429 Świat, który już nie istnieje. Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie


„Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie”

Swego czasu bywałem w Bieszczadach… i postanowiłem opublikować ten wpis, trochę z sentymentu, jako powrót do „dobrych, starych czasów”… niewiedzy i niewinności.

Nie widzę nic dobrego w niszczeniu różnej pamięci, ani różnych tradycji i kultur… bo im więcej wiem, tym bardziej przeraża mnie wizja „nowoczesnego człowieka”, takiego postępowego Jewropejczyka, hodowanego na papkach propagandowej, umysłowej, uczuciowej, itd, o żywieniowej nawet nie wspominając…

Ja też pamiętam i ogród Mojego Dziadka i najlepsze na świecie owoce, zrywane prosto z drzew i krzewów, i żniwa, i wykopki, i sianokosy, i palenie ognisk wieczorami…

Szkoda, że wszystko przeminęło, tak samo jak ogrody Bojków i Łemków… i cała ich tradycja i kultura… a to wszytko z powodu krwawego marzenia pewnego podłego człowieka i jego naśladowców, o których i o których będzie kolejny wpis… i kolejne…

http://poznajpolske.onet.pl/podkarpackie/lemkowie-i-bojkowie-w-polsce-zdjecia-archiwalne/tgw1g6

Poznaj Polskę › Podkarpackie 18 lis 15 09:00

Świat, który już nie istnieje

Świat Bojków i Łemków to prawdziwy i barwny świat karpackich górali z grajkami i taborami Cyganów na tle pięknej przyrody: gór, rzek, pól, kościołów, przydrożnych kaplic i szałasów. To fascynujący świat, który już nie istnieje – można go zobaczyć tylko na zdjęciach.


Malowane chaty, Solinka, pow. Lesko, czerwiec 1937

Łemkowie to grupa etniczna zasiedlająca polską i słowacką obecnie stronę Karpat, od rzeki Osławy na wschodzie po dolinę Popradu na zachodzie. Ich pochodzenie wywodzi się od wołoskich pasterzy, którzy przywędrowali w Karpaty z Bałkanów już w XII-XIII w., a później wymieszali z osadnikami ruskimi. Sami siebie nazywali Rusinami albo Rusnakami. Prawosławni Łemkowie zajmowali się pasterstwem i rolnictwem; podobnie jak Bojkowie – grupa etnograficzna pochodzenia ukraińskiego, również zamieszkującą tereny Karpat, od źródeł Sanu do Łomnicy na Ukrainie.


Drużba z druhną, Kożuszne (Wysoczany), pow. Sanok, sierpień 1936

Łemkowie i Bojkowie w Polsce zamieszkiwali tereny Beskidu Sądeckiego, Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Wsie łemkowskie znajdowały się nieco na południe od Nowego Sącza i Gorlic, m.in. Florynka czy Izby, ale najwięcej było ich na wschodzie – na obecnych terenach powiatów sanockiego, leskiego i bieszczadzkiego. W Wetlinie, Cisnej, Kalnicy, Komańczy, Solince do lat 40. XX w. mieszkali głównie Łemkowie i Bojkowie.


Sanki osobowe, Florynka, pow. Nowy Sącz, 1934

Zarówno polscy Łemkowie, jak i Bojkowie, zamieszkujący przed II wojną światową tereny Bieszczadów i Beskidu Niskiego, zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła, wywiezieni do ZSRR lub rozproszeni po Polsce. Ich świat można zobaczyć już tylko na zdjęciach, takich jak unikatowe fotografie Romana Reinfussa.


Dom, Kryw koło Cisnej, pow. Lesko, lata 30. XX w.

Zagroda wiejska u Bojków jest w zasadzie jednobudynkowa, tzn., że pod jednym dachem mieści się w niej zarówno część mieszkalna, jak i gospodarcza. Budownictwo takie stanowi zasadę u Bojków zachodnich, zachodnich poza tym jest częste w dorzeczu Stryja i u Bojków wschodnich [Reinfuss, Ze studiów nad kulturą materialną Bojków, „Rocznik górskich Ziem Górskich”, Warszawa 1939]

Na ponad 200 zdjęciach zgromadzonych w albumie „Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie” odkryć można prawdziwy świat karpackich górali. Znajdują się w nim wędrowni druciarze i szklarze, grajkowie, gazdowie karmiący i strzyżący owce, tabory Cyganów oraz cała galerię innych postaci. Jest na nich też karpacka przyroda: góry, rzeki, kościoły, cmentarze, przydrożne kaplice, chaty i szałasy, a także ludowe stroje.


Ubranie głowy panny młodej i drużki, Wetlina, pow. Lesko, czerwiec 1937

Strój ludowy Bojków w porównaniu ze strojem reszty górali karpackich, zwłaszcza zamieszkujących Beskidy Środkowe i Zachodnie, odznacza się daleko posuniętym prymitywizmem. Zarówno w stroju kobiecym, jak i męskim materiałdo szycia wiejskich ubiorów stanowiły wyłącznie płótna i sukna samodziałowe.

Prócz męskiego kapelusza oraz niektórych dodatków, jak metalowe guziki, kolorowe włóczki i sukna używanego na ozdoby, wszystkie inne materiały potrzebne do wykonania ubrania wytwarzane były na miejscu.

Najprymitywniejsze i najbardziej typowe stroje bojkowskie zachowały się obecnie na zachodniej Bojkowszczyźnie w południowej części powiatu leskiego. Poza tym wszystkie inne stroje, jakie na Bojkowszczyźnie spotkamy, będą tylko lokalnymi odmianami owego stroju najprymitywniejszego, różniącymi się szczegółami zdobnictwa. [R.Reinfuss, Ze studiów nad kulturą materialną Bojków, „Rocznik Ziem Górskich”, Warszawa 1939])

Roman Reinfuss (1910–1998) był znakomitym polskim etnografem i znawcą sztuki ludowej, profesorem na UMCS w Lublinie i Uniwersytecie we Wrocławiu oraz kierownikiem Pracowni Sztuki Ludowej w PAN. Zafascynowany kulturą mniejszości etnicznych Podkarpacia przez wiele lat podróżował i dokumentował bogate tradycje tych terenów.


Wędrowny szklarz, Leszczyny, pow. Gorlice, 1932

Klisze, które pozostawił Roman Reinfuss, w unikatowy sposób dokumentują życie tych dwóch grup etnograficznych Podkarpacia. Jako znakomity znawca sztuki ludowej i etnograf, Reinfuss na zdjęciach z lat 1929–1938 w ostatnim momencie uwiecznił świat, który został zniszczony w skutek tragicznych wydarzeń historycznych: przesiedlenia z wiosny 1940 roku, akcji Wisła z 1947, akcji H–T, czyli wymiany ludności między PRL a ZSRR w 1951 roku.


Zbiór siana, Czyrna, pow. Nowy Sącz, 1934

Działania te całkowicie zniszczyły stosunki etniczne i kulturowe, a Łemkowszczyzna i Bojkowszczyzna przestały istnieć wraz z wysiedleniem mieszkańców uznawanych za Ukraińców, Rusinów lub Łemków. Ten swoisty „zabytek” dziejowy uwiecznił profesor Reinfuss w potężnym zbiorze szklanych i celuloidowych klisz.


Gaździna z kądzielą. Biała Woda, pow. Nowy Targ, sierpień 1933

Album „Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie” pojawił się w połowie października nakładem Wydawnictwa BOSZ.


Gazda karmi owce, Rychwałd, pow. Gorlice, wrzesień 1933

Według opowiadania starych gazdów dawniej każdy niemal gospodarz chował 6-10 owiec, bogacz zaś do 60, dziś zadowalają się najczęściej 1 owcą (na wełnę), a najbogatsi mają ich 5-6. (…). Dawne wędrówki na wschód po owce odbywają jeszcze dziś mieszkańcy Rzepedzi (pow. sanocki) i Rychwałdu (pow. gorlicki). Ci ostatni słyną na całą zachodnią i środkową Łemkowszczyznę jako handlarze bydła i owiec. Jesienią obchodzą oni wsi okoliczne i skupują owce, których część odsprzedają następnie na targach, część zabijają, a mięso, zawinięte w świeżo ściągniętą skórę, noszą do Gorlic na sprzedaż” – R. Reinfuss, [opis etnograficzny], „Wierchy. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie”, rok XIV, Kraków 1936


Cerkiew Balnica koło Izb, pow. Gorlice, 1934

Cerkwie łemkowskie tworzą specjalny „styl łemkowski” różny od budownictwa Bojków czy Hucułów. Układem wnętrz przypominają cerkwie łemkowskie, kościółki łacińskie, każda bowiem składa się z trzech części: wieży, nawy głównej i części kapłańskiej.


Rodzina łemkowska, Olchowiec, pow. Krosno, lipiec 1933


Szałas na górze Zimne, Dubne, pow. Nowy Sącz, maj 1936

Na południe od Muszyny położone są dwie wioski Leluchów i Dubne. Mieszkańcy tych wiosek ubierają się w stroje różne od noszonych na Łemkowszczyźnie, zbliżone do północno-słowackich. Poza tym zachodzą też pewne różnice w budownictwie oraz w gwarze przepojonej pożyczkami niemieckimi, a nawet madziarskimi. Różnice te spowodowały, że Łemkowie z okolic Muszyny i Tylicza określają mieszkańców dwu wymienionych wiosek mianem „Wengrinów” lub „Wengrinców”.


Strzyżenie owcy, Komańcza, pow. Sanok, czerwiec 1937


Dwie gaździny, Wetlina pow. Lesko, sierpień 1936


Gazda w czuchani, Smolnik koło Baligrodu, pow. Lesko, sierpień 1935


Kopa siana, Dołżyca koło Cisnej, pow. Lesko, sierpień 1935


Dom Cyganów, Solinka, pow. Lesko, lata 30. XX w.

~Były Sanoczanin : Łemkowie nie byli Ukraińcami. To byli spokojni ludzie, którzy nie mieli nic wspólnego z bandami ukraińskimi, które działały na ich terenach. Opowiadała mi o nich moja matka – Polka, która mieszkała w Sanoku i znała ich historię. (Bieszczady).

~wacek : Mieszkają Słowianie i mieszkali od pradziejów z dziada pradziada A Bojkowie i Lękowie to nie Cyganie z szacunkiem jak na początku artykułu przedstawił autor anonim

~Okularnik GA : A oto, co na ten temat znalazłem w Wikipedii: „Łemkowska Watra w Zdyni – cykliczna, coroczna impreza kulturalna, gromadząca społeczność łemkowską z całego świata. Odbywa się co roku w trzecim lub czwartym tygodniu lipca w Zdyni. Składa się z koncertów, spotkań z twórcami, warsztatów, wystaw. Jest organizowana przez Zjednoczenie Łemków w specjalnie wybudowanym ośrodku w Zdyni. Watra trwa trzy dni – piątek, sobota i niedziela, lecz większość Łemków przyjeżdża już w czwartek. Część Łemków krytykuje Zjednoczenie Łemków i ostatnie Watry jako bardziej ukraińskie niż łemkowskie.

~Waikiki do ~Okularnik GA : To prawda. Byłem na watrze w Żdyni dwa lata temu, w obecnym roku był mój brat z mamą, która urodziła się w tej wiosce. Zdziwiło mnie to, że samych Łemków jest tam chyba mniej niż połowa. Większość stanowią Ukraińcy z Ukrainy oraz przedstawiciele mniejszości ukraińskiej z Polski. Jedni i drudzy nie mają nic wspólnego z Łemkami, nie mają łemkowskich korzeni. Spora część Łemków patrzy na tę watrę z żalem. Jest im przykro, co z nią zrobił jej organizator – Ukrainiec o łemkowskich korzeniach, podobno wyjątkowo podły osobnik. Samym Łemkom ta watra nie przynosi chwały, niestety. Dlatego coraz więcej Łemków odcina się od tej, ukraińskiej, już imprezy. A szkoda…

~kuren rena do ~Waikiki: bardzo dobrze ze tak sie stalo ,nareszcie lemkowie odzyskali swoja tozsamosc historyczna i narodowa ,sa ukraincami rusinami i nikt im tego nie zabierze a od watry lachy to z daleka sie trzymac bo tylko jatrzycie miedzy lemkami,,,

~Waikiki do ~kuren rena: Już napisałem innemu Ukraińcowi. Pozwól samym Łemkom decydować o tym kim się czują. Np. w mojej rodzinie nikt się Ukraińcem nie czuje, a już tym bardziej nikt nie chciałby żyć na Ukrainie – tej „cudownej” krainie z PKB i poziomem demokracji oraz korupcji godnym najbiedniejszych państw afrykańskich. Jest na szczęście spora część Łemków, którzy zukrainizować się nie dali i nie dadzą i pielęgnują swoją tradycję zamiast tradycji UPA.

~kuren rena do ~Waikiki: pokaz mi takiego lemka ,prawdziwego lemka ktory ceni lachow ,za karlikow ,zawadke morochowska i inne lemkowskie siola gdzie polscy siepacze ekterminowali cala ludnosc lemkowska wlacznie z malymi dziecmi ,bredzisz lachu i gdzies ci tam dzwoni ale nie wiesz w ktorym kosciele,,,

~Waikiki do ~kuren rena: Akurat Zawadka leży na terenach, które jedni zaliczają do łemkowskich, inni nie. W każdym razie ludność ta była silnie zukrainizowana. Były tam dwa mordy, których nikt nie usprawiedliwia, mimo iż istniały uzasadnione podejrzenia udziału ludności tej wsi w zbrodniach na ludności polskiej i na ówczesnym komunistycznym wojsku „polskim”. Kilku żołnierzy uratowało część kobiet i dzieci od śmierci, o czym są relacje. Natomiast na ziemiach czysto łemkowskich, niezukrainizowanych do takich zbrodni nie doszło, bo UPA nie miała tam poparcia, mimo kilku akcji.

Natomiast ty mi odpowiedz za co Łemkowie mogą być wdzięczni Ukraińcom? Za obóz Talerhof i wymordowanie tam całej łemkowskiej inteligencji? Za te blisko 2000 ofiar tego obozu (głównie Łemków, ale i Rusinów nie czujących się Ukraińcami)? Za donosy na nich do władz austriackich, a potem nazistowskich? Za wspieranie hitlerowców, którzy wywozili Łemków na roboty do Niemiec? Za indoktrynacje Łemków w cerwii przez młodych pełnych nienawiści popów szydzących z łemkowskiej kultury i tradycji? Za próbę wprowadzenie na ziemie łemkowskie powitania „Sława Ukrajini” zamiast tradycyjnego „Sława Isusu Christu”? Wreszcie za wysiedlenie Łemków z gór, co było bezpośrednią przyczyną działalności UPA i chęci przyłączenia Łamkowyny do UPAdłego tworu państwopodobnego? Czy może za waszą chęć zukrainizowania Łemków, którym próbujecie zabronić używania słów łemkowskich, nieużywanych przez Ukraińców? A może za wasze obecne państwo – pełne korupcji, zamordyzmu, biedy, nazizmu, zniszczonej gospodarki, ksenofobii i wszechwładnej głupoty?

