SKRiBH

zeskrobywanie nieprawdy i czepianie się słów

SKRiBH

503 Polenlager – prawdziwe „polskie obozy”, czyli niemieckie, nazistowskie, hitlerowskie obozy tylko dla Polaków…


Nakaz wysiedlenia z Sosnowca z 1942 roku wystawiony na nazwisko Antonine Hedwig Gawedzki z pieczątką Pole – Polak


Zawsze pamiętajmy i zawsze powtarzajmy: 

Niemiecki obóz śmierci w Auschwitz… a nie polski Oświęcim!!!

Pamiętamy kto to robił i kto jest za to naprawdę odpowiedzialny. Będziemy wszystkim bydlakom zniesławiającym Polskę, Polki i Polaków, np. tym żydokomuchom i folksdojczom z GWN…  zawsze to przypominać!!!


https://pl.wikipedia.org/wiki/Polenlager

Polenlager – system 26 niemieckich obozów koncentracyjnych i miejsc pracy przymusowej dla Polaków (często z uwzględnieniem kobiet i dzieci) na Górnym Śląsku (w tym 4 na czeskim) i w Zagłębiu Dąbrowskim podczas II wojny światowej[1].

 Osobne artykuły: Heim ins ReichWysiedlenia Polaków podczas II wojny światowej dokonane przez Niemców.

Kartka pocztowa z pieczątką Polenlagru

Bezpośrednią przyczyną powstania obozów dla Polaków na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim były trudności związane z osiedlaniem na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim Niemców przesiedlanych z Besarabii, Bukowiny i Litwy w ramach akcji Heim ins Reich[2]. Szef Głównego Urzędu Sztabowego Reichskommissar für die Festigung deutschen Volkstums SS-Obergruppenführer Ulrich Greifelt sygnalizował Heinrichowi Himmlerowi o poważnych trudnościach w zakwaterowaniu przesiedlonych Niemców, proponując dokonywanie wysiedleń Polaków z ziem wcielonych do III Rzeszy do Generalnego Gubernatorstwa.


Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich gdzie znajdował się Polenlager 10.

W tych okolicznościach w połowie 1942 roku Heinrich Himmler podjął decyzję odnośnie organizacji na Górnym Śląsku systemu obozów koncentracyjnych dla Polaków pod nazwą „Polenlager”. Administrację nad tymi obozami powierzono agendzie partii nazistowskiej Hauptamt Volksdeutsche Mittelstelle, która dysponowała rozbudowaną siecią obozów przesiedleńczych dla Niemców przesiedlanych w ramach akcji Heim ins Reich[3][2] pod kierownictwem Obergruppenführera SS Wernera Lorenza[4] Obozy organizowano w skonfiskowanych przez Niemców budynkach fabrycznych i prywatnych oraz publicznych rezydencjach o charakterze religijnym i świeckim.

Na podstawie relacji świadków i zachowanych dokumentów historycy ustalili, że liczba więźniów była zmienna, uzależniona od aktualnie przeprowadzanych wysiedleń ludności polskiej z Górnego Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego, jednorazowo wynosiła w mniejszych obozach 200 osób, a w większych ok. 1200 osób. W sumie w obozach dla Polaków w czasie II wojny światowej przebywało wiele tysięcy ludzi.

System organizacyjny

Obozy dla Polaków objęte były czterostopniowym systemem organizacyjnym. Nadrzędną instancją nad nimi był Główny Urząd VoMi, kolejnymi ogniwami pośrednimi były Dowództwo Operacyjne VoMi dla Górnego Śląska (niem. „Einsatzführung Oberschlesien”) oraz powiatowe dowództwa nad obozami znajdujące się m.in. w Raciborzu i Chorzowie[2]. Najniższą, sprawującą nadzór bezpośredni nad więźniami, było kierownictwo poszczególnych obozów złożone z oficerów oraz żołnierzy SS.

Rozmieszczenie obozów

Zidentyfikowano ok. 30 obozów dla Polaków na Górnym Śląsku, choć niektórzy historycy szacują ich liczbę na większą[3]. Zachowana dokumentacja wskazuje na plany dalszej rozbudowy sieci obozów

Nazwa obozu Miejscowość Powiat w czasie wojny Lokalizacja
Polenlager 4 Dąbrówka Mała (niem. Eichenau) dzisiejszy teren Katowic
Polenlager 7 Ruda Śląska, Kochłowice pow. katowicki istniał od 20 sierpnia 1942 r. do stycznia 1945 r. w budynku szkoły powszechnej przy ul. Młodzieżowej 26[5]
Polenlager 10 Siemianowice Śląskie (Laurahutte) pow. katowicki znajdował się w zabudowaniach pałacowych i dworskich Donnersmarcka, dzisiejszy pałac w siemianowickim parku
Polenlager 11 Siemianowice Śląskie
Polenlager 28 Orzesze pow. pszczyński znajdujący się w Kolonii Marii, w budynkach szpitalnych[6]
Polenlager 32 Bogumin pow. cieszyński,Czechy zginęło 104 Polaków [1]
Polenlager 40 Frysztat pow. cieszyński, Czechy obecnie dzielnica Karwiny
Polenlager 41 Piotrowice koło Karwiny pow. cieszyński, Czechy
Polenlager 56 Lyski (niem. Lissek)[7] pow. rybnicki
Polenlager 58 Pszów pow. rybnicki
Polenlager 63 Czechowice-Dziedzice (niem. Polenlager Tschechowitz-Dzieditz)[8] pow. bielski
Polenlager 75[9] Racibórz Strzelnica (niem. Polenlager Ratibor) pow. raciborski
Polenlager 82 Pogrzebień, pow. raciborski Obóz dla dzieci na terenie dawnego pałacu Arthura Baildona.
Polenlager 83 Dolní Benešov pow. raciborski, Czechy
Polenlager 85 Korfantów, pow. niemodliński
Polenlager 86 Otmuchów (niem. Ottmachau)[10], pow. grodkowski
Polenlager 92 Kietrz pow. glubczycki
Polenlager 93 Gliwice Sobieszowice pow. gliwicki
Polenlager 95 Żory (niem. Sohrau)[11] pow. rybnicki
Polenlager 97 Rybnik[12] pow. rybnicki
Polenlager 168 Gorzyce (niem. Polenlager Groß Gorschütz)[13] pow. raciborski znajdujący się w budynku „Małego Zamku”
Polenlager 169 Kolonia Fryderyka, Gorzyczki pow. raciborski
Polenlager 188 Piekary Śląskie (niem. Deutsch Piekar)[14]
Polenlager 189 Zawiść, pow. pszczyński pow. pszczyński
Polenlager 209 Chorzów (niem. Polenlager Königshütte)[15] pow. chorzowski na terenie Królewskiej Huty, po wojnie Huty Kościuszko
Polenlager Tichau Tychy[16]
Polenlager Friedland Mieroszów[17]
Gefangenlager Skrochowitz Skrochowice[18][19], pow. opawski (Czechy/Kraj Sudetów) znajdujący się w dawniej cukrowni

Po wojnie

Po zakończeniu wojny obozy dla Polaków stały się przedmiotem dochodzenia podczas ósmego procesu norymberskiego, który postawił Volksdeutsche Mittelstelle (VoMi) w stan oskarżenia jako jedną z czterech zbrodniczych organizacji w łonie SS. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że obozy, którymi administrowała VoMi, nie różniły się zbytnio od innych niemieckich obozów koncentracyjnych[20].

