791 Polscy komuniści we wrześniu 1939 r


Wejście Armii Czerwonej do Wilna, 19 września 1939 r. fot. Wikimedia Commons

Vlady
Słuchajcie, ruskie trolle, po tym , co przeczytaliście, powinniście stulić gęby i zastanowić się, kogo reprezentujecie. A może siebie?!

17 września 1939 roku
Armia Czerwona 17 września 1939 przekroczyła granicę Rzeczypospolitej, biorąc udział w agresji na Polskę wraz z III Rzeszą Niemiecką.

lanca_ster
Komuniści są PROGRAMOWO wrogami tezy, że naród jest czymś ważnym. Zarówno 1 września jak i 17 września 1939 roku popierali najeźdźców, bo z zachodu weszli SOCJALIŚCI (Narodowo SOCJALISTCZNA Partia Pracy) a potem komuniści. Nie ma się co oburzać towarzysze – mało was bło, ale macie ideologię antynarodową. Upadacie, bo klasa robotnicza ma was w…

;P
Red Is bad. Proste. Niezmienne. Tyle w temacie.

franek
co komuszki prawda boli

hgw
To tylko dowód na to, że w jej szeregach nie było w ogóle Polaków.

http://historia.wp.pl/title,Polscy-komunisci-we-wrzesniu-1939-r,wid,18508283,wiadomosc.html?ticaid=117bf6&_ticrsn=3

17-09-2016

Polscy komuniści we wrześniu 1939 r.

 • W momencie wybuchu II wojny światowej komuniści polscy byli nieliczni
 • Większość z nich wymordował Stalin, a część siedziała w polskich więzieniach
 • Po 17 września – w tym ci pochodzący z mniejszości narodowych – komuniści byli zaangażowani w dywersję
 • Wspólnie z Armią Czerwoną dopuszczali się również zbrodni na ludności cywilnej, polskiej administracji oraz policjantach i żołnierzach

Kolumna Armii Czerwonej na terytorium Polski, wrzesień 1939 r.
Kolumna Armii Czerwonej na terytorium Polski, wrzesień 1939 r. (Wikimedia Commons)

Komunistyczna Partia Polski powstała w końcu 1918 r. – tuż po odzyskaniu niepodległości przez Rzeczpospolitą (w jej nazwie – do 1925 r. – widniał także przymiotnik ”Robotnicza”.) Była organizacją skrajnie niepopularną w społeczeństwie polskim, przede wszystkim dlatego, że negowała istnienie niepodległej Rzeczpospolitej – nie uznawała niepodległości, opowiadała się za oddaniem Śląska Niemcom, pomagała bolszewickiej Rosji w najeździe 1920 r.

Po roku 1920 większość komunistów działających w Polsce pozostała w Związku Sowieckim, w tym najbardziej znani: Julian Marchlewski i Feliks Dzierżyński. W II Rzeczpospolitej działalność komunistów skupiała się przede wszystkim wśród mniejszości narodowych, a liczebność partii stawała się coraz mniejsza. Przynależność do Komunistycznej Partii Polski była bowiem przestępstwem – jej statut zakładał podległość III Międzynarodówce Komunistycznej, która z kolei podlegała wywiadowi sowieckiemu. Nic więc dziwnego, że idee komunistyczne wśród Polaków były skrajnie niepopularne.

11 sierpnia 1937 r. w Związku Sowieckim rozpoczęła się ”operacja polska”, która doprowadziła do eksterminacji większości Polaków, którzy mieli nieszczęście znajdować się po sowieckiej stronie granicy. Bezpośrednio wymordowano co najmniej 111091 osób, drugie tyle zostało zesłanych na Syberię i stepy Kazachstanu. Niejako rykoszetem ucierpiała w 1938 r. Komunistyczna Partia Polski: została rozwiązana, jej działaczy wezwano do Moskwy i tam większość z nich – około 2500 ludzi – zamordowano. Przeżyli nieliczni, w przeważającej mierze ci, którzy siedzieli w polskich więzieniach – na przykład Władysław Gomułka, Bolesław Bierut czy Marian Buczek.

Przeciwko Niemcom?

