331 Święto Peruna, czyli słowiański środek lata

Chcę wszystkich przeprosić, że upowszechniam ten wpis dopiero teraz, dobry tydzień po czasie, kiedy powinniśmy wspólnie radować się letnimi burzami z piorunami (no, czasem tak wspaniałymi, że strasznie straszliwymi) i świętować ku czci i pamięci Wielkiego Peruna, Władcy Gromów i Błyskawic, Nosiciela Światła, Wiedzy i Życiodajnego Deszczu.

Jak to zwykle u mnie, samo tak wyszło jak wyszło, bo musiałem przesuwać publikację tego artykułu, ze względu na różne inne sprawy niecierpiące zwłoki, jak np. świetne wpisy panów Adriana Leszczyńskiego i Sławomira Ambroziaka, jak i uchwałę ustanawiającą 11 lipca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP w czasie 2WŚ itd.

Ale nic złego nie stało się, bo wczoraj przeglądając sieć, odnalazłem najnowsze zdjęcia z uroczystości ustanowienia symbolu Wielkiego Peruna, przez słowiańskich rodzimowierców z Fundacji Na Rzecz Kultury Słowiańskiej Watra.

https://watranews.wordpress.com/2016/07/29/swieto-peruna-2016/

https://watranews.wordpress.com/media/galeria/swieto-peruna/

Zapraszam do obejrzenia ich, jak i filmu z podobnego święta obchodzonego przez Nasze Słowiańskie Siostry i Braci z Nowosybirska w Rosji, jak i przeczytania tego, co zgromadziłem w poniższych odnośnikach.

Święto Peruna, Wspólnota Słowiańska ‚Pokon Roda’, Noworosyjsk, 2014

Może to wszystko wydać się komuś przaśne, nieliczne, nieistotne… ale ja i tak wolę, takie świętowanie. Wolę nieliczną gromadę Słowianek i Słowian, którzy gdzieś na polanie w lesie, czczą Wielkiego Peruna, Naszego Odwiecznego Słowiańskiego Boga i Naszą Prastarą Słowiańską Tradycję i Naszych Słowiańskich Przodków, niż to uroczyste nadęcie, które jest podniośle „celebrowane” (cokolwiek to słowo oznacza) do granic możliwości przez tych, którzy na świętych miejscach Słowian zagrabionych przez pustynną tradycję, świętują to, co właśnie świętują…

CZEŚĆ, CHWAŁA I SŁAWA WIELKIEMU PRZEDWIECZNEMU PERUNOWI I NASZEJ PRASTAREJ SŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI I KULTURZE!!!

W kolejnym lub kolejnych wpisach podsumuję i wyjaśnię wiele spraw, które leżą mi na sercu, bo chcę przynajmniej niektóre z nich, (te które ciążą mi jak kamienie), wyrzucić stamtąd do wody… i jak można, to  o nich zapomnieć… bym już bez tego ciężaru, mógł pójść dalej… w nieznane…

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to_Peruna
Święto Perunastarosłowiańskie święto poświęcone jednemu z głównych bóstw słowiańskich – Perunowi.

Obchodzone 20 lipca związane było z modłami o koniec deszczów oraz burz i zejście wód do podziemia w związku z dojrzewaniem zboża[1].

Przypisy

 1. Aleksander Gieysztor: Mitologia Słowian. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2006, s. 281. ISBN 83-235-0234-X.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Perun
Perun – współczesne imię kodujące w badaniach religioznawczych hipotetyczne słowiańskie bóstwo gromowładne. „Perun” to zaproponowane przez niektórych badaczy tematu imię wynikłe z nazwy gromu perunъ (czyt. pierun) powiązanej z leksemem pьrati, ‚bić, uderzać’ jako oznaczające jedno z naczelnych bóstw słowiańskich. Uosobienie gromowładcy, boga grzmotów i piorunów. Według zamysłu badaczy ma ono porządkować poszczególne ślady wierzeniowe, jakie pozostawił po sobie kult słowiańskich, plemiennych bóstw gromowładnych. Są to między innymi: w tradycji staropolskiej imię Piorun lub Grom, w polskich porzekadłach ludowych także Pierun, w tradycji staroruskiej Перун (czyt. Pierun). W kulturze masowej imię Perun używane jest najczęściej w odniesieniu do naczelnego bóstwa gromowładnego Słowian wschodnich[1].

Praindoeuropejski rdzeń per-, perk- jest obecny w wielu innych językach indoeuropejskich, np. hetyckie perunaš „skała”, greckie keranós „piorun”, łacińskie quercus „dąb”, czy albańskie pernëdi „niebo”. W wierzeniach Bałtów występuje analogiczny do Peruna bóg imieniem Perkun.
(…)

…..

