536 334 rocznica bitwy pod Wiedniem, zwanej „odsieczą wiedeńską”. Wielkie zwycięstwo Jana 3 Sobieskiego zahamowało ekspansję islamu w Europie,.. czyli no i po co nam to było,.. czyli kilka myśli o katolackiej bezmyślności


Wjazd Jana III Sobieskiego do Wiednia / autor: commons.wikimedia.org


Mam sam kilka przemyśleń, co do tej hm… wg mnie smutnej rocznicy,.. bo:

Po pierwsze, przy okazji tej rocznicy właściwie nigdzie poza źródłami które tu podaję, żaden portal nie napisał nic o tym wielkim zupełnie niewykorzystanym zwycięstwie, ani o następnym, jakim była ostateczna druga bitwa pod Parkanami.

Po drugie, podobno po bitwie mieszkańcy Wiednia nie chcieli ugościć swoich wyzwolicieli, być może z powodu, że nie mieli już czym ich ugościć. Było, jak było, ale przynajmniej zdobyto to, co znajdowało się w tureckim obozie. To od tego czasu pijemy kawę i zajadamy się tzw. croissantami... i ziemniakami…

Po trzecie, faktem jest, że już trochę ponad 100 lat później potomkowie Wiedeńczyków, którzy nie zostali wyrżnięci przez Turków,.. zrobili Naszym Przodkom, czyli potomkom swoich wybawców, wespół z innymi Germanami,.. nie mniej nie więcej, ale Pierwszy Rozbiór

Tak sobie myślę, że gdyby Sobieski poczekał trochę, to Turcy zdobyliby Wiedeń, wyrżnęli to i inne austriackie miasta… i nie byłoby żadnych rozbiorów. Rzeczpospolita panowałaby także i w Austrii, czyli na dawnych terenach pra-słowiańskich… Kto wie, może i nie byłoby i 2WŚ, bo przodkowie Adolfa byliby „ubogaceni przez tureckich uchodźców”, np. przez zgwałcenie, a potem nabici na pale, spaleni żywcem lub jedynie ścięci… i zwyczajnie nie spłodziliby tego Austriaka…

Ech… Mogę sobie tylko tak pomarzyć, bo turbo-katolicki król Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Jan 3 Sobieski, niczym pachoł na wezwanie swego pana, bezmyślnie pośpieszył się, tak szybko jak tylko mógł i pośpieszył na odsiecz i Wiedniowi, a tak naprawdę to Rzymowi…

A.. o tym, że Naszym Przodkom za to, co zrobili pod Wiedniem i nie tylko nikt nie podziękował, bo i papa też nie zapłacił, tego co obiecał… no cóż… szkoda gadać… Sami usłyszcie, co na ten temat na koniec swojego filmu mówi Ator i zacznijcie myśleć…


https://wpolityce.pl/historia/357403-334-rocznica-bitwy-pod-wiedniem-wielkie-zwyciestwo-jana-iii-sobieskiego-zahamowalo-ekspansje-islamu-w-europie

334. rocznica bitwy pod Wiedniem. Wielkie zwycięstwo Jana III Sobieskiego zahamowało ekspansję islamu w Europie

Rok 1683 zapisał się w dziejach Polski i Europy jako jedno z najważniejszych i doniosłych wydarzeń. 12 września sprzymierzone wojska polskie, cesarstwa i Rzeszy Niemieckiej rozgromiły armię turecką oblegającą Wiedeń, zadając tym samym jedną z najbardziej dotkliwych klęsk Imperium Osmańskiemu, które już nigdy się z niej nie podniosło. Dla Europy był to kluczowy moment. Turcja po klęsce pod Wiedniem przeszła do defensywy, a jej wielowiekowa walka o przeniesienie islamu w głąb kontynentu europejskiego została zahamowana.

12 września 1683 roku pod Wiedniem wojska polsko-imperium Habsburgów pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę.

Imperium Osmańskie przez wieki opierało swoją potęgę na podbojach, początkowo głównie obszarów azjatyckich. Jednak w XVII wieku Turcy rozpoczęli podbój terenów europejskich, atakując Bałkany, Węgry, księstwa rumuńskie, Kretę i Siedmiogród. W roku 1672 zajęli należące do Polski Podole, zaś kozacki hetman Piotr Doroszenko uznał zwierzchnictwo Turcji nad Ukrainą.