We wrześniu 1939 r. większość komunistów w Polsce współpracowała z agresorami. Był to wynik porozumienia niemiecko-rosyjskiego z 23 sierpnia tego roku, znanego jako pakt Ribbentrop-Mołotow (lub też Hitler-Stalin). Sowiecka pomoc wojskowa dla III Rzeszy rozpoczęła się już w początkach września – nadawano m.in. sygnały radiowe, pomagające niemieckim lotnikom bombardować polskie miasta. 17 września na pomoc Niemcom walczącym z Polakami przyszli Rosjanie: Rzeczpospolitą zaatakowała Armia Czerwona.

Później, w czasach Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, współpraca komunistów z nazistami była sprawą bardzo niewygodną, stworzono więc propagandowe mity: o rzekomym upadku Polski jeszcze przed 17 września i o tym, że komuniści brali udział w walkach przeciw Niemcom.

W PRL na komunistycznego bohatera 1939 roku był kreowany – wspomniany już – Marian Buczek. Został zwolniony z więzienia tuż po 1 września, zgłosił się do Wojska Polskiego i zginął z bronią w ręku. Była to postawa skrajnie odmienna od postawy innych komunistów, którzy współpracowali z najeźdźcami. Być może tłumaczy ją fakt, że Marian Buczek był nie tyle prawdziwym komunistą, co tajnym agentem Policji Państwowej, rozpracowującym KPP od wewnątrz.


Wejście Armii Czerwonej do Wilna, 19 września 1939 r. fot. Wikimedia Commons

Komuniści próbowali również przywłaszczyć sobie dokonania innych organizacji lewicowych – przede wszystkim socjalistycznych i związkowych – które organizowały formacje ochotnicze. Powstawały one niemal w każdym mieście, a najbardziej znane z nich są Robotnicza Brygada Obrony Warszawy oraz ”Kosynierzy Gdyńscy”. Trzeba jednak podkreślić, że komuniści nie organizowali żadnych oddziałów do walki przeciwko Niemcom. Nie tylko dlatego, że zabraniali im tego moskiewscy mocodawcy, ale przede wszystkim dlatego, że w 1939 r. komunistów polskich niemal nie było.

Razem z Armią Czerwoną

Jeszcze w 1923 r. z Moskwy przyszło polecenie, żeby Komunistyczna Partia Polski na wschodzie Rzeczpospolitej działała pod szyldem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy (KPZU) oraz Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi (KPZB). W ten sposób nie tylko podważano integralność terytorialną Polski, ale również zachęcono do współpracy z komunistami Ukraińców i Białorusinów.

Agresja sowiecka 17 września przebiegała pod hasłami rzekomego wyzwolenia Ukraińców i Białorusinów spod władzy ”polskich panów”. Z nadchodzącą Armią Czerwoną miała współpracować organizowana przez komunistów ”Czerwona Gwardia”. Jako że KPZB i KPZU zostały – podobnie jak KPP – rozwiązane w 1938 r., a ich kadrę organizatorską wezwano do Związku Sowieckiego i wymordowano, nie było komu tworzyć oddziałów dywersyjnych. Organizacja ”Czerwonej Gwardii” została więc w większości przypadków powierzona sowieckim agentom, którzy przekroczyli granicę jeszcze przed 17 września. Oddziały takie miały jednak charakter przede wszystkim bandycki, a nie polityczny (czy nawet terrorystyczny), a obecni tam komuniści dbali jedynie o to, żeby akcje odbywały się pod komunistycznymi – sowieckimi – sztandarami.

Dywersyjna działalność komunistów na wschodzie Polski polegała przede wszystkim na stawianiu bram tryumfalnych – obowiązkowo ozdobionych czerwonym sztandarem i gwiazdą – w tych miejscowościach, do których wkraczała Armia Czerwona. Dzięki temu propaganda sowiecka mogła podeprzeć swoje kłamstwa o wyzwoleńczym charakterze napaści na Polskę. Komunistyczne bandy rabowały również sklepy, magazyny i majątki – oraz własność prywatną. Dochodziło również do pobić, gwałtów i morderstw. Szacuje się, że z rąk Białorusinów zginęło po 17 września 62 ziemian, a z rąk Ukraińców – 23 (na południowo-wschodnich obszarach Polski było dużo więcej wojska, a próby ataków Ukraińców z OUN na Polaków zostały spacyfikowane w jeszcze w drugim tygodniu września.)

