286 Michał Wałach. Pogańska kpina z przeszłości Polski, czyli jak wyznawcy tradycji pustynnej Słowian fitzą i co o Nas fietzą…

O tym, jak Słowiańszczyznę, Słowian, Słowiańską Tradycję i Dzieje widzą tzw. polscy krześcijanie, czyli co „myśli” o swoich Przodkach Polak-katolak… Celowo nie napisałem… co „wie”…

Tom, bardzo dziękuję za zamieszczenie u mnie odnośnika do pierwotnego artykułu! 🙂

Magda
Promowanie pogaństwa jest dzisiaj bardzo w modzie, szczególnie przez różne czasopisma.

xyz
Wyobraźcie sobie że nagle Grecy zaczynają oddawać cześć i modlić się do Zeusa, Aresa albo innego olimpijskiego przygłupa. Z całą powagą. I jeszcze zaczynają nawracać innych. Tylko sobie wyobraźcie reakcję przeciętnych ludzi i rechot czerwonych socjotechników.

sceptyk
Mój kolega też się wkręciła w Imperium Lechitów. Ostatecznie otrzeźwiał kiedy dotarł do filmu na którym „badacz” i propagator Lechistanu twierdził, że Adam i Ewa byli Polakami 🙂

gvyhvy
Miałem kiedyś kolege poganina który twierdził, że nie jest neopoganinem tylko ” rodzimowiercą” i, że to jest wiara ich przodków i ojców 😛 generalnie jego teksty w pewnym momencie przestały być śmieszne, a stały się przerażające, o okupacji watykańskiej, o masowych mordach pogan o złamaniu tradycji i inne bzdury, o wielkiej Lechii też słyszałem, o tym, że watykna umyslnie zniszczył taki wielki kraj i inne bzdury, można czasem się nieźle uśmiać. Bynajmniej pochodzenie słowian nie jest znane (przez naukę oni to wiedzą) ale dla nich tożsamością jest właśnie nie dokońca jasne i pewne pochodzenie słowian i wymarła religia. A propos nie ma źródeł pisanych bo to chrześcijaństwo przyniosło organizację, naukę, wykształcenie i zaczęto tworzyć kroniki, a to co było wcześniej wiemy jedynie z wykopalisk.

poganka
no tak, po tym artykule nie mam wątpliwości ze chrześcijaństwo zostało wymyślone aby zniszczyc polaków

Zorbi
Artykuł jest znakomitym przykładem zasady: nie znam się, ale się wypowiem.

Gabi
Jeżeli ten artykuł nie jest „fejkiem” to współczuję autorowi, zarówno braku wiedzy jak i braku tolerancji.

do poganka, Gabi i Zorbi
Wasze posty są znakomitym przykładem zasady: nie znam się, ale się wypowiem. Współczuję wam, zarówno braku umiejętności stosowania argumentów jak i braku tolerancji.

Failariel
Proponuję jednak poczytać trochę źródeł historycznych, albo proszę o podesłanie źródeł, na których autor bazował, pisząc ten artykuł, bo to niezła komedia. A ostatni akapit, cóż… więcej w nas pogaństwa niźli chrześcijaństwa.

http://www.pch24.pl/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski,38768,i.html#ixzz45mLagsM6

Michał Wałach. Pogańska kpina z przeszłości Polski

Data publikacji: 2015-10-15 04:00
Data aktualizacji: 2015-10-19 09:05:00

„Prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera” – brzmiała absurdalna „mądrość” wygłaszana przez jednego z drugoplanowych bohaterów filmu „Miś” Stanisława Barei. Dzisiaj internet, a w szczególności portale społecznościowe udowadniają, że w dziedzinie absurdu nie istnieją żadne ograniczenia. Strony, grupy i społeczności sieciowych pogan już dawno osiągnęły Himalaje szaleństwa.

Wielką trudność przy obserwacji internetowej aktywności neopogan stanowi odróżnienie opinii „wiernych” od żartownisiów. Jako, że wirtualni piewcy Peruna dopuszczają się tez wysoce absurdalnych i wierzą chyba we wszystko, co się im podrzuci, z łatwością padają ofiarami zwyczajnych „wkrętów”. Liczba produkowanych w tej materii treści jest tak olbrzymia, że zgłębienie tematu w stopniu dostatecznym zajmuje wiele czasu i wymaga nie lada cierpliwości i tolerancji wobec tego szaleństwa.

Imperium Lechii

Jedno z podstawowych założeń internetowych pogan i piewców pierwotnej Słowiańszczyzny to kontestacja wszelkiej wiedzy historycznej jaką znamy. Żadnego problemu nie stanowi dla nich choćby fakt, że ziemie polskie przed przyjęciem chrześcijaństwa opisuje niezwykle mała ilość źródeł, a te które znamy, powstały poza granicami naszego kraju.

Pierwszy władca Państwa Polan, na którego istnienie mamy niezaprzeczalne dowody, to Mieszko Pierwszy, który – jakby na złość poganom – przyjął chrzest. Pierwszym Polakiem-autorem książki był katolicki błogosławiony Wincenty Kadłubek. Co działo się u nas przed X wiekiem? Tego szczegółowo nie wiemy i najpewniej nigdy nie poznamy historii politycznej ziem polskich w wieku VI czy IX. Dzięki odkryciom archeologii oraz nauk pomocniczych historii możemy jednak rekonstruować pewne ogólne procesy. Wiemy więc, że Słowianie nad Wisłą aż do czasu zwycięskiego podboju sąsiadów przez wielkopolskich Piastów żyli w organizacji plemiennej lub przedpaństwowej.

Jednak w „słowiańskim internecie” rzecz wygląda zupełnie inaczej: Słowianie (albo Lechici, bo nazwa Polska, zdaniem tych środowisk, to efekt „watykańskiej propagandy”) byli w przeszłości twórcami potężnego imperium obejmującego swym zasięgiem ogromne połacie Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej, a nawet fragmentów Azji. W sieci krążą mapy Cesarstwa Rzymskiego, na których cały obszar nie-rzymski jest uznawany przez pogan za terytorium… Imperium Lechickiego. W jego skład wchodziły takie „typowo słowiańskie” plemiona jak germańscy Goci, Wandalowie i Alanowie, a także Sarmaci oraz Scytowie. Dowodem na istnienie Imperium Lechii jest zaś… brak dowodów. Wszystkie księgi mające dowodzić wielkości tego państwa miały bowiem zostać „zniszczone przez katolicki kler” lub ukryte w archiwum watykańskim. Było to oczywiście elementem doskonale zaplanowanego spisku mającego na celu zniszczenie najwspanialszego z ludów – Słowian.

Nie sposób dociec kto jako pierwszy opublikował tego typu mapy i czy zrobił to wierząc w prezentowane tezy, czy chcąc ponabijać się z naiwności „prawdziwych Słowian”. To nieistotne – ważne, że mapa, krążąc w internecie, żyje własnym życiem i doczekała się już wiernych fanów święcie przekonanych o istnieniu onegdaj potężnego Imperium Lechii.

Pochodzenie

Problem etnogenezy Słowian stanowi poważne zagadnienie mediewistyki. Istnieją w tej materii dwie zasadnicze szkoły. Jedna zakłada, że Słowianie przybyli do Europy Środkowej i Wschodniej około V wieku i było to efektem zmian etnicznych wywołanych wielką wędrówką ludów. Taki pogląd zdecydowanie dominuje w nauce. Druga szkoła zakłada, że kolebka Słowian leży na północ od Karpat i nasi przodkowie żyli tutaj już w epoce brązu. Dla internetowych czcicieli Swarożyca nie do przyjęcia jest pogląd o tak „niedawnym” przemieszczeniu się Słowian, chociaż nauka zna kilkanaście migracji ludów indoeuropejskich do Europy, a także do Iranu czy Indii. Wśród pogan dominuje niepotwierdzona niczym pewność, że przodkowie Polaków już 10700 lat temu (sic!) mieszkali tu, gdzie żyją po dziś dzień. Tego typu tezy propaguje także książka pt. „Słowiańscy królowie Lechii. Polska starożytna”. Jej autor, opisuje również dzieje… królów lechickich, wybieranych przez słowiański wiec na monarchów 1300 lat przed narodzeniem Chrystusa. Mające potwierdzać jego tezy źródła to selektywnie dobierane, pourywane skrawki tekstów źródłowych z najdalszych krańców świata (nigdy z ziem polskich). Niektóre autorytety tego środowiska dowodzą zaś, jakoby Imperium Lechickie sięgało nawet do Himalajów, a w głębinach azjatyckiego kontynentu nadal mieszkali krewni Polaków.

Światowid czy Odyn?

Słowianie w czasach przedchrześcijańskich byli politeistami – czcicielami licznych bożków. Nauka zna część z nich i wiele wskazuje na to, że nie istniał jednolity panteon na wszystkich terenach zamieszkałych przez przodków dzisiejszych Polaków, Rosjan czy Czechów.

A co czczą internetowi rodzimowiercy? Wiadomo na ten temat jeszcze mniej niż w przypadku naukowej rekonstrukcji kultów Słowiańszczyzny. Internetowi poganie tworzą swoją „starą wiarę” w oparciu o źródła chrześcijańskie (o dziwo!), żydowskie, arabskie oraz elementy wierzeń Wikingów, Celtów a nawet… Hindusów. Na ile ich wiara odpowiada temu co czcili ludzie przed ponad tysiącem lat? Nie wiadomo! Jednak poganie wierzą, że ich kult jest tym jedynym, prawdziwie polskim, słowiańskim, ojczystym. Upieranie się przy zgodności współczesnego pogaństwa z wierzeniami naszych przodków z czasów wczesnego średniowiecza można porównać do udowadniania polskości Wercyngetoryksa czy Ragnara Lodbroka.

W żadnym wypadku dla internetowych wyznawców „prawdziwie słowiańskiej wiary” problemu nie stanowi fakt, że wśród najbardziej znanych zabytków pogańskich miejsc kultów na ziemiach polskich dominują świątynie… celtyckie – Góra Ślęża i jej sakralne zabudowania oraz kopce, tak licznie otaczające Kraków. Wielu słowianowierców nosi także na swoich ubraniach symbolikę jednoznacznie kojarzoną z Wikingami, którzy w okresie świetności łupili całą Europę, Słowiańszczyźnie nie przepuszczając.

Sieciowi poganie krytykują chrześcijaństwo jako wiarę obcą, powstałą na Bliskim Wschodzie, wręcz agenturę światowego, antysłowiańskiego spisku. Biblię nazywają zbiorem kłamstw, ale istnieją wyjątki od tej zasady. Pismo Święte bywa niekiedy bowiem przez nich wykorzystywane do… podpierania swoich tez o Imperium Lechitów, gdyż starotestamentalna Księga Sędziów wspomina o „Lechii” (tak naprawdę chodzi o miejsce leżące w Ziemi Świętej).

Absurdalności dzisiejszej pogańskiej wierze dodaje fakt, że w parze z kwestionowaniem Biblii i twierdzeniami jakoby „prawdziwa wiara” nie wymagała ksiąg, idzie zaczytywanie się rodzimowierców w rzekomo objawionej „Księdze Welesa”, stanowiącej ponad wszelką wątpliwość falsyfikat.

Absurdowierstwo

Absurdów i nieścisłości w tym, co głoszą polscy poganie jest jednak więcej. Czciciele prastarych bóstw i gajów uważają, że ich wiara nie potrzebuje świątyń. W zakłopotanie wprawia ich więc fakt, że Słowianie mieli miejsca kultowe – chramy. Najbardziej znany przykład takiego miejsca kultu stanowi istniejące do drugiej połowy XII wieku sanktuarium na Arkonie, leżącej wtedy na terytorium zamieszkałym przez Słowian połabskich.

Paradoksem jest również czczenie pamięci „ofiar chrystianizacji Słowian” przy jednoczesnym nawoływaniu do walki z chrześcijaństwem w ramach… pogańskich wypraw krzyżowych (sic!). Całe to środowisko sprawia więc wrażenie dość komiczne, co jeszcze wzmacniają rozmaite inicjatywy, takie jak np.… wybory rodzimowiercy roku.

Chociaż polscy rodzimowiercy to grupa nieliczna, to robią oni wokół siebie dużo szumu i łatwo zauważyć ich sieciową aktywność. Każdego katolika smucić musi fakt, że są w naszym kraju ludzie, którzy wybierają pozostawanie poza Świętym Kościołem na rzecz głoszenia absurdalnych haseł i oddawania się komicznym rekonstrukcjom osadzonym na kłamstwach i bzdurach. Można tylko przypuszczać, że głębokie motywacje takiej postawy to przede wszystkim chęć zrobienia na złość Kościołowi i chrześcijaństwu.

Michał Wałach

Normalny
Tekst napisany chyba na zaliczenie religii w gimnazjum na 6. Autor nie zna podstawowych faktów historii a Gość NIedzielny do uzupełniana braków w tej dziedzinie nie służy.

ms
Pomieszanie z poplątaniem. Nie można łączyć krytyki neopogan z krytyką teorii autochtonicznej pochodzenia Słowian. Najnowsze badania genetyczne,antropologiczne i językowe popierają tezę, że Słowianie żyją nad Wisłą co najmniej od epoki brązu. Nie zapominajmy, że pochodzenie *łowian z błot Prypeci wymyślił hitlerowiec Kossina aby udowodnić wyższość Germanów. Czy autor artukułu też jest tego zdania. Myślę, że z z powodów religijnych nie można bezmyślnie odrzucać wszystkiego o czym mówią neopoganie.

aw
@ms Pragnę zauważyć, że autor nie krytykuje teorii autochtoniczności Słowian, lecz krótko streszcza stan badań nad ich etnogenezą. Zwraca natomiast uwagę, że neopoganie przyjmują wygodną dla nich hipotezę naukową jako dogmat, niepodlegający dyskusji, jednocześnie ignorując złożoność i wielowymiarowość owej hipotezy, dobudowując do niej jednocześnie własne, pozbawione jakichkolwiek dowodów naukowych wymysły.

aw
Prof. Arkadiusz Sołtysiak, religioznawca z Uniwersytetu Warszawskiego – „Jak neopoganie manipulują przeszłością” http://www.antropologia.uw.edu.pl/AS/as-022.pdf

richard
co za brednie,badania krwi wykazują że 17tyś lat tu mieszkamy,szwabom mieszaniec,żyd ledwie 6 tys załapał opierajcie się na logice,naukowej a teraz historia spalenie w 1512 roku całej dokumentacji i ksiąg słowiańskich,podejrzewam ze po 1 egzemplarzu są jednak w Watykanie,poza tym kto jak nie lechici spalili Rzym w 500 ne?,barbarzyńcy i cesarstwo rzymskie czy Lechicie Pierwsze Cesarstwo na ziemi złotym Dwugłowym orłem ,tak jak wyżej to czyste brednie//

Kilo
Wy opowiadacie błędne stereotypy o poganach czy jak kto woli rodzimowiercach, a oni zaczęli gromadzić środki na zakup własnej ziemi i wybudowanie własnej świątyni na https://polakpotrafi.pl/projekt/rodzimowiercza-ziemia – czemu o tym nie napiszecie? Że nie wyciągają reki po nieswoje, że nie tworzą afer domagając się gruntów i powołując się na fundusz Kościelny tylko organizują się we własnym zakresie za własne pieniądze.

do Kilo
Fundusz kościelny i domaganie się gruntów jest wyciąganiem ręki po swoje własne pieniądze, tzn. po majątek Kościoła Katolickiego zagrabiony kiedyś przez komuchów.

\”11\”
Ten tekst to apologia braku wiedzy historycznej, na szczęście badania genetyczne przeczą tym głupstwom w publikowanym tekście. Warto sprawdzić co to jest R1a i R1a1a. Mam nikłą nadzieję na zmianę opinii o własnym Narodzie. Proszę poświęcić 26\’46” na ten film, może Ci si rozjaśni:https://www.youtube.com/watch?v=y8IVwoM9wCg Z lechickim pozdrowieniem!

Lech
Trzeba wyleczyć, wytępić, wyćiąć robactwo sługusów obcych stolic (watykanu,moskwy, berliny, brukseli, waszyngtonu) aby Nasz kraj mógł sie normalnie i dla własnych interes?w rozwijać ! Niech żyje Polska i własny narôd a wszystkie inne pasožyty za własne bogactwa!

vlad75
Teraz nie ma prawdziwego chrześcijaństwa tylko jakaś mafia watykańska programująca i kontrolująca niczego nieświadomych ludzi! Prawdziwe chrześcijaństwo istniało za czasów Jezusa Chrystusa i jego 12 Apostołów, a system rozwalił Paweł z Tarsu i sobory watykańskie. Poganie zawsze byli, są i będą jako wierni Matce Naturze, a nie jakiemuś wymyślonemu bogu, który „za dobre wynagradza, a za złe karze”.

człowiek
Oj widać że autora moherek uciska.

Rys
Ta dychotomia, Mieszko I lub pogaństwo nie dopuszcza trzeciej możliwości: chrześcijańswo nie rzymskie. Ks. arcbp. Jan Długosz pisze wyraźnie, że polscy panowie chrześcijańscy namówili Mieszka dp przyjęcia chrztu świętego. Istnieją liczne dowody materialne i lingwistyczne o pradawności chrześcijaństwa słowiańskiego, choćby bizantyńska gemma znajdująca się w zbiorach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Posąg Światowida może przedstawiać czterech Ewangelistów, podobnie jak kolumna w kościele św. Michała w Fuldzie. Pochodzenia greckiego jest cerkiew, kirche, church i widać z choćby z wymowy, że określeia te były przekazywane ze wschodu na zachód. Polskie i czeskie słowo „papież” to grecki „papas”, a Rzym to Rimini a nie Roma.

hrtyhr
jesli juz mowimy o wikingach to bylo tez odwrotnie, to wikingowie bali sie slowian nawet topor jest w nazwie slowianski nie nordycki. mitologia nordycka opisuje warownie ich bozkow jako warownie slowianskie a nie kamienne jak zachodnie czy rzymskie. generalnie slowianie (lestkowie czy lechici to faktycznie nazwa stara przed polska, polacy to x wiek) dalo w kosc i rzymowi (ci barbarzyncy co to walczyli z cesartswem to niestety my.) i krajom nordyckim. zajmowalismy sie tez lupieniem zazwyczaj swoich (jak indianie amerykanscy) i sprzedawanie slowian w niewole arabom i zydom. slowianie opierali sie duzo skuteczniej wikingom niz inne nacje (ktorych jest bardzo malo jak lotysze, estonczycy itd.) generalnie mozna powiedziec, ze zywiol byl bezladny i straszny. ukierunkowany i nauczony przez chrzescijanstwo, ktore bylo przyjmowane calkiem chetnie zrobilo z nas lepszych ludzi niz bylismy jako ludzie tu zyjacy.

raskol
Brawo, chrześcijanin oczerniający rodzimowierców, jakie to typowe.

