydzi ? I jak to się ma do oskarżeń że Polska w 1968 roku wypędziła ostatnie żydowskie ofiary które przeżyły Holokaust ? W Krakowie policja z pistoletami maszynowymi nie musi pilnować synagogi 24 godziny na dobę (widziałem to w Rzymie – ale cóż Mussolini a w domyśle Hitler i faszyzm). Dni Kultury Żydowskiej w Krakowie to święto transmitowane przez publiczną Telewizję Polską. Jerzy Urban i Adam Michnik to milionerzy wydający swoje gazety i tygodniki bez cenzury.Dlaczego więc pisze się o Polsce antysemickiej która wyssała nienawiść z mlekiem Matki ? Czy ktoś w Polsce zabił Żyda jak niedawno zdarzyło się w żydowskiej szkole we Francji ? Czy ktoś chce zabić Adama Michnika i Jerzego Urbana ?

  ~anka do ~Ciekawe: Zebrałam Ci kilka postów z jednej strony. Wszędzie są żydzi, …są wszędzie tam gdzie jest pieniądz, władza i słabość ofiary. Żydzi są wyrzutkiem ludzkości, najbardziej zepsutym i niegodziwym narodem na świecie, o mentalności i skłonnościach najpodlejszych i najbrudniejszych. Postaram Ci się krótko odpowiedzieć.ak to prawda że wypędziliśmy żydów z Polski w 68′ , ale było to spowodowane postawą żydostwa na świecie. 2 tysiące agentów Mosadu penetruje stale gospodarkę i politykę w Polsce. To chore, dajemy takim Żydowsko Ukraińskim podrzutkom schronienie a oni jeszcze na nas plują a inne podrzutki żydowskie te ich plwociny wydaja ku uciesze głupców ,masochistów i innych Żydów.

  TomekG do ~Obywatel: Żydów wypędzono z „powodu” tego, że Polacy(w sensie społeczeństwa) w wojnie z 1967 roku, w której Izrael pokonał wspierane przez ZSRR kraje arabskie, kibicowali na przekór władzy Izraelowi. Mówiło się wtedy, że polscy Żydzi pokonali ruskich Arabów. Był to po prostu pretekst do czystek. Dotarło coś?

  ~Janusz HH do ~Prawdzic: to ja ci cos powiem z dnia dzisiejszego ,minelo juz dosc dlugo od czasu wojny,mieszkam w Hamburgu,niby na codzien nie widac zydkow,ale wyjdz na ulice i krzycz na glos precz z JUDE ,gwarantuje ci ze jestes zatrzymany na 3 miesiace jako antysemita,a teraz wyjdz na ulice i krzycz glosno precz ze swinskimi POLAKAMI moze bede nawet niektorzy klaskac.

  ~miron : Doszło do tego, że ,,autorytety” w potępianiu nacjonalizmu zapomnieli , iż w Izraelu nacjonalizm w postaci radykalizującego się syjonizmu jest oficjalną ideologią państwową. Pani Anna Applebaum , małżonka Radosława Sikorskiego , , zauważyła , że nacjonalizm jest ,, potrzebny” Ukraińcom ( co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie). Gdy Izraelici mogą sobie syjonizm praktykować, a pani Applebaum- Sikorska może Ukraińcom udzielić na nacjonalizm dyspensy, to tubylczym ,,autorytetom” moralnym wolno tylko ,,potępiać” polski nacjonalizm, więc ,,potępiają”.

  ~PYTEQ do ~perfidia: No tak, w Jedwabnem kilkunastu Polaków z kijami zapędziło 1600 Żydów do stodoły, upchali ich tam piętrowo, polali benzyną, którą z tych kijów wycisnęli i z tych kijów strzelali do tych co z tej stodoły chcieli uciec. Niemców okupujących całą Polskę tam nie było i na wszystko Polakom przez całą okupację pozwalali. Oczywiście gdy w Kielcach zrobiono ten pogrom, to Polska była krajem całkowicie suwerennym, sowietów z NKWD na czele w Polsce nie było, a Polacy robili co chcieli. W UB oczywiście Polacy też bywali, tylko dziwnie wszystkie najwyższe stołki zajmowali żydzi, głównie zaimportowani z ZSRR. Pełno żydów było również we wszystkich instytucjach państwowych i publicznych, aż dziw skąd ich się tyle w Polsce znalazło. Czy nie dziwi cię, że za czasów II RP przy tak wielkim jak dziś się mówi antysemityzmie ani takiego Jedwabnego, ani takich Kielc nie było???.

  ~Moi znajomi zydzi bardzo sie cieszyli z tego wyjazdu. do ~Obywatel: Nikt ich nie wyrzucal ani nie wyganial sami chcieli wyjezdzac, nawet my Polacy zazdroscilismy im, ze urywaja sie z komuny. Wyjazdy byly celowo zorganizowane z pomoca organizacji zydowskich, aby obecnie zbijac na tym interes, aby teraz mowic i montowac tablice jak to Polacy ich wyrzucali. a gdzie sa tablice przeciez po stanie wojennym Polakom dawano paszport w jedna strone. Kto w tych czasach byl przy wladzy, wlasnie – zydzi.

  ~Co pani Tokarczuk wie o niewolnictwie? : Polacy posiadali niewolników? To chyba wersja historii a’la Helena Michnik? BTW niewolnictwa: czy pani Tokarczuk mogłaby powiedzieć, jaka narodowość czerpała przez parę wieków największe korzyści z handlu niewolnikami? Jaka narodowość organizowała wyprawy do Afryki po niewolników i handlowała schwytanymi Afrykańczykami? Naczelną zasadą było niedopuszczanie innych nacji do znaczącego udziału w zyskach z tego lukratywnego interesu.