Jednak liczba ofiar jest niezbyt duża – nawet jeśli weźmie się pod uwagę, że pobitych, zgwałconych i obrabowanych było kilkanaście (czy kilkadziesiąt) razy więcej. Świadczy to o słabości ruchu komunistycznego i małej podatności przedstawicieli mniejszości narodowych w Rzeczypospolitej na sowiecką propagandę. Co więcej, do ostatnich chwil bardzo sprawnie działo państwo polskie. Chociaż wykonano rozkaz o ewakuacji władz państwowych, to wciąż działały instytucje samorządowe, straże obywatelskie, Policja Państwowa i oddziały wojskowe. Instytucje te starały się reagować – i czyniły to dość skutecznie – na działalność terrorystyczną komunistów (dlatego już w październiku Sowieci wydali prawo – działające wstecz – pozwalające karać śmiercią Polaków biorących udział w obronie swoich domów we wrześniu).


Defilada Armii Czerwonej we Lwowie, 28 września 1939 r. fot. Wikimedia Commons

Na szeroką skalę krwawe represje przeciwko Polakom rozpoczęły się dopiero wówczas, gdy nadeszła Armia Czerwona. Na dobrą sprawę komuniści pojawili się wraz z nią i dopiero pod opieką sowieckich żołdaków czuli się bezpiecznie. Wówczas bandy komunistyczne były wykorzystywane przez sowieckich dowódców jako plutony egzekucyjne. Właśnie taka grupa brała udział 28 września w zbrodni w Mokranach, gdzie wymordowano oficerów i podoficerów Flotylli Rzecznej. W ten sposób Rosjanie dzielili się odpowiedzialnością za zbrodnie z innymi narodami, bowiem bezpośrednimi sprawcami mordu w Mokranach byli Ukraińcy. Jak napisał prof. Grzegorz Motyka: ”wskutek różnych napadów ma Kresach (także dokonywanych przez Białorusinów i ludność żydowską na ziemiach północno-wschodnich) śmierć poniosło w sumie 6-7 tysięcy osób”. Krwawe sceny – jak te opisane poniżej przez bezimiennego świadka, przedstawiające wypadki w Rohatyniu w województwie stanisławowskim – nie należały więc do rzadkości: „wojsko sowieckie natychmiast przystąpiło do okrutnej rzezi i bestialskiego znęcania się nad ofiarami, co trwało przez cały dzień. Mordowano nie tylko policję i wojskowych, ale również tak zwaną burżuazję, nie wyłączając kobiet i dzieci…”.

Dr Tymoteusz Pawłowski dla Wirtualnej Polski

histol
Propagowanie komunizmu powinno byc przestepstwem, a dzialalnosc partii komunistycznych – nielegalna. Z prostej przyczyny – sa to organizacje, ktore opieraja swoja ideologie na bandyckiej wizji grabiezy i zawlaszczenia majatku wypracowanego przez pokolenia, pod plaszczykiem tzw. „sprawieliwosci spolecznej”. Sprawiedliwosc ta polega na tym, ze mozna zabrac tym, co maja wiecej niz ty. Niestety, na takiej wizji nie da sie budowac spoleczenstwa.

fakty
A co z PIS ? Przeciez wszyscy wiedza ze sa na lewo od SLD.

jaro
dyżurne kacpastwo aż gulgocze w bezsilnej złości, bo ktoś wreszcie napisał jak było – i jak to pamiętali ludzie, którzy jeszcze niedawno żyli w śród nas, ale najpierw nie mogli o tym mówić, potem nikt nie chciał ich słuchać. tak to jest, towarzysze, w końcu przychodzi czas na rozliczenie sprzedawczyków Rosji, nieważne, czy pod jaką nazwą się ukrywającej: ZSRR, czy WPN, czy FR

P.
Propagowanie komunizmu powinno byc przestepstwem, a dzialalnosc partii komunistycznych – nielegalna. Z prostej przyczyny – sa to organizacje, ktore opieraja swoja ideologie na bandyckiej wizji grabiezy i zawlaszczenia majatku wypracowanego przez pokolenia, pod plaszczykiem tzw. „sprawieliwosci spolecznej”. Sprawiedliwosc ta polega na tym, ze mozna zabrac tym, co maja wiecej niz ty.