Perun / Piorun — pan słowiańskiego panteonu
Opublikowano Lipiec 15, 2015, autor: Kamil Gołdowski

O samym Perunie i jego domniemanych hipostazach wiele przeczytać można w zakładce Bogowie, gdzie dość obszernie został poruszony temat domniemanej wielości imion tego bóstwa. Każdy mniejszy kult mu przypisywany zasługuje na odrębne omówienie, jednak nim to się stanie, warto jest dowiedzieć się czegoś więcej o samym Perunie, przypisywanych mu atrybutach i funkcjach, a także o jego powiązaniach z postaciami z innych mitologii, gdyż nasz rodzimy Piorun zdaje się dobrze wpisywać w grupę naczelnych bóstw mitologii indoeuropejskich.

Początkowo Perun był bogiem bezpostaciowym, jednak z czasem zaczął nabierać silnie antropomorficznego wizerunku związanego z jego atrybutami: piorunem, skałą (materialną postacią gromu), toporem bądź młotem, gromem oraz koniem. Wśród ludów Słowian i Bałtów powszechne były niegdyś wierzenia, że uderzenie pioruna potrafiło sakralizować. Perun w wierzeniach Słowian był nierozerwanie wiązany również z dębem. Z tego też powodu to właśnie dąb jest powszechnie uważany za najważniejsze słowiańskie drzewo, będące także centralnym punktem axis mundi osi świata. Wraz z rozwojem religii pogańskiej postać Peruna zyskiwała na znaczeniu.

Autor: Dušan Božić ©

Autor: Dušan Božić ©

Nazwa tego boga jest nierozerwalnie związana rzecz jasna z piorunem — perunъ to wszakże prasłowiańska nazwa gromu. Koniecznie trzeba jednak nadmienić, że w tym wypadku piorun jest wyrazem późniejszym  teologiczna nazwa Perun zapewne uległa z czasem laicyzacji i dała początek nazwie tego niezwykłego zjawiska atmosferycznego. Chcąc zatem wydobyć etymologię tego wyrazu, należy rozłożyć go na dwa człony: per- i -un. Rdzeń per- ma związek z uderzaniem (pьrati, ‘bić, uderzać’), które jest widoczne chociażby w polskim czasowniku prać (por. sprać kogoś na kwaśne jabłko). Rdzeń -un ma z kolei związek z nomen agentis (nazwą wykonawcy czynności). Zatem po rozłożeniu nazwy tegoż bóstwa na czynniki pierwsze otrzymamy „Tego, który uderza”, „Uderzającego”, co odnosi się nie tylko do bicia piorunami, ale też do działalności wojennej, sfery nierozerwalnie Perunowi przypisywanej. Należy pamiętać również o tym, że nazwa Perun jest typowa dla terenów dawnej Rusi, gdyż na naszym gruncie bóg ten za sprawą przegłosu polskiego (zjawiska polegającego na przejściu e w o przed niektórymi spółgłoskami) powinien zwać się Piorunem, podobnie zresztą do jego atrybutu.

Warto przyjrzeć się również powszechności w językach praindoeuropejskich rdzenia -per / -perk: hetyckie perunaš ‘skała’, greckie keranós ‘piorun’, łacińskie quercus ‘dąb’ czy albańskiepernëdi ‘niebo’. Nieprzypadkowo wyrazy zbudowane na tych rdzeniach nazywają właśnie te pozornie odległe od siebie desygnaty. Postać Peruna i związane z nim wierzenia łączą ze sobą zarówno dąb z niebem, jak i skałę z gromem. Jest to świetny dowód na to, jak mitologia wpływa na nasz język. Co więcej, pokazuje też, że Indoeuropejczycy wciąż mają ze sobą wiele wspólnego, gdyż w poszczególnych mitologiach indoeuropejskich wiele możemy odnaleźć gromowładnych bóstw z podobnymi atrybutami. Są to choćby: Zeus, Jowisz, Thor, Taranis czy Indra.

Autor: MathiasZamecki ©

Autor: MathiasZamecki ©

Kroniki ruskie opisujące pomniki wzniesione ku czci Gromowładnego przedstawiają go jako męża w sile wieku, o siwej głowie i złotych wąsach. Wierzono w to, że ma on moc wywoływania błyskawic poprzez potrząsanie swą brodą bądź uderzanie bronią. Jego orężem był Młot Perunowy, który miał mieć moc sprowadzania deszczu i zwycięstwa nad wrogiem, chorobą i złymi duchami. Jak na boga wojny przystało, Perun władał też innego typu broniami: toporem, maczugą, oszczepem bądź tzw. strzałkami piorunowymi —skamieniałymi belemnitami, które zdaniem ludu jeszcze do XIX w. były zastygłymi w kamieniu piorunami. Broń boga ma moc obalania drzew, rozcinania skał i burzenia wrogich fortec. Wierzono nawet w to, że Gromowładny cisnął swą maczugę wprost na Most Nowogrodzki, z której następnie wykonano książęce berło.