ORLICKI
FAKTY: 1) Badanie haplogrup genowych (to nauka ścisła), dowodzi, że u Słowian a szczegolnie Polakow i Łuzyczan, przeważa R1a ktora jest starsza o kilka tysiecy lat od R1b (pobratymcza hapkogrupa protoceltycka czyli przed romańska, frankońska i przed niemiecka). 2) Badania hapkogrup genowych ściśle okreslaja równiez miejsce i czas zaistnieni danego genu. R1a1 zaistniała w Europie ok 1o 000 pne a w Azji jej poprzedniczka R1a juz 20 000 pne. Tak dawne zaistnienie w Europie, swiadczy, że protoplasci Słowian tu byli na miejscu i znikad nie przybyli. Jedynie wyksztalcenie jezyka slowianskiego moglo byc wynikiem zaistnienia scytyjskiej dominacji (scalenia). 3) jezyk praslowianski obejmowal ogromny obszar, od Skandynawii do Mezopotamii, Indii, Tybetu i polnocnego Egiptu. Dowodem są Wedy, ktore dotarly w te miejsca, spisane sanskrytem z szeregiem slow pochodzenia slowianskiego – od Arjowego. Dowodem jest Awesta, która zaistniala w Mezopotamii (Iran, Persja, Babilon żródło:

Janosik
> „muzułmanie i poganie siedzą cicho udając przyjaciół wtedy gdy stanowią mało znaczącą mniejszość” – czyli dokładnie tak jak chrześcijaństwo, gdy przybyło na te pogańskie ziemie nieść swoje „prawdy objawione”. Na początku grzecznie, udając przyjaciół, a potem wybijając zęby za nieprzestrzeganiu postów i niszcząc miejscowe świątynie, odbierając ludziom majątki, zdrowie a niejednokrotnie również życie.

do Janosika
Wcześniej pisałeś: „dokładnie tak jak chrześcijanie”, czyli głosiłeś tezę tak jak ją przytoczyłem, a nie jak teraz jeszcze bardziej bzdurnie głosisz że „zdecydowanie bardziej”. Skoro sprzecznie wyrażasz swoje poglądy, nie miej pretensji do osób kierujących się logiką że nie rozumieją co chcesz przekazać. Oczywiście dowodów na swą jeszcze większą bzdurę nie podajesz, co jest zrozumiałe bo takowych nie posiadasz. O tym że politeizm jest dużo bardziej zbrodniczy od katolicyzmu świadczy, że w swej doktrynie ma składanie ofiar z ludzi. O tym że katolicyzm nie legitymizuje wszelkiego zła i przemocy jak widzę nie słyszałeś, o politeistach Aztekach i ich krwawych ofiarach z ludzi też nie. Dlatego nawoływanie byś powrócił do nauki nie ma sensu, gdyż musiałbyś zacząć od podstaw i nadrobić ogromne braki nie tylko w wiedzy, ale też w podstawie nauki – oparciu analiz na pełnym spektrum faktów, a nie tylko na selekcji tych faktów które pasują do bezrozumnie głoszonej ideologii

Janosik.
> „Wykazujesz się kompletną ignorancją skoro nie wiesz że” i „daruj sobie hipokryzję” – proszę na obronę swoich słów przedstawić fakty historyczne, a nie uciekać się do personalnych wycieczek. Póki co, historia dowodzi kwestii które ja przedstawiłem, podobnie jak nie zmienia jednej, podstawowej kwestii – to pogańscy Słowianie byli na tych ziemiach u siebie a nie przybyłe z piasków pustyni chrześcijaństwo, które swoje „prawdy objawione” zmuszono było krzewić ogniem i stalą.

do Janosika
Sam nie przedstawiasz jakichkolwiek faktów i dowodów historycznych, a mimo to dalej w oderwaniu od rzeczywistości bełkoczesz:” historia dowodzi kwestii…”. Ja przytoczyłem fakt że pogaństwo i islam zgodnie ze swoją doktryną zabijali/zabijają ludzi. Faktowi temu nie zaprzeczyłeś. Wysunąłeś za to bzdurną tezę że katolicyzm był/jest porównywalnie zabójczy do pogaństwa. Powinieneś więc najpierw przedstawić konkretne dowody (a nie wyssaną z palca antykatolicką propagandę) na poparcie swej tezy. Wiadomo że tego nie zrobisz bo takich dowodów nie masz. Natomiast co do pierwszeństwa pogan, to faktem jest też że przed poganami były na tych ziemiach rośliny i zwierzęta, które poganie pozbawili życia i zajmowali ich tereny. Więc dalej brniesz w hipokryzję, zarzucając chrześcijanom że zajęli tereny gdzie wcześniej byli poganie, a jakoś nie zauważając że poganie dokładnie to samo robili z żywą przyrodą.

do Janosika
Różnica między islamem i pogaństwem, a katolicyzmem, polega na tym że dobry muzułmanin będzie mordował niewiernych czyli pogan i katolików, dobry poganin będzie składał swoim bóstwom ofiary z muzułmanów i katolików, a dobry katolik NIE BĘDZIE ani mordował ani składał ofiar zarówno z pogan jak i z muzułmanów. Dobry – to znaczy przestrzegający wyznawanej doktryny religijnej. Z tego wynika że islam i pogaństwo to doktryny zbrodnicze, w odróżnieniu od doktryny katolickiej która jest doktryną dobrowolności i miłości do wszystkich bliźnich. Natomiast porównywanie złych (czyli nie przestrzegających doktryny) wyznawców danych religii nie ma sensu, gdyż nie pozwala na racjonalne porównanie doktryn.

Janosik
> „dobry katolik NIE BĘDZIE ani mordował ani składał ofiar zarówno z pogan jak i z muzułmanów” – historia dowodzi zgoła czegoś innego… dowidzą tego wszelkie działania zmierzające do eksterminacji pogan i innowierców na przestrzeni wieków, ze o wszelkich wojnach na tle religijnych z udziałem gównie monoteizmów i inkwizycji nie wspomnę.

Janosik
> „Wysunąłeś za to bzdurną tezę że katolicyzm był/jest porównywalnie zabójczy do pogaństwa.” – czytaj ze zrozumieniem – nie porównywalnie lecz zdecydowanie bardziej zabójczy. Politeizm, czyli wielobóstwo jest skłonne zaakceptować innych bogów, a monoteizmy z założenia nigdy. Politeizmy nie są przeświadczone o swym posiadaniu monopolu na tzw. „prawdę objawioną” dla tego w zdecydowanie mniejszym stopniu sprzyjają legitymizowaniu wszelkiego zła, nietolerancji i przemocy. Z tego względu to głównie właśnie monoteiści „pozbawili życia i zajmowali tereny” w zdecydowanie mniejszym stopniu posługując się asymilacją na gruncie wymiany jak poganie. Radze wrócić do nauki.

Janosik
> „Polacy swoją kulturę intelektualną i duchową oraz przetrwanie zawdzięczają Kościołowi Katolickiemu.” – a wiesz np. czyje są słowa „Cóż by ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić?”. Niedawno, bo w 1931 r., katolicy stanowili tylko około 65 procent ludności Polski; w 1791 r. – zaledwie 54 procent. Ponad 200 lat temu Polska była wielokulturową republiką królewską szczycącą się długoletnią tradycją tolerancji religijnej. Jak podkreśla historyk Ray Taras, w roku 1573 Konfederacja Warszawska „oficjalnie ustanowiła tolerancję i równość religijną, co sprawiło, że Polska stała się jednym z najbardziej liberalnych społeczeństw w Europie.” Polska była wtedy znana jako ?kraj bez stosów”, jako ?miejsce schronienia dla ofiar prześladowań religijnych, jako „Paradissus Judaeorum” (raj żydowski). Według brytyjskiego historyka Normana Daviesa, Polska była „unikalna w Europie”, ponieważ pozwalała na „pokojowe współistnienie katolicyzmu, prawosławia, ormian

do Janosika
Wykazujesz się kompletną ignorancją skoro nie wiesz że w historii ogromna większość katolików były to osoby nie eksterminujące pogan i innowierców. Co do wojen monoteizmów, historia pokazuje że ze strony katolików były to głównie wojny obronne. Co do inkwizycji kościelnej (a nie świeckiej), mowa jest o kilkuset wyrokach śmierci w skali całej historii Kościoła Katolickiego. Jest to znikoma ilość w porównaniu z ilością ofiar pogaństwa złożonych w ofierze „bóstwom”, biorąc pod uwagę wszelkich pogan, w tym słynnych Azteków których zbrodnicza religia została na szczęście powstrzymana przez chrześcijaństwo. Więc daruj sobie hipokryzję, no chyba że nie masz lepszego pomysłu na życie jak trwanie w oderwanej od rzeczywistości katofobii i obwinianiu katolików za wszelkie zło tego świata. Po śmierci przekonasz się że ignorancja nie popłacała.

Janosik
Wiesz co koleś – nie mam ani czasu ani ochoty na przerzucanie się argumentami z rodzaju „a nie, bo ty”. Poznaj trochę historię, słowiańską kulturę jak również swoją świętą księgę, i wówczas możemy wrócić do tej dyskusji. Z mojej strony na tę chwile EOT.

do Janosika
Dziecko drogie, ja nie stosuję przerzucania, bo przecież przytoczyłem dla przykładu historyczny fakt składania ofiar z ludzi przez Azteków, a czyny te wynikały bezpośrednio i jednoznacznie właśnie z nakazów doktryny pogańskiej. Ty natomiast nie przedstawiłeś przykładu zbrodniczości katolicyzmu, który byłby skutkiem nakazu wynikającego z doktryny katolickiej. To akurat jest zrozumiałe, bo doktryna katolicka (w odróżnieniu od pogańskiej) nie zezwala na zabijanie niewinnych ludzi. Mimo tego dalej z uporem fanatycznego ignoranta wpierasz że to katolicyzm jest zbrodniczy, a pogaństwo nie. I jaką znalazłeś receptę w obliczu przegranej wobec faktów? Ano dziecinny foch. Wracaj więc do piaskownicy 🙂

Gość
Drogi autorze tekstu! Chcę Ci powiedzieć tylko tyle, że wszystkie katolickie święta w Polsce bazują mocno na słowiańskiej dawnej kulturze z czasów przedchrześcijańskich. Z moich badań wynika, iż do tej pory zmieniła się jedynie filozofia i może jakieś drobnostki. Ale sens i sedno są wciąż „pogańskie”, albo raczej rodzime kulturowo dla nas Słowian.

do Gość
Skoro nie dostrzegasz kolosalnej różnicy w sensie i sednie obchodzenia świąt katolickich a pogańskich, to daruj sobie chwalenie się swoimi „badaniami”, gdyż znaczenia słowa „badania” nie pojmujesz. Wracaj do piaskownicy i tam dalej przeprowadzaj „badania” na twoim poziomie.

ktoś
Autor artykułu napisał o tzw. „sieciowych poganach”, a więc wziął na warsztat fora, grupy dyskusyjne, blogi itp, a tam naprawdę panuje niesłychany odlot. Nie pisał natomiast o całym ruchu, o oficjalnie zarejestrowanych związkach wyznaniowych takich jak RKP czy Wiara Rodzima, co nie zmienia faktu, że tam też pojawiają niezłe kwiatki o czym już napisał prof. Sołtysiak.

Kronk
Oszołomów nie brakuje i w katolicyźmie (nie będę wymieniał tych środowisk z nazwy, z szacunku dla portalu na jakim jesteśmy) i choć w internecie łatwo znaleźć ich rewelacje, to stanowią oni drobny ułamek ruchu i raczej nikt rozsądny nie ocenia całego katolicyzmu na ich podstawie. Z tego względu doprawdy dziwię się, że PCH24 dopuścił u siebie tak nieżetelny artykuł, który fałszując rzeczywistość w ten sposób opisuje inny system wyznaniowy. Jeśli autor powyższego materiału chciał rzeczywiście opisać dane zjawisko, czemu nie oparł się na materiałach i założeniach udostępnianych przez formalne, zarejestrowane w RP, rodzimowiercze związki wyznaniowe jak np. Rodzimy Kościół Polski czy ZW Rodzima Wiara (oba łatwe do odszukania w sieci), tylko skupił się na jakiejś mniejszościowej ekstremie, której nawet zdecydowana większość samych rodzimowierców nie traktuje poważnie? Reasumując, warto w tej sytuacji zapytać o prawdzie intencje autora tego materiału.

Murem
Wielu komentujących „pierwosłowian” nie zrozumiało tezy artykułu, który nie wyczerpuje analiz historycznych okresu przedpaństwowego, lecz opisuje absurdalny archeologizm, na fasadzie którego powołano do życia różnorakie „barwne” kulty destrukcyjne, mające zwieść kolejnych biedaków. Próba podważania historii Polski jest charakterystyczną dla rodzimowierców destrukcyjną aktywnością, oprócz standardowego w kultach destrukcyjnych przeprogramowania umysłu i osobowości ofiar oraz werbunku i fałszywej apologetyki. Polacy swoją kulturę intelektualną i duchową oraz przetrwanie zawdzięczają Kościołowi Katolickiemu. Pseudorekonstrukcja rzekomych wierzeń plemiennych jest szkodliwą trucizną, zwłaszcza dla młodych ludzi, których wabi sztucznie sklecona atrakcyjność każdego rodzaju. Trudno to nazwać inaczej. Podporządkowane ofiary hochsztaplerstwa mają zwykle odmienne zdanie, często agresywnie artykułowane.

Czesław
Przeczytałem ten artykuł, przeczytałem komentarze i spędziłem kilka godzin wolnego popołudnia piątkowego na szukaniu w sieci tego co pan autor opisał. Nie było to trudne. Kompletny odjazd. Zgadzam się z niektórymi komentatorami, że pewnie nie całe środowisko pogańskie jest takie szalone, ale na różnych grupach, forach i stronach odjazd. Imperium Lechii rozkłada na łopatki. Sam wykonuję czynnie zawód historyka-badacza (pozwolę sobie nie podawać Uniwersytetu). Gdyby student 1 roku użył tak wybiórczej metodologii to zostałby pouczony. Ale student 4 czy 5 roku zostałby wyśmiany a jego praca niedopuszczona do obrony. Poganie selektywnie wybierają co chcą: pasuje im do koncepcji jakiś wynik genetyki – korzystają. Odpowiada im źródło historyczne z odległego kraju – korzystają. Tak samo z lingwistyką, archeologią, a dendrochronologi w ogóle nie znają. Ja jestem dumny z polskiego, a więc słowiańskiego pochodzenia, ale nasi przodkowie przed 966 po prostu żyli biednie. Koniec.

Do p Czesława
Biednie? I jako historyk wnosi to pan po najnowszych znaleziskach archeologicznych?

Wotan
A ja mam jedno proste pytanie do autora powyższego artykułu. Mianowicie czemu skupił się na „internetowych polanach”, a w zasadzie jednym ich skrajnym wycinku, zamiast poddać analizie reprezentantów jednego z kilku formalnych, zarejestrowanych, rodzimowierczych związków rodzimowierczych, jak np. Rodzimy Kościół Polski czy ZW Rodzima Wiara? Może wówczas nie miałby z analizą aż takich problemów, niż z kształtowaniem opinii całego ruchy wyznaniwego na podstawie garstki oszołomów od których wyraźnie odcinają się sami rodzimowiercy? Osobiście dziwie się portalowi PCH24 że przepuścił tego rodzju treść na poziomie nie dorównującym nawet gimnazjum.

ja
troche kiepskie wywody. Fakt, niepotrzebowali swiatyn, mieli je, ale niemusieligonic caly dzien aby sie pomodlic 🙂

Przewodas
Zapraszam, pogadamy! https://www.facebook.com/events/740866159374442/ Autor tego tekstu nie potrafi odróżnić tekstów serio, od fejów i wariactw, bo zwyczajnie nie ma pojęcia o temacie. Jeżeli szanujecie Żołnierzy Wyklętych, uszanujcie też Wojów Wyklętych, którzy w pierwszym polskim powstaniu narodowym 1036-44 walczyli o wolność Polan.

pszeprasza ale
Ziemia jest płaska, czarownice trza palić, a przeczep serca pozbawi cię duszy. Przepraszam, ale Katolikom nikt nie wierzy, za często kłamali. Kilka źródeł proponuje: „Lechia (lub Lechistan) ? dawne, a także alternatywne określenie Polski, wciąż reprezentowane w kilku językach wschodniej Europy oraz Bliskiego Wschodu” https://pl.wikipedia.org/wiki/Lechia Penie są szaleni i wymyślili se wszyscy tą nazwę jak Turcy gdy pytali się o dyplomatę z Lechistanu. Gdy polska zniknęła z map. Ówczesny Papierz nawet słowem nie wypomniał (domysł jak się mylę wyprowadźcie mnie z błędu).

Santiago
To jakiś koszmarny spadek po propagandzie komunistycznej („agenci Watykanu”), Gomułkowskiej wersji historii („słowiańska Polska piastowska”), antyklerykaliźmie GazWyb-u pomieszany z filozofią Evoli. Ja bym tych pseudofaszystów palił na stosach.

N_one
Nie mam sił doczytać do końca tych bredni. 2 pytania do autora „tego czegoś” 1)Skoro Mieszko I przyjął chrzest, to poproszę autora tekstu o przedstawienie dokumentu chrztu Mieszka I vel Dagomara. Kto przeprowadził ceremonię, gdzie, kiedy, kto był „rodzicami chrzestnymi”. W przypadku innych władców, nie tylko Lechickich (Polin to żydowska nazwa umieszczana przez Żydów na monetach Mieszka II znacząca mniej więcej tyle co „tu odpoczniesz”, o czym pisali między innymi Kromer czy Długosz) takie dokumenty istnieją, w tym czeskich, a oni przecież przyjęli wcześniej chrzest z rąk szkopskiego „Świętego (niemieckiego) Cesarstwa Rzymskiego” więc nie można wykręcić się „odległymi czasami”. 2) Trwa zalew Islamu nie uznającego kompromisów. Przeciw Wam są i politycy i Wasz papa Franio. Naprawdę potrzebujecie kolejnego wroga? Rodzimowiercy żyją wśród Was, wychowali się jako katolicy, mają rodzinę, znajomych, sąsiadów katolików. Nie są wrogiem, ale chyba pragniecie by nim zostali!!

do N_one
A cóż to za różnica między poganinem a muzułmaninem? I jeden i drugi wyznają fałszywą religię która (jeśli się nie nawrócą) po śmierci doprowadzi ich do piekła. I jeden i drugi służą szatanowi, być może wielu nieświadomie, ale „po owocach ich poznajemy”. I jeden i drugi w głębi duszy nienawidzą chrześcijan. No i jeszcze jedno podobieństwo – muzułmanie i poganie siedzą cicho udając przyjaciół wtedy gdy stanowią mało znaczącą mniejszość. Gdyby poganie poczuli się tak silnie jak muzułmanie, też zaczęliby eksterminację chrześcijan poprzez składanie ich w ofierze swoim satanistycznym „bóstwom”.

ble
Ten artykul ma pewien problem, nie wiadomo czy on chce wysmiac, ganic, neopogan, czy chce uchodzi za historyczny. Z historycznoscia ma tak btw, nie wiele wspolnego. Wiec ciezko sie do niego w tym kontekscie odnosic. Co do wysmiewania, coz, teorie o lechii raczej nikt nie traktuje powaznie, zawsze wsrod tlumu ludzi znajda sie takze fantasci, o czym zapewne katolicy powinni doskonale wiedziec 🙂

John
chyba jakieś czerwone trolle tu zaczęły pisać w obronie pogan, żenada…

Ten który Jest
Może tak coś o miłości bliźniego napiszeci? bo jak narazie do podziałów się przykładacie i nienawiść ludzką jątrzycie ? no w imię Pana kochajcie się!

NeoP
Poganie, tacy źli i tacy niedobrzy… A ja proponuje odszukać sobie w internecie artykuł „Neopogaństwo, rodzimowierstwo i pseudorodzimowierstwo” np. na Wiadomosci24 i zapoznać się z dogłębną analizą tego ruchu. Miłego dnia wszystkim życzę.

Karolina
Nie widzę tu żadnej kpiny,może odrobinę snów o potędze. Niemniej chrzest Wiślan odbył się pod niemieckim nożem przystawionym do gardła.A potem było z górki. Opędzanie się od protoplastów „Ody do radości” mieszane z przyjmowaniem ofiar pogromów by te,gdy przyszła chwila,zaczęły wbijać nóż w plecy gospodarza. A on związany koneksją najwyższego z wybranymi mógł pokornie nadstawiać drugi policzek co nadal czyni niczego nie widząc ni słysząc zza opuchniętej gęby.

ami
pogaństwo pogaństwem ale fatkem jest, że w autystjackiej namiastce encyklopedii z 18w. mowa o tym, że któlestwo Polskie istniało już w 5/6w naszej ery a nie od 10tego jak nas uczą…

Marcin Banach
Gdybym był wrogo nastawionym państwem do Polski wiadomo co bym wspierał.

Sarkazm
Szybcy jesteście…

Moimzdaniem1
Znalezienie pierwszego na ziemiach slowianskich antycznego otwieracza do butelek piwa wyznaczy milowy krok w udowodnieniu potegi naszej slowianskiej kultury. Trzeba w to wierzyc, ze na rekojesci, nie jakiejs tan raczce, ale na rekojesci powinien byc wygrawerowany znak Chmielozyca, z jednej strony, a podobizna wladcy, czyli pijacego, z drugiej. Pismem praslowianskim wyciete sa znaki mowiace: „Do dna”. Bedzie to wielki przelom nie tylko w historii, ale i w browarnictwie starozytnych praslowian. A na powaznie, to jest to obraz upadku kultury, idacego za upadkiem przemyslu i ekonomii. Liczni wrozbiarze, etaty astrologow w czaspismach i gazetach, wielki szacunek dla „mistycznych” gadzetow zaczynajacych sie od „Harry Pottera” swiadcza o tym dobitnie. Na codzien, na ulicach zwiekszona przestepczosc, ucieczka mlodych w narkotyki, albo wprost, emigracja za granice, wybujala prostytucja, uzupelniaja sie ze skorumpowana do szczetu wladza panstwowa na najwyzszych stanowiskach.

Malleus Maleficarum
Takiego tekstu potrzeba było! Jak widzę tych pogan w internecie to włos na głowie staje. Nie wiadomo kiedy żartują, a kiedy mówią poważnie – takie brednie wygłaszają. Kiedyś był „Młot na czarownice”, praca opisująca czarownice i różne gusła. Z perspektywy dzisiejszej oczywiście mocno kontrowersyjna. To wtedy – dzisiaj jest Polonia Christiana 24. Opisuje różne zjawiska na świecie z perspektywy Wiary Katolickiej – od islamu, przez rodzimowierców, po gender, lewactwo i homoseksualistów. A wszystkie te zjawiska wiele łączy, oj wiele…

martini
Pomijając pogaństwo – co stoi na przeszkodzie wierzyć, że obecna Polska a niegdyś Lechici byli potęgą? Mnie się to podoba. Jakoś inne narody trzymają głowę w górze a my co, musimy ją ciągle opuszczać?

senior
To wszystko jest prawdą, tylko pomyśl, kto to przeczyta do końca. Ludźmi rządzą emocje, czasami wydające się nie przyjęcia. Mnie jako katolika nie smuci fakt, że ktoś w kręgu, przy ognisku dobrze się bawi. „Pogaństwo” skutecznie wybiła Inkwizycja. Zrobiłeś wpis, żeby się popisać wiedzą. Gratuluję wiedzy… tylko nie na temat

TrebuszAMDG
ciekawe co na to ci poganie? pewnie mają ból pewnej części ciała i smarują maścią. 😀 aż miło pomyśleć. ale tak na poważne to może to do nich dotrze i wezmą argumenty pod rozwagę. oby się nawrócili. bo tekst dobry, celny, podoba mi się. a paganusy pewnie go sobie rozsyłają z przekrwawionymi ze złości oczyma.