Niestety, na takiej wizji nie da sie budowac spoleczenstwa. Po pierwsze, przestaje ono cokolwiek wytwarzac, bo grupa ludzi, ktora jest do czegos zdolna, ma w pewnym momencie dosc dzielenia sie wszystkim po rowno ze wszystkimi. Pod drugie, w systemie dochodza do wladzy jednostki, ktore sa „rowniejsze”, i zaczynaja naduzywac systemu.

W zyciu rzadko mozna isc gdzies dojsc idac na skroty. A komunizm jest taka proba dojscia na skroty do dobrego poziomu zycia dla wszystkich. Nie tedy droga. Ludzie sa rozni, ale musza miec rowne prawa – nikt nie moze zabierac CI tego, co wypracowales Ty i Twoi przodkowie.

Wiola
Jacy przodkowie na ten majątek pracowali polscy niewolnicy przez 500 lat dopiero zaborcy uwolnili niewolnika(chłopa)z niewolnictwa. A kler do dziś nie zdjął dziesięciny żadnymi zarządzeniami . Zresztą my nadal żyjemy w feudalizmie .Ostatnio szlachta zaczyna podnosić głowy oby nie za wysoko bo te łby im szybko pościnamy kosami

sp
Art. 256 KK – „§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.” Czyli propagowanie komunizmu JEST przestępstwem, ale także jest nim nawoływanie do nienawiści (j.w.), co powinno dać do myślenia większości wypowiadających się na tym forum (i innych zresztą też).

Eskimos
Komunizm- najgorszy model hierarchii społecznej, sankcjonujacy kradzieże, gwałty , morderstwa.

KrzysztofKOM
Bzdury, Niemcy likwidowali komunistów u siebie, a tym bardziej polowali na nich w Polsce. A Buczka nie zwolniono, tylko pozostawiono w celach aby ich Niemcy przejęli.

Lucas
Marian Buczek w 1939 roku jak większość więźniów został zwolniony. Jego śmierć była przypadkowa, chłopina najzwyczajniej w świecie położył się odpocząć i miał pecha znaleźć się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Został trafiony odłamkiem bomby. Kolejna po Swierczewskim komunistyczna legenda.

Pałace krwi chlopow
I tka słobo sie odpłacili za wyzysk i biede II RP?

Misio
Niewielki przyczynek do historii Mariana Buczka: Poległ w boju, został pochowany na cmentarzu w Ożarowie Mazowieckim , w kwaterze wojskowej na środku z pod krzyżem i obeliskiem z napisem ,,Tu leży komunista Marian Buczek”” Po zmianie ustroju tablica zniknęła w tajemniczych okolicznościach. W chwili obecnej człowiek który poległ w obronie Polski NIE MA MOGIŁY Z WLASNYM MAZWISKIEM!!!

am
…i taki sobie komunista Kwaśniewski wraz z innymi, co to się na socjaldemokratów przemalowali… a teraz lewactwo z marksistowskimi ideałami… no i różne alkoholiki Schulze i osusty Junckery, a na czele komunistka Merkel…

ab12-1951
Buczkowi za to, że zginął za Ojczyznę zabrano patronat wielu ulic. Tak warto poświęcać życie, w imię szczytnego celu.

kubuś puchatek
Nie można zarzucić Marianowi Buczkowi, że we wrześniu 1939 r. przyjął właściwa postawę za którą oddał życie , no to buch!!! – był tajnym agentem Policji Państwowej. Tak się robi propagandę!!

TOR
panie dochtor najwyższy czas zmienić zawód!!!!!

