491 Tajemniczy tzw. „wolny człowiek” z ukraińskiego Majdanu… lub z Polski… kim on ci jest? To nowy golem, czyli „folny żydo-bandero-polak”, albo raczej „folny żydo-SSmano-bandero-Polak”… 01


A Prague reproduction of the Golem.

Pamiętacie jeszcze o tych tajemniczych i jakoś tak ostatnio bardzo małomównych tzw. wolnych ludzi z tzw. Majdanu, czy innych podobnych wolnych miejsc? Znacie żydowskich żołnierzy Hitlera, czy innych współczesnych żydobanderowców? Jeśli nie, to poczytajcie wcześniej inne moje wpisy im poświęcone, bo tym razem mam dla nas wszystkich coś naprawdę przedziwnie złożonego, albo raczej zlepionego…

Oto na naszych oczach znóf tforzy się „nofy folny człofiek”, a właściwie nie tforzy się on sam, ale różni tacy folni stfórcy stfarzają „to coś” na sfój obraz i podobieństwo. I jak to już nie raz w pustynnej tradycji bywało, tforzą oni kolejnego legendarnego (czyli wymyślonego, bo tak naprawdę nigdy nie istniejącego ) bezwolnego i niemego człekopodobnego golema. Tforzą go i tforzą z błota, gliny… albo z czegoś rófnie brązofopodobnego,.. co tam który stfórca (rófnie folny, jak i jego stfór) ma akurat pod ręką…

Koniec tego najnofszego golema, czyli „folnego SSmano-bandero-Polaka” będzie taki sam, jak i tego pierwszego znanego z pustynnych historyjek, sforzonych jak zawsze także i tym razem przez tych samych pustynnych stfórcóf,.. czyli rozsypie się on w proch i pył lub w sumie raczej rozleje się w to pachnące inaczej brązofe coś… z czego go ulepiono… Pytanie tylko kiedy i kto w tym co z tego czegoś pozostanie… utonie…

El Golem Magico (Parte 1/2) Los Simpson

El Golem Magico (Parte 2/2) Los Simpson

(Te filmy są nagrane w języku hiszpańskim, więc jest jeszcze śmieszniej i straszniej…)

Podzielę ten wpis na trzy części. W tym odcinku przypomnę tylko jak to z tym pierwszym golemem było, bo pewno nie wiele osób wie, że tak naprawdę pierwszym golemem był tzw. golem z Chełma. W drugim, to będzie tylko taki naprawdę delikatny i łagodny wstęp do części trzeciej, w której… no to będzie już mięcho na stół, czyli to co tygrysy lubiom najbardzi, czyli… krwawy hadrkor… czyli wolność i miłość na gwałtownie, ostro, dużo i szybko…

Golem Rabina Eliasza – Legenda o Golemie z Chełma – czyta Robert Koszucki

https://en.wikipedia.org/wiki/Golem

In Jewish folklore, a golem (/ˈɡləm/ GOH-ləm; Hebrew: גולם‎‎) is an animated anthropomorphic being that is magically created entirely from inanimate matter (specifically clay or mud). The word was used to mean an amorphous, unformed material in Psalms and medieval writing.[1]

The most famous golem narrative involves Judah Loew ben Bezalel, the late-16th-century rabbi of Prague. There are many tales differing on how the golem was brought to life and afterward controlled. 

Etymology

The word golem occurs once in the Bible in Psalm 139:16, which uses the word גלמי (galmi; my golem),[2] that means „my light form”, „raw” material,[3] connoting the unfinished human being before God’s eyes.[2] The Mishnah uses the term for an uncultivated person: „Seven characteristics are in an uncultivated person, and seven in a learned one,” (שבעה דברים בגולם) (Pirkei Avot 5:6 in the Hebrew text; English translations vary). In Modern Hebrew, golem is used to mean „dumb” or „helpless”. Similarly, it is often used today as a metaphor for a brainless lunk or entity who serves man under controlled conditions but is hostile to him under others.[citation needed] „Golem” passed into Yiddish as goylem to mean someone who is clumsy or slow.[citation needed]

Earliest stories

The oldest stories of golems date to early Judaism. In the Talmud (Tractate Sanhedrin 38b), Adam was initially created as a golem (גולם) when his dust was „kneaded into a shapeless husk”. Like Adam, all golems are created from mud by those close to divinity, but no anthropogenic golem is fully human. Early on, the main disability of the golem was its inability to speak. Sanhedrin 65b describes Rava creating a man (gavra). He sent the man to Rav Zeira. Rav Zeira spoke to him, but he did not answer. Rav Zeira said, „You were created by the sages; return to your dust”.

