255 Od-słowiański źródłosłów, znaczenie i pochodzenie rzekomo łacińskiego słowa TRaDyCja 02


http://www.7dni.com.pl/Aktualnosci/?id=736&addComment=no

Tak jak obiecałem przy okazji niedawno opublikowanego artykułu, traktującego o powstaniu tzw. tradycji pustynnej (https://skribh.wordpress.com/2016/01/08/245-jak-powstawala-pustynna-tradycja-na-przykladzie-objawionym-czyli-propaganda-nie-tylko-o-tzw-nowotestamentowych-trzech-krolach/), zajmę się dzisiaj odszukaniem źródłosłowu i znaczenia słowa TRaDyCja.

Skoro już wiemy i pamiętamy, patrz wpis nr 254 https://skribh.wordpress.com/2016/01/23/254-od-slowianski-zrodloslow-znaczenie-i-pochodzenie-rzekomo-lacinskiego-slowa-tradycja-01/, co to jest ta, czy tamta „tradycja”, no to teraz zobaczmy, skąd wzięło się samo słowo TRaDyCja i co ono tak naprawdę oznacza…

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/tradycja#pl
tradycja (język polski)

wymowa:
IPA: [traˈdɨʦ̑ʲja], AS: [tradycʹi ̯a], zjawiska fonetyczne: zmięk.

znaczenia:
rzeczownik, rodzaj żeński
(1.1) przekazywanie z pokolenia na pokolenie zasad, obyczajów, poglądów; zob. też tradycja w Wikipedii
(1.2) rel. pisma teologów pierwszych wieków chrześcijaństwa oraz postanowienia papieży lub patriarchów i soborów, uznane za drugie obok Biblii źródło objawienia
(…)

kolokacje:
(1.1) tradycja ustna

synonimy:
(1.1) obyczajowość, obrzędy, zwyczaje

wyrazy pokrewne:
rzecz. tradycjonalistka f, tradycjonalizm mrz, tradycjonalność f, tradycjonalista m.-os.
przym. tradycyjny
przysł. tradycyjnie

etymologia:
łac. traditio[2]
(…)

https://en.wiktionary.org/wiki/traditio
traditio

(…)
Latin
Etymology
From trādō ‎(“give up, hand over”)

PIE root *deh₃-

From trādō ‎(give up, hand over)

Pronunciation
(Classical) IPA(key): /traːˈdi.ti.oː/, [traːˈdɪ.ti.oː]

Noun trāditiō f ‎(genitive trāditiōnis); third declension

 1. a surrender, delivering up
 2. (law) delivery of possession
 3. a teaching, instruction
 4. a saying handed down from earlier times

https://en.wiktionary.org/wiki/trado#Latin
trado

(…)
Latin
Alternative forms: trānsdō

Etymology
From trāns ‎(across, beyond) + ‎(I give).

Pronunciation
(Classical) IPA(key): /ˈtraː.doː/

Verb trādō ‎(present infinitive trādere, perfect active trādidī, supine trāditum); third conjugation

 1. I hand over, give up, deliver, transmit, surrender; impart; entrust, confide.
 2. I leave behind, bequeath.
 3. I give up or surrender (treacherously), betray.
 4. I deliver by teaching, propound, propose, teach.
 5. I hand down (to posterity by written communication), narrate, recount.

!!!UWAGA!!!
Wikipedia przerywa ciągłość logicznego wywodzenia znaczenia tego słowa w tym miejscu, ponieważ wcześniej przy słowie traditio[2] odwoływała się do rdzenia PIE root *deh₃-, by w przypadku słowa, z którego to słowo rzekomo wywodzi się, czyli ze słowa trādō, już  tego nie zrobić!!!

A teraz proszę zobaczyć znaczenia tego „trado”, czy „transdo”, przetłumaczone na j. polski:

 1. hand over – oD+DaC’/T’ , give up – Po+R”uC/TiC’/T’, deliver – DaC’/T’, DaWaC’/T’, PR”y+NieS’C’/T’, transmit – PR”e+KaZaC’/T’, surrender – PoD+DaC’/T’, PoD+DaWaC’/T’; impart – PR”+WieZ’C’/T’; entrust – Po+WieR”yC’/T’ , confide – Z(a)+WieR”yC’/T’

2. I leave behind – Zo+STaW+iaM, bequeath – Za+PiS+uje”

3. I give up or surrender (treacherously) – PoD+Daje”, betray – Z(a)DRa+D(z)aM

4. I deliver by teaching- Do+STaRC”aC’/T’, Na+uC”yC’/T’, propound – PR”eD+KLaDaC’/T’, propose – PRo+PoNoWaC’/T’ (słowo obce, ale i tak zawierające w sobie rdzeń PR!), teach – uC”yC’/T’

5. I hand down (to posterity by written communication) – Po+Daję w Do”L”, PR”e+KaZuje” (do potomności na drodze pisemnej)  narrate – o+Po+WiaD+aM, recount  – PR”e+LiC”aM.

Proszę zobaczyć, jak licznie występują tu słowiańskie słowa / rdzenie, zaznaczone na czerwono, które mają bezpośredni związek z rdzeniami (TRaNS) PR, PRZ i D(a/o)!!! 