  ~cebulak : Nie kolonizowalismy innych krajow. Nie posiadalismy niewolnikow, wrecz przeciwnie, dawalismy wolnosc innym narodom na wszystkich kontynentach. Nie mordowalimsy Zydow tylko ich ratowalismy, za to Zydzi mordowali Polakow w pierwszych latach PRLu. Ta szabesgojka nie ma pojecia o czym mowi. odebrac wszystkie nagrody, zabrac paszport i wyslac na banicje.

  Polubienie

 26. http://plejada.pl/wywiady/hanna-bakula-mam-poglady-z-piekla-rodem/130fnj

  HANNA BAKUŁA: MAM POGLĄDY Z PIEKŁA RODEM

  Uznana malarka i pisarka. Najlepiej tworzy jej się w łóżku. Niedawno wydała książkę „Jak być ogierem do końca życia”. Szczera, inteligentna i kontrowersyjna. Określa się mianem soft feministki. Od zawsze miała poczucie własnej wyjątkowości. Jej zdaniem ma duszę i serce z kosmosu. Uważa, że świat kręci się wokół seksu i nie wierzy w miłość na całe życie. Jako dziewczynka wymarzyła sobie pięciu mężów. Jest po czterech rozwodach, a jej plan z dzieciństwa się właśnie spełnił – ma teraz pięciu „mężów” naraz. Michał Misiorek, specjalnie dla Plejady, rozmawia z Hanną Bakułą.
  (…)
  Myśli Pani, że ma Pani wielu wrogów?
  Z pewnością mniej, niż powinnam. (śmiech) Nie lubią mnie głównie te osoby, które mnie nie znają. Ludzie, którzy choć raz mnie spotkali, lubią mnie. Zostałam tak wychowana, że jestem miłym człowiekiem. Oczywiście poglądy mam z piekła rodem, ale przecież nikogo do nich nie namawiam. Nie krzyczę: nie wychodź za mąż, nie miej dzieci, nie chodź do kościoła. Żyję tak, jak lubię i nie mam w ogóle mentorskich zapędów. Nie przepadają za mną również osoby, które nie są w stanie mnie zrozumieć. Jestem dość nietuzinkowa, a ludzie z reguły są bardzo banalni. Polacy głównie nie myślą samodzielnie. Najlepszym tego dowodem są ostatnie wybory. Ktoś, kto oddał głos na Kukiza, niedowidzi. Widać, że to nałogowiec, osoba niewykształcona i agresywna. Może nadaje się do wywołania bójki na weselu, ale nie do Sejmu. Ludzie będą bardzo żałowali decyzji, którą podjęli. To głosowanie przejdzie do historii jako czarne głosowanie. Ale długo to nie potrwa. Ludzie nie wytrzymają i wyjdą na ulice. Wiem, co mówię! Mam dobrą intuicję, a poza tym jestem malarką, więc uważnie się przyglądam i widzę wszystko!
  (…)

  ~kafar : …no to mamy następnego pustaka , którego słuszne media kreują na :…spotkanie z ciekawą osobą . Przeczytałem trochę ten wynik wysiłku tej produkcji medialnej propagandy i opadły mi ręce . Ta osoba nie jest ciekawa w żadnym aspekcie . Szuka ciepła wśród ludzi … i przyjaźni , szuka akceptacji u innych , kiedy sama jest właśnie egocentryczną , agresywną , zimna hipokrytką . Więc ! , dlatego trudno jej zaakceptować ludzi takimi jakimi oni są i znaleźć to czego szuka . Jednak na to ona nie wpadła , mimo swej nadwzroczności i nieprzeciętnej inteligencji . Bo jej ego na to jej nie pozwala. Wyszukuje u nich wady charakteru takie jakie sama posiada . Pewnie dlatego , że uważa , iż przeciwieństwa charakterów się przyciągają oraz uzupełniają , a kiedy w konsekwencji trafia na ludzi do niej podobnych jest rozżalona na świat i właśnie tych ludzi , nie widząc tu udziału własnej osoby . Ona nie pojmuje , że obracając się w towarzystwie ludzi jej pokroju , czyli sobie podobnych trafi tylko na ludzi swojego pokroju właśnie . Czyli !. gdzie ten jej wspaniały rozum się podział , kiedy prostych wniosków nie ma , a są tylko jej swojskie oceny . I to się nazywa towarzystwo wzajemnej adoracji ! …, więc w jakim stopniu rozmowa z taką osobą może coś wnieść do światopoglądu zwykłego czytelnika , czytelnika takiej prozy . . Chyba tylko to , aby pokazać iż są ludzie na świecie , których ich ego samych ich przerasta . Czyli ! puste media promują pustych ludzi i odwrotnie . I to co tu napisałem , nie jest w żadnym przypadku z mojej strony hejtem tej osoby ,… a jest to zwyczajna konstruktywna polemika na temat tego co tu można przeczytać .

  ~Poker : Cieszę się, że przeczytałem w całości ten wywiad. Przynajmniej z całą stanowczością mogę stwierdzić, że p. Bakuła to zwykła hipokrytka. Pogardza ludźmi sama będąc jedynie żałosnym fragmentem człowieka. Talentu ta pani nie ma żadnego. Na miano artysty trzeba sobie zasłużyć. Pani jest zwykłym beztalenciem i co najwyżej celebrytką, która zjawiła się na tzw. salonach chyba jedynie dlatego, że któremóś bogatemu koledze ze wszystkimi zębami i włosami oczywiście wlazła do wyra. Oczywiście jak była pani dużo młodsza i być może choć trochę atrakcyjna. W moich oczach jest pani starym pudłem, pudernicą bez polotu i talentu. Taka…bakuła po prostu. Jest pani tak prosta intelektualnie jak pani plebejskie nazwisko.

