190 SL”aWa, SL”oWa, SL”u(c)H, (u)SL”ySz, KL”aS’C’/T’, KLaSK+aC’/T’, cHLaST+aC’/T’, GLa+”SKaC’/T’, ZL”o, Z”aL, So”L, CaL”y, CaL”+oS’C’/T’, CiaL”o, KoL”o(R), KLuS+aK,.. czyli allo-allo WaZ”Ne BaGNo…

SL”a+Wa, SL”oWa, SL”u(c)H, (u)SL”ySz, KL”aS’C’/T’, KLaSK+aC’/T’, cHLaSTaC’/T’, GL”a+”SKaC’/T’, ZL”o, Z”aL, So”L, CaL”y, CaL”+oS’C’/T’, CiaL”o, KoL”o(R), KLuS+aK,.. czyli allo-allo WaZ”Ne BaGNo…

MoGe” tak jeszcze pewno DL”uGo, a MoZ”e nawet jeszcze DL”uZ”ej, ale po co..?

Czy już ktoś rozumie, które słowiańskie RDzeNie są rodzaju tzw. satem, a które tzw. kentum?

No i co, wygląda na to, że CaL”a ta tzw, kentumizacja, to TyLKo WTo”RNe ZNieKSzTaL”CeNie PRzeZ uPRoSzCzeNie DoKoNyWaNe W KReoLSKicH Je”ZyKacH oD-SL”oWiaN’SKicH, JaK TZW. L”aCiNa, GReKa, Czy Je”ZyKi GeRMaN’SKie!!!

No… proszę to obalić… np. przez porównanie tych samych słów w innych językach, ciekawe co wyjdzie i jaki rodzaje RDzeNi otrzymamy… założę się, że te tzw. satem ZaNiKNa”, gdy porównamy słowa języków tzw. kentum…

Także twierdzenie, że tzw. kentum BYŁO PIERWSZE od tzw. satem, to NIEPRAWDA, dodatkowo ten tzw. paradygmat dźwiękowo-językowy rzekomo odtworzony w tym tzw. PIE, TO NIC INNEGO JAK SZEROKI ZAKRES DŹWIĘKÓW WCIĄŻ UŻYWANYCH W JĘZYKU SŁOWIAŃSKIM…

12 thoughts on “190 SL”aWa, SL”oWa, SL”u(c)H, (u)SL”ySz, KL”aS’C’/T’, KLaSK+aC’/T’, cHLaST+aC’/T’, GLa+”SKaC’/T’, ZL”o, Z”aL, So”L, CaL”y, CaL”+oS’C’/T’, CiaL”o, KoL”o(R), KLuS+aK,.. czyli allo-allo WaZ”Ne BaGNo…

 1. Co do wymiany jeszcze mi podsunąłeś kilka:
  KŁaŚĆ – KRaŚĆ
  ŻaL – ŻaR
  CiaŁo – CiaRy/Ki
  DŁuG/i – DRuG/H
  GŁaDZiĆ – GRoDZiĆ
  CHLaSTaĆ – H/CHaRaTaĆ
  ŁaD/Ny – RaD/y
  KŁuS/oWaC – KRuSZ/yĆ/eC
  WoLa – WóR/WoReK
  SKoMLeĆ – SKaRŻyĆ
  PRoSiĆ – PŁoSZyĆ
  ŁaZiĆ – RaZiĆ
  TLiĆ – TRZeĆ
  CeL/oWaĆ – CeR/oWaĆ
  KuLeĆ – KuRZyĆ
  ŁuG – RóG
  ŁuNa – RuNo
  PioŁuN – PioRuN
  ŁoNiĆ[SKŁoNiĆ/WyŁoNiĆ/PŁoNiĆ] – RoNiĆ
  ŁaN – RaN/a/NNy
  „Zbitki”: RoLa, LaRWa, KRóL, LaWiRoWaĆ, GoRLiĆ.

  Moim osobistym zdaniem ta wymiana Ł/L=R/RZ to jedno i to samo, jak to, o czym piszesz powyżej, nieprawda i tyle w temacie. Wymiana zachodzi tylko u pożyczających, ale u nich litery nie mają znaczenia stąd ta magia.

  Polubienie

  • SZACUNEK!