Bogumił
W artykule zebrano przypadki dość skrajne. Generalnie jest tendencyjny, a mogę to ocenić, ponieważ będąc rodzimowiercą widzę całokształt ruchu. Autorowi radzę poszukać jeszcze informacji na temat działalności rodzimowierczej w Polsce a nie opieranie się na najbardziej szokujących, absurdalnych a przez to atrakcyjnych wątkach.

Maciek
szkoda ze poprzedni post nie zostal opublikowany… czyzby brak checi rozmowy i zamkniecie sie tylko w jednym schemacie? Najsmiesniejsze co tu przeczytalem to ze niby „slowianie” pochodza od „slave” – najpierw poczytajcie o sanskrycie i podobienstwam z jezykiem pra-slowianskim a takze polecam wpisac „szach-mat jezykoznawco!” w google i sie zastanowic. Nasz jezyk powstal na dlugo przed angielskim i jest na to masa niezbytuch dowodow – jednak zaklamana nauka niemiecka chce zebysmy mysleli o sobie jako o podludziach (cala teoria z „slave” powstala w 20 w.). Zapraszam do rzetelnych badan!

słuchacz
lubię portal pch24.pl ale jest jednak pewne ale Słowianie może ludzie którzy tu żyli badanie DNA w przypadku Polaków stwierdzają autochtoniczny charakter ludności polski grupa RHa1a jest jedna z najstarszych hellagrup starszą od RHa1b ta zaś jest podgrupą grupy RHa1a czyli teza niemców o późniejszym rodowodzie Polaków jest nic nie warta . Wędrówka ludów z idoeuropejskich w przypadku polaków nie miała miejsca nie zapominajmy że przed idoeropejczykami była już tu ludność . Są to tezy naukowców niemieckich o wędrówce ludów idoeuropejskich , propagujących tezy że to my jesteśmy tu intruzami wiadomo co robiono z Polakami w czasie drugiej wojny to właśnie ten ty myślenia. Moja osobista interpretacja znajdujemy sie na nizinie środkowo europejskiej a nizina ułatwia wędrówkę musiał dochodzić do mieszania sie ludów na naszym terenie dla tego różne interpretacje dochodziło do ścierania sie cywilizacji nie zapominajmy że słowo słowianin ma geneze od słowa slaw niewolnik.

BasiaM
@słuchacz Ostatnio słyszałam, że słowo niewolnik w łacinie pochodzi od słowa słowianin a nie odwrotnie.(To by potwierdzało starożytność słowian.) Kto to wie? Jak to można sprawdzić? Od czego pochodziło by więc słowo „Słowianin”? Od „słowa”?

Soczniowiec
Gdy ktoś przestaje wierzyć w Boga zaczyna wierzyć w byle-co…

Artur
@Soczniowiec akurat wiara Słowian była przed katolicyzmem.

Leo
Warto dotrzeć do opracowań i przedwojennych źródeł na temat „pogańskich orgii” na Nosalu (Zakopane). I kto je organizował i za czyja kassę? Opisywał je najinteligentniejszy z Żydów XX wieku Aleksander (Ch)Wat(t) oraz wielu innych. Dziś nawiązuje do tych wydarzeń dla usprawiedliwienia otwierania porno-klubów pod Tatrami.

ff
Odnośnie wykazywanych w tekście absurdów: ba, nawet przytoczony Perun i określenie „chram” nie są poprawne językowo (zapraszam do lektury słownika etymologicznego języka polskiego), choć tak się utarły, że trafiły już do kultury masowej.

Ja
Naprzykład Donatan .

Leo
No nareszcie ktoś napisał o tych utrzymankach masonerii pośledniej. Owe brednie neopogańskie zawsze są znakiem masońskiej obecności o profilu niepraktykujących żydów którym po dekadach kazano przypomnieć sobie z satysfakcją kim są i zaprząc ich do „oryginalnej” działalności. A naiwnych mieszkańców Polski postmodernistycznej i po żydokomunistycznej są całe kwartały.

Naleczxxx
Niestety nie ma kto dzisiaj odpierać tych bajek i wciskania kitu o wyższości słowiańskich bożków nad Bogiem KK. Władza zlikwidowała naukę przez planowe sukcesywne wyniszczenie. Rzetelna historyczna wiedza oparta na wiarygodnych źródłach pisanych i nie pisanych nie jest w Trzeciej RP rozwijana a zwijana zresztą jak całe państwo. Szkoły zamykane itp, itd.

Rozczarowany
„wśród najbardziej znanych zabytków pogańskich miejsc kultów na ziemiach polskich dominują świątynie celtyckie” – no przecież wiadomo że Celtowie potrzebowali miejsc kultu, gdy przyjeżdżali do ówczesnej potęgi gospodarczej – Imperium Lechii – by pracować „na zmywaku” 😉

30 thoughts on “286 Michał Wałach. Pogańska kpina z przeszłości Polski, czyli jak wyznawcy tradycji pustynnej Słowian fitzą i co o Nas fietzą…

 1. Pragnę zwrócić uwagę, na to, jak niedźwiedzią przysługę wyrządzają Słowiańszczyźnie różni tacy, co łączą pustynna tradycję z Tradycją Słowiańską… patrz:

  „sceptyk
  Mój kolega też się wkręciła w Imperium Lechitów. Ostatecznie otrzeźwiał kiedy dotarł do filmu na którym „badacz” i propagator Lechistanu twierdził, że Adam i Ewa byli Polakami:)”

  To jest koronny dowód, na to jak niebezpieczne są to manipulacje. Będzie o tym oddzielny wpis.

  Polubienie

 2. Z ludźmi zindoktrynowanymi religijne nie ma rozmowy, nie ma podstaw logicznych, więc rozmawia się jak z wariatem, gdzie dla wariata urojenia są równymi nieurojeniom.
  Takim wzorcem jest ów slynny ksiądz stojacy obok drzewa i opowiadający, że w tym drzewie nie ma boga, a tymczasem za nim… stoi z kamienia tzw, dom boży, a w nim figurki świete, a jeszcze dalej, w samym centrum płatki zbożowe. W żywym drzewie nie ma, ale w kamieniu i płatkach zbożowych jest.

  Polubienie

 3. Na głównej stronie wp.pl ukazał się tytuł artykułu coś jak to: „Rollo – pierwszy władca Normandii, ochrzcił się, a dla pogańskich bogów poświęcił 1000 ofiar”, czy coś takiego…

  Niestety skopałem to, bo jak obrabiałem print screen, to wp.pl zmieniała to w coś bardziej strawnego i w sumie zapisał mi się już tylko złagodzony tytuł… Baran ze mnie, ale i tak nie ważne… Najpierw cytat, a potem pytania…

  http://historia.wp.pl/title,Wiking-Rollon-zalozyciel-i-pierwszy-wladca-Normandii,wid,18276898,wiadomosc.html?ticaid=116db5&_ticrsn=5

  (…)
  Zginął między 927 a 933 r., w nie do końca wyjaśnionych okolicznościach. Według relacji francuskiego mnicha Ademara de Chabannes, tuż przed śmiercią Normandczyk chciał zapewnić sobie przychylność zarówno pogańskich bóstw, jak i chrześcijańskiego Boga. Kazał więc ściąć tysiąc jeńców wojennych i przekazał ogromną kwotę na budowę kościołów w Normandii. Ta nieprawdopodobna relacja powstała pod wpływem niechęci francuskiego kronikarza do ”skandynawskich barbarzyńców” i miała podkreślić ich niecywilizowane obyczaje. Francuz nieświadomie pokazał jednak, że Rollon był przebiegłym władcą, który sprytnie połączył pogańską tradycję swego ludu z chrześcijańską kulturą, tworząc jedno z najbardziej prężnych i najpotężniejszych państw średniowiecznej Europy.
  (…)

  Pytania:

  1. Czy to wszystko to wymysł krześcijańskiego propagandysty, no bo na to wygląda, sądząc po opisie?

  2. Jeśli to jednak prawda, to czy ściął ich jako wikiński poganin… czy jako wikiński krześcijanin?

  3. Jeśli to pierwsze, czyli co, ten jego krzest był na niby i gówno warty? 🙂

  4. Jeśli to drugie, czyli co… zrobił to z typowej krześcijańskiej miłości bliźniego i chwała mu za to? 🙂

  5. Macie jakieś inne pomysły, na wytłumaczenie tego rzekomego uczynku?

  6. Czy to rzekome zdarzenie, można brać pod uwagę, jako to rzekome składanie ofiar z ludzi przez tzw. pogan… czyli w domyśle Słowian?… hehehe

  No jak i tam?

  Polubienie

 4. jako ciekawostkę chciałbym zacytować ze strony http://kronikihistoryczne.blogspot.gr/2016/03/niemcy-porozbiorowe-i-dynastia-lechitow.html

  „Poniżej przedstawiam publikację, która rozwiązuje całkowicie zagadkę o nauczaniu historii Polski.
  Die theilung Polens in den jahren 1773, 1793, 1796 und 1815 … z roku 1864 wydaną w Berlinie.
  Należy tutaj rozróżnić Niemcy od Prus. Prusy były głównym rozbierającym nasz kraj. W poniższej publikacji o rozbiorach Polski i powstaniach opisuje się Historię Polski poprzez wymienienie Królów Polskich. Proszę zwrócić uwagę jak to jest robione. Na stronie XXIII (23) wymienia się jako rzecz normalną DYNASIĘ LECHICKĄ, następnie dynastię Piastowską”

  zaczyna się od Lecha I – 550r. raptem 400 lat wcześniej niż Mesko, może to niewiele, ale zawsze…

  Polubione przez 1 osoba

  • XRIX, BARDZO DZIĘKUJĘ CI ZA TO ŹRÓDŁO I WIADOMOŚCI TU PRZEKAZANE!!!

   http://kronikihistoryczne.blogspot.co.uk/2016/03/niemcy-porozbiorowe-i-dynastia-lechitow.html

   Tu upubliczniam cały wpis widoczny pod podanym powyżej odnośnikiem. Proszę zerknąć na tę stronę, bo jest tam więcej podobnych wiadomości!!! Powrócę do tego jeszcze i upowszechnię to miejsce ile będę mógł!

   wtorek, 1 marca 2016

   Niemcy porozbiorowe i dynastia Lechitów, czyli rozwiązanie zagadki niemieckiej wersji histori Polski

   Poniżej przedstawiam publikację, która rozwiązuje całkowicie zagadkę o nauczaniu historii Polski.

   Die theilung Polens in den jahren 1773, 1793, 1796 und 1815 … z roku 1864 wydaną w Berlinie.

   Należy tutaj rozróżnić Niemcy od Prus. Prusy były głównym rozbierającym nasz kraj. W poniższej publikacji o rozborach Polski i powstaniach opisuje się Historię Polski poprzez wymienienie Królów Polskich. Proszę zwrócić uwagę jak to jest robione. Na stronie XXIII (23) wymienia się jako rzecz normalną DYNASIĘ LECHICKĄ, następnie dynastię Piastowską

   https://books.google.pl/books?id=nZgBAAAAQAAJ&pg=PR23&dq=wizimir.dk&hl=pl&sa=X&ei=L9kIVJzuHJSp7Aa494HgDQ&ved=0CEAQ6AEwBjhG#v=onepage&q&f=false

   A dziś co mamy – ciemnotę. Wszystko koncentruje się na wbijaniu nam młotkiem 966 Chrzest Mieszko i światło Rzymskie (Watykańskie).

   Jeżeli jednak połaczymy fakty niszczenia kronik, zakaz tłumaczenia kronik Długosza i Konstytucję 3 Maja i jej zapis o Religii Panującej „Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami itd.” czyli dążenie do Monopolu.

   A kiedy Rzeczypospolita była duża i liczącym sie krajem mocarstwowym w europie kiedy sprawy religijne były sprawą indywidualną i wszystkie religie chrześcijańskie cieszyły się tolerancją.

   Polubienie

 5. Tu przypomniałem sobie starą ciekawostkę, a mianowicie to, jak to z tym krześcijaństwem i jego językami było. Patrzcie na dole na to, co zaznaczyłem na czerwono:

  https:// skribh.wordpress.com/2016/02/28/268-od-slowianski-zrodloslow-slowa-zsckoncentracja-czyli-skad-wziela-sie-i-co-oznacza-nazwa-obozy-koncentracyjne-a-takze-dowody-dlaczego-dzwieki-tzw-satem-byly-wczesniej-niz-dzwieki-tzw-k/#comment-4284

  Tom on 2016-03-05 o 02:53 said:
  znalazłem jeszcze że -cja to może być z -ga

  P O T Ę G A
  P O T EN CJ A

  (to ciekawe że po 3 tys, lat i przejściu z łaciny do j. angielskiego te słowa nadal wyglądają tak samo , tak jak np)

  P R O V I D E
  P Rz E W I Dz E

  jest to też dowód ( razem z cętrum ) na używanie już wtedy głoski ę

  https://skribh.wordpress.com/2016/02/28/268-od-slowianski-zrodloslow-slowa-zsckoncentracja-czyli-skad-wziela-sie-i-co-oznacza-nazwa-obozy-koncentracyjne-a-takze-dowody-dlaczego-dzwieki-tzw-satem-byly-wczesniej-niz-dzwieki-tzw-k/#comment-4286

  Datowanie Ci chyba raczej padło… Podobno tzw. j. angielski to dopiero Shakespere wymyślił, ale po za tym zgoda, tyle tylko czy możesz wytłumaczyć, na jakiej podstawie twierdzisz, że podałeś dowód na istnienie dźwięku E”/Ę?
  Tak przy okazji, jak byś zaczął używać zaproponowanego przeze mnie sposobu zapisu dźwięków, patrz:

  PoTe”Ga
  PoTeNCja

  PRoViDe
  PR”eWiDze”

  … to wszystkie te podobieństwa i przekształcenia byłyby tylko jeszcze lepiej widoczne… ale i tak podałeś bardzo dobre przykłady!!! Dzięki. 🙂

  https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
  (…)
  Łacina jest językiem indoeuropejskim. Ma wspólne korzenie z większością żywych i wymarłych języków Europy oraz wieloma językami Indii, Iranu i Azji Środkowej. Wskazuje na to duża liczba podobieństw, zarówno w słownictwie jak i gramatyce – między innymi z greką, sanskrytem, czy językiem polskim[8]. Łacińskie est odpowiada greckiemu estí, sanskryckiemu asti oraz polskiemu jest[9].

  Wspólne dziedzictwo indoeuropejskie sprawiło, że łacina i język polski mają wiele podobnych wyrazów, których tematy pochodzą od tego samego, praindoeuropejskiego rdzenia. Są to głównie wyrazy związane z relacjami rodzinnymi, gospodarstwem, florą, fauną, geografią, kulturą materialną lub codziennymi czynnościami. Należą do nich na przykład: mater – matka, soror – siostra, ovis – owca, suinus – świński, domus – dom, mare – morze, ignis – ogień, linum – len, pastor – pasterz. Opracowania językoznawców cytują od 1000 do 2000 słów wykazujących tego typu podobieństwa. Zdaniem większości badaczy zjawisko to wynika ze słabszych, niż w innych językach (na przykład germańskich), wpływów języków nieindoeuropejskich na rozwój łaciny, polszczyzny czy sanskrytu[10].

  Podział wśród prajęzyków indoeuropejskich spowodował, że łacina znalazła się w tzw. grupie kentumowej (razem z językami celtyckimi i germańskimi), natomiast język polski w grupie satemowej (z językami indoirańskimi). Dlatego łacińska głoska „k” jest w języku polskim często zastąpiona przez „s” – łacińskie centum odpowiada słowu „sto”, caseus to „ser”, natomiast cor oznacza „serce”[11].

  Różnice pomiędzy łaciną a pozostałymi językami Italii były w I tysiącleciu przed Chrystusem tak znaczne, że uniemożliwiały wzajemne zrozumienie. Wyjątkiem był podobny do łaciny język faliski, którym mówiono w północnym Lacjum, jednak część uczonych twierdzi, że był to dialekt łaciny, a nie odrębny język. Starożytni autorzy greccy uważali rdzenne języki półwyspu apenińskiego za niespokrewnione. Dopiero XIX-wieczni badacze wykazali ich wspólne pochodzenie i stworzyli nazwę języki italskie[12]. Ich zdaniem wszystkie wywodziły się z hipotetycznego języka praitalskiego. Rozpad italskiej wspólnoty językowej i wyodrębnienie łaciny językoznawcy datują zazwyczaj na pierwszą połowę II tysiąclecia przed Chrystusem[13].

  Niegdyś przeważała hipoteza, że języki italskie wywodziły się z tego samego prajęzyka, co greka, więc istniał prajęzyk italogrecki[14]. Żyjący w Rzymie grecki historyk Dionizjusz z Halikarnasu wysunął teorię, zgodnie z którą łacina była greckim dialektem, zepsutym wskutek wpływów innych języków Italii[15]. Obecnie wielu badaczy skłania się do poglądu, że najbliższe łacinie były języki celtyckie, a języki italskie pochodzą od wspólnego prajęzyka italoceltyckiego[16].

  Łacina archaiczna
  Poglądy Rzymian na pochodzenie łaciny przedstawił w Eneidzie Wergiliusz. Zgodnie z treścią dzieła, Eneasz (jeden z Trojan, któremu udało się przeżyć upadek Ilionu), dotarł z towarzyszami niedoli do Lacjum. Przyjął go tam król Latynus. Wergiliusz zaznaczył różnice językowe między przybyszami a tubylcami w końcówce poematu, gdy w usta Junony włożył obawę, że Latynowie pod naporem Trojan utracą nie tylko rodzime imiona i stroje, ale także mowę ojczystą[17]. Obawę tę rozwiał Jowisz słowami:

  Sermonem Ausonii patrium moresque tenebunt,
  utque est, nomen erit; commixti corpore tantum
  subsident Teucri. Morem ritusque sacrorum
  adiciam faciamque omnes uno ore Latinos[18].

  „Ojców obyczaj i język zostanie wśród synów Italii,
  Miano też swe zachowają. Trojanie wsiąkną w ich plemię,
  Z nim zespoleni. Dam im rytuał i święte obrzędy,
  Zrobię z nich jeden naród o wspólnej mowie latyńskiej”[19].

  Wspólna religia (sacra) oraz wspólny język (os) to według Wergiliusza fundamenty narodu o wielokulturowych początkach, któremu Jowisz przepowiada – w innym miejscu Eneidy – długotrwałe panowanie nad światem. Językiem tym była mowa Lacjum – łacina[20].

  W roku 338 przed Chrystusem Rzym podbił ostatecznie całe Lacjum. Następnie, w wyniku wojny z macedońskim Pyrrusem, rozciągnął swą władzę na południową część półwyspu apenińskiego. W III wieku zakończył się podbój Italii, chociaż jeszcze w latach 91-88 doszło do tzw. wojny ze sprzymierzeńcami, podczas której wiele ludów półwyspu powstało przeciwko władzy Rzymu. W roku 89 wszyscy mieszkańcy Italii otrzymali obywatelstwo rzymskie a zanik języków italskich i ich zastąpienie przez łacinę datują językoznawcy najczęściej na II-I wiek przed Chrystusem[21].

  Nie oznacza to jednak, że Rzymianie narzucali swój język podbitym ludom. Zachowywali ich prawo do własnego języka, praw, ubioru czy religii. Długo używanie łaciny było przywilejem a nie obowiązkiem. Liwiusz zanotował, że na początku II wieku mieszkańcy Kume w Kampanii prosili senat o specjalne pozwolenie na używanie w swoim mieście łaciny jako języka urzędowego (ut publice Latine loquerentur). Uzyskali ten przywilej tylko ze względu na to, że zostali uznani za sprawdzonych przyjaciół Rzymu. W oficjalnych stosunkach z innymi ludami Rzymianie używali tłumaczy. Waleriusz Maksymus twierdził, że na greckie pisma Rzymianie odpowiadali wyłącznie po łacinie. Jeszcze Cyceron wywołał zgorszenie, gdy przemówił w senacie Mesyny po grecku, nie korzystając z pomocy tłumacza[22].