  ~marius21 : Zdziwionu jestem. Jak mozna robic wywiad z morderczynia. Sama przyznala, ze miala kilka skrobanek. I powiedziala to w stylu – miec skrobanke to tak jak zrobic susiu. Czy ta morderczyni nie zdaje sobie sprawy ze zabila kilka istnien ludzkick. Czy nie zdaje sobie sprawy, ze ludzie pragna dziecka i by je wychowali? Nie ona zdecydowala, ze zycie czlowieka jest mniej wazne od jej figury. I wy robicie z nia wywiad, uznajac za jakiegos eksperta. Jestescie do niej podobni, wy mordercy poprzez wspoludzial

  ~franek do ~przypomnijcie tą elitę!!: No właśnie!! I teraz ci „wybrańcy losu” jak ja ich nazywam odsunięci od przysłowiowego koryta , będą robić wszystko żeby wyprowadzić ludzi zainteresowanych tym na ulicę , żeby zostało jak było za PO, albo tych którzy słuchają jednych i tych samych Mediów, patrz TVN24, Polsat,GW itd.,itp.. Ja zawsze powiadam tak; żeby wyrobić sobie zdanie o czymś , to muszę wysłuchać obydwóch stron , tak jak w sądzie, bo inaczej mój osąd będzie niesprawiedliwy, wypaczony, a do tego wysłuchawszy obydwóch stron muszę uruchomić dobrze swoje szare komórki mózgowe i odpowiednio to wszystko przefiltrować.
  Widzę , że władza która odeszła nie może, nie potrafi przetrawić faktu przegranej, a że ma do pomocy Petru aroganckiego, cynicznego pijarowca , to będą robić wszystko , żeby wyprowadzić ludzi niemyślących na ulicę i to właśnie nazywa się ZAMACH STANU!!

  ~mądry : Media, w tym przerażone zapowiedzią istotnych reform media publiczne, w ostatnich kilkunastu dniach widziały wyłącznie Trybunał Konstytucyjny i marsz opozycji. Świat zaczynał się i kończył na tym. Pomijano całkowicie lub marginalizowano bardzo ważne dla Polaków wydarzenia. Z bitwą o Trybunał nic nie mogło konkurować, a szkoda, ani złożenie ustawy o sześciolatkach, ani złożenie ustawy o podatku bankowym, ani początek wdrażania programu „Rodzina 500 Plus”, ani zawarcie korzystnego dla Polski porozumienia na szczycie klimatycznym w Paryżu, ani wpłynięcie pierwszego statku z gazem do gazoportu w Świnoujściu (którego budowę zainicjował premier Jarosław Kaczyński), ani też odzyskanie wolności przez porwanych polskich marynarzy. Dla mediów „walących” (to odpowiednie słowo) w rząd nie były to wydarzenia istotne. Dla Polaków – odwrotnie. Starano się też dokumentnie przemilczeć fakt, że blisko 50 wyroków Trybunału Konstytucyjnego było za czasów koalicji PO-PSL ogłoszonych z opóźnieniem. Wtedy „zaprzyjaźnione telewizje” nie wylewały jakoś krokodylich łez, a teraz nabrały na ten temat wody w usta.

  Polubienie

 27. http://film.onet.pl/wiadomosci/beata-szydlo-zdziwilam-sie-ze-ida-dostala-oscara/rlv04b

  Beata Szydło: zdziwiłam się, że „Ida” dostała Oscara

  W rozmowie z „Gościem Niedzielnym” Beata Szydło krytycznie wypowiedziała się na temat Oscara dla „Idy”. Zdaniem pani premier film nie był dobrą promocją Polski, a wręcz przeciwnie – przedstawił nasz kraj w niekorzystnym świetle.

  – Oczywiście fakt, że polski film otrzymuje tak ważną nagrodę, jest dużym wyróżnieniem. Jednak według mnie akurat ten na pewno nie był promocją Polski, raczej rysował jej negatywny obraz. Pod względem artystycznym też mi się niespecjalnie podobał. Zdziwiłam się, że dostał Oscara – oceniła Beata Szydło.

  Pani premier odniosła się również do zamieszania wokół spektaklu „Śmierć i dziewczyna”, wystawianego we wrocławskim Teatrze Polskim, w którym wysępowali m.in. aktorzy porno. Przypomnijmy, że wokół sztuki na podstawie twórczości noblistki Elfriede Jelinek narosło w ostatnich tygodniach wiele kontrowersji. Spotkało się to z protestami środowisk katolickich; minister kultury prof. Piotr Gliński zapowiedział, że „za pieniądze publiczne pornografii w polskich teatrach nie będzie”.

  – Chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że mój rząd będzie konsekwentnie pilnował, aby za pieniądze publiczne nie były realizowane wydarzenia kulturalne, które naruszają ogólnie akceptowane normy społeczne i wartości – podkreśliła Szydło w „Gościu…”.

  ~Gedeon do ~Gar: Za pomoc Żydom Niemcy zamordowali 75 000 Polaków i 1 Duńczyka. Dzięki takim jak ty w następnym Holokauście który tacy jak ty szykują nikt palcem nie kiwnie, Jesteś bezczelnym antysemitą.