Po upokarzającym dla Rzeczypospolitej pokoju w Buczaczu Polska nie tylko utraciła Podole, ale także zobowiązała się do płacenia Turcji 22 tys. talarów rocznego haraczu, co czyniło z niej lennika Imperium. Sejm polski odrzucił pokój, a w 1673 roku wojska Rzeczypospolitej – dowodzone przez hetmana Jana Sobieskiego – pokonały Turcję pod Chocimiem. Choć konflikt zakończył się rozejmem, zapowiadał kolejne działania zbrojne.

Sobieski, któremu zwycięstwo pod Chocimiem zapewniło polską koronę, w obliczu nieuchronnego starcia z Turcją rozpoczął poszukiwania sojuszników. Początkowo planował koalicję z Francją i Szwecją, jednak wobec negatywnego nastawienia Ludwika XIV zwrócił się w stronę Habsburgów i Rosji. Choć zarówno car, jak i cesarz nie zareagowali przychylnie na starania Polski, jednak wobec fiaska zabiegów dyplomatycznych i realnego zagrożenia ze strony Turcji Habsburgowie zaczęli dążyć do przymierza z Rzeczpospolitą.

Sojusz, przewidujący wzajemną pomoc w razie ataku tureckiego, podpisano 1 kwietnia 1683 roku; jego gwarantem został papież Innocenty XI. Armia polska miała otrzymać wsparcie finansowe ze strony cesarza i papieża.

W tym samym czasie Turcy podjęli działania zbrojne przeciwko sojusznikom, organizując liczną armię dowodzoną przez wielkiego wezyra Kara Mustafę. Mobilizacja Austriaków przebiegła z opóźnieniem, ponieważ do końca nie było wiadomo, kogo zaatakuje Imperium. Habsburgowie wystawili jedynie kilka oddziałów do obrony granic, zaś resztę – ok. 32 tys. żołnierzy pod dowództwem ks. Karola Lotaryńskiego oraz polski oddział zaciężnych pod wodzą Hieronima Lubomirskiego – skoncentrowali koło Bratysławy. Księstwa niemieckie uwikłane w spór z Francją nie nadesłały wówczas posiłków.

Armia turecka wspierana przez Tatarów, chcąc zaskoczyć przeciwnika, ruszyła na znajdującą się w głębi cesarstwa twierdzę Jawaryn. Skierowały się tam także siły habsburskie, jednak wobec oskrzydlenia przez Turków wycofały się w kierunku Wiednia, przyjmując po drodze potyczkę pod Petronell.

Cesarz zwrócił się do sojuszników z prośbą o pomoc, sam opuszczając miasto. Turcy zbliżyli się do stolicy cesarstwa 14 lipca, zaś dwa dni później otoczyli Wiedeń, wypierając oddziały austriackie. Kara Mustafa wysłał także posiłki pod Jawaryn, by uniemożliwić załodze odsiecz dla stolicy oraz wsparł wojskowo powstańców węgierskich planujących atak na Bratysławę. Miastu pomocy udzieliły oddziały ks. Lotaryńskiego, który dał odpór powstańcom i bronił dostępu na Morawy.

Stolica cesarstwa była dobrze przygotowaną do obrony twierdzą, z 11-tysięczną załogą, 5 tys. straży miejskiej i artylerią. Siłami wojskowymi dowodził gen. Ernst Starhemberg, zaś obroną cywilną – Zdenek Kaplii. Podczas dwumiesięcznego oblężenia Turcy dzięki ciągłym atakom i pracom minerów zdobyli pierwsze fortyfikacje miasta, co groziło zajęciem twierdzy, której załoga uległa w czasie obrony znacznemu uszczupleniu.

Polscy sojusznicy zbierali tymczasem siły. Sejm przegłosował zgodę na działania wojenne poza granicami, na mobilizację oraz na nadzwyczajny podatek na utworzenie blisko 50 tys. armii. Początkowo planowano zebranie już istniejącej armii koronnej w Trembowli na zachodniej Ukrainie, zaś nowego zaciągu w okolicach Lwowa. Litwini mieli grupować się w Janowie Podlaskim.

