272 Czy SyGN+aL” i HejN+aL” to nie są wersje satem i kentum tego samego słowa?

Wpis ten jest odpowiedzią na usłyszany sygnał… a otrzymany tu:

https://skribh.wordpress.com/2016/02/26/267-tzw-satemizacja-czyli-nic-nit-nikt-nisko-nicosc-czyli-niemych-niemcof-niemy-problem-ze-slowianskim-dzwiekiem-zapisywanym-znakiem-c-i-nie-tylko-z-tym/#comment-4297

wymagany podpis on 2016-03-06 o 10:58 said:
Tak mnie dziś naszło – czy sygnał i hejnał to nie są wersje satem i kentum tego samego słowa?

Oto dobre pytanie, sprawdźmy…

!!!UWAGA!!!
Dodałem nowy wątek o tym na forum.jawia.pl tu: http://forum.jawia.pl/thread-79.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sygna%C5%82
Sygnał – abstrakcyjny model dowolnej mierzalnej wielkości zmieniającej się w czasie, generowanej przez zjawiska fizyczne lub systemy. Może być opisany za pomocą aparatu matematycznego, np. poprzez podanie pewnej funkcji zależnej od czasu. Mówi się wtedy, że sygnał niesie informację lub też umożliwia przepływ strumienia informacji.
(…) Czytaj dalej

193 SL”oWiaN’SKie ZNaKi oDDzieLa+ja”Ce, CzyLi SL”oW+iaN’SKi Z’+Ro”D+L”o SL”oW TZW. HLe(c)H(K)ieHo Dia+C/KRiT+iC/K+o”S

Z”+Ro”D+L”o ZeRKa Nie Na oS’+RoDu… a Na Co..? jeS'(T)+(i)Li Nie Na To, To SPo+ZieRa Na NiCe”, czy NiC+oS’C’/T’?!!

„Zażółć gęślą jaźń”

ZaZ”o”L”C’ Ge”S’La” jaZ’N’

Ten wpis powstał min. z z powodu konieczności ujednolicenia zapisu dźwięków, tak aby KAŻDY/KaZ”Dy mógł go stosować do PORÓWNYWANIA/ Po+Ro”WNy+WaNia RDzeNi SL”o’W, w różnych językach, a szczególnie w językach Od-Przed-Słowiańskich/ oD+PRzeD+SLoWia+N’SKi(c)H.

Oto moja propozycja zapisu dźwięków jak i częściowo nazewnictwa, dot. zwłaszcza języka słowiańskiego (choć nie tylko). Poniższy opis dźwięków dokonany został za pomocą zwyczajnych znaków tzw. graficznych, czyli tzw. liter tzw. abecadła tzw. łacińskiego, bez użycia polskich znaków odróżniających / tzw. diakrytycznych.

A=a, Ą = a”; B=B; C=C, Ć=C’, CZ=Cz/C”; D=D, DZ=Dz, DŹ=Dz‚, DŻ=Dz”; E=e, Ę=e”; F=F, G=G, H/CH=H/(c)H, I=i, J=j, K=K, L=L, Ł=L”, M=M, N=N, O=o, Ó=o”, P=P, R=R, RZ=Rz/R”, S=S, Ś=S’, SZ=Sz/S”, T=T, U=u/V=v***, Y=y, Z=Z, Ź=Z’, Ż=Z” Czytaj dalej