  ~xxxxx do ~Gedeon: ty pedo za pomoc Zydom niemcy w czasie calej wojny zabili KILKASET POLAKOW a i ta liczba jest zawyzona , a twoj ojciec mordowal dzieci Zydowskie podczas okupacji , przed smiercia je gwalcac !

  ~ANDY do ~awers: Powiadasz, że pośrodku ? To ile złota i dzieł sztuki zdobyli na tamtej wojnie Niemcy, a ile Polacy, po połowie ? Ile ofiar cywilnych w GG ponieśli Niemcy, a ile Polacy, też po równo ? Ile obozów KL zbudowali Niemcy w Polsce, a ile Polacy w III Rszeszy, też po równo ? I wreszcie ile Polacy zabili Żydów, a ile Żydzi z UB zabili Polaków, też po równo ? zwiń

  ~razabi do ~homik: Co do Jedwabnem. Część Żydów , która Polaków uważała za sąsiadów a nie za wrogów już dawno kwestionuje kult Jedwabnem. Sami opowiadają jak to po wejściu Armii Radzieckiej wielu Żydów ochoczo współpracowało z NKWD denuncjując Polaków . Większość ze wskazanych przez donosicieli nigdy nie wróciła do domu. Po wejściu do Jedwabnego Niemców SD tylko wykorzystało sytuację umożliwiając odwet Polaków za donosy do NKWD. Na pomniku w Jedwabnem widnieje informacja o śmierci 1600 żydów zamordowanych i spalonych w stodole. Jakaż to musiała by być stodoła aby tyle osób tam się zmieściło? Czy jakikolwiek chłop miał taką stodołę?

  ~kew do ~razabi: ……..a mnie interesuje skąd była benzyna jako ,że w 39 nawet do czołgów brakowało i zostawiano je bez walki; na polskiej wsi nie było benzyny, bo niby po co ona?Pierwszy motor w mojej wsi pojawił się w ’58, pierwszy samochód w ’64. Benzyny na wsi w czasie II WW nie było, bo i do czego miała być potrzebna ? Dla Niemców był to przecież surowiec deficytowy , było go mało, to sprzedali by go Polakom ?

  ~bleble do ~kew: No jak to skąd ? Kupili na czarnym rynku od żydów za podwójną cenę.

  ~kew do ~bleble: …no tak nie pomyślałem

  ~znajacy realia do ~kew: to była nafta, która była w każdym domu

  ~kew do ~znajacy realia: ……wszędzie pisali o benzynie; nafta mogła być, ale tak dużo?Ile do tej lampy potrzeba litr ?

  ~historyk do ~razabi: W Jedwabnym wtedy nie było stacji benzynowej ani samochodów tak jak w USA co wskazuje że bajda o Jedwabnym została sfabrykowana w zmotoryzowanym USA.
  Nawet gdyby coś w tym było prawdy to Goebels by to rozwrzeszczał na cały świat. Jedwabne było w tedy pod władzą niemiecką i za to musiałby się tłumaczyć prezydent Niemiec. Kwaśniewski niepotrzebie tam sie produkował.

  ~tyle w temacie do ~razabi: Wiadomo że to bzdura i paszkwil. Stodoły w tamtych czasach to były wielkości 4/5do 6m (20-24m2). Poza tym chłopi zostali tam ściągnięci, aby pokazać co się z nimi stanie jak będą pomagać żydom.

  ~Blisko Jedwabnego do ~tyle w temacie: Sołtys ,ktory nie wyznaczył Polaków do pomocy Niemcom w obocznej Piątnicy został powieszony.Dlaczego o tym się nie pisze.

  ~pytanie : Proste pytanie.
  DLACZEGO NA CAŁYM ŚWIECIE NIKT NIE LUBI ŻYDÓW ???

  ~niejud do ~pytanie: A kto może lubić pasożyty żerujące na innych narodach i zarazem je nienawidzące jako gojów?

  eddie6pdpd do ~pytanie: BO TO W WIEKSZOŚCI LUDZIE POKROJU CMENTARNYCH HIEN I PISIEGO ŁAJNA !!!! WZOREM ŻYDA TO KARTOFEL -KALKENSTEIN I KORNHAUZER-DUDA !!!! CZYLI ŁGARZE I KACZE ŁAJNO W JEDNYM !!!

  ~Maria : Recenzentka filmowa Pani Szydło ? A co na to Broszka ?

  eddie6pdpd : JAKIM NALEZY BYĆ BIGOTEM I BEZMÓZGOWCEM, ABY FILM KTÓRT DOCENIŁ CAŁY ŚWIAT FILMOWY, I FILM KTÓRY OTRZYMAŁ OSCARA W OCZACH POLSKIEJ MARIONETLI I PISIEGO BŁAZNA NIE BYŁ NASZYM WYBOREM, I JEST OSZOŁOM ZDZIWIONE ŻE OTRZYMAŁ NAGRODĘ KTÓRĄ KAZDY BY CHCIAŁ, TYLKO NIE KACZE ŁAJNA!!!!! PREMIER -MARIONETKA W KACZYM ŁBIE SIECZKA !!!! ŻENADA I WSTYDZE SIĘ TAKIEGO POLITYKA I PREMIERA, TO ŚWIAT JUŻ SIE ZAŚMIEWA , DOBRZE ŻE NIE Z NAS TYLKO TYCH PRZY KORYCIE !!!!