Zobacz też

…..

https://en.wikipedia.org/wiki/Polenlager

Polenlager

Nazi concentration camp
Gross Rosen

Remnants of Polenlager 10 at Donnersmarck manor in Siemianowice Śląskie, with over 700 prisoners.[1]
Operation Period 1942 – 1945

The Polenlager (German pronunciation: [ˈpoːlənˌlaːɡɐ], Polish Camps) was a system of labor and Nazi concentration camps for Poles in Silesia during the Nazi German occupation of Poland in World War II. The prisoners, originally destined for deportations across the border to the new semi-colonial district of the General Government, were sent there between 1942 and 1945, once the other locations became too overcrowded to accommodate them. There were over 30 Polenlager camps in existence, mostly in Silesia.

History

All Polenlager camps were classified by the Germans as „labour reformatories”. They were built near major military work-sites for the steady supply of slave labor. The camps had permanent German staff, augmented by captives and volunteers from other Eastern European countries (known as Hiwis). The Poles were delivered to Polenlagers by trainloads from German temporary transit camps, after they had been evicted from their homes to make way for new settlers (see: Action Saybusch). Some of the Silesians who were imprisoned there, refused to sign the Volksliste (DVL) or claim German nationality.[2][3]

Expulsion Warrant for a female from Sosnowiec, stamped Pole, 1942

The Polenlager idea was part of Adolf Hitler’s plan, known as Lebensraum, which involved Germanization of all Polish areas annexed by Nazi Germany with the help of settlers from Bukovina, Eastern Galicia and Volhynia. The main purpose of the forcible displacement of Poles was to create a German-only enclave known as Reichsgau Wartheland across the formerly Polish territories.[4][5][6]

Camp distribution

There were over 30 Polenlager camps identified in research – mostly in Silesia (26),[7] but also in other locations across the Third Reich and in the present day Czech Republic.[8] Historians estimate their number to have been even higher. In some camps, such as Polenlager 92 in Kietrz (Katscher), the living accommodations were set up in the factory where prisoners worked; they were given about 1 square metre (11 sq ft) per person to live on, at a redesigned floor of the Schaeffler textile factory.[9] – In 1943, they processed into yarn 3 tons of human hair delivered from Auschwitz in two railroad cars.[10]

At the Polenlager 75 in Racibórz (Ratibor) – with 142 prisoners as of January 14, 1943 according to records – 22,1% were below the age of 14 years.[11] At the Polenlager 10 in Siemianowice Śląskie (pictured),[1] children as young as eight were forced to work at a stone quarry.[12] The extant documentation indicates that plans for further expansion of the Polenlager camp system had also been made. All of them were designated within the general numbering framework of the Volksdeutsche Mittelstelle camps. They were not numbered successively.

# Camp designation City or town (in Polish and German) Notes
1   Polenlager 4   Dąbrówka Mała (Eichenau)   in Katowice neighborhood
2   Polenlager 7   Ruda Śląska (Ruda-Kochlowitz, Aug 20, 1942 – Jan 1945)   in school at Młodzieżowa 26 Street [13]
3   Polenlager 10   Siemianowice Śląskie (Laurahutte)   at Donnersmarck manor, for ethnic Poles
4   Polenlager 11   Siemianowice Śląskie   forced labor camp for Jews [14]
5   Polenlager 28   Orzesze (Orzesche)   at hospital buildings in Kolonia Marii [15]
6   Polenlager 32   Bogumin (Polenlager Oderberg), Protectorate of Bohemia and Moravia   Jun 1942 – May 1945, with 104 Poles confirmed dead [16]
7   Polenlager 40   Frysztat, pow. cieszyński, Protectorate of Bohemia and Moravia   Jun 1942 – Apr 1945, district of Karviná
8   Polenlager 41   Piotrowice, pow. cieszyński, Protectorate of Bohemia and Moravia   Jun 1942 – Apr 1945
9   Polenlager 56   Lyski (Lissek) [17]   Jun 1942 – Nov 1943
10   Polenlager 58   Pszów (Pschow),[18] pow. rybnicki   set up September 10, 1942 at a presbytery
11   Polenlager 63   Czechowice-Dziedzice (Tschechowitz-Dzieditz) [19]   Jul 1942 – Jan 1945
12   Polenlager 75   Racibórz Strzelnica (Polenlager Ratibor) [20]   closed Nov 1943, prisoners moved to Kietrz [9]
13   Polenlager 82   Pogrzebień, pow. raciborski   with children captured in Aktion Oderberg [9]
14   Polenlager 83   Dolní Benešov, Beneszów, pow. raciborski, Protectorate of Bohemia and Moravia   Jun 1942 – Apr 1945
15   Polenlager 86   Otmuchów (Ottmachau),[21] pow. grodkowski   until 1945
16   Polenlager 92   Kietrz (Polenlager Katscher)   from August 1942, at the Schaeffler textile factory [10]
17   Polenlager 93   Gliwice Sobieszowice, pow. gliwicki   Aug 1942 – Apr 1944
18   Polenlager 95   Żory (Sohrau), pow. rybnicki [22]   from August 1942
19   Polenlager 97   Rybnik, pow. rybnicki [23]   in barracks by glider airstrip [24]
20   Polenlager 168   Gorzyce (Polenlager Groß Gorschütz) [25]   located at Lower Castle (Mały Zamek)
21   Polenlager 169   Kolonia Fryderyk, pow. raciborski   possibly Klein Gorschütz (?)
22   Polenlager 188   Piekary Śląskie (Deutsch Piekar) [26]   from 1942
23   Polenlager 189   Zawiść (Zawisch), pow. pszczyński   Orzesze-Zawiść, at old Thiele-Winkler manor [24]
24   Polenlager 209   Chorzów (Polenlager Königshütte) [27]   in Królewska Huta neighborhood [24]
25   Polenlager Tichau   Tychy [28]   possibly Zawisch (?)
26   Polenlager Friedland   Mieroszów [29]   until 1945
27   Polenlager Friedland 0/S   Korfantów [8]   mid 1942 – Oct 1943
29   Polenlager Kattowitz   Katowice [8] (Kattowitz-Eichenau 15, & Kattowitz-Idaweiche) [30]   from July 1943
28   Polenlager Klein Gorschütz   Gorzyczki (Klein Gorschütz) [8]   Jun 1942 – Nov 1943, in old coal-mine buildings [24]
30   Polenlager Ost   Munich, Germany [8]   Außenkommando
31   Polenlager Süd   Munich, Germany [8]   Außenkommando
32   Polenlager HASAG   Leipzig, Germany   Bautzner Straße
33   Gefangenlager Skrochowitz   Skrochovice (Skrochowitz), pow. opawski, Sudetenland, Germany   from September 1939; in former sugar refinery [31]