TO JEST NIEMOŻLIWIE NIEWIARYGODNE, ŻEBY NIKT TEGO NIE DOSTRZEGŁ WCZEŚNIEJ!!!

Zobaczcie znaczenie jednego z tych wyżej wymienionych słów PR”e+KaZ+aC’/T’, żeby uzmysłowić sobie, o co tu tak naprawdę chodzi, z tą „nauką”, zwaną jęsykosnafstfem porównaftsym… 

http://sjp.pwn.pl/sjp/przekaz;2510323
przekaz
1. «pieniądze przekazane komuś za pośrednictwem poczty lub banku; też: przekazanie komuś pieniędzy w taki sposób»
2. «blankiet pocztowy lub bankowy przeznaczony do wypisania zlecenia przesyłki»
3. «tekst pisany, dzieło sztuki itp., będące źródłem wiedzy o przeszłości; też: taka informacja zawarta w czymś lub przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie»
4. «przekazanie czegoś»

https://pl.wiktionary.org/wiki/przekaz
przekaz (język polski)

wymowa:
IPA[ˈpʃɛkas], AS[pšekas], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.wygł. wymowa ?/i
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy

(1.1) tekst, nagranie, film bądź w inny sposób zapisane informacje historyczne będące źródłem wiedzy o przeszłości; także przedmiot
(1.2) pieniądze wysłane poprzez pocztę lub bank
(1.3) wysłanie pieniędzy poprzez pocztę lub bank
(1.4) formularz wypełniany przy zlecaniu przesłania pieniędzy poprzez pocztę lub bank
(1.5) techn. przesył, przekazanie czegoś
(1.6) treść, pogląd, przekonanie, które artysta (pisarz, reżyser) chce przekazać innym poprzez swoje dzieło
odmiana:
(1.1–6)

przypadek liczba pojedyncza liczba mnoga
mianownik przekaz przekazy
dopełniacz przekazu przekazów
celownik przekazowi przekazom
biernik przekaz przekazy
narzędnik przekazem przekazami
miejscownik przekazie przekazach
wołacz przekazie przekazy
kolokacje:
(1.2) odebrać / otrzymać przekaz
(1.3) robić / zrobić przekaz • środki masowego przekazu
(1.5) przekaz radiowy / telewizyjny / na żywo
synonimy:
(1.3) przelew
(1.5) transmisja, transfer
wyrazy pokrewne:
rzecz. przekazanie dk., przekazywanie ndk., przekaźnik
czas. przekazać dk., przekazywać ndk.
przym. przekazowy, przekaźnikowy
tłumaczenia:

PR”y okazji j. germańskiego… to Überweisung, Geldüberweisung f; (1.3) Überweisung, Geldüberweisung fraczej nie pochodzą ani od tego rzekomo łacińskiego TRaNS trāns, ani tzw. PIE słowa *terh₂- !!! Czy kogoś to jeszcze dziwi?!!

…..

Z konieczności jak widać musimy teraz zająć się odszukaniem znaczenia każdego z tych dwóch wymienionych wyżej członów słowa TRaDyCja. Zaczynamy od członu TRaNS trāns *terh₂-, by potem przejść do członu Do.

https://en.wiktionary.org/wiki/trans#Latin
trans

(…)
Latin
Etymology
From Proto-Indo-European *terh₂- ‎(through, throughout, over). Cognate with Scots throch ‎(through), West Frisian troch ‎(through), Dutch door ‎(through), German durch‎(through), Gothic 𐌸𐌰𐌹𐍂𐌷 ‎(þairh, through), Albanian tërthor ‎(through, around), Welsh tra ‎(through). See also thorough.

Pronunciation
(Classical) IPA(key): /trans/, [trãːs]

Preposition
trāns + accusative across, beyond

Derived terms

Related terms

Descendants

!!!UWAGA!!!
Uważam, że znaczenie słowa TRaNS (zniekształcone w językach kreolskich i innych pochodnych od-Przed-Słowiańskich), pochodzi od słowiańskich słów a) DRzWi (DRaN/W) lub b) PR”e, PR”eZ, Po+PR”eZ…  niby innych, ale znaczeniowo bliskich, bo Po+PR”e(Z) DR”Wi PR”e(c)HoDzi się… na z DWoRo/o”/u/v na PoDWo”R”e… 

Proszę dodatkowo zapamiętać tzw. greckie słowo MeTa, związane ze znaczeniem „przez, po między”, bo wkrótce w jednym z kolejnych wpisów, wrócimy do niego i jego znaczenia i źródłosłowu… oczywiście jak najbardziej od-słowiańskiego…

https://pl.wiktionary.org/wiki/przez
przez (język polski)

wymowa:
wymowa ?/i, IPA[pʃɛs], AS[pšes], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.wygł.
znaczenia:

przyimek, służący do określania…

(1.1) …drogi lub przeszkody, jaką się przebywa podczas wykonywania danej czynności
(1.2) …narzędzia użytego do wykonania czynności
(1.3) …wykonawcy czynności w formach strony biernej
(1.4) …przyczyny wykonania czynności
(1.5) …czasu trwania czynności
(1.6) …operacji dzielenia (w matematyce)
odmiana:
(1.1–6) nieodm.
przykłady:
(1.1) Pociąg jedzie przez most.
(1.2) Astronomowie patrzą przez teleskopy.
(1.3) Piotrek nie był lubiany przez panią od polskiego.
(1.4) Przez te twoje głupie pomysły nie mamy już pieniędzy!
(1.5) Pisał do niej list przez trzy godziny, a potem zapomniał przykleić znaczek na kopertę.
(1.6) Proszę pani, a Kamil nie wie, ile to jest osiem przez dwa, a ja wiem, że cztery!
składnia:
(1.1–6) przez + B.
kolokacje:
(1.1) przez ścianę / drogę / dom / …
(1.2) przez telefon
(1.6) podzielić + B. przez + B.
synonimy:
(1.4) z powodu
związki frazeologiczne:
sam przez się
tłumaczenia:

UWAGA!!!
Proszę zwrócić uwagę, że w tzw. łacinie, j. włoskim (jak i innych romańskich) również występuje to słowo zaczynające się na dźwięk „P”, podobnie jak w j. słowiańskim!!!

https://pl.wiktionary.org/wiki/per#la
(…)
per (język łaciński)

znaczenia:
przyimek
(1.1) przez (przeszkoda w ruchu)
(1.2) przez (długość czasu), podczas
(1.3) za pomocą (odpowiada polskim konstrukcjom w narzędniku)
(1.4) na (co jakiś czas)

odmiana:
(1) nieodm.

składnia:
(1) per +B.

kolokacje:
(1.3) per analogiam → przez analogię, per pedespieszo, na piechotę
(1.4) per annumrocznie, raz na rok

związki frazeologiczne:
(1.1) per aspera ad astra
(1.3) per se
(…)

http://sjp.pwn.pl/slowniki/przeze-mnie.html
(…)
Przyimki beze i przeze, łączące się współcześnie tylko z zaimkiem mnie (w pierwszym przypadku jest to dopełniacz, a w drugim biernik), można zestawić z formami we, ze, nade, ode, spode, obocznymi do form bez -e. Wszystko to wiąże się z rozwojem tzw. jerów, czyli krótkich samogłosek występujących w języku prasłowiańskim i w początkach dziejów języka polskiego. Jery (przedni – ь i tylny – ъ) mogły występować w tzw. pozycji mocnej (ь, ъ) lub słabej (ь, ъ). W wyniku zmian rozwojowych, o których szerzej informują gramatyki historyczne języka polskiego, jery w pozycji mocnej rozwijały się w „pełne’’ samogłoski, zwykle w e, a jery w pozycji słabej zanikały. Obecny przyimek bez w owych czasach brzmiał *bezъ, lecz jeśli w następnej sylabie ciągu również był jer, układ się zmieniał: jer w przyimku stawał się mocny, np. *bezъ mьne (beze mnie), ale *bezъ tebe (bez ciebie). To samo dotyczyło innych przyimków. Oboczność ta jest zatem tego samego rodzaju co „e ruchome’’ np. w odmianie pies, psa.

Jeszcze w XVI wieku pisano: beze wszego, beze dna, beze czci (stąd bezecny),beze krztu. Do dziś w języku ogólnym przetrwała tylko forma beze mnie, zapewne najczęstsza w tekstach i wypowiedziach ustnych – prawidłowa, ale obecnie wyjątkowa.

Beze i przeze współcześnie występują jeszcze w formach bezeń ‘bez niego’ iprzezeń ‘przez niego’, czyli również w połączeniach przyimka i zaimka, ale pisanych łącznie.

W gwarach polskich jeszcze w XX wieku przyimek beze pojawiał się w połączeniach: beze dna, beze dwóch, beze śkoły, beze drzwi (zob. Słownik gwar polskich PAN, t. II, Wrocław 1983, s. 77–83; szerzej zob. też: S. Urbańczyk, Historia przyimków „bez’’ i „przez’’, Język Polski XXVI: 1946, s. 134–139 i B. Szydłowska-Ceglowa, O przyimkach „bez’’ i „przez’’ w XVI wieku,Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej XI: 1972, s. 69–87).

Przyimki bez i przez konkurowały ze sobą. Świadectwem tego jest występujące w gwarach częste ich mieszanie. Można, mówiąc którąś z polskich gwar, iść „bez czapki przez most’’, „przez czapki przez most’’ lub „przez czapki bez most’’.

Witold Mańczak twierdzi, że „jeśli chodzi o formy częściej używane i rzadziej używane, pierwsze zachowują się częściej niż drugie’’ oraz „pierwsze zachowują charakter bardziej archaiczny niż drugie […] Ponieważ pamięć ludzka nie jest doskonała, jest rzeczą zrozumiałą, że morfemy, wyrazy oraz grupy wyrazowe rzadziej używane utrwalają się w pamięci mówiących słabiej i tym samym są bardziej podatne na zmiany’’ (Prawa rozwoju analogicznego, [w:] tegoż, Problemy językoznawstwa ogólnego, Wrocław 1996, 84–85, 87).
Przetrwanie omawianych wyrażeń przyimkowych w nie zmienionej postaci przez kilkaset lat pokazuje, że nasze myślenie jest egocentryczne. Dbam, by nic się nie działo beze mnie i by nikt nie mówił, że coś niedobrego przeze mnie się stało, i często to sobie i innym powtarzam.