  ~super do eddie6pdpd: cały swiat docenił a film nie zarobił na siebie do tej pory

  eddie6pdpd do ~super: PIENIADZE TO NIE WSZYSTKO, A NASI BIGOCI I PISOLIBY ROBIĄ WSZYSTKO ABY TO DZIEŁO ZNIESŁAWIĆ, TYPOWE DLA KACZEGO ŁAJNA !!!!!

  ~intellectual : Zdziwiła się? Każdy antypolski film dostanie Oscara.

  ~phi do ~intellectual: Czyli Titanic, Avatar i Infiltracja też są „antypolskie”?

  ~intellectual do ~phi: Nie rozumiem skąd wyskoczyłeś, jak filip z konopi, z tym porównaniem. Więc powtórzę jeszcze raz, każdy antypolski film dostanie Oskara. A choćby nie wiem jak był szmirowaty, wystarczy że jest antypolski.

  ~XXXX do ~intellectual: ANTYPOLSKI ????????CZY NIE CZAS TCHORZU PO 60 LATACH PRZYZNAC SIE DO SASIEDZKICH MORDOW ?????????? NIE CZAS JASNOGORSKI PIELGRZYMIE ???????????????? TYLKO 200.000 WYKONCZYLISCIE TYLKO A MOGLO BYC WIECEJ PRAWDA ?

  ~intellectual do ~XXXX: Kiedy powstanie film o Polakach ratujących Żydów z narażeniem własnego życia, jako że Polska była jedynym okupowanym krajem, w którym za ratowanie Żydów groziła śmierć. Dlaczego była jedynym krajem? Bo Niemcy znali dobrą duszę Polaka i wiedzieli, że Polacy będą ratowali Żydów, więc wprowadzili karę śmierci za to. Kiedy powstanie film, w którym wyraźnie o tym powiedzą?

  ~intellectual do ~XXXX: Kto ci naopowiadał takich bzdur? Widać jesteś łatwowierny. Wszystko ci można wmówić. Osławione Jedwabne, na przykład, to żydowskie kłamstwo, a niemiecki mord.

  ~morales : Pani premier pytania dotyczące żydów tak jak ten film który został nakręcony żeby oczernić POLAKÓW to prowokacja a wiadomo z kogo składa się jury przyznające Oscary o czym głośno mówił Marlon Brando . Żydzi chcą od POLAKÓW odszkodowania które są szacowane na wartość całych lasów w POLSCE. Nie słyszałem żeby przez ostatnie 8lat rząd po i psl walczył o dobre imię POLAKÓW wręcz przeciwnie byli bardzo zadowoleni z tak przedstawianych POLAKÓW w czasie drugiej wojny a Pani moim skromnym zdaniem będzie walczyć o dobre imię POLAKÓW co słychać w odpowiedzi na pytanie dotyczące tego tendencyjnego filmu zwiń

  ~Agat do ~morales: Nie obrażaj pani prezydentowej

  ~morales do ~Agat: Żydów dzielimy na TYCH którzy stali w kolejce z dziećmi na rękach do komory gazowej i na tych którzy nie chcieli ICH wpuścić do usa gdy uciekali przed hitlerem . W POLSCE mieszkają i rządzą ci drudzy podli do granic możliwości pewnie z małymi wyjątkami nie wiem jeszcze do których pani prezydentowa należy na razie robi dobre wrażenie ale jak jest ” po owocach ich poznacie” pozdrawiam

  ~prawda do ~morales: Ależ skąd, żydów dzielimy na tych co służyli w Wermachcie(150 tys.), tych co służyli w NKWD (ok.700 tys) i dziesiątki tysięcy kolaborantów służących okupantom po obu stronach. Aha! Zapomniałem o tych tysiącach służących w UB i IW.

  ~PAX do ~Bartek: W NKWD służyło od 50-84% żydów w różnym okresie, kadra kierownicza GUŁAG-ów składał się niemal ze 100% żydów.

  ~PLN : Brawo pani premier czas skończyć z promowaniem Polski jako oprawcy w czym rząd PO był bezbłędny to przez takie filmy jak ,,Ida” czy ,,pokłosie” jesteśmy postrzegani w świecie gorzej niż naziści i wreszcie cała ta sytuacja nakręcana jest przez żydów bo jak wiadoma ta nacja chce wykupić Polskę a z Polaków (czyt. gojów) zrobić sobie niewolników w ich własnym kraju i jeszcze żebyśmy ich wciąż przepraszali i płacili im za Niemieckie zbrodnie a w Niemczech wręcz przeciwna sytuacja jest rząd robi wszystko by zatrzeć pamięć ludzi o ich zbrodniach tam nikt nie kręci filmów o tym jak Niemiec żyda zabił a jak już to nie Niemiec tylko nazista !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ~ZLT do ~PLN: ~PLN -ie twoja pani premier elokwentna jest tylko w naszym rodzimym grajdole ,jak juz go opuści staje sie nad wyraz koncyliacyjna,kiwa główka potakuje

  ~PLN do ~ZLT: Za to twoi Kopacz i Tusk reprezentowali wybitnie interes Polski w świecie przez osiem lat tańczyli jak im zagrali EU .Gratuluję włącz myślenie!!!pewnie jesteś jednym z tych co to chcą przyjąć imigrantów to weź ich do siebie!!!!