Wspomniane strzały perunowe traktowano jak talizmany szczęścia: wkładano je do niemowlęcych kołysek, pocierano nimi wymiona krów, a także umieszczano pod dachem domostwa w celu zabezpieczenia go przed uderzeniem pioruna. Leczono też nimi bóle i choroby oczu oraz z ich pomocą odczyniano złe uroki. To wyjątkowe traktowanie kamienia wynika z powszechnego w mitologiach indoeuropejskich przekonania, że niebo jest kamienną kopułą. Ze szczególną czcią dawni Słowianie podchodzili również do gór i wzniesień, czego najlepszym dowodem jest to, że ośrodki kultowe (tzw. trzebiszcza) dla tego bóstwa umiejscowione były właśnie na miejscach położonych wyżej, tak by w ten sposób sam Gromowładny miał bliżej do składanej ofiary. Badania archeologiczne tych miejsc potwierdzają, że cyframi przypisanymi temu bóstwu była czwórka i ósemka.

Autor: Max Presniakow (CC)

Autor: Max Presniakow (CC)

Perun jest uważany również za głównego bohatera słowiańskiego mitu opowiadającego o starciu Gromowładnego z jego głównym adwersarzem — Żmijem, który mógł być zoomorficznym wcieleniem samego Welesa. Motyw ten powracał wielokrotnie zarówno w folklorze, jak i źródłach pisanych. Starcie to jest symbolem nieustającej walki ładu z siłami chaosu i jest charakterystyczne nie tylko dla mitologii słowiańskiej. Aleksander Gieysztor zwracał uwagę na podobieństwo Peruna i Welesa do Mitry i Waruna, opozycyjnej pary wedyjskich bóstw. Semiotycy zwrócili jednak również uwagę na podobieństwo tej pary do św. Eliasza i św. Mikołaja.

Skąd pomysł na powiązanie kultu Peruna z życiorysem proroka Eliasza? Święty Ilja został wniebowzięty w czasie wichru wraz ze swoim ognistym rydwanem. W świadomości prostego ludu nic jednak w zupełności nie znika, przez co na terenie Słowiańszczyzny zostały odnotowane podania opowiadające o św. Eliaszu jeżdżącym po niebie na swym rydwanie. Turkotem jego wozu miały być grzmoty, zaś błyskawice iskrami wydostającymi się spod płonących kół. Prorok Eliasz w relacjach ludu jest zatem gromowładnym, istotą sprawującą kontrolę nad pogodą. Innymi podobieństwami do Peruna dostrzeganymi w poszczególnych wizerunkach świętego są biały koń oraz dzierżenie broni w jednej z dłoni. Pewne imiona z czasem przez ludzi zostają zapominane, jednak same mity, historie i wierzenia są znacznie trwalsze, przez co z upływem czasu zmieniają się wyłącznie ich bohaterowie.

Autor zdjęcia: Mihenator ©

Kult Peruna został poświadczony wyłącznie na Rusi, jednak zapewne był on rozpowszechniony na terenie całej Słowiańszczyzny. Na terenie wszystkich słowiańskich państw można odnaleźć nazwy miejscowe związane właśnie z tym gromowładnym bóstwem. Badacze przypuszczają, że imię Peruna mogło być tabuizowane, czego konsekwencją mogłyby być peruńskie hipostazy, które widziano m.in. w ruskim Jaryle, połabskim Jarowicie, żeńskiej Perperunie, a nawet w Świętowicie. Warto zwrócić również uwagę na istnienie kultu Perkuna, analogicznego bóstwa wśród ludów Bałtów. Zresztą, w znacznej części praindoeuropejskich mitologii można odnaleźć gromowładnego boga stanowiącego najwyższy punkt boskiego panteonu.