  Łacinę tego okresu, jeszcze sprzed pojawienia się pierwszych dzieł literackich, językoznawcy zazwyczaj nazywają archaiczną lub starą. Ówczesny język można poznać jedynie dzięki zachowanym inskrypcjom oraz cytatom u późniejszych autorów. Znanych jest sześć inskrypcji kamiennych, które powstały wcześniej niż w roku 300 przed Chrystusem. Z tego okresu pochodzi też około dwudziestu fragmentów ceramiki z wyrytymi inskrypcjami, jednak niektóre z nich uważane są przez część badaczy za nowożytne fałszerstwa[23].

  Archaicznej formy alfabetu łacińskiego zaczęto używać najpóźniej w VI wieku przed Chrystusem. Inskrypcje zostały zapisane w niezdarnej fleksji i składni, a język daleki był od jakiejkolwiek standaryzacji. Tekst tzw. inskrypcji duenos, datowany między VII a V wiekiem, jest trudny do zrozumienia nawet dla współczesnych specjalistów. Według przekazu Polibiusza, w II wieku przed Chrystusem Rzymianie mieli kłopoty ze zrozumieniem tekstu starego traktatu z Kartaginą, spisanego w VI wieku[24].

  Za wyjątkiem Prawa dwunastu tablic, aktu przyjętego w roku 451 przed Chrystusem, w późniejszych wiekach nie było konieczności rozumienia dawnych form językowych. Nawet w przypadku Dwunastu tablic nie jest jasne, czy ich wersja, która była w powszechnym użyciu w okresie klasycznym, zachowała się w oryginalnej formie. Inny archaiczny tekst, rytualna pieśń Carmen Arvale, która przetrwała w formie inskrypcji z III wieku po Chrystusie, była już w czasach klasycznych niezrozumiała dla wykonujących ją kapłanów. Wydaje się, że ta pieśń liturgiczna była przekazywana z pokolenia na pokolenie bez dbałości o zachowanie jej dosłownego znaczenia[25].

  Co prawda od IV wieku, wraz z podbojami Rzymian, łacina była już znana na całym półwyspie apenińskim, lecz sama uległa wpływom innych języków[26]. Marek Terencjusz Warron, w dziele De lingua Latina, wyjaśniał znaczenie wielu słów łacińskich przez odwołanie do języków sabińskiego i oskijskiego a przyjaciel Cycerona Attyk narzekał nad zepsuciem łaciny wskutek napływu obcojęzycznych przybyszów do Rzymu[27].

  Na północy półwyspu apenińskiego mówiono do II wieku przed Chrystusem nieindoeuropejskim językiem etruskim, na południu natomiast przeważała greka. Oba te języki, obok italskich, wywarły wyraźny wpływ na rozwój łaciny[28]. Jeszcze w III wieku Kwintus Fabiusz Piktor napisał pierwszą rodzimą historię Rzymu po grecku, gdyż uważał, że łacina nie nadaje się do tego celu[24]. Kilkusetletnie związki polityczne i ekonomiczne Rzymian z Etruskami zaowocowały wieloma zapożyczeniami. Według Liwiusza jeszcze w IV wieku przed Chrystusem rzymska arystokracja rozumiała język etruski[12]. Litery alfabetu łacińskiego to zmodyfikowane symbole Etrusków, którzy z kolei wzorowali się na piśmie greckim. Słownictwo łaciny wchłonęło znaczną liczbę etruskich wyrażeń. Za wyrazy etruskiego pochodzenia niektórzy uczeni uważają między innymi caerimonia („ceremonia”), fenestra („okno”) czy persona („maska”, „osoba”)[29].

  Łacina klasyczna

  Między II wiekiem przed Chrystusem a I wiekiem po Chrystusie zakończył się proces latynizacji Italii. Z półwyspu zniknęły wszystkie języki italskie oraz język etruski. Obok łaciny w użyciu pozostała tylko greka. W tym samym okresie rozpoczęła się latynizacja Galii, Hiszpanii i północnej Afryki. Procesy te pokrywają się czasowo z epoką, którą tradycyjnie zalicza się do tak zwanego okresu klasycznego w rozwoju łaciny[30].

  Epoka literacka (zob. Literatura antycznego Rzymu) zaczyna się w 240 r. p.n.e. od dokonanego przez greckiego wyzwoleńca Lucjusza Liwiusza Andronika łacińskiego przekładu Odysei Homera. Przekład został dokonany wierszem saturnijskim, zachowały się fragmenty, m.in. incipit Virum mihi Camena insece versutum. Działają wtedy poeci tacy jak Newiusz, Lucyliusz, komediopisarze Plaut i Terencjusz i in.

  Epoka archaiczna trwa mniej więcej do końca lat osiemdziesiątych I wieku p.n.e., kiedy rozpoczyna działalność Marek Tulliusz Cyceron. Uznaje się to za początek epoki klasycznej. Wyróżnia się dwa podokresy, to jest cyceroński (do śmierci Cycerona w roku 43 p.n.e.) oraz augustowski (od wstąpienia na tron ces. Oktawiana Augusta w roku 27 p.n.e.), tak zwany złoty wiek poezji łacińskiej.

  W okresie cycerońskim działają m.in. prozaicy Gajusz Juliusz Cezar, Marek Terencjusz Warron, Gajusz Sallustiusz Crispus, poeci Katullus i Lukrecjusz i in. W okresie augustowskim działają historyk Tytus Liwiusz oraz tacy poeci jak Wergiliusz, Propercjusz, Tibullus, Horacy, Owidiusz.

  Epoka klasyczna kończy się około połowy I wieku n.e., rozpoczyna się wtedy tak zwana epoka srebrna charakteryzująca się narastającymi tendencjami archaizacyjnymi. Pisarze zaczynają wzorować się na autorach epoki archaicznej, przede wszystkim na Katonie, co ma na celu „odmłodzenie” języka i nawrót do jego archaicznej prostoty po okresie obcowania z wyrafinowaną prozą i poezją klasyczną.

  Przedstawicielem łaciny srebrnej jest m.in. Tacyt, Korneliusz Fronto oraz Gelliusz. Prąd ten odnosi ostatecznie zwycięstwo z początkiem II wieku n.e., wygasa stopniowo w III wieku n.e. wraz z powolnym upadkiem literatury rzymskiej w tym czasie. Dopiero w IV wieku n.e. następuje coś w rodzaju renesansu, jest to epoka łaciny późnej. Jej przedstawicielem jest np. Makrobiusz.

  Od II wieku n.e. zaczyna narastać w łacinie zjawisko diglosji.

  Chrześcijaństwo
  Pierwsze przekłady Biblii na łacinę, tzw. Afra (z łac. afrykańska) oraz Itala (z łac. italska) pojawiają się odpowiednio w II wieku n.e. i III wieku n.e. Językiem liturgicznym chrześcijan jest wówczas greka. Jednak znajomość greki na zachodzie imperium (w przeciwieństwie do łaciny, która jest językiem ludu) zaczyna szybko zanikać, w związku z czym w połowie IV wieku n.e. następuje wprowadzenie łaciny do liturgii. Na przełomie IV i V wieku n.e. św. Ambroży układa łacińską liturgię mszy tzw. ambrozjańskiej, a św. Hieronim dokonuje kanonicznego przekładu Biblii na łacinę, jest to tzw. Wulgata. Łacina stała się także językiem teologii Kościoła zachodniego, dzieła Ojców Kościoła i innych autorów powstałe na przestrzeni tysiąca lat, od Tertuliana (ok. 155-220) do Papieża Innocentego III (1161-1216), zostały wydane m.in. w monumentalnym zbiorze złożonym z 217 tomów, nazwanym Patrologia Latina. Inne zbiory to Corpus Christianorum (CC), powstający w wydawnictwie Brepols w Turnhout i Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (CSEL) – wydawany w Wiedniu, augustyńska Bibliotèque Augustinienne, a także częściowo łacińska, częściowo grecka seria Sources Chrétiennes w Paryżu.

  Sobór watykański II utrzymał łacinę jako język liturgiczny Kościoła katolickiego, dopuściwszy jednak możliwość odprawiania mszy w językach narodowych „w drodze wyjątku”. Wyjątek ten stał się regułą.
  (…)

  Polubienie

 6. http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/289378-plemiona-slowianskie-ktore-nie-przyjely-chrzescijanstwa-nie-tylko-stracily-swoja-tozsamosc-ale-i-byt-kornel-morawiecki-o-korzeniach-polski

  Plemiona słowiańskie, które nie przyjęły chrześcijaństwa, nie tylko straciły swoją tożsamość, ale i byt – Kornel Morawiecki o korzeniach Polski

  opublikowano: 5 godzin temu

  Kornel Morawiecki, marszałek senior Sejmu VIII kadencji oraz Roman Kowalczyk, Dolnośląski Kurator Oświaty, a także dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość – Wojciech Kucharski i o. Michał Legan – dyskutowali w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego na temat tego, czym jest polska tożsamość i jakie wartości są nierozerwalnie związane z naszą Ojczyzną. Debatę zorganizowało Obserwatorium Społeczne z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski.

  Dyskusję rozpoczął Kornel Morawiecki, podkreślając, że polska tożsamość istniała nawet wtedy, kiedy nie było Polski jako państwa.

  Mieliśmy jednak swój język, który żył, którym się posługiwali nasi przodkowie —mówił, dopowiadając:

  Pierwszą formą tożsamości i potrzebą każdego podmiotu jest istnienie. My, dzięki chrześcijaństwu, istniejemy

  Legendarny działacz „Solidarności Walczącej” zaznaczył także, że te plemiona słowiańskie, które nie przyjęły chrześcijaństwa, nie tylko straciły swoją tożsamość, ale i byt. Przyznał również, że słowem, które ma wiele wspólnego z tożsamością, jest „ziemia”.

  Dla nas największym wyzwaniem teraz jest budowanie przyszłej tożsamości, nie tracąc tej, którą wypracowaliśmy —zakończył swoją wypowiedź K. Morawiecki.

  W kontekście historycznym temat podjął kolejny prelegent, Roman Kowalczyk. Najpierw przypomniał potęgę Rzeczypospolitej Obojga Narodów, by następnie wskazać na czasy zaborów i związaną z nimi próbę wyzucia Polaków z ich tożsamości.

  Co zaborcy usiłowali zniszczyć, żeby polskość pogrzebać? —pytał dolnośląski kurator oświaty i tłumaczył:

  Uderzali w trzy filary, które budują tożsamość narodu: język, ziemię i wiarę. Dodałbym jeszcze, w kontekście zaborów, niszczenie autorytetów. Polacy mieli być bezkształtną masą, siłą roboczą, pozbawioną wartości i tych, na których mogliby się wzorować.

  Wojciech Kucharski z kolei oświadczył, że tożsamość jest tym wszystkim, co nas definiuje, a we Wrocławiu mamy do czynienia z czymś szczególnym.

  To u nas znajduje się Księga Henrykowska z pierwszym zdaniem zapisanym po polsku, ale zwróćmy uwagę na całą jego otoczkę. Zdanie to bowiem zapisał niemiecki mnich, a wypowiedział je czeski chłop do Polki. I to nam mówi, czym jest Wrocław —stwierdził dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, dopowiadając, że w 1475 r. we Wrocławiu (wówczas nie polskim mieście) wydrukowana została pierwsza książka w języku polskim, bo biskupstwo wrocławskie było częścią metropolii gnieźnieńskiej.

  Pamiętajmy, że naród też jest pewnym procesem, którzy cały czas się tworzy. Trudno sobie wyobrazić przyszłość, bez zrozumienia swojej historii. Proces samoświadomości i samo-poznawania się ciągle trwa —mówił historyk.

  O swoim problemie z tożsamością mówił o. Michał Legan, paulin z Jasnej Góry.
  Mój ojciec był Bułgarem, moja mama urodziła się na terenie ZSRR, mój dziadek miał trzech braci, a każdy z nich służył w innej armii —rozpoczął kapłan.

  Przywołał swoje wspomnienie z dzieciństwa.

  Pierwszego maja pochód, megafon, przemawia gen. Jaruzelski, potem wyśpiewują hymn polski. Brykam, jako mały chłopiec. Nagle dostaję od mojej mamy otwartą dłonią w twarz. Za to, że biegałem podczas hymnu, a nie stałem na baczność, jak należało. Wtedy zostałem nauczony szacunku i miłości do tego konkretnego znaku polskości —mówił o. Michał Legan.

  Jak stwierdził, jest Polakiem i kocha Polskę, ale bycie Polakiem to nie kwestia genów, czy rasy, lecz w jego przekonaniu kwestia wyboru.

  To jest tak, jak z miłością i wiarą: żeby była prawdziwa, musi być wybrana. I wielu wybiera polskość, bo docenia jej wartość —spuentował paulin.

  Fundacja Obserwatorium Społeczne została powołana do istnienia w ubiegłym roku przez abp. Józefa Kupnego. Zgodnie z ideą wyznaczoną przez metropolitę wrocławskiego ma ona stanowić chrześcijański think-tank, analizujący rzeczywistość społeczną, pojawiające się nowe prądy kulturowe oraz tendencje polityczne i gospodarcze, stawiając diagnozy oraz rozpoznając nowe wyzwana i zagrożenia, a także formułując sposoby reagowania Kościoła na współczesne zmiany w duchu spotkania ze światem. Debata „Tożsamość Polski” to kolejna inicjatywa podjęta przez Fundację. W swoim dorobku ma zorganizowanie kilku konferencji naukowych, m.in.: „Kościół – Komunikacja – Wizerunek” oraz poświęconej ekologicznemu nauczaniu papieża Franciszka czy zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych oraz debaty na temat dziedzictwa Soboru Watykańskiego II.

  ann/KAI

  autor: wSumie.pl

  czy to prawda??? 185.92.157.*7 minut temu
  https://www.monitor-polski.pl/kornel-i-mateusz-morawiecki-a-takze-tysiace-innych-prominentnych-osob-na-dolnym-slasku-umoczeni-w-wsi/

  kunegunda 68.52.49.* wczoraj, g. 17:46
  Kornel Morawiecki… prosze bronic Polski !!!

  mateo 89.79.239.* wczoraj, g. 17:46
  Mówi to „postchrześcijanin” jak samo sobie mówi….

  Bicz Na Idiotów 95.160.158.* wczoraj, g. 17:58
  Równie mądre stwierdzenie: plemiona germańskich Wandalów przyjęły chrześcijaństwo tracąc następnie swoją tożsamość i byt państwowy. Żydzi nie przyjmując chrześcijaństwa uratowały swą tożsamość. Amen!

  Krak 81.219.39.* wczoraj, g. 18:09
  Poczytaj troszeczkę historii Wandalowie to Słowianie napisy na sarkofagach Mieszka i Chrobrego ci nie wystarczają?!To może o R1a1a7 poczytasz? Chyba,że wierzysz Bismarkowi a… to co innego

  i tyle 95.160.158.* wczoraj, g. 18:09
  Wieleci i Obodrzycy przyjęli chrześcijaństwo i stracili swoja tożsamość stając się Niemcami. Analogicznie Słowianie środkowoeuropejscy stracili swą tożsamość i stali się Węgrami i Rumunami, wy matoły!

  Pepe 89.71.247.* wczoraj, g. 18:17
  Szkoda że w dyskusji nie uczestniczył autorytet moralny, potężny myśliciel , Polak sercem i duchem – profesor Bauman.

  Tyle Fakty: 95.160.158.* wczoraj, g. 18:17
  „To jest tak, jak z miłością i wiarą: żeby była prawdziwa, musi być wybrana.” I pewnie dlatego w XI wieku palono w Polsce kościoły a chrystianizacja Mazowsza na dobre zaczęła się dopiero w XV wieku

  poprawka 91.230.156.* wczoraj, g. 18:21
  Były liczne plemiona słowiańskie, które straciły byt zaraz po „przyjęciu” chrześcijaństwa. Zamieszkiwały one ziemie od Hanoweru do Odry. Po prostu mieliśmy szczęście, że do nas się spóźnili nawracacze

  Pusty Śmiech 95.160.158.* wczoraj, g. 18:24
  Tak się składa, że plemiona słowiańskie przyjmując chrześcijaństwo STRACIŁY swoją tożsamość, a przyjęły tożsamość obcą: katolicy rzymską a prawosławni bizantyńską. Tak to wygląda, wy żałosne nieuki!

  Pepe 89.71.247.* wczoraj, g. 18:31
  Akurat Wieleci nie przyjęli chrześcijaństwa dobrowolnie, najpierw zostali podbici, w pewnej mierze dzięki wewnętrznym sporom między plemionami słowiańskimi. Potem ulegli wchłonięciu.

  analityk 83.6.59.* wczoraj, g. 18:31
  …to prawda.Przyjecie chrześcijaństwa to nie jak sugeruje choćby PAD w przemówieniu z okazji..,to konieczność..dla trwania!.Cesarz rzymski NN i papież swoją bullą zachęcał Niemców do niszczenia pogan

  Kucharski sobie poleciał 95.211.174.* wczoraj, g. 18:54
  z tym Wrocławiem, folksdojcz *_bany. A co do chrztu, to nie tylko słowiańskie plemiona wyduszono. Niesłowiańskie też. I to wszystko zasługa niezmordowanych obrońców demokracji, bandyckich Niemców!

  Poza tym, nie wstydźmy się, 95.211.174.* wczoraj, g. 18:58
  Serbołużyczanie zostali ochrzczeni przez Niemców i też zniknęli z areny, za przeproszeniem, dziejów. To nie chrzest był zabezpieczeniem, a, tak jak dzisiaj, siła większa niż niemiecka.

  A jednak wygrane wojny i bitwy 95.211.174.*38 minut temu
  z Niemcami już po chrzcie wynikały z siły militarnej Mieszka i następców, a nie od siły wiary, bo większość mieszka’ńców była wciąż zresztą poganami.

  Lepszy Kadłubek niż Kossinna, 95.211.174.*2 godziny temu
  co wszędzie wykopywał Germanów.Jak powstaje taka Kossina,czyli Kozina,bez wątpienia matołkowa? Ano kształci się na genialnych pracach poprzednich niemieckich mądrali, różnych biczów, knutów i tp. TFU!

  🙂 95.160.158.*2 godziny temu
  Autor tych wypowiedzi musi być z plemienia Duraków

  To nie ochrzczeni się ostali, 95.211.174.*2 godziny temu
  to silniejsi od Niemców przeżyli. Nic nowego, było i jest, Niemcy to bandycka nacja.

  Phi! 95.160.158.*2 godziny temu
  Nie potrafi zagłosować bez złamania prawa a wymądrza się na tematy historyczni-socjologiczne. Ten człek jest chodzącą farsa 😀

  100/100 85.164.171.*2 godziny temu
  Pozdrawiam, Panie Marzszalku! Slowianie ktorzy nie przyjeli chrzescijanstwa to ci ktorzy nie zrozumieli nadchodzacych zmian!

  http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/289319-gdzie-chrzest-tam-nadzieja-decyzja-mieszka-i-miala-dla-polski-znaczenie-ktorego-nie-sposob-przecenic

  Polubienie

  • „Plemiona słowiańskie, które nie przyjęły chrześcijaństwa, nie tylko straciły swoją tożsamość, ale i byt – Kornel Morawiecki o korzeniach Polski”

   Straciły przez to, że myśmy przyjęli chrzescijaństwo, nie połaczyliśmy się razem w obronie swojej wiary.
   Dokładnie to samo miało miejsce w przypadku rozbicia dzielnicowego, gdzie utracilismy swoje prowincje, a slowiańska ludność została tam zgermanizowana. Przyczyna ta sama: brak jedności.
   Gdyby plemiona zachodniosłowiańskie były zjednoczone nikt by ich nie pokonał.
   To przez naszą głupią politykę doprowadziliśmy do tego, i ŻADNE KRZESCIJAŃSTWO NIE DAWAŁO JAKIEJKOWIEK GWARANCJI ZACHOWANIA SŁOWIAŃSKOŚCI,CZEGO PRZYKŁADEM BYŁA BITWA POD GRUNWALDEM.
   Gdybyśmy ją przegrali, stałoby się z nami to samo co ze słowiańskim Polabiem, więc o jakich dobrodziejstwach przyjęcia krześcijaństwa można mówić?
   Jakim durniem trzeba być by powtarzać watykańskie kłamstwa?

   Kolejny przykład to rozbiory, przeciez rozbierały nas 3 państwa krześcijańskie! W tym jedno katolickie -i tutaj brak mi źródła, proszę sobie poszukać- ale katolicki Wiedeń zapytał wówczas Watykan, czy to moralne by rozbierać kraj krześcijański, wowczas dostali z Watykanu odpowiedź: jest to moralnie uzasadnione, gdyż szerzą się tam herezje.
   Tak wygląda moralność krzescijańska, należy rozbierać państwo krzescijańskie z innymi heretykami (protestantyzm, prawosławnymi), gdyż szerzą się w tym kraju herezje.
   Niepojęte dla mnie, jakim durniem trzeba być by tego nie widzieć, by nie kojarzyć, chociaż Grunwald i rozbiory są „wykute na blachę” w polskiej nauce historii.