Nie mieszaj się do Łemków. I zostaw w spokoju tych Łemków, którzy z wami UPAińcami nie chcą mieć nic wspólnego, bo takich jest na szczęście większość. zwiń

~woltros : jestem rdzennym Podkarpatczykiem nieśmiało sugeruję niektórym douczenie się historii i poznanie etnosu Karpat czy góralszczyzny – Łemkowie ci prawdziwi to nic innego jak zrutenizowani Wołosi którzy jako pasterze przywędrowali w te rejony przez tzw łuk Karpacki – a że szli przez ziemie ruskich to przy okazji przyjęli język rusiński i trochę rusińskich obyczajów – a dodatkowo byli prawosławni i to przełożyło się na to że czuli się związani z kulturą ukraińską czy Ruską – ale jeśli chodzi o etnos i genetykę to zupełnie inne pochodzenie od Ukraińców – nie mają z nimi wiele wspólnego już więcej z resztą ludności Karpat.. plus trochę krwi madziarskiej , minimalnie germańskiej i lechickiej….

~rezor : Rzecz o Bojkach i Łemkach a wy w każdym komentarzu o Ukrainie i banderowcach… O tych pierwszych wiem nie wiele ale bardzo dużo o tych drugich. Bardzo, ale to bardzo krzywdzące jest dla łemkowskiej społeczności kiedy dziś ktoś taki jakich tutaj dużo utożsamia ich z narodem ukraińskim. Właśnie o to chodziło niegdyś banderowcom, by ludzie właśnie Łemków kojarzyli z Ukrainą, z Ukraińcami (owoce na forum widać) by to było niejako pretekstem do zajęcia ziem małopolski wschodniej. Problem w tym, że naród łemkowski świadomy swojej historii, kultury i tamtejszej polityki propagandowej nigdy na to się nie godzili. Sprawy zaszły tak daleko że dotąd greckokatolicka społeczność zaczęła przechodzić na Prawosławie co było wynikiem silnego nacjonalizmu ukraińskiego ze strony greckokatolickich duchownych (schizma tylawska bodajże 1926 rok). Do dzisiaj będąc w Bartnem (wieś niegdyś w 99% lemkowska) i pytając starszych ludzi o tamte czasy można spokojnie wyczuć w ich mowie niechęć w stosunku do Ukrainców i tamtejszego okresu. Zaznaczyć trzeba, że Łemkowie, lojalni wobec prawa polskiego często byli „karani” wyższymi podatkami i daninami niż zwykli obywatele. Utrudniano im prawnie również zakup ziem od Polaków itp, a wszystko dlatego że byli inni, greckokatoliccy a potem prawosławni… Znam przypadki z gorlickich archiwów, że za różnego rodzaju usługi np. lekarskie od Łemków były pobierane wyższe opłaty itp. A co do Watry Łemkowskiej to juz jej nie ma, teraz jest ukraińska… i samych Łemków trudno już tam uświadczyc

~Okularnik GA : Mam nadzieję, że jakaś patriotycznie usposobiona ekipa zrobi im roz….dziel podczas któregoś kolejnego ich święta. Noże się w kieszeni otwiera, kiedy słyszy się takie rzeczy o panoszących się w Polsce banderowcach i banderofilach. Dlaczego, my Polacy, tak słabo znamy historię? Dlaczego dajemy przyzwolenie na to, by ukraińska hołota heroizowała w naszym kraju ludobójców? A także na to, by nasi politycy – Komor, Kopaczka, Duda przekazywali im darowizny zwane kredytami, a pochodzące z naszych podatków!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

~Maciej : Kto napisał ten reportaż? Łemkowie nigdy nie byli prawosławi, żyjąc jeszcze w górach przed akcją Wisła, uczęszczali do cerkwi Grekokatolickiej. Poza tym niesłusznie kojarzeni są z Ukraińcami… nie mają z nimi nic wspólnego. Na szczęście żyją jeszcze osoby, które pamiętają tamte czasy i mam nadzieję, że zdąrzą się wypowiedzieć.

~Waikiki do ~Maciej: Do Maciej: Mylisz się , Macieju. W dwudziestoleciu wojennym doszło do tzw. schizmy tylawskiej. Poczytaj o tym. Wówczas to, tysiące Łemków przeszło z greko-katolicyzmu na prawosławie. Była to odpowiedź na próby zmian liturgii i na próby ukrainizacji Łemków przez młodych proukraińsko zindoktrynowanych popów pochodzących spoza Łemkowszczyzny.

~nadir do ~Waikiki: To i tak zamknęło się co najwyżej konwersją 1/5 tej społeczności. Pikanterii dodaje fakt, że był to protest przeciw próbom „ukrainizacji” kościoła grekokatolickiego na tych terenach.

~Siekiera ,piła i,widły narzędzia zbrodni : To te barwne kobitki pomagały banderowcom spod znaku wideł ,którzy mordowali Rodaków .

~Przełęcz Tylicka do ~Siekiera ,piła i,widły narzędzia zbrodni: Mnogo tu banderowców oj mnogo. a może to V kolumna .

~Johnny : Na początku artykułu autor sytuuje tereny dawnej Łemkowszczyzny na południe od Nowego Sącza i Gorlic, by następnie napisać, iż zdjęcia te „dokumentują życie tych dwóch grup etnograficznych Podkarpacia”. Otóż tereny na południe od Nowego Sącza i Gorlic należą do Małopolski. Najbardziej na zachód wysunięte dawne wsie łemkowskie to Szlachtowa, Jaworki czy nieistniejąca już wieś Białą Woda.

„Jest na nich też karpacka przyroda: góry, rzeki, kościoły, cmentarze, przydrożne kaplice, chaty i szałasy, a także ludowe stroje”. Od kiedy kościoły, cmentarze czy kaplice są elementami przyrody?!

~nadir do ~Johnny: Tak to jest jak się używa terminów z podziału administracyjnego do określania krain geograficznych. Bardziej by pasowało Pogórze (choć nie całe) i Beskid Niski, ale też by warto zaznaczyć że nie były to jakieś sztywne nieprzekraczalne granice, choćby ze względu na sposób zasiedlania owych terenów, bowiem nazwa „Lachy Sądeckie” na obszarze położonym na zachód od głównych siedlisk pewnie się pojawiła gdyż i tam były społeczności o rusińskim pochodzeniu, zwące swych sąsiadów Lachami.

~POLAK : gdzie mój wpis?

~hubert : Nie istnieje dzięki wielkie polskiej tolerancji do mniejszości narodowych do innych. Nic się nie zmieniło

~Wetlina : Dzieki Bogu i gen. Mosorowi za AKCJE WISLA bo inaczej bandyci z Upa do dzisiaj by podrzynali gardla ludziom w Bieszczadach. Wystarczyly 3 m-ce i po Banderowcach zostal kurz a w Bieszczadach po 4 latach morderstw i porzogi w koncu zapanowal spokoj. Pamietajmy o ZOLNIERZACH LUDOWEGO WOJSKA POLSKIEGO I MILICJANTACH ktorzy zgineli w obronie ludnosci polskiej przed bandytami z UPA.

~komancza do ~Wetlina: Miejscowa ludnosc o zolnierzach LWP i milicjantach broniacych Polakow w Bieszczadach pamieta . Szkoda tylko ze nasie rzadziciele wala glupa.

~Przełęcz Tylicka do ~Wetlina: Dzięki również gen .Walterowi który był iskrą na beczce prochu dla tych banderowców Błąd popełniono ze tych banderowców nie oddano ZSRR ,który by ich wysłał do budowy dróg nad Kołymą a tak mamy V kolumnę w PL

~yty : prawosławni skolonizowali większość Karpat i całą Europę Wschodnią. Niemcy skolonizowali Połabie i długo kolonizowali nasze ziemie zachodnie, gdy Polak raz czy drugi zrobił porządek po swojemu to od razu wstyd. Za co się pytam ? Dużo nam brakuje do osiągnięć sąsiadów w tej dziedzinie. Za to co nam wszyscy sąsiedzi zgotowali w czasie II wś mieliśmy prawo być wk. i działać zdecydowanie. Ich szczęście, że uszli z życiem. Niemcy, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini nigdy nie zapomnimy wam waszych zbrodni.

~zabijać, mordować, nie wybaczać do ~yty: Ja to nawet kupiłem sobie karabin i strzelam w odwecie do każdego dziecka niemieckiego, czy rosyjskiego. Ostatnio zastrzeliłem jakąś szwedzką dziewczynkę. A co? Za „Potop”. Też pamiętamy…

~yty do ~zabijać, mordować, nie wybaczać: kiedy Polska się odbuduje i okrzepnie jako pierwszy cel powinna wybrać Szwecję, aby pokazać, że nie zapomnieliśmy o tym kto był największym ludobójcą Polaków, odzyskamy przy okazji zagrabione skarby,

~abramakabra do ~yty: To jeszcze Turcję, będziemy mieć ciepłe plaże.

~korekta : Banica, a nie Balnica

~www : Redaktorzyno nie Balnica tylko Banica!

~nadir do ~www: W Balnicy tez była cerkiew tyle, że to nie rejon Gorlic. Jednak ta na zdjęciu to z Banicy tej koło Izb. (bo jest jeszcze jedna Banica koło Sękowej, bardziej na wschód, ale tam takiej ładnej cerkwi nie ma)

~Fizyk : Teraz jak się wędruje po Bieszczadach to widać na miejscu dawnych wsi sentymentalne tabliczki, opisujące jak tu było przed wojną i operacją Wisła. Ani słowa o przyczynach zdarzeń. To jest po prostu kundlowatosc III RP, gdzie Polska ma kulić ogon przed Autorytetami Moralnymi, prowadzącymi nas do świetlanej przyszłości, której warunkiem jest zapomnienie o naszych własnych korzeniach i interesach.

~Fizyk : Jakoś nie piszą o tragicznej sytuacji polskiej ludności na tych terenach w czasie IIwojny światowej. Czy akcja Wisła była bez powodu? Dlaczego ich wysiedlono? Czytałem kiedyś wspomnienia o polskich partyzantach, którzyśmy ciężkich bojach ewakuowali z Bieszczad polską ludność. Napiszcie prawdę a nie ckliwo sentymentalne nieprawdziwe teksty!

~ćwierć chochoł : Łemkowie nie byli prawosławni. Byli unitami czyli greko-katolikami.

~gość : Rzeczywiście Łemkowie stanowili (chcąc czy nie chcąc) zaplecze dla UPA i stąd operacja „Wisła”. Watrę odwiedzał też prezydent Juszczenko. To jednak niepokojące, że ten zlot przekształca się w manifestację poparcia dla zbrodniczej organizacji, której członkowie powinni od dawna być ścigani międzynarodowymi listami gończymi.

~Wyborca : Ale bzdury, wysiedlenia były konieczności bo nie można było sobie poradzić z UPA które miało właśnie wsparcie w tej ludności. Jak się ich wysiedliło to problem z bandami UPA się skończył nie przypadkiem.

~lloli : Przepiękny świat wolnych szczęśliwych ludzi, czy coś takiego jest jeszcze możliwe i gdzie???

~na pala ukra. : Smiecie ukrainskie beda jeszcze cierpic za sfojei grzechy.!!!! wieczne im pieklo.!!!! smierc brutalna dla wszystkich banderowcow.!!!!!

~Bogusław Sarat : Świat Bojków i Łemków istnieje. Spójrz w Panoramio Czeremcha. Zobaczysz tam łemkowską chyżę z 1912roku przeniesioną do zniszczonej wsi Czeremcha gmina Jaśliska. Jest ona pierwszym domem przywracającym tą wieś do życia po Akcji Wisła. Jest to też jedyna jak dotąd Łemkowska wieś przywrócona do życia po Akcji Wisła w Polsce. W 2003 roku odmówiłem wręczenia żądanej za Pozwolenie na Budowę łapówki. Narobiłem rabanu. Pozwolenie na budowę dostaliśmy, człowieka żądającego tej łapówki zwolniono z pracy. Ale od 2009 roku nie możemy oddać tego budynku do użytku. Pracownik tego samego Starostwa Powiatowego w Krośnie pani Alicja Buczek Stwierdziła rzekome odstępstwo od planu zagospodarowania działki. Działka ma 8 hektarów, a odległość od granicy z najbliższym sąsiadem to ponad 40 metrów. Najbliższy budynek znajduje się w odległości 6 kilometrów. Odstępstwo to było rzekome. Wykazał to w swojej opinii Biegły Sądowy Geodeta Sądu Okręgowego w Krośnie. Ale Decyzje wydane przez wszystkie Organy Nadzoru Budowlanego potwierdzają tylko Wcześniejsze Decyzje. Po prostu nikt nie czytał żadnych dokumentów przedstawianych przez Naszą rodzinę.Sądy Administracyjne stosowały bardzo ciekawe wybiegi: W.S.A. w Rzeszowie pomimo prawidłowego zawiadomienia o zmianie adresu ( Sanatorium ZUS ) zawiadomienia o 2 rozprawach wysłał na adres domowy.. W.S.A. w Warszawie zamiast ustalić stan faktyczny , co jest jego prawnym obowiązkiem, po przedstawieniu mu dokumentów stwierdzających Rażące Naruszenie Prawa Art 156 K.P.A, jak też błędów merytorycznych. wydanych Decyzji – Opinia Biegłego Sądowego Geodety. Zaczął w celu utrzymania Decyzji Administracyjnej stosować w stosunku do mojej osoby Wymuszenia Przestępcze, strasząc mnie i grożąc mi. Dla mnie to była parodia Sądu : w sprawie Administracyjnej Sad w celu utrzymania ważności Decyzji Administracyjnej stosuje wymuszenia przestępcze. Co ciekawsze to Prezes W.S.A. w Warszawie pan Jacek Chlebny jest Międzynarodowym autorytetem wypowiadającym się na temat Etyki Sędziów ! Jak zawsze pod latarnia jest najciemniej. Ze względu na to że wszystkie Decyzje w sprawie były wydawane przez Administracje Rządową, zwróciliśmy się do jej zwierzchnika służbowego. Zgodnie z Art. 148 pkt.7 jest nim Prezes Rady Ministrów . W tym wypadku był to pan Donald Tusk, a póżniej pani Ewa Kopacz. Każdorazowo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów kierowała sprawę do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.Każdorazowo, po dłuższych naszych upominaniach się urzędujący Wiceminister zobowiązywał pana Roberta Dziwińskiego , Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, podległego mu do przeprowadzenia w przedmiotowej sprawie kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru budowlanego w Krośnie i Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru budowlanego w Rzeszowie. Dla ułatwienia takiej kontroli podaliśmy naruszone Akty Prawne i Niezgodności merytoryczne wydanych Decyzji ze stanem faktycznym. I co się stało ? Każdemu z ministrów Organ mu podległy jakim był Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego – pan Robert Dziwiński , odmawiał dokonania takich kontroli argumentując to , że Decyzja została wydana ! I nie widzi potrzeby takich kontroli ! W Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie złożyłem Zawiadomienie o poświadczaniu nieprawdy w dokumentach i ich używaniu – Art 270, 271, w połączeniu z Art 231 Kodeksu Karnego. Złożyłem też drugie Zawiadomienie o Popełnieniu Przestępstwa przez skład Sędziowski W.S.A.w Warszawie w dniu 27.marca 2014 sygn Akt VII SA/Wa 2400/ 12 , polegającego na stosowaniu wymuszeń przestępczych na mojej osobie. Był to chyba art 196 Kodeksu Karnego. Prokuratura Apelacyjna w lublinie przekazała do takiej samej w Warszawie, tamta następnie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, mieszczącej się w tym samym budynku co Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie, czyli ul Krucza 38/42. Prokuratura w ekspresowym tempie, bo już po 200 dniach wg Nas pismem autorstwa radczyni prawnej Głównego Inspektora , odmówiła wszczęcia śledztwa pomimo ponad 200 dokumentów to potwierdzających. Co z tego, że mamy racje, jak Dyspozycyjność wszystkich Organów władzy w stosunku do Rządowej Administracji była przerażająca ! Zamiast ja kontrolować i Nadzorować , same łamały i nadal łamią prawo ! To nie sa taśmy pana Stonogi, czy ponury sen. To ponad 1000 dokumentów to potwierdzających. Sprawa tak naprawdę licha i durna, bo wykazująca łamanie prawa przez 1 Powiatowego Urzędnika.. Ilość Obrońców jest bezgraniczna. Jesteśmy nie biznesmenami, a rodziną zwariowanych przewodników górskich. Nazywam się Bogusław Sarat, co robiłem ? Zostały resztki w google nie jestem anonimem. Mój tel to 721 764 744. Nie. Nie mam meila, ale mam dokumenty. kto z Państwa chciałby pomóc to proszę o kontakt. Nie byłem, nie jestem, ani nie chcę być członkiem żadnej Partii Politycznej. Chcemy z rodzina oddać do użytku ta chatę i prowadzić w niej działalność agroturystyczną. Posiada ona swój numer Ewidencyjny i Adres. To Czeremcha nr 1 kod 38-485 Jaśliska. Ale bywa tam tylko okresowo ktoś. Zainteresowanym istnieje możliwość podrzucenia przez czyjś adres internetowy zdjęć. Nie Należę do żadnej partii politycznej, ale jak widzę tych ludzi maszerujących w obronie demokracji to mi się rzygać chce.