See also

References

 1. ^ Jump up to:a b Polenlager 10 at Siemianowice Śląskie”. Zapomniane obozy. Fotohistoria.pl. Retrieved May 11, 2012.
 2. Jump up^ Irene Tomaszewski, Tecia Werbowski (2010). Labor camps – Polenlager. Code Name Żegota: Rescuing Jews in Occupied Poland, 1942–1945 : the Most Dangerous Conspiracy in Wartime Europe. ABC-CLIO. pp. 10–. ISBN 9780313383915. Retrieved May 10, 2012.
 3. Jump up^ Norman Davies (1982). Polenlager. God’s Playground, a History of Poland: 1795 to the present. Columbia University Press. pp. 456–. ISBN 0231053533. Retrieved May 10, 2012.
 4. Jump up^ Richard C. Lukas (2001). „Chapter IV. Germanization”. Did the Children Cry? Hitler’s War against Jewish and Polish Children, 1939–1945. Hippocrene Books. Retrieved May 16, 2012. Project InPosterum. Preserving the Past for the Future
 5. Jump up^ Malwina Palińska (August 15, 2002). „Pokrzywdzeni…”. Trybuna, C/D/N. Nad Sołą i Koszarawą No. 16 (95), year 5. Retrieved May 5, 2012.
 6. Jump up^ Anna Machcewicz (February 16, 2010). „Mama wzięła ino chleb”. Historia. Tygodnik Powszechny. Retrieved May 5, 2012.
 7. Jump up^ FPNP database. „Lista Polenlagrów” (PDF 251 KB). Obozy przesiedleńcze i przejściowe na terenach wcielonych do III Rzeszy. Demart. p. 6. Retrieved May 14, 2012.
 8. ^ Jump up to:a b c d e f Das Bundesarchiv. „Directory of Places of Detention”. Federal Archives. Retrieved May 11, 2012. Search keyword: Polenlager
 9. ^ Jump up to:a b c Barbara Kruczkowska, Józefa Posch-Kotyrba. „Kietrz, Polenlager 92″. Zapomniane obozy nazistowskie. Fotohistoria.pl. Retrieved May 11, 2012.
 10. ^ Jump up to:a b Von Hans Georg (April 8, 2009). „Kriegsgeschäfte der Familie Schaeffler aus den frühen 40er Jahren”. Vom Ursprung deutschen Reichtums – Teil III. NRhZ Online – Neue Rheinische Zeitung. Retrieved May 18, 2012.
 11. Jump up^ Beno Benczew (February 27, 2006). „Obozy dla Polaków w powiecie raciborskim”. Raciborski Portal Internetowy. Retrieved May 11, 2012.
 12. Jump up^ „Świadkowie: Jacek Kisielewski”. Zapomniane obozy nazistowskie. Dom Spotkań z Historią DSH. Retrieved May 11, 2012.
 13. Jump up^ Polenlager nr 7 w Kochłowicach. ”Fotohistoria.pl.”. Hm.fotohistoria.pl.
 14. Jump up^ Zwangsarbeitslager für Juden, Laurahütte. ”Das Bundesarchiv.”. Bundesarchiv.de (March 27, 2001).
 15. Jump up^ Polenlager Nr. 28 Orzesze. German Federal Archives (March 27, 2001).
 16. Jump up^ Bogumin (Bohumín) Polenlager by Jiří Král. ”Syrena” č. 141/2004. Syrenacz.webpark.cz.
 17. Jump up^ Polenlager Nr. 56 Lissek. German Federal Archives (March 27, 2001).
 18. Jump up^ Polenlager 58 in Pszów (Pschow, pow. rybnicki), ”Zapomniane obozy nazistowskie. Hm.fotohistoria.pl.
 19. Jump up^ Polenlager Tschechowitz-Dzieditz. German Federal Archives (March 27, 2001).
 20. Jump up^ Polenlager Ratibor. German Federal Archives (March 27, 2001).
 21. Jump up^ Polenlager Ottmachau. German Federal Archives (March 27, 2001).
 22. Jump up^ Polenlager Sohrau. German Federal Archives (March 27, 2001).
 23. Jump up^ Polenlager Nr. 97 Rybnik. German Federal Archives (March 27, 2001).
 24. ^ Jump up to:a b c d Polenlager nr 189, ”Zapomniany Rybnik.”. Forum.zapomniany.rybnik.pl.
 25. Jump up^ Polenlager Groß Gorschütz. German Federal Archives (March 27, 2001).
 26. Jump up^ Polenlager Nr. 188 Deutsch Piekar. German Federal Archives (March 27, 2001).
 27. Jump up^ Polenlager Königshütte. German Federal Archives (March 27, 2001).
 28. Jump up^ Polenlager Tichau. German Federal Archives (March 27, 2001).
 29. Jump up^ Polenlager Friedland. German Federal Archives (March 27, 2001).
 30. Jump up^ Polenlager Kattowitz-Eichenau and Kattowitz-Idaweiche, Das Bundesarchiv.
 31. Jump up^ „Před šedesáti pěti lety začala druhá světová válka (Sixty five years ago began World War II)”. KZ Skrochowitz. Bruntal.net. 2006. Archived from the original on May 23, 2005. Retrieved February 3, 2013.

External links

…..

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/339345-wiceminister-kultury-chce-powstania-centrum-edukacyjnego-w-miejscu-dawnego-obozu-w-gusen-mowimy-nie-tylko-w-imieniu-polski-ale-takze-w-imieniu-pamieci-europejskiej

http://wpolityce.pl/historia/338549-trudno-to-sobie-wyobrazic-ale-kl-gusen-byl-miejscem-gorszym-niz-auschwitz-wstrzasajacy-dokument-muzeum-historii-polski-i-tvp-historia-wideo

http://wpolityce.pl/historia/338693-magdalena-gawin-w-gusen-chcielibysmy-zachowac-od-zniszczenia-to-co-mozna-zdjecia

http://wpolityce.pl/historia/338462-wiceminister-kultury-o-kl-gusen-byl-obozem-ciezszym-niz-auschwitz-srednia-przezycia-wynosila-tam-dwa-miesiace

http://wpolityce.pl/historia/333024-fundacja-slazacypl-upamietnia-gornoslaska-inteligencje-polska-wymordowana-przez-niemcow-mozesz-pomoc

http://wpolityce.pl/spoleczenstwo/331104-syn-nazisty-chce-wybielic-ojca-a-eksperci-pytaja-dlaczego-oddal-tak-malo-i-tak-pozno

 

6 thoughts on “503 Polenlager – prawdziwe „polskie obozy”, czyli niemieckie, nazistowskie, hitlerowskie obozy tylko dla Polaków…

 1. http://niezlomni.com/12-marca-1943-niemcy-zabili-14-latke-dlatego-ze-byla-polka-zdjecie-stalo-sie-symbolem-przerazajaca-relacja-fotografa-ktora-swiadectwem-bestialstwa-wideo/?utm_medium=postFb&utm_source=facebook&utm_campaign=patriota.24h&utm_content=postfity3ecb3