Wobec ataku Turków na cesarstwo król zarządził mobilizację pod Krakowem, gdzie przybyło 27 tys. wojsk koronnych. Nie czekając na spóźniających się Litwinów, ruszył na pomoc Wiedniowi.

Po przejściu przez Śląsk, Morawy i Czechy 3 września wojska polskie połączyły się nad Dunajem, 40 km od Wiednia, z oddziałami austriackimi i niemieckimi. Dowództwo nad 67-tysięczną armią objął Jan III Sobieski. Zarządził, by oddziały austriackie i niemieckie atakowały Turków wzdłuż prawego brzegu Dunaju, wiążąc w ten sposób ich główne siły. W tym czasie siły polskie przedzierały się pod miasto okrężną drogą.

12 września rano zaczęła się bitwa. Przekonani o swojej przewadze, słabo ufortyfikowani Turcy odpierali atak austriacko-niemiecki wzdłuż Dunaju, pozostawiając odsłonięty teren od strony Lasu Wiedeńskiego, skąd oddziały polskie wyprowadziły w godzinach popołudniowych atak.

Sobieski najpierw wysłał z rozpoznaniem jedną chorągiew husarii, która wszczęła popłoch w szeregach wroga i wycofując się pociągnęła za sobą większość tureckiej kawalerii – wprost pod ogień polskich armat. Wówczas król polski wykorzystał rozprężenie w szeregach wroga i poprowadził główny atak sił polsko-niemieckich. Brawurowy atak husarii spowodował bezładny odwrót i ucieczkę wojsk tureckich oraz towarzyszących im Tatarów. Król polski z powodu zbyt późnej pory nie kontynuował pościgu, zaś jego wojska zajęły obóz nieprzyjaciela.

W bitwie poległo ok. 10 tys. Turków, a 5 tys. odniosło rany. Oddziały pod wodzą króla polskiego miały 1,5 tys. zabitych i 2,5 tys. rannych. Większość armii tureckiej zdołała uciec, pozostawiając część uzbrojenia i zapasy. Klęska wiedeńska zakończyła okres zwycięstw Imperium Osmańskiego, a wielki wezyr Kara Mustafa za przegraną zapłacił życiem.

Wiktoria wiedeńska nie została jednak przez Polaków należycie wykorzystana. Chociaż w obozie tureckim zdobyto broń, namioty, siodła, ubiory, cenne tkaniny i arrasy, a cesarz złożył Janowi III Sobieskiemu hołd pod murami swej stolicy, to Leopold I wjechał do miasta na czele wojsk i on jest do dzisiaj w swym kraju uznawany za wybawcę stolicy. Zaś wygrana pod Wiedniem była jednym z ostatnich wielkich zwycięstw I Rzeczypospolitej, coraz słabszej wewnętrznie i zewnętrznie, co zbliżało ją nieuchronnie do klęski rozbiorów.

autor: DODATEK HISTORYCZNY

Patriota
1. Prawdziwie decydująca była obrona Wiednia w roku 1529. W 1683 imperium osmańskie było już od dawna zdezorganizowane, wyprawami dowodził wezyr, janczarowie mogli się żenić, szans na zdobycie Wiednia pod dowództwem Starhemberga nie było, słowem, zwycięstwo Polsce całkowicie niepotrzebne, które w prostej linii doprowadziło do rozbiorów. 2. Sobieski przez całe życie prowadził politykę lizusowską wobec Macrona, a potem wobec każdego innego państwa potężniejszego od Polski, byle tylko jego nieudani synalkowie mogli gdzieś zasiąść na jakimś tronie. Nie udało mu się nawet to. 3. Wodzem był dobrym, choć politykiem co najwyżej miernym.

Mnietek
To był pokaz polskiej nienawisci, wojska polskie zaatakowały biednych emigrantów którzy szukali w Europie lepszego życia. Dzis robimy to samo, ale zachodni przywódcy zmądrzeli i wpuścili uchodzców.

fdf
Imperium Osmańskie nie miało na celu „ekspansję islamu”, ale zdobycze terytorialne i łupy. „Ekspansja islamu” to bełkot propagandowy pisu.

