323 „Polski historyk” prof. Grzegorz Motyka z IPN: Nie wszyscy Ukraińcy popierali działania UPA… i co… no i co… !!? :-(


PAP / Marcin Obara

Pusty gest prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko na skwerze Wołyńskim.

Published on Jul 8, 2016
Nic nie warte pojednanie z Ukrainą. PiS zachowuje się haniebnie.

Na czym polega propaganda ukraińska. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko wie o ludobójstwie.

Published on Jul 8, 2016
Banderowskiej Ukrainie mówimy nie. Pusty i nieszczery gest prezydenta banderowskiej ukrainy Petro Poroszenki.

przemko7216 hours ago
hańba PISiorom! rozliczymy was – tchórze i neobanderowskie świnie!

Tomasz Walter1 day ago
Dlaczego na szczyt NATO zaproszono nielegalnie wybranego „Prezydenta” Ukrainy Poroszenkę, a nie zaproszono legalnie wybranego Prezydenta Rosji? Przecież ani Rosja ani Ukraina nie jest w NATO?

Dr Lucyna Kulińska czujemy się zdradzeni przez PiS. Ukraiński szowinizm

Published on Jul 10, 2016
Konferencja KRESY 2016 – Wczoraj, Dzisiaj, Jutro

casanovamm42 hours ago
czuję się oszukany i zdradzony, zalecam się każdemu Polakowi zbroić się, kupujcie nabywajcie broń i amunicję zanim nie będzie za późno, nie ufać policji politykom i urzędnikom

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Historyk-nie-wszyscy-Ukraincy-popierali-dzialania-UPA,wid,18416013,wiadomosc.html?ticaid=117576&_ticrsn=3

akt. 10.07.2016, 07:29

Historyk: nie wszyscy Ukraińcy popierali działania UPA

• Nie wszyscy Ukraińcy wystąpili przeciwko Polakom; w rzeczywistości inicjatywa i organizacja czystek spoczywała w rękach kierownictwa OUN-B – mówi prof. Grzegorz Motyka z IPN
• 11 lipca 1943 r. banderowcy rozpoczęli ataki na Polaków na Wołyniu i w Galicji Wsch., w których zginęło ok. 100 tys. osób

Prezydent Ukrainy oddał hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej

PAP: Jak daleko powinniśmy cofnąć się, aby zrozumieć to co stało się na Wołyniu? Czy takie wydarzenia jak zamordowanie przez ukraińskich nacjonalistów ministra Bronisława Pierackiego można z dzisiejszej perspektywy jako swoistą zapowiedź wybuchu tego konfliktu?

Prof. Grzegorz Motyka: Do pewnego stopnia tak. Było to bowiem świadectwo używania przez nacjonalistów ukraińskich metod terrorystycznych. Pokazywało to radykalizm członków Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN). Już wówczas zaczęły się pojawiać w OUN pomysły rozwiązania konfliktu z Polakami poprzez dokonanie czystki etnicznej.

Z drugiej jednak strony należy pamiętać, że dopiero II wojna światowa i zniszczenie państwowości polskiej umożliwiło antypolskie czystki. OUN przed wojną była małą formacją, nie cieszącą się wśród ukraińskiej społeczności dużym poparciem. Ponadto polskie władze potrafiły ją kontrolować i ograniczać jej działalność do pewnego minimum. Nie była ona wówczas zdolna do przeprowadzenia jakichkolwiek większych działań zbrojnych. Polska policja po zamachu na Pierackiego potrafiła dokonać bardzo szeroko zakrojonych aresztowań, zamrażając jej działalność na kilka lat.

PAP: W dyskusjach publicznych jest wiele nieporozumień wokół takich terminów jak banderowcy, UPA, OUN. Często może się wydawać, że to sam Stepan Bandera podejmował decyzję o rozpoczęciu tej ludobójczej akcji na Wołyniu. Spróbujmy nakreślić podziały wśród ukraińskich nacjonalistów i motywy podjęcia przez część z nich decyzji o działaniach, które zaowocowały Rzezią Wołyńską.

Prof. Grzegorz Motyka: OUN w 1940 r. podzieliła się na dwie frakcje nazywane od nazwisk ich przywódców Andrija Melnyka i Stepana Bandery melnykowcami i banderowcami. Ich profil ideowy był podobny, ale różniło je nastawienie wynikające z różnic pokoleniowych. Melnykowcy byli starsi, doświadczyli walki o niepodległość Ukrainy po I wojnie światowej. Banderowcy byli młodzieżą ukraińską, która nie wzięła udziału w tamtych wydarzeniach. Z tej przyczyny byli oni znacznie bardziej radykalni.

To w środowisku banderowców pojawił się pomysł rozwiązania problemów polsko-ukraińskich za pomocą czystki etnicznej. W sposób bezwzględny wprowadzili ten pomysł, ku konsternacji wielu melnykowców. Oddziały melnykowskie na Wołyniu brały udział w napadach na niektóre polskie miejscowości, jednocześnie jednak działacze OUN-M uważali, że generalna rozprawa z Polakami jest bezsensowna i odnosili się do niej z dystansem.

Mitem jest więc przekonanie, że wszyscy Ukraińcy wystąpili przeciwko Polakom. W rzeczywistości inicjatywa i organizacja czystek spoczywała od początku do końca w rękach kierownictwa OUN-B. Jest wiele świadectw na temat chłopów z Wołynia, którzy nawet jeśli sympatyzowali z postulatem niepodległości Ukrainy wysuwanym przez Ukraińską Powstańczą Armię to jednocześnie z dużym dystansem patrzyli na akcje, w których ginęli ich polscy sąsiedzi.

PAP: Czy jesteśmy w stanie oszacować skalę poparcia dla ukraińskich organizacji nacjonalistycznych?

Prof. Grzegorz Motyka: Według moich szacunków na Wołyniu i w Galicji Wschodniej wzięło udział w napadach na Polaków około 35-45 tysięcy Ukraińców. Proszę pamiętać, że społeczność zachodnioukraińska liczyła około pięciu milionów osób. To pokazuje różnicę pomiędzy stereotypowym spojrzeniem widzącym wszędzie antypolską nienawiść, a tym jak było naprawdę.

PAP: Jakie były reakcje Polskiego Państwa Podziemnego i władz na uchodźstwie na te wydarzenia? Wiele kontrowersji w dyskusjach polsko-ukraińskich wywołuje kwestia akcji odwetowych Armii Krajowej. Ukraińcy często zrównują je z działaniami UPA. Jak odnieść się do takich argumentów i porównań?

Prof. Grzegorz Motyka: Polskie Państwo Podziemne zostało zaskoczone tym, że ukraińskie podziemie zdecydowało się przeprowadzić tego rodzaju czystkę etniczną. Jednak wystarczy przejrzeć sztandarowe wydawnictwo „Armia Krajowa w dokumentach”, aby zorientować się, że już od lata 1943 r. nikt nie miał wątpliwości, że to banderowcy są sprawcami napadów. Trzeba przyznać, że w trakcie działań przeciw UPA nie ograniczano się do tradycyjnych działań wojskowych, ale miały również miejsce wypadki zemsty. Najbardziej spektakularny wymiar przybrały na Lubelszczyźnie w 1944 r. i w Rzeszowskiem na początku 1945 r.

W Lubelskim można wymienić przede wszystkim wydarzenia w miejscowości Sahryn, gdzie zginęło wielu ukraińskich cywilów. W działaniach w tym regionie nie chodziło wyłącznie o ślepą zemstę, ale też zastraszenie ludności ukraińskiej. Zakładano, że brutalność tej akcji wywrze wrażenie na upowcach i dojdzie do zahamowania antypolskich czystek w tym regionach.

Zbrodnie na ukraińskich cywilach nie dadzą się w żaden sposób usprawiedliwić, ale z całą pewnością nie można mówić o symetrii tych wydarzeń z działaniami UPA. Celem UPA była depolonizacja ogromnego obszaru kilku województw II RP, zaś po polskiej stronie wyłącznie zemsta i zastraszenie. Odwet dotyczył wyłącznie wybranych ukraińskich wiosek. Nie można więc mówić o symetrii działań polskiego i ukraińskiego podziemia.

Warto dodać, że poparcie dla UPA wzrosło gwałtownie po wkroczeniu na te ziemie Armii Czerwonej. Wówczas walka z Sowietami była jednoznacznie kojarzona jako coś dobrego i służącego odzyskaniu niepodległości.

PAP: Wśród Ukraińców poza osobami pozostającymi z boku tych strasznych wydarzeń było również wielu tzw. „ukraińskich sprawiedliwych”. Jak byli traktowani przez innych Ukraińców, czy spotykały ich represje ze strony nacjonalistów?

Prof. Grzegorz Motyka: Wiemy, że na samym tylko Wołyniu, według bardzo wstępnych szacunków, było 800 Ukraińców, którzy uratowali prawie 2000 Polaków. Tego typu przykładów zachowań życzliwych wobec polskich sąsiadów było bardzo wiele. Dodajmy, że za pomoc udzielaną Polakom groziły represje ze strony OUN-B – niektórych sprawiedliwych zabito, innym np. spalono stodołę, itp.

PAP: Jaki był stosunek okupantów niemieckich i sowieckich do konfliktu polsko-ukraińskiego? Wielu historyków krytykuje teorie, wedle której Sowieci świadomie podsycali te antagonizmy.

Prof. Grzegorz Motyka: Niemcy i Sowieci wywołując II wojnę światową doprowadzili do zburzenia porządku, co umożliwiło dokonanie antypolskiej irredenty. Poza tym dokonując zbrodni na skalę przemysłową pokazali innym, że dokonywanie takich okrucieństw jest w ogóle możliwe.

Sami Sowieci byli zainteresowani w podsycaniu konfliktu polsko-ukraińskiego, ale nic nie wskazuje na to, żeby pragnęli jego rozwinięcia w stronę totalnej rzezi ludności polskiej. Nie ma żadnego potwierdzonego przypadku prowokacji polegającej na ataku na polską wioskę przez sowiecką partyzantkę udającą UPA. Wiemy też, że rozkazy o zorganizowaniu antypolskiej czystki wydawali Dmytro Klaczkiwski ps. „Kłym Sawur” i Roman Szuchewycz „Taras Czuprynka”, czyli dowódcy UPA. W scenariuszu zakładającym prowokację sowiecką trzeba by przyjąć, że byli oni agentami sowieckimi lub ich otoczenie było całkowicie zinfiltrowane przez wywiad sowiecki. Ale w takim razie także powojenny antysowiecki opór byłby organizowany przez sowieckich agentów, a to przecież absurd.