Słowianie południowi znali zarówno Peruna, jak i jego towarzyszkę o imieniu Perperuna. O kulcie tego bóstwa świadczą m.in. nazwy topograficzne. Uwagę zwraca wzgórze Perun, które leży u wschodnich wybrzeży Istrii. Nazwa miejsca na jego zboczu — Trebiśća — prowadzi do obrzędów słowiańskich, w których termin treba jest rozumiany jako ‘ofiara’ i został poświadczony w tym znaczeniu już w roku 785. Osadnictwo słowiańskie Istrii wolno datować najpóźniej na początek VIII wieku. O czci oddawanej Perunowi w Nowogrodzie Wielkim dowiadujemy się sporo dzięki wykopaliskom. W okolicy miejsca zwanego Perynią znajdowało się wzgórze poświęcone Perunowi, które z woli księcia w roku 988 zostało zniszczone. Tamtejszy posąg Peruna wedle relacji miał być ciągnięty końmi, a następnie wrzucony do rzeki.

Autor: Azraelangelo ©

Współczesne koncepcje badawcze upatrują w Perunie  naczelne bóstwo słowiańskie, choć część badaczy zwraca też uwagę na równie ważną funkcję w wierzeniach słowiańskich Swaroga boga Słońca, który również wpisywał się w nurt bóstw niebiańskich. O jego ważności świadczy już sama nazwa budząca skojarzenia ze swargą, słowiańską odmianą swastyki. Kult solarny był bez wątpienia bardzo ważny dla dawnych Słowian, jednak mało prawdopodobne wydaje się to, by Swaróg równał się Perunowi. Bez wątpienia był on jednak również z jednym najważniejszych dla Słowian bogów.

Przy okazji poruszanie tematu symboli warto wspomnieć również o znaku Gromowładcy — sześcioboku foremnym, którego każdy wierzchołek łączy się ze środkiem. Sam ten symbol na terenie Słowiańszczyzny pojawiał się w różnych wariantach, jednak niezmienna była jego lokalizacja. Znak Gromowładnego żłobiło się na na belkach powały, po to by w ten sposób zabezpieczyć budynek przed uderzeniem pioruna. Symbol ten zdołał przetrwać do dziś pod postacią góralskiej rozety, znanej również właśnie w tej pierwotnej funkcji — zabezpieczania konstrukcji przed nawałnicami. Lata lecą, cywilizacja wciąż się rozwija, jednak pomimo tego, ludzie niezmiennie lękają się uderzenia Pioruna. 🙂

perunowe

Źródła:
A. Gieysztor, Mitologia Słowian.
A. Szyjewski, Religia Słowian.

!!!UWAGA!!! Tekst pochodzi z tej strony:

https://www.slawoslaw.pl/perun/

…..

http://slowianolubia.blogspot.co.uk/2013/07/20-lipca-swieto-peruna.html

https://www.facebook.com/events/1786517571582360/
https://www.facebook.com/StowarzyszenieKolomir/

http://rodzimawiara.org.pl/aktualnosci/305-warszawa-zaproszenie-na-swieto-peruna-23-07-2016.html

http://mojaslowianskafilozofia.blogspot.co.uk/2011/03/swieto-peruna.html

http://echaswantewita.blogspot.co.uk/2014/02/2-luty-sowianskie-swieto-peruna-swieto.html

http://rodzimowierstwo.c0.pl/node/92

http://www.smakizpolski.com.pl/swieto-peruna-igry-wojow-zywiolu-poteznego/

http://facet.interia.pl/obyczaje/religie/news-swieto-polskich-pogan,nId,449280

http://multiocalenie.org.pl/gromnica-swieto-peruna-boga-ognia/

http://warszawa.naszemiasto.pl/imprezy/perunalia-swieto-peruna-pracownie-otwarte-dzien-1-13488305.html

http://www.osada.fora.pl/swieta,7/26-marca-swieto-peruna,41.html

http://www.iportal50plus.pl/kalendarium/lista-wydarzen/20-lipca-swieto-peruna

http://gromadawanda.blogspot.co.uk/2015/07/swieto-peruna.html

http://www.tajemnicebogow.cba.pl/rodzimslow.html

http://www.slowianszczyzna.pl/pl/ksiega-madrosci/pergaminy-wszelakie-acz-mdre-niekiedy/164-obrzdy-cyklu-rocznego

http://mojazadruga.blogspot.co.uk/2012/02/sowianskie-swieta-w-ciagu-roku.html

http://www.taraka.pl/dziady_nie_wszystko

http://wilczy.krag.szm.com/kalendarz.html

http://odkrywcy.pl/kat,111394,title,Slowianskie-bostwa-i-ich-wyjatkowe-moce,wid,14778167,wiadomosc.html?smg4sticaid=617752

http://cheops4.org.pl/phpBB3/viewtopic.php?t=995


http://pantheion.pl/Feanaro-Perun

https://forum.wybudzeni.com/?topic=1010.0

http://faktopedia.pl/501828

http://demotywatory.pl/4673640/Perun

…..