~Maciej : Druga sprawa to Łemkowie nigdy nie pomagali banderowcom. Banderowcy napadali wioski, mordowali ludzi, również Łemków. Wiem co piszę, bo spędziłem wiele wieczorów przy opowiedziach mojej babci, która przeżyła tamte czasy…

~Klaps : Urodzilam sie i wychowalam sie w Bieszczadach w zyciu nie widzialam ani jednego lemka i nigdy nie widzaam kogos w takim stroju

~rozum masz ? do ~Klaps: Może się urodziłaś w 1990 roku…

~ogarnijcie się ludzie : Nędza do kwadratu. Jakby zdjęcia z Afryki równikowej. Rzeczywiście jest za czym tęsknić.

~:( do ~ogarnijcie się ludzie: Ty gnoju to tęsknisz do hamburgerów i pepsi ?

~bronek : Syćkie Panie uczciwe i prawe ludzie odchodzą, kultury ginom, a zostają na tym łez padole same złodzieje i oszusty !

~V : sami znawcy tematu….o zgrozo

~asa : Mój ojciec poszedł do wojska w 1947roku jako zołnierz z POBORU. Posłali go w Bieszczdy. Barł udział w ochronie cukrowni ,ludności Polskiej .Mówił mi tak ,że w ciągu dnia to byli spokojni rolnicy.Jak zapadł zmierzch zmieniali się w Potworów i bandytów. Najbardziej bał się tego ,że jak pójdzie na akcję lub zwiad to zostanie schytany …Bał się tego bardziej niż śmierci. Widział złapanych i okalelczonych żołnierzy. Był przerażony widokiem obciętych rąk ,nóg ,kastrowanych i okręcanych drutem kolegów których schwytano żywcem. Wtedy schował sobie 2-3 pociski . Jeśli mają mnie wziąć żywcem to WOLE SIĘ ZASTRZELIC. Tak Mówił .Przeżył jak sam mówi cudem. Został przydzielony do wojsk łączności i przestał chodzic na akcje bezpośrednie. Wielu kolegów nie przeżyło..

~Tyrion.L do ~asa: Mój śp. Dziadek w kampanii wrześniowej był internowany przez Sowietów za Sanem. . Zabrali oficerów a ich pędzili do granicy . Cudem przeżył nocleg w stodole kiedy Ukraińcy poder- żnęli 25 jego towarzyszy broni. Uszedł z życiem cudem z jednym kolegą bo ukryli się głęboko w sianie. Rano sowieci puścili wieś z dymem , mężczyzn rozstrzelali a kobiety i dzieci popędzili precz.

~dzidzius do ~Tyrion.L: Przynajmniej tyle dobrze to to co Sowieci z nimi rano zrobili.

~Horst do ~asa: To prawda,Nie mieli żadnych zahamowań/konwencji/ale były też takie jednostki które praly rezunów /banderowcow jak trzeba np,.pod Choceniem ,Birczą ,w rejonie Suchych rzek Cisną Olszanicą.

~. do ~asa: Ukraincy wiadomo – dzicz. Oni nie są cywilizowani. To brudne, niepiśmienne chłopstwo panszczyzniane. znają tylko agresję i bat. Nigdy niczego nie osiągnęli, gdyż agresja, rodzi agresję. Rosji nie podskoczą, tutaj jeśli spróbują również dostaną po głowie. Problemem jest V kolumna Ukrianców…

~art do ~asa: To prawda.Krewny znajomej też w tych latach odbywał służbę wojskową, też w Bieszczadach.Opowiadał to samo.

~ehh do ~asa: Mój był w oddziale wydzielonym LWP na trzeźwo nic nie potrafił opowiedzieć było to zbyt straszne Prawie do końca życia nie wyzbył sie nerwowego snu a nagle zbudzony sięgał pod poduszkę po bron …której nie miał w reku od wielu lat

~czyż nie tak do ~ehh: Czyli to „coś”, jakieś złe wspomnienia zostały w nim już na zawsze.

~M : Stepan Bandera bohaterem Watry Łemkowskiej

Przecierając ze zdumienia oczy przeczytałem w Dzienniku Polskim z dnia 20 lipca 2009, tekst Moniki Kowalczyk o Łemkowskiej Watrze, przemianowanej ostatnio na Święto Kultury Ukraińskiej, pod patronatem Prezydenta RP.

Łemkowie podobnie jak Huculi są grupą etniczną posiadającą własny język i kulturę, świadomą swojej odrębności od Ukraińców. Obecnie, podobnie jak łemko Nikifor, którego pomnik jako artysty ukraińskiego znajduje się we Lwowie, stali się Ukraińcami. Główną postacią trwającej trzy dni, XXVII Watry Łemkowskiej uczyniono Stepana Banderę, przywódcę Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w imieniu, której Ukraińska Powstańcza Armia dokonała ludobójstwa Polaków na Wołyniu oraz mordów Ukraińców, Żydów, Słowaków i Czechów.

Jak pisze autorka artykułu „W Zdyni przez trzy dni obowiązuje ukraiński” w czasie Watry jej uczestnicy nosili koszulki z wizerunkiem Bandery jak np. Igor Panas – matematyk, z zawodu fotograf, który przyjechał z Lwowa. Jest Ukraińcem, nie ma korzeni łemkowskich. Miał za to rodzinie banderowców, członków UPA. Jak mówi „mam pełne prawo nosić tę koszulkę, bo sercem jestem banderowcem”. Bohdan Pecuszok, w-ce prezes zarządu KGHM w Legnicy jest bardzo przywiązany do ukraińskich korzeni. Na Watrę przyjechał z małoletnimi synami. „Załóż koszulkę” – poucza dziewięcioletniego syna Maksyma, podczas modlitwy za ofiary akcji Wisła. Maksym pytany co wie o akcji Wisła odpowiada: „Polacy zabrali Ukraińców z gór do różnych miast”.

Warto zadać pytanie czy mały Maksym wie w jak strasznych okolicznościach Polacy, o ile uszli z życiem, opuszczali swoje domy na Wołyniu. Panu Pecuszokowi i autorce artykułu polecam obejrzenie filmu pt. „Było sobie miasteczko”, który pokazała TVP1 w dniu 12 lipca 2009. Jeden z narratorów, znany kompozytor – Krzesimir Dębski opowiada o tragicznych losach swojego ojca, zamordowanego przez ukraińskich nacjonalistów we wsi Kisielin na Wołyniu. Niepokojąca jest ewolucja z jaką łemkowskie święto przekształca się w imprezę nacjonalistów ukraińskich i kult Stepana Bandery. Można oczekiwać że za pieniądze polskich podatników pojawi się żądanie uczczenia Bandery pomnikiem, jakich wiele powstaje na zachodniej Ukrainie i we Lwowie. Na pewno można liczyć tutaj na poparcie tej inicjatywy przez wpływowego w-ce prezesa KGHM w Legnicy, p. Bohdana Pecuszoka.

W dniu 5 lipca 2009, na Jasnej Górze, również pod patronatem Prezydenta RP odbył się XV Światowy Zjazd Kresowian. W odczytanym w czasie Mszy Św. liście prezydenta do zgromadzonych, po raz pierwszy padło określenie ludobójstwo w odniesieniu do „wydarzeń” na Wołyniu. Przesłaniem homilii księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego było motto „nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”. Wiele rodzin boleje nad brakiem możliwości uczczenia pamięci pomordowanych z powodu trudności jakie stwarza strona ukraińska.

Kresowianie oczekują, że pan Prezydent zrewiduje swoje stanowisko w sprawie patronatu dla Watry Łemkowskiej, która stała się miejscem manifestowania skrajnego nacjonalizmu i osoby Stepana Bandery.

Marian Bielecki

~tak tylko… do ~M: Ruski gnojku, daremny twój trud w buntowaniu nas przeciwko Łemkom. Oni swoje już przeszli. My do nich nic nie mamy, a ja bardzo lubię jeździć (rowerem, motocyklem) w Beskid Niski.

~Ogniomistrz Kaleń do ~tak tylko…: Was się nie zbuntować bo jesteście jednymi z nich i dowodem na to , że akcje WISŁA , która zabrała bandytom zaplecze należy powtórzyć

~Sas do ~Ogniomistrz Kaleń: Zawsze mówiłem, że zamiast Akcji Wisła powinna być Akcja Jenisej. Hady łby podnoszą.

~IPN do ~tak tylko…: Mykoła, Ukraińcu nie podszywaj się pod Polaka bo zdradzają cię bluzgi i wyzwiska, jakoś sobie nie mogę przypomnieć o nabijanych na sztachety dzieciach Lemkowskich i rozrywanych końmi i przecinanych na pół Lemkowksich chłopach bo takie meczarnie były zarezerwowane TYLKO dla Lachów przez twoich pobratymnów

~tak tylko… do ~IPN: Ruski gnojku, ty nawet nie wiesz gdzie jest Beskid Niski. Cóż ja ci mogę powiedzieć? Cena baryłki ropy spadła do 34$. Jest pięknie 🙂

~Stary do ~tak tylko…: Faszystowski pomiocie bandery. Nie macie żadnych szans na zrealizowanie swych ukraińskich, ludobójczych planów. Wasze ludobójcze, banderowskie, faszystowskie projekty zostaną zniszczone razem z wami, sadystycznymi ludobójcami. Razem z korzeniami – obmierzły faszysto !

~Deckung! do ~tak tylko…: A co cię obchodzi cena ropy? Chyba tylko tyle, że paliwo tańsze, to kierowcy mają więcej drobnych na dmuchanie waszych dziewczyn przy drogach niższej kategorii.

~tak tylko… do ~IPN: Po tym was poznać, że wyzywacie nas od ukrów, Mykołów, banderowców. Ty się lepiej zajmij swoim portfelem. Dolar już po 73 ruble :):):)

~Stary do ~tak tylko…: Was banderowskich ukraińców, zwolenników torturowania i mordowania niewinnych i bezbronnych ludzi łatwo rozpoznać. Przeciw uzbrojonym i walecznym przeciwnikom – wy ukraińskie faszystowskie pomioty – macie zwykłego stracha. Wy – banderowscy pogrobowcy – wolicie mordować niewinnych i bezbronnych cywilów.

~olo do ~tak tylko…: nadchodzi czas aby ten twój bolszewicki twór zwany Ukrainą podzielić .Ziemie pooddawać jej prawowitym właścicielom. Obwody od Charkowa po Odessę,które bolszewik Lenin w 1922r oderwał od Rosjii i przyłączył do tworzonego przez siebie tworu zwanego USRR.Polskie województwa wszchodnie ,ktore bolszewik Stalin w wyniku napaści na Polskę w 1939r anektował i włączył do USRR.Zakarpacie ,Besaracię ziemie anektowane przez bolszewika Stalina w 1945r należy oddać Węgrom Słowakom. Krym ,który trepak Chruszczow bezprawie przyłączył do tego bolszewickiego tworu w 1954r już wrócił do swojego prawowitego właściciela. Twoje państwo chachle ma rację bytu ,ale w granicach z 1918r.Obecnie ten twór zwany Ukrainą z miesiąca na miesiąc idzie na dno .Po 1 stycznia 2016r będzie tonął jak siekiera gdyż nikt z zachodu nie pożyczy pieniędzy widząc jak już wam pożyczone zostały rozkradzione.

~kolo do ~tak tylko…: Sznuruj do siebie, masz już swoją samostijną. Von.

~sf do ~tak tylko…: prostaku ja jestem z tych okolic i wiem czym śmierdzi ta watra.

~Stary do ~tak tylko…: Ani trochę mnie nie dziwi, że wy do nich nic nie macie. To wy ukraińscy faszyści zniszczyliście Łemków i Bojków z premedytacją wplątując ich w swe ludobójcze plany. To prawda, że ponieśli oni konsekwencje nie swoich wyborów. Ale to wy ukraińscy ludobójcy jesteście za to odpowiedzialni. To wy ukraińscy banderowscy ludobójcy i faszyści jesteście winni zniszczenia Bojków i Łemków. Szkoda ludzi. Ale wy jeszcze za to zapłacicie. zwiń

~Stary do ~dziadek z broszką: Ukraińskiego, banderowskiego, faszystowskiego chama nie stać na argumenty. Jeśli ukraiński ludobójca nie może „ryzaty”, to próbuje obrażać. Próbuje. Jako banderowski pomiot, nie wiesz, że aby skutecznie obrazić trzeba mieć honor i godność. Te przymioty są całkowicie obce banderowskiej swołoczy do której należysz. Dlatego twoje psie, ukraińskie szczekanie kompletnie mnie nie obchodzi. Zapchlone, owrzodzone, głodne, ukraińskie, banderowskie, szczenięta szczekają a człowiek idzie dalej. Olewam cię faszystowski degeneracie.

~Stary do ~:): Tak cię martwi cena ropy, banderowski rizunie ? Nie bój nic. Nie takie cieniasy bezskutecznie próbowały zaszkodzić Wielkiej Rosji, której stóp nie jesteś godzien lizać. Jeszcze nikomu się nie udało i nigdy się nie uda. Lepiej pomyśl o swoich krajanach, krwiożerczych, morderczych, zdegenerowanych upadlińcach, którzy już dzisiaj głodują i skamlą o pomoc. Wy upadlińcy potraficie tylko krzywdzić, torturować i mordować bezbronnych, niewinnych cywilów. Pracować uczciwie nie umiecie, hajdamacka, bandycka hołoto. Szykuj się na rozliczenie banderowski rizunie.

~c do ~Stary: Amen. Panie Bracie. Tzw. ‚Ukraińcy’ potrafią tylko rezać bezbronnych, kraść i uprawiać prostytucję. W ogóle Ukraina wywodzi się od słowa ‚ ukraść’.

~kizior do ~c: Widzę, że tu piszą same ruskie trolle, nawzajem liżące się po ch…ach.

