222 KoL”a, Ko”/u/vLa, KoLaNo, GoL”a, Go”/u/vLa, GaL”a, SoL”a, SaLa, SiL”a, ZioL”a, ZiaL”a, Z”aLe, HaLa, HeLa, (c)HuLa.. czyli dlaczego germańskie językoznawstwo to KL”aM+STWo i Nie+DziaL”a?!!

Zapraszam na http://www.forum.jawia.pl!

Przedstawiam zestaw rdzeni i słów używanych w języku polskim, które są i tzw. „satem” i „centum” i „kentum” i „(c)hentum” itd.

Umie mi ktoś wytłumaczyć, jak to one rzekomo raz „zsatemizowały się” (zgodnie z oficjalną teorią, patrz tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Centum%E2%80%93satem_isogloss), a innym razem nie „zsatemizowały się”?!!

Pamiętacie jeszcze, że język słowiański / polski, jest rzekomo tym tzw. satem? Pamiętacie KWiaT, CWieT i S’Wiat… i S’WiT, S’Wie”To, S’Wia”TyNie”, i (c)HWaTa i HWaTiT i (c)HWyT i (c)HWyTaC’/T’ i KWiT i KWiC”eC’/T’?

Jeśli tak, to dlaczego mamy KoL”o, a nie mamy CoL”a, tak jak indo-irańczycy mają „CaKRe, CHaKRe”itd?!! Czy dlatego, że jako nieliczni mamy C”oL”o i CiaL”o” i Cia”GLe wymawiamy dźwięk zapisywany jako „C”?!!

Cia”GLe Cia”GNij KoLejNo CaLe KoL”a DooKoLa CaL”eGo KoLaNa KuLeja”Cy KaLeKo!

https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra
In some Indian religions, a chakra (Sanskrit cakra, „wheel”)(…)
(…)
Etymology

The word Chakra (चक्र) derives from the Sanskrit word meaning „wheel,” as well as „circle” and „cycle”.[1] It’s described by many as a spinning wheel of light. Of the many chakras within the human body, seven have been identified as major.

M. N. Roy’s review of tantric history says that the word chakra is used to mean several different things in the Sanskrit sources:[2]

„Circle,” used in a variety of senses, symbolising endless rotation of shakti.
A circle of people. In rituals, there are different cakrasādhanās in which adherents assemble and perform rites. According to the Niruttaratantra, chakras in the sense of assemblies are of 5 types.
The term chakra is also used to denote yantras (mystic diagram)s, variously known as trikoṇa-cakra, aṣṭakoṇa-cakra, etc.
Different nerve plexuses within the body.

In Buddhism, the Sanskrit term cakra (Pali cakka) is used in a different sense of „circle,” referring to the conception of rebirth consisting of six states in which beings may be reborn.[3]
(…)

…..

Dlaczego słowiańskie rzekomo późno powstałe słowa (patrz język słowiański, jako ta rzekoma „lingua fracna” kaganatu awarskiego, wymyślona przez naukofca Curtę), oparte na rdzeniu KL, są tak podobne do przecież tzw. kentum PIE *kwekwlo-, czyli Naszego Ko/o”/u/uL”Ka, a nie sa podobne do rzekomo również tzw. satem irańskiego / avestyjskiego čaxrō, czy hinduskiego / sanskryckiego cakrá?!! No jak to jest, że Słowianie albo nie zapożyczyli tego słowa od tych Irańczyków / Osetyńców (Ciekawe jak zniekształcone jest KoL”o w tym j. osetyńskim!),.. albo ponownie sobie to słowo, po tym rzekomym zapożyczeniu i zsatemizowaniu… jakoś później zkentumizowali (!!!),.. albo… no właśnie…

Tu przedstawiam prostsze wytłumaczenie, które jednak zupełnie nie jest na rękę wszystkim allo-allo i niemym germańskim językoznawcom, które brzmi:

SŁOWIANIE ZAWSZE SŁOWO KoL”o, Ko/o”/u/vL”Ko, Ko/o”/u/vL”eC”Ko/o”/u/v ZNALI I UŻYWALI W TEJ SAMEJ POSTACI I TO OD ICH PRZODKÓW INNI SOBIE TO SŁOWO ZAPOŻYCZYLI, W TYM I CI BIDNI OSETYŃCY!!!