  Opublikowane 2017/03/12 w II wojna światowa/II wojna światowa – rocznice

  12 marca 1943 Niemcy zabili 14-latkę, tylko dlatego, że była Polką. To zdjęcie stało się symbolem. Przerażająca relacja fotografa, która jest świadectwem bestialstwa… [WIDEO]

  12 marca 1943 w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz zabita została młodziutka Polka – Czesia Kwoka. Miała 14 lat…

  Poniżej fragment książki Anny Dobrowolskiej ,,Fotograf z Auschwitz”:

  Pamiętam również młodziutką więźniarkę, 16-17 lat, która przyjechała z obozu przesiedleńczego w Zamościu wraz z większą grupą kobiet. Inne były już bardzo wynędzniałe, a ona jeszcze w dość dobrym stanie i wyjątkowo ładna. Czesia Kwoka, na którą wtedy zwróciłem uwagę, miała krew na ustach. Byłem młodym mężczyzną, wrażliwym na wygląd dziewczyny, więc taka osoba natychmiast wpadała mi w oko. Poprosiłem ją wtedy grzecznie do zdjęcia. Uspokoiłem, że nie ma się, czego bać. Te dziewczęta były na ogół przerażone, nie znały niemieckiego, więc nie rozumiały o co chodzi, kiedy wywoływano ich numery. SS-manki terroryzowały je krzykiem i biły też przy formowaniu kolumny. Wystarczyło, że któraś dziewczyna o parę centymetrów odstawała z szeregu i już dostawała pejczem po twarzy. Słyszałem zwłaszcza o trzech SS-mankach, które wyróżniały się szczególną brutalnością: Hasse, Dreshsler, Mandel. Ta ostatnia miała zwyczaj jeździć po obozie rowerem.

  Dzieci Zamojszczyzny – Czesia

  Czesia Kwoka była jednym z Dzieci Zamojszczyzny skierowanych przez Niemców do obozów koncentracyjnych. 13 grudnia 1942 roku trafiła do obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau razem z matką, Katarzyną Kwoką pierwszym transportem z obozu przejściowego w Zamościu. Została zabita zastrzykiem fenolu 12 marca 1943 roku…

  http://niezlomni.com/zaproszenie-na-spotkanie-z-malgorzata-karolina-piekarska-autorka-poruszajacego-reportazu-o-niemieckich-zbrodniach-na-zamojszczyznie-syn-dwoch-matek/

  Opublikowane 2017/05/16 w Recenzje/W Twoim mieście/Ważne książki/Zapowiedzi

  Spotkanie z Małgorzatą Karoliną Piekarską, autorką poruszającego reportażu o niemieckich zbrodniach na Zamojszczyźnie

  Zapraszamy na spotkanie autorskie z Małgorzatą Karoliną Piekarską odbędzie się 17 maja (środa) 2017 r. o godz. 18 w Czytelni Naukowej nr IV przy ul. Wiktorskiej 10 w Warszawie.

  ”Syn dwóch matek” to bardzo osobisty reportaż Małgorzaty Karoliny Piekarskiej związany z jej rodzinną historią. Opowiada o losach Jana Tchórza i o zagładzie Zamojszczyzny. Jan Tchórz jako dwuletnie dziecko został oderwany od matki biologicznej, następnie adoptowany przez dziadków Autorki, niestety nie na długo, ponieważ, odebrano go także matce adopcyjnej. Pozostał jednak w kontakcie z rodziną i dla Małgorzaty Karoliny Piekarskiej do dziś jest wujkiem. Reportaż jest o tyle ciekawy, że stanowi swoisty dwugłos ojca i córki. Małgorzata Karolina Piekarska nawiązuje dialog z Maciejem Piekarskim, wzbogaca jego opowieść, pogłębia ją i nadaje jej swój własny ton. Książka jest wstrząsająca, wzruszająca, bardzo osobista.

  Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w tym interesującym wydarzeniu! Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

  WSTĘP WOLNY

  Książkę można nabyć TUTAJ.

  Polubienie

 2. http://niezlomni.com/ta-mapa-europy-mowi-wiecej-niz-tysiac-slow-znakomity-argument-walce-propaganda-polskich-obozow-zaglady-wideo/?utm_medium=postFb&utm_source=facebook&utm_campaign=patriota.24h&utm_content=postfity840e9

  Opublikowane 2017/03/08 w Infografiki/Mapy

  Ta mapa Europy mówi więcej niż tysiąc słów. Znakomity argument w walce z propagandą ,,polskich obozów zagłady” [WIDEO]

  Kiedy w mediach pojawia się zwrot polskie obozy koncentracyjne, Polacy słusznie oburzają się. Tymczasem wystarczyłoby pokazać tę mapę, która mówi więcej niż tysiąc słów.

  Z okazji 6 marca, w Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych, opublikowano tę mapę, która pokazuje, że to Polacy stanowili najliczniejszą grupę Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

  Adrianna Kotleszka
  Zachód ma Polskę za faszystowski kraj.A nie pamiętają że Hiszpania i Włochi były faszystowskie i wspierały faszystowskie Niemcy.

  Adrianna Kotleszka
  Zachód nie uwierzy, że Polak był roztrzeliwany wraz z całą swoją rodziną.Na Fejsie jest wypowiedz polskich studentek uczących się w Hiszpani.W tej wypowiedzi widać jak zachód kłamie na temat historiii.

  Feliks Aski
  Szkopy zawsze zakłamywali historię ! Trudno się przyznać do tak bestialskiej masowej zbrodni!!!

  Jan Lorys · UIC University of Illinois at Chicago
  Wspomniec trzeba bo ludzie nie wide za prawdziwa histories – nawet mlode pokolenie w Polsce!

  Lilka Ocka · Pracuje w firmie: Notatnik Lilki
  6 tysiecy polskich drzewek – to tylko ulamek tych, co rzeczywiscie ryzykowali zycie swoje i bliskich. Nawet wedlug dosc ostroznych szacunkow szwedzko- kanadyjskiego historyka – G.S. Paulssona, kryteria Yad Vashme spelnialo ok 100 000 Polakow. Zaangazowanych w pomoc – bylo prawdopodobnie okolo miliona. Dla porownania- czym ryzykowali Polacy a czym przedstawiciele innach narodowosci- Holender ratujacy Anne Frank i jej rodzine spedzil….. 2 tygodnie w obozie koncentracyjnym. Jaki los spotykal Polakow – chyba wspominac nie trzeba.

  Polubienie

 3. http://niezlomni.com/polska-nalezy-polakow-bardziej-niz-zydow-znany-pisarz-o-polsce-polacy-dorobili-sie-szabrze-mienia-zydowskiego/

  Opublikowane 2017/06/04 w III RP

  ,,Polska nie należy do Polaków bardziej niż do Żydów”. Znany pisarz o Polsce: ,,Polacy dorobili się na szabrze mienia żydowskiego”

  – Gdyby Polskę okroić z etnicznie niepewnych elementów to prawie nic nie zostanie, a już na pewno zupełnie nic ciekawego – twierdzi pisarz Szczepan Twardoch w rozmowie z portalem TVP Info.