PAP: Jaki był stosunek Sowietów do UPA już po zakończeniu II wojny światowej? Czy formacja ta była całkowicie przemilczana lub traktowana jako sojusznicza III Rzeszy?

Prof. Grzegorz Motyka: Ta sprawa była całkowicie zakłamana. UPA przedstawiano jako formację wrogą narodowi ukraińskiemu, jej członków nazywano burżuazyjnymi nacjonalistami oraz agentami Hitlera, a następnie państw zachodnich. Według propagandy ZSRS celem UPA było zniewolenie dobrego narodu ukraińskiego. W tej narracji nie było oczywiście miejsca na jakiekolwiek wzmianki o gigantycznych represjach, które przetoczyły się przez Zachodnią Ukrainą po 1944 r. Proszę pamiętać, że nawet Wielki Głód, który pochłonął kilka milionów istnień został przez Sowietów wymazany z historii. Podobnie było z tymi represjami, których ofiarą padło pół miliona Ukraińców z których 150 tysięcy zostało zabitych.

PAP: W ostatnich dwudziestu pięciu latach zrobiono bardzo wiele dla wyjaśnienia i upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Jednak w ostatnich latach dialog polsko-ukraiński w tej sprawie wydaje się być w pewnym zawieszeniu.

Prof. Grzegorz Motyka: Mój pogląd jest nieco inny niż wielu uczestników tej dyskusji. Spojrzenie na ówczesne wydarzenia nie zmieniło się zasadniczo od roku 2003, czyli od dyskusji, która towarzyszyła obchodom 60. rocznicy zbrodni wołyńskiej. Wówczas została odsłonięta głęboka różnica pomiędzy polskim i ukraińskim spojrzeniem na Wołyń ’43. Ten konflikt pamięci wciąż się utrzymuje. Niektórzy nie chcą tego widzieć i dziwią się, że w okresie rocznic ta dyskusja przybiera tak gwałtowny charakter.

Bardzo ubolewam nad tym, że w ostatnim czasie, doszło do takich incydentów jak wystąpienia przeciwko procesji religijnej Ukraińców w Przemyślu. W trakcie dyskusji nad Rzezią Wołyńską możemy różnić się w ocenach historycznych, ale różnice te nie mogą usprawiedliwiać niegodnych zachowań, których we współczesnych relacjach między naszymi narodami być nie powinno. Możemy spierać się o historię, ale nie powinniśmy przenosić tych sporów na obecne stosunki, ponieważ jest to dla nich katastrofalne.

PAP: Wspomniał Pan, że przygotowuje kolejną publikację poświęconą stosunkom polsko-ukraińskim.

Prof. Grzegorz Motyka: Mam nadzieję, ze jesienią ukaże się moja książka poświęconą sprawom Wołynia ’43. Staram się pokazać zorganizowany charakter tej antypolskiej czystki, omawiam kwestię polskiego odwetu, ale zajmuje się również sprawami polityki historycznej Polski i Ukrainy w ostatnich dwudziestu pięciu latach. Próbuję również pokazać analogie Zbrodni Wołyńskiej, takie jak antyserbskie czystki etniczne do jakich dochodziło w Chorwacji w trakcie II wojny światowej. Między działaniami ustaszy i upowców można zauważyć wiele podobieństw.

Zobacz także: Ukraińscy nacjonaliści oddali hołd żołnierzom SS

PAP

~Już się zaczęło… 5 godzin i 47 minut temu
…to nie Ukraińcy zabijali…

~efer 5 godzin i 3 minuty temu
Zaczyna się medialne oczyszczanie win UPA. Rosja przeprosiła, wystawiła rękę, postawili pomnik w Katyniu…ale to wróg i nie rozmawiamy. UKRaińcy plują nam w twarz, a my na siłę szukamy pretekstów żeby tylko polizać ich po kalafiorze

capibarez 5 godzin temu
Pan „profesor” to kolejny gieroj upofilski co to dla GW pisuje. Do tego oczywiście kłamczuch, ukrainców w całej Polsce według spisu powszechnego z 1931 r. było 4,5 miliona (z czego według „profesora” w samej zachodniej Ukrainie 6 mln.). Oczywiście słowo ludobójstwo nie pada w artykule ani razu, no bo w końcu wymordowanie siekierami 200 tyś. ludzi to tylko czystka… kłamcie do woli i tak w wasze brednie nikt nie wierzy….

~adere 4 godziny i 32 minut temu
siekiera MOTYKA pilka graca niech pan glowy nie zawraca 😉 Jedyne co jest prawdziwe to to , ze MOTYKA nie była zbyt popularna wśród naszych „riezatieli”. Trudno nia rozlupac czaszke nawet niemowlaka…

~tono 2 godziny i 41 minut temu
czytałem ksiązki Motyki i takiego lizusostwa w stosunku do banderowcow nie bylo nigdzie u zadnego innego autora. Jutro 11 lipca wywieszamy flagi polskie. Pis zdardzil kresowian kilka dni temu , slupki poparcia spadną im za to o polowe, ja glosuje juz tylko na Kukiza albo kogos kto glosno powie o ludobojstwie.

~z mostu 2 godziny i 15 minut temu
Za takie usługi Motyce płacą ukraińscy oligarchowie, stać ich!

~Uwaga, wróg! 2 godziny i 7 minut temu
Motyka jest Ukraińcem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~Olka P. 4 godziny i 1 minutę temu
Nieee… oczywiście nie…. prawdę mówiąc było ich tylko dwóch-bandera i szuchewycz,nikt więcej,w 1943 Polacy na Kresach sami się wymordowali,po IIWŚ nie było band upa…taki „mondry profesur”IPN-u bierze wypłatę za kłamstwa

~pestka 4 godziny i 16 minut temu
Jeszcze trochę i okaże się że obozy koncentracyjne na terenach polskich wybudowali Rosjanie a Niemcy to ofiary II wojny światowej … Mein Kamf sprzedaje się w Niemczech bardzo dobrze … a głupota „elity politycznej” niech kwitnie i owocuje dalej … Oj będziecie jeszcze gorzko płakać ….. a cena GŁUPOTY i ULEGANIE NAGANIACZOM będzie bardzo kosztowne ..

~ref 2 godziny i 32 minut temu
Nie wszyscy Niemcy byli faszystami, nie wszyscy Rosjanie kochali Stalina i nie wszyscy Polacy popierali rządy żydokomuny. Czy to, że nie wszyscy Ukraińcy popierali działania UPA ma stanowić usprawiedliwienie ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej? Sprawcami okrutnych mordów na ludności polskiej byli w większości przypadków nie uzbrojeni banderowcy, tylko prości ukraińscy chłopi, którzy mordowali swoich sąsiadów przy pomocy siekier, toporów, noży, wideł, kos i innych narzędzi gospodarskich, które mieli pod ręką.

~gryzzli 5 godzin i 41 minut temu
Panie Motyka, opamiętaj się pan, bo rzadko można przeczytać słowa głupsze od pańskich: „Możemy spierać się o historię, ale nie powinniśmy przenosić tych sporów na obecne stosunki, ponieważ jest to dla nich katastrofalne.” Nie będzie ŻADNYCH stosunków, jeśli władze i naród ukraiński będą przyzwalać na oddawanie czci żołnierzom SS na swoim terytorium!!! Koniec!!! Coś jeszcze panu wytłumaczyć?

~meden 5 godzin i 36 minut temu
Festiwal wybielania banderowców trwa! Nie wszyscy Niemcy popierali faszyzm. Czy faszyzm ukraiński jest dobry, a niemiecki zły? Takim pytaniem zaskoczył mnie uczeń II klasy gimnazjum?

~arezo 6 godzin i 40 minut temu
Kiedy zostanie ujawniona prawda że to Ukraincy wyzwalali Warszawę. ..op przepraszam tlumili i pacyfikowali terorystow powstania. Czy to nie banderowcy byli ubrani w mundurki SS galicjen, i dokonywali na polakach okrucieństwa ze sami hitlerowcy nie wirzyli na oczy? Jeszcze dojdzie do absurdu -wybaczamy i wybaczcie nam.

~TylkoPolska 4 godziny i 53 minut temu
A nie wszyscy Niemcy popierali Hitlera, jedynie jakieś 90%. Pisanie, że to wyłącznie OUN-UPA jest odpowiedzialna za Rzeź Wołyńską to delikatnie mówiąc mijanie się z prawdą, ponieważ najczęściej większość mordujących stanowili ludzie, którzy nie należeli do tych organizacji. Byli to tzw. siekiernicy (bo siekierami głównie mordowali), którzy o zgrozo od pokoleń mieszkali obok Polaków, a mimo to dopuścili się potwornych zbrodni wobec swych sąsiadów. Oczywiście jakiś procent Ukraińców pomagał swoim sąsiadom, ale był on naprawdę nikły.

~Jan K. 5 godzin i 18 minut temu
Po pierwsze, nie żadna zbrodnia/rzeź wołyńska, a LUDOBÓJSTWO WOŁYŃSKIE!!! Dosyć kłamstw na temat ludobójstwa wołyńskiego.

~wtf 6 godzin i 18 minut temu
Zato teraz stawiają pomniki i nazywają ulicę imionami zbrodniarzy uczą w szkołach że byli bohaterami .

~Krol 4 godziny i 50 minut temu
Motyka to Ukrainiec. Do wiedzy Poliszczuka /też Ukraińca/ Motyce jest b.daleko. W swoich badaniach Poliszczuk posługiwał się materiałami źródłowymi o których Motyka nawet nie ma pojęcia. Książki Motyki to publicystka oparta o wypowiedzi historyków ukraińskich i tzw polskich jak słynny rektor ze Słupska.

~Kresowiak 6 godzin i 21 minut temu
Nie wszyscy , moze 0,5 promila. Dzisiaj 100% czci zbrodniarzy z UPA.