http://snap.uni.lodz.pl/grody/

http://echaswantewita.blogspot.co.uk/2015/07/na-rugii-odkryto-budowle-kultowa-z.html

http://archeowiesci.pl/2015/07/20/intrygujaca-budowla-ze-slowianskiej-arkony/

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,405803,na-rugii-odkryto-budowle-kultowa-z-czasow-slowian.html

http://historia.wp.pl/title,Najstarsza-osada-obronna-z-epoki-brazu-na-terenie-Polski-ma-ponad-4-tys-lat,wid,18433718,wiadomosc.html?ticaid=117696&_ticrsn=3

5 thoughts on “331 Święto Peruna, czyli słowiański środek lata

 1. http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Tymi-slowami-papiez-Franciszek-zakonczyl-oficjalne-uroczystosci-SDM-2016,wid,18447891,wiadomosc.html?ticaid=11776e&_ticrsn=5


  AFP / Filippo Monteforte

  akt. 31.07.2016, 13:59

  Tymi słowami papież Franciszek zakończył oficjalne uroczystości ŚDM 2016

  • Mszą posłania w Brzegach papież zakończył obchody ŚDM
  • Franciszek dziękował młodym za uczestnictwo w tegorocznych uroczystościach
  • Jak mówił, to było duchowe „dotlenienie”
  • Święty Jan Paweł II radował się z nieba i pomoże wam – dodał Franciszek
  • Poinformował też, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w 2019 r. w Panamie

  ~sam on 27 minut temu
  Wreszcie !!!! Dzisiaj jakby Jezus chodził po świecie ze swoimi lewackimi hasłami miłości bliźniego, ze bóg jest wszędzie i nie potrzebuje świątyń oraz ubóstwa kościoła to pierwsi, którzy by go załatwili to hierarchowie kościoła z Rzymu.

  – Na zakończenie tej uroczystości chciałbym dołączyć do was wszystkich w dziękczynieniu Bogu, Ojcu nieskończonego miłosierdzia za to, że pozwolił nam przeżyć ten Światowy Dzień Młodzieży – powiedział papież Franciszek na mszy posłania w Brzegach, kończącej tegoroczne ŚDM w Krakowie.
  (…)

  ~Kasia 24 minut temu
  Wspaniale zorganizowane ŚDM:) Papieżowi wielki ukłon. Kochamy Cię i dziękujemy że jesteś!

  ~sov a 39 minut temu
  Koniec cyrku. Nareszcie! Tylko czym będą teraz paść nas media?

  ~sam on 27 minut temu
  Wreszcie !!!! Dzisiaj jakby Jezus chodził po świecie ze swoimi lewackimi hasłami miłości bliźniego, ze bóg jest wszędzie i nie potrzebuje świątyń oraz ubóstwa kościoła to pierwsi, którzy by go załatwili to hierarchowie kościoła z Rzymu.

  Polubienie

  • http://wiadomosci.wp.pl/kat,1356,title,Wloska-straz-przybrzezna-i-marynarka-uratowaly-tysiace-migrantow,wid,18447287,wiadomosc.html


   Eastnews / ROPI

   akt. 30.07.2016, 20:04

   Włoska straż przybrzeżna i marynarka uratowały tysiące migrantów

   • Włoska straż przybrzeżna i marynarka wojenna uratowały na Morzu Śródziemnym ok. 4 tys. migrantów
   • W ciągu pierwszego półrocza do Włoch przybyło 71 930 migrantów

   (…)

   ~Milosierdzie 18 godzin i 56 minut temu
   A nas kto przed nimi bedzie ratowal? Powinni natychmiast zatopic i upewnic sie ze ci nielegalni imigranci poszli na dno razem z lajba

   ~oni 18 godzin i 24 minut temu
   same zdrowe byki zadnych kobiet i dzieci nie bylo powinno sie ich spowrotem wywiez a nie przyjmowac to darmozjady

   ~Oster 17 godzin i 52 minut temu
   Jest takie powiedzenie – uratowałeś życie – jesteś odpowiedzialny za nie – tak więc drodzy włosi – oni zostają u was !

   ~Artur 17 godzin i 57 minut temu
   Ci imigranci zawiesza w Watykanie flagę ISIS

   ~karolina55 17 godzin i 41 minut temu
   odstawic na brzeg z ktorego przybyli dac chleb wode koce i namioty No i z Bogiem

   ~miki 15 godzin i 2 minuty temu
   Zdejmowanie ludzi z tratew znajdujacych sie 800m od brzegow Libii to nie zadne ratowanie. To oficjalny przemyt muzulmanow do Europy.