   Proszę, rozwiń to co napisałeś powyżej, opisując każdy z powyższych przykładów np. jednym zdaniem na znaczenie/słowo/rdzeń, o co w tych znaczeniach chodzi itd, ale z odnośnikiem na co najmniej 1 źródło! Na podstawie tego NaLeZ”y zrobić oddzielny artykuł o problemie L -> R -> L -> R!!! Jak napiszesz to, od razu tu to puszczam.

   A, ale ja te rdzenie poustawiałbym jakoś, w grupy alfabetycznie, czy jak..? Wtedy siła przekazu będzie jeszcze większa.

   Uważam, że jest to TYLKO KOLEJNY DOWÓD NA TZW. ŻE ZAKRES DŹWIĘKOWY JĘZYKA SŁOWIAŃSKIEGO ODPOWIADA TZW> PARADYGMATOWI JĘZYKOWO-DŹWIEKOWEMU TZW. PIE!

   PZDRWM.

   Polubienie

  • Proponuję przyjąć te „rdzenie”, jako wstępną podstawę do dalszego porównywania…

   https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_roots

   https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:List_of_Proto-Indo-European_nouns

   Proponuję naukowy sposób, od zapisu dźwięków, po przez sposób porównywania, bazujący NIE TYLKO NA „ŹRÓDŁACH PISANYCH/ATESTOWANYCH”, ale także oparty na SŁOWACH OBECNIE UŻYWANYCH W JĘZYKU SŁOWIAŃSKIM.

   Podważam i nie uznaję za POPRAWNE tzw. „odtworzenie zakresu dźwięków tzw. PIE”, jak i oficjalnie głoszonych poglądów, co do powstania, czasu kiedy to nastąpiło, powiązań, praw… itd, związanych z tzw. językoznawstwem, a szczególnie w związku z językiem Przed Słowiańkim i jego Następcą Językiem Słowiańskim i jego gwarami /dialektami, jak np. tzw. język polski, czy raczej lehicki, lahszy…

   Polubienie

 2. skribha on 2015-10-19 o 17:40 said:
  PNa”Ce’S PNa”Cze PLa”Cza”‚S PLaCza”C a PL”aSKi PLaC oPL”aCi’S oD PoL”aCi PoLeM Z PoDoLa, TaKa NaSza RoLa i DoLa

  skribha on 2015-10-19 o 18:10 said:
  Zainteresujcie się zamianą dźwięków zapisywanych jako „C” = „T” = „D”… ale nie tylko, bo np. tym:

  CieC, CieK, CzaS, (Sz)Cze(R)Z”yC’/T’, CzeSaC’/T’, Cie”Z’Ko, Cie”Z”aR, CieNKi, CiaSTo, Cia(c)Ho, CzaKo, CzaPKa, CzoSNeK…
  SieC, SieKaCz, SieKieRa, SieDzieNie, SieC’, SiCz, (o)SiKa, Szyja, SzyC’/T’, Se”Dzia, SieDeM…
  KieCKa KieLeCKa, KieSa, Ke”S, KaSa, KaCza, KaSza, KieSzeN’, Ke”DzioR, KuN’, KuNa, KuSy, KuC, KiC…
  (c)HyC, (c)HyZ”o, HuK, (c)HaK, HuSaRz, (c)HaCzyK…

  Co tu jest tzw. satem, a co tzw. centum/kentum/hentum?

  Dlaczego nikt poza Słowianami, nie wymawia dźwięku „C”? Czy T czy C było pierwsze, a może istniały oba?
  Cia”C’, czy Tia”T’… Stawiam na istnienie C + wymienianie się dodatkowo z T/D, S/K,G,H…

  o”/uWaZ”aM, Z”e C jeST oSia” PR+oBLe+Mu ZNieKSzTaL”CeN’ PRzeZ uPRaSzCzaNie WyMoWy ZaPoZ”yCzeN’ oDSL”oWNy(c)H, CzyLI TZW. CeNTuM/KeNTuM/HeNTuM…

  TZW. KeNTuM Nie Ma Dz’Wie”Ku „C”… A co może ma?!! 🙂 hehehe…

  Polubienie

  • Z dźwiękiem T/C/Ć jest to samo, co z R/L, głupota, ale akurat T/C żyją w ciekawej zależności. To są osobne, samodzielne dźwięki, litery o własnym znaczeniu, żyjące obok siebie. Problemem, że ta wymiana, ta zależność jest kompletnie niezrozumiała i wsjo wrzucają do 1 wora…

   Cęgi – Tęgi
   Pocić – Pot
   Lecieć – Latać – Lot – Lać – Lato
   Dać – Datek
   Lico – Lity
   Co – To (To chyba najlepszy przykład)
   Czego – Tego
   Czemu – Temu (Ten też niczego sobie)
   Macać – Mataczyć
   Macka – Matka
   Sieć – Siatka
   Lotny – Łacny
   Tykać – Cykać
   Tyczka – Cieczka
   Bat – Bacz/ny
   Bić – Bit/y
   Kot – Koc
   I t.d.
   Zbitki: Tłuc, Taca, Toczyć, Czatować.