   Technika manipulacji polega na tym, że te przelomowe wydarzenia są podawane osobno, jakby ich nic nie łączyło.
   Gdy mówi się o Grunwaldzie i obronie przed krześcijańsko-watykańską armią, nagle każe się zapominać, że argumentuje sie przyjęcie krześcijaństwa tym, by do takiej sytuacji nie doszlo.
   Tyle tylko, ze po 400 latach mieliśmy przeciwko sobie więcej niż połowe ziem zachodniosłowiańskich, gdyż Połabianie, Wieleci Pomorzanie, z przymusu wystawiali armie dla Krzyżaków, czyli bylismy w gorszej sytuacji niż w wieku X, gdzie moglibyśmy stanąc przeciwko krześcijaństwu mając ich po swojej stronie.

   Fakty historyczne przeczą wszystkim watykańskim tezom. Przeczą od początku do końca.
   Widać tez jacy durnie nami rządzą.

   Polubienie

   • Gdyby to byli tylko durnie… jak pewno wielu z nich jest… to pewno byłaby to tylko i tak mniejsza połowa problemu… Prawdą jest to, że żal dupę ściska, jak czyta się takie dziecięce obrzezane kłamstwa… mendrrcóff narodu… jak Morawiecki i inni…

    Kasa potrafi zdziałać „cuda”… 😦

    Polubienie

 7. To nie (tylko) debil (nie on sam)… to coś znacznie gorszego 😦

  ~ech 4 godziny i 35 minut temu
  Wróżę spadek poparcia dla rządu.

  ~KLK 3 godziny i 27 minut temu
  TEN DEBIL SPROWADZI NA NAS KŁOPOTY…

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Witold-Waszczykowski-Polska-za-akcesja-Turcji-do-UE-w-niedalekiej-przyszlosci,wid,18281073,wiadomosc.html


  Witold Waszczykowski (Agencja Gazeta / Sławomir Kamiński)

  akt. 20.04.2016, 18:32

  Witold Waszczykowski: Polska za akcesją Turcji do UE w niedalekiej przyszłości

  • Polska popiera również zniesienie unijnych wiz dla obywateli tureckich
  • Szef MSZ zapewnił o tym na konferencji ze swoim tureckim odpowiednikiem
  • „Mamy podobne problemy, m.in. przez agresywne zachowanie Rosji”

  W wystąpieniu po rozmowach z szefem MSZ Turcji, Mevlutem Cavusoglu, Waszczykowski podkreślał podobieństwa w polskim i tureckim postrzeganiu sytuacji międzynarodowej m.in. w kontekście lipcowego szczytu NATO w Warszawie.

  – Choć leżymy na dwóch odległych flankach NATO – Polska na północno-wschodniej, Turcja na południowo-wschodniej – to na obu tych flankach mamy bardzo podobne problemy, m.in. sprowokowane przez agresywne zachowanie Rosji – przekonywał. Szef polskiego MSZ relacjonował, że rozmowa z jego tureckim odpowiednikiem dotyczyła m.in. tego, jak tym problemom zaradzić.

  – Mamy nadzieję, wspólną nadzieję, że pewne decyzje, istotne już, które odpowiedzą na te zagrożenia i wyzwania, jakie są w naszych regionach, zostaną podjęte już za trzy miesiące na szczycie NATO w Polsce – dodał. Jak zaznaczył, kierunek tych decyzji to właściwe zabezpieczenie wschodniej flanki oraz równy status pod względem bezpieczeństwa dla wszystkich członków Sojuszu.

  Waszczykowski akcentował też znaczenie polsko-tureckiej współpracy dwustronnej. – Dwie duże gospodarki powinny ze sobą współpracować i mieć poziom współpracy gospodarczej na znacznie wyższym poziomie – ocenił. – Będziemy zachęcać nasz biznes wzajemnie do współpracy – zapowiedział.

  Szef polskiego MSZ przyznał jednak, że w związku z „sytuacją międzynarodową wokół naszych krajów” większość rozmowy ministrowie poświęcili tematyce bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa wojskowego.

  Wśród tematów poruszonych przez ministrów znalazły się również problemy kryzysu migracyjnego oraz postanowień zawartego w marcu porozumienia Turcja-UE w sprawie migrantów. Porozumienie przewiduje m.in. uregulowanie procedur postępowania wobec nielegalnych imigrantów przybywających do UE z Turcji. Uchodźcy, którzy po 20 marca wjechali nielegalnie do Grecji, mają być odesłani do Turcji. Za każdego Syryjczyka wydalonego z UE inny Syryjczyk ma przybyć do UE legalnie. Zgodnie z porozumieniem, Unia ma ponadto szybciej przekazać obiecane wcześniej 3 mld euro na pomoc dla przebywających w Turcji syryjskich uchodźców oraz – dodatkowo – do 2018 roku przeznaczyć na pomoc uchodźcom w Turcji kolejne 3 mld euro.

  W porozumieniu znajduje się również zapis przewidujący przyspieszenie negocjacji akcesyjnych Turcji oraz zniesienie wiz dla tureckich obywateli.

  – Polska jest otwartym i zdecydowanym członkiem UE, który popiera współpracę UE z Turcją i chcielibyśmy Turcję widzieć również w niedalekiej przyszłości jako członka UE – zapewnił Waszczykowski, odnosząc się do tej części porozumienia.

  Szef polskiej dyplomacji opowiedział się również za ruchem bezwizowym między UE a Turcją. – Jako Polacy jesteśmy zainteresowani od wielu lat, aby reżimy wizowe były słabe albo – tam, gdzie jest to możliwe, wręcz ich nie było – powiedział, zastrzegając, że warunkiem zniesienia wiz jest spełnienie technicznych kryteriów, m.in. podpisania odpowiednich porozumień o readmisji.

  – Zabiegamy o to, aby wobec nas nie stosować wiz – czy to w Stanach Zjednoczonych, czy to w Turcji. Od wielu lat byliśmy przeciwnikami, jako państwo, które wydało z siebie wielki ruch Solidarność, aby Europa była blokowana przez jakieś bariery na granicach – dodał.

  Cavusoglu ze swej strony określił relacje z Polską jako „bardzo ścisłe”, a współpracę jako „intensywną”.

  – Polska jest naszym partnerem politycznym, z którym nie mamy żadnych problemów – powiedział.

  Szef tureckiej dyplomacji wyraził wdzięczność za „wsparcie w procesie akcesyjnym” i zapewnił, że po stronie Turcji „nie ma problemu” z realizacją porozumienia z UE w sprawie migrantów.

  Jednocześnie Cavusoglu mówił o niezadowoleniu Ankary z relacji z Unią m.in. w kontekście wsparcia dla Turcji w związku z przyjęciem tam ok. 3 milionów uchodźców z Syrii i Iraku.

  – Nie jesteśmy do końca zadowoleni. Kiedy patrzymy na kwestię uchodźców, którzy mieszkają w Turcji, Jordanii czy Libanie, musimy mieć świadomość, że to nie jest kwestia tylko tych biednych ludzi. My musimy zapewnić im godziwe życie. Realizacja ich potrzeb nie powinna stanowić wyłącznej odpowiedzialności Turcji – UE powinna również mieć swój wkład – przekonywał.

  Cavusoglu odniósł się też krytycznie do obowiązującego obecnie Turcję reżimu wizowego UE, który jego zdaniem jest niesprawiedliwy. – Nie rozumiem, dlaczego tureccy obywatele są tak naprawdę karani tymi wizami, dlaczego oni są gorsi, czy oni coś zrobili, czy popełnili jakiś błąd? – pytał. – My spełniamy wszystkie oczekiwania. Mam nadzieję, że w czerwcu bieżącego roku ta polityka wizowa zostanie zniesiona, bo myślę, że nasi obywatele na to zasługują – dodał.

  Tureckiego ministra pytano ponadto o ocenę przebiegu ostatniej tury prowadzonych w Genewie rozmów pokojowych w sprawie konfliktu syryjskiego. – Niestety w trzeciej turze rozmów nie doszło do porozumienia, zostały zawieszone, ponieważ okazało się, że strony dążą do zachowania status quo w Syrii – powiedział.

  Rozmowa z szefem tureckiej dyplomacji była głównym celem jednodniowej roboczej wizyty Waszczykowskiego w Ankarze. Według zapowiedzi polskiego MSZ wśród tematów środowego spotkania miały znaleźć się m.in. stosunki polsko-tureckie oraz relacje Turcji z Unią Europejską, kryzys migracyjny oraz kwestie bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz w ramach NATO. Ważnym tematem spotkania miała być też organizacja lipcowego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

  Wcześniej, wraz ze swoim tureckim odpowiednikiem, Waszczykowski spotkał się z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. Po rozmowach z Cavusoglu polski minister spotkał się jeszcze z przewodniczącym tureckiego parlamentu Ismailem Kahramanem, a na wieczór zaplanowane jest spotkanie z premierem Ahmetem Davutoglu.

  PAP

  ~krótki kaszel 4 godziny i 29 minut temu
  Mądry polityk trzyma się od Turków z daleka. Mądry.

  ~ha,,ns 4 godziny i 31 minut temu
  Zróbcie coś z tym szkodnikiem . Ten dekiel naprawdę nie wie co mówi .

  ~BRAIN 3 godziny i 54 minut temu
  Pan Waszczykowski to unikalny przyklad bezmozgowca.

  ~nation 4 godziny i 29 minut temu
  Popieram różne działania obecnego rządu, ale nie popieram a wręcz jestem przeciwnikiem polityki zagranicznej obecnego rządu. Kiedy wreszcie przestaniemy być psem łańcuchowym szczekającym na rozkaz i z przyzwyczajenia na Rosję?

  ~ech 4 godziny i 35 minut temu
  Wróżę spadek poparcia dla rządu.

  ~KLK 3 godziny i 27 minut temu
  TEN DEBIL SPROWADZI NA NAS KŁOPOTY…

  ~Król Julian 4 godziny i 7 minut temu
  W TVP już ” królują ” tureckie filmidła. To przygrywka do ścisłej współpracy polsko-tureckiej?

  ~trwoga 4 godziny i 12 minut temu
  Zmieści się w Europie 80 milionów ?

  ~wojtas 3 godziny i 27 minut temu
  Waszczy kowski wstydu oszczędż.

  ~Dalg 4 godziny i 38 minut temu
  Kogoś tu mocno pój..ało

  ~Acan 3 godziny i 31 minut temu
  Pan Wołodyjowski w grobie się przewraca !

  lesniakart 3 godziny i 37 minut temu
  Czy turcja nie jest przypadkiem krajem islamskim ??? 🙂

  ~am 3 godziny i 39 minut temu
  …no to żeście, panie ministrze Waszczykowski, pojechali po bandzie….albo musieliście po tej bandzie pojechać….bo nikt o zdrowym rozsądku nie chce muslimów w Europie oprócz lewactwa…widac taka polityka…mam nadzieję, że to nie jest wasza osobista opinia, a też i nie „Polski”…no, chyba tej „Polski” którą PO z PSL-em na zamówienie Merkel chciało zmontować..

  ~Jan 3 godziny i 23 minut temu
  cymbał?jak inaczej sie nazywa?

  ~alik 4 godziny i 41 minut temu
  Ciekawe czy uzgodnił to z prezesem?

  ~Młody człowiek 4 godziny i 8 minut temu
  A niech zeżrą ten zgnily zachód.

  ~ooo 3 godziny i 42 minut temu
  Na pohybel zdrajce !

  ~zawiedzona 4 godziny i 23 minut temu
  Panie Waszczykowski za dużo pan gada .kazda partia jest do czasu ale kiedyś wam PISocom ta złośliwość wyjdzie nie na dobre.Taka w was msciwość płynie że oglądając wasz nie rozumim jak wy mówicie że jesteście katolikami chyba leżycie u Rydzyka pod krzyżem żeby wam odpuścił.

  ~Polak 1981 3 godziny i 3 minuty temu
  Panie Waszczykowski co pan gada?! PO skopalo cala polityke zagraniczna Polski,jestem calkowitym przeciwnikiem PO i calej zdradzieckiej pseudo opozycji,ale to co Pan wyglasza to glos wpisujacy sie w lewacką retoryke.Jak mozna popierac kraj ktory jest głownym narzedziem w procesie islamizacji Europy?! Rozumiem kontekst Smolenski (wine raczej ponosi Tusk i spólka a nie Putin) ale obecnie nie mamy nigdzie znaczacych przyjaciol a juz napewno nie w postaci USA,UE,rowniez Rosji.Ale nie poglebiajmy zlych relacji z Rosja ,nie popierajmy polityki pro islamskiej calkowicie nam obcej ,nie popierajmy rowniez Ukrainy.Obecna sytuacja wymaga wybranie mniejszego zla.Rosja z cala pewnoscia jest mniejszym zlem niz Islam,USA,UE i cale zjednoczone swiatowe i europejskie lewactwo.

  ~ana 3 godziny i 34 minut temu
  Pnie Waszczykowski miałam Pana za mądrzejszego człowieka, robienie interesów z człowiekiem który umiał wpuścić konia trojańskiego do Europy a tym samym ją szantarzuje to zachowanie zastanawia. Juz mamy w najbardziej liberalnym kraju wagony tylko dla kobiet i oskarżenia dla ludzi robiacych satry z Pana E..Myślałam że nasza polityka wkońcu zacznie szukać mądrego kierunku. Ale dalej jesteśmy lizakami….

  ~una 3 godziny i 30 minut temu
  Kogo ten pan reprezentuje,bo napewno nie Polakow.

  ~jjj 3 godziny i 57 minut temu
  …waszczykowski zwariował ! ..co ten człowiek wygaduje!!!!….. dla swoich antyrosyjskich fobi, ściąga na Europe niebezpieczeństwo…..człowieku opanuj głupotę!…przeczytaj sobie „zderzenie cywilizacji’, może cie oświeci…jak można tak bredzić bezrozumnie……..

  ~as 3 godziny i 25 minut temu
  ZDRADA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ~asda 3 godziny i 25 minut temu
  Szkodzący Polsce Rusofob. Z każdym byle przeciwko Rosji. Nawet z Islamistami.

  ~Polakx 3 godziny i 26 minut temu
  Puknij się w głowę człowieku! Nie idziemy na żadną wojnę z ruskimi!!!

  ~elotiwa 3 godziny i 34 minut temu
  W jakim celu ten pan pcha swe palce między tryby stosunków rosyjsko-tureckich? tego pana należy jak najszybciej odsunąć od władzy ! Gdzie jest i co robi opozycja?

  ~dasdfas 3 godziny i 27 minut temu
  Ja się nie boję Rosjan! Ja sie boję żydów i turków!

  ~dasdfas 3 godziny i 26 minut temu
  Własnym oczom nie wierzę!

  ~Ja 3 godziny i 57 minut temu
  mamy najgorszego ministra spraw zagranicznych od czasów kamienia łupanego !!!!

  http://wpolityce.pl/swiat/289520-minister-waszczykowski-w-ankarze-polska-popiera-wspolprace-turcji-z-unia-chcielibysmy-zobaczyc-niedlugo-turcje-w-ue-nasza-korespondencja

  Polubienie

  • http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/byly-doradca-komorowskiego-o-incydencie-na-baltyku-rosyjski-samolot-powinien-zostac-ostrzelany


   Su-24 przelatuje tuż nad amerykańskim niszczycielem USS Donald Cook. Fot. facebook.com / EUCOM

   Były doradca Komorowskiego o incydencie na Bałtyku: rosyjski samolot powinien zostać ostrzelany

   Dodane przez Lipinski Opublikowano: Czwartek, 21 kwietnia 2016 o godz. 11:11:14

   Prof. Roman Kuźniar, były doradca prezydenta Komorowskiego skomentował ostatnie incydenty z udziałem rosyjskich samolotów wojskowych oraz jednostek morskich i powietrznych USA. „Amerykanie powinni zrobić to, co zrobili Turcy. I bardzo słusznie, bo Turcy nie mają kompleksów.”

   Niedawno rosyjskie samoloty Su-24 ponad 20 razy przeleciały w bezpośredniej bliskości amerykańskiego niszczyciela USS Donald Cook, który brał udział w ćwiczeniach na Bałtyku. Później samolot RC-135 został przechwycony przez myśliwiec Su-27.

   „Rosyjski samolot powinien zostać ostrzelany. Nie zestrzelony, ale ostrzelany. Szkoda, że Amerykanie tego nie zrobili. John Kerry powinien następnego dnia powiedzieć, że następnym razem to zrobią. Obietnica zestrzelenia dobrze by podziałała na Rosjan” – mówił w Radiu Zet były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, prof. Roman Kuźniar.

   Jego zdaniem, zachowanie rosyjskiego lotnictwa było „próbą przepłoszenia intruza”, ponieważ okręt USA znajdował się stosunkowo blisko Kaliningradu. „To jest rosyjskie Norfolk na Bałtyku” – stwierdził Kuźniar. „Amerykanie powinni zrobić to, co zrobili Turcy. I bardzo słusznie, bo Turcy nie mają kompleksów” – dodał.

   Radio Zet / Onet.pl / Kresy.pl

   fearco:21.04.2016 12:15
   Podsumowując, pan profesor jest zwolennikiem agresji NATO na Rosję. Ciekaw jestem jakie przesłanki skłoniły pana profesora do uznania takiego posunięcia za słuszne. Jakie, zdaniem pana profesora, korzyści osiągnie Polska w związku z napaścią NATO na FR w rejonie bezpośrednio sąsiadującym z naszym krajem?

   fearco:21.04.2016 12:18
   Nawiasem mówiąc, ostatnie wypowiedzi polskich „ekspertów” ujawniają ciekawe fakty dotyczące kondycji polskiej elity intelektualnej. Jeśli bądź co bądź profesor wygłasza takie opinie to są powody do troski.

   kresmen:21.04.2016 12:29
   „doradca Komoruskiego” – to wszystko wyjaśnia i nie wymaga komentarza. Panie doradco jak można przegrać wybory z 70% poparcia ?

   UPAdlina:21.04.2016 12:50
   jeżeli szczynukowycz miał takich doradców, od których z założenia pewnie jest głupszy, to jak głupi może być on sam??…….

   Polubienie

  • Turcja w UE to świetny pomysł, nie chce się rozwodzić nad tym, ale to byłby strzał w 10 umieszczoną na czole giermańcow.
   Nie wiem po co przytaczasz te dziwne cytaty, z ktorych treści wynika, że komentujący nie rozrózniają wejścia do UE z czlonkostwem w NATO, gdzie Turcja jest członkiem NATO dłużej niż Polska. Zapewne tego nie wiedzą i to jest ten sam typ mędrków, ktorzy nie rozrózniają Schengen od czlonkostwa w UE.

   Polubienie

   • Przytaczam różne… a co do strzału w dziesiątkę… Niemcy graniczą z Polską… pomijając to, że jak nie będzie wiz… to każdy Arab teraz będzie albo Turkiem… albo Syrujczykiem… I za to zapłacono 6 miliardów jewro… hehehe… Ale interes… 😦

    Polubienie

   • Tylko co to ma do rzeczy?
    Nie ma Turcji w UE a i tak mozliwość bezwizowego poruszania się po Polsce otrzymało tylko w ubiegłym roku 1,1mln Arabów osiedlonych w Niemczech.
    Gdy wchodziliśmy do UE kolejnych kilka milionów Arabów we Francji otrzymało mozliwość bezwizowego poruszania się po Polsce.

    Polubienie

 8. http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/cudzoziemcy-tez-dostana-500-zlotych-na-dziecko

  Cudzoziemcy też dostaną 500 złotych na dziecko
  Dodane przez Zyga
  Opublikowano: Czwartek, 21 kwietnia 2016 o godz. 17:05:32

  Jak się okazuje pieniądze z programu prorodzinnego 500+ będą otrzymywać także cudzoziemcy spoza Unii Europejskiej, w tym azylanci, o ile zabrali ze sobą rodziny.

  O tym, że z programu 500+ będą korzystać nie tylko obywatele Polski i krajów Unii Europejskiej mówił wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Marczuk w wypowiedzi dla telewizji TVN24 bis. Jak przyznał obywatele innych państw unijnych będą mieli prawo do pieniędzy w ramach programu 500+ nawet jeśli ich rodziny pozostały w kraju pochodzenia.

  Inaczej będzie w przypadku cudzoziemców spoza Unii Europejskiej. Uzyskają oni to świadczenie pieniężne o ile ich rodziny będą zamieszkiwać razem z nimi w Polsce, a oni sami uzyskają prawo pobytu umożliwiające im podejmowanie pracy. Wiceminister zaznaczył, że będzie to dotyczyło tych państw, z którymi Polska podpisała dwustronne umowy o zabezpieczeniach socjalnych.

  W ramach programu „Rodzina 500 plus” wypłacane jest świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a w mniej zamożnych rodzinach również na pierwsze (w przypadku dochodu poniżej 800 zł netto na osobę, lub 1200 zł dla rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne).

  tvn24bis.pl/kresy.pl

  blitz:21.04.2016 20:10
  Jestem przekonany, że jak ukraińcy zainteresują się tematem – a na pewno tak się stanie – to dojdzie może nawet około miliona nowych zgłoszeń i to na pierwsze dziecko! Przecież większość z nich pracuje na czarno („powierzenia pracy” są w przytłaczającej większości fałszywe) więc ma „oficjalnie” głodowe dochody a przebywania dziecka w Polsce nikt weryfikować nie będzie . Należałoby wnikliwie przyjrzeć się zapisom umowy o zabezpieczeniu społecznym podpisanej z ukrainą czy aby jest tam zapis pozwalający na korzystanie z programu wsparcia dla rodzin z dziećmi?

