200 Corded Ware in the Central and Southern Balkans / [Tzw. Kultura]* Ceramiki Sznurowej w Środkowych i Południowych Bałkanach

cw balkans
CW_in_Balkans_Map_1.png (Kliknij by powiększyć)

I oto publikujemy 200 artykuł, w hołdzie dla Naszych Wspaniałych Słowiańskich Przodków i poświęcony Ich Wiecznej Pamięci!!!🙂

Bardzo polecam tę szalenie interesującą pracę naukową, z dziedziny archeologii, czyli Starej Nauki, (czyli badamy skorupy itp.), napisaną temat ostatnich odkryć dotyczących tzw. Kultury Ceramiki Sznurowej / Toporów Bojowych i miejsc z nią związanych, a „nagle i niespodziewanie” odnajdywanych na znacznym obszarze tzw. Półwyspu Bałkańskiego, dodatkowo ściśle połączonych z Tradycją Wielkiego Stepu, czyli tzw. Indo-Europejczykami! Przedstawiamy tu odnośniki na źródło tej pracy, pierwotne napisanej w języku angielskim, wstępne polskie tłumaczenie jej streszczenia, jak i kilka ciekawych uwag, co do tego, co może z tego wyniknąć w najbliższej przyszłości…

Oj, coś czuję, że będzie działo się… i R1a znów zmiesza i wstrząśnie „nieomylną germańską nauką”… jak zwykle, z resztą! 🙂

Jeśli macie jakiekolwiek uwagi, także co do jakości tłumaczenia, błędów, niejasności itd. prosimy o ich zamieszczanie, a to co trzeba zostanie poprawione.

Miłego czytania!

SŁAWA I CHWAŁA NASZYM SŁOWIAŃSKIM PRZODKOM, ZWŁASZCZA TYM Z TZW. KULTURY CERAMIKI SZNUROWEJ / TOPORÓW BOJOWYCH!!!

http://polishgenes.blogspot.co.uk/2015/07/corded-ware-in-central-and-southern.html

Monday, July 27, 2015

Corded Ware in the Central and Southern Balkans

[Tzw. Kultura]* Ceramiki Sznurowej w Środkowych i Południowych Bałkanach

I never knew that corded ware penetrated deep into the Balkans. According to this recent paper, it certainly did, even as far as present-day Greece.

Nigdy nie wiedziałem, że [tzw. Kultura] Ceramiki Sznurowej przeniknęła w głąb Bałkanów. Zgodnie z tym najnowszym papierem dotarła tam na pewno, nawet aż tak daleko, jak obecna Grecja.

Abstract: The analysis of corded ware and accompanying artifacts reveals the nature of its appearance across the Central and Southern Balkan Eneolithic during three cultural-chronological horizons. The first horizon corresponds to the Early Eneolithic, namely the Bubanj-Salcuta-Krivodol cultural complex (BSK), while the second corresponds to the Cotofeni culture. The third horizon, showing chronological continuity with the second, and set within the Late Eneolithic/Early Bronze Age, has a site distribution that encompasses the territory of nearly the entire Balkan Peninsula, where corded ware is found together with other steppe elements which are present in large numbers, such are burials under mounds and the appearance of the domestic horse.

Streszczenie: Analiza [tzw. Kultury] Ceramiki Sznurowej i towarzyszących [jej odnalezionych] przedmiotów, ujawnia naturę pojawiania się jej w przeciągu Środkowej i Południowej Bałkańskiej Epoki Miedzi** podczas trzech kulturalno-chronologicznych widnokręgów. Pierwszy widnokrąg odpowiada Wczesnej Epoce Miedzi, mianowicie [tzw.] Zespołowi Kultur Bubanj-Salcuta-Krivodol (BSK), podczas gdy drugi odpowiada [tzw.] Kulturze Cotofeni. Trzeci widnokrąg wykazując chronologiczną ciągłość z drugim, umieszczony jest w [tzw.] Późnej Epoce Miedzi / [tzw.] Wczesnej Epoce Brązu i rozmieszczenie [jego] stanowisk archeologicznych, obejmuje obszar niemal całego [tzw.] Półwyspu Bałkańskiego, gdzie [przedmioty tzw. Kultury] Ceramiki Sznurowej zostały znalezione razem z innymi składnikami [kulturalnymi pochodzącymi ze] stepu, które są obecne w dużej liczbie, jak pochówki pod wzgórkami [kopcami / kurhanami] i występowanie konia udomowionego.