~Deckung! do ~dziadek z broszką: Rąk po sikaniu nie myjesz, boś ukrainiec.

~Lemko do ~M: Zapewne dotyczy to Watry w Żdyni. Uważam,że Ukraińcom nic do łemkowskiej watry chyba ,że tak jak i Polacy chcą być gośćmi i zapoznać się kulturą łemkowską .Ukraincy chcieli i chcą zawłaszczyć sobie Łemków ikorzystają z każdej ku temu sposobności.Proszę nie mieszać Łemków z Ukraińcami

~turysta do ~Lemko: Zaraz,zaraz,przecież u Hrynia była sotnia Lemków,bardzo ,,waleczna”,szczególnie członkowie bezpieky,znani mordercy niewinnch polskich cywilów.A wiem to nie z opowiadań Polaków,tylko z książki o tym potworze ,,Zima w bunkrze”wydanej przez rodzine tego bydlaka.Książkę kupiłem na keremeszu łemkowskim w Olchowcu,takich kwiatuszków banderowskich było tam na pęczki,moja noga już tam nie stanie,za dużo sympatyków rezunów na tych spędach.Kto to finansuje?

~abramakabra do ~turysta: Z tym niby masowym udziałem to nie za bardzo.
http://lemkowyna.blogspot.com

~tak tylko… do ~turysta: Sotnia łemkowska była i owszem. Tylko, że było w niej o ile pamiętam 7, czy 8 Łemków. Reszta to przybysze z Ukrainy. Akcja propagandowa UPA wśród Łemków nie powiodła się. „Akcja Wisła ” objęła Łemków, ale na zasadzie żeby dmuchać na zimne…

~sotenny janko do ~tak tylko…: widac ze mamy tutaj do czynienia z dyletantami ,powstaly kurenie stricte lemkowskie skladajace sie z samych lemkow sotnie -myrona ,stacha ,chrina ,bira ,brodycza ,smyrnego ,lastiwki ,burlaky,,,etc ,,,,

~nadir do ~sotenny janko: Historycy mający dostęp do starych dokumentów mają problemy z ustaleniem składu poszczególnych oddziałów, A tu proszę, taki specjalista się objawił. To nie jest takie proste jak ci się wydaje. Zacznij od lektury choćby tego: http://www.beskid-niski.pl

~sotenny janko do ~nadir: dziadek moj myron w sotni stiaha sluzyl a ojciec moj jako 16 letni chlopak razem z bratem czyli moim wujem w sotni smyrnego walczyli,,,znam doklade relacje o skladch etnicznych podanych tutaj sotni,,

~mack do ~sotenny janko: czym się chwalisz

~asad do ~sotenny janko: Słowo „walczyli” jest tu nadużyciem! Słowo „mordowali” jest jak najbardziej na miejscu…

~Tyrion.L do ~turysta: Kiedyś Siemoniak

~JJT do ~M: A ten Pacuszok to jest wiceprezesem za rządów PO /co by mnie nie dziwiło/ lub za obecnych rządów PISu. Platforma oszustów ma w swoich szeregach bardzo dużo Ukraińców. Polacy to durny naród . Wybierają partię w której aż się roi
od Ukraińców np Sycz, Siemoniak.

~Apasz do ~JJT: Kiedyś byli Żydzi, Ruscy, Niemcy teraz widzę że i Ukraińcy odpowiedzialni są za wszelkie zło jakie nawiedza ten kraj. Oj biedna ta Polska że tak wszystkie narody świata się uwzięły na ten kraj.Dobrze że ci prawdziwi Polacy są niczemu winni.

~1 do ~M: Dlaczego cudzoziemiec, w dodatku głupszy, gorszy od nas – Polaków jakiś Pecuszok jest w KGHM-ie ? Przecież ma swój kraj – Ukrainę, niech wraca tam. Tu dla tych Rusków miejsca nie ma.

~Apasz do ~M: Wojna Polsko-Polska w najlepsze trwa.Ruskie pomioty kontra Ukraińskie gnojki co się stało z tym narodem.

~. do ~Apasz: Ruskie pomioty = ukraińskie gnojki.

~Jakub do ~M: Dokładnie. Trzeba odróżniać Łemków od banderowskiej czerni

~Leszek10000 : Bez wsparcia Moskwy UPA byłaby niczym. Ruskim ich działalność idealnie pasowała. Dzięki nim mogli osłabić Polskę, odwrócić uwagę ludzi od tego co robiła władza komunistyczna. Jak się komuna umocniła to UPA przestała być potrzebna. Banderę i innych zlikwidowali. Udało im się wbić klin pomiędzy Polskę i Ukrainę. Teraz to wykorzystują i nienawiść podsycają. Na tym forum również.

~Marcin do ~Leszek10000: Co Ty bredzisz ??? Jaki kij między Polskę a Ukrainę ??? Ukraińcy od zawsze nienawidzili Polaków- kompleks niższości .I nie rób z ukropów ofiar propagandy sowieckiej czy niemieckiej . Chcieli wyżynać Polaków- bo nas szczerze od pokoleń po wsze czasy nienawidzą. Zapytaj kogoś z Wołynia ,Bieszczad dzięki komu przeżyli tą żeś , oni Ci odpowiedzą !!!

~Janek z B do ~Marcin: Logiczne ze was Ukraincy nienawidza.Sa prawoslawni i maja inny jezyk.Polacy sila ich nawracali na katolicyzm i zamykali im ukrainskie szkoly.Polonizowali ich po prostu.

~nadir do ~Janek z B: To raczej uciekinierzy z Korony się zruszczyli a teraz strugają bardziej rusińskich od samych Rusinów. Są prawosławni? To chyba ci po Kozakach w carskiej służbie. Reszta to Grekokatolicy.

~Janek z B do ~nadir: Ruś Kijowska – okres w historii Rusi trwający umownie od 862 do 1240 roku. Rok 862, w którym wódz Waregów Ruryk przybył do Nowogrodu Wielkiego, to symboliczna data powstania państwa ruskiego. W 882 roku książę nowogrodzki Oleg Mądry doprowadził do powstania wczesnofeudalnego państwa we wschodniej Europie ze stolicą w Kijowie, istniejącego do 1169 roku.Jak to ruskie panstwo powstawalo to Mieszko skakal jeszcze po drzewach, A wiesz co to grekokatolicy? zbiorcza nazwa Kościołów (Cerkwi) katolickich tradycji wschodniej. Określenie „greckokatolicki”, często błędnie pisane – „grekokatolicki”, pozwala odróżnić je od innych tradycji katolickich – przede wszystkim od rytu „łacińskiego”. Kościoły greckokatolickie należą do Katolickich Kościołów wschodnich, będąc jednocześnie częścią Kościoła katolickiego. Państwo dokonywało burzenia świątyń na skalę masową, w ciągu zaledwie dwóch miesięcy spotkało to 127 cerkwi, kaplic, domów modlitwy. Akcja burzenia cerkwi na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu w 1938 roku była częścią szerszego procesu, tzw. akcji polonizacyjno-rewindykacyjnej, która trwała od końca 1937 roku do lata 1939 roku. Celem tej akcji była zmiana oblicza wyznaniowego i kulturowego tych ziem i zmuszenie ukraińskiej ludności prawosławnej do przejścia na katolicyzm i przyjęcia kultury polskiej. ha,ha,ha…

~Marcin do ~Janek z B: Może i mają powody…. Ale to co oni wyprawiali na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie można niczym wytłumaczyć , ani nienawiścią ni walką o wolność . Zachowywali się jak zdziczałe hordy nawet nie psów – bo bym psy tym porównaniem obraził , jedyne co się nasuwa to hieny , one zjadają ofiary na żywca .

~pavlo do ~Marcin: nie wrzucac lemkow do wolynskiego wora inne lata i nie te sotnie,,,,

~Marcin do ~pavlo: Ja tu nie piszę o Łemkach , tylko niejaki Leszek10000 twierdził że biednych ukraińców napuścili na Polaków Rosjanie i wywiązała się dyskusja , ale nie o Łemkach.

~ty licz : O ile wsie były często lokowane na prawie wołoskim i osiedlali się tam ludzie wędrujący wzdłuż łuku Karpat, to w miasteczkach i co większych wsiach mieliśmy inne ciekawe zjawisko – Głuchoniemcy. Czy czasem zastanawiało was skąd w tym regionie tylu Preisnerów, Preiznerów, Praiznarów, Keizarów, Lempartów, Zeidlów, Zajdlów, Rejchlów, Rajchli. Skąd te Szymbarki,Frysztaki, Albigowe?

~Goral : I cale szczescie bo to nie Polacy i tylko knuli przeciw nam

~ty licz do ~Goral: Wszyscy przeciw tym biednym „prawdziwym Polakom” knują. Potomkowie przesiedleńców zza Buga, Ślązacy, Kurpiowie, Kaszubi, Mazurzy, Tatarzy. Gdyby nie ten Goralenvolk, to może by można tych Podhalan za sól polskości uznać 😉

~genek : Ile jeszcze tej promocji ? Ile takich podobnych, dotyczących dawnych mniejszości artykułów, pisze się w portalach niemieckich ? NIC ! Bo nawet na lekcjach historii uczą się wyłącznie o tym, jakie wielkie były Niemcy i że w zasadzie były tylko Niemcy i reszta nie miała znaczenia.

~ten co wie : Debil bez szkoły pisał tytuł. Bieszczady są częścią Beskidów debilu, chociaż pewnie i tak nie zrozumiesz o co chodzi.

~szybki ptak : wiem też ,że w Bieszczadach były mordowane całe wioski ukraińskie przez Polaków,to samo na Pogórzu Dynowskim się działo .ja nie jestem Ukraińcem tylko z dziada i pradziada Polakiem. nic by się na terenie obecnej Polski nie działo ,gdyby Polacy nie wzięli odwetu za wydarzenia na Ukrainie. i tak na terenie Polski były zabijane kobiety i dzieci ukraińskie.do dzisiaj niektóre studnie są zakopane zwłokami ludności ukraińskiej. i aj mam się czuć Polakiem ,bo na terenie Polski były mordowane kobiety i dzieci ukraińskie? słabo mi się robi na są myśl. i tego uczyła religia chrześcijańska jednych i drugich?

~nie kłąm trollu do ~szybki ptak: petro, gdzie i kiedy, konkrety !!!

~Baba z miasta do ~szybki ptak: Może poczytaj sobie o Mucznem, o Baligrodzie, o Jasielu, dobrze? A kim był według ciebie działający w Bieszczadach Chriń? Dobroczyńcą?

~axs do ~szybki ptak: I w ramach tych przeciwdziałań wymordowały Polaków w Mucznem, Baligrodzie i Birczy i Serednie ? banderowskie bajki. Upowcy powinni zdychać w męczarniach za zbrodnie których dokonali i nigdy nie wyjśc z dna piekieł jeśli tylko istnieją. Każdy banderowiec był Ukraińcem. Bojko, Łemko bez znaczenia jesli tylko wspierali zbrodniarzy jak zbrodniarze powinni być potraktowani a nie wywiezieni i jeszcze dostali domy na zachodzie i północy Polski.

~szybki ptak do ~axs: siejesz nienawiścią i jadem katolickim. przyjrzałem się jak mieszkają Ukraińcy dzisiaj i Polacy i jaki stosunek mają do ludzi. tyle chamstwa i złodziejstwa ile drzemie w miejscowych Polakach to nie doszukałem się w Ukraińcach.

~gość do ~szybki ptak: Masz racje,każdy ukrop to anioł.Niech was piekło pochłonie zarazo ukrainska za wasze zbrodnie.Wy chachłackie gady macie czelnosc przyjeżdżać do Polski i skamleć o pomoc,a poszli wy w czortu.Nikt tego przeklętego narodu nie
zaprasza do siebie a mimo to pchają się jak wszy.

~szybki ptak do ~gość: nikt nigdy z mojej rodziny nie był Ukraińcem,,Łemkiem ani Bojkiem. ja jestem z dziada pradziada Polakiem i lubię obiektywna prawdę ,więc licz się smyku ze słowami.

~Z do ~szybki ptak: to znaczy że jesteś zdrajcą Polski a twoi przodkowie przewracają się w grobach !

~szybki ptak do ~axs: ty pewnie jesteś potomkiem tych ,którzy rabowali rodziny ukraińskie po wojnie? myślisz ,że ludzie pozwolą się rabować i okradać bez końca? wszystko ma swoje granice wytrzymałości tym bardziej jak głód zaglądał w oczy i nagle pojawiają się polskie bandy z karabinami i na potęgę rabują ukraiń…

~Z do ~szybki ptak: no i ukropku sam się wydałeś że tylko podszywasz się pod Polaka !

~szybki ptak do ~Z: nie jesteś obiektywny ,tylko stoisz po stronie polskich złodziei i zbrodniarzy. najmij się do policji. ja nie chcę mieć nic wspólnego, z polskimi złodziejami i zbrodniarzami, bo nie przystaję do nacji złodziei i zbrodniarzy-sumienie mi nie pozwala.

~Baba z miasta do ~szybki ptak: Wiem o przypadku ataku Wojska Polskiego na wioskę Zawadka Morochowska. To rzeczywiście był odwet za zasadzkę i bestialskie wymordowanie żołnierzy WOP w Jasielu. Za to parę lat temu w szpitalu starsza kobieta opowiedziała mi, że miała starszą siostrę. Matka pojedynczo przeprowadzała krowy przez San, bo była wysoka woda, a ośmioletnia dziewczynka została z pozostałymi krowami. Wyszło z lasu kilku banderowców i gwałcili ją po kolei, a na koniec poderżnęli gardło, zanim ktokolwiek zdążył z pomocą. Z dzieciństwa w Komańczy pamiętam też pijanego Ukraińca odgrażającego się, że jeszcze wrócą czasy, gdy Lachów rizał. To tak a propos tych prześladowanych za nic Ukraińców…

~szybki ptak do ~Baba z miasta: to musiała ich znać jak ją zabili. ja nie twierdzę ,że wina jest tylko po jednej stronie. zawsze jest przyczyna i skutek albo skutek i przyczyna. ale faktem są grabieże wiosek ukraińskich przez polskie bandy. to było zjawisko nagminne, rabowanie wiosek ukraińskich. a dlaczego były mordowane kobiety i dzieci ukraińskie? każdy przemyślany mord jest poniżej godności człowieka.

~ot i do ~szybki ptak: Tak samo można zapytać dlaczego zabijano dzieci, kobiety, stare babcie i staruszków z polskich miejscowości na kresach? Co oni mieli za winy? Żadne, ot urodzili się i sobie żyli, do pewnego momentu. To byli zwykli, prości ludzie, biedni, trudniący się zwykłym rolnictwem. Nie mieli nic wspólnego z bronią.

~szybki ptak do ~ot i : a widzisz, na kresach ale nie w Polsce. tu był spokój i nie trzeba było zaczynać siać bezprawia i wojny. Ukraińcy w granicach powojennej Polski nie ponosili odpowiedzialności za zbrodnie na Wołyniu. więc nie możesz mieć pretensji ,że potem w odwecie za działanie polskich band na terenie powojennej Polski działało UPA, broniąc swoich obywateli. to była rola Państwa Polskiego,bronić Ukraińców przed polskimi bandami i byłby spokój bez mordów. ale jak się chciało brać odwet na niewinnych Ukraińcach, to się trzeba było liczyć ze skutkami oporu ze strony UPA.