  Podkreśla, że w II RP Polacy ,,prześladowali żydowską mniejszość. Oczywiście nie w wymiarze ludobójczym, jak Niemcy od drugiej połowy lat 30., ale prześladowali”.

  Pytany o rywalizację ekonomiczną, wypowiada następujące słowa:

  Żydzi w Polsce mieszkali i dalej jakoś nielicznie mieszkają od tysiąca lat, w sumie od tak samo dawna jak Polacy – a przy tym nie uważam, by to, czy jakaś grupa etniczna mieszka w jakimś miejscu tysiąc albo pięćset lat miało jakieś specjalne znaczenie. I nie, nie wydaje mi się, że Polska należy do Polaków bardziej niż do Żydów. Bo niby dlaczego? Żydzi mieszkają w Polsce od XI wieku. Wtedy jeszcze nie było Polaków w takim znaczeniu, w jakim używamy pojęcia „Polacy” dziś.

  Kiedy przypomniano mu, że w XI wieku termin Żyd nie odnosił się do narodu, ale do grupy religijnej, Twardoch odpowiada:

  Niemniej dlaczego Polska ma bardziej należeć do Polaków niż do Żydów…?

  Stawia również Polskę w kontraście do Rosjan jako tych, którzy nie wypierają się niechlubnych faktów z historii.

  A Polacy to robią, choćby negując swoje uwłaszczanie się na mieniu żydowskim. […] Takie są korzenie polskiej klasy średniej, oparte na szabrze – przywłaszczanie przedmiotów, które nie mają już swojego właściciela. […] a mam na myśli masy na polskiej prowincji: rzemieślników, sklepikarzy itd. Zresztą, samo klasyczne już negowanie jakiejkolwiek wzmianki o polskim udziale w Holokauście też jest rodzajem takiego wyparcia.

  Mówi również o Ślązakach:

  To strasznie śmieszne, iż Polacy, ci rzekomi potomkowie husarzy, tak bardzo boją się 300 tys. ludzi deklarujących śląską tożsamość etniczną, że starają się w ogóle wyprzeć nasze istnienie ze swojej ciasnej świadomości. Oni przywykli do całkowicie jednorodnej etnicznie, gomułkowskiej wizji Polski

  Dyskusja również dotyczy przetrwania Polaków II wojny światowej jako naród.

  Przetrwał, bo było blisko 35 mln mieszkańców kraju. Jak taki naród miał nie przetrwać?

  Nie przekonuje go argument, że inne narody miały dużo większy późniejszy problem z tożsamością:

  Ukraińcom nie do końca udało się załapać na XIX-wieczne ukonstytuowanie się małych narodów Europy […] Po części jest ta słabość również, oczywiście, winą Polaków, którzy ukraińską tożsamość zwalczali. To nie jest tak, że polskość przetrwała, bo jacyś młodzi, zaślepieni chłopcy dali się pozabijać, pisząc wcześniej głupoty o polskim imperium. Bo po pierwsze polskość przetrwałaby i bez tego, a oni by żyli. A to byłaby jakaś wartość. Po drugie zaś – ta ich śmierć polskości się w niczym nie przysłużyła. A to i tak przy optymistycznym założeniu, że polskość czy w ogóle jakakolwiek tożsamość narodowa jest wartością. Bo ja w sumie nie wiem. Jeśli jest, to jakoś, co najwyżej, sentymentalną.

  Twardoch w przeszłości zarzucił Polakom niedojrzałość. Powód?

  Dojrzałością byłoby uznać siebie za jeden ze zwyczajnych narodów, który powinien prowadzić politykę zagraniczną zgodną ze swoim interesem, a nie łudzić się z jakiegoś powodu, że kogokolwiek poza Polską interesują polskie moralne przewagi. Na przykład Polska chciałaby układać swoje relacje z Wielką Brytanią powołując się ciągle na to, że polscy lotnicy walczyli w roku 1941 w bitwie o Anglię. A kogo to obchodzi?

  Nie przekonuje go argument, że nie tylko Polacy prowadzą taką politykę:

  Tylko, że te moralne przewagi Polaków są nieprawdziwe. Polacy się nie różnią od innych ludzi i narodów. Ja wiem, że to brzmi brawurowo w Polsce i to jest strasznie śmieszne, że to brzmi brawurowo. Tymczasem Polska prowadzi politykę zagraniczną opartą na poczuciu własnej wyjątkowości. Popełniając największy błąd polityka: otóż wierząc we własną propagandę. I opiera to się wszystko na tym ekscentrycznym przekonaniu, że Polacy jako wspólnota są z tajemniczego powodu moralnie nieskalani i niewinni. A to stoi w dziwacznym kontraście z faktem, że w Polsce kapitał zaufania społecznego jest bardzo niski i Polacy są o sobie nawzajem bardzo złego zdania.

  Nie zgada się, że w Polsce jest nurt ,,tropienia i chłostania polskiej narodowej megalomanii”.

  Moim zdaniem jest ostatnimi czasy raczej wątły i wypychany z polskości w jakieś kategorie „antypolonizmu”, przez radosnych husarzy wyklętych i całe to nowopatriotyczne zapalenie mózgu.

  – podkreśla.

  Twardoch to prozaik i eseista, z wykształcenia socjolog. Laureat licznych nagród literackich, autor m.in. powieści: „Wieczny Grunwald”, „Morfina” i „Drach”. W maju br. był kuratorem drugiej edycji Międzynarodowego Festiwalu Literatury Apostrof.

  cały wywiad na TVP Info

  Jacek Orzechowski
  Znamienna u tego cwaniaczka jest ta teza iż Polacy nie stanowią nic wartościowego, a wartościowość stanowi wszystko w Polsce co nie polskie. Hipokryzja Himalajów. Ksenofobia i rasizm, brak tolerancji i bezczelnej obłudy w pigułce. I teraz wyobraźmy sobie ze ktoś mówi iż Żydzi nie stanowią żadnej wartości kulturowej czy jakiejkolwiek innej w IRaelu i na całym świecie…

  Jacek Orzechowski
  Skoro Polacy dorobili się na Żydach to na kim dorobili się Żydzi w Polsce kmiocie germański?Skoro tożsamość czyli narodowość nie stanowi żadnej wartości hipokryto, to dlaczego z takim uporem maniaka preparujecie jakiś sztuczny pseudonarod „śląski”?

  Wiesław Misiek
  Tak na marginesie: bitwa o Anglię była w roku 1940, a nie 41.

  Mariusz Surówka
  Ten DEBIL lewacki Szczepan Twardoch to kanalia jakich mało. Szczepan Twardoch to KŁAMCA jakich wielu w lewackich środowiskach. Ten debil, gdyż inaczej nazwać go nie sposób oczywiście robi z Polaków złodziei i morderców a sam jest głupkiem to potęgo entej. Szczepan Twardoch, ten tępak i prostak mówiąc o tym, że gdyby „okroić z etnicznie niepewnych elementów” to „prawie nic nie zostanie” przeoczył to, że gdyby okroić Polskę z takich mętów jak on, to byśmy żyli godnie, uczciwie, w spokoju i bez GŁUPKÓW.

  Marek Grzeskow
  Na szubienicę.