~adam 6 godzin i 38 minut temu
Narracja o ludobójstwie na Wołyniu już się krystalizuje we wszystkich mediach Polskojęzycznych-winni mordu są Rosjanie a teraz Putin chce to wszystko zwalić na Banderowców

~pol 5 godzin i 38 minut temu
może i duża część Ukraińców nie popierała ludobójstwa na Polakach,ale nie zrobiła nic by to szaleństwo powstrzymać! a teraz cały naród ukraiński popiera banderowców, gloryfikując ich działania stawia sie pomniki ,nawet w parlamencie przyjęli ustawę o ochronie tych bandytów i wcale nie myślą,żeby bić się w piersi.Więc to pokazuje ich intencje

~wybielanie zbrodni 5 godzin i 39 minut temu
No nie, za jakiś czas dowiem się, ze to Polacy mordowali Ukraincow. Po co takie teksty pisać? Rzez na Polakach jest faktem i żadne wybielacze nie poradzą. Ukraincy to zbrodniczy narod, taka nacja. Dali się poznac w czasie wojny i po wojnie .

~Git#13 5 godzin i 54 minut temu
Nie próbujcie wybielać ukraińców .To nie jest naród.

~ta 5 godzin i 56 minut temu
Nie wszyscy Ukraińcy popierali działania OUN-UPA, bo niektórym zabrakło wideł, siekier i nabojów !

~aha 5 godzin i 26 minut temu
Jasne nie każdy Ukrainiec to banderowiec ale każdy banderowiec i rezun to Ukrainiec.

~Ziutek 6 godzin i 19 minut temu
i co z tego że nie wszyscy popierali a mimo to nazywają ulice imionami zbrodniarzy

~Matris 3 godziny i 14 minut temu
No to Jelcyn przeprosił za Katyń a to czubek góry lodowej w zbrodniach Ruskich na Polskiej ludności. Nikt ci trollu nie pluje w twarz sam lejesz pod wiatr.

~gosc 1 godzinę i 39 minut temu
ty klamco ,niemcy nas wybili co najmniej 10krotnie wiecej i jest cacy ,wypad smierdzacy rezunie.

~zizu 1 godzinę i 30 minut temu
Hitlera też nikt nie popierał,mówią dzisiejsi Niemcy

~pamięć o Wołyniu `43 1 godzinę i 3 minuty temu
~Matris – czy jakiś Mykoła, Dmitro czy Gawriło…!? Splunięciem nam w twarz jest pakiet ustaw przyjętych w kwietniu ub. roku przez parlament ukraiński, rehabilitujących rezunów z UPA i uznających ich za „bojowników o wolność”. Splunięciem nam w twarz jest ustanowienie przez prezydenta Ukrainy „Dnia Obrońcy Ojczyzny” w dniu rocznicy utworzenia UPA. Splunięciem nam w twarz jest uczczenie przez Ukraińską Radę Najwyższą (niedawno!) minutą ciszy rocznicy śmierci Romana Szuchewycza – jeśli w ogóle wiesz kto to był! Splunięciem nam w twarz jest… – mam wyliczać dalej???

~pamięć o moskiewskich zbrodniach 7 minut temu
Potraficie czytać po polsku? W którym miejscu Matris broni banderowców?! Napisał jedynie( co jest zgodne z prawdą), że mord w Katyniu to wierzchołek góry lodowej ruskich zbrodni na Polakach, ale oczywiście musieli się pojawić ślepo zapatrzeni w Rosję rusofile, którzy za nawet drobną krytykę Rosji nazywają innych rezunami, banderowcami, etc…

~? 4 godziny i 58 minut temu
Co na te faszystowskie marsze Rada Europy, woli zajmować sie polskim TK?

~baQsior 2 godziny i 34 minut temu
Dobry banderowiec, to martwy banderowiec.

~Lwowiak 4 godziny i 56 minut temu
Zachodnia Ukraina, to nazwa wprowadzone przez Stalina w 1939 roku po aneksji Małopolski Wschodniej .

~szydera 2 godziny i 52 minut temu
lwowiak z Kongresówki – poddany Cara? tylko tam Ruś Koronną i Galicję Wschodnią nazywali Małopolską…

~rozumiesz? 2 godziny i 50 minut temu
Małopolska robaczku, to kończyła się na Sanie. Dalej na wschód to była Ruś Halicko-Wołyńska.

~Przemyśl 2 godziny i 17 minut temu
Tak, dla nacjonalistów ukraińskich , Ukraina jest przecież od Sanu po Kaukaz !:) , jak śpiewają w ostatniej zwrotce ukraińskiego hymnu ukraińscy faszyści: Веде нас в бій борців упавших сНава. Для нас СакОн найвищий — то накаС: «Соборна Українська держава — Вільна Đš міцна, від Сяну пО Кавказ»

~aha 9 minut temu
Robaczku lepiej dowiedz się dokąd sięgały etniczne ziemie Lachów z plemienia Lędzian, jednego z największych polskich plemion. Ziemia lwowska to etniczne polskie tereny, a Rusini czy tzw ukraińcy to potomkowie zbiegów z faktycznych ziem ruskich uciekających przed Tataro-Mongołami.

~żubr 5 godzin i 8 minut temu
a dlaczego nic się nie mówi o bandach UPA po 45r mordujących na terenach wokół Przemyśla, Sanoka i Bieszczadach. Do 47r toczyły się walki miedzy LWP a banderowcami. IPNowscy czyściciele już wyczyścili Historię tamtego okresu?.

~medyka 3 godziny i 35 minut temu
właśnie ich wnuki przechodzą w małym ruchu przygranicznym z emblematami i banderowskimi hasłami aby terroryzować mieszkańców Przemyśla i okolic. Polska policja się ich najwyraźniej boi, bo wogóle nie interweniuje, wręcz przeciwnie , bo polska policja z Przemyśla chroni banderowców !

~wwwd 3 godziny i 3 minuty temu
tak, terroryzują. Podaj jeden przykład,żeby w Przemyślu Ukraińcy napadli na Polaków. A odwrotnie jest już tych przykładów trochę, choćby wspomniany atak na procesję. więc zanim trollku skłamiesz, postaraj się, żeby to było choćby z pozoru prawdziwe

~bbghbgh 1 godzinę i 37 minut temu
do wwd co tu robisz na Polskim portalu ukrainski trollu? won na upaine oligarchom du..y lizac

~wnuczka 5 godzin i 19 minut temu
Jestem wnuczką bestialsko pomordowanych Dziadków razem z małymi dziećmi, a Prababcia z malutkim wnukiem została żywcem spalona. Mama cudem ocalała. Dziadek pomagał ukraińcowi, który miał dużo dzieci,a ten się odwdzięczył mordując siekierą. Mama była kilka lat temu w rodzinnych stronach, ale są tam tylko ugory. Kościół parafialny zburzony, a na miejscu polskiego cmentarza pobudowano bloki. Dziadkowie nie mają grobu. Zróbmy wszystko, aby pamięć o rzezi wołyńskiej przetrwała.

~Matris 3 godziny i 18 minut temu
no widzisz jaki tępy jesteś bo nie uczęszczało się do Polskiej szkoły nie wymordowano 200tys tylko połowę tego a teraz sprawdź trollu ile Rusek wymordował Polskich obywateli podczas wojny i po wojnie.

~momo54r. 3 godziny i 4 minuty temu
Matris nie 100. a 200 tys. , żeby Ci ulżyć to ok.200 tys. Te 100 tys. funkcjonuje od niedawna, pojawiło się w tym samym czasie co 1,5 miliona (!?) ofiar reżymu sowieckiego. W jednym i drugim przypadku olbrzymi skok. Podobnie zmanewrowano „wynik” Auschwitz – teraz 1,2 mln. , niektóre”źródła” podają nawet 800tys. co w sposób ohydny zaprzecza prawdzie. Jeśli chodzi o Ukrów niepopierających UPA to znałem kiedyś takiego lecz za cholerę nie mogę sobie przypomnieć jego nazwiska.

~aha 6 minut temu
Według ukraińskiego historyka W.Poliszczuka Ukraińcy w latach 1939-1947 wymordowali 0,5 mln Polaków. Najczęściej w bestialski sposób.

~Janusz 5 godzin i 20 minut temu
Panie historyku, spadaj pan na UPAinę.

~wolny 4 godziny i 52 minut temu
Zaczyna się „wybielanie” banderowców. Dlaczego nie napiszą tak o Katyniu ???? co za obłuda i zakłamanie.

~Kazimierz 30 minut temu
Katynia nie da się tak „przerobić”. Tam zabijali konkretni ludzie -z reguły znani z imienia i nazwiska. Ponoć było w nich nawet trochę żydowskiej krwi (nie tylko moskiewskiej i tatarskiej). Decyzję też konkretni ludzie podejmowali (nawet Polak wśród nich był).

~Ade 4 godziny i 13 minut temu
Znowu jakiś miłośnik banderowców. Panie „historyk ” unika pan nawet nazywania rzeczy po imieniu. To były morderstwa i rzezie a nie czystki etniczne. Czystka to mogłoby być np. wysiedlenie – Ukraińcy mordowali nawet tych co uciekali ze swoich miejscowości. Liczba zamordowanych przytaczana tutaj też jest najniższa jaką można znaleźć w źródłach. Szacuje się ,że ofiar było 100- 150 tys. Ten autor podaje niespotykaną liczbę 35 tys. Dziękuję za taką „historię”!

~and 4 godziny i 58 minut temu
Tak bądźmy pełni zrozumienia dla bestialstwa i nienawiści, a w pewnym momencie znowu powróci. Polityka polityką ale dla tej skrajności nie ma wytłumaczenia i musi być pokazywana i ganiona wszędzie gdzie się da. Ukraińcy mogą mieć swoje zapatrywania na historie, ale niech powiedzą przepraszam i sie przyznają do mordów. To mogło by załatwić sprawę. Dlaczego pan historyk wspomina o zakłócaniu procesji, a pomija niedawne pobicie Polaków na granicy ukraińskiej??? I nie przytacza słów które padły z tłumu?? I nie pokaże zachowania ich policjii?? Takie podejście do sprawy ukraińskiej będzie powodowało ich zadufanie w sobie – pamiętajmy to my im dzisiaj jestesmy potrzebni nie na odwrót.

~Starszy Pan 5 godzin i 2 minuty temu
Nie wszyscy Ukraińcy wystąpili przeciwko Polakom?. Co z tego, jak wszyscy siedzieli cicho i nic nie zrobili, żeby powstrzymać to barbarzyństwo. Więc wszyscy są winni.

~Gość 3 godziny i 16 minut temu
No właśnie nie wszyscy siedzieli cicho.