Kaśka
Kto temu indywiduum pozwolił używać tytułu doktora? Facet smaży stek bzdur, które nie mają nic wspólnego z faktami historycznymi. Precz z tymi propagandowymi wypocinami. WP: jest wielu autorów posiadających wiedzę i talent pisarski – po co publikujecie takie śmieci?

bulba53
co jest nieprada w tym artykule? przedstaw kontrargumenty

matakis1967
Wojnę wywołali Polscy komuniści. Miliony polaków i żydów . zgineło z rak Polskich komunistów. Niemcy sie tylko przygladali>. Eeech pseudonaukowcy!

jacio1966
ciężko przyjąć prawdę na mózg? opluwacie kogoś z wiedzą , a wy kim jesteście

Marek
Dziś Putin i Kreml czeka na atak Chin na Syberię. Pytanie nie brzmi czy ale kiedy to nastapi. Rosjanie obserwuja z satelitow manewr chinskich wojsk i wiedzą, że Pekin szykuje sie na nich. Postkomuniści i prorosyjscy komentatorzy – stawiacie na przegrana kartę. Macie tego świadomość ?

mmm
Tak się stanie. Rosjanie będą jeszcze prosić NATO o pomoc.

michas103
i wyszlo barachlo ktore nami rzadzilo przez lat 40 i teraz mamy co mamy

XX1
A kto wg Ciebie rzadzil 40 lat wczesniej? I po czyich rzadach „wyszlo barachlo”? A co teraz „mamy”?

ella
Do dziś trzymają się mocno, już teraz w drugim i trzecim pokoleniu, ukryci pod zmienionym nazwiskami

liberał
~matematyk@ Uczyłeś się matematyki na partyjnych kursach zorganizowanych przez Komitet Gminny PZPR ? No toś się nauczył…

matematyk
Od 1980 roku nie minęło jeszcze 40 lat!

BrothazKeepaz
Pamiętajcie o czynach Józefa Różańskiego (prawdziwe nazwisko Goldberg – do zweryfikowania na Wikipedii) – jednego z największych zbrodniarzy komunistycznych w Polsce… osobiście wydał wiele wyroków śmierci, w tym między innymi na Polskiego Bohatera – Witolda Pileckiego.

dosia
dlaczego cały czas zbrodnie sowietów na naszym narodzie są systematycznie ukrywane..??? a dzisiejsza rocznica napaści na nasz kraj i wspólne niemieckimi zwyrodnialcami ludobójstwa powinny być ujawnione !!!

POLITYK
Politycy pokażą zbrodnie o jakich marzysz – tylko zagłosuj na nas.

Pierdoła
Czytam komentarze i własnym oczom nie wierzę. Aby kategorycznie wypowiadać się w sprawie, to należy zapoznać się z kilkoma metrami bieżącymi akt archiwalnych. Zajmuję się poważnie inną epoką i po zapoznaniu się z ogromną ilością źródeł wciąż mam określone wątpliwości i rozterki. Swoje widzimisię należy zachować dla siebie. Przed 1939 rokiem dokonano wyboru zgodnie z polskim rozumieniem honoru. Jest oczywiste, ze gdyby Niemcy w 1939 uderzyły na Francję, nasza armia natychmiast runęłaby na Rzeszę. Polakami rządzą imperatywy uczuciowe , a nie kategorie racjonalnego politycznego myślenia ( Pobóg -Malinowski). Nasza obecna postawa wobec Ukrainy ma uczuciowe znamiona a na dalszy plan schodzi racjonalizm. Jeszcze nie uporano się z kłopotami Grecji a tu naraz kłopoty z krajem, który jakoś nie potrafi się reformować i powoli stosować do standardów UE. Niemcy poczynają pękać gdyż handlowo tracą a Kijów brnie w letargu. Wystarczy.

Szafot
Odebrać renty i emerytury bandytom PZPR owskim !

MIRO
TOWARZYSZE PZPR W NATARCIU?

TRY888888888888
POLSCY KOMUNIŚCI TO NIE POLACY TE KŁAMSTWA TO ”POLSKA”PRAWDA TAK JAK O OBOZACH KTÓRYCH NIE BYŁO A BYŁY CHOCIAŻBY NA ŚLĄSKU I TAM TEŻ BYLI OPRAWCAMI NIE POLACY TYLKO KOMUNIŚCI FAŁSZ TO TAKA POLSKA TRADYCJA