Aleksandar Bulatovic, Corded Ware in the Central and Southern Balkans: A Consequence of Cultural Interaction or an Indication of Ethnic Change?, The Journal of Indo-European Studies, Volume 42, Number 1 & 2, Spring/Summer 2014
https://www.academia.edu/6851833/Corded_Ware_in_the_Central_and_Southern_Balkans_A_Consequence_of_Cultural_Interaction_or_an_Indication_of_Ethnic_Change

See also…

Population genomics of Early Bronze Age Europe in three simple graphs
http://eurogenes.blogspot.com.au/2015/07/population-genomics-of-early-bronze-age.html

andrew said…
Does it follow that the Mycenean Greeks were direct descendants of Balkan Corded Ware culture members?
July 27, 2015 at 2:14 PM

Davidski said…
That’s a possibility, but they may have come from a much later wave of steppe invaders.
Mycenaean genomes are on the way, so we shall see.
July 27, 2015 at 2:53 PM

Chad Rohlfsen said…
On the other hand, the emergence of corded ornament could have a closer correlation with sheep herding and its spread. It is known that sheep was very important and often the most numerous animal in the subsistence of steppe populations, so the fact that during the next Usatovo culture, which settled in the territory of the Tripolje culture, the number of sheep remains rose even higher is not suprising.

Corded ornament inspired by a wool cord could have spread together with the knowledge of wool processing, which goes side by side with the emergence of wool textiles in the Bell-beaker culture, where one of the most frequent ornaments was made with a cord.

I think they’re linking it with the ancestors of Bell Beaker, which is probably more in-line with this. Sheep weren’t a Corded Ware thing, but spindles are pretty common in Bell Beaker, and the wool „cape or whatever you call it”?, held in place by those famous Beaker pins.
July 28, 2015 at 4:14 PM

Chad Rohlfsen said…
This basically runs from 4200BCE and into the EBA.
July 28, 2015 at 4:19 PM

Chad Rohlfsen said…
Read into the paper some more. You’ll see links into Kostolac, in-turn, Vucedol, of course, later this ends in Beaker. Basically, a faint horizon, if you will. Daggers, wool, corded pots, and footed and pedestal bowls from Eastern Beakers to the Kuban Steppe.
July 28, 2015 at 4:27 PM

Chad Rohlfsen said…
„Cotofeni culture, populations of which, together with Kostolac populations, would form the base of the 2nd corded ware horizon in the central and southern Balkans.”
Kostolac and Baden mix created Vucedol, where we have R1b.
This is pretty much what I’ve been saying for the last year or two. I think that we need to look here for L51.
July 28, 2015 at 4:36 PM

Mike Thomas said…
Great article, and a much needed summary of the current state of research.
Awaiting the Palaeogenetic component ..
August 1, 2015 at 6:50 AM

alex D said…
Just a question Davidski when do you expect the Mycenaean genomes?
Also any thoughts on the rich burial Tumuli/Kurgans in ancient Macedon – possible steppe invaders like the one’s belonging to Thracians?
September 18, 2015 at 5:41 PM

Davidski said…
I’ve heard that Mycenaean and various Copper and Bronze Age Balkan samples have already been tested, but I have no idea when the results will be published. Maybe later this year, and if not, then definitely next year.
September 18, 2015 at 5:54 PM

…..

Przypisy i wyjaśnienia

[*]
Przypisy tłumacza pisane w nawiasach […].

[**]
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chalkolit
Chalkolit, (zwany też eneolitem lub epoką miedzi) – jedna z epok prehistorii, okres przejściowy między archeologicznymi epokami kamienia i brązu, w trakcie którego wśród ludów neolitycznych weszły do użycia pierwsze wyroby z metalu, przede wszystkim z miedzi (narzędzia, broń, ozdoby), chociaż nadal w powszechnym użyciu były narzędzia wyrabiane z kamienia i krzemienia.

Czas trwania eneolitu był zróżnicowany terytorialnie. Na terenach dzisiejszej Polski pierwsze wytwory z miedzi pojawiły się w drugiej połowie IV tysiąclecia p.n.e. w kulturze lendzielskiej i grupach kultury polgarskiej, jednak w porównaniu z terenami naddunajskimi i południowoeuropejskimi są to znaleziska niezbyt liczne i głównie z importu, znane są również ślady rodzimego odlewnictwa i kucia miedzi (Złota k. Sandomierza).

W Egipcie chalkolit trwał w latach między 5500-3100 p.n.e. W Europie (Kultura Vinča) odkryto przemyślny warsztat hutnictwa miedzi z kominem i rurami napowietrzającymi datowany na ten sam początkowy okres. Znaleziono ozdobne figurki miedziane.[1]

Nazwa pochodzi od gr. chalkós – miedź

3 thoughts on “200 Corded Ware in the Central and Southern Balkans / [Tzw. Kultura]* Ceramiki Sznurowej w Środkowych i Południowych Bałkanach

 1. http://ciekawe.onet.pl/aktualnosci/grob-wojownika-sprzed-35-tys-lat-to-najwieksze-odk,1,5670502,artykul.html

  Grób wojownika sprzed 3,5 tys. lat – to największe odkrycie w kontynentalnej Grecji od dekad!