~Matris 3 godziny i 13 minut temu
Widzę że czytasz bardzo wybiórczo ale to wada ruskich trolli

~wwwd 3 godziny i 5 minut temu
masz problem z czytaniem ze zrozumieniem? część z nich za pomoc została zabita. Doczytaj „starszy panie”

~memory 53 minut temu
do~Matris : to, że niektórzy Ukraińcy wystąpili w obronie Polaków nie zmienia faktu, że ta straszliwa zbrodnia wyrastała z POWSZECHNEJ nienawiści do polskich sąsiadów i POWSZECHNEGO przyzwolenia na krwawy rozrachunek. Sporadyczne przypadki pomocy Polakom potwierdzają tylko regułę!

~momo54r. 34 minut temu
Matris i wwwd do Was piszę! Do tego co napisał Memory dodać trzeba, że Rzeź Wołyńska była zaplanowana w szczegółach na wzór zbrodni hitlerowskich. Jestem pewny, że wwwd i matris to ta sama osoba – Kijów też ma wolne.

~rozumiesz? 2 godziny i 48 minut temu
banderowszczyzna to za Bugiem

~Jozef 5 godzin i 17 minut temu
Nigdy już nie doczekamy się my Polacy aby nasze władze prowadziły politykę godną nas Polaków. Za cukierka idą na pasku jakiegoś pana który to wie jak wykorzystać ich naiwność , a może i celowo to czynią.

~fgh 4 godziny i 3 minuty temu
Cała głupota jaka istnieje w Polsce to zasymilowani Ukraińcy.

~kos 4 godziny i 58 minut temu
Nie można by tego jakoś zwalić na Rosjan.

~oko 3 godziny i 45 minut temu
No przecież zwalają. Ukraińcy twierdzą, że to NKWD.

~MiraS 4 godziny i 31 minut temu
Rozumiem że Motyka jest większym znawcą tematu niż ludzie mieszkający tam lub pochodzący z rodzin kresowych ??

~eni 5 godzin i 35 minut temu
No. Zaczyna się gwałcenie mózgów i dorabianie idei do proszku do prania. Przecież nie wszyscy Hałyczanie byli źli, nie wszyscy cięli piłami, rąbali toporami, kłuli widłami i nabijali na sztachety. Pewnie. Teraz też nie wszyscy „hopali” i szli w marszach z pochodniami a potem palili żywcem ludzi w Odessie i zabijali dzieci Donbasu. Gratuluję wyborcom PIS. Na pewno partia spełnia ich oczekiwania w kwestii upamiętnienia rzezi wołyńskiej.

~m 5 godzin i 10 minut temu
Nie „wybielaj” profesorze. Nie spływają tematu, masz nas za durniów, myślisz, że wasza propaganda wyprała nam mózgi? Na siłę chcecie zrobić z Ukraińców przyjaciół? Wolę Niemców, wolę Europę.

~Ludobójstwo za 10 mld $ 4 godziny i 59 minut temu
Ilu wielbiciele banderowców zabili rosyjsko języcznych Ukraińców albo Rosjan obywateli Ukrainy tylko dlatego, że mówili po rosyjsku. To ludobójstwo własnych obywateli. Podobnie jak w Kambodży za Pol Pota. A wszystko to przez 10 mld $ z USA dla pazernych banderowców.

~dertes 5 godzin i 8 minut temu
tacy historycy potrzebni są Ukrainie

~PL2016 5 godzin i 56 minut temu
Stawiać wysoki mur i zasieki z tym dzikim „pseudo krajem”. Już i tak tej dziczy do Polski naciągali…

~diana 6 godzin i 18 minut temu
UPA rozsiała faszyzm i nacjonalizm po Słowacji i Ukrainie!!!!

~CYMELEK 5 godzin i 21 minut temu
… ale wszyscy ukraińcy są banderowskimi bandytami, panie profesorze !!!

~Ragnarok 5 godzin i 30 minut temu
I jaka jest wymowa całego artykuły, kiedy na jego końcu mamy do obejrzenia film o uczczeniu ss-manów przez nacjonalistów ukraińskich? Jeśli chodziło o przekreślenie przekazu wywiadu to się udało,

~wołyn 6 godzin i 22 minut temu
Człowiek którego rodzina nie doświadczyła mordów na Wołyniu , pomimo że posiada tytuł naukowy , to broni swoich współbratymców. Czytać i analizować jest bardzo łatwo oraz tłumaczyć zgodnie z ideologią wiodącej partii, ale żyć i wiedzieć jak było wtedy to jest sztuka a nie domysły. Profesorze należy się więcej douczyć i rozmawiać z tymi co jeszcze żyją i tego doświadczyli

~San 2 godziny i 57 minut temu
Upaińcy w Przemyślu wyrabiają straszne rzeczy niech państwo Polskie nam pomoże prosimy !!!!!!!! Policja, władze miasta Przemyśla są z nimi !

~zasanie 2 godziny i 25 minut temu
Polaków w Przemyślu zwalcza od lat banderowska policja ubrana w polskie mundury.

~Trix 66 3 godziny i 52 minut temu
Zachodnią Ukrainę wizytuję kilka razy w roku w każdej dużej i małej miejscowości są pomniki i obeliski „gierojów z lat 1945-47 ” z flagami prawego sektora .Wielu lokalnych biznesmenów wspiera tą organizację . Niech prezydent Duda i reszta polityków porozmawia z tymi ludźmi jak bardzo kochają Polaków i gdzie powinna kończyć się Ukraińska granica , to zdziwią się , że Kraków , Lublin, Przemyśl i kilka pomniejszych miejscowości to staroukraińskie miasta i kiedyś do nich wrócą. A NATO niech sprawdzi ilu mieszkańców posiada nielegalnie broń , bo ” nasi chłopcy ” jak mówią o żołnierzach walczących na wschodzie Ukrainy przywieźli do domu ciekawe zabawki jak np. granatniki , które widziałem na własne oczy na blokadach , kiedy nie chcieli przpuszczać ruskich ” Tirów” a teraz biją Polaków za wstrzymanie małego ruchu granicznego . Dlatego zastanówmy się jako naród , co do pomocy wojskowej , bo kiedyś niczym starożytny Brutus ……….

~edek 3 godziny i 2 minuty temu
tam jest teraz bezprawie a prawy sektor służy do walki z ruskimi, nie ma co porównywać, sytuacja nie jest normalna z powodu donbasu

~Mykieta 2 godziny i 10 minut temu
Ukraina je od Sanu po Kaukaz !!

~Tau 3 godziny i 53 minut temu
Jutro kolejna rocznica Krwawej Niedzieli. Nie zapominajmy o nieludzko pomordowanych przez Ukraińców Polakach !

~ropo 1 4 godziny i 25 minut temu
Nie wszyscy ukraińcy byli zwolennikami upa , >>11 lipca 1943 r. banderowcy rozpoczęli ataki na Polaków na Wołyniu i w Galicji Wsch., w których zginęło ok. 100 tys. osób >> to dlaczego jest ich tyle w obecnym ukrowskim rządzie i parlamencie , i nie chcą uznać tego faktu jako zbrodnie ?????

~alBEERcik 6 godzin i 29 minut temu
Pewnie wkrótce się okaże, że UPA i Banderowcy to była niszowa mniejszość…

Jean Jack Palesky 6 godzin i 47 minut temu
…hmm… zdumiewająca retoryka. W podobny sposób można twierdzić, że nie wszyscy Arabowie popierają terroryzm, a jednak wszyscy znani terroryści – to Arabowie. Być może nie wszyscy Ukraińcy popierali UPA, ale wszyscy dokonujący ludobójstwa Polaków na Wołyniu byli Ukraińcami. I żadne polityczne gesty tego nie zniwelują. Ot, i wszystko…

~as 6 godzin i 49 minut temu
Ten historyk, to chyba też ukrainiec….

~zwz 6 godzin i 49 minut temu
Za to teraz za sprawą pana Poroszenki wszyscy Ukraińcy muszą. Negowanie ,,bohaterów,, UPA i OUN stało się karalne w Ukrainie. Nie o Smoleńsku winna być wystawa na szczycie NATO, a o Wołyniu tak by każdy wiedział komu podaje rękę witając się z Poroszenką.

~wiesscar 3 godziny i 43 minut temu
Kownacki opowiada w TVP.info że ludobójstwo banderowców na Polakach to wina Sowietów. Kogo my Polacy wybieramy do władz polskich? Kownackiego nie wybierac.

~//// 4 godziny i 33 minut temu
motyka spadaj do Kijowa jak dla neobanderowców pracujesz

~George 5 godzin i 38 minut temu
Oddać nasze ziemię! Potem możemy rozmawiać.

~amator historyk 4 godziny i 50 minut temu
Nie czytałem żadnej pozycji p.Profesora. Wydaje mi się jednak po przeczytaniu tego materiału że pogubił się w swoich profesorskich rozważaniach. Widać że trudno mu nazwać rzecz po imieniu czyli ludobójstwo.Ponadto jak sobie dobrze przypominam to Niemcy rozpętali II wojnę i dotychczas historycy tak to oceniali. Skąd więc nagle p. Profesor dołącza do nich Związek sowiecki Jest to historyczne przegięcie faktów. Ponadto jak się daje przykład incydentów w Przemyślu gdzie pod płaszczykiem kultu religijnego nastąpiła prowokacja nacjonalistów ukraińskich to należałoby również wspomnieć o wydarzeniu w Rawie Ruskiej gdzie polała się krew w wyniku napaści motłochu ukraińskiego na turystów polskich. Co znamienne strona Polska starała się zatuszować to wydarzenie ale to się nie udało po wypowiedzi napadniętych w niezależnych mediach. Zastanawiające w tym jest to jak daleko lobby ukraińskie opanowało polskie środki masowego przekazu i polską administrację.

~OBSERWATORR 5 godzin i 57 minut temu
Tak banalne ,, odkrycie ” nie przystoi historykowi z wieloma tytułami naukowymi. Od osoby o takich kwalifikacjach należało oczekiwać bardziej ,, pogłebionych ” tez , uzasadniajacych , jeśli ma to być obrona , postępowanie Ukraińców. Odnoszę wrażenie jakby pan naukowiec ukończył swoje podstawowe studia na Ukrainie.

~dcfdaca 6 godzin i 26 minut temu
ale dziś wszyscy popierają UPA

~Nie , nie wszyscy …… 6 godzin i 30 minut temu
Nie wszyscy islamiści to terroryści …… . A hołd złożony przez Poprosienke ofiarom rzezi wołyńskiej przebija wszystko . Niechby Poprosienko popróbował złożyć hołd pomordowanym bestialsko Polakom , gdzieś na Wołyniu . Nie może ? Brak miejsc pochówku i miejsc pamięci z tablicami , nie mówiąc o pomnikach , czyli na terenie obecnej Ukrainy z powodu trudności technicznych nie mógł nic składać , w Polsce na rondzie , to i owszem .