Pk
Jedyna milosc pol i rus byla do szklanki 🙂

ligeros
Sami sobie stawiali pomniki , których do dzisiaj bronią ,

m-a
17 września 1939r armia sowiecka wkroczyła na terytorium Polski- bez wypowiedzenia wojny!!!!!! Katyń i dalsze nieszczęścia Polski to zasługa nie tylko Niemców! Słabszemu zawsze trzeba podać rękę i chleb a NIE KAMIEŃ.Mój śp. ojciec(„internowany na terenie ZSRR”) 4 lata przeżył na Syberii. Później od Lenino po Berlin…. Nigdy w swoim życiu nie przeklął i nie żałował nikomu jedzenia! Może dlatego jego dzieciom i wnukom go nie brakuje.

jaaaaa
Polecam film „Sowiecka historia”.

precz
Stalin nikogo nie uratował, a i swoich masę wyciął.

zuza
komunisci to fanatycy tak jak obecnie hazan, terlikowscy . Nie mam pojecia dlaczego wiara w cos musi byc jedna i jedyna inna jest zla . Podobno mamy demokracje a abarcja to najwieksze przestepstwo . Jak to mozliwe iz tak dobru rząd nie da ludziom pracy i przywilejow placy 5000 zl na reke przeciez malzenstwo majace 10000 nie wyciagmniwe reki po 500+ po zasilki dotacje itp ci ludzie beda bezpieczni i uczciwi bo tylko urzednik i polityk oraz klecha wiecznia mma malo nic nie stworzy nie wyprodukuje a ukradnie i zniszczy z czystej zawisci

tej
precz z komuna i podlegloscia dla sowietow i innych wrogow naszego narodu!

UWAGA
OLGINO NA FORUM.

alik
niech żyje towarzysz jarosław

VIP
Ten komunistyczny trąd nie jest jeszcze wyleczony ale powoli się kończy.

Maria
Macierewicz wypisz wymaluj Dzierżyński!!!

rico
KOMUNA TO TRAGEDIA DLA ŚWIATA, nawet dziś…

ju
bo krwawa oparta na terrorze,,

mat
Do dziś żerują na nas Społeczniaki za Uralu

17-09-2016
Komuniści od zawsze byli czerwoną zarazą i tak jest do tej pory.

y65
po 89r ideologie komun, zamielili na krym…na

GOŚĆ
ZGADZAM SIĘ Z PANEM, ALE ONR -FASZYSTÓW NIE UDAŁO IM SIĘ PRZELICYTOWAĆ, BYLI LEPSI NAWET W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Polak
Dobry komunista, to martwy komunista.

hy6
ale to byla jakobinska,, matka komunistycznej w Rosji,,

illuminati
wynaleziona podczas rewolucji francuskiej

hy6
komunista to tylko osobnik o pogladach marksistowsko leninowskich jego ideologia ideologia to zydokomunizm, ktory jako pierwszy byl zaprowadzony W Rosji. utopia wynaleziona przez zydow Marksa i Engelsa, Oznaczala ludobojstwo w Rosji i prawiie 66 miln Rosjan prawoslawnych jako wrogow klasowych,, bylo zabijanych w wymyslny sposob to banderowcy to skopiowali,, Zydokomunizm zostal zbudowany za pieniadze Rotszyldow i innych bankierow, z Ameryki i zachodu,, ,

3 thoughts on “791 Polscy komuniści we wrześniu 1939 r

 1. Adam
  Kiedy wreszcie doczekamy się Polski sprawiedliwej takiej,w której będzie się ścigało na równi ze zbrodniarzami hitlerowskimi bez przedawnienia i do końca ich życia zbrodniarzy komunistycznych?!

  Rajf
  ,,Wy nie ruszacie naszych (bandziorow), my nie ruszamy waszych, ,Kiedy Okragly stol bedzie wysadzony ,kiedy opublikowany Raport do Aneksu WSI, czas na prawo i sprawiedliwosc jest mocno przedawniony

  PiS PZPR BIS
  Duda i Kaczyński zapatrzeni w „wyklętych” z drugiej strony oprawcy tychże są nadal generałami i opływaj w przywileje tak więc sługusy Stalina mają się dobrze. To właśni elity okrągłostołowe.

  https://wpolityce.pl/historia/415193-wzruszajace-corka-ofiary-komunistow-zobaczyla-zdjecie-ojca