Artur Czesak, IJP PAN, Kraków
(…)

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European/terh%E2%82%82-
Appendix:Proto-Indo-European/terh₂-

See also: Appendix:Proto-Indo-European/terh₁-

Proto-Indo-European Root *terh₂-[1]
to cross over, pass through, overcome

Derived forms Category Terms derived from the PIE root *terh₂- not found

References

 1. ^ Michiel de Vaan (2008), Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers

!!!UWAGA!!!
Wikipedia nie zna słowiańskich słów, jak:

TR”y+MaC’/T’, u+TR”y+MaC’/T’, PR”e+TR”y+MaC’/T’, Do+TR”y+MaC’/T’, Wy+TR”y+MaC’/T’, o+TR”y+MaC’/T’…

(u)TaRG, (u)TaRG+oWaC’/T’, Wy+TaRG+oWaC’/T’…

TaRG+aC’/T’, Wy+TaRG+aC’/T’, TaRGNa”C’/T’, TRaGaR”…
TRo(c)He”, TRoS”Ka…

Dzie+(R)Z”yC’/T’, Nie+Z+Dzie+(R)Z”yC’/T’, DzieRZ”aWa, DzieRZ”aWCa, DzieRZaWiC’/T’, Wy+DzieRZaWiC’/T’…

Dz’GaC’/T’, Za+Dz’GaC’/T’, Na+DziaC’/T’, Na+DziaK…

DzieRBa, DzieR”Ba, DzieRGaC’/T’…

!!!UWAGA!!!
DZiW DzieRGa (jaK) DzieR”Ba DzieRZ”a”C DziWNy DziRyT

Uważam, że ZeuS, DzeuS,… DieN’… DzieN’… Dzie+RZ”y, jako Bóg np. władzę… i że są to słowa pochodne!!!

https://pl.wiktionary.org/wiki/dzier%C5%BCy%C4%87
dzierżyć (język polski)

wymowa:
IPA[ˈʥ̑ɛrʒɨʨ̑], AS[ʒ́eržyć], zjawiska fonetyczne: zmięk. wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany (dk. zdzierżyć)

(1.1) przest. albo książk. trzymać
(1.2) mieć we władaniu, posiadać

czasownik zwrotny niedokonany dzierżyć się

(2.1) przest. trzymać się
odmiana:
(1.1–2) koniugacja VIb
składnia:
(1.1–2) dzierżyć + B.
kolokacje:
(1.1) dzierżyć berło / miecz / sterdzierżyć prymdzierżyć władzędzierżyć palmę pierwszeństwa
synonimy:
(1.1) trzymać
antonimy:
(1.1) puszczać
wyrazy pokrewne:
rzecz. dzierżenie n, dzierżyciel m, dzierżycielka f, samodzierżca m, zdzierżenie n
czas. zdzierżyć dk.
tłumaczenia:
(1.1) zobacz listę tłumaczeń w haśle: trzymać

http://sjp.pl/dzier%C5%BCy%C4%87
dzierżyć
1. trzymać coś w ręce;
2. mieć coś w posiadaniu

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzier%C5%BCenie
Dzierżenie
Dzierżenie – w języku polskim zobacz w wikisłowniku: trzymanie.

Dzierżenie – w terminologii prawniczej: rodzaj władztwa nad rzeczą wykonywany przez dzierżyciela. Dzierżycielem, zgodnie z art. 338 Kodeksu cywilnego, jest ten, kto faktycznie włada rzeczą za kogoś innego. Dzierżenie polega więc na faktycznym władztwie nad rzeczą – i w tym podobne jest do posiadania. Od posiadania odróżnia je element woli (animus), ponieważ stan świadomości dzierżyciela (zwany animus possidendi pro alieno lub animus detendi) jest inny niż u posiadacza; różnica sprowadza się do tego, że dzierżyciel włada rzeczą w imieniu innej osoby, a nie dla siebie, jak to jest w przypadku posiadacza.

Dzierżenie, w przeciwieństwie do posiadania, nie korzysta z ochrony sądowej.

Dzierżycielami są na przykład rodzice sprawujący zarząd rzeczami wchodzącymi w skład majątku dziecka, przechowawca sprawujący pieczę nad przechowywanymi rzeczami, przewoźnik działający w ramach umowy przewozu rzeczy.