~U 6 godzin i 46 minut temu
Polska Antybanderowska! Precz z upa i banderą.

~fakt 6 godzin i 47 minut temu
Motyka, widły, siekiery

~zax 6 godzin i 48 minut temu
aby wyrżnąć 150 tys. Polaków, a 500 tys. wypędzić ,to 2 miliony Ukraińców brały w tym udział

~Sanockie 6 godzin i 56 minut temu
TYlko teraz mamy wystarczająco mocną pozycję z Ukrainą, żeby wyjaśnić tę kwestię do końca. Zobaczymy co na to nasi…

~CZ. K. 3 godziny i 9 minut temu
PONIEKĄD TWOJA „HISTORIA ” O BUDOWANIU OBOZÓW TROCHĘ PRAWDZIWA…..WIĘŹNIOWIE OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH BYLI RÓŻNYCH NARODOWOŚCI. ROSJANIE (MIESZKAŃCY ZWIĄZKU RADZIECKIEGO ) , PODOBNIE JAK POLACY BUDOWALI , TYLKO ŻE W TEDY BYLI WIĘŹNIAMI TYCH OBOZÓW !!!!!!!!!!! A SAME OBOZY BYŁY NA….ZIEMIACH POLSKICH , WTEDY OKUPOWANYCH PRZEZ HITLEROWCÓW

~pen pin 4 godziny i 23 minut temu
… idąc za tą myślą: nie wszyscy Niemcy popierali Hitlera, … żaden z Rosjan nie popierał działania Berii, Kaganowicza, żaden Rosjanin nie popierał NKWD …. nie każdy funkcjonariusz SB zgadzał się z „linią partii” … nie każdy Polak dał się ogłupić obietnicą wyborczym …. wreszcie: NIE KAŻDY CZŁOWIEK JEST ZŁY ….. ogólnie rzecz biorąc uważam taką myśl na tyle odkrywczą .. że może dać temu odkrywcy nagrodę Nobla ? … BO lub OB jak kto woli dostał pokojową nagrodę Nobla …. więc ogólnie to jakaś TOTALNA BZDURA i BREDNIE ! Adwokatów złoczyńców BYŁO JAK ZWYKLE WIELU …

~Matron 4 godziny i 14 minut temu
To teraz pokaż ilu niemców uratowało polaków…. no właśnie z tępotą jesteś spokrewniony.

~CZ. K. 5 godzin i 5 minut temu
…NIE WSZYSCY UKRAIŃCY POPIERALI…… WCALE ŁASKI NIE ROBILI ,ALE NA PEWNO POZOSTALI UKRAIŃCY POPIERALI BANDEROWCÓW I MORDOWALI POLAKÓW I TO W OKRUTNY SPOSÓB.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A TEN Z IPN-u NIECH PRAWDĘ MÓWI……PIS-u TEŻ WSZYSCY NIE POPIERAJĄ I WYKLĘTYCH TEŻ !!!!!!!! A CO DO ZBRODNI TO SZACUJE SIĘ NA OK. 120 TYŚ. A nie na100 tyś–różnica 20 tyś. TYLE CO W KATYNIU. PODOBNIE : KOMUNIŚCI W PRL-u NIE WYMORDOWALI MILIONÓW LUDZI , BO TYLE NIE MIESZKAŁO ŻEBY POZOSTAŁO W DEMOKRACJI : 40 mln.

~ffggggg 6 godzin i 38 minut temu
no jak tam ,,niezalezni dziennikarze,,juz teraz mozecie pisac o Wolyniu?Na razie o Rosji tylko zle,a i nowa gwiazda szewczenko.Pewnie dostajecie na zebraniach wytyczne jak za komuny.Dziekuje mam swoje zdanie,dziekuje moim rodzicom co nie zyja za wlasciwe podejscie do zycia.Historia kolem sie toczy lepiej zachowac umiar i stac po stronie prawdy.

~jaga 6 godzin i 44 minut temu
Za malo sie mowi i pisze o tym.Młodziez nic nie wie o tych faktach.A zespoł o nazwie ENEJ wystepuje w Sopocie.Miał powstac film o Wołyniu ale brakuje pieniedzy.Proponowano zbiorke narodową.Minister kultury do dzieła.

~fiu, bzdziu 6 godzin i 50 minut temu
Moze i nie wszyscy, ale to ukraincy mordowali!

~bho 3 godziny temu
Nie ma takiego narodu, jak ukraińcy, granica z Rosją na Dnieprze, chochłów rozparcelować, tryzubków do morza i spokój na sto lat!

~zbój 3 godziny i 2 minuty temu
pan motyka to banderowiec owczej skórze

~ela 3 godziny i 3 minuty temu
Według ostatnich ustaleń (gdzie podaje się konkretne imiona i nazwiska ofiar oraz miejsca mordów) liczba Polaków wymordowanych przez UPA sięgnęła 189 tysięcy. A rachunek jest jeszcze daleki od zamknięcia. Kto jest zainteresowany w ciągłym obniżaniu skali ludobójstwa?

~romuald 2 godziny i 56 minut temu
pokaż te badania i powiedz kto je przeprowadzał, konkretnie

~Maciek 3 godziny i 33 minut temu
Wystarczy obejrzeć choćby taki film z marszu na Ukrainie by nie mieć żadnych złudzeń, że ich kraj jest po prostu chory…

~jankry1989 3 godziny i 54 minut temu
Jakby wszyscy to zabrakłoby Polaków do mordowania czyli Polski rząd będzie wybielał, fałszował historie, bo Ukraince mnie wymordowali Polaków niż Hitler ale więcej niż Ruskie

~obserwator1 4 godziny i 57 minut temu
Również była jakaś niewielka grupa Niemców nie popierająca Hitlera. Wracając do Ukrainy, to w tamtych latach większość mieszkańców obecnych terenów Ukrainy nie wiedziało ze są Ukraińcami. Bardziej utożsamiali się z Rosjanami i Polakami niż z Ukraińcami.

~kaer 5 godzin i 1 minutę temu
Już się zaczyna wybielanie banderowców? W końcu się okaże, że wcale nie tak mordowali jak ludzie zapamiętali?

~Jozef 6 godzin i 27 minut temu
No i co taka jest prawda! Już nie wyobrażam sobie aby polskie władze sampodzielnie i zgodnie z wolą Narodu prowadzili politykę godną nas Polaków.

~gosc 6 godzin i 55 minut temu
Czy ukraińscy nacjonaliści z POPIS-u i pseudo Prezydent Polakow oddadzą jutro hold bohaterom Ukrainy z UPA i Ss Galizien za wymordowanie siekierami Polakow?Czy może jutro poplynie transfer broni na Ukrainę według zawartego przez Macierewicza porozumienia,do powtórki Wolynia???

~janek 6 godzin i 57 minut temu
a tych co nie popierali bylo pieciu? ukrainiec jest wiekszym wrogiem niz rusek podobnie litwin

~Wirmiński 2 godziny i 38 minut temu
To tak jakby członkowie waffen SS składali kwiaty pod pomnikiem swoich ofiar.

~xrispar 3 godziny i 47 minut temu
w sachryniu zgineli tacy cywile dzienni poniewaz w nocy brali siekiery do lap i szli mordowac polakow dlaczego taki odwet dwa lata po rozpoczeciu mordow ukjrainskich na polakach poniewaz rozpoznano mieszkancow tych wsi bioracych udzial w ukrainskich akcjach

~Warszawiak 4 godziny i 10 minut temu
No to POPIS ma powazny problem w Polsce, nie sa w stanie zahamowac narastajacej banderofobii w kraju.Taka porazka dla POPIS-u, na glowie stawali, przedstawiali UPA jak bohaterskich ukrainskich partyzantow, walczacych z Niemcami i NKWD, a Polacy nie chca o tym slyszec.Sytuacja sie staje coraz gorsza z dnia na dzien, panowie i panie POPIS-owcy, nie jestescie juz w stanie tego zatrzymac.To wasza wina, macie to na wlasne zyczenie.Trzeba bylo od poczatku postawic warunek Ukraincom, albo wyrzekacie sie Bandery, UPA, Prawego Sektora, albo zrywamy wszelkie kontakty dyplomatyczne.Nie da sie inaczej, hipokryzja i zaklamanie nie zdaja egzaminu w tym przypadku.Doprowadzicie do tego, ze ONR z kibolami, beda tluc w Polsce Ukraincow.To bedzie wina wladzy, nie polskiej mlodziezy.POPIS doprowadzi do tragedii na ulicach.

~Towian 4 godziny i 20 minut temu
IPN…wybielanie banderowców …do czego służy IPN…amerykańska agenda!

~smiech 5 godzin i 53 minut temu
Nie wszyscy popierali tylko ci co przezyli

~aniechich 6 godzin i 17 minut temu
Tak, zgadza się. Dwóch Ukraińców nie popierało morderstw na polskiej ludności cywilnej.

~ALA 2 godziny i 26 minut temu
Ten profesor Motyka jest rodowitym Ukraińcem. Pytanie – banderowcem czy tym drugim? Myślę, że banderowcem, bo inaczej ambasada USA nie zgodziłaby się na to, by był szefem IPN-u.

~Zibi 2 godziny i 57 minut temu
Po co ten profesorek ich broni – przecież każdy człowiek wie , że nie wszyscy są bestiami w ludzkiej skórze – ale ci z UPA nimi byli i nic tego nie zmieni

~mark 4 godziny i 24 minut temu
odkrył Amerykę a nie wszyscy Niemcy popierali Hitlera,nie wszyscy Polacy popierali komunizm i już zostałem tym stwierdzeniem profesorem.

~@455 5 godzin i 7 minut temu
Nie wszyscy Ukraińcy mordowali – ci ze wschodniej części nie mieli takich instynktów

~kiks 6 godzin i 48 minut temu
Za PiSem też nie są wszyscy!

~ync 2 godziny i 7 minut temu
Jakiś obłęd panuje w Polsce z tą upa-dliną .Politycy, czy aż tak umaczani jesteście w lewe interesy z neo-banderowcami, że boicie się nazywać rzeczy po imieniu?

~ewa 2 godziny i 30 minut temu
WYBIELANIA UKRAINCOW ciag dalszy…..jeszcze troche a dowiemy sie, ze z banderowcami jak z hitlerowcami…ze to bylo jakies plemie i ” rozplynelo sie we mgle ” jak „hitlerowcy”….. ZENUJACE. jak wy jestescie smieszni probujac wybielac za wszelka cene Ukraincow

~masa 2 godziny i 35 minut temu
poroszenko przeprasza a na ukrainie nadaja placom i ulicom nazwy bandyty bandery,ot taka to ukrainska przyjazn,a kit im w oko tryzubom.

~gosc 2 godziny i 49 minut temu
rozgrzeszanie sie rozpoczyna ,oczywiscie ,ze nie wszyscy popierali ,ale teraz wygrali w wyborach rezuni,wiec kazde tlumaczenie brzmi glupio.

~Warszawiak 3 godziny i 24 minut temu
Teraz zobaczcie, kij ma dwa konce.Polscy Narodowcy nawoluja do rozpadu EU, tworzenia panstw narodowych, nacjonalizm, itd.Z takiego samego zalozenia wychodza banderowcy, dla nich Bandera,Szuchowycz(czy jak mu tam),itd.to ich bohaterowie narodowi, w zyciu tego nie zmienimy.To samo bedzie z Niemcami, juz powracaja do nacjonalizmu, znowu zaczna oficjalnie gloryfikowac Hitlera, Himmlera,itd.Czescy nacjonalisci z pewnoscia nienawidza Polakow za Zaolzie,itd.Odradza sie nacjonalizm w Austrii, pewnie beda chcieli odbudowy Austro-Wegier.Polska bedzie z reka w nocniku, silne nacjonalistyczne Niemcy, silna nacjonalistyczna Rosja, zamozna nacjonalistyczna Austria, nienawistna Ukraina, nieprzyjazne Czechy.Nacjonalizm to ZARAZA Europy, Polska zniknie znowu z mapy swiata.Nie cierpie Ukraincow, ale jezeli innym wolno, to czemu nie im?Ja uwazam UPA za zbrodniarzy, Ukraincy pewnie uwazaja AK, NSZ, ONR, za zbrodniarzy.Nacjonalizm to smierc.

~peonic 3 godziny i 44 minut temu
CZEŚĆ PUBLICZNA DLA BANDERY WZBUDZA W NAS NACJONALIZM, ŻADEN UKRAINIEC NIE CHODZI W POLSCE Z NAPISEM PRZECIW BANDERZE, A MAJĄ GO ZA BOHATERA NARODOWEGO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~uchodzca z Wolynia 2 godziny i 7 minut temu
Zgadza sie ze nie wszyscy Ukraincy popierali UPA, ale OBECNE ELITY RZADOWE gloryfikuja UPA oglaszajac ze sa bohaterami. Ladni mi to bohaterowie ktorzy siekierami rabali bezbronne kobiety i dzieci. Ja z rodzicami jako dziecko ucieklem z Ukrainy do Generalnej Guberni aby ratowac zycie wlasnie przed bandami UPA. Nam sie jeszcze udalo, ale wielu naszym sasiadom juz sie NIE UDALO przezyc.

~lanca_ster 2 godziny i 12 minut temu
Nadal nie wszyscy Ukraińcy chwalą OUN, UPA i banderowców, ale tych chwalców jest bardzo dużo i są aktywni, a krytyków Bandery jest mało i są bierni. Dopóki rządy Ukrainy nie oddzielą przeszłości i rzezi na Wołyniu od współczesności i przyszłości nie będzie pokoju pod burzanami.

~Longin Wielki 2 godziny i 37 minut temu
No fajne stwierdzenie Niemcy i Sowieci wywołując II wojnę światową doprowadzili do zburzenia porządku, co umożliwiło dokonanie antypolskiej irredenty. Potem jest jeszcze lepiej a poza tym nie wszyscy Polacy popierał solidarność czy głosowali na Lecha Kaczyńskiego i co z tego wynika

~czytam-wiem 2 godziny i 51 minut temu
chyba było SS-Galicjen gorsze od gestapo

~Lach 2 godziny i 53 minut temu
Pani Pilotka w barwach UPA – masakra.

~asdf 2 godziny i 56 minut temu
Warto byłoby, panie profesorze wspomnieć też istotną rolę cerkwi grekokatolickiej w podsycaniu nienawiści wobec Polaków (lub budowania dumy narodowej u Ukraińców – jak kto woli). Jak jest teraz ? – wystarczy obejrzeć filmik i wszystko jasne – też są kapłani i modły. Żal patrzeć jak chorą ideologią zatruwa się młode pokolenie (aspirujące podobno do EUROPY !!!!??????).

~roman 3 godziny i 7 minut temu
o czcigodny redaktorze nigdy wszyscy nie popierają.Niemcy też nie wszyscy popierali hitlera.Jednak Niemcy nie dają orderów SS manom i gestapowcom.Niemcy nie stawiają im pomników i nie nazywają bohaterami.Co sie stało to się nie odstanie.Jednak to co Ukraina dziś czyni uwłacza nam i naszym przodkom.

~Piotr 2 godziny i 8 minut temu
Pewnie teraz będzie wybielanie banderowców przy pomocy drugiego Grossa

~Pinio 3 godziny i 27 minut temu
Nie wszyscy Niemcy popierali faszyzm,nie wszyscy Polacy popierają kaczyzm itd.

~binqi 3 godziny i 49 minut temu
ALE W POLSCE POMNIKÓW ZBRODNIARZOM SIĘ NIE STAWIA, ANI NACJONALISTOM, TYCH SIĘ SĄDZI I KARZE, TO DLA NAS B. ZŁY PRZYKŁAD!!!!!

~A.Marianowicz 4 godziny i 27 minut temu
Antyhitlerowcy Był jeden-zacny chłop z kościami, który Hitlera nie mógł znieść… Wydano o nim w Duseldorfie In folio grubych tomów sześc, Był drugi- przyłóż go do rany, Co źle o rzeszy mówić zwykł… W Monachium napisano o nim Natchnionych poematów cykl. Był trzeci – człowiek sprawiedliwy, Ochraniał bliźnich tak jak mógł… Powstały o nim we Frankfurcie Cztery powieści i pięć sztuk. Był czwarty- demokrata szczery, Gorące serce biło w nim… Skomponowano w Bonn kantatę Na jego temat oraz hymn. Był piaty – zgoda… Nie wiem, ilu Mieszkańców Reich mógł wówczas mieć, Ale ich liczba przekraczała Jeśli pamiętam osób pięć…

~Gosc 4 godziny i 48 minut temu
Dlaczego nie napiszecie o tzw. Marchlewszczyznie?

~Rus 3 godziny i 48 minut temu
Polaków z tzw. Marchlewszczyzny jak i z Dzierżyńszczyzny – Stalin przesiedlił po 1936 roku do Kazachstanu. Nie brano ich do Armii Czerwonej.

~Warszawiak 5 godzin i 43 minut temu
W Polukrainie mozna juz placic Hrywnami?Jade nie dlugo do Polinu na wakacje, moge kupic Hrywny po dobrym kursie, to chyba nie ma roznicy Zlotowka czy Hrywna.

~dfdf 6 godzin i 29 minut temu
tak samo nie wszyscy niem cy popierali hitlera tępy historyku tylko co z tego?

~jankry1989 7 godzin temu
i mniej zamordowali Polaków niż Hitler ale więcej od Stalina

~oj panie motyka 1 godzinę i 23 minut temu
nie wszyscy, tak jak nie każdy muslin podkłada bombę. I co z tego wynika? Nic, ponieważ jednak każda bomba jest muslińska, a każda najokrutniejsza zbrodnia na polskich dzieciach – ukraińska.

~marta 1 godzinę i 25 minut temu
Dlaczego Jedwabne jest wypominane Polakom, a rzeż Wołyńska ma byc zapomniana???????

~jan 1 godzinę i 36 minut temu
Nie wszyscy Niemcy popierali hitleryzm. A jednak banderowcy napisali rozdział bandytyzmu ukraińskiego.

~elear 1 godzinę i 21 minut temu
98%, niemowlaki i stetryczali staruszkowie nie …

~taka prawda 1 godzinę i 40 minut temu
to oczywiste że nie wszyscy..problem tylko jaki to był promil ogółu. Ale co zrobili to zrobili i trzeba o tym pamiętać i być gotowym chyba że chcemy powtórki ?!? zło nie zniknie.. taka prawda

~MAMYPowtórke 1 godzinę i 42 minut temu
Głowny dowódca UPA Roman Szuhewycz skończył za II RP Politechnikę Lwowską i Konserwatorium Muzyczne. Był laureatem konkusów fortepianowych. Uczęszczał do klubów sportowych ,pływał i boksował , uprawiał szybownictwo. Tak go gnębiła Polska! Wychowany w duchu nacjonalizmu ukraińskiego, był wnukiem ukraińskiego popa. Działał w nacjonalistycznych organizacjach ukraińskich. Był podobnie jak Bandera zafascynowany Hitlerem i niemiecką armią, do której po zajęciu Lwowa przez Niemców ochotniczo wstąpił..

~Historyk 1 godzinę i 51 minut temu
Następny rozdział wypocin tego jełopa będzie głosil, że żadnej zbrodni na POlakach na Wołyniu nie było i że to Polacy mordowali niewinnych tryzubów, a głównie niewinnych i walczących o pokój i zrozumienie między narodami ukraińskich nacjonalistycznych najmitów w SS-Galizien

~MMMM 1 godzinę i 55 minut temu
Zbrodnia jest zawsze zbrodnią i nic tego nie zmieni zbyt dużo ludzi ucierpiało , zbyt wielu widziało prawdę , i żadne pieniądze ukraińskich oligarchów dla naszych bronków kwachów i innych tego nie zmienią ponieważ społeczeństwo wie jak było każdy słyszał jak dziadek mówił : Ruski był taki a Niemiec taki ale Ukrainiec był najgorszy i dodawał gonić to z Polski. Ja tam wierzę swojemu dziadkowi , który walczył w drugiej wojnie a nie jakimś krawatom , którzy dla własnej korzyści próbują wybielić winy bandytów.

~Anna Donieck 2 godziny temu
Dzisiaj też nie wszyscy popierają banderowców i faszystów! Część popiera Rosję i sprzeciwia się zabijaniu ludzi!

~alina 2 godziny i 1 minutę temu
I nie wszyscy Niemcy popierali Hitlera. Tylko dlaczego na kronikach widać że WSZYSCY Niemcy trzymają ręce w górze? I dlaczego z bandyckiego UPA robi sie bohaterów? Poroszenko klęka przed pomnikiem ofiar ludobójstwa wołyńskiego a w tym czasie w ukraińskich miastach główne ulice są nazywane imieniem Bandery!

~Kresowianka 2 godziny i 2 minuty temu
Nie ma usprawiedliwienia ani wytlumaczenia dla tego co pod oslona nocy morduje dzieci kobiety ludzi . To bestialstwo a nie walka o swoja ziemie .tak nie postepuja cywiliowane narody.

~surokat 2 godziny i 20 minut temu
Zgadza się nie każdy ukrainiec bestialsko gwałcił i mordował Polskie dzieci.

~slaw 2 godziny i 48 minut temu
Fakt , ze nie wszyscy, tylko jakieś marne 99,9 %

~kola 3 godziny i 54 minut temu
Osądzona zbrodniarka banderowska PRZEBACZA i prosi o WYBACZENIE.

~pat 4 godziny i 15 minut temu
Jasne, że nie wszyscy. W przypadku milionów ludzi nigdy nie ma jednomyślności. Tylko, czego takie stwierdzenie ma dowieść? Chodzi o potwierdzenie teorii rachunku prawdopodobieństwa?

~SOLIDARNOSCIOWIEC 5 godzin i 58 minut temu
Oczywiscie, tak jak Niemcy popieralo Hitlera 98% , Ale Polak jak na niego pliuja to mowi za pada deszcz

~Ringo 5 godzin i 27 minut temu
TO BYLO DO PRZEWIDZENIA W1989r,OBALAJAC PRL,ZSRR i POPARCIE PIJAKA JELCYNA!!!!!!!!!

~Nie wszy-scy 6 godzin i 37 minut temu
Nie wszyscy Niemcy popierali faszystów. Nie wszyscy Rosjanie to putinowcy. Nie wszyscy Polacy byli antyżydowscy. A koń jaki jest, każdy widzi.

~Dno i wstyd!! Hańba 1 godzinę i 6 minut temu
POwalone oczyszczanie in Ukrów i UPA w imię POprawnośći POlitycznej …

~mk60bis 1 godzinę i 8 minut temu
Ale odkrycie! W każdym narodzie statystycznie jest większość normalnych, uczciwych ludzi, często niestety idących z prądem dziejów, ale bez specjalnego zaangażowania. Czego o „klasie” polityków powiedzieć już z reguły nie można – to ona ogniskuje najgorsze cechy swoich macierzystych społeczności. Nasi lepsi nie byli i nie są – na pograniczach całej Europy ludzie żyli razem i spokojnie, póki jakiś królik czy inny „demokrata” nie poczuł zewu krwi. Kto korzysta na granicach i wojnach?

~z Polski 1 godzinę i 23 minut temu
Profesor Motyka zamiast nazwać ludobójstwo ludobójstwem to używa słów np. tego rodzaju czystka etniczna. Nie rozmywaj odpowiedzialności profesorze, popraw swoje teki edukacyjne. Odpowiedzialność spada nie tylko na prowidnyków i szeregowych wojaków-bandytów z UPA ale i na masy chłopskie i cerkiew. W napadach na Polaków brało udział ok. 110 tyś. Ukraińców(a nie 35-40 tyś), w tym dzieci, podrostki i kobiety dokonujące grabieży różnego rodzaju majątku na konających Polakach. „Bardzo ubolewam nad tym, że w ostatnim czasie, doszło do takich incydentów jak wystąpienia przeciwko procesji religijnej Ukraińców w Przemyślu.” Polacy też bardzo ubolewają, że Ukraina ma za bohaterów katów narodu polskiego. Jakoś profesor zapomniał jakie to pieśni przygrywała ukraińska orkiestra wojskowa na tej świętej procesji a słowa z ust banderowca „jeszcze polska nie zginęła, ale zginąć musi” pokazują, że antypolonizm(obecnie zakamuflowany i przytłumiony) trwa i eskaluje. O ostatnim incydencie na granicy w Rawie Ruskiej lepiej nie wspominać.

~stas 1 godzinę i 50 minut temu
Dlaczego nikt nie nazwie tego profesorka głebem aż dziw bierze ciekawe ile dostał kasy zdrajca żeby coś takiego napisac

~alfix 1 godzinę i 55 minut temu
Ale obecnie nikt nie protestuje, że główna ulica w Kijowie będę nosić imię S. Bandery !! Profesorku za czapkę śliwek !!

~DAJJAL 1 godzinę i 55 minut temu
Panie prof. Motyka nie wszyscy Niemcy byli faszystami .

~elear 1 godzinę i 56 minut temu
MAŁOPOLSCE WSCHODNIEJ …

~xx 1 godzinę i 56 minut temu
Wszyscy Niemcy też nie popierali hitlera!

~i 2 godziny i 22 minut temu
…czyli znajdziemy ” kogos sprawiedliwego ” wsrod narodow swiata , posadze wierzbe , lecz na miedzy wiedzy.

~banderosław 2 godziny i 46 minut temu
parasz oddaje hołd ofiarom upa tak samo energicznie jak oddaje hołd samemu upa i ss i takim hołdowaniem pozyska wszystkich zwolenników i upa i rodzin pomordowanych na Wołyniu. CÓŻ ZA POLITYK WSPANIAŁY !!!! POLSCY LEWACY OD RAZU TO ZROZUMIELI WYBACZYLI LUDOBÓJSTWO OD RAZU JAK TYLKO TO ZROZUMIELI – GŁĘBOKĄ UKRANSKĄ MYŚL GENIUSZA

~teresa 3 godziny i 8 minut temu
Nie wszyscy Niemcy popierali Hitlera.

~Co ? 3 godziny i 12 minut temu
A kto decydował o likwidacji „żołnierzy wyklętych” … sekretarki, kierowcy i zwykli pracownicy ?

~pronic 3 godziny i 43 minut temu
A JAK ODRÓŻNIĆ TEGO BANDEROWCA OD TYCH NIEBANDEROWCÓW??WIELKIE DZIĘKI RZĄDOWI UKRAINY!!!???!!!

~socjopata 3 godziny i 54 minut temu
nienawisc zawisc rasizm no nie??

~jankry1989 3 godziny i 56 minut temu
Jakby wszyscy to zabrakłoby Polaków do mordowania czyli Polski rząd będzie wybielał, fałszował historie, bo Ukraince mniej wymordowali Polaków niż Hitler ale więcej niż Ruskie

~jankry1989 7 godzin i 8 minut temu
Polityka rządzących odpowiada – Czy wszyscy żydzi mordowali Chrystusa, czy wszyscy Niemcy mordowali, czy wszyscy Ruscy mordowali, czy wszyscy Polacy brali udział inwazji na Czechosłowację

~hmmm 3 godziny i 10 minut temu
a według mnie upa/banderowcy byli sponsorowani zmanipulowani i dowodzeni szpigow -> towarzyszy ze wschodu który już się szykowali do zajecia europy(kasowali tych co by się może chcieli burzyc cudzymi rekami)… glud na ukrainie przewuzka tatarow wywózki z kresow na sibi itp. to tez była ich robota z dużych ludnościowo kraików naokoło siebie robili male żeby ograniczać ich przyszlosciowy potencjal do bycia niezależnymi….

~xrispar 3 godziny i 31 minut temu
ciekawy wymysl ze sovieci wspierali banderowcow w terenie przeciez to troche naciagana teoria sovieci nie byli wspolnikami ukraincow w zbrodniach, byc moze gdzies tam w kregach stalina w ktorych juz planowano co bedzie z Polska cieszono sie ze ukraincy dokonujac rzezi ,wlasnymi lapami pomagaja sovietom pozbyc sie polakow z zamieszkalych przez nich obszarow wyreczajac i uprzedzajac ich i tak nieuchronne i planowane przez nich deportacje polskiej ludnosci na wschod i na zachod ale w terenie bylo chyba inaczej poniewaz oddzialy sovieckie byly tak samo zagrozone jak polskie ponadto sa wspomnienia ze pomagali polskim oddzialom samoobrony

~edek 3 godziny i 4 minuty temu
gdzieś ty to wyczytał ruski trollu? zmień onuce, dziś niedziela

~corni888 5 godzin i 3 minuty temu
„O ofiarach trzeba pamiętać, wspominać ich i palić im świeczki ale takie tragedie są od tego żeby się z nich uczyć a jedyna nauka jaka płynie z tamtych wydarzeń to to że nienawiść, agresja i brak dialogu prowadzą do tragedii. Działania nacjonalistów nie przywrócą im życia, a jedynie sprawią że ktoś w końcu zostanie pobity albo zabity. Najstraszniejsze jest to że przez swoje postawy i przekonania są oni lustrzanym odbiciem oprawców z tamtego okresu i w ogóle tego nie dostrzegają. PRZYJAŹŃ, MIŁOŚĆ, ZGODA i WYBACZENIE – trzeba czytać te cztery słowa do momentu kiedy zrozumie się, że nie są one słabością a fundamentem”.

~roman 3 godziny i 12 minut temu
absolutnie nikt, ani w artykule ani w komentarzach nie wspomniał o innym aspekcie relacji polsko-ukraińskich – Polacy na tamtych ziemiach to byli zawsze ci „lepsi i bogatsi”. Ukraińcy traktowani byli przez naszych jako ci gorsi, głupszy i biedniejsi. Jeszcze kilka lat temu rozmawiając na spotkaniu służbowym z młodymi Ukraińcami usłyszałem w żartach, że Polacy to „szliachta, pany”. U nich do dziś ten kompleks jest głęboko zakorzeniony. To oczywiście nie usprawiedliwia zbrodni wołyńskich, ale pokazuje szersze tło. Gdyby oni byli sprawiedliwiej traktowani przez naszych to może nie byłoby powstania Chmielnickiego, może i Rzeź Wołyńska miałaby o wiele mniejsze rozmiary.. Chcesz żeby ciebie dobrze traktowano – traktuj dobrze innych.

~Sanok 2 godziny i 21 minut temu
Roman Szuhewycz skończył za II RP Politechnikę Lwowską i Konserwatorium Muzyczne.Był laureatem konkusów fortepianowych. Uczęszczał do klubów sportowych ,pływał i boksował , uprawiał szybownictwo. Tak go gnębiła Polska! Był podobnie jak Bandera zafascynowany Hitlerem i niemiecką armią, do której po zajęciu Lwowa przez Niemców ochotniczo wstąpił..