  Bogusław Maśliński
  Nie będę odnosił się do słów tego jegomości. Zadam pytanie, kiedy będą odpowiedzialni ludzie na odpowiedzialnych stanowiskach. Kiedy za obrazę Ojczyzny, Narodu za takimi zatrzasną się kraty.

  Danuta Maria Bukowska
  Szczepan Twardoch…nie słyszałam o takim pisarzu i nie dziwię się ..takich bzdur ja nie czytam .Zupełny Idiotyzm.

  Dam Paw Ste
  papier toaletowy ze swoja podobizna niech wyprodukuje to mu dam zarobic i kupie pare rolek, za pieniadze wszystko , holokaust = biznes ot takie zydowskie podejscie do ludobujstwa w ktorym sami brali udzial , te szuje na wszystkim sa w stanie zarabiac , śmieć .

  Janusz Zielaskiewicz
  Młody człowiek a już upośledzony umysłowo. Bezzwłocznie zmień specjalistę.

  Robert Kurkowski
  Wnuk Goebbelsa, który też był Żydem? Problemem są żydo-komunistyczne pomioty morderców polskiej elity i patriotów, których zainstalował Stalin. Teraz takie pomioty z polskimi nazwiskami domagają się naszej ojczyzny, bo sam Bóg nie mógł ich ścierpieć i wygnał ich z Ziemi Obiecanej, którą splugawili ścierwem bezprawia i bezbożności. Teraz plączą się bezdomni po świecie grabiąc i plugawią wszystko na swojej drodze. Spotkało ich to dlatego, że sprzeniewierzyli się Bogu Abrahama, Izaaka i Jakuba. Mieli nieść narodom świata Boże Prawo, by Bóg mógł zsyłać na narody błogosławieństwo, ale oni zaprzedali się szatanowi niosąc światu bezprawie, lewactwo, faszyzm, komunizm i wszelką plugawą naukę sprzeciwiającą się Bogu aby narody były przeklęte przez Boga, który słusznie karze zbrodnie, niegodziwość i zboczenie. Synowie przekleństwa, słudzy kłamstwa. Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas kiedy się nawrócą, ale do tego czasu są wrogami Boga, ludzi, ewangelii i wszelkiej prawdy. Na marginesie tvn i polsat to żydo-lewackie tuby propagandowe.

  Kaj Kajuma
  Biedny chory koleś ,nie istnieje bez obrażania nas Polaków .poza tym kim jest??

  Jerzy Zielinski
  Taka jest wdzięczność za gośćinę w naszym kraju

  Jerzy Zielinski
  To ninormalny człowiek ,opętany nienawiśćią do Polaków,pomiot zapewnie chazarski.

  Andrzej Olkiewicz
  Opluwający samego siebie i nas Polaków, pętak który zerżnął narrację z Hartmana i ją eksponując na niej bazuje, nic oryginalnego po prostu Hartmanowy, a nie oryginalny artyścina i żeby nie wiem jak dzisiaj pluł na matkę swą, wierzcie mi, przyjdzie dzień że matka opluje go niemiłosiernie! Cóż to za dziecię wyrodne dzisiaj plując na matkę , u jej wrogów szuka poklasku haniebnie !

  Anna Kwietniewska
  OTO NASI BRACIA W WIERZE ……

  Bogdan Skowron
  Zakłamywanie hstorii ciąg dalszy – a może żydzi na tych terenach żyją od 65 tyś lat?. Słyszałem że ostatnio wykopano w POLSCE szkielet dinozaura z flalgą izraela w łapie 🙂

  Andrzej Müller
  Nie podoba się mu Polska i Polacy? Nikt go na sile nie zmusza aby mieszkał i żył w tym pięknym kraju. Zapewne posiada pan paszport wiec proponuje spakować sie i przenieść tam gdzie bedzie mu „lepiej”. Nie opluwa się ojczyzny. Chyba nie oduczyli go w szkole, że to naród Polski poniósł straszną ofiarę ratując jego współplemieńców podczas IIwś. Szybko Żydzi zapominają o dobroci i ratowaniu ich życia podczas trwania holokaustu który sami nakręcali. Chciałbym przypomnieć „panu artyscie”, ze to Żydzi sami łapali swoich i oddawali Niemcom a nie Polacy.

  Tomasz Nauwerk
  Ten pisarz to Idiota. Żyd czy nie, nie wiem i akurat mnie gówno to obchodzi (nie jestem antysemitą) ale on idiotą na pewno. Jaki jest problem z jego poglądami? Taki że na przykład nasz udział w Holokauście jeśli był to znikomy a nasz udział w ukrywaniu żydów przed NIEMCAMI! z narażeniem własnego życia największy. Za co wielu naszych rodaków zostało akurat przez żydów przynajmniej symbolicznie uchnorowanych. Nie mówię że żydów nie spotykała żadna krzywda w Polsce ale niemcy dlatego założyli tutaj te swoje dobrze ogrzewane pięciogwiazdkowe hotele dla żydów bo było ich tu najwięcej! Więc chyba nie było im tak źle a byli zamożni więc ich okradano przed wojną ten sam problem mieli polscy zamożni ludzie to był etap wojny klasowej o której się nie pamięta. Po wojnie konfiskowano wszystkie majątki a 50 lat puźniej często nie było komu albo nie było wiadomo komu oddać. Ten oszołom mówi że Polska należy też do żydów bo długo tu mieszkali więc pół świata należy do żydów? Oni przecież mieszkali i Ci co jeszcze są mieszkają wszędzie. Poza tym kim jest Szczepan Twardoch? Pisarzem? Powiecie kto dziś czyta? No ja, ja czytam mam sporo książek przeczytałem jescze więcej i jedyne co wiem o tym gościu to że chyba widziałem jakaś jego książkę kiedyś do kupienia. Powiecie że jest ze Śląska i tam go znają? Ja jestem ze Śląska i nie znam faceta pisze zgodnie z wikipedią od kilkunastu lat a jest na parę lat przed 40stką brawo! Zwarzywszy na to ile trza się na łazić by coś Ci w Polsce wydali albo jest szczęściażem albo bogatym z domu a jaśli tym drugim to proszę o wyznanie na jakim szabrowaniu dorobili się jego przodkowie.

  Monika Ziarno
  On jest Ślązakiem.

  Tomasz Nauwerk
  Monika Ziarno Ja też ale to nie ma nic do rzeczy. 🙂 Tu też szabrowano 🙂

  Halina K. Wis
  wsadzić go do jednego worka ze wszystkimi szkodliwymi Chazarami i wysłać do Birobidżanu !