Wypływa z tego jeden prosty wniosek, że KaL”e to germańskie językoznafstfo, to KaL” właśnie i nic innego, jak przeciw-słowiański rasizm, zniekształconych zakompleksionych niemych umysłów, pomieszany z olbrzymim słowiańskim kompleksem Edypa!!! Tak, tak allo-allo dotarło już do was, że próbowaliście zwyczajnie „zarżnąć” swoja własną matkę, czyli Język Przed-Słowiański?!! Wydało się i teraz możecie już tylko sobie poharczeć i poburczeć!!! 🙂

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/wheel
(…)
Etymology
PIE root *kʷel-
From Middle English whele, from Old English hwēoġol, hwēol, from Proto-Germanic *hwehwlą (compare West Frisian tsjil, Dutch wiel, Danish hjul), from Proto-Indo-European *kʷekʷlóm, *kʷékʷlos (compare Tocharian B kokale ‎(“cart, wagon”), Ancient Greek κύκλος ‎(kúklos, “cycle, wheel”), Avestan [script needed] ‎(čaxrō)[script needed], Sanskrit चक्र ‎(cakrá)), reduplication of *kʷel- ‎(“to turn”) and a suffix (meaning „the thing that turns and turns”; compare Welsh dymchwel ‎(“to overturn, upset”), Latin colere ‎(“to till, cultivate”), Tocharian A and B käl ‎(“to bear; bring”), Ancient Greek (Aeolic) πέλεσθαι ‎(pélesthai, “to be in motion”), Old Church Slavonic коло ‎(kolo, “wheel”), Albanian sjell ‎(“to bring, carry, turn around”), Avestan [script needed] ‎(čaraiti, “it circulates”)[script needed], Sanskrit चरति ‎(cárati, “it moves, wanders”)).
(…)

…..

Pamiętacie wytłumaczenie zapisu dźwięków do bajek napisanych w tym tzw. PIE? Zgodnie z nim, zamieńcie W z v… a to z u lub o” lub o… dostaniecie to:

*kwekwlo-

*KWeKWLo
*Kv/u/o”/oeKv/u/o”/oLo
*Ko”eKo”Lo

A teraz zamieńcie tylko 2 literki, czyli 2 znaczki… czyli:

*Ko”eLo”Ko

A czy ktoś pamięta takie słowo jak:

Ko/o”/u/vL”eC”Ko/o”/u/v

… hm?

KoL”o, Ko”L”Ko, Ko/o”/u/vL”eC”Ko/o”/u/v

Pozostawiam powyższe pytania i stwierdzenia otwartymi, a żeby niedowiarkom i niewiernym dopomóc w podjęciu jedynie słusznej decyzji, podaję KoLejNe przykłady:

1
KL
KoL”+eK
KoL+eC
KoL”o/a
KoLeiNa
KoLejNa
KLoC+eK
Ko”/u/vLa
KoLaNo
KaLaC’/T’
KaLeKa
KLaTa
(S)KaL”a

2
GL
GoL”a
Go”/u/vLa
GaL”a
GiLa
GoLiC’/T’

3
SL
SoL”a
SaLa
S”L”a
S”L”a
SiL”a
S’LiNa
SieLaNKa
SL”o”/u/v(C)H
SL”yS”

4
ZL
ZioL”a
ZiaL”a
Z”aLe
Z”yLa

5
DL
DziaL”a,
DzieLi
DaL+eKo

6
CL
CieLi
CaL”a
CeLa
CiaL”o
C”oL”o

7
(c)HL
HaLa
HeLa
(c)HuLa
(c)HLuBa
(c)HoLeWa
(c)HLeW
(c)HLeB
(Z)(c)HyLiC’/T’
(c)HyL”KieM

Dodatkowo jakby poza konkursem, proszę przyjrzeć się i tym rdzeniom i słowom, bo zasada rządząca tym wszystkim jest dokładnie taka sama. Dużo dźwięków dobrze! Zostało to wszystko już opublikowane pod tym artykułem, w komentarzach.

http://wspanialarzeczpospolita.pl/2015/11/15/ziemia-naszym-domem/#comments

(o)+T(c)H+L”aN’…
(o)(c)HL”oN+a”C’/T’
(o)(c)HRoN+a
KoRoNa
Go”RNa
SaRNa
C”aRNa
ZiaRNa
Z”aRNa
GaRNe”
GaR+NieC
GaR+NeK

lub to:

C”eReP
CieRPL”a
SieRP
KieRPC
GRo”/u/uPa
SKoRo”/u/uPa

lub to:

GaRB
GRaB
KRaB
KaRB
HRaBia
(c)HRoBRy
DRaB
SReB+Ro
SioRB+aC’/T’

lub to:

(c)HL”o/o”/u/vD
(c)/KL”o/o”/u/vDa
(c)SL”o/o”/u/vD
(c)GL”o/o”/u/vD

I co niby z tego wynika – mogą zapytać ciągle wątpiący Tomasze?

Ano to, co twierdziłem i twierdzę nadal, że Słowianie (i Nasi Przodkowie) używają (i używali) i wymawiają (i wymawiali) wszystkie te rdzenie, słowa i dźwięki w nich zawarte. Nie twierdzę, że używali ich wszystkich dawno, dawno temu… np. 65000 lat temu (czy dawniej, bo nie umiem tego jednoznacznie jeszcze udowodnić), ale że SŁOWIANIE UMIEJĄ JE DZISIAJ WYPOWIEDZIEĆ, czego nie umieją (i nie umieli) zrobić inni, czyli wszyscy ci tzw. kentumowcy! Jednocześnie pomysły allo-allo, jak np. że kiedyś np. HaLa była np. KaL”a” lub SaLa” lub GaL”a” lub CaLa” lub ZaLa”…itp, jakoś mnie nie przekonuje, bo niby dlaczego tak miało być? Rozumując zgodnie z tym założeniem, to:

Go/o”/u/uRa
Ko/o”/u/uRa
So/o”/u/uR+oWa

byłyby tym samym rdzeniem / słowem, w którym TYLKO wymieniły się dźwięki, co hm… wg mnie nie jest prawdą. Podobnie i tu:

KR+oWa
GL”+oWa
SL”+oWa
(c)H+oWa

itd, itp…

Wracając do tego tzw. PIE, czy ktoś ma jakieś nagranie tego tzw. PIE inne od tych, które już tu udostępniłem?. Może ktoś ma nagranego np. Juliusza Kezara i jego oryginalna wymowę i akcent? Nie… aha… ale macie go zapisanego / atestowanego… Aha… macie kopie, kopi, kopi… nie jego, ale rzekome jego słowa… aha… uhu… ehe? I to wszystko?!! Podobnie wygląda to z chyba KAŻDYM ANTYCZNYM ŹRÓDŁEM, czyli kopią, kopi, kopi, kopi…

Skoro allo-allo nie macie żadnych dowodów, a tylko te wasze przeciw-słowiańskie rasistowskie wymysły, no to chyba nie macie w sumie nic, bo skoro nawet jednej głupiej bajki nie umiecie poprawnie odtworzyć, po 150 latach ciężkiej i wytężonej słowotwórczej pracy… no to coś z tą wasza wiarygodnością i wydajnością, nie jest raczej za dobrze… nieprawdaż?

Te wasze pokrętne oficjalne manipulacje nie przekonują mnie zupełnie, BO SĄ ZWYCZAJNIE NIELOGICZNE i za dużo dziwnych pominięć i niedomówień i błędów odkrywa się wszędzie, gdzie tylko poskrobie się, tę waszą KaL”a” naukę, zwaną językoznawstwem!!! (Nie dotykając nawet problemów powstałych wynikłych z genetyki,.. wiem, wiem,.. której tak bardzo nie lubicie. Wasz problem…)

Przekonuje mnie natomiast zwyczajne zniekształcenie WZoRCa, jakim był Język Przed-Słowiański, przez jego uproszczenie, co jest doskonale widoczne w tzw. językach kreolskich, jak języki tzw. centum / kentum / (c)hentum… ale nie tylko, bo nawet sanskryt (nie wspominając nawet o jeszcze bardziej zniekształconym awestyjskim) powstał przez nałożenie się napływowego Języka Przed-Słowiańskiego (superstrat – http://sjp.pwn.pl/sjp/superstrat;2576609.html), na miejscowe (drawidyjskie) podłoże językowe (substrat – https://pl.wikipedia.org/wiki/Substrat_j%C4%99zykowy, https://pl.wikipedia.org/wiki/Proces_fonetyczny)…

Odnaleźliście już to rzekome podłoże językowe w języku słowiańskim, hm? Jaska próbował coś niby wykwękać w tej sprawie… ale jakoś tak wyszło mu popiskiwanie i kwilenie… Jeśli macie coś ciekawego w tej sprawie do powiedzenia, serdecznie zapraszam, podzielcie się nim. Ciągle czekam i jestem cierpliwy jak pająk, co niecnie i podstępnie snuje swą lepką sieć!

Wracając do zapisanych tu rdzeni i słów. Kto mam inne zdanie, proszę porównać te same rdzenie i słowa w innych językach. Ja w ciemno zakładam się, że jeśli porównamy ilość podobieństw lub ich brak, to okaże się, że nawet teraz język polski, czyli bezpośredni potomek Języka Przed-Słowiańskiego, miał i nadal ma więcej tych pierwszych. To co proponuję JEST METODĄ NAUKOWĄ, zwaną statystyką…

Ale ale, a co z tymi rdzeniami tego odtworzonego tzw. PIE? Tym też zajmiemy się i wynik będzie podobny. Wszystkich wątpiących i niewiernych jeszcze raz wyzywam tu na ubitą ziemię. Pokażcie z czego jesteście zrobieni, brońcie swoich niemych prawd wiary, pamiętajcie jedynie… że My Słowianie nie będziemy brali jeńców!!!

Albo nawróćcie się, albo gińcie zhańbieni… aL+LeHu oGRoMNy 😉

2 thoughts on “222 KoL”a, Ko”/u/vLa, KoLaNo, GoL”a, Go”/u/vLa, GaL”a, SoL”a, SaLa, SiL”a, ZioL”a, ZiaL”a, Z”aLe, HaLa, HeLa, (c)HuLa.. czyli dlaczego germańskie językoznawstwo to KL”aM+STWo i Nie+DziaL”a?!!

  1. Pingback: 44 Asya Pereltsvaig. ‘Wheel’ Vocabulary Puts a Spoke in Bouckaert et al.’s Wheel | SKRBH

  2. Pingback: 46 Pra-Słowianie, co żyli jeszcze przed Yamnaya culture,.. czyli Sredny Stog i Dereivka culture 02 | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.