  Polubienie

 28. to ja tylko dodam w temacie:

  Bardzo dziękuje Ci Tom za ten film! Gross, Tokarczuk, Wegener, Obama, Comey… i inni wam podobni mali Goebbelsi i przeciw-polscy, przeciw-słowiańscy oszczercy i kłamcy… napawajcie się… także i waszą jewropejska i usraelską spuścizną, skoro ośmielacie się zaprzeczać faktom!!! 😦

  Polubienie

 29. „Uwielbiam” czytać, jak np. potomkowie żydokomuchów, czy innych żydoanderowców piszą, jak to „my, „Polacy” jesteśmy mordercami tzw. żydów, kolonizatorami i właścicielami niewolników”, itp. Szkoda, że ta czerwono-zielona żydobanderóweczka jeszcze nas Polaków o handel tymi niewolnikami nie oskarżyła, ale pewno tu jej już to przez usta, czy palce nie przeszło, patrz Ibrachim Ibn Jacob

  antymajdan @antymajdan:
  Czy nie znajdzie się jakiś prawnik w naszej ojczyźnie, który złoży doniesienie do prokuratury na taką gnidę z paragrafu o tzw. „mowie nienawiści”? Dlaczego tylko te mendy, które sobie wymyśliły te paragrafy mają z nich korzystać? Przecież gdyby ktokolwiek inny stosował takie uogólnienia w odniesieniu do np. żydów, to od razu poza wielkim piskiem i skowytem różnych środowisk znalazło by się też doniesienie do prokuratury. Przekonał się o tym m.in. profesor Krzysztof Jaśkiewicz, który prawie 3 lata temu udzielił wywiadu dla popularnonaukowego magazynu i wspomniał o żydach, którzy pomagali mordować w czasie holokaustu innych żydów. Prokuratura wszczęła dochodzenie w tej sprawie a mendia rozpoczęły wściekłą kampanię nienawiści wobec niego. Ludzie, zróbmy coś!

  miras @MiraS:
  Bo ci żyłka peknie od tej wścieklizny. Ukraińcy mordujący żydów znaleźli sobie patronów w organizacjach zydowskich ?? Amerykanie i Niemcy spiskują przeciwko Polsce. Takiego bełkotu przypała nie czytalem dawno. Zreszta przeczytałem tylko 3 zdania. Wystarczyło.

  czas_przebudzenia @Czas_przebudzenia:
  Zło ciągnie do zła. Podstawą działalności wyznawców zła jest wyszukiwanie pożytecznych durni do popierania użytecznych fragmentów z ich kłamliwych idei. Szmatławcy banderowscy to właśnie taka esencja zła. Pożyteczni durnie, którzy nic dla Ukraińców nie zyskali nienawiścią, ale jak widać nieustannie służą diabłu (nawet gdy są ateistami). Takich pożytecznych durni na usługach króla zła było wielu: niemieccy zbrodniarze, sowieccy zbrodniarze, litevuscy zbrodniarze z lasów ponarskich itd.. Oni dopiero po czasie mogli zorientować się, że niczego nie uzyskali dla swych państw, a przeciwnie – poprzez swoje zbrodnie dawali przyczynek do klęski swych narodów. Również sporo Żydów uległo propagandzie wyznawców zła – oni też byli jedynie pożytecznymi durniami, którzy czasami wierzyli w jakiś mityczny Syjon a nie zdawali sobie sprawy, że to tylko idea wyznawców króla zła. —-. Dla mnie dość ciekawe było obserwowanie, jak przez ostatnie dwie dekady ludzie w Polsce dawali się nabierać na propagandę „przyjaznych sąsiadów” po ogromie zbrodni sprzed zaledwie siedmiu dekad. Dobrze że dziś tych pożytecznych durni (jak MiraS) jest coraz mniej, a coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, że byli tylko pionkami do ustawiania przez ideowych kłamców.

  http://kresy.pl/wydarzenia/znana-pisarka-olga-tokarczuk-polacy-to-mordercy-zydow-kolonizatorzy-i-wlasciciele-niewolnikow/


  Olga Tokarczuk. Fot. wikimedia commons

  ZNANA PISARKA OLGA TOKARCZUK: POLACY TO MORDERCY ŻYDÓW, KOLONIZATORZY I WŁAŚCICIELE NIEWOLNIKÓW

  8 października 2015|11 komentarzy|w Polska, społeczeństwo, Wydarzenia |Przez Redakcja

  Laureatka tegorocznej literackiej Nagrody Nike Olga Tokarczuk na antenie TVP Info przedstawiła własną wizję historii Polski, według której Polacy robili „straszne rzeczy” jako kolonizatorzy, właściciele niewolników i mordercy Żydów.

  Zdaniem pisarki, znana powszechni historia Polski jest wymysłem, który ma mało wspólnego z prawdą.

  „Zaczynam myśleć, że my śniliśmy własną historię. Wymyśliliśmy sobie historię Polski, jako kraju niezwykle tolerancyjnego, otwartego, jako kraju, który nie splamił się niczym złym w stosunku do swoich mniejszości”– powiedziała TVP Info Tokarczuk.

  Podkreśliła, że temat pogromów z okresu II wojny światowej i późniejszego, jako Polacy zamietliśmy pod dywan, a zaczęliśmy sobie wyobrażać, że jesteśmy narodem, który walczy o „wolność waszą i naszą”.Postuluje wręcz napisanie historii Polski od nowa:

  „Myślę, że trzeba będzie stanąć z własną historią twarzą w twarz i spróbować napisać ją trochę od nowa, nie ukrywając tych wszystkich strasznych rzeczy, które robiliśmy jako kolonizatorzy, większość narodowa, która tłumiła mniejszość, jako właściciele niewolników czy mordercy Żydów”.