   Polubienie

   • Hehe… czujesz blusa! 🙂

    O tym też trzeba oddzielny wpis skrobnąć! A dodatkowo porównać to z np. odpowiednimi słowami tzw. kentum..

    Założę się, że będzie widać, tylko zniekształcone, uproszczone rdzenie tzw. centum/kentum/hentum…

    Polubienie

  • T(R)Z”oS, T(R)Z”aSK, TKaCz
   CZaS, CzoSNeK, CaCuSzKo/CaCu(c)HNo, KaCzuSzKa, KoZ”u(c)H, KoZa, KoSa, KL”oS, KoSzyK…

   Jeśli w językach tzw. centum/kentum/hentum NIE WYSTĘPUJĄ OBA RODFZAJE RDZENI, TO ŚWIADCZY O UPROSZCZENIU OD TZW. PARADYGMATU JĘZYKOWEGO TZW. PIE!

   http://www.academia.edu/7090899/Paradygmaty_j%C4%99zykoznawstwa_dzisiaj
   Paradygmaty językoznawstwa dzisiaj
   Daniel SŁAPEK
   Uniwersytet Wrocławski Ateneum-Szkoła Wyższa w Gdańsku

   https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zykoznawstwo

   https://pl.wiktionary.org/wiki/paradygmat
   paradygmat (język polski)
   wymowa:
   IPA: [ˌparaˈdɨɡmat], AS: [paradygmat], zjawiska fonetyczne: akc. pob.

   znaczenia:
   rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

   (1.1) filoz. zbiór pojęć i teorii tworzących podstawy danej nauki; zob. też paradygmat w Wikipedii
   (1.2) jęz. system form odmieniającego się wyrazu; zob. też paradygmat w Wikipedii

   wyrazy pokrewne:
   rzecz. paradygmatyzm m
   przym. paradygmatyczny

   etymologia:
   (1.1–2) gr. παράδειγμα

   http://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/b-paradygmat-b;13873.html

   paradygmat

   7.02.2013
   Czy można użyć słowa paradygmat w odniesieniu do działalności firmy, np. „Paradygmatem jest fakt, że produkujemy klocki, a piłki są dopełnieniem produkcji”?

   Paradygmat w użyciu przenośnym jest dosyć bliski paradygmatowi w lingwistyce – w obu wypadkach chodzi o pewien wzorzec i sposób działania (odmiany wyrazu albo postrzegania rzeczywistości i działań podejmowanych w niej). Zdanie, które Pani przytoczyła, brzmi pretensjonalnie, a w zestawieniu z banalnym bądź co bądź przedmiotem Państwa działań – wręcz komicznie. Jeśli nie mylę się co do zamierzonej treści, to można ją oddać słowami: „Naszym podstawowym wyrobem są klocki, a piłki są dopełnieniem produkcji”.
   Mirosław Bańko, Uniwersytet Warszawski

   https://en.wikipedia.org/wiki/Proto-Indo-European_language
   https://en.wikipedia.org/wiki/Centum%E2%80%93satem_isogloss
   (…)
   The centum–satem division is an ostensible isogloss of the Indo-European language family, related to the different evolution of the three dorsal consonant rows of the mainstream reconstruction of Proto-Indo-European (PIE):[1]

   While the division forms an isogloss in synchronic descriptions of historical Indo-European languages, it has rarely been proposed as a genuine phylogenetic division of the diachronic development of the Indo-European phylum.[2]
   *kʷ, *gʷ, *gʷʰ (labiovelars) merged in satem languages
   merged in centum languages *k, *g, *gʰ (plain velars)
   *ḱ, *ǵ, *ǵʰ (palatovelars)