During the Middle Ages, passages from the Sefer Yetzirah (Book of Creation) were studied as a means to create and animate a golem, although there is little in the writings of Jewish mysticism that supports this belief. It was believed that golems could be activated by an ecstatic experience induced by the ritualistic use of various letters of the Hebrew Alphabet[1] forming a „shem” (any one of the Names of God), wherein the shem was written on a piece of paper and inserted in the mouth or in the forehead of the golem.[4]

A golem is inscribed with Hebrew words in some tales (for example, some versions of Chełm and Prague, as well as in Polish tales and versions of Brothers Grimm), such as the word emet (אמת, „truth” in Hebrew) written on its forehead. The golem could then be deactivated by removing the aleph (א) in emet,[5] thus changing the inscription from „truth” to „death” (met מת, meaning „dead”). Other versions add that an entity of clay would be brought to life by placing into his mouth a shem with a magic formula, and it could later be immobilized by pulling out the shem[6] or by reversing the creative combinations. Rabbi Jacob ben Shalom arrived at Barcelona from Germany in 1325 and remarked that the law of destruction is the reversal of the law of creation.[7]

Joseph Delmedigo informs us in 1625 that „many legends of this sort are current, particularly in Germany”.[8]

The earliest known written account of how to create a golem can be found in Sodei Razayya by Eleazar ben Judah of Worms (1165–1230).

The Golem of Chełm

The oldest description of the creation of a golem by a historical figure is included in a tradition connected to Rabbi Eliyahu of Chełm (1550–1583).[1][2][8][9]

A Polish Kabbalist, writing in about 1630–1650, reported the creation of a golem by Rabbi Eliyahu thus: „And I have heard, in a certain and explicit way, from several respectable persons that one man [living] close to our time, whose name is R. Eliyahu, the master of the name, who made a creature out of matter [Heb. Golem] and form [Heb. tzurah] and it performed hard work for him, for a long period, and the name of emet was hanging upon his neck, until he finally removed it for a certain reason, the name from his neck and it turned to dust.”[1] A similar account was reported by a Christian author, Christoph Arnold, in 1674.[1]

Rabbi Jacob Emden (d. 1776) elaborated on the story in a book published in 1748: „As an aside, I’ll mention here what I heard from my father’s holy mouth regarding the Golem created by his ancestor, the Gaon R. Eliyahu Ba’al Shem of blessed memory. When the Gaon saw that the Golem was growing larger and larger, he feared that the Golem would destroy the universe. He then removed the Holy Name that was embedded on his forehead, thus causing him to disintegrate and return to dust. Nonetheless, while he was engaged in extracting the Holy Name from him, the Golem injured him, scarring him on the face.”[10]

According to the Polish Kabbalist, „the legend was known to several persons, thus allowing us to speculate that the legend had indeed circulated for some time before it was committed to writing and, consequently, we may assume that its origins are to be traced to the generation immediately following the death of R. Eliyahu, if not earlier.”[1][11](…)

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Golem


Rabin Löw i golem.

Golem (hebr. ‏גולם‎) – istota utworzona z gliny na kształt człowieka, ale pozbawiona duszy rozumiejącej neszama, a zatem również zdolności mowy.

Słowo to w Biblii pojawia się tylko raz w Ps 135:15-17, który to werset tradycja żydowska wkłada w usta Adama. W tym miejscu bywa ono tłumaczone jako embrion, ale prawdopodobnie oznacza coś bezkształtnego, pozbawionego formy. W średniowieczu utożsamiano je z greckim pojęciem bezkształtnej materii – η ὕλη (hyle). Część tradycji żydowskiej traktuje również Adama przed obdarzeniem go bożym tchnieniem jako golema.

Tworzenie golema przez ludzi wiąże się z powtarzaniem procesu bożej kreacji. Jako że uważano, iż została ona dokonana za pomocą liter alfabetu hebrajskiego, również przez odpowiednie ich układy próbowano ponowić ten akt. Pierwsze przekazy o golemie utworzonym przez człowieka zawiera Talmud. Później na stałe praktyki te związane były z magicznym wykorzystaniem traktatu Sefer Jecira i odtworzeniem podanej tam struktury boskiej kreacji.

Legenda

Najbardziej znana legenda na temat golema mówi o stworzeniu go przez rabina Jehudę Löw ben Bezalela z Pragi (urodzonego w Poznaniu), znanego również jako Maharal.