Bibliografia
Jerzy Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2000, wyd. X zmienione
Zdzisław Gawlik, Piotr Pełczyński, Sylwester Wójcik (red.) Podstawy prawa cywilnego, prawo rzeczowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2001

https://www.synonimy.pl/synonim/dzier%C5%BCy%C4%87/
Synonimy do słowa dzierżyć
1. trzymać , mieć , ściskać , przytrzymywać , dysponować , posiadać , skupiać coś w ręku , mieć coś we władaniu

http://synonim.net/synonim/dzier%C5%BCy%C4%87

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzierzby
(…)
Dzierzbowate polują na owady, gady i inne drobne kręgowce, w tym ssaki. Ich szczególną cechą jest zwyczaj nabijania swoich ofiar na cierń lub ostrą gałąź. Takie unieruchomienie ofiary ułatwia jej pokawałkowanie na łatwiejsze do spożycia fragmenty. Ciernie wykorzystywane są również jako spiżarnie, dzierzba może wrócić do tak zmagazynowanego pożywienia w późniejszym terminie.
(…)

https://pl.wiktionary.org/wiki/d%C5%BAga%C4%87
dźgać

wymowa:
IPA[ʥ̑ɡaʨ̑], AS[ʒ́gać] wymowa ?/i
znaczenia:

czasownik

(1.1) uderzać lub pchać czymś spiczastym i/lub ostrym
(1.2) daw. jeść długo i żarłocznie[1]

(…)

przykłady:
(1.1) Bandyta dźgnął nożem przypadkowego przechodnia.
składnia:
(1.1) dźgać + N.
kolokacje:
(1.1) dźgać bagnetem / nożem / sztyletem • dźgać ostrogami / widłami
synonimy:
(1.1) kłuć
wyrazy pokrewne:
rzecz. dźganie n, dźgnięcie f
czas. dźgnąć dk.
źródła:
 1. Skocz do góry hasło dźgać w: Akademia Umiejętności, Materyały i prace Komisyi Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie, Kraków, 1913.

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European/terh%E2%82%81-
Appendix:Appendix:Proto-Indo-European/terh₂-

Proto-Indo-European Root *terh₁-[1] to rub, turn

Derived terms
Terms derived from the PIE root *terh₁-

Some forms reflect a metathesized form *treh₁-.

References[edit]

 1. ^ Michiel de Vaan (2008), Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages, Leiden, Boston: Brill Academic Publishers

!!!UWAGA!!!
Wiki jak zwykle nie zna słowiańskich słów i rdzeni, [bo to tríedžiu ‎(have severe diarrhea) pomijam, jako jakiś śmierdzący żart], jak:

(u)DR”eC’/T’, Wy+DR”eC’/T’, oBe+DR”eC’/T’, RoZe+DR”eC’/T’…

(u)DRaPaC’/T’, Wy+DRaPaC’/T’, oB+DRaPaC’/T’, Po+DRaPaC’/T’, RoZ+DRaPaC’/T’…

(u)TR”eC’/T’, Wy+TR”eC’/T’, RoZe+TR”eC’/T’, oBe+TR”eC’/T’, (o)TaRCie, TaRL”o, TaRLiSKo…

Proszę pamiętać, że dźwięk zapisywany jako „D”, jest starszy niż ten zapisywany jako „T”, patrz: (Deus->Teos, DaL->TeLe, DWo”R->FoRuM… itd.)

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Terms_derived_from_the_PIE_root_*terh%E2%82%81-

!!!UWAGA!!!
Wiki oczywiście nie zna żadnych słów i rdzeni wywodzących się z tego rzekomego rdzenia tzw. PIE terh₁-, a odnajdywanych w j. słowiańskim!!! Dziwi to jeszcze kogoś, że wiki (za „nauką” zwaną jesykosnafstfem) zna tylko łacińskie i celtyckie (nieliczne) słowa wywodzce się z tego rzekomego rdzenia tzw. PIE terh₁-?!!

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Latin_terms_derived_from_the_PIE_root_*terh%E2%82%81-

https://en.wiktionary.org/wiki/tero#Latin
tero

Latin
Etymology
From Proto-Indo-European *terh₁- ‎(to rub, rub by twisting, twist, turn). See also Scots thraw ‎(to twist, turn, throw), Dutch draaien ‎(to turn), Low German draien, dreien ‎(to turn (in a lathe)), German drehen ‎(to turn), Danish dreje ‎(to turn), Swedish dreja ‎(to turn), Albanian dredh ‎(to turn, twist, tremble), Russian тереть ‎(teretʹ, to rub).

Pronunciation

Verb

terō ‎(present infinitive terere, perfect active trīvī, supine trītum); third conjugation

 1. I rub or triturate
 2. I wear away or wear out
 3. I tread

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Proto-Celtic_terms_derived_from_the_PIE_root_*terh%E2%82%81-

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Celtic/tarankyos
tarankyos

Proto-Celtic
Etymology
From Proto-Indo-European terh₁- ‎(to drill, rub). Cognate with Latin terō ‎(to rub, thread), Proto-Germanic þrēaną ‎(to twist, to turn), þrēduz‎(thread), Proto-Albanian drē̆δ- (compare Albanian dredh ‎(to turn, twist, tremble)), Old Armenian դառնամ ‎(daṙnam, to turn, revolve).

Noun

*tarankyos m

 1. nail (spike-shaped metal fastener used for joining wood or similar materials)

Descendants

!!!UWAGA!!!
Wiki zna rosyjskie TeReT, ale nie zna i nie umie skojarzyć słowiańskiego TR”eC’/T’ i DR”eC’/T’ i ich pochodnych!!! Proszę zauważyć, że w j. polskim NADAL rozróżniamy oba te słowa i używamy ich w różnych znaczeniach, np DR”e się dziecko i sukno… a TR”e się marchew, jabłko…!!!