  30 paź, 13:23

  Na skalistym cyplu w południowej Grecji odnaleziono niezwykły grobowiec starożytnego wojownika. Wraz z dobrze zachowanym szkieletem mężczyzny po trzydziestce, grób zawiera ponad 1400 obiektów ułożonych na i wokół ciała, w tym złote pierścienie, srebrne kubki i miecz z brązu z rękojeścią z kości słoniowej.


  Grób wojownika / http://www.news.nationalgeographic.com

  Grób znajduje się na końcu południowo-zachodniej części półwyspu Peloponez w Pylos, miejscu wymienionym przez Homera w „Odysei” jako miejscu pałacu króla Nestora. Wykopaliska przed i po II wojnie światowej ujawniły tam pozostałości dużego mykeńskiego pałacu z około 1300 roku p.n.e., a także setki glinianych tabliczek, zapisanych pismem linearnym pochodzącym z Krety, które potwierdziły tożsamość Pylos.

  Znaleziony niedawno niezwykły grobowiec starożytnego wojownika może dać nam istotne wskazówki co do pochodzenia cywilizacji greckiej sprzed 3,5 tys. lat.

  -Odnalezienie niezrabowanego, bogatego mykeńskiego grobu to rzadkość – mówi Cynthia Shelmerdine, profesor z Uniwersytetu Texas w Austin, która udała się na miejsce wykopalisk. -Ten pokazuje nam kilka rzeczy, które nie były możliwe do przewidzenia.

  Poza wieloma cennymi przedmiotami odnaleziono w nim 50 kamiennych pieczęci misternie rzeźbionych w boginie, lwy i byki, a także pół tuzina delikatnych grzebieni z kości słoniowej, lustro z brązu i paciorki z kamieni nawleczonych razem w formie naszyjników. Między nogami mężczyzny leżały płytki z kości słoniowej z wyrzeźbionym gryfem.

  Kim był ten zamożny wojownik? W odpowiedzeniu na to pytanie z pewnością pomogą badania jego kości i zębów. Dzięki nim być może naukowcy poznają jego tło genetyczne, codzienną dietę, a także przyczynę śmierci.

  [opracowanie za National Geographic]

  3500 lat temu, czyli 16 wiek p.n.e. To czasy cywilizacji …
  … minojskiej i mykeńskiej. To jeszcze nawet nie czasy klasycznej greckiej mitologii, jak w Atenach w 5 wieku p.n.e. Ktoś pamięta w co oni wierzyli?:)
  ~pb dzisiaj, 09:50

  W coś sensowniejszego niż 90% oszołomów w Polsce, czyli w …
  … słońce. Oszołomy polskie wierzą, w jakiegoś wymyślonego boga i nawet nie wiedzą, że ich wiara jest oparte na pogańskich wierzeniach a testamenty są bajkami …
  ~echo dzisiaj, 10:10

  ale bzdury piszesz gościu, lepiej sprawdź w wiki a potem …
  … się wymadrzaj
  ~logopeda dzisiaj, 10:20

  Czytałem na ten temat trochę więcej niż „wiki”, ale było …
  … to c.a. 2 lata temu i dlatego prosiłem o komentarz dotyczący wierzeń kogoś „bardziej na bieżąco”.:) Co do datowania Knossos i Myken (i Aten), tu raczej jest w …
  ~pb dzisiaj, 11:08

  od wiki 3 parasole w bok-klamliwa bestia Poczytaj masakra …
  … wolynska wersia ukrainska -0 pfiar polska i ang.-40 tys hiszpanska i francuska 60tys moze juz znienili
  ~napohybelwiki dzisiaj, 11:36

  jak kazde pokolenie ludzkie – wierzyli w obietnice …
  … wladcuf…
  ~kowladcy00 dzisiaj, 10:31

  NIEMOŻLIWE! W biblii pisze inaczej!Wtedy jeszcze świat nie …
  … istniał!
  ~cytacbojek dzisiaj, 10:58

  Najlepszą pamięć mają wierzący w K.K. . …
  … Oni wiedzą wszystko najlepiej
  ~agnostyk dzisiaj, 11:25

  Nie ma Boga nad Allacha!
  ~123
  dzisiaj, 11:41
  Natychmiast wysadzić w powietrze! Nie ma niczego przed Mahometem! Zniszczyć bożki pogańskie Inszallah !

  Polubienie

 2. Pingback: 189 Pra-Dzieje Pra-Słowiańszczyzny – Protokół Rozbieżności z Rudaweb i Histslov wg SKRiBH | SKRBH

 3. Pingback: 299 Odwrócona teoria falowa – wyjaśnienie powstawania wtórnych zniekształceń / ubezdźwięcznień w językach Post-PIE / CWC i Post-CWC wg SKRiBHa | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.