  Warto zwrócić uwagę, że w wypowiedzi Tokarczuk pobrzmiewają echa nie tylko niedawnych skandalicznych i antypolskich wypowiedzi Jana T. Grossa, ale również znanego ukraińskiego historyka, Jarosława Hrycaka, lansowanego m.in. na łamach „Gazety Wyborczej”. W wywiadzie dla tej gazetyszef katedry historii Ukrainy na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie oskarżył Polskę o prowadzenie na Kresach Wschodnich polityki kolonialnej. Wspólnie z dziennikarką prowadzącą wywiad zrównał także żołnierzy AK z banderowcami UPA.

  Przeczytaj: Ukraiński historyk: Polska traktowała Ukrainę jak Francja Maghreb, a UPA to ukraińskie AK

  Olga Tokarczuk w przeszłości należała do Partii Zielonych. Była również członkiem redakcji Krytyki Politycznej.

  Wp.pl / TVP Info / Kresy.pl

  tagore @tagore:
  Olga Tokarczuk to obywatelka Polski narodowości ukraińskiej akceptująca neobanderowską wizję przeszłości.

  nina-pl @nina.pl:
  Z całym szacunkiem ale jest Pan w błędzie. Urodziłem sie w tym samym szpitalu w Sulechowie co ona. To że to durny lewak nie znaczy że Ukrainiec.

  tagore @tagore:
  Wynika z tego ,ze nikła znajomość historii zakładając brak złych intencji i świadomej manipulacji
  pozwala na manipulację ludźmi niezależnie od wykształcenia.

  danish @danish:
  To, że ktoś się urodził w Polsce nie znaczy że jest Polakiem. A na zachodzie Polski pełno jest Ukrainców, niestety.

  raf66 @Raf66:
  Każdy lewak pluje na Polskę i na historię Polski, przy tym oczywiście „polskie” media milczą, władza nie robi nic żeby zapobiec takim wypowiedziom. Olga Tokarczuk- taka sama „polka” jak Szechter z GW……. Daj Boże aby po 25.10.2015 coś się zmieniło. Raf66

  kp @KP:
  Nic nowego, kolejni „rycerze” z zastępów lewicowo-liberalnej gazety „walczą” o wykrzywienie obrazu Polski i Polaków tak aby w efekcie wyhodować „nowego” Polaka stworzyć nową Polskę. Jaką? A to wiedzą już tylko „wielcy” architekci. Bądźmy pewni, że nie będzie to miły dla większości obraz. Instrumenty budowy są zwyczajowe: kolejne kłamstwo, półprawda, zastraszanie oskarżeniami o rasizm, mowę nienawiści itp. Tego można się było spodziewać dziś i w przyszłości, a jedyne rozwiązanie to demaskowanie celów tych środowisk i przedstawianie wersji historii prawdziwej. I tu pytanie, dlaczego wszystkie projekty i ludzie próbujący coś robić w sprawie mediów opartych na innych treściach niż lewicowo-liberalne byli brutalnie zwalczani, np. o. Rydzyk, senator Bierecki? Jasne przy zachowaniu obiektywnych standardów dyskusji projekt lewicowo-liberalny nie ma szans!

  jaroslaus @jaroslaus:

  Polubienie

 30. O. Tokarczuk: „Kwestia pogromów jest sprawą oczywistą”. L. Żebrowski komentuje.

  Kurier Rumski
  Published on Nov 24, 2017

  Marek Musialik
  Wystarczy nie kupować jej fantasmagorii.P.Leszek jak zwykle w punkt.

  Giacinto Di Messina
  Co ta ukraińska menda bredzi??? Albo jest naćpana albo upośledzona umysłowo: konstytucyjne prawo do bezkarnego głoszenia kłamstw i oszczerstw 🤣

  Ryszard Bukowski
  Niech ta Ukrainka zajmie się rolą Ukraińców w zagładzie Żydów, bo temat jest omijany jakby parzył. Zresztą jako Ukrainka ma do tego prawo. Szkaluj kobieto swoich rodaków. Jest za co! Polakom kobieto daj spokój, choćby dlatego że stworzyli ci ludzkie warunki do życia. Najlepiej jednak wyjedź na stałe do na Ukrainę i nigdy nie wracaj do Polski. To nie hejt tylko rozsądek. Ta jej nacja urządziła Polakom Wołyń!

  Simon Luzny
  Zeby bylo jasne: p. Tokarczuk chciala najpierw napisac esej, prace „… o tym fenomenie…” (domyslam sie z kontekstu, ze chodzi o pogromy, polski antysemityzm itd.), ale „(…) im bardziej sie zaglebialam w to wszystko, to zdalam sobie sprawe, ze jest to niezwykle zlozony temat (…), (…) ze on nam mowi o naszej zbiorowej tozsamosci, o mechanizmach zapominania, wypierania roznych prawd historycznych (…), o poskim antysemityzmie (…)”, i teraz UWAGA: „(…) i uznalam, ze ja nie mam jakby aparatu takiego pojeciowego, eseistycznego i naukowego zeby opowiedziec te historie, i jedyne, co mam, to (…) umiejetnosc zamienienia tego w historie, powiesc. (…)”.
  Zeczywiscie, jedyne co ta pani potrafi, to zamienianie historii w powiesc i te wypowiedz dedykuje wszystkim fanom pani pisarki, ktorzy karmia swoje antypolskie demony historiami wyssanymi ze srodkowego palca. Latwiej jest wymyslac historie, niz konfrontowac sie z faktami, i powyzszy fragment traktuje jako swoisty „coming out” tej pani. Przynajmniej teraz juz wiemy.

  antylemingable
  Swoje poglądy to niech pani Tokarczuk głosi u siebie, na UPAinie. Tam na pewno znajdzie o wiele więcej wiernych czytelników.