  Emil Sugier
  Bez komentarza – dla gościa zapłacę w jedną stronę: „Tanie bilety do TelAwiwu” http://www.momondo.pl/…/loty-z-warszawa-do-tel-aviv…

  Andrzej Olkiewicz
  Nie każdy jest Polakiem choć w mowie i piśmie porusza się biegle! by być Polakiem trzeba jeszcze polskiego Ducha w sercu nosić a nie same śmieci plując na Polskę z niego wymiatać.Bezczelny artyścina, zwykły pętak pisząc haniebnie, wzoruje się na Hartmanie, opluwa matkę swą wszedzie! lecz jeszcze o tym nie wie jak matka opluje go kiedyś w podzięce. Oj wredni, fałszywi od wieków to ludzie! Przygarnięte przez Polskę wieki temu dziecię , niemające wówczas ojca ni matki na świecie! Dzisiaj, niewdzięczne, wredne,fałszywe i chciwe, przychodzą żądać od matki zapłaty? za co? za to że była przez niemiecki naród 6 lat okupowana katowana, bita, gwałcona, mordowana,niszczona a w końcu cała zhańbiona i zniewolona. Cóż to za dziecię wyrodne dzisiaj oskarża ją przed całym światem że przez nią przez Polskę dzieciństwa one nie miały, bo ich nie obroniła, jako matka gdy ich Niemcy mordowały. Więc stwierdzam stanowczo, wredny, bez skrupułów, chciwie fałszywy od wieków to naród! Polsko! matko! piękna, kochana , powstań z kolan! już czas najwyższy! by unieś wyżej głowę i spojrzeć bez wstydu, z honorem, wysoko podniesionym czołem, prosto w oczy powiedzieć stanowczo dość! twym dzieciom przybranym co światu całemu na ciebie złorzeczą kłamiąc ohydnie mącą mu w głowie, szantażując że jak nie dasz, nie zapłacisz to jeszcze coś ohydnie kłamliwego na ciebie dopowie!

  CoJest ZaRogiem
  Pewnie był polakiem, a my to naród wybrany.

  Martin-Con Amore Robert
  twardoch twardoch a jak wymawiaja te nazwisko niemcy anglicy francuzi japonczycy tuardosz tlerdosz ups połamia sobie jezyk……..:) czytaja go za granica.ciekawe.troche historii niemcy hitlerowskie wywiozły sporo mienia zydowskiego dzieła sztuki złoto kamienie szlachetne gotówkę nie do odzyskania,natomiast polakom przypadły spalone odrapane kamienice które odbudowalismy….zostają tylko stare meble krzesła i taborety do odzyskania bierz twardoch i spisz inwentarz i rozdawaj moskom z hameryki……………………..:)

  Janees Brazauskis
  „Sprzedafca snóf” Szkoda klawiatury

  Iwona Stanikowska
  odwrocmy pytanie: jak zydzi uwlaszczyli sie na majatku Polakow, jak zydzi przejmowali nazwiska… wszyscy to wiemy

  Andrzej Gawecki
  szczera prawda to przechrzty

  Tomek Tito
  Ludzi o takich poglądach należałoby pozbawiać polskiego obywatelstwa i wywieźć za najbliższą granicę.

  Łachim Ałabdein
  Brak słów tylko zydzi muzulmanie islamisci i scierwo … jakiego pochodzenia. Anty polskie k…wy !!! Jak babcie i dziadkowie ukrywali zydow przed kulka w leb to teraz wyszli na zlych bo powinni im teraz oddac co maja ? czy dom pobudowac?

  Danuta Jakubowska
  Bo podobno żydzi nienawidzą tych, którzy im pomagają

  Marek Bystrzewski
  Widać, że szwaby dogadali się z żydami. Szwaby chcą nasze Ziemie Zachodnie i Pomorze, a żydy chcą wziąć resztę.

  Andrzej Rak · Bristol
  Gdzie takie kurwy rodza sie w tym kraju?!..Ze ta ziemia jeszcze wydaje na swiat takich bekartów ktorzy bez skrupułów brukaja godnosc i historie tego kraju i narodu za kilka srerrnikow z zachodu!..Takie mendy powinny od reki byc pozbawiane obywatelstwa w tym kraju!!

  Alicja van Bruggen · Amsterdam
  Kurwa nie czlowiek !

  Piotr Kilar
  z ryja wykapana pizda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Anna Matyjasik
  Reduta dobrego Imienia powinna zgłosić to coś do prokuratury

  Bozena Gałecka
  Proszę nie obrażać pizd

  Marek Kuźmicz
  Co to za nowy prowokator. Takimi metodami posługiwało się NKWD w celu poróznienia Polaków z Żydami, bo bratnim narodem miał sie stać naród radziecki.

  Jan Maria Wścieklica
  Mówisz pan że nikogo nie obchodzi że Polacy walczyli i ginęli za Wielką Brytanie w sławnej bitwie powietrznej? To ja panu odpowiem tak. Żydzi gineli w holocauscie, kogo to obchodzi? Ukraińcy ginęli w podczas Wielkiego Głodu, kogo to obchodzi? Rzekomi uchodzcy z Bliskiego Wschodu i Afryki giną podczas przeprawy przez Morze Śródziemne, A kogo to obchodzi? Bo na pewno nie mnie i żadnego normalnego Polaka. Nas obchodzi tylko to co się działo i dzieje z nami.

  Anna Uranowski
  Ciekawa jestem czy powiedziałby to Żydom o Arabach.

  Rafaello Santi
  Przyglądam sie temu celebrycie piszącemu książki o wymyślonych żydoiwskich tragarzach od dawna. Plując na Polskę taki z niego RASiowiec czy zwykły szukający poklasku prowokator? Prawdziwy ambasador marki Mercedes. Co do tych Żydów owszem pojawili się jako handlarze słowian. Do XV w osadnictwo byłóminimalne potem małe. Dopiero zabory zesłały tabuny Litwaków. Popadaj w niepamięc. Bez salonu i plucia słabo z „pisarzem”. Płyń z deszczem

  Andrzej Olkiewicz
  Kiedyś ktoś napisał:Gdyby Żydzi mieliby ratować Polaków nie ocalałby żaden Polak. Ja dopiszę – Nawet pamięć po nich by się nie zachowała! Repolonizacja mediów się zbliża, Myślę że takich antypolskich pętaków z polski naród wymiecie. Jednak zanim to nastąpi piętnować i bojkotować wszędzie jego antypolską działalność! a nie pluć skomleć złorzecząc na niego w Internecie! Niech wie że nie jest bezkarny, plując na Polskę pluje na każdego z nas osobiście! więc bojkotować jego plucie wszędzie !

  Artur Jasiak
  najego miejscu juz bym spierdalal

  Krzysztof Spaliński
  ciekawe spod jakiego kamienia wylazła ta glizda? Co zdanie , to kolejna zniewaga własnego (!?) kraju. Uważam, że tacy ludzie powinni wyjeżdżać z tego strasznego miejsca sami, a jesli nie chcą, to powinno sie ich instytucjonalnie wydalać. Na jakim to niby majątku uwłaszczało się polskie społeczeństwo? Na zgliszczach? Bo to, co przetrwało zostało natychmiast zagrabione przez komunę, pod której wpływem ten pseudointelektualista wyraźnie się znajduje. Chyba, że ma Pan te wiadomości z własnej tradycji rodzinnej. Wydaje się, że najbardziej go boli fakt, ze stracilismy „tylko” (!) 5 milionów obywateli. Panie mądralo, to nie Polacy niszczyli w XX wieku Ukrainę, to nie Polacy mordowali w czasie wojny Żydów, to nie Polska wyznaczyła powojenne granice. Jeśli jesteś Pan na tyle mało rozgarniety żeby to pojąć, to przez przyzwoitość proszę zamilknąć

  Hasan Hal
  Twardoch to gorący zwolennik RAŚ więc ten jego bełkot nie powinien nikogo zaskakiwać

  Stefan Orczyc-Musiałek
  Śmieci na wietrze …. ot cała „wypowiedź”.