  Wzruszające! Urodziła się po śmierci ojca, którego szczątki odnaleziono na Łączce. „Widzę to zdjęcie po raz pierwszy”. WIDEO

  opublikowano: wczoraj · aktualizacja: wczoraj


  Maria Leśnikowska, córka Tadeusza Leśnikowskiego / autor: Twitter/PL1918 wPolityce.pl

  Widzę, je po raz pierwszy i widzę, że jestem podobna do ojca. Nie wiem, jakim był człowiekiem, jaki miał charakter, jakie miał marzenia, jakie miał tęsknoty. Na pewno sprawy Ojczyzny były dla niego ważne

  – opowiedziała wzruszona Maria Leśnikowska, widząc po raz pierwszy zdjęcie Ojca – porucznika Armii Krajowej zamordowanego przez komunistów, którego szczątki odnaleziono na Łączce.

  CZYTAJ RÓWNIEŻ: Znamy nazwiska 21 ofiar odnalezionych przez IPN! Poruszające słowa prezydenta: Polegli za wolną i suwerenną Polskę. To ich testament

  CZYTAJ TAKŻE: Marcin Wikło: „Próbowano zabić pamięć o Nich, by Polska nigdy nie była Polską w tym najcenniejszym dla nas tego słowa znaczeniu”

  Kpt. Zrzeszenia „WiN” Zdzisław Broński, „Zdzich”, „Uskok”, jest wśród 21 zidentyfikowanych ofiar totalitaryzmu komunistycznego, których nazwiska ogłosił w czwartek w Pałacu Prezydenckim IPN. To nie oni odzyskują godność, to Polska odzyskuje godność – podkreślił prezydent Andrzej Duda.

  W uroczystość przekazania not identyfikacyjnych uczestniczyli krewni ofiar, prezydent Andrzej Duda, prezes IPN Jarosław Szarek, kierujący Biurem Poszukiwań i Identyfikacji wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, wojsko.

  Szczątki ofiar zostały odnalezione podczas prac prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN w różnych miejscach Polski w 2017 i 2018 r. oraz – w jednym przypadku – w 2013 r. na ”Łączce” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

  Oprócz „Łączki” szczątki ofiar zostały odnalezione m.in. na cmentarzu komunalnym w Bydgoszczy, na cmentarzu rzymskokatolickim Doły w Łodzi, na cmentarzu komunalnym w Katowicach, na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie i na cmentarzu rzymskokatolickim w Lublinie.

  Dla rodzin tych ofiar było to wydarzenie wzruszające! Maria Leśnikowska, córka zamordowanego na Mokotowie Tadeusza Leśnikowskiego, urodziła się 6 tygodni po egzekucji Ojca. Był porucznikiem AK, odnalezionym przez zespół poszukiwań IPN na Łączce. Jego zdjęcie dziś zaprezentowane, zobaczyła po raz pierwszy.**

  Widzę, je po raz pierwszy i widzę, że jestem podobna do ojca. Nie wiem, jakim był człowiekiem, jaki miał charakter, jakie miał marzenia, jakie miał tęsknoty. Na pewno sprawy Ojczyzny były dla niego ważne

  – opowiedziała dziennikarka, dodając że z pewnością miał wpływ również na to, czym się ona teraz zajmuje.

  kpc/PAP/Twitter: PL1918

  nn
  Jakim był człowiekiem Pani śp. Tato ? był wielkim człowiekiem, przed którym chylę czoła i bardzo dziękuję za to co robił i za co poniósł największą ofiarę. Może Pani być z Taty dumna. Dziękuję

  Zofia
  I to jest prawdziwa historia naszej Polski i Polaków! Wielki Naród!

  celem filmu kler
  Polakow, uderzyc w autorytety… Pozdrawiam Pania- ten kontekst wojny 3 pokolenia UB z 3 pokoleniem AK jest szerszy… wojna dobra ze zlem trwa w najlepsze

  regionalista
  Rozumiem Panią. Żal braku życia rodzinnego. Godność i Duma z Ojca. Tak. Ale jakże okupiona cierpieniem. Szacunek dla Pani i podziękowania Polsce za prace dla Pamięci Narodu.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.