@patriota88 wszystko skumał
…o Turkach. Chciałby do haremu na eunucha, bo ma długi ozór i na coś liczy. Niech zapyta Węgrów, Serbów, Greków, jak im było pod okupacja turecką. Sprowadź ich do domu, to przerobią cię na kebab!

Tiberias
Bitwa pod Hodowem – godna uwagi

circ
Dzisiejsza władza nie jest spadkobiercą tamtej Rzeczpospolitej- ona historię wykorzystuje politycznie.

???
@fdf gdyby turcy osmańscy nie mieli na celu ekspansji islamu, to dziś Turcja byłaby chrześcijańska, kościoła Hagia Sofia nie przerobiono by na meczet, a sułtan czyli kalif nie stawiałby meczetów.

bvcxz
Jeszcze w XIXw. Turcja była wiernym sojusznikiem GB i Francji w wojnie z Rosją. W XX wieku Turcja była najbardziej europejskim krajem arabskim. Kobiety nosiły mini, nawet alfabet wprowadzili łaciński.

Patriota
Turcy nie są Arabami, trochę wiedzy przydałoby się nawet WPotylicy.

z Wiednia!!!
Ale bzdety!!! Trembowla to nie Ukraina (ta, wówczas, to woj. kijowskie + bracławskie), nie było żadnych „Austriaków” lecz armia cesarska, w armii osmańskiej pod Wiedniem była min.1/3chrześcijan bałkańskich!!!

z Wiednia!!!
Co za kit Wpolityce tu wciska!! Osmańskie wówczas Bałkany, Armenia, Gruzja, zach. Anatolia, Podole, ob. Syria i Irak, to morze chrześcijaństwa i religijnej tolerancji Turcja robiła wtedy Dżihad? Dobre, oj:)))

bylo to naglosnic!
Turcja nie uznala nigdy rozbiorow Pl! kiedys P. Kaczynski popieral Turcje. Zwyciestwo Pl nic nie dalo. Bylo zaprosic prezydentow Pl DE i Aus na obchody, moze by tzw. media zachodnie zauwazyly braterstwo

dp patriota 68-racja
Pl miala dluga granice z Imp Osm-Karpatami – az do Mold. Placila tzw trybut krotko = byl pokoj. Inni – Wegrzy, Slowacja = Gorne Wegry, Siedmiogrod placili trybut dlugo, nikt ich nie nawracal – tylko forse brali

…..

Bitwa pod Wiedniem – Odsiecz Wiedeńska – CIEKAWOSTKI – Plociuch #269

Published on Feb 1, 2016

Gonzales Polska
Tym razem to Polska kraje słowiańskie i Węgry pokażą zachodniej europie środkowy palec szkoda życia wielu Polaków po to żeby jebani anglicy, francuzi i niemcy mogli nam potem wbić nóż w plecy.

shuttze
+Gonzales Polska własnie takie myślenie powodowało że byliśmy w czarnej dupie od stuleci

czesiu420
+shuttze no właśnie nie należy strzelać focha, tylko myśleć praktycznie, jak Wlk. Brytania, która nie ma wiecznych przyjaciół tylko wieczne interesy. Kumplujmy się z nimi ale tak żeby nam się opłacało 😉 a nie że puki co robimy im łaskę (laskę ) 😉

LechitaSłowianinPolak
+shuttze w czarnej dupie to jak sie tym kurwom ufało, nic poza gospodarczymi interesami nie powinno nas łączyć, jebać ich i całe NATO wojsko to mamy swoje zrobić i własną atomówę tworzyć, mamy expertów i mamy materiały, allee nmeee przecież w sejmie polacy nie rządzą! To jak niby?

shuttze
To się nazywa izolacjonizm cepie 😉 a efekty takiej polityki zagranicznej masz w 18 wieku. Wojny kurwa z wszystkimi dookoła a potem rozbiory, tego chcesz ? marzy ci się kolejna wojenka szabelko ? A po drugie, własna atomówka ? nie rób z siebie pajaca 😉 Polska nie ma technologii ani środków na program atomowy, My nawet nie jesteśmy w stanie zbudować jednej elektrowni atomowej bo nawet na to nie ma technologii ani środków a ty o własnych atomówkach bredzisz 😉