   ~klik 16 godzin i 45 minut temu
   Oświadczenie: My mieszkańcy Polski oświadczamy, że nie będziemy mieli pretensji jak zatrzymacie ich u siebie !!!

   ~Gucio 15 godzin i 51 minut temu
   „Włoska straż przybrzeżna i marynarka uratowały tysiące migrantów”. Jest inaczej, a mianowicie: włoska straż przybrzeżna i marynarka sprowadziły do Włoch tysiące nielegalnych migrantów.

   Polubienie

  • kasia 188.146.99.*7 minut temu Kazdy terrorysta jest islamista, a kazdy islamista iest muzulmaninem,to nie jest wojna religijna? Z milosci morduja chrzescijan? Mamy wystawic nasze rodziny na dzialanie zla i cierpienie?NIE!!

   facet 94.254.224.*17 minut temu Czy ten Franciszek na głowę upadł? Wcześniej kazał przepraszać homosiów, a teraz bredzi, że islamski terror nie ma nic wspólnego z religią?! Wysadzające się gnidy krzyczą Jezus Maria czy Allah Abkar?

   Munejos 89.73.247.*godzinę temu Franek to lewak i niech odejdzie w pokoju bo rozwala Święty Kościół Katolicki. W Polsce brudasow nie chcemy

   Anty 178.37.159.*godzinę temu Oderwany jest od rzeczywistosci !

   Marcin Nawrot 46.215.115.*2 godziny temu Jeżeli terror islamski nie ma nic wspólnego z religią to wołanie „Allahu akbar” podczas podrzynania gardeł i strzelania do ludzi znaczy zapewne „Kochajmy się” lub „Boga nie ma!”

   Reytan 109.17.115.*2 godziny temu Terrorizm jest jeden – muzulmanski.

   buntu 83.10.87.*2 godziny temu Lewactwo przeszło na islam, ale jaja

   http://wpolityce.pl/kosciol/302820-wloska-prasa-podkresla-modlitwe-franciszka-o-oddalenie-plagi-terroryzmu-la-repubblica-akty-terroru-nie-maja-nic-wspolnego-z-religia

   Włoska prasa podkreśla modlitwę Franciszka o oddalenie „plagi terroryzmu”. „La Repubblica”: Akty terroru „nie mają nic wspólnego z religią”

   opublikowano: 4 godziny temu

   Włoska prasa w relacjach z Polski w niedzielę odnotowuje na pierwszym miejscu modlitwę papieża Franciszka o oddalenie „plagi terroryzmu”, za jego ofiary i o nawrócenie serc terrorystów. Podkreślają też słowa: „różnorodność nie jest zagrożeniem, braterstwo jest odpowiedzią na nienawiść”.

   CZYTAJ TAKŻE: RELACJA NA ŻYWO. Ostatni dzień wizyty Ojca Świętego w Polsce. Papież Franciszek: „Bóg kocha nas bardziej, niż my kochamy samych siebie”. ZDJĘCIA I WIDEO

   Gazety przytaczają obszerne fragmenty modlitwy, której tekst papież złożył następnie w kościele, gdzie znajdują się relikwie błogosławionych niedawno polskich franciszkanów – misjonarzy Zbigniewa Strzałkowskiego i Michała Tomaszka, zamordowanych w 1991 r. w Peru przez bojówkarzy terrorystycznej organizacji Świetlisty Szlak.

   Podczas niezapowiadanej wcześniej sobotniej wizyty w krakowskim kościele papież modlił się do Boga:

   Prosimy Cię o zachowanie świata i jego mieszkańców w pokoju, o oddalenie od niego niszczącej fali terroryzmu —podkreśla „La Stampa”.

   Także „Corriere della Sera” w nagłówku relacji z Krakowa zamieszcza fragment „modlitwy o pokój i obronę przed przemocą i terroryzmem”. Zwraca uwagę na wymowę słów:

   Niech Bóg dotknie serca terrorystów, aby uznali zło swych czynów i powrócili na drogę pokoju i dobra, szacunku do życia i godności każdego człowieka.

   Podkreśla, że Franciszek modlił się też o to, aby ból z powodu ofiar i pocieszenie „przekreśliły nienawiść i pragnienie zemsty”. Wspomniał o rodzinach ofiar terroryzmu , które „cierpią bez ich winy” – dodaje największa włoska gazeta.

   „Il Messaggero” zaznacza, że „papież modlił się za terrorystów i ofiary terroryzmu”.

   Katolicki dziennik „Avvenire” pisze zaś, że w sobotę, w czwartym dniu wizyty w Krakowie Franciszek apelował do „energii młodych ludzi”, aby pomogli dorosłym przezwyciężyć nienawiść i terror.