  Zan:21.04.2016 20:14
  Żeby tylko Ukraińcy. Bydlaki z PiS ściągają tu Arabów i Murzynów, ale ciągle kreują się na przeciwników multi-kulti. Co innego mówią, a co innego robią.

  MarcinK:22.04.2016 09:57
  Rozdawnictwo pieniędzy zawsze rodzi patologię. O ile lepsza by była ulga w podatku dochodowym.

  Polubienie

  • http://www.kresy.pl/wydarzenia,bezpieczenstwo-i-obrona?zobacz/szwecja-rosnie-ekstremizm-wsrod-nastolatkow

   Szwecja: rośnie ekstremizm wśród nastolatków
   Dodane przez Lipinski
   Opublikowano: Czwartek, 21 kwietnia 2016 o godz. 14:02:49

   Młodzi muzułmanie mieszkający w Szwecji radykalizują się coraz bardziej – nie tylko w dużych miastach i na ich przedmieściach, ale również w całym kraju.

   Według rządowej agencji Socialstyrelsen, która przeprowadziła badania dla szwedzkiego rządu, w 220 ośrodkach miejskich zidentyfikowano 39 stref, w których pracownicy socjalni pracują z młodzieżą zagrożoną ekstremizmem lub już zradykalizowaną. W 25 miejscach dotyczy to osób poniżej 18 roku życia. W większości przypadków pracownicy ci nie mają strategii na to, jak zapobiec radykalizacji u młodych ludzi, którzy chcieliby zdystansować się od radykalnych grup lub znajomych.

   Władze Goteborgu, gdzie poziom radykalizacji religijnej wśród muzułmanów należy do najwyższych w Szwecji przyznają, że nadal nie mogą poradzić sobie z tą kwestią. W ciągu ostatniego półrocza wzrosła liczba zaniepokojonych osób, które kontaktują się z miejskimi urzędami socjalnymi w związku z zachowaniem swoich bliskich.

   Thelocal.se / Kresy.pl

   Ivvvv:21.04.2016 15:02
   I Szwedzi, tradycyjnie się temu jedynie dziwią?

   Polubienie

  • PiS da wszystko albo wszystko rozda, bo zawsze jest pro-polski i mówi prawdę…

   http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/oplata-audiowizualna-ma-wynosic-15-zl-miesiecznei

   Opłata audiowizualna ma wynosić 15 zł miesięcznie
   Dodane przez Lipinski
   Opublikowano: Czwartek, 21 kwietnia 2016 o godz. 19:07:49

   Projekt nowej ustawy medialnej zakłada, że składka audiowizualna będzie wynosić 15 zł miesięcznie i będzie musiał ją uiścić każdy kto korzysta z energii elektrycznej.

   Według projektu ustawy medialnej składka wyniesie 15 zł miesięcznie. Zapłacą ją korzystające z energii elektrycznej osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Składkę mają pobierać dostawcy energii elektrycznej. Za jej pobór otrzymają w przyszłym roku prowizję wynoszącą 30 groszy, a w kolejnych latach 20 groszy od każdej opłaconej składki.

   Z płacenia składki będą zwolnione osoby, które ukończyły 75 rok życia, z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, uprawnione do ryczałtu energetycznego oraz pobierające świadczenie opiekuńcze lub świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, a także gminne jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej.

   Osoby, które opłacą roczną składkę z góry wezmą udział w loterii w której przewidziano nagrody po 5 tys. złotych.

   wirtualnemedia.pl / kresy.pl

   jaroslaus:21.04.2016 20:37
   kurwa mac, i ja mam płacić na gówno którego nawet nie oglądam, bo się go nie da oglądać, ani nie słucham, bo nie ma czego i kogo słuchać. Choć to oczywiście nie czasy gdy dyrektorem programowym „polskiego radia” przez wiele lat był żyd Smolar. Złodziejstwo zaplute.

   Zan:21.04.2016 22:06
   Czytaj: nas…my wam do głów, a wy sami za to zapłacicie. Dobra Zmiana.

   haline:22.04.2016 06:45
   z kim konsultowana byla ta oplata, na jakiej podstawie wyliczyli taka kwote? co z osobami , ktore nie maja telewizora?To jest kolejny podatek na rzecz tzw. „celebrytow i gwiazdek”Ponoc to maja byc media narodowe , wiec oplate nalezy skonsultowac z narodem! Osobiscie nie zaplace za cos czego nie posiadam!

   haline:22.04.2016 06:45
   z kim konsultowana byla ta oplata, na jakiej podstawie wyliczyli taka kwote? co z osobami , ktore nie maja telewizora?To jest kolejny podatek na rzecz tzw. „celebrytow i gwiazdek”Ponoc to maja byc media narodowe , wiec oplate nalezy skonsultowac z narodem! Osobiscie nie zaplace za cos czego nie posiadam!

   MarcinK:22.04.2016 10:21
   Nie lepiej uczciwie wprowadzić podatek pogłówny niż kombinować, że opłata za TV nawet jak TV nie mam.

   Polubienie

 9. ~vis 1 godzinę i 29 minut temu
  W ogóle po co wojsko nie mamy naszego? Co za jaja? Przeciez wystarczy doposażyć naszych i po sprawie. Co oni knują? Czemu tak zależy im na wprowadzeniu zachodnich wojsk?

  ~boyen 1 godzinę i 8 minut temu
  Niezłe,Obama będzie gadał z Merkel o obecności wojsk w Polsce:)ciekawe czy łaskawie poinformują Polaków co uradzili…

  http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Der-Spiegel-USA-chca-wiecej-Bundeswehry-na-wschodniej-flance-NATO,wid,18285387,wiadomosc.html

  akt. 22.04.2016, 19:56

  „Der Spiegel”: USA chcą więcej Bundeswehry na wschodniej flance NATO

  • Niemiecki dziennik dotarł do notatki rządu Angeli Merkel w tej sprawie
  • Prezydent USA Barack Obama spotka się niemiecką kanclerz w poniedziałek
  • „Der Spiegel”: tematem m.in. większe zaangażowanie Bundeswehry w Europie
  NATO

  Z notatki, do której dotarła redakcja, wynika, że USA „naciskają” na niemieckie władze w celu skłonienia ich do „znacznego” udziału w planowanej rotacyjnej obecności wojsk Sojuszu na wschodnich rubieżach.

  Jak pisze „Der Spiegel”, Obama zamierza poruszyć temat odstraszania Rosji podczas „miniszczytu” w poniedziałek w Hanowerze. Oprócz niego i Merkel w spotkaniu tym wezmą udział przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

  Waszyngton liczy przede wszystkim na udział wojsk i sprzętu z Niemiec i Wielkiej Brytanii w siłach zbrojnych stacjonujących w krajach bałtyckich, Polsce i Rumunii.

  Podczas szczytu NATO w Warszawie Sojusz zamierza podjąć decyzję o „nowej misji”, która ma być „dodatkowym sygnałem” pod adresem partnerów z Europy Wschodniej obawiających się Rosji – czytamy w „Spieglu”.

  „Niemcy znalazły się tym samym pod presją” – ocenia redakcja. „Berlin unikał dotychczas udziału w tych planach, ponieważ Bundeswehra uczestniczy już w tworzeniu nowych sił szybkiego reagowania NATO i podjęła zobowiązania w tym zakresie do 2020 roku” – piszą autorzy materiału.

  Obama przyjedzie do Hanoweru w niedzielę. Jest to jego pożegnalna wizyta w Niemczech. Prezydent USA otworzy wraz z Merkel Międzynarodowe Targi Przemysłowe w stolicy Dolnej Saksonii. Następnego dnia odbędzie się spotkanie przywódców pięciu krajów.

  ~wET 1 godzinę i 44 minut temu
  Ofiary szwabskich morderców przewracaja sie w grobie!

  ~gość 1 godzinę i 46 minut temu
  W 1939 byli już u nas Niemcy, po co znowu, czyżby Makrela chciała zagarnąć Polskę dla swoich kochanych muzułmanów. Hmmmm zastanawiające, a USA naciska, a my powinniśmy naciskać USA na zniesienie nam wiz a wprowadzać ich wojsko do Polski.

  ~ojej 1 godzinę i 6 minut temu
  w 1939 byli w Polsce ruscy. w dzisiejszej sytuacji (wbrew instrukcjom twojego tow. prowadzącego) to ruscy są niebezpiecznym agresorem nie Niemcy

  ~zzz 1 godzinę i 28 minut temu
  Znaczy się on chce więcej niemieckich wojsk, ale w Niemczech? Dobrze rozumiem? Bo jeśli u nas to ten opalony ignorant chyba nie wie jaki efekt wywołają jednostki pancerne, baa jakiekolwiek jednostki z tym przeklętym krzyżem na naszych drogach.

  ~Kanis 1 godzinę i 28 minut temu
  Z jednej strony Rosja z drugiej Niemcy. Obu tym państwom Polska zawadza. Oba te kraje prowadzą między sobą potężne interesy, poza naszymi plecami za przyzwoleniem UE. A nasz MON zrobił z siebie reklamę medialną zamiast się umacniać obronność. A w naszym kraju prawie nie ma polskiej gospodarki. Zamiast dobrobytu ma żrących się między sobą polityków, zgraję jurgieltników i sprzedawczyków.

  ~atrewqq 1 godzinę i 22 minut temu
  Kiedy Polacy zrozumieją że w Polsce powinno stacjonować tylko wojsko Polskie ?

  REZERWISTA 1964-65 1 godzinę i 27 minut temu
  UWAGA – nie mamy godnej armii – nie mamy przemysłu – nie mamy własnego handlu – nie mamy własnego hurtu i i tak można do rana wymieniać …. a czym mamy bronić ojczyznę jak czołgi są z NIEMIEC

  Polubienie

  • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ekspert-nadszedl-czas-na-stale-bazy-NATO-w-Europie-Centralnej,wid,18290280,wiadomosc.html


   http:// d.wpimg.pl/1649677671–1281847690/zolnierz-nato-usa.jpg

   akt. 26.04.2016, 09:18

   Ekspert: nadszedł czas na stałe bazy NATO w Europie Centralnej

   • W Europie Centralnej powinny powstać stałe bazy NATO – mówi PAP Peter Doran z Center for European Policy Analysis
   • Zmianie uległy strategiczne uwarunkowania – Rosja najechała sąsiadów – dodaje
   • Dodaje jednak, że jest za mało czasu, by pogodzić różnice wewnątrz NATO w tej sprawie przed warszawskim szczytem

   – Byłbym bardzo zadowolony ze stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, którzy byliby w stanie przemieszczać się w Europy Środkowo- Wschodniej w ramach NATO – mówi ekspert.

   – Nadszedł czas na ten krok. Wiele lat temu mieliśmy dżentelmeńską umowę z Rosją, która mówiła, że jeśli strategiczne uwarunkowania z 1997 roku się nie zmienią, nie będzie potrzeby rozmieszczania na stałe amerykańskich lub natowskich sił w nowych krajach członkowskich NATO. To się zmieniło, gdy Rosja najechała sąsiadów i zaanektowała część terytorium Ukrainy. Jest oczywiste, że strategiczne uwarunkowania z 1997 roku już nie obowiązują – podkreśla Doran.

   Jednak, jak zaznacza ekspert, jest to tylko jeden z punktów widzenia w Sojuszu. – Według innego punktu widzenia takie kroki oceniane są jako prowokacyjne, a Rosja takie opinie pochwala. Nie mamy wystarczająco dużo czasu, by pogodzić te różnice wewnątrz NATO ws. stałych baz w Europie Centralnej – ta kwestia nie zostanie rozwiązana przed warszawskim szczytem – ocenia Doran.

   Ale – jak mówi amerykański ekspert: „sojusz wciąż może w dobitny sposób zamanifestować plany trwałej obecności w Europie Centralnej – to musi się stać, nadszedł ten czas”.

   Prezydent Andrzej Duda był pytany w niedawnym wywiadzie dla PAP, czy to akt stanowiący o współpracy NATO i Rosji z 1997 r. jest przeszkodą, by w naszej części Europy znalazły się stałe bazy Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Z całą pewnością obecność wojsk NATO, która jest zapowiadana i będzie realizowana, pozostaje w granicach tego aktu. Z drugiej strony, pamiętajmy, że Rosja bez przerwy narusza to porozumienie – odpowiedział.

   Zastępca sekretarza generalnego NATO Alexander Vershbow mówił w ostatnich dniach PAP, że podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie podjęte zostaną ważne decyzje dotyczące wzmocnienia polityki obronnej i odstraszania Sojuszu, co nie będzie obejmować stałych baz, ale będzie obejmować ciągłą, rotacyjną obecność sił Sojuszu na wschodniej flance.

   PAP

   zxc 25 minut temu
   No nie to co Amerykanie. Oni całkiem pokojowo, bez najazdu rozwalili Irak, usunęli Saddama, rozwiązali jego wojska, które stały się trzonem ISIS, rozwalili Syrię i resztę Bliskiego Wschodu (polecam Wilileaks i korespondencja Hillary Clinton mówiąca o motywach tego działania) dzięki czemu mamy wędrówkę ludów, ściśle współpracują z Arabią Saudyjską (to Arabia odpowiada za najbardziej skrajny odłam islamskiego fundamentalizmu – Wahabitów, który finansuje i wspiera w ekspansji). Na dodatek prawią morały jak to Europa powinna tych przybyszów chlebem i solą witać potępiając węgierski płot na granicy. Za to ich płot na granicy z Meksykiem to święty jest, bo z lepszej stali. „Pokojowy” kraj, który ma ponad 400 baz na całym świecie. A Rosja ile, 2, 3, 5?

   http://wiadomosci.wp.pl/gid,18290395,kat,7631,title,Amerykanie-maja-wiadomosc-dla-Rosji,galeria.html

   ~Janek 53 minuty temu
   Buhahahahahahahaa.Propaganda jak za Bieruta.A ruscy po zobaczeniu tych dwóch Raptorów, obrębali się ze strachu,i to tak ,że zaraz zwrócą Ukrainie Krym,Japonii Kuryle ,a nam Moskwę.

   ~putin_jest_duzo_nizszy_od_Obamy 28 minut temu
   zawsze jak widze taki artykul to schodze nizej zeby zobaczyc jak azjatycka dzicz piane bije :)))

   ~cudeńko 41 minut temu
   bnx primo – czy zmieniono już oprogramowanie tegoż cudeńka technologicznego, które wyciekło i znane jest Rosjanom a dzięki czemu Rosjanie zdalnie mogą zezłomować owe cudeńko ??? secundo – Czy dopracowano już oprogramowanie hełmu za 400 tys $ i można latać tym cudeńkiem tak jak to Jankesi głoszą czyli sterowanie zintegrowane hełmu i samolotu ??? tertio – czy zbiorniki paliwa są już szczelne i czy system lotek działa tak jak chce pilot ??? Bo do tej pory to program bojowy tegoż cudeńka leży i kwiczy . Raptory na razie mogą jedynie latać sterowane analogowo za pomocą drążka i tylko z bardzo doświadczonym pilotem bez uzbrojenia docelowego zintegrowanego. Niemcy też mieli cudeńko Tygrysa Królewskiego a wataha czołgów czerwonej armii posłała je na złom. Historia lubi się powtarzać.

   ~wiki64 1 godzinę i 2 minuty temu
   A Jankesom przekażą wiadomość dżihadyści . I po kłopocie.

   Polubienie

  • http://bialczynski.pl/2016/04/15/wspaniala-rzeczpospolita-kamil-dudkowski-mit-drugiej-wojny-swiatowej-i-artykul-o-holocauscie/#comment-25888

   Mezamir 25 kwietnia 2016 o 08:03
   „To będzie bardzo dziwna wojna. My będziemy ginąć, ale żadna bomba na Moskwę, Boston, Waszyngton, czy Petersburg nie upadnie” – mówi Aleksander Jabłonowski, członek „Związku Jaszczurczego”. Ponadto zauważa, że o wojnie USA z Rosją od lat pisze Zbigniew Brzeziński, który do tego zadania poleca Polaków. W nakreślonym przez amerykańskiego doktrynera planie, wielka wojna ma być prowadzona przez USA na terenie Polski, Ukrainy, Białorusi i krajów nadbałtyckich. Jej celem nie będzie jednak anihilacja Rosji. Wręcz przeciwnie! Głównym przegranym mają być kraje Europy Środkowej, natomiast potencjał militarny Rosji zostanie szybko odbudowany, aby wesprzeć USA w kolejnej wojnie. Tym razem przeciwko Chinom.

   Czy nakreślony lata temu scenariusz może się rzeczywiście spełnić? Jabłonowski wskazuje, że na Ukrainie rozegrano właśnie pierwszy akt, natomiast kryzys imigracyjny może być przygrywką do kolejnych działań.

   Amerykanie chcą walczyć z Rosją w Polsce [ENG] [RUS] subtitles

   +Romek Romek
   Taaa, potęga, nawet o własną suwerenność nie potrafimy zadbać. Póki co to Rosjanie latają w kosmos i nawet amerykanów wożą, bo im SSmańcy naukowcy poumierali. Kulturowo to nawet nasz język nie należy do 5 światowych, a rosyjski tak. Zadbajmy dobrze o swój kraj, a nie pocieszajmy się ułudą, ze inni są słabsi. Takie jest przesłanie tego faceta z filmiku> Zawsze szarpaliśmy sie dla innych, bo nam się mocarstwo marzyło, zawsze kończyło się to zniknięciem Polski z mapy. I teraz też tak będzie, powoli już znikamy… zostaniemy jako wycieraczka na poligonie.

   Our World Order3 hours ago
   +metronomband Nie, to Ty nie rozumiesz. Słusznie podałeś WTC jako fałszywą flagę, a już ISIS sam wykluczasz. Pozwolisz łaskawie, że Cię oświecę? Celem stworzenia ISIS jest sterroryzowanie zachodnich społeczeństw by nie widziały przekrętów banksterów globalistów rządzących tym systemem. Amerykanie szkolili rekrutów ISIS w Jordanii jako „umiarkowanych rebeliantów”. Bojownicy noszą niespotykane tam czarne stroje, białe trampki i nagrywają filmiki propagandowe w jakości Hollywood. Drugim celem, bardziej przyziemnym, jest usuniście Asada jako przyjaciela Rosji i wroga saudyjskiego rurociągu z gazem do Europy.

   Sztefon Nuwak3 days ago
   ja się zastanawiam…czemu..czemu Polskę zawsze wmiesza się w najgorsze bagno. czym my zawiniliśmy…Polaków wykorzystuje się jako niewolników, Polskę traktuje się jako krowę dojną, a ostatecznie wykorzysta się jako pole bitewne… czym my zawiniliśmy temu światu że nasze serce leży również w sercu Europy…czemu w Polakach jest aż tyle ducha, a tak mało mamy to powiedzenia, nikt się z nami nie liczy… taka potęga drzemie w tym narodzie, choć jest tak uśpiony… czemu tak jest…

   Our World Order3 hours ago
   Bo na świecie rządzi(ła) chciwość i psychopatia. Tacy są banksterzy globaliści ustawiający politykę i media. To oni są źródłem zła. Oni wykorzystywali naiwnych, honorowych Polaków i inne narody. Oni prowokowali wojny, finansowali obie strony konfliktu, a potem biedne narody spłacały dług z procentami. Polecam książki „Wojna o pieniądz „, „Oni rządzą światem „. Albo dokumenty na YT: „Pieniądz jako dług ” lub „All wars are bankers wars „.

   Białczyński 25 kwietnia 2016 o 10:47
   Mezamirze

   Po co powtarzasz tutaj artykuły rozpowszechniane z portalu wolna-polska.pl który jest Kremlowską V Kolumną w Polsce. Po co cytujesz wypowiedzi ludzi znikąd – Zielonych Ludzików których Moskwa uruchamia teraz masowo na You Tube. Nie wystarczy ci taki bzdurny artykuł stamtąd: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/poganska-kpina-z-przeszlosci-polski-2015-10 żeby wiecej tam nie sięgać?

   Nie rozpowszechniaj w czasie wojny która już trwa wiadomości preparowanych przez wroga, przez jego szpiegów z Niemiec i Polski , z portali WSI i KGB. A jeżeli musisz to rozpowszechniać z jakichś nieznanych mi powodów to nie tutaj. OK?!