LechitaSłowianinPolak
+shuttze Zrobilibyśmy to, ale nie rządzą nami Polacy to po pierwsze. Po drugie te rozbiory to widzisz jakie to cioty to są że musieli wszyscy na nas napadać żeby nas rozebrać, gówno im to dało bo nadal żyjemy, i to was sprzedawczyków i antypolaków wkurwia najbardziej 😉

czesiu420
+LechitaSłowianinPolak jak będziemy napiżdżać sie z wszystkimi dookoła i budować atomówkę to długo nie pociągniemy. Proponuję popatrzeć na historię, Hitler też nie wygrał na dwa fronty i Napoleon też. Mamy XXI wiek, odetną nas od reszty świata jak Koreę północną i za fajnie nie będzie, wykorzystujmy nasze położenie. Chińczycy o tym myślą w zwiazku z nowym jedwabnym szlakiem, Dudeł był o tym z nimi gadać ale u nas w tv pokazywali jak się na murze ślizga. A ta wizyta była cierniem w dupie dla Niemców bo oni chcieliby robić na tym kaskę i będa robić wszystko by nas z tego interesu wykolegować

shuttze
+LechitaSłowianinPolak Jesteś tak krótkowzroczny że to aż boli 😉 to twoje rozumowanie jest anty – polskie nie ja 😉 dyplomacja godna Józefa Becka 😉

LechitaSłowianinPolak
+czesiu420 nie mówię o napierdalania, tylko o byciu niezależnym państwem narodowym, i nic więcej.

Hogward moj DOM
omg, gadanie ze ratowalismy europe pod Wiedniem jest durne, bo jakos Francja nie czula sie ratowana wrecz przeciwnie bylo jej to na reke, pod Wiedniem bronilismy wlasnych interesow i tylko tego, bo gdzie by poszla ta armia juz po podboju Wiednia? podstawowa zasada to walczyc nie na swoim terenie, lepiej zeby Wegierskie i Austryjackie wioski plonely zamiast naszych. Co do Sobieskiego, to dobry dowodca, za to krol marny, bo po powrocie wykorzystywal posade Krola to prywaty, warto tez dodac ze podczas potopu dolaczyl do szweda wiec byl zdrajca, jakby Rzeczpospolita rzadzilo prawo pewnie by po potopie zawisnal jak wiekszosc magnaterii, no ale skoro „Rzeczpospolita byla krajem obywateli rownych krolowi”…

PS. Polacy naucza sie kiedys ze nie istnieje cos takiego jak wspolne dobro europejskie? sa tylko wlasne interesy. Kiedys to rozumiano, teraz daje sie tamtym wydarzenia ideologie i robi sie przyszlym „elita” krzywde

PS2. Apropo 2ww to Wielka Brytania i Francja przed wybuchem wojny majac juz porozumienia z Polska, wzamian za sojusz antyhitlerowski z ZSRR chciala nas juz wtedy oddac Stalinowi tylko on mial inne plany. Jesli sami nie zmusimy sojusznikow aby byli wdzieczni chodzby przez wyjscie z wojny silniejsi niz oni to sami tego nie zrobia nigdy. Polityka to jest skomplikowana gra im dluzej cie slucham tym bardziej mam wrazenie ze nie masz o niej pojecia i nie wyciagasz wnioskow tylko wciskasz ideologiczne haselka

Wiedeń pomnik Króla Jana III Sobieskiego zdewastowany DZIŚ ROCZNICA ODSIECZY ! WIEDEŃSKIEJ

The Battle of Vienna, 1683: A Documentary

Battle of Vienna 1683 – Islam vs Christianity

Siege of Vienna 1683 (Documentary)

The Battle of Vienna 11-Sept, 1683

The Battle of Vienna – „Deus Vincit” (1683)