Pytam się, czy to można jeszcze nazywać wiedzą, czy zwyczajnie… przeciw-słowiańską manipulacją i rasistowskimi przeciw-słowiańskimi przeciw-naukowymi uprzedzeniami?!! Patrzcie dalej…

https://en.wiktionary.org/wiki/rub
rub

(…)
Etymology
From Middle English rubben. Cognate with Saterland Frisian rubje ‎(to rub, scrape), Low German rubblig ‎(rough, uneven), Icelandic and Norwegian rubba ‎(to scrape), Danish rubbe ‎(to rub, scrub).
(…)
Noun
rub ‎(plural rubs)
An act of rubbing.
(..)

!!!UWAGA!!!
Wiki nie zna tradycyjnie słowiańskiego słowa SKRoBaC’/T’ (SK+Ru/o”B+aC’/T’)… (stąd i SKRiBH)… 🙂 , o+SKRoBaC’/T’, Wy+SKRoBaC’/T’, PR”e+SKRoBaC’/T’, oB+SKRoBaC’/T’, Ze+SKRoBaC’/T’, Do+SKRoBaC’/T’,.. jak i SKR”BaC’/T’ (gwarowe, np. lubelskie, kieleckie, itd.)

http://sjp.pl/skroba%C4%87
skrobać

 1. drapać czymś ostrym po powierzchni czegoś, zdrapywać wierzchnią warstwę, oczyszczać z czegoś
 2. potocznie: pisać
 3. skrobać się – drapać się

https://www.facebook.com/RegionalizmyPolskie/photos/a.121317444741082.1073741826.121309434741883/121325814740245/

(…)
SKRZYBAĆ – Potwierdzone występowanie: województwo świętokrzyskie

Zastosowanie: Skrzybać znaczy tyle, co skrobać.

Skrzybać można zamarznięte szyby samochodu, skrzybie się starą farbę ze ścian przed malowaniem. Mniej popularne, ale również występujące użycia to m.in.: skrzybanie słoika, w którym pozostały resztki majonezu, czy nawet skrzybanie ziemniaków (równoznaczne z ich obieraniem – lub, jak kto woli, skrobaniem).

Narzędzie, za pomocą którego skrzybiemy to SKRZYBACZKA, chociaż dopuszczalna jest też wersja SKROBACZKA, która używana jest powszechnie w Polsce.
(…)

https://pl.wiktionary.org/wiki/drapa%C4%87
drapać (język polski)

wymowa:
IPA: [ˈdrapaʨ̑], AS: [drapać] wymowa ?/i

znaczenia:
czasownik
(1.1) przeciągać po czymś paznokciami lub pazurami
(1.2) zdzierać powierzchnię czymś ostrym lub szorstkim
(1.3) o pyle, kurzu: dostawać się do nosa, gardła powodując swędzenie
czasownik zwrotny drapać się
(2.1) drapać (1.1) samego siebie, najczęściej wskutek swędzenia

synonimy:
(2.1) czochrać się

wyrazy pokrewne:
rzecz. drapanie n, podrapanie n, drapacz m, drapaczka f, drapak m, zdrapka f
czas. drapnąć, podrapać, wydrapać, wdrapywać się, zdrapywać

tłumaczenia:
angielski: (1.1) scratch
esperanto: (1.1) ungi, ungograti, grati; (1.2) grati
francuski: (1.1) gratter
węgierski: (1.1) vakar
włoski: (1.1) grattare

http://sjp.pl/drapa%C4%87
drapać

 1. skrobać, pocierać czymś ostrym, np. paznokciami;
 2. o ubraniu, kurzu itp.: drażnić skórę, powodować swędzenie;
 3. drapać się:
  a) skrobać się, pocierać się czymś ostrym;
  b) iść pod górę, męcząc się; piąć się, przedzierać się

http://synonim.net/synonim/drapa%C4%87

https://pl.wiktionary.org/wiki/drze%C4%87
drzeć (język polski)

wymowa:
IPA: [ḍʒɛʨ̑], AS: [ḍžeć], zjawiska fonetyczne: udziąs. wymowa ?/i

znaczenia:
czasownik przechodni niedokonany (dk. brak)
(1.1) rwać
(1.2) ciągnąć
czasownik zwrotny niedokonany drzeć się (dk. brak)
(2.1) rwać się
(…)

http://sjp.pl/drze%C4%87
drzeć
1. rwać na kawałki, np. drzeć list na strzępki; rozrywać, rozdzierać;
2. zdzierać, obdzierać coś z czegoś, np. drzeć pierze;
3. potocznie: szarpać, targać, np. drzeć za włosy; tarmosić;
4. potocznie: niszczyć ciągłym używaniem, np. drzeć buty; zdzierać, używać;
5. potocznie o reumatycznym bólu: dokuczać;
6. drzeć się:
a) być rozdzieranym, rwanym;
b) być niszczonym, zużywanym;
c) potocznie: szarpać się wzajemnie; tarmosić się;
d) potocznie: mówić, śpiewać lub płakać bardzo głośno; krzyczeć, wrzeszczeć

https://pl.wiktionary.org/wiki/trze%C4%87
trzeć (język polski)

wymowa:
IPA: [ṭʃɛʨ̑], AS: [ṭšeć], zjawiska fonetyczne: utr. dźw.• udziąs.