   Mezamir 25 kwietnia 2016 o 11:07
   Aleksander Jabłonowski odwołuje się m in do książki Brzezińskiego
   Nie wiem kim jest ten pierwszy ale ten drugi już dawno sam się zdemaskował swoimi książkami

   Ps. Po co?Żeby wiedzieć co się dzieje.Jeśli faktycznie dojdzie do konfliktu na naszych ziemiach to co można będzie zrobić aby uniknąć bratobójczej wojny słowiańsko-słowiańskiej? Za odmowę wykonania rozkazu w czasie wojny grozi co? To co się teraz u nas dzieje przestaje być zabawne

   Białczyński 25 kwietnia 2016 o 18:19
   III Wojna Światowa już trwa. Bojówkarze Putina/Asada zabili ostatnio cywila Polkę w Brukseli. Bojówkarze Putina/Al kaidy w zamachach w Madrycie zabili 4 Polaków, w zamachu w WTC zabili 6 Polaków, w zamachach w Londynie zabito najwięcej Anglików a po nich Polaków (3 zabitych i 3 rannych). Zabito naszych Braci i Siostry. Zabito czyjeś żony, matki, córki, ojców i synów. Zabili ich Mezamirze Amerykanie, żołnierze Wielkiej Brytanii, francuska żandarmeria, niemiecka policja?!

   Nie – mordują od dłuższego czasu, od 2001 bojówki Putina i Ajatollaha czyli Rosja z Iranem.

   Zestawienie największe zamachy terrorystyczne w roku 2011. Podczas niego miało miejsce 10 283 zamachów (rok wcześniej 11 641), podczas których zginęło lub zostało rannych 43 990 osób (rok wcześniej 49 928), co było potwierdzeniem XXI-wiecznych trendów

   I co? dalej będziemy pisać bzdety o fajnym Putinie i nie reagować na to, że zabija się Polaków?! Mamy trząść portkami i czekać aż zaczną zbijać u nas, w naszym domu naszych braci i siostry. Kto ich będzie zabijał w Polsce – Amerykanie?!

   Nie – LUDZIE PUTINA.

   Co za szajs!

   Naszym zadaniem jest uzbroić się po zęby i nie pozwolić nikomu, NIKOMU zabijać Polaków gdziekolwiek na świecie. Tak jak nie pozwalają na to Amerykanie i żydzi.

   Polubienie

 10. Trochę prawdy w tym jest, ale tylko trochę, bo przaśna rzeczywistość jest niestety dużo gorsza. Pis da ci ale kopa, a potem to pobłogosławi i poleje wodą święconą. Ahmed.


  Polish Gambit – Polski Gambit – ocena rządów PIS – Max Kolonko Mówi Jak Jest

  Polubienie

 11. Niektórzy myślą, że można bezkarnie obrażać, kłamać, rzucać oszczerstwa… a inni ich w tym upewniają… Wszyscy ci wymienieni to wyznawcy tradycji pustynnej. Ja mam w dupie wasze przeprosiny, za to co zrobiliście Słowianom i Słowiańszczyźnie… Ja domagam się zadośćuczynienia… bo tylko kasę rozumiecie i tylko jej utrata was zaboli… bo ze wszystkiego innego albo wyspowiadacie się i dostaniecie rozgrzeszenie… albo będąc bez sumienia zwyczajnie poczekacie na te swoje 72 dziewice, albo na dobre słowo jakiegoś pierwszego sekretarza…

  ~Altama : Wszyscy wariaci od „polskich obozów” zachowują się tak, jakby to określenie występowało samoistnie. Tymczasem zawsze jest osadzone w tekście / materiale, z którego wynika kto obozy zakładał / prowadził / ponosił za nie odpowiedzialność. Bez atakowania powoda w bardzo szacownym wieku i po bardziej niż przerażajacych doświadczeniach – ktoś tu mąci na bazie polskich chorych kompleksów i chorych neuroz.

  http://wiadomosci.onet.pl/krakow/sad-oddalil-pozew-ws-sformulowania-polskie-obozy-zaglady-w-zdf/wg4g4c


  Foto: Jacek Bednarczyk / PAP Sędzia Justyna Sieklicka-Pawlak

  Sąd oddalił pozew ws. sformułowania „polskie obozy zagłady” w ZDF

  Krakowski sąd Okręgowy oddalił pozew byłego więźnia niemieckiego obozu Auschwitz Karola Tendery przeciwko niemieckiej telewizji publicznej ZDF o przeprosiny za użycie w omówieniu programu sformułowania o „polskich obozach zagłady Majdanek i Auschwitz”.

  Sąd uznał, że pozwana ZDF naruszyła dobra osobiste Karola Tendery w postaci jego godności człowieka, tożsamości narodowej i godności narodowej – ponieważ był on więźniem takich obozów i ma prawo czuć się obrażony.

  Uznał jednak, że został on skutecznie przeproszony – dwukrotnie w listach przesłanych w 2013 roku na ręce jego pełnomocnika i w oświadczeniu zamieszczonym 11 kwietnia na stronie internetowej ZDF. Dlatego powództwo oddalił.

  Proces przeciwko niemieckiej telewizji

  Proces cywilny przeciwko niemieckiej telewizji publicznej ZDF o przeprosiny za użycie w omówieniu programu sformułowania o „polskich obozach zagłady Majdanek i Auschwitz” zakończył się przed krakowskim Sądem Okręgowym niespełna dwa tygodnei temu.

  Z pozwem przeciwko ZDF wystąpił były więzień niemieckiego obozu Auschwitz 95-letni Karol Tendera, reprezentowany przed sądem przez Stowarzyszenie Patria Nostra. Proces w tej sprawie ruszył w lutym 2015 r.

  Były więzień domagał się przeprosin za to, że 15 lipca 2013 r. na portalu zdf.de w informacji o planowanej emisji programu dokumentalnego „Verschollene Filmschatze. 1945. Die Befreiung der Konzentrationslager”, posłużono się określeniem „polskie obozy zagłady Majdanek i Auschwitz”. Chce także sądowego zakazu posługiwania się tego typu określeniami. Po interwencji dyplomatycznej opis zmieniono.

  W ocenie byłego więźnia publikacja naruszyła jego poczucie przynależności narodowej i godność narodową, które winny być chronione przez prawo na zasadzie przewidzianej dla dóbr osobistych. Pełnomocnicy pozwanej ZDF wnosili o oddalenie pozwu. We wtorek sąd przesłuchał powoda i wysłuchał głosów stron.

  Karol Tendera od wielu lat podejmuje działania w celu zachowania w świadomości społecznej pamięci o ofiarach zbrodni popełnionych przez Niemców w okresie II Wojny Światowej. Jest autorem książki „Polacy i Żydzi w KL Auschwitz 1940-1945”, współpracuje z Fundacją Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, uczestniczy w wielu spotkaniach edukacyjnych, przedstawiając ludziom z wielu krajów swoje doświadczenia z okresu II Wojny Światowej i przestrzegając przed zgubnymi skutkami ideologii nazistowskiej.

  „Takie haniebne oskarżenia naruszają moje dobra osobiste i bezczeszczą mój honor narodowy, bo wynika z nich, że my tam byliśmy oprawcami. Dlatego złożyliśmy pozew, ponieważ władze nieskutecznie albo słabo działały” – mówił przed sądem Karol Tendera.

  – To wywołało stres i nerwy, zszarpane w obozach, bo tam na każdym kroku czyhała śmierć. I gniew, także na nasze władze, że tak anemicznie się przeciwstawiają, niemal proszą o sprostowanie – mówił były więzień. Przytoczył dane, według których polskie MSZ w ubiegłym roku ponad 130 razy reagowało na sformułowania o „polskich obozach”. – To nie może być przypadek, oburza mnie działanie fałszerzy historii – podkreślał.

  Pełnomocnicy pozwanej ZDF wskazywali m.in. na postawie wykazu programów o rocznicy wyzwolenia obozu z Auschwitz emitowanych na przełomie lat 2013-2014, że pozwana telewizja zapobiegła skutkom pomyłki i nie uchyla się od mówienia o odpowiedzialności narodu niemieckiego.

  Ponadto poinformowali, iż po sprostowaniu pomyłki powód został osobiście przeproszony w listach. Przedstawili także oświadczenie, jakie w poniedziałek pojawiło się na stronie internetowej w serwisie publikującym bieżące informacje ZDF, a zawierające przeprosiny za pomyłkę z lipca 2013 r.

  Powód podtrzymał jednak powództwo, przeprosiny uznając za niesatysfakcjonujące. – Sformułowania o pomyłce niedostatecznie odzwierciedlają uchybienia i nie odnoszą się do powoda, który wymaga przeprosin. Oczekujemy także sądowego zakazu używania przez pozwaną takich określeń – wyjaśnił przed sądem reprezentujący powoda radca Szymon Topa. Jak podkreślił przed sądem, wartości takie jak godność narodowa i poczucie tożsamości są obecnie uznane w doktrynie, choć nie wyrażone wprost w kodeksie cywilnym, i powinny być chronione.

  – Byłem w trzech obozach i we wszystkich wieszali, bili, katowali i palili Niemcy, nie Polacy. Nie wolno dać się zakrzyczeć, że to była pomyłka, ja tego nie zaakceptuję i nie zgadzam się na to. To świadome fałszowanie historii. Oczekuję od sądu, że postawi temu tamę, mam nadzieję, że takie publiczne przeprosiny i zakaz sądowy pomogą – powiedział w ostatnim słowie Karol Tendera.

  – Wysłuchaliśmy słów świadka historii, które nas poruszyły, ale niezależnie od emocji nie możemy zapominać, że poruszamy się na gruncie prawa cywilnego – mówił pełnomocnik pozwanej ZDF adw. Piotr Niezgódka. Jak wskazał, z kontekstu pomyłkowej zapowiedzi, czyli samego filmu jasno wynikało, kto za organizację obozu i wszelkie zbrodnie ponosi odpowiedzialność.

  Pełnomocnik wskazywał także, że godność i tożsamość narodowa nie są indywidualnymi dobrami osobistym i nie podlegają ochronie na podstawie kodeksu cywilnego. Są wartościami istotnymi dla wszystkich i powinny być chronione przez przepisy prawa publicznego, w tym przepisy karne, jeśli chodzi o działania świadome.

  Adw. Karolina Góralska podkreśliła, że pomyłkowy opis został poprawiony zaraz po interwencji ambasady, a do interweniującego pełnomocnika Karola Tendery wysłano listy z przeprosinami. – Aby zamknąć dyskusje na temat chęci zmiany historii, pozwana strona opublikowała wczoraj obszerne oświadczenie z przeprosinami. Usunięcie, przeproszenie powoda i oświadczenie – wydają się konsumować roszczenie pozwu – powiedziała pełnomocniczka.

  W trakcie pierwszej rozprawy w lutym ub.r. sąd postanowił zwrócić się do niemieckich organów o przesłuchanie w drodze pomocy prawnej pracowników ZDF. Świadkowie mieli m.in. opowiedzieć o działaniach ZDF w celu skorygowania sformułowania będącego powodem pozwu – czy były to działania niezwłoczne i czy zachowano standardy staranności dziennikarskiej.

  Przesłuchania takie odbyły się w sierpniu ubr. w sądzie rejonowym w Moguncji. Jak informowali media prawnicy z Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów „Lech Obara i Współpracownicy” z Olsztyna, reprezentującej powoda pro bono, podczas przesłuchania jeden ze świadków „przyznał, że korekta została zrobiona w 20 minut, ale tekst w pierwotnym brzmieniu pozostawał 4 dni na stronie ZDF i tysiące osób zdążyło go przeczytać”.

  Na początku roku Stowarzyszenie Patria Nostra poinformowało, że razem z powodem interweniowało w sprawie przewlekłości procesu, pisząc listy do prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie i do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zdaniem sądu w procesie nie ma jednak przewlekłości, a rozprawy wyznaczane są prawidłowo i bez zbędnej zwłoki.

  W lutym MS przedstawiło projekt wprowadzający do prawa nowe przestępstwo – „publicznego i wbrew faktom przypisywania Rzeczypospolitej Polskiej lub narodowi polskiemu udziału, organizowania lub współodpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy”, za co groziłoby do 5 lat więzienia.

  Za nieumyślne prezentowanie takich treści groziłaby grzywna lub kara ograniczenia wolności. Śledztwo wszczynałby z urzędu IPN, a wyrok byłby podawany do publicznej wiadomości. MS chce też umożliwić wytaczanie spraw cywilnych m.in. przez IPN za używanie słów typu „polski obóz” oraz zapisać w konstytucji, że „dobre imię RP i narodu polskiego podlega ochronie prawnej”.

  (bs)

  ~Oby_wayel : Obrazili publicznie a przeprosili w liście. Mamy sprawiedliwe inaczej sądy, kto osądzi taki sad?

  ~xxxxx : Niemieckie nazistowskie obozy zagłady na ziemiach okupowanych w Polsce !!!!

  ~fn : i to są właśnie niezlustrowane komusze sądy

  ~xvc : Po tym wyroku można juz oficjalnie pisac o polskich obozach zagłady bo porzperosić trzeba tylko byłych więźniów. Polaków pozostałych nie trzeba przepraszać według tego sadu. Polak nie powinien czuć się urazony terminem polskie obozy zagłady!!! Taki wniosek płynie z rozumowania tej prawniczki. Pozostaje pytanie czy możemy pisać o zydowskich obozach zagłady bo poza Polakami siedzieli w nich też Żydzi???

  ~Buba : Brak lustracji i dekomunizacji sadow to glowne przyczyny balaganu jaki mamy obecnie.
  Komuchy w obawie o wlasne bezpieczenstwo i swoje interesy zawlaszczyli sady dla siebie.
  Teraz sa nietykalni za przestepstwa PRL, a do tego chronia swoje wysokie emerytury.
  Rzeplinski trzyma reke na pulsie by zadnemu komuchowi wlos z glowy nie spadl.

  ~odbiorca : Sąd, reprezentowany przez sędzinę, ale sąd ! Cóż ta dama może czuć dzisiaj ? Ona jest pozbawiona empatii, jej to nie dotyczy. Przeprosili w liście. Czy ten list był opublikowany ? Zastanów się kobieto, bo postępujesz jak postać martwej osoby ubranej i wystawionej w galerii handlowej !

  ~yzza : sąd też na usługach niemieckich, a nie Polaków mimo, że Polacy składają się na pensje sędziów, chyba musi nastąpić powstanie Narodu w celu naprawy Polski?

  ~skandal : Śmierdząca polska sprawiedliwość!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

  ~CZYJE SĄDY : SĘDZIÓW TEŻ MAJĄ W KIESZENI .

  ~fdsfr : sąd niemiecki ?? czy polski. Wyglada na niemiecki

  ~gość : Takie sądy to wstyd i hańba dla Polski.

  ~smell-vell : BRAVO my – i nasze qrewskie sady!!!

  ~kio : Najpierw samorządy teraz sądy wspierają kod i elity Bronią się mocno tym bardziej pis znowu wygra

  ~SO BER : I tyle o dyktaturze sędziów, są po stronie Merkel i Erdogana, ich obrażać nie wolno, Polaków wolno.

  ~Kajfasz : Widac wymiar sprawiedliwości ciągle liczy na powrót PO (albo dojście .N) do władzy. I sie przeliczy.

  ~@ : Niemcom powinno się tak rozpalić ogień pod tyłkami jak zrobił to Erdogan po obscenicznej satyrze w ZDF. Jest on z pewnością despotą, ale Niemcy z jednej strony zapraszają Turków do roboty a potem wylewają na nich pomyje.

  ~pluton egzekucyjny do ~wkurzony Polak : Ja bardzo proszę o podanie do publicznej wiadomości imion i nazwisk oraz adresów zamieszkania tych zniemieszczonych sędziów

  ~Polo : I znów absurdalny wyrok , nie mający nic wspólnego z rzeczywistością.

  ~Rozsądny do ~xxxxx: a dlaczego to słowo ”nazistowskie” – pokaż mi na mapie z 1938 r. państwo o nazwie Niemcy nazistowskie.

  ~mordotymoja : znowu KILKU TROLLI POD ROZNYMI NICKAMI zalosnie sie tu produkuje!
  hahahahahahah

  ~Domyślny : Niedługo sądy zatwierdzą że II wojnę światową wywołali Polacy.Niemcy dobrze za to zapłacą

  ~obiektywny : mysle, ze „polskie obozy zaglady” staly sie chwytem reklamowym. Uzyjemy… przeprosimy… a reklama programu, ksiazki, artykulu zostanie;)

  ~? : polskie sądy…

  ~vfd : Merkel Polskimi sędziami też rządzi , strach przed Niemcami jest tak wielki że sędziowie są układni , napisali na cały świat Polskie obozy a przeprosili w liście prywatnym i to polskim sędziom wystarczy

  ~Greg do ~wer: Nie, niemiecki sąd w Polsce.

  Polubienie

 12. http://wpolityce.pl/kosciol/290504-obchody-ku-czci-sw-wojciecha-w-gnieznie-abp-gadecki-kazdy-z-nas-musi-zdobywac-swietosc-od-nowa

  Obchody ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. Abp Gądecki: „Każdy z nas musi zdobywać świętość od nowa”

  opublikowano: wczoraj, g. 15:46

  Do ewangelizowania swojego otoczenia wezwał w niedzielę w Gnieźnie (Wielkopolskie) przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Przewodniczył on Mszy św. odpustowej ku czci św. Wojciecha, głównego patrona Polski.

  Jak zaznaczył, wezwani do ewangelizowania są wszyscy, „niezależnie od swojej funkcji w Kościele”.

  Dwudniowe, trwające od soboty w Gnieźnie uroczystości odpustowe przebiegają pod znakiem jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, oraz zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Modlitwom towarzyszą obecne w archidiecezji gnieźnieńskiej znaki ŚDM: krzyż i ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.

  W sprawowanej na placu przed gnieźnieńską katedrą niedzielnej Mszy św. uczestniczyli duchowni z kraju i zagranicy, z nuncjuszem apostolskim w Polsce, abp. Celestino Migliore. Obecni byli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także pielgrzymi z całego kraju i zagraniczne delegacje. Tegorocznemu odpustowi towarzyszyło też diecezjalne święto młodzieży, stąd obecność w Gnieźnie młodych ludzi z kraju, a także z Czech, Niemiec, Holandii i Francji.

  Nie umilkły jeszcze echa uroczystego „Te Deum laudamus”, jakie tutaj, na Wzgórzu Lecha, u źródeł chrzcielnych Polski, 14 kwietnia w 1050. rocznicę chrztu Mieszka I i jego ludu zabrzmiało, i którym dziękowaliśmy Bogu za dar wiary i łaskę chrztu św., za ten historyczny akt, który przez wieki kształtował wiarę, duchowość i kulturę naszego narodu – powiedział, witając przybyłych, prymas Polski abp Wojciech Polak.

  Dziś, w uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, przychodzimy znów na to miejsce, do źródeł, do kolebki (…) aby wpatrywać się z wiarą w tego, którego męczeńska krew już 30 lat po przyjętym chrzcie w sposób szczególny przypieczętowała chrzest – dodał.

  W trakcie Mszy św. prymas wręczył delegacji młodzieży Pismo św., aby z radością „niosła Dobrą Nowinę w trzecie tysiąclecie i kontynuowała dzieło św. Wojciecha”. Biblię otrzymali młodzi Polacy, a także reprezentanci młodzieży z zagranicy, którzy brać będą udział w lipcu w Światowych Dniach Młodzieży.

  Jak podkreślił w trakcie homilii metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, dzieło św. Wojciecha miało niebagatelną rolę we wprowadzaniu w Polsce nowej wiary.

  Dzięki odwadze takich ludzi jak św. Wojciech, chrześcijaństwo przyniosło naszej ojczyźnie nowy system wartości, trudny do pogodzenia tak z filozofią grecką jak i z rzymskim poczuciem sprawiedliwości. Moralności umiaru – charakterystycznej dla greckiego rozumu – chrześcijaństwo przeciwstawiło bezinteresowną miłość. Rzymskiemu prawu siły – przeciwstawiło służbę bliźniemu. Kultowi sukcesu – ducha ofiary. Taką właśnie Ewangelię przyniósł nam z Czech św. Wojciech – powiedział abp Gądecki.
  (…)

  łojezu 89.73.71.* 2 minuty temu
  Pchał się tam gdzie go nikt nie chciał i to nachalnie, aż dostał po głowie, a teraz go wielbią, co za chory kraj…

  Elzbieta Morawiec 37.47.71.* 6 godzin temu
  Moderatorze, czy naprawdę nie widzisz prostackiej głupoty tych tekstów, które publikujesz?

  opus29 95.160.154.* dzisiaj, g. 1:50
  Kościół prawdy się nie boi, zbeszcześcił świete miejsce Prusów i został za to skazany na śmierć, może gdyby był Polakiem tak by nie postąpił i tak by się nie skończyło.

  kp 89.76.139.* wczoraj, g. 20:21
  dorabianie pięknej ideologii do siermiężnych faktów historycznych. mnie ateistę prześmiewcę zawsze to bawiło. i tak już pozostanie. amen. kp

  Religiusz 95.160.158.* wczoraj, g. 17:27
  „Każdy z nas musi zdobywać świętość od nowa” oprócz Głódzie, Michalika i Paetza, bo ich świętość jest bezgraniczna

  Thor 188.146.5.* wczoraj, g. 16:26
  Prawda jest taka, że Wojciech został zabity bo nie dość, że niszczył święte drzewa to i dobierał się do kobiet Prusów (samej córki wodza)

  Polubienie

 13. http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/blokowanie-stron-ustawa-antyterrorystyczna,18,0,2068242.html

  czarny żmij 77.89.81.* 2016-04-25 23:55
  http://madroscpiekla.blogspot.com/2016/02/art-izrae-chce-zakazu-wolnosci-sowa.html – Izrael chce także ocenzurować internet, aby… no właśnie, po co? czyżby żydzi mieli coś do ukrycia? i chowali się za płaszczykiem terroryzmu, którego sami są organizatorami? wolność słowa i prawda = mowa nienawiści. Biedni, poszkodowani, wiecznie nienawidzeni za nic żydzi…

  Jolada 109.241.79.* 2016-04-25 23:57
  Ale jaja! Dobrze,że urodziłam się i dzieciństwo spędziłam w Polsce Ludowej. W obecnej dyktaturze nie miałabym takiego co prawda skromnego, ale jakże bezpiecznego i towarzyskiego życia jak dawniej.

  acta 83.8.72.* 2016-04-25 23:58
  I gdzie ta młodzież co skakała jak pajace za Tuska że im ACTA internet ograniczy ??? odwagi teraz nie macie wyjść na ulice ??? 😉

  xyzabc 89.76.46.* 2016-04-26 00:00
  Powiem tak, rząd strzela kiepskimi pomysłami ustaw, jak z karabinu maszynowego. W tym tempie trudno się połapać w tych wszystkich bublach prawnych. Ufam jednak fundacji Panoptykon i Panu Waglowskiemu, którzy już nie raz walczyli o naszą prywatność i wolność internetu. Dzięki – robicie świetną robotę, tak trzymajcie!