~obserwator ptaków do ~szybki ptak: Widziałem kiedyś szybkiego ptaka… niestety był martwy. Zabiła go głupota i pycha. Nie dojrzał ściany.

~szybki ptak do ~obserwator ptaków: weź się zaobrączkuj, to cię może Orzeł nie sięgnie w locie.

~ot i do ~szybki ptak: Nie odpisuj mi już więcej. Szkoda czasu, bo nie możemy nawet wymienić się obiektywnie argumentami. Dalsze nasze pisanie jest bezcelowe. Nie rozumiesz pewnych spraw, nie zrozumiesz, bo nie chcesz.

~. do ~ot i: Jest Ukrem. Oni mają zbyt niskie IQ aby zrozumieć, że rzeź etniczna do niczego nie prowadzi. Dlatego żyją jak żyją

~szybki ptak do ~ot i: bo ja nie jestem patriotą ,a tym bardziej idiotą. natomiast wam pseudo Polakom jest potrzebny bat na zad, żebyście już nigdy więcej nie zaczynali z ludźmi, bo zawsze wtedy oberwiecie ,a potem głośno płaczecie wypaczając fakty historyczne.

~ot i do ~szybki ptak: Przecież do cholery napisałem ci wyraźnie żebyś już więcej do mnie nie pisał. Nie pojmujesz? Przykleiłeś się?

~jaremi do ~szybki ptak: Na pohybel z toba banderowcu.

~/ do ~szybki ptak: Masz swój kraj. Ukrainę. Tam jest teraz demokracja. Wracaj do siebie. Oddaj polski paszport, na który nie zasłużyłeś, zapłac odszkodowanie za zbrodnie Upainców i wracaj do swojego kraju. Polakiem nie nigdy nie będziesz.

~szybki ptak do ~ot i : kiedyś czytałem wywiad z rodowitym Ukraińcem z kresów ,który żył w tych czasach. nie umniejszał zbrodni popełnionych na Ukrainie na kobietach , dzieciach i mężczyznach. winą za te zbrodnie obarczył kler prawosławny. słyszał na własne uszy nawoływania w cerkwi do mordowania i widział na własne oczy pomordowanych Polaków i Ukraińców, którzy nie chcieli brać udziału w pogromie Polaków. jego ojciec wraz z bratem rodowici Ukraińcy zginęli z rąk nacjonalistów Ukraińskich za zachowywanie postawy neutralnej. sam bohater udzielonego wywiadu musiał się ratować ucieczką z rodzinnych stron w głąb kraju.

~Baba z miasta do ~szybki ptak: Czy ty chcesz się licytować na ilość trupów, czy na okrucieństwo? ,Zapewniam cię, że zwłaszcza w tym drugim nikt Ukraińców nie przebije! Może poczytaj sobie do czego wzywał swoich rodaków Bandera i np. Dmytro Klaczkiwskij z Wołynia. A powiedzenie „bude wilna Ukraina kudy lacka krow po kolina” mówi ci coś, czy może przyjaciele nie powtórzyli ci swego ulubionego, wojennego hasełka?

~szybki ptak do ~Baba z miasta: ale co mają zbrodnie popełnione na Ukrainie do terenów powojennej Polski? rzucasz się ja baba w ukropie. rozumiesz ,że tutaj byłby spokój ,gdyby nie te polskie partyzanckie rabujące Ukraińców bandy? nie może być tak ,że za zbrodnie popełnione gdzie indziej, obarcza się odpowiedzialnością kogoś innego ,tylko dlatego że ma taka samą narodowość. to jest bezprawie. a bezprawie rodzi bezprawie albo odwet.

~Baba z miasta do ~szybki ptak: Usiłujesz mi wmówić, że np. Chriń i Stiach, działający w Polsce po zakończeniu wojny tylko bronili swoich przed grabieżą, a nie chcieli żadnej Samostijnej na terenach „oczyszczonych” z Polaków? Czy ty naprawdę jesteś tak naiwny, czy tylko udajesz?

~szybki ptak do ~Baba z miasta: niewiasto, ja Ci nic nie usiłuję wmówić. masz swój rozum ,nabierzesz jeszcze wnikliwości, to zaczniesz inaczej postrzegać. wniosek jest jeden: byli rabowani po wojnie na terenie powojennej Polski,Ukraińcy oraz byli zabijani cywile ukraińscy jak kobiety dzieci i mężczyźni. w oparciu o fakt mordów na cywilnej ludności ukraińskiej upada cała propaganda na temat UPA. to nie wiesz o tym, że w Dynowie lub koło Dynowa cała stodoła zapełniona ludnością cywilną plus pop,została spalona przez Polaków? do dzisiaj starzy Polacy, jeszcze żyjący, zastanawiają się, komu to było potrzebne?

~asad do ~szybki ptak: Kłamiesz!!! Mordowaliście już w 39 na niespotykaną skale wycofujące się oddziały we śnie zdradziecko!

~szybki ptak do ~asad: a nie uważasz za dziwne ,że w czasie wojny ludność Ukraińska na terenie dzisiejszej Polski powojennej siedziała cicho i spokojnie? co takiego musiało się stać ,że podjęli walkę z Polakami po wojnie? przecież z góry byli na przegranej pozycji? już dalej nie wymyślaj.

~Stary do ~szybki ptak: Było nie zaczynać ! Zaczęliście upadlińskie rizuny to mieliście należna odpłatę.

~szybki ptak do ~Stary: nie wyciągasz wniosków. popełnisz ten sam bład ,którzy popełnili mordercy ukraińskiej ludności cywilnej, w tym kobiet ,dzieci oraz mężczyn. i myślisz ,że będziesz normalny po dokonaniu zbrodni?

~roman do ~szybki ptak: A co im zrobiła zwykła kobieta ze wsi? Była wysoko w ciąży. Napadli na wioskę, a jej rozcięli brzuch i wyciągnęli to dziecko – płód? Co , nie było tak? To są może wymysły z książek? Ludność cywilna była zabijana, mordowana i torturowana za nic. Zaraz pewnie wymyślisz niby to argumenty, ale nic z tego, nikt ich nie kupi.

~szybki ptak do ~roman: może i tak było ,ja tego nie kwestionuję. jednak zaczęli po drugiej wojnie światowej na terenie Bieszczad i Pogórza Dynowskiego ,rabować i zabijać Polacy, przy udziale polskich władz i wojska, a nie Ukraińcy.to polskie cywilne bandy zaczęły po drugiej wojnie na tych terenach rabować ,grabić i zabijać ludność cywilną, i stąd wzięły się działania UPA w odwecie na polski bandytyzm.

~Obywatel Polski do ~szybki ptak: Składam zawiadomienie o przestępstwie popełnionym przez Pana z art. 133KK. Tezy przez Pana głoszone ewidentnie mieszczą się w definicji „kłamstwa oświęcimskiego”. Składam do Prokuratury Warszawa Śródmieście z uwagi na niemożność ustalenia właściwości chyba że Pan pomoże i ułatwi udostępniając właściwą Prokuraturę. Do zobaczenia na sali sądowej…

~~ do ~szybki ptak: Ty pomiocie dalej swoje.

~Tyrion.L do ~szybki ptak: Ty masz sumienie?

~dzięki do ~Tyrion.L: Też go o to samo chciałem zapytać.

~Guti do ~szybki ptak: banderowski pomiot tfu.

~XcX do ~szybki ptak: brzmi to wiarygodnie, niestety

~XcX do ~XcX: nic tu wasze minusowanie nie da , prawda i tak ujrzy prawdę, jestem tego pewien a jego post ma ręce i nogi, bo mniejszość w morzu polackości nie chwyta za broń od tak bez powodu, musi być skrajnie zdeterminowana, na Wołyniu była inna sytuacja, tak się durzyli nacjonalizmem i poczuciem siły

~Adam do ~szybki ptak: No i to jest dowód, że nie może być przyjaźni między wami Ukraińcami banderowskimi, a nami Polakami. Macie zupełnie inne spojrzenie na kwestie historyczne, wspieracie banderowską myśl historyczną. Dlatego żądam od władz Polski aby się wycofały z jakiejkolwiek współpracy z wami

~szybki ptak do ~Adam: ja wam złą przyszłość wróże ,bo jesteście tak samo zakłamani jak katolicka religia w Polsce i pedofile w jej szeregach sprawujący urzędy księży. napiszcie jeszcze swoja katolicką wersję biblii i wpiszcie tam ,że Maria była wieczną dziewicą i że z ciałem do nieba poszła lub została zabrana. to są tego typu przekłamania historyczne z waszej strony. zwiń

~asad do ~szybki ptak: 133 w zbiegu ze 196KK. Do zobaczenia…

~szybki ptak do ~asad: a ja myślę ,że wy w końcu będziecie jako państwo odpowiadać za rabunki i mordy na cywilnej ludności ukraińskiej po drugiej wojnie światowej. a straszyć to sobie możesz babcię bocianami ty smyku jeden.

~Adam do ~szybki ptak: Dodam, że tak antypolskiego, zakłamanego wpisu dawno nie czytałem. To mógł napisać tylko ktoś kto nie jest Polakiem albo naczytał się Olgi Tokarczuk lub Bandery

~szybki ptak do ~Adam: chłoptasiu, porozmawiaj sobie z ludźmi na Podkarpaciu to ci powiedzą kto zaczął i kto rabował i czyje to bandy były. w każdej polskiej wsi i miasteczku co najmniej po kilka band, od 2-3 lub więcej z karabinami, rabującymi Ukraińców po drugiej wojnie światowej, a wy chcecie wypaczyć fakty historyczne ,które znali i znają starzy ludzie? niedługo umrą i będziecie mogli krzyczeć jak to UPA was mordowało, ale pomijacie fakt taki, że UPA robiła to w odwecie na zbrodnicze działania polskie.

~kombatant KBW do ~szybki ptak: Według mnie, to te polskie ,,bandy”jak to określiłeś Mykoła,za mało wytłukły tych parszywców ukrainskich,tam nie powinien zostać kamień na kamieniu.A tak ,mamy teraz takie niedopałki akcji Wisła,jak ty,które smrodzą na forum .

~szybki ptak do ~kombatant KBW: byłeś w szeregach komunistycznych oprawców i nazywasz siebie kombatantem? w imię popełnionych reżimowych mordów na ludziach?

~Tyrion.L do ~szybki ptak: Czyścili nasz kraj z bandyctwa . Widać , ze za mało, chachle bezczelny

~kombatant KBW do ~szybki ptak: Bo jestem kombatantem,tłukliśmy bydło upowskie aż iskry leciały,nie było zmiłuj się.

~szybki ptak do ~kombatant KBW: nie jest mi cię żal ,bo nie potrafisz myśleć samodzielnie. i co, do nieba za popełnione zbrodnie na ludziach, pójdziesz? wrócisz do prochu ziemi i koniec twojej roli w kształtowaniu ziemi.

~MJ : Do osoby podpisującej się jako „szybki ptak” : człowieku, twoja zajadłość cię zdradza – jesteś upaińcem. Nie Ukraińcem, bo ci bywają w porządku, ale postbanderowską, upowską swołoczą jesteś! Więcej – jeśli do tego z pochodzenia jesteś Polakiem (w co bardzo wątpię) – to jesteś zaprzańcem! Nie wypisuj bredni o jakichś herbatach, którymi rzekomo kajające się Ukrainki częstowały Polaków! to jakieś kompletne bzdury! mój krewny zginął na Wołyniu 1943 roku, okrutnie zabity przez kobiety właśnie. Do dziś nie znamy jego grobu, nie ma też tam żadnego upamiętnienia jego oraz innych ofiar upowskich morderców. Zgadnij upowcu dlaczego?? Kiedy rodzina szukała jego grobu, spotkała się z wrogością i nienawiścią miejscowych. Jakoś nikt ich herbatą nie częstował. Więc upowcu szybki ptaku leć na tę swoja Ukraine i nie wracaj.

~szybki ptak do ~MJ: jesteś bezczelnym typem nazywając mnie ubowcem .ja mówię o czymś innym ,ty o czymś innym ,odważny człowieku podpisujący się MJ. co mnie Wołyń obchodzi? guzik mnie to obchodzi co tam miałeś. mnie interesują fakty historyczne na ziemiach Polski powojennej ,a nie ich wypaczanie, bo faktów wypaczyć nie da się. będziesz mieszał zbrodnie wołyńskie ze zbrodniami Polaków na Ukraińcach w powojennej Polsce, bo tak ci wygodniej?

~szybki ptak do ~MJ: a co do herbaty, to sobie filmy na YouTube pooglądaj z pielgrzymek Polaków do miejsc kaźni na Ukrainie. taka scena jest ujęta na jednym z tych filmów, opowiadana przez kogoś z polskiej pielgrzymki.

~Ivette : Moi rodzice nie dożyli oddania sprawiedliwości Łemkom których wysiedlano przemocą. Nie pozwolono im nawet zebrać plonów z pola. Akcja „Wisła” to tylko jedna z akcji. W 1945 r wypędzano grabiono mordowano Łemków i robili to sąsiedzi z polskich wiosek. A tak wogóle to nie łudźmy się bajeczkami o sielance sprzed wojny. Takie zdarzenia nie powstają bez przyczyny.. Tak na marginesie.do wielu wsi łemkowskich oddziały UPA nigdy nie dotarły ale trzeba było pozbyć się „tych Ukraińców” i zagarnąć ich dobytek. Do wioski mojej mamy UPA nie dotarło na pewno. Wioskę ojca spacyfikowali Polacy

~dos : Widać patologia polska z byle tematu obraca go politycznie. Przez takich ludzi w Polsce nigdy nie będzie dobrze.

~szybki ptak do ~dos: żyjesz w czasach ,że nie będzie nigdy dobrze, w żadnym kraju w tej chwili na ziemi. jeszcze na chrześcijan spadnie cios w postaci likwidacji ich religii przez ONZ i inne zaangażowane w tym państwa. dokument to likwidacji wszystkich religii na świecie jest złożony w ONZ ,tylko jeszcze nie głosowany. prawie 30 lat tam leży. kwestia tylko podjęcia głosowania nad nim. na razie są skandale pedofilskie religii katolickiej, i niemożliwość pozwania Watykanu i papieża przez ofiary księży pedofilów, których działania ukrywał Watykan. Ratzinger wiedział co robi ,że się wycofuje, bo znalazł się na wierzchołku góry lodowej ,a Franciszek w tej chwili, to robi taki pic na wodę. dalej ofiary gwałtów i pedofilii księży nie mogą pozwać Watykanu i papieża.

~andrew : Nie wrzucajcie Łemków do jednego wora z ukraincami! To nie to samo!

~marek : stronę opanowała tak zwana partia zmiana założona przez agentów putinowskiego gru i innch zbrodniczych organizacji

~grawer : ..wyborcy Pisu.