znaczenia:

czasownik przechodni niedokonany (dk. brak)

(1.1) naciskając, pocierać
(1.2) dotykać, utrudniając ruch
(1.3) kulin. rozdrabniać na cząstki lub rozgniatać na jednolitą masę
(1.4) rzad. uwierać, obcierać
(1.5) techn. wygładzać, wyrównywać powierzchnię odpowiednim narzędziem
(1.6) środ. rozcinać, rżnąc piłą

(…)

http://sjp.pl/trze%C4%87
trzeć
1. przyciskając, przesuwać czymś po czymś
2. rozdrabniać za pomocą tarki; rozcierać
3. wygładzać powierzchnię czegoś poprzez suwanie po niej odpowiednimi przyrządami
4. rżnąć coś
5. trzeć się:
a) ocierać się o coś
b) o rybach: odbywać tarło

http://sjp.pwn.pl/slowniki/trze%C4%87.html

!!!UWAGA!!!
Także TR”y, jako liczba i TR”+(i)MaC’/T’… TaRC”a…!!!

Myślę, że dodatkowo DR”eC’/T’, TR”eC’/T’ i KaRaC’/TC’ itp, są powiązane nie tylko znaczeniowo…

…..

Jak widać także (TR”eC’/T” = TaKR”e, czyli tzw. metateza, czyli przestawka https://pl.wikipedia.org/wiki/Przestawka) i tym razem, wikipedia „tradycyjnie” nie zauważa słowiańskich słów i rdzeni… co nikogo mam nadzieję już „tradycyjnie” nie dziwi…

Przejdźmy teraz do drugiego członu słowa TRaDyCja, czyli do rdzenia/ słowa Do

…..

https://en.wiktionary.org/wiki/do#Latin
do

Latin
Etymology PIE root deh₃-
From Proto-Italic didō, from Proto-Indo-European *deh₃- ‎(to give). Cognates include Ancient Greek δίδωμι ‎(dídōmi), Sanskrit ददाति ‎(dádāti), Old Persian (dā-).

Pronunciation
(Classical) IPA(key): /doː/

Verb
dō ‎(present infinitive dare, perfect active dedī, supine datum); first conjugation, irregular

I give. [quotations ▼]
I offer, render. [quotations ▼]
I yield, surrender, concede.

Synonyms
(give): dōnō
(offer, render): dōnō

Derived terms

     

(…)

Lower Sorbian

Etymology

From Proto-Slavic do, from Proto-Indo-European do-, *de-.

Pronunciation

Preposition

do (with genitive)

 1. to, into  [quotations ▼]
  do Chóśebuza‎ ― to Cottbus
  do jsy‎ ― to the village, into the village
  do wognja‎ ― into the fire
  do njebja‎ ― to heaven

(…)

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Appendix:Proto-Indo-European/do-&action=edit&redlink=1

Creating Appendix:Proto-Indo-European/do- 

Wiktionary does not yet have an appendix for Proto-Indo-European/do-.

https://en.wiktionary.org/w/index.php?title=Appendix:Proto-Indo-European/de-&action=edit&redlink=1

Creating Appendix:Proto-Indo-European/de- 

https://en.wiktionary.org/wiki/Appendix:Proto-Indo-European/deh%E2%82%83-
Appendix:Proto-Indo-European/deh₃-

Proto-Indo-European Root *deh₃- to give

Derived terms
► Terms derived from the PIE root *deh₃-

*deh₃- to give

Derived terms

!!!UWAGA!!!

(…)
Balto-Slavic: *dōˀtei

 • Latvian: dot
 • Lithuanian: duoti
 • Slavic: *dati (see there for further descendants)

(…)
Balto-Slavic: *dōˀnis

 • Lithuanian: duõnis ‎(gift)
 • Slavic: *danь ‎(tribute, tax)

(…)

Jaką trzeba być wredną przeciw-słowiańską germańską naukofcą, żeby nie znać i nie podać słowiańskich rdzeni i słów, dokładnie odpowiadających znaczeniu tego tzw. PIE Do?!!

Wiem, wiem… magiczne tzw. atestowanie, czyli… to co nie jest zapisane – nie istnieje… a jeśli zniszczy się dowody, to słowa przecież nie ma… nawet jak wszyscy go używają… zwłaszcza że sama wikipedia PODAJE JE… TYLE ŻE GDZIE INDZIEJ!!! Jakie to są w końcu te słowa… dōˀnis czy dōˀtei…itd?!!

I jeszcze jedno… przy okazji tego tzw. atestowania… Czyli co… albańskie dhashë jest atestowane wcześniej, niż słowiańskie DaC’/T’?!! 

NO ŻESZ KURWA ICH MAĆ!!!

Kto uwierzy w to, że słowiański rdzeń / słowo jest młodsze od albańskiego?!!

Proszę samemu zobaczyć, że wikipedia sama raz podaje jakieś przekręcone nie podaje niby „balto-slavic” słowa… by gdzie indziej w ogóle ich nie znać i nie podawać!!!

https://en.wiktionary.org/wiki/Category:Terms_derived_from_the_PIE_root_*deh%E2%82%83-

Subcategories
This category has the following 9 subcategories, out of 9 total.