  Wik567 37.47.64.* 2016-04-25 23:52
  Każde ograniczanie wolności jest złe, nie ważne pod jakim pozorem: czy to ostatnio modny terroryzm, czy coś innego, zawsze znajdzie się pretekst do odbierania swobód. Nie należy prewencyjnie karać niewinnych, a skoncentrować się na winnych. Przecież ktoś może zaproponować zakaz przemieszczania się w nocy (taka godzina policyjna) – w sumie to działa, kolegę przy mnie skuli i zawieźli na posterunek (tylko dla tego, że wcześniej wypił 2 piwa i nie chciał szukać dowodu osobistego, chciał podać swoje dane/adres – ale Policji nie interesowało to, chcieli dowód). PIS nie idźcie tą drogą, nie dajcie się wkręcać w awanturę militarno-gospodarczą z Rosją, wywalcie te ustawy o „bratniej pomocy” obcego wojska/policji/innych służb, wywalcie to TTIP do kosza, zaczynam się bać waszych pomysłów.

  Marek Bober 37.47.67.* 2016-04-25 23:43
  Jak ludzie nie będą mieli gdzie napisać co myślą, to pójdą pod sejm i to będzie koniec rządów tego nieudolnego towarzystwa spod znaku dobrej zmiany Jarosława Kaczyńskiego. I tyle w temacie.

  Polubienie

 14. http://wpolityce.pl/gospodarka/291298-nowe-przepisy-wchodza-w-zycie-prawo-o-obrocie-ziemia-i-regulacja-dotyczaca-pierwokupu-prywatnych-lasow-przez-panstwo-staly-sie-faktem

  Nowe przepisy wchodzą w życie. Prawo o obrocie ziemią i regulacja dotycząca pierwokupu prywatnych lasów przez państwo stały się faktem

  opublikowano: przedwczoraj, g. 12:59 · aktualizacja: przedwczoraj, g. 16:59

  30 kwietnia wchodzi w życie ustawa wstrzymująca na 5 lat sprzedaż państwowych gruntów. Zaczynają także obowiązywać ograniczenia w sprzedaży prywatnej ziemi: będzie ją mógł kupić tylko rolnik i to tylko w danej gminie. Przepisy te nie dotyczą jednak kościołów i związków wyznaniowych.

  Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, uchwalona przez Sejm 14 kwietnia, została w mijającym tygodniu podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę.

  Nowe przepisy wstrzymują sprzedaż państwowych gruntów na 5 lat z wyjątkiem nieruchomości do 2 ha oraz innych przeznaczonych np. na cele nierolne, jak pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe. Obecnie podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi będzie dzierżawa.

  Ustawa reguluje też prywatny obrót ziemią; zakłada, że nabywcą ziemi rolnej może być jedynie rolnik indywidualny czyli osoba fizyczna, która osobiście gospodaruje na gruntach do 300 ha, ma kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkuje w gminie, gdzie jest położona co najmniej jedna działka jego gospodarstwa.

  Agencja Nieruchomości Rolnych uzyskała prawo pierwokupu ziemi, gdy uzna, że transakcja nie powinna dojść do skutku. Jednak dotyczy to dziedziczenia gospodarstwa przez osoby bliskie.
  Spod rygorów ustawy są wyłączone działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 hektara (30 arów), co oznacza, że będzie mógł je kupić nie rolnik.

  W trakcie prac sejmowych do rządowego projektu została zgłoszona przez PiS poprawka, która zezwala na zakup i sprzedaż ziemi przez kościoły i związki wyznaniowe. Opozycja pytała, dlaczego rząd nie zgadza się na zakup ziemi przez inne podmioty prawne, a w tym przypadku robi wyjątek. Negatywnie ten przepis oceniła Krajowa Rada Izb Rolniczych, która w m.in. z tego powodu skierowała list do prezydenta Dudy, licząc na szybką nowelizacją niektórych zapisów ustawy.

  W opinii ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, ustawa uwzględnia postulaty rolników, którzy protestowali z powodu sprzedaży polskiej ziemi podstawionym osobom, czyli tzw. słupom. Zapewniał, że polskie przepisy nie są bardziej rygorystyczne niż w innych krajach UE.

  Kilka dni temu unijne źródła poinformowały iż Komisja Europejska będzie sprawdzać, czy ustawa o obrocie ziemią jest zgodna z prawem UE. Teoretycznie możliwe jest wszczęcie wobec Polski procedury o naruszenie unijnego prawa, która zwykle prowadzi do zmiany regulacji przez państwo członkowskie lub – jeśli to nie następuje – przekazania sprawy do Trybunału UE. Trybunał może nałożyć na kraj dotkliwe kary finansowe.

  Komisja wszczęła już spór z Bułgarią, Litwą, Węgrami i Słowacją, które wcześniej wdrożyły podobne do polskich przepisy. KE uznała, że państwa te wprowadziły nieproporcjonalne ograniczenia, które godzą w zasadę wolnego przepływu kapitału i dyskryminują obywateli UE ze względu na kraj pochodzenia.

  1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.
  (…)

  mateo 37.47.68.*wczoraj, g. 13:52 Może ktoś mi powiedzieć po co kościołowi ziemia?! Kosciół jest od ewangelizacji, a nie zarabiania na ziemi, budowach, sprzedaży czy czymkolwiek innym!

  sda 81.132.49.*wczoraj, g. 9:37 Tradycyjne wylanie dziecka z kąpielą. Zabronić wiochmenom zakupów w miastach. Mieszczuchy wyprowadzaja sie na wies i robią tam złą robote. Buduja brzydkie domy i blokuja postep na tych wiochach.

  Bastek 178.43.244.*wczoraj, g. 8:26 Dlaczego kościół i związki wyznaniowe mogą kupować do woli ??? Co to kurna jest ?? żarty Dlaczego powierzchnia nie objęta ustawą tylko 0,3 ha ??? Oj PIS polecicie z tymi przepisami

  CiemnyL*D 95.160.158.*wczoraj, g. 0:23 PiS okazał się PRL-bis. Wstyd dla tych, którzy dali się nabrać na komuszków w prawilnym przebraniu.

  przegość 77.255.98.*wczoraj, g. 0:09 PiS rozkręca swoje socjalistyczne zapędy, gadają o zwalczaniu komunizmu, a takie czysto-komunistyczne kwiatki w życie wprowadzają. Czarna rozpacz :/

  tst@tstprzedwczoraj, g. 22:57 Brawo dobra zmiana! W życiu bym nie zarobił tyle ile w tydzień daje mi ta ustawa! Brawo PiS. Wiwat Jarek!

  glos pyrzyc 83.8.170.*przedwczoraj, g. 19:54 typowy slup kupujac 1000 hektarow ma 20% prowizji na 200 hektarow wystarczaja uklady w agencji rynku rolnego,nalezy uniewaznić stare przetargi dot.zachodniopomorskiego

  tomi 2.98.212.*przedwczoraj, g. 18:55 od kiedy to zwiazki wyznaniowe są zainteresowane uprawianiem ziemi?chodzi tutaj raczej o „wydarcie” kolejnych hektarow jako utraconego majatku i jasna sprawa spieniężenie,tutaj musi nastąpić korekta

  azz 37.205.186.*przedwczoraj, g. 18:35 raczej chyba : „NIE DOTYCZY TO DZIEDZICZENIA GOSPODARSTWA PRZEZ OSOBY BLISKIE”. TAKIMI POMYŁKAMI RACZEJ NIE POMAGACIE.

  bazalt 83.31.141.*przedwczoraj, g. 18:24 Głosowałem i nadal będę głosował na PiS. Ale to ograniczenie do pow. poniżej 3000m2 to skandaliczny zapis. Tutaj się zaoraliście. Wbrew prawu geodezyjnemu. Wielu ludzi z miasta chce żyć na wsi.

  Polubienie

 15. Grzegorz Braun SZKALUJE rodzimowierców, neopogan i słowiańszczyzne!

  Published on May 24, 2016
  Grzegorz Braun popiera watykańską okupacje i obraża patriotów którzy się jej przeciwstawiają. Ponadto atakuje czasy słowiańskiej Polski i kłamie na temat je kultury. Wiele stracił w moich oczach, miałem go za człowieka, który chociaż szanuje nasze słowiańskie dziedzictwo.

  Pitur19 hours ago
  Przecież to żyd jest taki sam jak ci wszyscy którzy są u władzy. Jedynie Bolek był chyba gojem (choć pewności nie ma) pozwolili mu bo idiota był zupełnie nie szkodliwy. Generalnie wszystko to co się dzieje w polityce to są walki klanów żydowskich o wpływy. Udają jak tylko mogą że się kłócą i walczą ze sobą żeby ludzie się nabrali. To taka sama walka jak w reklamach pomiędzy Media Markt a Saturn należącymi do tego samego właściciela.

  Dante Ventus22 hours ago
  a chrzescijanie to nie palili ludzi na stosach?, publiczne kamienowania, egzekucje, tak grzegorz to tylko sie dzialo przed najazdem wspanialych chrzescijan , ideologia chrzescijanska pelna smutku i cierpienia wpajanego od najmlodszych lat, na kleczkach przed postacia ukrzyzowanego zyda , biblia , talmud, koran manipulacja masami tylko i wylacznie w jednym celu, i jeszcze jedno , kosciol katolicki nie jest zadnym wynalazca, wynalazcami sa ludzie a kosciol tylko to zagarnial przypisywal sobie te zaslugi, kobiety w chrzescijanstwie mialy wiecej swobody i praw jak w politeistycznej słowiańszczyzne, ale propaganda

  Jacek Andrzejewski1 day ago (edited)
  Pisze tutaj jako Chrzescijanin i tak; panie Braun problem w tym ze Pan niema korzeni ani ;Słowianskich, ani Germanskich, reszta w domysle. Madrze Pan mowi jesli chodzi o wspolczesny swiat, ale co do historii starozytnej to ma Pan blade pojecie. Skoro Pan twierdzi, ze panstwowosc polska narodziła sie po otrzymaniu Chrztu, to sie Pan grubo myli, Mam pytanie; Czy starozytna poganska Grecja, czy starozytny Rzym nie tworzyły panstwowosci wczesniej ?. Podobnie bylo z Polską, Polska poganska, tworzyła struktore panstwową, moze nie taka jak obecnie, alae tworzyła, mozna to porownac, do landow RFN, gdzie poszczegolne dzielnice kraju byly rozbite na ksiestwa, ale w przypadku napasci zewnątrz, stawali obok siebie. Slowianszczyzna poganska, tworzyła realna sile militarną. Ps. Lukasz -Franciszek musisz uwazac zebys ty nie dostał w ten twoj głupi pisowski ryj, poniewaz kazdy w tym kraju moze miec swoje poglądy, a jak kurwa chamie nie umiesz dyskutować to wypierdalaj do Pisu, kosciolkowy przydupasie pierdolony. Niezapomnij co piątek zapalic swiec szabasowych. dlatego niestety czy nam sie to podoba czy nie; Nardowcy opierajacy sie o tradycje wczesnoslowianskie, sa nablizej i sedna sprawy hasło;cyt;Wiara ojcow naszych, naszą wiarą, powinna logicznie odnosic sie do wierzen slowianskich, a nie chrzescijanskich, poniewaz w innym przypadku negujemy naszych przodkow.

  Heliodor Swaroski1 day ago
  Panie Braun, w kwestii ignorancji, nieznajomości historii, a przede wszystkim zwykłej katolickiej hipokryzji… otóż zapomniał pan dodać, że „gdyby nie chrześcijaństwo nie byłoby Polski, z powodu”… wrogości i agresji na nią ze strony sąsiednich chrześcijańskich krajów. Jeśli ma Pan problem z konsekwentną, logiczną argumentacją ujmę tę kwestię jeszcze prościej. Polska (już istniejąca jako kraj) była ZMUSZONA przyjąć chrześcijaństwo, by nie zostać wymazaną z kart historii przez… chrześcijaństwo. Innymi słowy chrześcijaństwo nie stworzyło ani naszego kraju ani naszego narodu, za to nasz kraj musiał przyjąć chrześcijaństwo by nie zostać przez to chrześcijaństwo bezwzględnie zniszczonym (jak Słowianie połabscy czy Prusowie). To trochę tak, jakby przyjąć dobrowolnie w szczepionce łagodniejszą wersję śmiercionośnego wirusa, godząc się na pewne efekty uboczne, po to tylko by przetrwać i przeżyć śmiercionośną zarazę. Pomijam, że w późniejszych wiekach Kościół katolicki na ziemiach polskich wielokrotnie dał dowód, że w pierwszej kolejności winien jest posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej w Watykanie niż narodowi polskiemu. Pomijam również, że gdyby nie monoteizmy, zwłaszcza te opierające się o semicką mitologię, to być może całą Europę ominęłaby liczna seria tzw. wojen religijnych oraz znaczne zniszczenie ówczesnego dorobku naukowego i kulturowego, których konsekwencją były np. wieki ciemne w średniowieczu. No ale chyba tego nie muszę tłumaczyć nikomu, kto ma choćby elementarną wiedze z historii i religioznawstwa. Więcej znajdzie pan na https://www.facebook.com/groups/rodzimowierstwo/

  Heliodor Swaroski1 day ago
  Jeszcze w kwestii mitu „Polski zawsze katolickiej” proponuje zajrzeć do wątku https://www.facebook.com/groups/rodzimowierstwo/permalink/730007027026014/

  Magz xxx1 day ago
  Dobrze mówi. Szkoda, że jeszcze bardziej nie rozwinął tego jak ta wiara kamiennych słupów i totemów jest pojebana. Można się domyślić gdzie bylibyśmy teraz. Z resztą widać jak pogaństwo pierze mózgi i prowadzi w ślepą uliczkę zniewolenia.

  Dante Ventus22 hours ago
  to jest wlasnie ignorancja typowych chrzescijan, jeszcze kilka stuleci i beda wmawiac (oczywiscie jak przetrwaja), ze juz cywilizacja egipska czcila tylko jednego boga…. w imie jezusa wznoszono piramidy

  Magz xxx17 hours ago
  +Иосиф Сталин czyli sie zgadzasz. To super. W ogóle po co wracać do upadłej cywilizacji, która została wchłonięta przez wyższa cywilizację. Nawet nie wchłonięta, a po prostu odkupiona… Ci rodzimowiercy nawet nie wiedzą z czym mają do czynienia.

  Dante Ventus16 hours ago
  o jakiej wyzszosci mowisz? bo napewno nie intelektualnej , silowej jak najbardziej, przelewanie krwi innych w imie dogmatu i jeszcze im zycie wieczne w glowie , nie dosc ze barbarzyncy to jeszcze tchorze!

  Polubienie

 16. Debilna strona i debilne problemy…

  https://parenting.pl/portal/ile-kosztuje-chrzest

  Ile kosztuje chrzest?

  Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik. Uroczysty obiad z gustowną zastawą, eleganckie ubranie rodem z wybiegów, atrakcje dla dzieci, dwupiętrowy tort. Chrzest święty coraz bardziej zaczyna przypominać przyjęcie komunijne, a może nawet wesele.

  Postaw się, a zastaw się

  Dorota z Rzeszowa swoje pierwsze dziecko urodziła w lutym. Ignaś przyszedł na świat z niską wagą urodzeniową, dlatego rodzice zwlekali z chrzcinami. Chcieli, by ich wyczekany skarb nabrał odporności, troszkę się wzmocnił.
  Polecane wideo:

  Chrzest zaplanowali na czerwiec. – Na dworze jest już ciepło, zielono, można wyjść na spacer po uroczystym obiedzie – argumentuje Dorota. Dopełnili więc wszelkich formalności w kościele, zarezerwowali termin mszy.

  Z wyborem sali problemów nie mieli. Chrzest ma być z pompą. Na uroczystość zostało zaproszonych 35 osób, sama najbliższa rodzina – rodzeństwo, rodzice i dziadkowie rodziców Ignasia. A także kilku znajomych i sąsiedzi. – Jesteśmy zżyci, bardzo się lubimy i traktujemy jak rodzinę, dlaczego mielibyśmy ich nie zaprosić? – pyta Dorota.

  Budżet? Na cały chrzest Dorota z mężem przeznaczyła 3 tysiące złotych, na połowę wzięła pożyczkę. Najwięcej pochłonęło wynajęcie sali i organizacja przyjęcia. Obiad, deser, przystawki, oczywiście bez alkoholu, ale z kącikiem zabaw dla przybyłych na uroczystość dzieci, który również kosztował swoje.

  Dodatkowo ubrania. Dla niej – elegancka sukienka, dla niego – garnitur. I oczywiście ubranko do chrztu dla Ignasia. Same stroje kosztowały tysiąc złotych. – To naprawdę niedużo. Starałam się ograniczać, nie chciałam się stroić, bo to przecież impreza mojego dziecka. Ale pomyślałam, że elegancka sukienka mi się przyda. To samo z garniturem dla męża – opowiada Dorota.
  Chrzest jak małe wesele

  Lidia pochodzi spod Białej Podlaskiej, ale obecnie mieszka w Warszawie. Dobrze zarabia, więc – razem ze swoim partnerem – uznała, że chrzest będzie taki z prawdziwego zdarzenia.

  Zaprosili 40 osób. Przyjęcie odbyło się na początku maja w jednej z warszawskich restauracji. Koszt? Za sam wynajem, obiad, deser, przystawki, napoje, kawę zapłacili ponad 2 tysiące. – Jeśli wliczę w koszty chrztu pieniądze, jakie zostawiłam z sklepie z odzieżą, kościele, cukierni i dekoratora wnętrz – wyjdzie ponad 4 tysiące. – Ale warto było, podobało mi się.

  To wszystko brzmi niewiarygodnie, ale z badań wynika, że Polacy z roku na rok wydają coraz większe pieniądze na organizację chrztu. Uroczystość swoim rozmachem zaczyna przypominać komunię świętą, czasami nawet wesele.

  W kwietniu tego roku na odpowiednio dobranych 511 uczestnikach jednego z programów lojalnościowych funkcjonujących w Polsce przeprowadzono badanie. Ankieterzy pytali o wydatki na chrzest, liczbę osób zapraszanych na przyjęcie, prezenty i kwoty na nie wydawane. Wyniki są dość zaskakujące.

  Chociaż aż 80 procent respondentów deklarowało zaproszenie na chrzest od 11 do 25 gości, to tylko 25 procent organizowało przyjęcie w domu, 70 proc. w restauracji.

  Jeśli chodzi o wydatki – 70 procent badanych zapewniało, że ich wydatki na jedną osobę nie przekraczają 100 złotych, 30 procent – 200 złotych.

  Co najczęściej otrzymują dzieci w prezencie chrzcinowym? Aż 44 procent badanych stwierdziło, że podarowało by zabawkę, 36 proc. – biżuterię, 33 proc. – ubranka, również 33 proc. – ubrania. Największy odsetek respondentów deklaruje na ten cel wydatek od 101 do 250 złotych.

  Badanie przeprowadzono w kwietniu 2016 roku.

  Gosia Walicka
  Jak mozna brac kredyt na przyjecie??? Glupota nad glupotami. Ludzie zacznijcie zyc zgodnie z waszym budzetem. Nie masz to nie kupuj.

  Marek Piasecki · Szczecin
  Za komuny kredytów nie brano

  Justyna Sosnowska · Zabrze
  Ludzie wszystko traktują jak inwestycję ,zrobie chrzciny wydam 4000zl,i liczą ,że im w prezentach 8000zł przyniosa ot taka Polska logika

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.