1529 Siege of Vienna [Documentary]

4 thoughts on “536 334 rocznica bitwy pod Wiedniem, zwanej „odsieczą wiedeńską”. Wielkie zwycięstwo Jana 3 Sobieskiego zahamowało ekspansję islamu w Europie,.. czyli no i po co nam to było,.. czyli kilka myśli o katolackiej bezmyślności

 1. Przykład zniewolenia umysłowego w wykonanie pachołów watykańskich, jak lubiany przeze mnie red. Michalkiewicz, tu dający do pieca swoją mondrością krześcijańskom i ten drugi katolib od x. Kneblewskiego i dawniej od Sumienia Narodu…

  Ech, co za błyskotliwość i przejrzystość myśli… A tak swojom drogom, to różni tacy łowcy ruskich trolli i wyznawcy Fielkiej Lechii Elamskiej powinni sobie zoczyć ten przeuroczy filmik i przekonać się na własne oczi i uchi, jak to turbo-katole napieprzają w nich, jako ruskich trolli lub agentów wrażych sił…

  Zawsze mam niezłą bekę, jak jeden troll lub agent, czy to watykański, czy to jewropejski, czy to żydokomunistyczny, czy to żydobanderowski, czy inny, napierdala w zapamiętaniu i z piana na ustach gównem w innego trolla lub agenta,.. czy to watykańskiego, czy to jewropejskiego, czy to żydokomunistycznego, czy to żydobanderowskiego, czy innego… „ruskiego”, jak ja 🙂

  Miłej zabawy

  Michalkiewicz: Cała ta Wielka Lechia to ubeckie rzygowiny

  Magna Polonia
  Opublikowany 14 wrz 2017

  0xynoX
  1 dzień temu
  Co to za dziwna nagonka na historię Słowian. Co się nie poruszy jakiś temat to dosłownie maski spadają z każdej strony.

  pbsoft1976
  14 godzin temu
  Panie Michalkiewicz , niech się pan nie kompromituje. Opowiadanie swoich „złotych myśli” na tematy na których się nie ma pojęcia a jedynie coś wyczytało z rzymskich i klerowskich fałszywek historycznych. Kościół katolicki to największa zaraza jaka opanowała podstępem typowo żydowskim świat i trzymała go w ciemnocie prawie 2000 lat. Na szczęście KK upada i dzięki Bogu. Nie znam drugiej takiej satanistycznej i wpływowej organizacji na świecie która od swego początku kłamała, fałszowała historię i terroryzowała piekłem ludzi aż tak długo. Nawet masoneria , która jest siostrą przyrodnią KK oraz inne tajne stowarzyszenia nie istnieje tak długo jak ta ladacznica KK. Wykorzystanie postaci Jezusa i wymyślenie Biblii jako drogowskazu cywilizacyjnego spowodowało najwięcej ofiar w całej historii świata. Panie Michalkiewicz, starzeje się pan i niestety nie ogarnia już wielu tematów swoją wyobraźnią. Opiera się pan ciągle na źródłach rzymskich i klerowych a to jest tak jakby pan opierał się na zeznaniach swojego ulubionego KUKUŃKA. Kłamcy do kwadratu ,ale przy KK to jest mały pikuś. Niech pan poczyta źródła inne niż żydowskie właśnie czyli KK na przykład hinduskie WEDY tam pan znajdzie prawdę o historii naszej słowiańskiej jej protoplastach i wiele innych odpowiedzi , o których panu się w tej podstarzałej głowie nie śniła. Niestety wiek robi swoje i trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść …. Lubiłem pana wykłady od początku ich publikacji w internecie, ale jak ich obejrzałem ze 50-100 to niestety widać jaką pan ma wiedzę ograniczoną, gdyż w prawie każdym wykładzie pan się powtarza jak katarynka i nie ważne jaki jest temat prelekcji. Pana wizja świata już dawno przestała być aktualna i przez jej powtarzanie nie da rady zakrzyczeć rzeczywistości. Zyczę zdrowia i radzę mniej zaglądać do kieliszka bo to w pana wieku nie najlepsze rozwiązanie ….Namaste

  …..

  Zrobię z tego cały wpis, bo rzeźnia w komentarzach jest przednia! 🙂

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.