~dość rozxdawnictwa dla morderców : Dziwi mnie szeroki gest w rozdawnictwie publicznych pieniędzy przez naszych polityków. Komorowski powiózł 100 mln Eu „kredytu”, Ukraińcy napluli mu w zamian w twarz robiąc z siepaczy UPA bohaterów narodowych, Kopaczowa następne 100 mln Eu, też w formie „kredytu”. Duda obiecał uruchomienie linii kredytowej w wysokości 4 mld zł. Podstawowe pytanie, czy znajdujące się w rozsypce państwo ukraińskie jest w stanie te wszystkie kredyty spłacić? Leży tam wszystko, począwszy od gospodarki, na strukturach państwowych skończywszy. Jak długo będziemy realizować politykę USA w Europie Wschodniej? Będziemy przyjaciółmi Ukraińców, dopóki nasi politycy nie zakręcą kurka z dopływem gotówki, powszechnie zwanym „linią kredytową

~tak wyglądja mordercy do ~dość rozxdawnictwa dla morderców: ojcowie i bracia tych kobiet mordowali Polaków nie tylko na Wołyniu!! Marek Hłasko w swym opowiadaniu „Drugie zabicie psa” (Kultura Nr 1-2 1965, Paryż) pisze: „…I nie uwierzyłaby chyba również i w to, że widziałem w czterdziestym czwartym roku w Warszawie, jak sześciu Ukraińców zgwałciło jedną dziewczynę z naszego domu a potem wyjęli jej oczy łyżką do herbaty; i śmieli się przy tym i dowcipkowali…”.

~tak tylko… do ~tak wyglądja mordercy: Ruski trollu, od …rdol się od Łemków. Oni nie mają nic wspólnego z UPA.

~przywołanie do porządku do ~tak tylko…: odrobinę kultury, Mykoła nie jesteś u siebie….

~tak tylko… do ~przywołanie do porządku: Ruski gnojku moja rodzina od wieków mieszka w Warszawie. Jak chcesz możemy się spotkać, tylko nie wiem czy dojedziesz z Rosji 🙂

~dość zasmradzania Polski przez upadlińców do ~tak tylko…: Ukraińcu nie szczekaj bo cię wywieziemy w kagańcu do twoich upadlińców na samositjną

~ktos do ~tak wyglądja mordercy: I tutaj Hlasko sie myli. W pacyfikacji Powstania Warszawskiego brala udzial Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Ludowa – RONA pod dowodztwem Rosjanina – Bronisława W. Kaminskiego. Z niewiadomych powodow powszechnie uwaza sie tych bandytow za Ukraincow.

~Syrena do ~ktos: Nie tylko RONA mordowała w Warszawie ale także pułk policji ukraińskiej i oni byli szczególnymi sadystami zwłaszcza na Woli.

~IPN do ~ktos: Dmytro miej odwagę podpisać się swoim ukraińskim imieniem a najlepiej nazwiskiem bo inaczej jesteś kłamcą powstanców w Warszawie zabijali Ukraińcy z SS Galizien czyli po waszemu SS Haliczyna nie kłam ordynarnie

~nadir do ~IPN: Tu masz tekst ze strony IPN. Przestań bredzić, bo jesteś w błędzie.
„Jeszcze bardziej złożona jest sprawa udziału Ukraińców w tłumieniu Powstania Warszawskiego. Jak pokazały badania Ryszarda Torzeckiego i Andrzeja A. Zięby, w czasie Powstania nie było w Warszawie zwartych jednostek SS „Hałyczyna”. Zbrodnie przypisywane oddziałom ukraińskim popełniły inne oddziały, w tym m.in. brygada Bronisława Kamińskiego, formacja złożona z obywateli ZSRR, walczących po stronie niemieckiej. Pomyłka wzięła się stąd, iż warszawiacy, w dużej mierze pod wpływem informacji o pogromach dokonywanych na Wołyniu przez UPA, wszystkie cudzoziemskie jednostki walczące po stronie Niemiec określali jako ukraińskie. Przeciwko powstańcom Niemcy skierowali natomiast dwie kompanie (zapewne około 300 ludzi) Ukraińskiego Legionu Samoobrony (ULS), które walczyły na Powiślu we wrześniu 1944 r. W marcu 1945 r. ULS włączono w skład dywizji SS „Hałyczyna”. Czy jednak w skład Legionu wchodziły w tym czasie wspomniane dwie kompanie, tego nie wiadomo.”

~Ukrze nie kłam do ~nadir: Mykoła nie kłam W IPN jest sporo Ukraińców choćby niejaki Motyka twój rodak ale są też uczciwi historycy i tych zacytuj

~nadir do ~Ukrze nie kłam: Ty pogrzeb w swoich genach, zobaczymy czy tam ktoś ze Złotej Ordy się nie zaplątał. O moje się nie martw kto mój rodak a kto – nie.

~Wisełka do ~ktos: Kto ci zlasował mózg – ipn ? a słyszał waćpan o własowcach i ukraińcach mordujących w Powstaniu Warszawskim Rodaków .Oni nawet wyglądali jak Niemcy ,taki sam uniform ale nie zdarzyli niemieckiego języka nauczyć się .

~abramakabra do ~Wisełka: Uważasz, że gimnazjalista z Koziej Wólki ma lepsze dane na ten temat? Wiadomo konkretnie jakie jednostki brały w tym udział, byli też i Ukraińcy, ale akurat w tym zdarzeniu nie było to SS Galizien.

~Wisła do ~abramakabra: Była to swołocz banderowska .A ci z SS Galinizen mieli warty w obozach koncentracyjnych, lub pomagali w krematoriach zbrodniarzom niemieckim .Poprawiacze historii, chcą w te zbrodnie wessać Rosjan .

~nadir do ~Wisła: To co to było – RONA? Pewnie powstańcom szło na pomoc? Co SS Galizien ma za uszami to ma i nikt im ich „zasług” nie ujmuje, ale rzeź Ochoty to akurat była robota RONA.

~W do ~nadir : To wymysł poprawiaczy historii ,którzy ze zbrodniarzy robią bohaterów .

~nadir do ~W: Jeśli fakty ci nie pasują do teorii, tym gorzej dla faktów.

~obserwator3 do ~tak wyglądja mordercy: pewnie matkę kurdupli

~amen do ~obserwator3: Z jakiej jamy wepelzles gadzie?

~Stary do ~tak wyglądja mordercy: Do takich potworności zdolni są tylko Ukraińcy i Japończycy. Nawet Niemcy tego nie robili. Na pohybel Ukraińcom !

~portmonetka do ~dość rozxdawnictwa dla morderców: Duda nie obiecał lALE JUZ DAŁ Ukrom.
.patrz polecenie dla Belkii o uruchomieniu linii kredytowej , (jaki to kredyt przecież wiadomo, że prezent na wieczne nieoddanie)

~polskiżyd do ~dość rozxdawnictwa dla morderców: Aleś TY mądry, jak nie my to pożyczy im towarzysz Władimir Władimirowicz,ale wtedu już nie będzie tam Ukrainy tylko bataliony Specnazu. u naszych granic, polityka to Kochany to kalkulacja inetersów, a nie miłość bliżniego.

~IPN do ~polskiżyd: w interesie Polski jest słaba Ukraina a właściwie jej brak

~cde do ~dość rozxdawnictwa dla morderców: Nie pożyczył tylko dał swoim – twoje pieniądze.

~ade do ~dość rozxdawnictwa dla morderców: Duda da, bo to też ukrainiec.

~stary człowiek do ~dość rozxdawnictwa dla morderców: to nie są pozyczki To jest DAWANIE od nas biednego kraju „w ruinie” jak mówi Prezydent Duda. Kupią za to Ukraińcy trochę broni i urządzą polakom następne pogromy.

7 thoughts on “429 Świat, który już nie istnieje. Karpacki świat Bojków i Łemków. Roman Reinfuss. Fotografie

 1. #41 Ukrainiec o Banderze

  Gak Soeng1 month ago
  Moja rodzina pochodzi z Wołynia, zatem poniekąd czuję sie Wołyniakiem i tematy kresowe zawsze były mi bliskie. Jednak osobiście źle się czuję, kiedy każdy Ukrainiec niejako musi się tłumaczyć Polakom z tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Każdy Ukrainiec, który na YT nagrywa po polsku jest od razu zasypywany zaczepnymi, czy negatywnymi komentarzami w kontekście historycznym i stosunków polsko – ukraińskich. Ciekawe, że z reguły takich komentarzy nie ma pod nagraniami po ukraińsku, czy rosyjsku, bo durnie i nieuki nawet nie byliby w stanie zrozumieć odpowiedźi. Bandera i pewien kult UPA/OUN, czy SS Galizien to zachodnia Ukraina, czyli dawne tereny Polski. Wschód, czy południe Ukrainy ( dawnej i współczesnej ), nigdy nie miał niczego wspólnego ze zbrodniami na Polakach, czy to w czasie wojny, w latach 40-tych, czy obecnie jako ewentualni potomkowie zbrodniarzy, gloryfikujący działania nazistów ukraińskich ( bo tak należy traktować ideologię Bandery, Szuchewycza i podobnych skrajnych nacjonalistów ). Ale tego nieuki z Polski zapewne nie wiedzą, i dla nich wystarczy być Ukraińcem, by wzbudziła się w nich pogarda, czy nienawiść. Owszem, część Ukraińców odwołuje się do Bandery, jednostek SS, ale to głównie nacjonaliści z zachodniej Ukrainy ( może takie organizacje jak Prawy Sektor ). Po prostu brak chyba na Ukrainie innych „bohaterów”, a miejsce w patriotyźmie, czy tożsamości narodowej zajmują takie persony jak Bandera. Pewnie są antypolscy Ukraińcy, tak jak są antyukraińscy Polacy, ale osobiśćie chciałbym, by nasze narody w końcu uwolniły się od wzajemnych antagonizmów, nienawiści i wszelkich negatywności – tak, byśmy już nigdy w przyszłości nie potwórzyli błędów naszych przodków. Jeśli po stronie polskiej będziemy hodować nienawiść, i po stronie ukraińskiej, to nigdy nie staniemy się dobrymi sąsiadami. Moim zdaniem większość młodych Ukraińców aspiruje do tego, by stosunki między nami były jak najlepsze. Stygmatyzować ich nieustannie podprzez ciągłe odnoszenie się do historii jest moim zdaniem absurdalne. Fakt, że rząd ukraiński nie walczy raczej z przejawami skrajnego nacjonalizmu, ale generalnie nastroje pośród Ukraińców wcale nie są antypolskie ( a incydenty zawsze mogą się zdarzyć, jak ten graniczny jakiś czas temu ).Młodzi Polacy, również o poglądach narodowych, czy patriotycznych bardzo słabo znają współczesną Ukrainę. A najbardziej wrzeszczą, również w internecie tacy Polacy, którzy nigdy nie byli we Lwowie, Odessie, Kijowie, czy na dawnych terenach RP. Potrafią napisać tylko jakiś nonsens w stylu ” oddajcie Lwów” albo ” żaden Ukrainiec nie jest moim bratem” …

  Polubienie

  • Czy Ukraińcy są naszymi braćmi? Zobacz!

   Rem Kow
   Szerzcie więcej nienawiści przez pryzmat małych grup na Ukrainie – na bank nam to pomoże . Czy wy matoły nie rozumiecie że bez silnej wspólnoty centralnej europy zawsze będziemy czyimiś pionkami? czy to Rosji czy Eu … Czas się obudzić i zrozumieć zmiany geopolityczne .

   aspirado
   +Rem Kow Po pierwsze film nie ma na celu szerzenia nienawiści, a raczej napiętnowanie tych którzy tę nienawiść szerzą chwaląc i nawołując do naśladowania zbrodniarzy. Po drugie niecały rok temu Poroszenko podpisał ustawę uznającą bojówki UPA za bohaterów. Dodatkowo ustawa zakłada, że krytykowanie OUN-UPA jest przestępstwem. Czy na prawdę uważasz, że ustawę wprowadzono dla „małych grup na Ukrainie” i przy znikomym poparciu społeczeństwa?

   Sinner
   A czy Ty nie rozumiesz jełopie, że nie jacyś przebierańcy neoUPA oburzają się z powodu uchwały o ludobójstwie na wołyniu ale obecny ukraiński w dupe jebany rząd? Poroszenko to powiedział, rozumiesz to, kumasz? czy masz za daleko do łba? I oni teraz będą uchwalać coś na wzór ludobójstwa na Ukraińcach, tylko ciekawe co tam będzie, chyba obozy zagłady w juracie i ciechocinku. Na czym chcesz budować z nimi jakieś sojusze na zasadzie-naplułeś mi w twarz ale nie ma problemu możesz mnie wyruchać w dupe mój ukraiński bracie?
   http://www.newsweek.pl/polska/ukrainska-uchwala-o-ludobojstwie-ukraincow-dokonanym-przez-polakow,artykuly,394829,1.html
   
   John Doe
   Przecież wybory wygrała partia Banderowska, Poroszenko otwarcie mówi, że OUN-UPA to przykład heroizmu a ministrowie rządu Ukrainy składają pretensje terytorialne do Polski w tym Prawy Sektor, Stepan Bandera jest bohaterem narodowym Ukrainy , są tam jego pomniki, na Ukrainie powstaje film „Wołyń” Ukraińskiej produkcji w odpowiedzi na Polski film „Wołyń” w Ukraińskiej produkcji będzie przedstawione, że to AK zabija Ukrainców, do tego wyszedł projekt ustawy na Ukrainie o „Mordach Polaków na Wołyniu” w odpowiedzi na Polską ustawę uznaniu Wołynia za ludobójstwo

   Polubienie

 2. Mazowszanin:
  Nieszczęście powojenne polega na tym, że część Rusinów (w szerokim słowa znaczeniu) „wyeksportowanych” do USRR z terytorium Polski było lojalnymi obywatelami RP i chciało dalej żyć wraz z nami (i nawet robili wszystko aby zostać, łącznie z nielegalnymi powrotami, ze zmianą konfesji (na katolicką). Tak samo w czasie Akcji Wisła tak jak probanderowców potraktowano większość ludności rusińskiej (Bojków, Łemków) mimo, że niejednokrotnie wcale nie byli ich sprzymierzeńcami. Kilka razy spora grupa została niestosownie potraktowana za sam fakt bycia prawosławnym czy grekokatolikiem i poddana przesiedleniom. Jak niewiele osób z tej ludności (a w zasadzie jej następnym pokoleniom), w skali do liczby „przekwaterowanych”, ciąży dziś ku postbenderowskim organizacjom typu ZUwP najlepiej świadczy o nastawieniu większości Rusinów do spraw historycznych.

  http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/lider-zwiazku-ukraincow-w-polsce-honorowanie-ofiar-upa-to-ideologizacja


  Legnica, tablica z nazwą Alei Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA. Fot. facebook.com

  Lider Związku Ukraińców w Polsce: honorowanie ofiar UPA to ideologizacja

  Dodane przez Lipinski Opublikowano: Sobota, 18 lutego 2017 o godz. 23:11:25

  Petro Tymie, szefowi Związku Ukraińców w Polsce nie spodobała się nazwa legnickiej ulicy honorująca ofiary ludobójstwa OUN i UPA. Jego zdaniem jest to „ideologiczna ulica”.

  Lider Związku Ukraińców w Polsce Petro Tyma zamieści na portalu społecznościowym fotografię tablicy z nazwą Alei Ofiar Ludobójstwa OUN-UPA w Legnicy. Jak wynika z dodanego przez niego opisu, tablica ta wyraźnie mu się nie spodobała.

  – Legnica. Dwa w jednym – ideologiczna ulica w pobliżu cmentarza żydowskiego – napisał na Facebooku Tyma.

  W dyskusji która wywiązała się pod postem Tyma stwierdził, że mówienie czy pisanie o „OUN-UPA” to „sowiecka klisza propagandowa”, gdyż „nie było takiego tworu”, ale dwie zupełnie odrębne organizacje. Zaznaczył również, że w Legnicy w zbyt małym stopniu upamiętnia się Ukraińców, którzy zginęli m.in. „z rąk polskiego podziemia”.