   Gazety piszą też o przesłaniu Franciszka skierowanym do uczestników wieczornego czuwania. „La Stampa” podsumowuje je słowami: „różnorodność nie jest zagrożeniem, braterstwo jest odpowiedzią na nienawiść”.

   Jak podkreśla wysłannik turyńskiej gazety, Franciszek wskazuje, że konieczne jest koegzystencja w wielokulturowości.

   Prasa zwraca uwagę, że za „program dla tego pokolenia” można uznać wypowiedziane przez Franciszka słowa na Campus Misericordiae:

   My, dorośli, potrzebujemy was, byście nas nauczyli – jak to właśnie teraz robicie – żyć razem w różnorodności, w dialogu, w dzieleniu wielokulturowości nie jako zagrożenia, lecz jako szansy.

   Publicysta dziennika „La Repubblica” konfrontuje „dramatyczne” i „bolesne” relacje napływające niemal codziennie ze świata z pokojowym papieskim przesłaniem płynącym z Polski. Papież wskazuje – dodał – że obecne akty terroru „nie mają nic wspólnego z religią”, lecz żądzą „władzy i panowania”.

   Z powodu wymowy tego orędzia dni spędzone w Krakowie są „decydujące” dla tego pontyfikatu i dla „stanu ducha świata” – konstatuje rzymski dziennik.

   kk/PAP

   literat 89.228.144.*za 36 minut A czego oczekiwaliście od włoskiej Trybuny Ludu.

   kacperek 37.248.52.*2 godziny temu Plaga poprzez modlitwę tylko,sama się nie oddali.Trzeba jej pomóc orężem.

   Sigi 88.75.104.*2 godziny temu Płaczą w Niemczech, płaczą w Francji – to są skutki tolerancji.

   http://wpolityce.pl/polityka/302778-instynkt-samozachowawczy-zatracili-wykorzenieni-kulturowo-oglupiali-mieszkancy-zachodniej-europy


   fot. PAP/EPA

   Instynkt samozachowawczy zatracili wykorzenieni kulturowo, ogłupiali mieszkańcy Zachodniej Europy

   opublikowano: wczoraj, g. 23:30

   Szantażowanie przez polskie i zagraniczne media polskiego Kościoła, katolików, polskich władz nową „teologią miłosierdzia” przez śmiertelnych wrogów Boga, Kościoła i Polski – trwa.

   Brudne kopyta i rogi wystają im spod ich „ornatów”.

   Polski rząd jednak stanowczo reprezentuje polskie interesy i na pierwszym miejscu stawia bezpieczeństwo Polaków. Pomagaliśmy zawsze w przeszłości (Arianie, Żydzi), pomagamy też grupom zbliżonym kulturowo w miarę możliwości na swoim terytorium, przyjmując uchodźców, np. z Grecji po zamachu wojskowym w latach 50-tych, ostatnio Ukraińców, uciekinierów z Kaukazu, bardzo wielu Azjatów, którzy nie grożą nam jednak podrzynaniem gardeł i gwałtami w imię religii, pracują, płacą podatki.

   Pomagamy hojnie finansowo zagranicą, środkami Caritasu i misjami katolickimi, środkami rządowymi i polskich organizacji społecznych. Wszystko to jednak z zachowaniem oczywistej zasady troski o własne życie i bezpieczeństwo swych własnych obywateli.

   Naszą pierwszą troską jest też przyjęcie z powrotem do ojczyzny Polaków z terytorium Rosji i to też robimy.

   Instynkt samozachowawczy zatracili zaś wykorzenieni kulturowo, ogłupiali mieszkańcy Zachodniej Europy, a poddawanie się rzezi i barbarii islamskich najeźdźców nazywają „miłosierdziem”.

   Polacy nie zatracili jeszcze instynktu życia, wpisanego w duszę człowieka przez Stwórcę. Mamy bronić świętego życia własnego i katolickiego narodu, jako bożego depozytu, przed tymi poprzebieranymi w „ornaty” wrogów Stwórcy, których głównym celem jest jak najokrutniej odebrać życie innym.

   Głosiciele tej zakłamanej, pokrętnej nowej, antychrześcijańskiej „teologii miłosierdzia” są świadomymi lub nieświadomymi cywilizacyjnymi szkodnikami, a nawet pomocnikami zbrodni na chrześcijanach.

   Na szczęście, w Roku Miłosierdzia Pan Bóg dał nam takie władze Polski, które bronią i Krzyża, i Polski, i Polaków przed niebezpieczeństwami, a nawet i przed niechybną śmiercią.

   Także Ojciec Święty Franciszek jest w tych dniach z nami.