~bez relatywizacji! 1 godzinę i 28 minut temu
~roman – jakikolwiek kompleks nie może byc usprawiedliwieniem żadnej zbrodni. Zresztą – w mojej ocenie – nawet najgłębszy kompleks nie zmotywuje PRAWEGO CZŁOWIEKA do antyludzkich zachowań. To nie kompleksy, tylko nacjonalistyczna deformacja osobowości Ukraińców legła u podstaw Wołynia `43! Jak głęboka była ta deformacja, niech świadczy zabójstwo min. Pierackiego w 1934 roku. Zabójca – Ukrainiec nie dokonał tego zabójstwa na ukraińskiej ziemi tylko w samym sercu Warszawy – na ulicy Foksal 3 !!! Nie usiłuj więc relatywizować zbrodni jakimiś kompleksami…

~tadeo 3 godziny i 1 minutę temu
z jednej strony u nich jest nacjonalizm, z drugiej walczą z ruskim okupantem i taka świadomość narodowa jest teraz bardzo potrzebna, mam nadzieję, że kiedy pogonią już ruskich to sytuacja wróci do cywilizowanych norm

~Koleś 2 godziny i 46 minut temu
mordują swoich obywateli Rosjan i tych co chcą wrócić do Rosji… tam dużo ludzi mówi po rosyjsku. Na wp onecie, gazecie polskiej i republice tego nie powiedzą i nie napiszą. Historia ludobójstwa się powtarza, a zachód wie i milczy.

~NIE PLATFORMIE 2 godziny i 43 minut temu
Pocałuj sam siebie baranie we własny tyłek.

~ziom 2 godziny i 15 minut temu
jak chca wracac do rosji to czemu siedzą na ukrainie? kogo wspierasz, ruskich?

~ab 5 godzin i 31 minut temu
o roli bandy stalina świadczą działania wcześniejsze jak i późniejsze ,po wojnie bolszewickiej Stalin nie pogodził się z porażką a jak wiemy Ukraińcy walczyli po stronie polskiej,zgładzili Petlurę,doprowadzili do śmierci głodowej wiele milionów ludzi,a po przegnaniu Niemców zagarnęli polskie ziemie na wschodzie w ten sposób zniszczył swojego wroga

~Bogdan 4 godziny i 19 minut temu
Skoro już tak ruska trollownia ma się tu dobrze pragnę zauważyć że Polacy mają weekend i nikt waszych wypocin nie czyta, przykro mi że sobie sami lajkujecie kłamstwa ale u was to standard.

~Maniek 5 godzin i 6 minut temu
Największe oburzenie rzezią wołyńską panuje w domu (albo w biurze) pewnego trola internetowego, który zasypuje wszystkie fora internetowe komentarzami przepełnionymi nienawiścią. Tak, rzeź wołyńska jest faktem. Ale tak jak powoli dochodziliśmy do pojednania z Niemcami, tak i dojdziemy do pojednania z Ukraińcami. Zgoda buduje, niezgoda rujnuje.

5 thoughts on “323 „Polski historyk” prof. Grzegorz Motyka z IPN: Nie wszyscy Ukraińcy popierali działania UPA… i co… no i co… !!? :-(

 1. Prawda o neobanderowcach z PiS:

  Jabłonowski: „Ukraińcy wyciągają z niebytu banderowskie bestie”

  Published on Jul 10, 2016
  Aleksander Jabłonowski (Wojciech Olszański) pyta jak powinien zachować się polski rząd, gdyby w Niemczech doszło do zamachu stanu, a nowa władza oparła państwowość na kulcie nazistów? Odpowiedź zdaje się oczywista, a jednak taki scenariusz już się wydarzył z tym, że na Ukrainie. Pomimo ćwierć miliona ofiar rzezi banderowskiej na Wołyniu, polski rząd nie tylko nie protestuje, ale wręcz wspiera Ukraińców w ich poczynaniach, depcząc zarazem pamięć i godność pomordowanych rodaków.

  Jan Stankiewicz6 hours ago
  Święte słowa. Bądźmy czujni.

  Ireneusz Kabala4 hours ago
  Co zrobi rząd polski, jak banderowcy będą mordować Polaków ? Będą patrzyć bezczynie ? Czy pójdą na ratunek. Co miał zrobić prezydent Putin jak masakrowano Rosjan?

  Aleks Pe2 hours ago
  Banderowcy to zbrodniarze jak hitlerowcy. O tym należy pamiętać. Ukraińcy jeśli chcą otrzymać poparcie ze strony Polski – to muszą odciąć się od banderyzmu . Innej obcji nie ma/

  Jan Gryko6 hours ago
  Duda – już dał!.. 1mld. jewro..A teraz będą dawać dalej…A to z kieszeni emerytów u rencistów międzyinnymi…

  Artur Żerebecki5 hours ago
  Właśnie dlatego mam problem z akceptacją Ukraińców, bo ciągle mam przed oczyma fotografie z google grafika ‚rzeź Wołyńska’, gdy jakiegoś widzę czy słyszę. Nic na to nie poradzę i nie będę próbował wmawiać sobie, że to przeszłość.

  John Doe5 hours ago
  Drogi panie ja protestuję, proszę przestać nazywać pro banderowskich (czy innych dupolizów) polskimi politykami, oni są tylko polskojęzyczni. Banderyzm może oczywiście kwitnąć ponieważ nigdy nie trafił do świadomości, nazizm został potępiony, komunizm (jako tako) też, a te gnidy zdołały się uchować. Ja widzę jednak cały pozytyw w tej całej sytuacji, ano fakt, że te wszystkie gnidy się ujawniają, listy piszą, to choć będziemy wiedzieć kogo potem brać pod … no pod co, to się zobaczy.

  Polubienie

 2. Jakubiak: „Agresja sowiecka do zbrodni UPA ma się jak piernik do wiatraka”

  Published on Jul 9, 2016
  Poseł Kukiz ’15 – Marek Jakubiak stwierdził, że zrównanie sowieckiej agresji na Polskę z apogeum banderowskich zbrodni na Wołyniu jest czystym szaleństwem, ponieważ Ukraińska Powstańcza Armia kolaborowała z nazistami, a nie komunistami. Jego zdaniem propozycja rządu jest nie do zaakceptowania, ale opozycja nic nie może zrobić. „Skoro Prawo i Sprawiedliwość wie wszystko lepiej, to po co my tam? Oni nie słuchają tego co my mówimy. My im to wykrzykujemy, a oni nie biorą tego pod uwagę” – komentuje poseł dodając, że: „wszystko zmieniło się w ciągu paru miesięcy, w myśl interesów politycznych, nie narodowych”.

  Rafał11 hours ago
  PiS po wygraniu wyborów cofnął dotację dla Smarzowskiego na film Wołyń o LUDOBÓJSTWIE 250000 Polaków przez Ukraińców http://filmwolyn.org

  miziatv11 hours ago
  10 Milionów !!! KRESOWIAN IDZIE NA WOJNĘ Z PROBANDEROWSKIM ZAKŁAMANYM PIS-em !!
  https://miziaforum.wordpress.com/2016/07/10/10-milionow-kresowian-idzie-na-wojne-z-probanderowskim-zaklamanym-pis-em/

  Polubienie

 3. Nie zapomnijmy o nich… [Film Dokumentalny] Lektor PL

  Jurek Kasprzycki3 hours ago
  Koszmar zabijali siekierami kobiety i male dzieci to nie sa ludzie to Podla DZICZ i jak pomagac Ukraincom oni sa duzo gorsi od Ruskich bo zaplanowali calkowita Exterminacje polakow na Wolyniu

  Natalia Pacura1 week ago
  Wszyscy Ukraińcy biorący czynny udział w tej rzezi powinni zginąć w strasznych torturach

  Bart Aurill3 days ago
  Dopuki rząd ukraiński nie przestanie wspierać banderowców i pozwalać na przekłamywanie historii, DOPUTY MY POLACY, NIGDY NIE ZAPOMNIMY !!!!!

  hjelpsom114 hours ago
  Każdy kto jest Polakiem powinien udostępniać ten film gdzie się tylko da.W kraju i za granicą.Pamięć o tych ludziach powinna być pielegniwana przez pokolenia.Politycy o tym nie myślą bo zajęci są swoją karierą.Należy jasno określić i wskazać personalnie tych mordercow …Tylko kto to zrobi???.Cześć ich pamięci !!!

  Sylwia Maria Gantner1 day ago
  Naród, który traci pamięć, traci sumienie. Zbigniew Herbert.

  jurand dziurant1 month ago
  Ukraina pozbyła się podłych Polaków, dlatego teraz taki bogaty i piękny kraj mają. Miodem i mlekiem płynący.

  piotr fudali2 days ago
  Rosjanie i niemcy w chuja ich zrobili i teraz chuja maja. Sami sobie winni. Gdyby trzymali z Polska to byliby normalnym krajem. Nikt ich niechcial eksterminowac ani niszczyc wrecz przeciwnie. Polak w swojej histori nigdy nie schanbil sie takim terrorem jak oni rosjanie czy niemcy. Polak ma Honor. Prowadzilismy wojny ale nigdy nie tepilismy ludnosci cywilnej. Polacy sa najbardziej honorowym tolerancyjnym krajem na ziemi. A teraz robia z nas faszystow bo maszerujemy w Dniu Niepodleglosci z Bialo Czerwona Flaga. CHWALA WIELKIEJ POLSCE !!!!!! Badzmy dumni ze jestesmy Polakami.

  Polubienie

 4. Pijana ukraina robi z Polska co chce, ogromna ilosc ukraincow osiedla sie w Przemyslu, wystarczy referendum i moga byc klopoty, stefan bandera wnuk mordercy stefana bandery kieruje akcjami przeciwko Polsce z Kanady; przewd mordami na Wolyniu tez udawali bardzo przyjaznych, a potem cieli pilami male dzieci, wydlubywali niemowletom oczy, odcinali glowki polskim dzieciom, a ukrainskie kopaly glowy jak pike, to bydlo; Poroszenko mimo embarga nadal handluje z Putinem; Wazny jest tylko Smolensk a Wolyn juz nie; skoro Rosja to wrog od dawna, dlaczego idioci serwisowali prezydencki samolot u Putina;

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.