  – (…) w Legnicy mieszkają też obywatele RP, Ukraińcy wywodzący się z pogranicza, których rodziny ginęły z rak polskiego podziemia i komunistów, ofiary akcji W [Wisła – red.]. Może im też należy się pamięć, ulica? – pisał Tyma [w Legnicy na ulicy Szewczenki znajduje się tablica upamiętniająca akcję Wisła – red.].

  Później, przywołując kwestię tragicznych wydarzeń w Pawłokomie, a dokładniej wnioski prokuratorów IPN stwierdził:

  – To, że polscy specjaliści zawężają pojęcie ludobójstwa wyłącznie do zbrodni na Polakach nie oznacza, że tak jest naprawdę. Polityka historyczna to jedno, a fakty to drugie. (…) Polonocentryzm w widzeniu historii II wojny dominuje, może jednak warto spojrzeć z innych perspektyw?

  Przeczytaj: Pawłokoma – obrona ludności polskiej przed bandami UPA [VIDEO]

  Do dyskusji włączył się również Roman Sidoruk, znany działacz Związku Ukraińców Podlasia i Podlaskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce, który niegdyś stwierdzi, że od Polaków można nauczyć się nie miłości, ale nietolerancji i nienawiści. Teraz stwierdził, że „warto by było upamiętnić w Białymstoku ofiary AK, WiN i ZSZ”.

  Przeczytaj także:

  Związek Ukraińców w Polsce doniósł na Cejrowskiego do prokuratury. Jego audycję zdjęto z anteny

  Wcześniej Tyma zamieścił na swoim profilu Facebookowym link do artykułu sprzed kilku lat z portalu Interia, według którego na początku września 1939 roku, po agresji III Rzeszy na Polskę, „położenie niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce uległo (…) drastycznemu pogorszeniu, a „na Pomorzu i w Poznańskiem polskie władze przeprowadzały wówczas na masową skalę aresztowania przede wszystkim niemieckiej inteligencji”.

  – Do tego warto dodać pacyfikacje i inne represje wobec np. Ukraińców, obywateli RP. Stosowanie odpowiedzialności zbiorowej nie było rzadkością – komentował Tyma. – W przekazie od czasów PRL dominował opis: Dywersanci, zdrajcy Polski spośród mniejszości. O tych co byli lojalnymi obywatelami i ginęli za Rzeczypospolita mówiono rzadko albo w ogóle. Zdarzało się, że żołnierze WP, uczestnicy kampanii wrześniowej lądowali w więzieniach i obozie w Jaworznie.

  – Napiętnować V kolumnę, OUN czy Diaczenke wielu chętnych, walnąć się we własne piersi to już nie – skwitował szef Związku Ukraińców w Polsce.

  Jak informowaliśmy wcześniej, w wywiadzie dla ukraińskiego portalu Tyma narzekał na sytuację swojej grupy etnicznej pod rządami Prawa i Sprawiedliwości oraz krytykował uhonorowanie na szczeblu państwowym Żołnierzy Wyklętych, którzy jego zdaniem „mają krew na rękach”.

  Z kolei dzięki grantom z założonej przez George’a Sorosa Fundacji Batorego Związek Ukraińców w Polsce będzie monitorował wpisy w internecie pod kątem „mowy nienawiści” wobec Ukraińców.

  PRZECZYTAJ:

  Piotr Tyma kłamie na wizji

  Lider Związku Ukraińców w Polsce promuje grupę podważającą polskość Przemyśla

  „Nasze Słowo” promuje artykuł o „polskich obozach koncentracyjnych”

  Facebook.com / Kresy.pl

  Kojoto:
  Tego już za wiele! No jak go skurwysyna i jego szowinistycznych kumpli nie wyrzucą z Polski to menele z PiS nie mają prawa bełkotać o polskiej racji stanu.

  Kojoto:
  Co do Akcji Wisła to akurat Polacy o niej pamietają i wiedzą, że była to jedna z nielicznych słusznych decyzji podjetych przez komunistów.

  jaro7:
  Niestety Akcja Wisła była błędem w tym względzie żezamiast wszystkich tych upaińców(150 tys) wywalic na UPAinę ,przekwaterowano na inne tereny w Polsce,gdzie dostali ładne budynki w zamian za swoje lepianki.Pisanie o Tymie jest zbędne,to antypolski chochoł,miłośnik Bandery.Kukiz15 zgłosili projekt penalizacji za propagowanie banderyzmy,ale przyjaciele Tymy(PiS) bojąc się że miałby kłopoty zablokowali ten projekt

  Beresteczko1651:
  Słuszna tylko częściowo! Należało wówczas całe to banderowskie towarzystwo, zamiast na tzw. Ziemie Odzyskane skierować za wschodnią granicę. Tam by ich przyjęli stosownie do zasług a teraz Polska byłaby wolna od osobników takich jak Tyma czy Sidorczuk, plujących na Polskę, która wyrządziła ich przodkom niezasłużoną łaskę, pozwalając pozostać w swoich granicach.

  polski_Pan:
  Niezamierzonym efektem działań Tymy będzie chyba to że uświadomi Polakom jak niewiele ulic w Polsce upamiętnia zbrodnie jego ziomali . W Wikipedii piszą o 4 ulicach w Polsce. Skoro oni w Kijowie nazwali prospekt imieniem Bandery to my powinniśmy na to zareagować. Proponuję przemianować Al. Becka albo park im. Rydza Śmigłego w Warszawie na „Ofiar ludobójstwa OUN,UPA”. Myślnik zamieniony na przecinek. Nie wolno zapomnieć o zaproszeniu prezydenta Izraela na przecięcie wstęgi.

  franciszekk:
  z wielką rezerwą traktowałem Ruskich bo to nie były tzw. cukierki, ale takich nieludzkich, okrutnych bestialstw na bezbronnej cywilnej ludności, w szczególności na; kobietach, starcach, dzieciach a nawet nieświadomych niemowlętach … nawet oni – kacapy, nie byli w stanie robić jak te ukraińskie ludzkie PO+Twory! … Miejsca dla zwyrodniałych, okrutnych bandytów z piekła rodem nie powinno być gdziekolwiek na tym ludzkim padole! Jeśli musiałbym się bratać czy sąsiadować, to wolałbym Ruskich! Jako człowiek starszego pokolenia trochę rozumiem i mówię po rusku bo się tego języka przymusowo kiedyś uczyłem. Kilka lat temu (po tzw. pomarańczowej rewolucji), na wczasach w Grecji miałem kontakt werbalny z Ruskimi w różnym wieku – to bardzo mili i przyjaźni do Polaków ludzie a ich stosunek do ukraińskich nazistów jest taki sam jak prawdziwych Polaków! Oni nazywają tych zwyrodniałych bandytów FASZYSTAMI !

  Wojmir:
  Czy w końcu znajdzie sie w Polsce jakiś prokurator, który z urzędu podejmie właściwe decyzje w kwestii banderowców typu Tyma i Sidoruk, stawiajac im stosowny akt oskarżenia i puszkując na co najmniej 25 lat za określoną działalność. Nelezy pamietać równiez o delegalizacji ich zbrodniczych organizacji w Polsce i wydawnictw. Co Pan o tym sądzi Panie Ziobro. A moze by tak skierowac list otwarty do min. Ziobro oraz Prezesa PiS w tych kwestiach. Niech się wypowiedzą. Kampanie wyborcze tuz, tuz!!!

  banderacwel:
  Tak jest tych wszystkich pierdolonych banderowskich robali którzy mieszkają w Polsce i na nią plują wsadzać i wypędzać na zbity pysk niech te kurwy padliny wiedzą że normalni obywatele RP w 70% jest przeciwna banderowskiej UPAdlinie

  banderacwel:
  BRAWO LEGNICA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  UPAdlina:
  ta pier**lona banderowska ku**a upadlińska naprawdę chyba prosi się o kłopoty, bo to, co wygaduje może naprawdę już wkur**ć co bardziej zacietrzewionych Polaków !!… A gdzie te cioty jeb**ne z PISu ??… Jak długo Polacy będą jeszcze musieli znosić te upokorzenia ze strony tej banderowskiej anty-polskiej ścierki tymy, która jest na dodatek utrzymywana na polski koszt ??

  Adinocka:
  Szczyt… Największy z akcją Wisła. Ofiary po stronie ukraińskiej to maksymalnie kilkunastu opornych, którzy atakowali przy wysiedlaniu żołnierzy LWP. Z drugiej strony przy wysiedlaniu śmierć poniosło co najmniej kilku żołnierzy. Według logiki Tymy im też należy się ulica. Nie ważne dlaczego, ważne że zginęli.

  Polubienie

 3. http://www.kresy.pl/wydarzenia,polityka?zobacz/ukraina-dzien-70-rocznicy-akcji-wisla-zostal-ogloszony-dniem-zaloby-w-obwodzie-lwowskim


  Foto: wikimedia.org

  Ukraina: Dzień 70. rocznicy akcji „Wisła” został ogłoszony dniem żałoby w obwodzie lwowskim

  Dodane przez Lipinski Opublikowano: Środa, 08 marca 2017 o godz. 16:04:08

  Decyzję podjęła wczoraj Lwowska Rada Obwodowa.

  W komunikacie Lwowskiej Rady Obwodowej można przeczytać: We wtorek 7 marca Lwowska Rada Obwodowa przeprowadziła głosowanie w sprawie upamiętnienia w 2017 roku 70. rocznicy tragicznych wydarzeń, związanych z początkiem wysiedlania Ukraińców z ziem etnicznych Łemkowszczyzny, Nadsania, Podlasia i Chełmszczyzny, a także podczas tak zwanej Operacji Wisła.

  Dzień żaloby będzie miał miejsce 28 kwietnia tego roku.

  Z uwagi na nieprzeznaczenie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pierwszy raz od 1989 środków na zorganizowanie głównych obchodów rocznicy, Komitet Honorowy Społecznych Obchodów 70. rocznicy akcji „Wisła” przy Związku Ukraińców w Polsce ogłosił zbiórkę na ten cel. W skład komitetu wchodzą m.in. Danuta Kuroń, Krystyna Zachwatowicz, ojciec Tomasz Dostatni OP, prof. Włodzimierz Mokry, Adam Bodnar, Andrzej Seweryn i Andrzej Stasiuk.

  CZYTAJ TAKŻE:
  Szef ukraińskiego portalu żali się na odebranie dotacji. „Ukraińcy w Polsce stają się nieogłoszonymi wrogami
  Lider Związku Ukraińców w Polsce: honorowanie ofiar UPA to ideologizacja

  W komunikacie ZUwP można przeczytać, że celem akcji „Wisła” było ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej w Polsce poprzez uwięzienie przedstawicieli ukraińskiej inteligencji w obozie pracy w Jaworznie, rozproszenie ludności na ziemiach zachodnich i północnych, zakaz kultywowania wszelkich form życia społecznego w jego narodowej, ukraińskiej tradycji, zniszczenie ukraińskiego dziedzictwa kulturowego oraz wyrugowanie z życia wspólnoty Cerkwi greckokatolickiej jako instytucji umacniającej duchowość i tożsamość.

  Lwowska Rada Obwodowa ogłosila wypracowanie własnego planu uczczenia tej smutnej rocznicy.

  kresy.pl / rp.pl / zik.ua / prostir.pl

  zefir:
  Takich pasożytów i zdrajców Polski,żebraków kasy dla Związku Banderowców w Polsce,jak Danuta Kuroń,Krystyna Zachwatowicz,ojciec Tomasz Dostatni OP,prof Włodzimierz Mokry,Adam Bodnar,Andrzej Seweryn i Andrzej Stasiuk,należy zapamiętać,ostratyzmem otoczyć,ze wszelkich wyborów wykluczyć.

  franciszekk:
  Czy przerwanie zdziczałego banderowskiego ludobójstwa przez tzw. akcję Wisła można te oba działania przyrównać? ,,,,,, Czy jest możliwe pojednanie obu narodów reprezentujących dwie przeciwstawne cywilizacje? Okrutnego i zdziczałego mordu na bezbronnych cywilach zwłaszcza na: kobietach, starcach, dzieciach a nawet niemowlętach nie dopuszczali się nawet Rosjanie!!!!… Informacje z Ukrainy świadczą, że ludzkie krwawe bestie z okresu II wojny światowej nadal cieszą się tam wielkim poważaniem co powinno utwierdzać obserwatorów, że ta okrutna cywilizacja tkwi w ich łbach!

  franciszekk:
  Chciałbym wszystkim uświadomić o braku jakiejkolwiek możliwości: zbliżenia, pojednaniu itp. z tymi ludźmi z powodu braku płaszczyzny porozumienia się. Sa to ludzie, którzy zupełnie inaczej pojmują i identyfikują wydarzenia moralne (inna wrażliwość psychiczna) ! To jest inna CYWILIZACJA!!.. To tak jakby próbować porozumieć się ze skrajnymi muzułmanami z tzw. państwa ISIS. Przypominam, że zdziczałych i okrutnych morderców bezbronnej cywilnej ludności w szczególności: kobiet, starców, dzieci a nawet niemowląt ubóstwia się tam z wielką estymą a osoby negujące karane są prawem!

  Polubienie

 4. Ukraina prześladuje Rusinów we własnym kraju

  Opublikowany 24 kwi 2017
  Ukraina trzy lata po majdanie

  Gregory House1 miesiąc temu (edytowany)
  Panie Maćku wielkie dzięki że mogłem sobie przypomnieć język rosyjski. Znaczną większość wypowiedzi pańskiego gościa zdołałem zrozumieć bez tłumaczenia. Jakby nie było Słowianie zawsze się zrozumieją, jeśli jesteśmy normalni i mamy taką samą lub podobną kulturę to zawsze jesteśmy się w stanie zrozumieć. Niepokoi mnie ruch banderowski na Ukrainie bo to niczego dobrego nie wnosi do naszych relacji. Bardzo lubię Rosjan i zawsze jestem pełen szacunku dla wielkiego narodu wspaniałych ludzi. Panie Maćku trzymajcie się bo ny Słowianie musimy się trzymać razem i dać sobie mieszać w głowach przez agentów USA, bo im chodzi byśmy nie potrafili być razem w pokoju i gospodarczo potęgą która potrafi się przeciwstawić amerykańskiej dominacji. Polska, Rosja, Węgry, Białoruś, Czechy, Słowacja, Serbia, Słowienia, Rumunia, i Ukraina o normalnych poglądach a nie Banderowskiej propagandzie, to wieka potęga ludzi o takich samych niemalże poglądach, różnice są między narodami niewielkie. mamy więcej wspólnego niż wielu ludziom się wydaje. Dużo ludzi nawet nie wie że Białoruś to kiedyś wielkie księstwo Litewskie. Rzeczpospolita Obojga Narodów. Obezna Litwa to stara Żmudź proszę do Historii poczytać a zrozumiecie. Czołem wielkiej Polsce i narodom Słowiańskim

  Gans Pomada1 miesiąc temu (edytowany)
  Czyli Polska pozwala na mniejszość ukraińską w Polsce nb. drukującą podobno antypolskie teksty za polskie pieniądze ale u siebie odmawiają wszystkim praw! A między państwami obowiązuje zasada wzajemności. Przy okazji, Węgrzy też są Słowianami, jedynie ich język nie jest słowiański, ale to najprawdopodobniej rezultat tego, że w którymś momencie swej historii zostali podbici przez jakieś plemiona, które narzuciły im swój język, nie słowiański. Maja chyba nawet więcej haplogrupy r1a1 niż Rosjanie, centrum (najwięcej) jest w w % w Polsce, na zachód i wschód i południe stopniowo maleje%. Duży % tej haplogrupy mają Indie (nie całe) oraz Persja (czyli część Iranu) co dowodzi dawnych związków Polaków-Sarmatów-Aryan z tymi krajami.