   CZYTAJ TAKŻE: Mit o niegościnności Polaków runął z hukiem. Młoda Syryjka w kilku słowach obnażyła manipulacje. Czy w ŚDM media przestaną wreszcie kłamać?

   autor: Prof. Krystyna Pawłowicz
   Poseł Prawa i Sprawiedliwości.

   emi 217.99.253.*za 15 minut F1 zachęca do bratania się z saracenami. We Francji dziś modlą się razem w Kościołach. 24k meczetów i 5mln u nich 40mln i 7% praktykuje. Zamordowany ksiądz miział się z nimi i oddał działkę na meczet

   maczuga w PO yebow 172.58.143.*za 9 minut ten juz nawet nie ukrywa ze…..jest porabany. Co za buce dobrze e POszli juz WON

   PISdojebek 5.100.254.*35 minut temu „Brudne kopyta i rogi wystają im spod ich ornatów”. HA ha ha. Chora na łeb posłana Pawłowicz godnie reprezentuje PISidiotów. W 36mln kraju, upośledzonej posłanki nie ma kto zastąpić – kraj wariatów.

   http://wpolityce.pl/kosciol/302769-kto-powie-papiezowi-franciszkowi-ze-polska-przyjela-juz-11-mln-imigrantow

   Kata.Rynka@Kata.Rynkaza 39 minut Jakich emigrantów? Z jakiego kraju ogarniętego wojną są ci ludzie? Z tego co wiemy, to są to głównie Ukraińcy, którzy emigrują zarobkowo tak, jak kiedyś emigrowali Polacy. Pracują tutaj, płacą podatki. Nie słyszałam żebysmy przyjęli jakiegoś uchodźcę np. z Syrii

   df 109.78.177.*43 minuty temu Ani jednego rezuna upa-ińskiego i islamskiego w Polsce!!!

   tt 91.109.30.*3 godziny temu @Max 86.163.63- papiez tez nie dal sie nabrac na mydlenie oczu o „uchodzcach” z ukrainy.

   KochamPrawdę 5.173.117.*4 godziny temu no właśnie to jest problem jak przebić się do mass mediów na Zachodzie z niezakłamanymi przez zaKODowanych „gorliwych patriotów” info o sytuacji w Polsce

   launau 89.230.42.*5 godzin temu …… o Polakach z Kazachstanu cisza , a Żydom obywatelstwo

   des 88.156.131.*5 godzin temu realista (93.176.193.*)- 30 lat i nic, realisto czy pisałeś takie komentarze a propos Polaków z Kazachstanu przez ostatnie 8 lat rządów PO? dziwne bo nie pamiętam Twoich apeli !

   BrawoPiS@BrawoPiS5 godzin temu Ja nie chcę islamistów w Polsce

   jonas 89.70.203.*5 godzin temu W ciągu następnych lat jeszcze w Polsce będziemy musieli też przyjąć kilka albo kilkanaście milionów Niemców i Francuzów uciekających z Eurokalifatu.

   polonus_sum 188.146.1.*5 godzin temu @gboor: A niby dlaczego przyjmowanie uchodźców musi nas coś kosztować, jeśli są to ludzie zdolni do pracy i praca jest?

   Polubienie

 2. Wydaje mi się opis Peruna zbyt cepeliowaty i infantylny. Tak, jakby opisujący go, naszych przodków uważał za półgłówków.
  Wydaje mi się, że należy do tematu podejść tak, jakbyśmy słuchali współczesnych nam, opowiadających o Bogu. Używających różnych określeń na nazwanie, opisanie go.
  Określenia takie, jak: jedyny, pierwszy, najwyższy, najświętszy, stworzyciel, itd. ze wszystkimi możliwymi odmianami i konfiguracjami. Podejrzewam, że określenia te, podobnie jak święta, pochodzą z czasów przed chrześcijańskich i, podobnie jak one, dotyczą zaszłych wierzeń.
  Dlatego: jedyny, to Odyn; święty, to Świętowity, Świętowid; pierwszy stworzyciel, to Perrun.
  Pier run. Który stwarza życie wiosną, „gromkim” głosem nawołując „ku runi”. Ten głos, to krun, grun, grum, grom.
  A „run”?
  No cóż: ronić łzę, poronić, ranek (początek dnia), rana (co krwawi), runo (pokrywa coś wcześniej nie pokrytego), ruń (młoda, porastająca golizny zieleń), runy … 🙂 itd.
  Usilnie nasuwa mi się, że nasi przodkowie ze starożytności, to tacy sami politeiści jak dzisiejsi katolicy. Dla obserwatorów nie wtajemniczonych, ci ostatni mają wielu bogów, do których modlą się w litaniach.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.