W drugiej połowie XVI w. nasiliły się ataki na praskich Żydów, których posądzano o bezbożne praktyki i okultyzm. Aby obronić siebie i innych, rabin Maharal ulepił z gliny wielką postać człowieka, którą następnie ożywił za pomocą tajemnych rytuałów i modłów, na koniec wypisując na czole lub wkładając do ust Golema pergamin ze słowem Emet (w języku hebrajskim słowo to, אמת, oznacza „prawdę”). Wymazanie pierwszej litery powodowało powstanie słowa met (w języku hebrajskim מת oznacza „śmierć”) co odbierało życie istocie. Według innych mogło to być również słowo Adam, czyli „człowiek”, natomiast po wymazaniu pierwszej litery dam, co oznacza po hebrajsku „krew”. Tak stworzona istota była jednak niema i bezmyślna, gdyż nie została stworzona przez Boga; mogła tylko wykonywać polecenia i pracować, sama nie mając własnej, wolnej woli.

Według jednej z wersji legendy, po obronie Żydów przed atakami ludności Golem wpada w szał i zaczyna mordować tych, którym służył; Maharal wyjmuje mu pergamin z ust i wykreślając pierwszą literę ze słowa Emet sprawia, że istota staje się na powrót glinianym posągiem. W innej wersji legendy, po wykonaniu pracy Maharal unieruchamia Golema zabierając mu pergamin ze słowem, a następnie ukrywa na strychu praskiej synagogi.

Niewykluczone natomiast, iż mit o Golemie wraz z wizją Nabuchodonozora ze starotestamentowej Księgi Daniela (Dn 2,32-35), dostarczyć mogły pomysłu Denisowi Diderot, aby potęgę opartą na sile militarnej, a jednocześnie zacofaną cywilizacyjnie i ekonomicznie, określić mianem „kolosa na glinianych nogach”.

Szczątki Golema znajdują się jakoby na strychu synagogi w Pradze (Egon Erwin Kisch, Jarmark sensacji).

…..

https://pl.wikipedia.org/wiki/Efekt_aureoli_(psychologia)

Efekt aureoli, efekt halo – w psychologii tendencja do automatycznego, pozytywnego (efekt Galatei, efekt nimbu, anielski efekt halo) lub negatywnego (efekt Golema, szatański efekt halo), przypisywania cech osobowościowych na podstawie pierwszego wrażenia.

Jest odmianą podstawowego błędu atrybucji. Polega na tym, że przypisanie jednej ważnej pozytywnej lub negatywnej właściwości (mówiąc obrazowo, „aureola” może być pozytywna lub negatywna) wpływa na skłonność do przypisywania innych – niezaobserwowanych – właściwości, które są zgodne ze znakiem emocjonalnym pierwszego przypisanego atrybutu.

Istotą efektu aureoli jest przypisanie komuś (atrybucja) ważnej pozytywnej lub negatywnej cechy wewnętrznej. Przypisanie cechy nieważnej nie musi wywołać efektu aureoli. Najważniejszymi atrybutami posiadającymi moc wywoływania efektu aureoli są: mądrość/głupota, dobroć/zło, nieatrakcyjność/atrakcyjność fizyczna oraz wygląd zewnętrzny (na przykład schludny/niechlujny).

Przykłady

  • Punktualność jest dla mnie ważną wartością. Spotykam nową osobę i zauważam, że jest ona punktualna, więc będę skłonny myśleć, że jest inteligentna, przyjazna, uczciwa.
  • Spotykam osobę, którą oceniam jako niekulturalną i agresywną. Będę skłonny o niej myśleć, że jest leniwa i ma zaściankowe poglądy.

…..

https://pl.wiktionary.org/wiki/golem#pl

golem (język polski)

wymowa:
IPA[ˈɡɔlɛ̃m], AS[golẽm], zjawiska fonetyczne: nazal.
znaczenia:

rzeczownik, rodzaj męskoosobowy[1]

(1.1) mit. istota podobna do człowieka, ulepiona z gliny, niema i bezwolna, występująca w kulturze i wierzeniach żydowskich; zob. też golem w Wikipedii

rzeczownik, rodzaj męskorzeczowy, forma fleksyjna

(2.1) N. lp od: gol
odmiana:
(1.1)

(2.1) zob. gol
hiperonimy:
(1.1) istota, stwór
wyrazy pokrewne:
przym. golemowy, golemiczny
związki frazeologiczne:
efekt golema
etymologia:
(1.1) hebr. גולם
uwagi:
zob. też golem (ujednoznacznienie) w Wikipedii
tłumaczenia:
źródła:
  1. Skocz do góry Zygmunt Saloni, Marcin Woliński, Robert Wołosz, Włodzimierz Gruszczyński, Danuta Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego na płycie CD, Warszawa, 2012, ISBN 978–83–927277–2-9.

 

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.