  Polubienie

 5. Laszka @U.D:
  Zdanie:

  O ile Stowarzyszenie Łemków podkreśla odrębność etnosu łemkowskiego i neguje swoją przynależność do narodu ukraińskiego, akcentując związki z Rusinami, o tyle Zjednoczenie Łemków zostało założone przez osoby uważające Łemków za część narodu ukraińskiego.

  wyjasnia wszystko.

  Po prostu neobanderowcy, chca udowodnic, ze Lemkowie to Ukraincy, Lemkowie sie od tego odcinaja, ale neobanderowcow jest wiecej, wiec jest jak jest.

  Kojoto @Kojoto:
  Gdzie jest państwo polskie, które powinno bronić swoich mniejszości? Należy wspierać Łemków – niech kultywują swoje tradycje i swą tożsamość w ramach państwa polskiego. Co się dzieje, że potomkowie morderców z UPA i OUN odbierają Łemkom ich tożsamość a Polska nie reaguje?

  General @General:
  Szkoda że te banderowskie śmiecie nie żyją w banderlandzie w tym syfie gnoju i brudzie. Kto był ten wie. Tylko dzięki Polsce jeżdżą dobrymi samochodami, mają kanalizację, elektryfikację i wszelkie swobody. Zarabiają normalnie, mogą normalnie żyć. A won tam za granicę do tego syfu. Gdyby dzisiejsza Łemkowszczyzna, Bieszczady, Podkarpacie, Ziemia Lubaczowska, czy Chełmska była po tamtej stronie granicy, to by banderowcy zobaczyli różnice. A tak d…y nie ruszają poza Polskę. Więc całujcie tą polską rękę bandersyny że Was nie wybiła w pień tylko przesiedliła, co nie jest adekwatną karą do tego coście nam uczynili, psubraty. Co do Łemków, owszem nie lubię wrzucać do jednego wora, ale Polska też im śmierdziała. Takie Polany Surowiczne czy Surowica na 100% kolaborowały z UPA. A Bojkowie to już w ogóle byli antypolscy. Oczywiście od czasu jak zbrodnicza ideologia OUN-UPA zaczęła swoją propagandę na tych ziemiach, dzięki swojej Proświcie, antychrześcijańskiemu kościołowi grekokatolickiemu i prawosławnemu, dzięki ukraińskim szkołom zakładanym w czasie II RP za przyzwoleniem władz Polski.

  Sun Escobar @Sun Escobar:
  Akcja Wisła to był bardzo dobry ruch przeciwko zbrodniarzom UPA, która istniała na terenach Polski wschodniej, wyłącznie za sprawą pomocnictwa ukraińskiej i zindoktrynowanej politycznie łemkowskiej, miejscowej ludności. Polacy powinni czcić pamięć tych co przeprowadzili tą akcję, bo dzięki temu uratowano tysiące Polaków, którzy podzielili by los Kresowian wymordowanych przez UPA i innych ukraińskich nacjonalistów. Pomnik się należy, już najwyższy czas mówić prawdę o zbrodniarzach UPA otwarcie.

  https://kresy.pl/wydarzenia/lemkow-zrobiono-ukraincow-kontrowersyjne-tablice-nt-operacji-wisla/


  Tablica na dworcu w Sanoku. Fot. wikimedia

  JAK Z ŁEMKÓW ZROBIONO UKRAIŃCÓW. KONTROWERSYJNE TABLICE NT. OPERACJI WISŁA

  6 października 2017|4 komentarze|w Polska, społeczeństwo, Ukraina, Wydarzenia |Przez Marek Trojan

  Zjednoczenie Łemków wykorzystało rocznicę Operacji Wisła do propagowania treści sprzecznych z faktami historycznymi, jednocześnie zasłaniając się opinią IPN. Proukraińskie napisy na tablicach oburzyły część Łemków, którzy odcinają się od inicjatywy ZŁ. Kresy.pl ujawniają kulisy sprawy.

  W związku z 70. rocznicą Operacji „Wisła”, Zjednoczenie Łemków wyszło z inicjatywą upamiętnienia ludności łemkowskiej, która została wówczas przymusowo przesiedlona. Dla tej proukraińskiej organizacji stało się to jednak okazją do lansowania tezy, w myśl której Łemkowie to Ukraińcy. Powołując się na opinię IPN doprowadzono do sytuacji, gdy rzekomo za aprobatą instytutu w miejscach publicznych zawisły tablice fałszujące fakty historyczne. Kresy.pl dotarły do dokumentów i informacji, które pokazują kulisy sprawy i pokazują, jak do tego doszło.

  Niewinne początki

  Na początku tego roku Przewodniczący Prezydium Zjednoczenia Łemków (ZŁ), Stefan Kłapyk przedstawił Ministerstwu Infrastruktury inicjatywę dotyczącą upamiętnienia deportacji z 1947 roku, w ramach Operacji „Wisła”. 20 stycznia Kłapyk przesłał wiceministrowi Andrzejowi Bittelowi pismo w tej sprawie, wraz z propozycją treści tablic, które miałyby zostać umieszczone na budynkach dworców i stacji kolejowych w Przemyślu, Sanoku, Zagórzanach k. Gorlic oraz w Oświęcimiu.

  Według propozycji, wzór treści tablic o wymiarach 45×90 cm przesłany do akceptacji miałby brzmieć: „Z tej stacji koleją towarową w ramach operacji Wisła transportami R…-R… w okresie …-… (kwietnia) 1947 r. wywieziono na ziemie zachodnie … osób. (miejscowość)….. kwietnia 2017 r.”.

  Sprawa została przekazana PKP S.A., która przesłał propozycję IPN do zaopiniowania. Z dokumentów jednoznacznie wynika, że na tym etapie chodziło o upamiętnienie ludności łemkowskiej. Treść tablic, jak wynika z pisma IPN do PKP z 13 lutego br., została zaopiniowana pozytywnie. Zwrócono jedynie uwagę, że wątpliwości budzi zamiar umieszczenia takiej tablicy np. na dworcu w Oświęcimiu, który pełnił funkcję punktu rozdzielczego, a nie miejsca, z okolic którego wywożono Łemków. IPN zaznaczył, że ostateczną decyzję podejmie po przedstawieniu pełnych danych dot. transportów i liczby wywiezionych osób. Instytut przedstawił też własną propozycję treści: „Z tej stacji w ramach akcji „Wisła” w okresie …. 1947 r. wywieziono transportami kolejowymi R… na Ziemie Zachodnie … osób”. Opinię, podpisaną przez Dyrektora Biura Upamiętnień Walk i Męczeństwa Adama Siwka, sporządził dr Damian Markowski.

  W oparciu o tę opinię, na początku marca PKP poinformowały resort infrastruktury o pozytywnym zaopiniowaniu umieszczenia tablic na wskazanych dworcach kolejowych. Pod warunkiem uwzględnienia przez ZŁ uwag Instytutu oraz podania pełnych informacji. Zapowiedziano również, że PKP S.A. wyda ostateczną zgodę po zaakceptowaniu ostatecznych projektów oraz uzgodnieniu szczegółów technicznych ws. montażu z administracjami dworców.

  Małe uzupełnienie

  Już 10 marca wiceminister Bittel przesłał przewodniczącemu Kłapykowi pismo, w którym w oparciu o opinie IPN i PKP S.A. przychyla się do inicjatywy ZŁ. Zalecił w nim zastosowanie się do uwag IPN i zaproponował zastosowanie wzoru treści tablicy podanej przez Instytut.

  Dzień wcześniej, Kłapyk przesłał maila drowi Markowskiemu, w którym stwierdza, że nie da się ujednolicić treści na wszystkich tablicach, jednocześnie prosząc o zmianę miejsca umieszczenia tablicy z Przemyśla na Przeworsk i dodanie stacji w Nowym Targu. Proponując zmiany odnoszące się do uwag IPN napisał jednak: „Ponadto wnosimy o dopełnienie o określenie, iż były to osoby narodowości ukraińskiej”.

  W załączniku szef ZŁ przesłał projekty pięciu tablic z prośbą  ich zaopiniowanie. Na wszystkich znajdowała się informacja, że podane liczby wywiezionych osób (np. 11 329 w przypadku stacji Gorlice-Zagórzany) dotyczą „osób narodowości ukraińskiej”. Ponadto, w przypadku tablicy, która miała zawisnąć w Przeworsku, jako fundatorów wskazano na pierwszym miejscu Związek Ukraińców w Polsce, a dopiero dalej Zjednoczenie Łemków.Podkreślmy, że wcześniej o takich zmianach nie było mowy.

  Z dalszej korespondencji wynika, że IPN zaakceptował taką treść tablic. 3 kwietnia br. Kłapyk wysłał pismo PKP S.A., w którym powołując się na wcześniejsze pisma i opnie, w tym IPN, przedstawił „ostateczne projekty pięciu tablic, zatwierdzonych przez Instytut Pamięci Narodowej do zaakceptowania”. Chodziło tu już o wersję z dopiskiem dotyczącym osób narodowości ukraińskiej. 10 dni później, PKP potwierdziło, że wyraża zgodę  na umieszczenie odpowiednich tablic na budynkach dworców w Sanoku, Gorlicach-Zagórzanach, Nowym Targu, Oświęcimiu i Przeworsku.

  Już 20 kwietnia szef ZŁ zwrócił się do burmistrza Nowego Targu z prośbą o zamontowanie tablicy na dworcu. Zaznaczając, że projekt zyskał on aprobatę resortu infrastruktury, IPN i PKP S.A. Burmistrz odpowiedział jednak, że obecnie zamieszczenie tablicy jest niemożliwe z uwagi na trwającą przebudowę budynku dworca kolejowego. Zwrócił też uwagę, że projekt powinien uzyskać także opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zasugerował zainstalowanie proponowanej tablicy „na innych obiektach infrastruktury kolejowej”.

  Część tablic została już umieszczona na odpowiednich dworcach, m.in. w Sanoku i Gorlicach -Zagórzanach. Już wtedy wywoływało to kontrowersje. W Gorliach napis na tablicy, mówiący o osobach narodowości ukraińskiej, a pomijający ludność łemkowską, wywołał sprzeciw Łemków z lokalnej organizacji Ruska Bursa. Jej prezes, Paweł Małecki zaznaczał, że „pomniki” o podobnej, bulwersującej treści są stawiane również przez inne organizacje, w tym także cerkiewne.

  Przeczytaj: Łemkowie obchodzili w Jaworznie 70. rocznicę akcji Wisła [+VIDEO]

  Co na to IPN?

  Czy IPN rzeczywiście zaakceptował taką treść tablic? Niezupełnie. Jak powiedział Kresom.pl dr Markowski, który opiniował projekty ZŁ, IPN początkowo nie przeciwstawiał się temu, by na tablicach umieszczono dopisek „narodowości ukraińskiej”. Jednak szybko zwrócono tej organizacji uwagę, że musi się tam znaleźć także informacja o „ludności łemkowskiej”. Dr Markowski zaznacza, że wśród przesiedlonych byli nie tylko Ukraińcy, ale także Łemkowie. Którzy, jak podkreśla, w znacznie mniejszym stopniu, jeżeli w ogóle, współpracowali z takimi zbrodniczymi formacjami jak OUN-UPA.

  Dr Markowski powiedział, że sprawa jest monitorowana przez IPN, który sprawdza, czy ZŁ zastosowało się do prośby Instytutu. Dodając, że wnioskodawców faktycznie nie ma takiego obowiązku. W tej sprawie do Zjednoczenia Łemków zostało skierowane oficjalne pismo. Już w czerwcu, po odsłonięciu pierwszych tablic, IPN otrzymał zgłoszenia w tej kwestii od osób pochodzenia łemkowskiego. Dr Markowski wyraził nadzieję, że ZŁ zastosuje się do wniosku IPN. – Byłoby to na miejscu również jeśli chodzi o sprawiedliwość dziejową – powiedział nam pracownik IPN.

  Zapytaliśmy o tę sprawę władze Zjednoczenia Łemków, jednak odmówiono nam oficjalnego komentarza. Z naszych informacji wynika jednak, że uznają one sprawę za zamknięto i podkreślają, że treść tablic została pozytywnie zaopiniowana przez IPN.

  Łemkowie oburzeni

  Od inicjatywy Zjednoczenia Łemków odcięła się druga duża organizacja zrzeszająca ludność łemkowską w Polsce, czyli Stowarzyszenie Łemków (SŁ). W rozmowie z Kresami.pl jej przewodniczący, Andrzej Kopcza powiedział, że SŁ nie ma nic wspólnego z inicjatywą Zjednoczenia Łemków, a między organizacjami nie było żadnych konsultacji ani uzgodnień w tej sprawie. – To była ich inicjatywa – mówi Kopcza. Dodaje, że ogólnie był to dobry pomyśl, ale nie może zgodzić się z treścią ostatniego zdania, w którym nie ma mowy o Łemkach, tylko o osobach narodowości ukraińskiej. – To nie jest przyjemne, że Łemków się pomija.

  Przeczytaj: Gdzie Łemkowie z tamtych lat?

  Odnośnie samych stacji zaznaczył, że „im bardziej na zachód, tym tych tzw. Ukraińców było dużo mniej”. Natomiast np. w przypadku stacji Gorlice-Zagórzany, odsetek Łemków był już znaczący.

  – Powiesili to, co powiesili. Mieli to zmienić, ale nie sądzę, żeby to się stało – mówi Kopcza. Zaznacza, że to, iż np. niektórzy Łemkowie z okolic Gorlic mogli ewentualnie czuć się Ukraińcami, niczego tu nie zmienia. Z kolei argument używany przez ZŁ, w tym jego prezesa, według którego władze PRL twierdziły, że wysiedlają tylko Ukraińców nie mówiąc nic o Łemkach, uważa za absurdalny i niepoważny.

  Zaznaczmy, że obie organizacje prezentują odmienne podejście do kwestii kultywowania dziedzictwa łemkowskiego i kwestii narodowościowych. O ile Stowarzyszenie Łemków podkreśla odrębność etnosu łemkowskiego i  neguje swoją przynależność do narodu ukraińskiego, akcentując związki z Rusinami, o tyle Zjednoczenie Łemków zostało założone przez osoby uważające Łemków za część narodu ukraińskiego. ZŁ, będące formalnie większą organizacją pod względem liczby członków, prezentuje wyraźnie proukraińską postawę. Tworzyło m.in. punkty nauczania języka ukraińskiego. Według naszych informacji, w nieoficjalnych wypowiedziach wysocy przedstawiciele ZŁ zajmują bardzo krytycznie stanowisko względem działań polskich władz wobec mniejszości łemkowkiej, a także ukraińskiej. Wygłaszają też opinie zbliżone do stanowiska Związku Ukraińców w Polsce. Osoby z kierownictwa ZŁ nieoficjalnie nazywają np. obóz w Jaworznie „polskim obozem koncentracyjnym”.

  Czytaj więcej:

  „Nasze Słowo” promuje artykuł o „polskich obozach koncentracyjnych”

  Ambasada Ukrainy napisała o „polskim obozie koncentracyjnym” w Jaworznie

  Kresy.pl

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.