105 CHaoS, KHaoS, KToŚ, CoŚ, Czas, CaŁoŚĆ, CiaŁo, CzeLuŚĆ, SzeoL.., czyli dlaczego nikt poza Słowianami nie wymawiał i nie wymawia dźwięku zapisywanego jako „C”… 03

W poprzednich dwóch częściach tego wpisu, zajmowałem się poszukiwaniem min. źródłosłowu słowa CHaoS, jak i istoty znaczenia tego słowa. W tej części wpisu poświęconej w całości CHaoSowi, jako rzekomemu bezładowi, nieładowi, nieporządkowi, pustce, nicości, niebytowi itp, zajmę się udowodnieniem, że znaczenie i istota CHaoSu była i jest dokładnie odwrotna.

Na samym początku proszę pomyśleć, skoro dotychczas udowodniłem, że CHaoS była i jest CaŁoŚCią Wszystkiego i to z Niej wyłoniło się Wszystko Co Istniało, Istnieje i Będzie Istniało,.. to jak mogło to wszystko pojawić się, z bezładnego nieładu lub pustej nicości, ot tak bez przyczyny? Czy można zaobserwować coś podobnego w naszej rzeczywistości, co pojawia się nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd i bez żadnej przyczyny? Nawet jak znajdziecie coś takiego, czy nie jest jednak tak, że to coś jedynie wydaje się, że pojawia się ni stąd ni zowąd TYLKO DLA TEGO, ŻE OBSERWATOR TEGO ZJAWISKA, NIE ZNA PRZYCZYNY JEGO ZAISTNIENIA lub jej ZWYCZAJNIE NIE ROZUMIE? Ja twierdzę, że właśnie tak było i jest, jeśli bierze się pod uwagę znaczenie CHaoSu / CaŁoŚCi, jak to ci mędrcy twierdzili i nadal twierdzą, że CHaoS to rzekomo „był” bezład, nieład, pustka, nicość itd.

Jeśli przyjrzymy się dokładniej opisom, tego co, jak i po czym powstało, to dojdziemy szybko do wniosku, że jest coś nie tak z rozumowaniem, logiką i ciągiem przyczynowo skutkowym u tych pradawnych „znawców” i opisywaczy istoty CHaoSu. W poprzednich częściach udowodniłem, że RoZZieW nie był i jest Pierwotna Istotą CHaoSu / CaŁoŚCi, bo żeby Coś RoZWaRŁo się, to COŚ MUSI JUŻ ISTNIEĆ, a skoro COŚ ISTNIAŁO i POTEM ROZWARŁO SIĘ, to MUSIAŁO ISTNIEĆ PRZED RoZZieWeM, które logicznie mogło nastąpić JEDYNIE WTÓRNIE, do wcześniejszego BRAKU RoZZieWu / RoZWaRCia. Przeczy to rozumieniu znaczenia CHaoSu / CaŁoŚCi, jako NICOŚCI, PUSTKI, NIEBYTU a dodatkowo jako CZELUŚCI, OTCHŁANI, PRZEPAŚCI, PĘKNIĘCIA itp.

Nazywanie początkowego stanu, czymś na kształt nie wiadomo czego, jakby oddzielnego powietrza i wody, to jakaś pomyłka, bo mowa jest tu o CO NAJMNIEJ DWÓCH ISTNIEJĄCYCH RZECZACH / POJĘCIACH. Skąd one wzięły się, co lub kto je stworzyło? Uważam, że jak poprzednio jest to zwyczajne NIEZROZUMIENIE i ZNIEKSZTAŁCENIE Pierwotnego Znaczenia CHaoSu / CaŁoŚCi, jako PIERWOTNEGO STANU WSZYSTKICH PRAWDOPODOBNYCH I MOŻLIWYCH MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA CZEGOKOLWIEK, no bo jeśli ma się nieskończone możliwości i baaardzo dużo czasu i cierpliwości… i jest się CaŁoŚCią Wszystkiego… to jedynym ograniczeniem może być tylko… wyobraźnia…

Tu podaje dowody na to, że dla CHaoSu / CaŁoŚĆ tworzącej wszystko w sobie i z siebie, wszystko jest możliwe:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Prawdopodobie%C5%84stwo
http://www.naukowiec.org/wiedza/matematyka/prawdopodobienstwo_834.html
http://www.math.edu.pl/prawdopodobienstwo-calkowite
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_kwantowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Inflacja_kosmologiczna

A tu podaję dowód, na to że CHaoS / CaŁoŚĆ NIE MOGŁA BYĆ NIEBYTEM, NICOŚCIĄ, PUSTKĄ, PRÓŻNIĄ itp.:

http://pl.wikipedia.org/wiki/0_%28liczba%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbi%C3%B3r_pusty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aksjomat_zbioru_pustego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3%C5%BCnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%85stka_wirtualna#polaryzacja_pr.C3.B3.C5.BCni
http://pl.wikipedia.org/wiki/Energia_punktu_zerowego

Jeśli ktoś twierdzi, że to nieprawda, to proszę o podanie wyniku dzielenie liczby 0 (zero), przed dowolna liczbę… 🙂

A teraz proszę to samo zrobić z liczba 1 (jeden)…

http://pl.wikipedia.org/wiki/1_%28liczba%29

Zostawmy to rzekome znaczenie CHaoSu, bo zajmę się nim dokładniej przy okazji rozważania wywodzenia jego znaczenia, jako czeluści, otchłani, głębi, niebytu itd. Przyjrzyjmy się za to dokładniej znaczeniu tego słowa, jako rzekomemu nieporządkowi, nieładowi, bezładowi, bezwładowi itp. Proszę zwrócić uwagę, że znaczenie takie, jest bardziej wtórne, nawet w stosunku do znaczenia czeluść, otchłań, głębia, niebyt itp.