  Odyseusz
  Dla mnie osobiście, Jakub Frank to zwykły hochsztapler i manipulant, i nie widzę nic szczególnie inspirującego w jego życiu. Współczesna historia pełna jest tego typu oszustów i naciągaczy, ale Pani Tokarczuk, natchniona oparami intelektualnej liturgii odprawianej przez Michnika i Grossa, postanowiła nadać zakurzonej opowieści sprzed trzech wieków, o żydowskim naciągaczu, posmak metafizycznej alegorii. U Tokarczuk czuć niemal religijne natchnienie, gdyż w jej mniemaniu, w historii sprytnego przywódcy sekty rzekomo kryje się jakaś wielka tajemnica i ukrywana prawda o Polakach, Polsce i naszej relacji z Żydami. Po stronie Żydów jest zawsze filozofia, mistycyzm i tajemnica, a po stronie Polaków zawiść, ciasnota i żądza krwi. Jak się słucha Tokarczuk i czyta( z niedowierzaniem i udręką) wypociny Twardocha w formie( powiedzmy) felietonów, to odnosi się wrażenie, że wśród tych „elit”i salonów jest jakaś wręcz mordercza rywalizacja na zohydzenie Polakom ich kraju i historii. I to nie ma nic wspólnego z krytycznym myśleniem, które jest potrzebne i ważne; to są zawody w pluciu do celu.

  Odyseusz
  Kwestie pogromów raczej nie są kwestia oczywistą( tu proszę pisarkę o daty, liczby , miejsca i źródła), natomiast jest raczej pewne, iż Pani Tokarczuk prezentuje poziom egzaltowanej pensjonarki z OGROMNYMI brakami warsztatu historyka.

  undooil
  Mowa ciała tej kobiety, świadczy o tym, że „przymilnie” kłamie. „żydowski czerwony ocean hipokryzji”…..wypowiadać się w imieniu Polaków.

  Lukasz Ruszczyk
  Okrutne że w Polsce takie osoby są promowane ,nagradzane i wydawane. Szok po prostu szok jak można tak bredzić jak można bezkarnie tak zakłamywac historię. Żyjemy naprawdę w republice bananowej skoro takie nawiedzone zakłamane gnidy są w stanie funkcjonować w przestrzeni publicznej. I nie mam na myśli pana Leszka. Mam nadzieję że ta pseudo inteligentka odpowie za te bzdury.

  Mario Kubicowy
  „nawet jeśli to nie prawda to mam prawo o tym mówić”
  dziękuję, tyle mi wystarczy…

  Jerzy Borowicz
  Używa słowa my, nasze itp….ciekawe jakim prawem …nie jest przecież Polką…jest Ukrainką z polskim obywatelstwem.Ale należy pamiętać, że pycha kroczy tuż przed upadkiem….tak więc niedługo znajdzie się na śmietniku historii.

  Angela Merkel
  tokarczuk to żydowska kłamczucha, pod żadnym pozorem nie kupować jej paszkwilów!! wgle wszystko co gw i tvn promuje należy omijać szerokim łukiem.

  hipertracker
  Wpierw mówi, że pogromy „to sprawa oczywista”, a potem dodała, że „nawet gdyby to było nieprawdą…”, co za polskojęczne bydlę.

  240252
  Jakie ma prawo mówić o „polskim antysemityzmie” ktoś o takim ewidentnie ukraińskim nazwisku! Niech się zajmie banderowskimi rzeziami, których ofiarami padali również ukraińscy Żydzi. O tym ani piśnie, ta pseudopisarka. O obrońcach krzyża na Krakowskim Przedmieściu w 2010 r. wyrażała się publicznie, że to są polskie „rytuały plemienne”. Ta żałosna pustogłówka z Wałbrzycha nie ma najmniejszego prawa nazywać siebie „polską pisarką”, bo jest głucha i ślepa nad ducha polskiego narodu, może być jedynie „pisarką polskojęzyczną” . O pogromach i kto je organizował też nie ma bladego pojęcia (pod zaborami carska Ochrana a po 1945 r. – UB opanowane przez Ruskich i przez Chazarów, aby przedstawić Polskę jako kraj antysemicki i skłonić ocalałych Żydów do wyjazdu do nowo powstającego państwa Izrael). Paple, co jej Michnik nakazał, bo za to dostanie kolejne stypendium „”literackie” w Bundesrepublice. Obok innych fałszerstw, również musimy w tym pokoleniu ścierpieć takich podrabianych „pisarzy”, jak Tokarczuk i jej pobratymiec, obszczymur Stasiuk. Ale ich czas mija, nadchodzi wielkie Oczyszczenie i następne pokolenie będzie o takich lokajach chazarskiego mainstreamu mówiło z obrzydzeniem, jak teraz mówi się o sługusach goebbelsowskich.

  Polubienie

  • Leszek Żebrowski – komentarz do wystąpienia PAD „O pogromie kieleckiem”

   Bydgoska Czarownica
   Published on Nov 14, 2017

   Bydgoska Czarownica
   Published on Nov 14, 2017
   SUBSCRIBE 35
   W KC PZPR w prawie 70% było funkcjonariuszy pochodzenia żydowskiego! Leszek Żebrowski
   Całość na kanale – asmeredakcja

   Polubienie

 31. Teraz Olga Tokarczuk dostała nagrodę Nobla. W internecie jest wiele komentarzy o tym
  Oglądałam na YouTube komentarz pani Ewy Kurek (polecam) i Karonia, chyba u Roli.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.