   However, the diachronic reality of the supposed „satemization” in the eastern language branches has been largely dismissed since the late 20th century (in other words, it has been dismissed that satem and centum languages each derive from a respective branch of PIE), for example with the discovery that Tocharian, the most eastward Indo-European language, is a „centum” language; it is now thought that each branch became centum or satem independently.[2]
   (…)
   …..
   Oj następny artykuł, tym o PaRa+DyGM+aCie musi powstać…

   Polubienie

 3. CeLoWo, CeRoWaC/T’, CzeRW, PSzCzeLaRz, SzCzeLNa…
  SL”oWo, SL”aWa, S’LiW(K)a, S’LiNa, SiLNa, SoLNa… SzL”a, SzaL, SzaL”, SzaL”Wia, SieN, SieWKa, SzKLaNeCzKa, SzeLeST, SzaLeN’STWo, LeNiSTWo, SeLeR
  ZLeW, ZaLeW, Z’Le, ZL”e, ZieLeN’, jeLeN’, ‚,Zie”C’, ZieW, ZWieWNa, ZeL”Wa, ZeRWaC’/T’, ZioLo, ZieLaRKa
  GiL, GL”oWa, GLaSKaC’/T’, GL”oS, GL”o”/uSza, GL”o”/u(c)Ha, GL”o’/uG…
  KL”uS, KLuSKa,KL”oS, KLaSa, KLaCz, KluCz, KLoC, KLoSZ, KLaKieR, KLaSeR, KaRCeR, KoNieC, KoLoWRo”/uT…
  (c)HLeW, (c)HLeB, (c)HLo”/uST, S(c)Ho”/uWaC’/T’, (c)HaL”aSoWaC’/T’, S(c)HaB? SL”aBy…

  Mamy tu i tzw. satem i tzw. centum/kentu/hentum i jeszcze więcej…

  I żeby nie było… Ja nie twierdzę, że te wszystkie rdzenie/słowa pochodzą z języka słowiańskiego… Nieważne… ważne, że WYMAWIAMY JE INACZEJ NIŻ INNI, a zwłaszcza niż ci tzw. kentumowcy!!! My umiemy to wypowiedzieć, a oni nie…

  Polubienie

 4. WNuK; WNyKi; WNe”Ka; WiNKo; WiN”SKo; WiNSZoWaC”; WyNiK, Wa”SKi; WiNiC”; WiNKieL; WoN”; WoNNy; WaNNa; WyKLuCZyC”; WL”uCZyC”; WL”aZiC”; WL”uKa; WuLKa; WL”uCZKa; We”cH; HuNCWoT?

  Czy o takie szeregi wyrazowe Wam chodzi, bo nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam?

  Polubienie

  • Dobrze myślisz… Szukamy rdzeni podobnych, także po przez ZAMIANĘ LITER/DŹWIĘKÓW, ale wg wzorów np. R = L, w zależności, czego dotyczy ta dana cecha.
   Akurat tu np. nie widzę raczej wspólnego rdzenia dla:

   Wy+KLuCz+i/yC’/T’,
   Wy+NiK,
   We”cH;
   HuNCWoT

   Nie mówię, że wszystkie moje przykłady są dobre, bo sam szukam, ale zobacz i poćwicz najpierw rdzenie z np: coś tam + Z -> S -> C/T -> K/H/G/…
   Masz tu co najmiej 3 zagadnienia do porównania:

   1. rough breathing S -> H w tzw. grece i następstwa SeL+ioS = HeL+ioS = eLi+os, czyli zamiana S na nieme H w tzw. mykeńskim/ahaiskim/greckim
   2. R = L, C = T, D = T, H = K = G… w j. słowiańskim itd, czyli zamiana L na R w indo-irańskich
   3. Z = S = C = K = G = H = j… czyli tzw. satem / centum/kentum/hentum, czyli zniekształcenie PRzeD SL”oWiaN’SKieGo WZoRu przez późniejsze uproszczenie, na podstawie obcego podłoża językowego.

   Powoli zbliżamy się do oznaczania pojęć… w ludzkim języku… hehehe

   Polubienie

 5. Dzięki za podpowiedź. Na pewno warto poćwiczyć. A czytałeś artykuł, do którego odnośnik wstawiłam w temacie o słowniku? Tamten sposób wydaje się być dość pomocny, szczególnie w przypadku wyrazów zbudowanych ze zbitka rdzeni…

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.