Są wszystkie kreolskie słowa, ale oczywiście słowiańskich brak!!! A skoro wikipedia nie podaje ich… no to znaczy przecież, że NIE MA TAKICH SŁÓW!!!

Czyli My Słowianie nie znamy i nie używamy słów, jak:

DaR, DaRoWaC’/T’, Po+DaR+eK, Po+DaRoWaC’/T’, oB+DaRoWaC’/T’, DaR”yC’/T’, DaR+C”yN’+Ca…

DaC’/T’, Do+DaC’/T’, Za+DaC’/T’, Wy+DaC’/T’, oD+DaC’/T’…

DaWaC’/T’, Do+DaWaC’/T’, Po+DaWaC’/T’, Za+DaWaC’/T’, Wy+DaWaC’/T’, oD+DaWaC’/T’…

(Słowem / rdzeniem Do zajmę się Do+KL”aD+Niej we wpisie poświęconym tylko temu!)

JEŚLI JEST JESZCZE TU JAKIŚ KTOŚ, KTO UWAŻA, ŻE TO WSZYSTKO TO TYLKO TAKI NIC NIEZNACZĄCY WYPADEK PRZY PRACY „RZETELNYCH” GERMAŃSKICH JESYKOSNAFTSUF… NO TO LEPIEJ TEMU KOMUŚ IŚĆ I RZUCIĆ SIĘ Z MOSTU PROSTO NA GŁOWĘ, NA DNO WYSCHNIĘTEGO STRUMIENIA!!!

…..

Wróćmy teraz na koniec do naszej TRaDyCji i zobaczmy, co to w takim razie jest tak naprawdę…

TRaNS+Do

PR”e(Z)+DaR

Z/S+PR”eD(u)+DaR”

(S+PR”e+DaR”, tak przy okazji a nie S+PR”eDaZ”!!! – W GRAMATYCE JĘZYKA POLSKIEGO JEST TU BŁĄD!!!)

PR”eD+DaR

PR”e/oDKo/o”/u/vW+DaR

TRaDyCja… to nic innego jak: DaR (oD NaS”y(c)H) PR”oDKo”W!!!

 

9 thoughts on “255 Od-słowiański źródłosłów, znaczenie i pochodzenie rzekomo łacińskiego słowa TRaDyCja 02

 1. nie mialem za duzo czasu zeby artykul dokladnie przeczytac. ale jak dla mnie TRaDyCjA na pierwszy rzut ucha brzmi jak
  oT RoDiCa
  czyli „od rodzica”
  (customs, ways, beliefs, doctrines, etc. „handed down” from one generation to the next.)
  czyli zgadza sie z pierwotnym znaczeniem „traditio”

  Polubione przez 1 osoba

  • Analogia do afrodity, bogini wedlug legendy ‚zrodzonej z piany’?
   afro-piana po grecku
   rodit’- bez tłumaczenia

   tylko tutaj byloby to w wersji RaDit’?
   R.D
   RóD>RoDit’>rodzić
   RaD>RaDit’>radzić (zrodzić we własnej głowie i przekazać komuś), doradzać, rada (zwykła, ale i ogólnie np. narodowa), RaDca, obRaDować (dawać komuś RaDy), uRaD (poslowacku uRząD, czyli też RząD, RząDzić) porada, narada (np.calego RoDu, RoDziny)
   stąd i wszystkie imiona słowiańśkie z tym rdzeniem RaDo, RaDoMiR, RaDoGost’ (imię i nazwa miasta), RaDomysł (imię i nazwa miasta w formie Radomyśl, także Radom, Radoszyce)

   ale też jest tam ‚T’ w tradycji, jak TRwat”, TRwanie (prze-Trwanie, do-Trwanie, wy-Trwanie itd itd)
   kluczowe jest ‚T” jako stabilizujące coś w czasie, gdyż rdzeń RWat”, rwany jest jakby jednostkowy i nagły, ale też impulsywny.

   Stad, coś powstałego, zrodzonego w rodzie/plemieniu, zrodzonego impulsywnie powiedzielismy potrzebą chwili („potrzeba matką wynalazków”), ale które przetrwało i ustabilizowało się w długim czasie będzie, bedące skutkiem narady rodowej/plemiennej:
   T-RaDit’-a

   tradica

   tradicia-po slowacku
   tradice-po czesku
   tradicija [традиция] -rosyjski
   tradycja-polski

   Polubienie

   • I znów brawa za skojarzenia! Myślę, że obaj macie rację co do pochodzenia (o)D/T+RaDyCji oD/T RoDiC/Ta!!! To tylko potwierdza, jak nierzetelne i niewiarygodne są oficjalne tłumaczenia znaczeń tzw. greckich, łacińskich i innych słów.

    Wkrótce pojawią się tu nowe przykłady na zakłamanie oficjalnego językoznawstwa, ukazane na podstawie innych ciekawych słów. Niech tylko te cholerne choróbska skończą się namnażać 😦

    (o)D/T+RoDziC’/T’ Mo/o”/u/vSi Sie” WS”y(S)TKo Co SL”oWiaN’SKie!!!

    Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.