Twierdzę, że znaczenie słowa CHaoS, jako nieporządek, nieład, bezład, bezwład itp. jest pojęciem WTÓRNYM i PRZEKRĘCONYM przez tzw. Greków i ich ahaiskich / mykeńskich przodków, w stosunku do jego pierwotnego znaczenia, jako CaŁoŚCi. Dodatkowo można tu mówić tylko o NIEZROZUMIENIU NIE TYLKO ISTOTY CHAOSU, ALE I JEGO PORZĄDKU, KTÓRY JEST DLA NIEDOSKONAŁEGO OBSERWATORA, ZWYCZAJNIE NIE DO POJĘCIA I ZROZUMIENIA! Brak możliwości zrozumienia istoty CHaoSu NIE OZNACZA, ŻE CHAOS BYŁA NIEUPORZĄDKOWANA, A JEDYNIE, ŻE JEJ PORZĄDEK WYMYKAŁ SIĘ I NADAL WYMYKA, NIEDOSKONAŁEMU ROZUMOWI I POJMOWANIU OBSERWATORA!

Proszę zwrócić uwagę, że tzw. Grecy mieli i używali inne słowo na określenie nieporządku, nieładu, bezładu itp. a tym słowem było i jest słowo ataraksía… albo właściwie jej przeciwieństwo, czyli tarakhḗ lub tarássō lub taráttō… czyli… Spróbujcie pomyśleć, co to słowa Wam przypomina, a może sami zgadniecie, skąd ono pochodzi, bo i tym razem jest to dobrze wszystkim znane słowiańskie słowo / rdzeń. Jego znaczenie zostanie wyjaśnione na samym końcu tego wpisu, żeby do końca podtrzymać złowrogie napięcie… 🙂

https://micromythos.wordpress.com/2015/01/17/what-is-the-original-meaning-of-chaos
Currently, when someone says something is chaotic means that it has no order at all: that everything is upside down, jumbled or messy. However, this wasn’t the original meaning Greeks gave to this word.

One of the first writers to mention this term was Hesiod (flourished ca. 700 b.C.) in one of his chief works: The Teogony, where the author talks about the birth of gods and natural personifications. All those creatures actually came out from a huge void or an abyss full of emptiness; a so-called initial gap which separated the two primary elements that later on gave birth to the rest of the elements of the Universe: Earth (Gea) and Heaven (Uranos).

There is a Greek verb that is indeed related to the χάος (chaos) root. Let’s check it out: χαίνω (chaíno) or χάσκω (chásko) means “to open”, “to open one’s mouth”, “to yawn”. Even “to open one’s mouth in order to talk”. Hence the word χάος (chaos) and meaning Hesiodus gave to it as “void gap” from which all the elements of the Cosmos were born. (In fact, the word κόσμος (kósmos) in Greek means “order”, or world in which all things have its own boundaries and can be easily distinguished from one another. This is, in fact, the exact opposite to chaos, where everything is formless and indefinite!)

The Greeks actually used another word to refer to “desorder”, that wasn’t at all related to the word “chaos”, which was ἀταραξία (ataraxía). A term whidely used in philosophy works such as in Epicurus, who described a state of mind that was utterly disordered and thus didn’t allow the person that was under its effects to reach happiness.

The current meaning which we use today as “utter confusion” was first coined from the Ovid Metamorphoses, where Ovid describes chaos as “a raw confused mass, nothing but inert matter, badly combined discordant atoms of things, confused in the one place.” (A. S. Kline’s version). This semantical shift was also extended from the theological use of the word.

Even though, if we take a close look to the first words of the Genesis, we will encounter the same original meaning the Greeks gave to the word chaos: “In the beginning God created the heavens and the earth. Now the earth was formless and empty.”

To sum up, whenever someone says something “is chaotic”, we will have to wonder weather it’s messy or empty!

Poszukajmy teraz znaczeń słów ataraksía, tarássō, taráttō i tarakhḗ:

http://en.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%80%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B1#Ancient_Greek
Ancient Greek ἀταραξία
Alternative forms: ἀταραξίη (ataraksíē) (Ionic)
Etymology: From ἀ- (a-, “not”) + ταράσσω (tarássō, “trouble, disturb”)
Noun ἀτᾰραξίᾱ • (ataraksíā) (genitive ἀταραξίας); f, first declension
impassiveness, coolness, calmness
Antonyms: ταραχή (tarakhḗ)

http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89
Ancient Greek ταράσσω
Alternative forms: ταράττω (taráttō)
Etymology: This entry lacks etymological information.
Verb: ταράσσω • (tarássō) future: ταράξω aorist: ἐτάραξα perfect active: – perfect mediopassive: τετάραγμαι aorist passive: ἐταράχθην
I disturb, I agitate
Antonyms: τάσσω (tássō)
Derived terms: ταραχή (tarakhḗ), ἀταραξία (ataraksía)
References: ταράσσω in A Greek–English Lexicon by Liddell & Scott, Clarendon Press, Oxford, 1940

!UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę, że tarássō (Ionic) ma też inną formę, jako taráttō (Attic), niemniej jednak wyrazy te są do siebie bardzo podobne i występuje tu zamiana TT z SS.

http://en.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%83%CF%89#Ancient_Greek
Ancient Greek
Alternative forms τάττω (táttō) (Attic)
Etymology
From Proto-Indo-European *teh₂g-. Cognate with Latin tangō, taxō, Old English þaccian (“to touch, pat”). More at thack, thwack..
Verb[edit]
τάσσω • (tássō) future: τάξω aorist: ἔταξα perfect active: τέταχα perfect mediopassive: τέταγμαι aorist passive: ἐτάχθην, ἐτάγην
I arrange, put in order
(military) I arrange soldiers, array, marshal
(passive) I fall in, form up
I post, station
I appoint, assign
I undertake
I order, command
I assess payments
I agree upon
I impose punishments, laws

!UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę, że táttō lub tássō są przeciwieństwami taráttō lub tarássō, niemniej jednak wyrazy te są do siebie bardzo podobne, jak i tak samo występuje tu zamiana TT (Attic dialect) z SS (Ionic dialect). Dodatkowo rzekomo pochodzą one od rdzenia tzw. PIE *teh₂g- lub *tag-, *taǵ- odpowiadającemu słowiańskiemu DoTyK. Dodatkowo proszę pamiętać, że dźwięk zapisywany jako „D”, występował przed dźwiękiem zapisywanym jako „T”.

http://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Greek_phonology
(…)
Palatalization
The sounds ⟨ττ⟩ /tː/ in Attic and ⟨σσ⟩ /sː/ in other dialects came from palatalization of κ, χ,[59] and sometimes γ before the pre-Greek semivowel /j/. This sound was likely pronounced as an affricate [ts] or [tʃ] earlier in the history of Greek, but inscriptions do not show the spelling ⟨τσ⟩, which suggests that an affricate pronunciation did not occur in the Classical period.[60]
(…)
PIE *teh₂g-yō > *tag-yō > *tatsō > τάσσω, Attic τάττω „I arrange” — compare ταγή „battle line” and Latin tangō
(…)

http://en.wiktionary.org/wiki/tango#Latin
(…)
Etymology[edit]
From Proto-Italic *tangō, nasal infix present from Proto-Indo-European *teh₂g-. Cognate with Ancient Greek τάσσω (tássō), τεταγών (tetagṓn)[1], Old English þaccian (“to touch, pat”). More at thack, thwack.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=tara/ssw
τα^ράσσω
(…)
2. trouble the mind, agitate, disturb,
3. of an army, etc., throw into disorder, b. metaph., rout or upset, (…)
5. freq. of political agitation, (…) to be in a state of disorder or anarchy,
7. Math. disturbed proportion, (…)
III. exc. in the places mentioned, Hom. uses only intr. pf. τέτρηχα, to be in disorder or confusion, be in an uproar,
(…)

http://biblehub.com/greek/5015.htm
tarassó: to stir up, to trouble
Original Word: ταράσσω
Part of Speech: Verb
Transliteration: tarassó
Phonetic Spelling: (tar-as’-so)
Short Definition: I agitate, stir up, trouble
Definition: I disturb, agitate, stir up, trouble.
(…)
Word Origin from a prim. root tarach-
Definition to stir up, to trouble
NASB Translation: disturbed (1), disturbing (2), stirred (3), stirring (1), terrified (2), troubled (9).

!UWAGA!
Stąd TaRaSoWaĆ/T, czyli ZaSTaWiaĆ/T?!!

https://www.teknia.com/greek-dictionary/tarasso
Dictionary: ταράσσω
Greek transliteration: tarassō
Simplified transliteration: tarasso
Principal Parts: (ἐτάρασσον), -, ἐτάραξα, -, τετάραγμαι, ἐταράχθην
Numbers
Strong’s number: 5015
GK Number: 5429
Statistics
Frequency in New Testament: 17
Morphology of Biblical Greek Tag: v-2b
Gloss:
to trouble, disturb, throw into confusion; (pass.) to be disturbed, terrified, confused; to be stirred up
Definition:
to agitate, trouble, as water, Jn. 5:7; met. to agitate, trouble the mind; with fear, to terrify, put in consternation, Mt. 2:3; 14:26; with grief, etc., affect with grief, anxiety, etc., Jn. 12:27; 13:21; with doubt, etc., to unsettle, perplex, Acts 15:24; Gal. 1:7

http://ancient_greek_russian.academic.ru/1403/%CF%84%CE%B1%CF%81%E1%BD%B1%CF%84%CF%84%CF%89
ταράττω
ταράττω — Α (αττ. τ.) βλ. ταράσσω … Dictionary of Greek
ταράττω — ταράσσω stir pres subj act 1st sg (attic) ταράσσω stir pres ind act 1st sg (attic) … Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

торощиться — беспокоиться, суетиться , новгор., тихвинск., тверск., также собираться попусту, на словах (Даль). Возм., связано с сербохорв. траскати, тра̑ска̑м нести вздор (см. Торбьёрнссон 2, 86, который, однако, явно ошибочно пытается сюда же отнести… … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

TARTARUS — fluv. Venetiae, ex Athesi in Padum per Hadriae fines decurrens; unde unum ex Padi ostiis Tartarum a Plinio, l. 3. c. 16. nominatur. Est et Tartarus, et Tartara numer. plural. locus inferorum a poetis plurimum celebratus, in quo sontes plectuntur … Hofmann J. Lexicon universale

ταράσσω — ΝΜΑ, και ταράζω Ν, και αττ. τ. ταράττω Α 1. ανακινώ, αναταράσσω (α. «η θάλασσα είναι ταραγμένη» β. «σύναγεν νεφέλας ἐτάταξε δὲ πόντον [ὁ Ποσειδῶν]», Ομ. Οδ.) 2. μτφ. προκαλώ ταραχή, προξενώ σύγχυση, καταστρέφω την ψυχική γαλήνη και την ησυχία… … Dictionary of Greek

υποταράσσω — ΜΑ, και αττ. τ. ὑποταράττω και συγκεκομμένος τ. ὑποθράττω Α [ταράσσω / ταράττω] ταράζω, ενοχλώ (α. «τοῡ βασιλείου ἵππου ὑποταραχθέντος», Θεοφάν. Σιμ. β. «ἡνίκα Κλέων μ ὑπετάραττεν ἐπικείμενος», Αριστοφ.) … Dictionary of Greek

!UWAGA!
Proszę zwrócić uwagę, na słowo TARTARUS, czyli otchłań, czeluść, coś jak późniejsze piekło, które jest tu powiązane ze znaczeniem słowa taratto!

http://www.almaany.com/en/dict/en-el/%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%AC%CF%84%CF%84%CF%89/
Translation and Meaning of ταράττω in Almaany English-Greek Dictionary
trouble:
ταράττω , ενοχλώ , στενοχωρώ
Synonyms and Antonymous of the word ταράττω in Almaany dictionary
abash:
δημιουργώ αίσθημα μειονεκτικότητας ή ενοχής , ταράσσω , ταράσω , καταισχύνω
agitate:
ταράσσω , ταράζω , αναδεύω , ανακινώ
agitation:
ταραχή , αναταραχή , σάλος , πρόσμιξη από ανατάραξη , ανακίνηση
agitator:
ταραξίας , ταραχοποιός , αναμικτήρας , ανάμικτρο , υποκινητής
bustle:
ταραχή , φασαρία , στήριγμα φούστας
commotion:
ταραχή , αναστάτωση , συγκλονισμός , συγκίνιση , αναταραχή , φασαρία , οχλαγωγία
confound:
συγχέω , αναστατώνω , κατατροπώνω , μπερδεύω , ταράσσω , ανακατώνω , συγχύζω , φέρω σε αμηχανία
consternation:
κατάπληξη , τρόμος , φόβος , κατάπληξη από φόβο , ταραχή
discompose:
συγχύζω , ταράσσω
disconcert:
ταράσσω , συγχύζω , θέτω σε αταξία

http://www.myetymology.com/greek/tarache.html
the Greek word tarache, ταραχή (disturbance; (of water) roiling, or (of a mob) sedition)

http://www.wordhippo.com/what-is/the-meaning-of/greek-word-3ff8884c0e21be98822cb7ef5a37738d9d0b3506.html
English words for the Greek word ταραχή (tarachí̱)
agitation, bustle, coil, commotion, consternation, disturbance, flurry, fluster, flutter, outbreak, perturbation, pother, restlessness, riot, row, ruction, ruffle, rumpus, scrimmage, stir, trepidation, trouble, turbulence, turmoil, uproar, welter

http://biblehub.com/greek/5016.htm
taraché: a disturbance, stirring up
Original Word: ταραχή, ῆς, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: taraché
Phonetic Spelling: (tar-akh-ay’)
Short Definition: a disturbance, tumult, sedition
Definition: a disturbance, tumult, sedition, trouble.
Word Origin from tarassó
Definition: a disturbance, stirring up

https://www.teknia.com/greek-dictionary/tarache
Dictionary: ταραχή, ῆς, ἡ disturbance
Greek transliteration: tarachē
Simplified transliteration: tarache
Strong’s number: 5016
GK Number: 5430
Frequency in New Testament: 0
Either this word does not occur in the New Testament, or it occurs too frequently to show.

http://www.wordreference.com/gren/%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%AE
(…)
ταραχή
tumult n (chaos, disorder)

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.04.0057:entry=TARAXH%2F
τα^ρα^χή , also τάρχη (Hsch.), ἡ,
A.disorder, physiological disturbance or upheaval
2. of the mind, 3. of an army or fleet, Th.3.77, etc.; ἐν τῇ τ. in the confusion, in the mêlée, Hdt.3.126.
4. political confusion, tumult, and in pl. tumults, troubles,

http://starling.rinet.ru/cgi-bin/etymology.cgi?single=1&basename=%2Fdata%2Fie%2Fpiet&text_number=1942&root=config
Indo-European etymology :
Proto-IE: dhrak-, -g-
Meaning: sediment, yeast
Slavic: *droskā (
troskā), *drozgā, *drozgьje
Baltic: *drag-ia- c., *drag-iā̃ f.
Germanic: *drag-jō f.; *dra(x)-st-a- adj., *drō(x)-s-n=
Latin: fracēs, -um pl. f. Ölhefe', fracēscereranzig, stinkend werden’
Albanian: drā, geg. drąni `Bodensatz des Öls, von ausgelassener Butter; Weinstein’
Russ. meaning: осадок, дрожжи
References: WP I 854 f

Vasmer’s dictionary :
Word: дро́жжи,
Near etymology: род. п. дрожже́й мн., также дро́жди, укр. дрíжджi, дрíщi, ст.-слав. дрождиѩ мн. (Син. Пс.), болг. дро́ждие, сербохорв. дро̀жда ж., словен. drôzga „отвар солода”, чеш. droždí „дрожжи”, слвц. droždie мн., польск. drożdże, в.-луж. droždźe, н.-луж. droždźeje. Further etymology: Праслав. *drozga из *drogska, родственного др.-прусск. dragios, др.-лит. dragės „дрожжи”, лтш. dradži мн., др.-исл. dregg ж. — то же, алб. drā ж., drąni м. „выжимки растительного масла, распущенное коровье масло”, греч. θράσσω, ταράσσω „беспокою, смущаю”, ταραχή „беспокойство, смятение”. Далее, возм., с формантом -st- англос. dærste ж. „осадок, дрожжи”, д.-в.-н. trestir, нов.-в.-н. Trester; см. Бернекер 1, 228 и сл.; Торп 211 и сл.; Г. Майер, Alb. Wb. 72 и сл.; Фик, KZ 21, 4; Траутман, BSW 58; Apr. Sprd. 322; М. — Э. 1, 488; Клюге-Гётце 628; Буазак 350.
Pages: 1,540

…..

I co, czy już wiecie o jakim słowiańskim słowie / rdzeniu jest tu mowa? Od czego ci tzw. Grecy, czy ich ahaiscy / mykeńscy przodkowie ZAPOŻYCZYLI „ich” słowa, jak: ataraksía, tarakhḗ, tarássō, taráttō itp? To słowo to TROSKA!!!

http://pl.wiktionary.org/wiki/troska
wymowa: IPA: [ˈtrɔska], AS: [troska]
rzeczownik, rodzaj żeński
znaczenia:
(1.1) chęć pomocy komuś; dbałość o czyjeś dobro
(1.2) zmartwienie, kłopot

http://sjp.pwn.pl/sjp/troska;2530726.html
troska
1. «uczucie niepokoju wywołane trudną sytuacją lub przewidywaniem takiej sytuacji»
2. «sytuacja, w której doznajemy takiego uczucia»
3. «dbałość o kogoś, o coś lub zabieganie o coś»

• troskliwy • troskliwie • troskliwość

http://synonim.net/synonim/troska
Synonimy do słowa troska:
baczenie, baczność, bieda, bigos, bolączka, ból, choroba, cień, ciepło, cierpienie, ciężkie położenie, cześć, czułość, dbałość, dbałość o coś, dbanie, dobroduszność, dobrotliwość, doglądanie, dolegliwość, dozór, gorzka pigułka, kanał, kłopot, komplikacja, kontrola, kram, krzątanina, kwiatek, lęk, męczarnia, męka, mordęga, nabożeństwo, nadzór, niepewność, niepokój, nieprzyjemność, nieszczęście, obawa, ochrona, opieka, opiekowanie się, opiekuńcze skrzydła, opiekuńczość, opresja, pasztet, piecza, pieczołowitość, pielęgnacja, pielęgnowanie, pierepałka, pieszczotliwość, pietyzm, pięta Achillesa, pięta achillesowa, pilnowanie, płacz i zgrzytanie zębów, poruta, poszanowanie, problem, problemik, przeciwieństwo, przeciwność losu, przejście, przeszkoda, przeżycie, przygnębienie, przykrość, serdeczność, słabość, smutek, staranie, staranność, strach, strapienie, strata, straż, strzeżenie, szacunek, sztuka, średnia przyjemność, tarapaty, tkliwość, troskliwość, troszczenie się, troszczenie się o coś, trud, trudna sytuacja, trudności, trudność, trwoga, twardy orzech do zgryzienia, udręczenie, udręka, upokorzenie, utracenie, utrapienie, uwaga, uwielbienie, węzeł gordyjski, wrażliwość, wzgląd, zabieganie, zabieganie o coś, zagwostka, zagwozdka, zainteresowanie, zaniepokojenie, zatroskanie, zawikłanie, zgryz, zgryzota, zmartwienie, zmartwienie utrata stracenie, zmora, życzliwość,

Najważniejsze grupy znaczeniowe:
» troska – np. nieprzyjemny fakt
» troska – np. codzienne troski
» troska – np. wpaść w kłopoty
» troska – np. kłaść się cieniem
» troska – np. dolegliwości życia codziennego
» troska – np. troska o kogoś
» troska – np. odczuwać troskę

…..

Dodatkowo wygląda na to, że słowo TaRoT również pochodzi z tego samego słowiańskiego rdzenia, co słowiańska TRoĆ (a także dorsz po rosyjsku), jak i hebrajskie słowo tarach… No chyba że to ostatnie to jednak jest TRuD…

http://tt.wiktionary.org/wiki/tarach
Atlantic tarach (Gadus morhua)
Cyrillic: тарач, тәрәч.
Etymology
Germanic: (cf Deutsch: Dorsch; Norweg: Torsk; Danish: torsk).
Phonology
Latin phoneme: /ta-rach, ta:-ra:ch/; Cyrillic phoneme: /тарач, та:-ра:ч/.

Sit tell equivalent
English: cod, cod fish
Russ: треска f.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot
Tarot (lub tarok) – talia kart do gry, wróżenia bądź medytacji.
(…)

!UWAGA!
Polskojęzyczna wiki nie podaje źródłosłowu słowa TaRoT, no bo i po co… no nie?

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarot
(…)
Etymology[edit]
The English and French word tarot derives from the Italian tarocchi, which has no known origin or etymology.[3] The singular term is tarocco, commonly known today as a term for a type of blood orange in Italian. When it spread, the word was changed to tarot in French and Tarock in German. There are many theories to the origin of the word, many with no connection to the occult.[4] One theory relates the name „tarot” to the Taro River in northern Italy, near Parma; the game seems to have originated in northern Italy, in Milan or Bologna.[5] Other writers believe it comes from the Arabic word طرق turuq, which means ‚ways’.[6] Alternatively, it may be from the Arabic ترك taraka, ‚to leave, abandon, omit, leave behind'[3]
(…)

http://forum.tarothistory.com/viewtopic.php?f=12&t=849
Re: That Word Again…Tarot
Postby mikeh on 04 Jul 2012, 01:26
Hey, for the origin of „tarocchi”, don’t forget this one. I reproduce part of a page from the Aldine Venice 1497 Greek-Latin Lexicon (Lexicon Graeco-Latinum), by Giovanni Castoni. It shows two „tarach-” (tau alpha rho alpha chi) words, defined as „pertubatio” and „turba, turbatio”. The first of these Latin definitions, according to Wictionary, means „confusion, disturbance, disorder, commotion, revolution, perturbation, passion”; „turbatio” means „confusion, disturbance”. These meanings are in line with the 16th century Italian meaning of „taroccare” (see Andrea Vitali’s essays for numerous examples, e.g. http://www.associazioneletarot.it/page.aspx?id=269). Andrea theorizes that the word got applied to the card game because of how worked up card players got. And also „Matto” means „crazy”, which is similar, and so is in line with it’s being the „game of the Fool.”

I reproduce here all the „tar-” entries, in case I missed anything. I got the scan by email from the University of Texas Ransom Center Library, which has the original 1497 book.
Image

In English, the words „ataraxia”, meaning „calmness”, and „ataractic”, calm, come from the same root (http://dictionary.reference.com/browse/ataraxia). According to the source just given, the root-word also existed in Latin as a borrowing from Greek.

http://www.ishtarsgate.com/forum/showthread.php?669-Domesticia-XVII-Numerology-in-a-deck-of-cards

http://www.blbclassic.org/lang/lexicon/Lexicon.cfm?strongs=H2959&t=NASB&sstr=0
tarach
Pronunciation: tä·rakh’ (Key)
Root Word (Etymology) A primitive root
TWOT Reference 825
Outline of Biblical Usage
(Hiphil) to burden, toil, be burdened (do obciążenia, trud, być obciążone)

Na sam koniec, wydaję się, że to wszystko ma związek ze słowem TaRGaĆ/T, TaRGNąĆ/T

http://sjp.pwn.pl/slowniki/targa%C4%87.html
targnąć — targać
1. «szarpnąć»
2. «zwichrzyć włosy, brodę»
3. targać «drzeć coś na strzępy»
4. targać pot. «nieść z trudem»
5. targać «o uczuciach lub dolegliwościach: dręczyć kogoś»
6. targać «mieszać, oczyszczać, rozluźniać bele bawełny na specjalnych maszynach»

targnąć się — targać się
1. «szarpnąć się za coś»
2. «szarpnąć siebie wzajemnie»
3. pot. «poruszyć się gwałtownie»
4. «wystąpić agresywnie przeciw komuś lub czemuś»
5. «spróbować zrobić, osiągnąć coś trudnego»
słoma targana «rodzaj pakuł uzyskiwanych wskutek szarpania podczas młocki słomy lnianej lub lnu trzepanego»

http://sjp.pl/targa%C4%87
targać
1. czochrać, wprowadzać nieład we włosach;
2. nieść coś lub wlec z wysiłkiem;
3. szarpać, pociągać

http://synonim.net/synonim/targa%C4%87
Synonimy do słowa targać:
bełtać, burzyć, chwytać kogoś za duszę, chwytać kogoś za serce, ciągać, ciągnąć, ciskać, cisnąć się, czochrać, dociągać, dojmować, dopadać, doręczać, dostarczać, drążyć, dręczyć, drzeć, dygować, dźwigać, dźwigać się, gmatwać, gnębić, gryźć, huśtać, kąsać, kłębić, kołtunić, kosmacić, kotłować, kudłacić, kudłać, łapać, mącić, mierzwić, miotać, mocować, motać, nachodzić, napadać, napływać, nawiedzać, nękać, nieść, nosić, obejmować, odganiać, odpędzać, odwalać, odzyskiwać wolność, ogarniać, opadać, opanowywać, opętać, opętywać, osaczać, oswobadzać się, palić, pienić, plątać, płoszyć, pociągać, podnosić, podszczypywać, pojawiać się, poruszać, porywać, poszarpywać, poszczypywać, poszturchiwać, potrząsać, powłóczyć, pozbywać się, pożerać, przebijać, przeflancowywać, przejmować, przekładać, przeładowywać, przemieszczać, przenikać, przenosić, przepajać, przepełniać, przepędzać, przepłaszać, przerywać, przerzucać, przestawiać, przeszywać, przeżerać, przychodzić do głowy, przychodzić komuś do głowy, przyciągać, przynosić, przysuwać, przywlekać, rozciągać, rozdmuchiwać, rozdzierać, rozganiać, rozmiatać, rozniecać się, roznosić, rozpędzać, rozpieprzać, rozpierać, rozpirzać, rozpraszać, rozprowadzać, rozprzestrzeniać, rozrywać, rozrzucać, rozsadzać, rozsiewać, rozsypywać, rozszarpywać, roztaczać, roztrącać, roztrząsać, roztrzepywać, rozwalać, rozwichrzać, rozwiewać, rozwlekać, rwać, rzucać, siać, siepać, skłębiać, skubać, splątywać, stawać się wolnym, supłać, szamotać, szargać, szarpać, szczypać, ściskać kogoś za gardło, tachać, tarmosić, taskać, taszczyć, telepać, tłoczyć się, trawić, trząchać, trząść, uderzać, udzielać się, unosić, uwalniać się, wciągać, wić, wichrzyć, wić, wikłać, wkradać się, wlec, władać, włóczyć, wstępować, wstrząsać, wypełniać, wywracać, wyzwalać się, zaciągać, zakradać się, zanosić, zawlekać, zdejmować, zniewalać, znosić, zrzucać jarzmo, zwichrzać, zwijać w kołtun, zwlekać, zżerać, żgać, żreć,

4 thoughts on “105 CHaoS, KHaoS, KToŚ, CoŚ, Czas, CaŁoŚĆ, CiaŁo, CzeLuŚĆ, SzeoL.., czyli dlaczego nikt poza Słowianami nie wymawiał i nie wymawia dźwięku zapisywanego jako „C”… 03

 1. Artykuł nie dla każdego, jednakże przytoczę moje skojarzenie, które umknęło, a dotyczy innego słowa:
  „first/pirst – pier- wszy… ”
  A jak by było po góralsku?
  „first/pirst – ‚pirsy’, tak jak ‚noj-pirw’, czyli najpierw

  W wiki tak tłumaczą słowo „pirs”:
  „etymologia:
  (1.1) lm od ang. pier → przystań, molo, filar[1]”

  Pier? Tak jak pier-wsze/pirs-e dotknięcie łodzi do ziemi? Dobicie łodzi do brzegu (ziemi). Patrząc z łodzi: widzimy ogromną połać ziemi, widzimy jej linię brzegową, ale pier-wej dotkniemy jej tylko w jednym miejscu.

  Pierwej:
  „przysłówek
  (1.1) daw. najpierw, wpierw, wcześniej”

  Polubienie

  • Artykuł nie dla każdego(…)

   Nigdy nie spodziewałem się, że napiszę tę część, to czysty przypadek, bo jak tylko trochę CHaoS poskrobałem, to nagle same dziwne rzeczy zaczęły się pojawiać. Zauważyłem, pewną prawidłowość, że szczególnie z tzw. j. greckim, jak tylko odrobinę człowiek zaczyna szukać, to nagle okazuje się, że nic nie jest takie, jak nam wmawia się, że jest – patrz TRoSKa, jako bezład itd. Tak jest z tak wieloma słowami, że sam nie wiem już o czym pisać, tyle tego tam jest… Ciągle giną mi materiały, bo jak szuka się, to czasem jedno odkrycie prowadzi do drugiego, trzeciego itd. To jest jak obsypujący się lejek mrówkolwa… Wkrótce będzie jeszcze gorzej, bo wejdziemy na genetykę i na to, co z niej wynika dla językoznawstwa, a wynika bardzo dużo. Ci tzw. Grecy są już ugotowani, a za nimi i reszta… bo to wszytko tylko zapożyczenia od-proto-słowiańskie (PS)… niestety tak to mi coraz bardziej wygląda. Gdyby było inaczej, to sam bym o tym napisał, bo mi nie zależy na propagandzie, tylko na zeskrobywaniu nieprawdy, a co tam jest pod spodem… to już inna sprawa. O takich sprawach nie można pisać tak, żeby każdemu podobało się, no bo jak? Albo coś udowadnia się, albo pisze się tak, że potem ktoś wypisuje jakieś fochy…

   A co do PRW, jak PiRW, PeRW, PieRW… O tym będzie jak skończę z CHaoSem, jeszcze ze 2-3 odcinki i zacznę o liczebnikach. Jest tyle rzeczy do opisania, a ciągle przychodzą nowe…

   Polubienie

 2. Ładnie napisane. Widzę, że starasz się „zrehabilitować” Chaos jako naszą „Macierz”. To bardzo miłe. Masz duży potencjał umysłowy.
  Ja też nad tym kontempluję, choć wiele rzeczy wciąż mi tu nie gra (np. tendencja płci męskiej do zachowań patologicznych, degeneracji). Wiele starych kultur mówi np., że początkowo istota ludzka była androgyniczna. Podział na płci miał nastąpic dopiero później. I to w pewnych nieładnych celach.

  Btw. Ostatnio sobie coś skojarzyłam. „Hybryda” ma taki sam rdzeń jak słowo „hebrajski”. U nas pisane inaczej, ale w innych antycznych jęz. – ibrido, hybrido/-us, hybris,
  „hebrajski” jest natomiast zapisywany jako ibri, ivri, ebreo itp. B zamienne z V. H może występować lub nie. Pisane też IVRIM, IBRIm – „IM” to oczywiście końcówka liczby mnogiej. Y i I mogą chyba występować zamiennie? Po grecku jest pisownia YBRIS. Natomiast słowo „hebrajczyk, hebrajski” to gr. IBRI. Czy E, I oraz Y mogą być całowicie zamienne?
  A więc gr. IBRI, wł. ebreo – oznacza hebrajczyk/ hebrajski, a wł. IBRIdo, gr. YBRIS (hybris) – oznacza m.in. potomka mieszanej pary.
  Co ciekawe, wcześniejsze znaczenie dla IBRIDO (hybrydy) to „przesada”, „gwałtowność”, „rozwiązłość”. „YBRIZEIN” (gr.) – przekraczać granice przyzwoitości, gwałcić.
  A tutaj: gr. BRYLLEIN – nadużywać trunków
  Lat. EBRIUS, EBRIOSUS – pijak
  Lat. EBRIA, bria – waza na wino
  Fr. IVRE – pijak
  Wł. EBBRO, EBRIO, EBBREZZA – nadużywanie trunków, zamulanie umysłu.
  Wł. EBREO – hebrajczyk.
  Wcześniejsze znaczenie dla YBRIS, IBRIs (hybryda) – to także arogancja/ sprzeciw wobec bogów.

  Więc hybryda, rozpusta, pijaństwo: IBRIdo, yBRIs, EBBRO
  Hebrajczyk: IBRI, EBREO,

  Owszem, niby to z dwóch róznych języków. IBRI z hebrajskiego, YBRIS z greki.
  Ale ja tu widzę ten sam rdzeń.
  Poza tym hebrajczycy i grecy żyli wtedy wspólnie na tym samym terenie.
  Co o tym myślisz?

  Polubienie

  • Annna on 2015-06-05 o 23:02 said:
   Ładnie napisane. (…)

   Miło. Skoro Ci podoba się, to jak rozumiem nie jesteś „każdym” 😉 Jeśli widać w tym sens i brak matactwa, to wspaniale, bo o to mi chodzi. Tu nie chodzi o to, czy ja mam rację i jak to było. Chodzi o to, czy można starożytne tzw. greckie słowa i ich znaczenia, spróbować wytłumaczyć na podstawie j. słowiańskiego, a jeśli można, no to wnioski nasuwają się same.
   Dla mnie tzw. PIE to PS, czyli Proto Słowiański. Mniejsza o nazwy, ale jeśli narzuci się na to wyniki z genetyki… Nauka nie powinna być polityką, ale to jest właśnie życzenie pobożne… hehehe

   W następnym odcinku po tradycji tzw. greckiej do CzeLuŚCi wpadnie tradycja pustynna, ze swoim piekłem i innymi takimi pierdołami.

   (…)
   Widzę, że starasz się „zrehabilitować” Chaos jako naszą „Macierz”. To bardzo miłe. Masz duży potencjał umysłowy.
   (…)

   Eee… miło, że mnie doceniasz, ale to nie tak. Ja nikogo nie próbuję „rehabilitować”, jak NIE WIEM JAK BYŁO, ja TYLKO ZASTANAWIAM SIĘ i PRÓBUJE WYCIĄGAĆ WNIOSKI ZE SŁÓW… Mój pogląd na rzeczywistość jest dość niestały i zmienia się pod wpływem poznawanych wiadomości. Już w następnym wpisie wrzucę kilkanaście nowych źródeł, które pośrednio lub bezpośrednio można powiedzieć, że jakoś podważają to, co piszę. Tak już mam, że czasem niszczę to co właśnie zbudowałem. W sumie to nie do końca tak, ale lepiej żeby ludzie sami przekonali się, że lepiej jest myśleć, niż nie… a co z tego urodzi się, to inna sprawa… Puszczę to jutro, jak odzyskam wszystko, co znów straciłem przez tego cholernego firefoxa i brak netu na chromie… ech… CHaoS mnie chyba za bardzo lubi 😉

   (…)
   Ja też nad tym kontempluję, choć wiele rzeczy wciąż mi tu nie gra (np. tendencja płci męskiej do zachowań patologicznych, degeneracji).
   (…)
   Jak Cię pierdolnę pałą, to zaraz będzie prosto pluł! – Kiedyś był taki dowcip o milicjancie… 🙂
   Nie wiem, jak to z tym jest i przyznam się bez bicia, że nie wiem, czy mam na ten temat jakieś zdanie, bo ja raczej doszukiwałbym się „zachowań patologicznych, degeneracji” w mechanizmach społecznych a nie w płciach, bo nie sądzę, żeby samice nie były zdolne do tego samego, co samce…

   (…)
   Wiele starych kultur mówi np., że początkowo istota ludzka była androgyniczna. Podział na płci miał nastąpic dopiero później. I to w pewnych nieładnych celach.
   (…)

   CaŁoŚĆ to CaŁoĆŚ, a PieRWa MaTKa, to raczej późniejszy pogląd Owidiusza (chyba). Mi chodziło o to, że PieRWoTNa MaTeRia, to po słowiańsku PieRWa MaTKa… a czy była Ona Nią, czy Nim, czy Nimi Oboma… Jeśli ktoś chce pomyśleć, bo to kogoś do czegoś popchnęło, to wspaniale i po to to robię, żeby ludzie samodzielnie zaczęli zastanawiać się, co było i jest prawdziwą prawdą, a nie tylko tą oficjalną…

   (…)
   Btw. Ostatnio sobie coś skojarzyłam. „Hybryda” ma taki sam rdzeń jak słowo „hebrajski”.
   (…)
   Owszem, niby to z dwóch róznych języków. IBRI z hebrajskiego, YBRIS z greki. Ale ja tu widzę ten sam rdzeń. Poza tym hebrajczycy i grecy żyli wtedy wspólnie na tym samym terenie. Co o tym myślisz?
   (…)

   Przedstaw dowody, źródła to będzie można odnieść się to tego. Ciężko jest zastanawiać się TYLKO NAD TYM CO NAPISAŁAŚ, bo MOGŁAŚ ZROBIĆ jakieś błędy lub coś pominąć lub zmanipulować, tak żeby wyszło na to co chcesz, aby wyszło. Nie twierdzę, że tak jest.
   Co do tzw. podłoża w tzw. j. greckim podałem wiele przykładów w poprzedniej części. Jednym z nich mógł być jakiś j. semicki… Czy to prawda?

   Wg mnie to bzdura, bo jeśli jedni widzą, a inni nie widzą, że tzw. grecka „elaia” – oLiWa ma związek z LaĆ/T (oLeWaĆ/T) itp. no to o czym to świadczy? Ano o tym, że to wszystko to nie jest nauka a polityka naukowa… Jak komuś pasuje, to w słowiańskim MLeKu znajdzie rzekome zapożyczenie od germańskie itp… Będę to rozwalał w późniejszych wpisach, bo mam kilka słów tzw. greckich do rozwalenia… Zobacz sobie skąd rzekomo pochodzą tzw. j. semickie… Ludzie na siłę wpychają to gdzie tylko da się… a zapominają, że była cała masa języków, jak. np. elamickie, które nie były semickie… Semici to późne czasy i ludy napływowe w stosunku do innych…

   https://spacezilotes.wordpress.com/2010/12/09/hellenic-ancient-dialects-proto-graieak-meros-a/

   Pamiętaj, że tzw. starohebrajski miał odmianę przez przypadki… jak j. słowiański, a potem jakoś to zagubił… podobnie jak i samogłoski… Wiele rzeczy dziwnych „zdarzyło” się tym koleżkom po drodze… oj wiele…

   http://www.iwrit.pl/historia.php

   Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.