  Marian Krowiak
  Twardoch jezdi mercedesem za ktorego nie zaplacil ani grosza. I to wyjasnia jego belkot. Niemieckie pieniadze. niemiecki sluga.

  Tadeusz Prawdziwek
  Z niego pisarz i znawca historii jak z mego h..a młotek.Co za wykształciuch? Śmiech na sali, ale zrobił sobie reklamę, teraz na pewno będą lepiej sprzedawać się wypociny jego.

  Aleksandra Ostrozecka
  Marzy mu sie kariera a’la Gross 😉

  Michael Cieszewski
  To są takie pierdoły, że tego się czytać nie chce. Jeśli aż tak się wstydzi Polskości to niech się jej zrzeknie. Swoją drogą niech wskaże jeden kraj, który nigdy się nie wzbogacił kosztem innych. Palant jeba….

  Aleksandra Ostrozecka
  To nie jest Polak- to zyd z polskim obywatelstwem.W Israelu bylby mr.nobody, a tu udziela wywiadow. Do tego potrzebuje Polski…

  Polubienie

 4. Niemieckie eksperymenty na ludziach. Historia Bez Cenzury

  Published on Jun 8, 2017
  Facebook: https://www.facebook.com/historiabezcenzury/
  Podczas II Wojny Światowej niemieccy lekarze przeprowadzali eksperymenty na więźniach obozów koncentracyjnych. Dla badanych oznaczało to często śmierć w niewyobrażalnych cierpieniach. Ostrzegamy, ze odcinek dla osób o mocnych nerwach.
  Źródła: V. Spitz, Doktorzy z piekła rodem. Przerażające świadectwo nazistowskich eksperymentów na ludziach
  E. Klee, Auschwitz – medycyna III Rzeszy i jej ofiary

  Polubienie

 5. Reytan@Reytanza godzinę
  Polska MUSI miec wlasna polityke historyczna,ktora nie jest zalezna i PODLEGLA zydowskiej,tak jak dotychczas. Czy to realne ? NIE !!! Do tego potrzeba WOLI politycznej,a tej w PIS-ie nie ma !!!

  http://wpolityce.pl/polityka/344705-nie-tylko-media-przedstawianie-prawdy-o-holokauscie-powinno-byc-realizowane-poprzez-agendy-rzadowe-glownie-pod-opieka-resortu-spraw-zagranicznych

  Nie tylko media. Przedstawianie prawdy o Holokauście powinno być realizowane poprzez agendy rządowe, głównie pod opieką resortu spraw zagranicznych

  opublikowano: za godzinę · aktualizacja: za godzinę


  autor: Pimke/Creative Commons 2.5 Attribution/GFDL/CC/Wikimedia Commons

  Niestety wiele mediów nie mówi prawdy, a zależy im tylko na propagandzie i kliknięciach na facebooku. To nie problem dla mediów, aby w każdym zdaniu wypowiedzianym przez jakiegokolwiek polityka w Auschwitz „znaleźć” coś okropnego. Problemem są ogólnoświatowe media, które czytają „Gazetę Wyborczą” i traktują jej zdania jak wyrocznię. To potężny problem

  Polubienie

 6. A prezydent coś robił w tej 89.229.25.*
  sprawie, czy jest zbyt zajęty zabezpieczaniem żydowskich interesów w zbrojeniówce i przejęciu relacji z USA? Może już czas na przerwanie serii żydolskich władców Polski, hę!?

  http://wpolityce.pl/polityka/346609-dazenia-do-wykluczenia-z-dyskursu-slow-polskie-obozy-smierci-silne-poparcie-dla-dzialan-polskiego-rzadu

  Dążenia do wykluczenia z dyskursu słów „Polskie obozy śmierci”. Silne poparcie dla działań polskiego rządu!

  opublikowano: 3 godziny temu · aktualizacja: 3 godziny temu


  autor: fot.wPolityce.pl

  Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście poparł działania polskiego rządu, które mają na celu wykluczenie z publikacji na temat zagłady Żydów w czasie II wojny światowej wadliwych kodów pamięci takich jak „polskie obozy śmierci”

  — poinformował MSZ.

  Sojusz skupia 31 państw. Celem jego działalności jest wspieranie liderów politycznych i społecznych w działaniach edukacyjnych, upamiętniających oraz badawczych nad Holokaustem.

  Podczas plenarnego posiedzenia w czwartek w Genewie Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (IHRA) przyjął stanowisko wyrażające poparcie dla działań rządu RP, zmierzających do wykluczenia z publikacji i publicznego dyskursu na temat zagłady ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej wadliwych kodów pamięci, takich jak „polskie obozy” czy „polskie obozy śmierci

  — poinformował resort spraw zagranicznych w piątkowym komunikacie.

  Sojusz wezwał do zaprzestania używania tych nieprawdziwych określeń w odniesieniu do miejsc związanych z prześladowaniem i mordowaniem Żydów przez nazistowskie Niemcy na okupowanych ziemiach polskich

  — czytamy.

  Z satysfakcją przyjmujemy stanowisko wyrażone przez IHRA jako działanie wymierzone przeciwko zniekształcaniu prawdy o Holokauście i rozmywaniu odpowiedzialności za tę straszliwą zbrodnię, która spoczywa na nazistowskich Niemczech

  — oświadczyło MSZ.

  Resort podkreślił, że stanowisko jest

  wynikiem działań polskiej dyplomacji, w szczególności polskiej delegacji w IHRAzłożonej z przedstawicieli instytucji rządowych, muzealnych, badawczych i naukowych, oraz zaangażowania w dialog ze społecznością międzynarodową w celu promowania pełnej prawdy o Holokauście, opartej na rzetelnych i otwartych badaniach historycznych

  CZYTAJ WIĘCEJ: „El Pais” pisze o „polskim obozie zagłady”. Zdanie zmieniono po interwencji polskiej ambasady

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w tym także polskie placówki za granicą, podejmują nieustanne działania mające na celu doprowadzenie do wykluczenia z dyskusji na temat Holokaustu określeń uznawanych za wadliwe kody pamięci

  — zaznaczył resort.

  Międzynarodowy Sojusz na rzecz Pamięci o Holokauście (International Holocaust Remembrance Alliance – IHRA) jest organizacją międzyrządową utworzoną w 1998 r. Jej celem jest mobilizowanie i koordynowanie wsparcia ze strony liderów politycznych i społecznych dla edukacji, podtrzymywania pamięci oraz prowadzenia badań naukowych o Holokauście na szczeblach krajowym i międzynarodowym. IHRA skupia 31 państw członkowskich oraz jedenaście państw-obserwatorów. Polska jest członkiem IHRA od 1999 r.

  PAP/gnor

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.

%d blogerów lubi to: