107 Gdzie podziali się „odwieczni Germanie czystej krwi”, czyli o co tak naprawdę chodzi z tymi wszystkimi „germańskimi” haplogrupami? 01

https://i0.wp.com/www.techpedia.pl/files/11776.jpghttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ad/Frequency_of_R1a_in_Europe.png/800px-Frequency_of_R1a_in_Europe.png
Występowanie haplogrupy R1a w Europie wg. wikipedia.

~kew – 27.02.2012 (21:34)
….ważne jest, że haplogrupa R1a1 czyli slowiańska zamieszkuje nasze tereny od 10,7 tyś lat. Wszystko inne, to propaganda finansowana przez germanów -prawie każdego prof . w Polsce da się kupić ,żeby powiedział to co się chce ,to tylko kwestia kasy. Stąd np ta zmiana w rozumieniu historii, że np nie było Prasłowian w Biskupinie.

Mapka z występowaniem tzw. haplogrupy R1a, jak i komentarz ~kew to tytułem wstępu do pierwszego wpisu w całości poświęconego tylko genetyce, (choć w sumie to nie do końca, bo wszystko jest ze sobą powiązane). Jako wyjaśnienia do tego wstępu, powyższa mapka nie jest wg mnie mapką haplogrupy R1a, (zwanej też M420), (ja nigdzie nie widziałem mapki nie tylko tej haplogrupy, ale i wielu innych…), a raczej POŁĄCZENIA W JEDNO WYSTĘPOWANIA JEJ I WSZYSTKICH JEJ PÓŹNIEJSZYCH SYNOWSKICH „PODHAPLOGRUP”, patrz:

Z tymi mapkami haplogrup jak i ich nazewnictwem, czasem powstania i ich wzajemnym powinowactwem, jest ciągle sporo nieporozumień, bo tak naprawdę to co badanie, to „okazuję się”, że jedna lub druga podhaplogrupa R1a (M420), jest albo starsza albo młodsza, albo jej nie ma… i tak w kółko, patrz nawet ten powyższy wykres i „dziwnie stare” zaznaczenie „zachodnich” podhaplogrup pochodzących z CTS4385 (o tych jakichś „staro europejskich” YP1041 i YP1070, nawet nie wspominając)!!!  Jak to niby możliwe, że nie wiadomo jak i skąd najpierw dotarły one na zachód Europy?!! Ano możliwe, bo papier wszystko przyjmie…

Proszę porównać np. prace Petera Underhill’a z 2009, 2014 i 2015r, gdzie powstanie haplogrupy R1a (M420) „miało miejsce” najpierw w Indiach (i tu cieszyli się miejscowi hindutva, czyli nacjonaliści hinduscy, którzy twierdzą, że wszystko co tzw. indo-europejskie pochodzi z Indii, a nie przyszło tam z Ariami, jak twierdzą hinduskie Wedy i wszyscy inni… poza samymi hindutva), by ostatnio „przenieść się” na północny wschód, na płaskowyż Irański… 🙂

Pewno to jeszcze nie koniec, bo niektórzy, np. Klysow wskazywali na Ałtaj i Południową Syberię, jako miejsce powstania tej haplogrupy itp, a sama wiki wskazuje na Centralną Europę… Przednie zamieszanie, pytanie tylko czy nie celowo przeciw-słowiańskie… jak to podpowiada logika i zdrowy rozsądek… 😦

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M420
(…)
R-M420 is believed to have originated somewhere within Eurasia, most likely in the area from Central Europe to South Asia inclusive (see R-M17 for details on proposed origins).(…)

Proszę rzucić również okiem na to, żeby przekonać się, że coś jest nie tak, z tym naukowym podejściem zwłaszcza do tych „słowiańskich” haplogrup – patrz: http://polishgenes.blogspot.com.au/2014/03/the-story-of-r1a-academics-flounder-as.html

Dodatkowo może być jednak tak, jak twierdzą jeszcze inni, że całe to tzw. indo-europejskie bractwo już od dawna R1a (M420), czy inaczej, doszło jakoś, kiedyś na tereny dzisiejszej Polski, tu albo zmutowało się, albo i nie, ale to stąd ponownie rozeszło się we wszystkie strony świata, tworząc po drodze wszystko to, co z tą tzw. indo-europejskością ma wspólnego.

https://drive.google.com/file/d/0B9o3EYTdM8lQaTJUVVlWWWhiVGM/edit?pli=1

http://polishgenes.blogspot.co.uk/2009/11/r1a1a7-signal-of-slavic-expansions-from.html

http://polishgenes.blogspot.com.au/2014/01/poles-more-indigenous-to-europe-than.html

http://eurogenes.blogspot.co.uk/2011/02/slavic-r1a1a7-found-in-german-medieval.html

http://polishgenes.blogspot.com.au/2008/11/ancient-corded-ware-dna-with-links-to.html

Jak naprawdę z tym R1a (M420) było, nie jest to teraz aż tak istotne, ale należy o tym pamiętać, że może i wiadomo jak było, tyle tylko NIE MOŻNA TEGO NAPISAĆ ZA ŻADNE SKARBY, bo wtedy OKAZAŁOBY SIĘ, ŻE CAŁA TA TZW. INDO-EUROPEJSKOŚĆ, TO JEST TYLKO ZWYCZAJNA WTÓRNA ZAPOŻYCZONA OD-SŁOWIAŃSKOŚĆ!!!

Czy trzeba teraz tłumaczyć całą tę oficjalną naukę, językoznawstwo, starą naukę (archeologię), naukę o człowieku (antropologię), itd, i te wszystkie zagmatwane poszukiwania i dowodzenia? Rozumiecie już po co to wszystko i dlaczego? Czujecie ten strach i przerażenie tych wszystkich „odwiecznych, czystej krwi tzw. Germanów” i ich naśladowców, włączając w to całą tę „prastarą, zawsze prawdziwą, bo objawioną” pustynną tradycję i jej „nieomylnych”, rasistowskich przeciw-słowiańskich twórców i wyznawców?!! A że ręka rękę myje, a i kruk krukowi oka nie wykole… bo to jedno i to samo? Wystarczy tylko porównać dane genetyczny, by zrozumieć dlaczego tak wytrwale tacy właśnie rzekomo „wiecznie odwieczni” zrobią wszystko, żeby zniszczyć wszystkie dowody, przeczące tej ich „odwieczności i czystości krwi”! Bo nie ma nic gorszego dla takich, niż nagle dowiedzieć się, że jest się kimś zupełnie innym, niż się myślało, bo tak temu czy tamtemu, jego „pradawny i prawdomówny” tatuś, czy ktoś inny „wszystko wiedzący” przekazał… zgodnie z ich „prastarą, świętą” tradycją…

STĄD TO CAŁE „NIEZROZUMIAŁE” ZAMIESZANIE I WSZYSTKIE INNE „PRZEDZIWNE” DZIAŁANIA PRZEDSIĘWZIĘTE PRZECIW NAM SŁOWIANOM, NASZEJ TRADYCJI I KULTURZE, JUŻ OD ZARATUSZTRY ITP, CZYLI OD PONAD 3500 LAT, DO DZIŚ WŁĄCZNIE!!!

O tym wszystkim pośrednio jest też ten wpis, który opiera się o poniższy artykuł:
http://interia360.pl/artykul/gdzie-podziali-sie-germanie,52055

Gdzie podziali się Germanie? 2015-05-15

W szkole uczono nas, że Europę Środkową zamieszkiwali kolejno Celtowie, Germanie, Słowianie i ludy ugrofińskie na północy i na Węgrzech. Że były wędrówki ludów i najazdy Wandali i Hunów. Dziś już to wszystko nie wydaje się takie proste.

Dawniej wiedzą o pochodzeniu człowieka zajmowali się archeolodzy i paleoantropolodzy. Grzebali w ziemi, odnajdywali ślady wpływu człowieka na otoczenie, jakieś wzniesienia lub inną niż okoliczna szatę roślinną, wykopywali skamieniałe kości i narzędzia, porównywali z artefaktami z innych stanowisk i na podstawie podobieństw określali kultury i czas, w jakim one trwały. Ustalając chronologię opierali się na kolejności warstw, w jakich odnajdywali poszczególne szczątki, później wynaleźli datowanie węglowe, ustalając zasięg występowania danego ludu i jego wędrówki opierali się na podobieństwach wytworów i zachowań, a dla czasów nam nieco bliższych poszukiwali informacji w najstarszych znanych dokumentach pisanych. Systematycznie tworzyli w miarę spójny obraz przeszłości człowieka i wiedli spokojny żywot przerywany tylko gwałtownymi sporami naukowymi nad nowym wygrzebanym eksponatem, burzącym nieraz dotychczasowe ustalenia. Spór ucichał, gdy nowe znalezisko udawało się umieścić w odpowiednim miejscu i czasie, ale czasem rodziły się takie rozbieżności, że powstawały nowe hipotezy, a środowisko archeologów dzieliło się na różne nurty.

Ten ich względnie jednak spokojny żywot zakłócili naukowcy, reprezentujący zupełnie inną, wręcz nowoczesną dziedzinę nauki – genetycy. Doszli oni do wniosku, że genetyka może powiedzieć o naszym pochodzeniu znacznie więcej niż wygrzebywane przez archeologów eksponaty. Wzbudziło to początkowo duży protest środowiska, ale z czasem wielu naukowców obu dyscyplin podjęło owocną współpracę.

Pramatka Ewa

Pierwszą wielką awanturę w świecie historyków wywołała teoria mitochondrialnej Ewy. Otóż genetycy doszli do wniosku, że na podstawie średniej prędkości mutacji DNA można wyliczyć, kiedy żył przodek wszystkich obecnie żyjących ludzi. Ponieważ obliczenia oparte na całym DNA były zbyt skomplikowane z powodu ilości genów, oparto się na mtDNA, czyli DNA mitochondrialnym. Mitochondria to jedyne organella komórkowe posiadające własny materiał genetyczny, odmienny od DNA jądrowego, dziedziczony u ludzi tylko po linii żeńskiej – dlatego obliczenia oparte na mtDNA wskazały tylko pramatkę obecnie żyjących ludzi, symbolicznie nazwaną mitochondrialną Ewą. Badania te początkowo wykazały, że ludzkość jest znacznie młodsza niż to określali dotychczasowi znawcy tematu, a rozbieżność w datowaniu wynosiła około 60 tys. lat (wg niektórych badań nawet więcej), co było oczywiście nie do przyjęcia dla archeologii i stanowiło dla wielu doskonały pretekst do dyskredytacji nowej metody. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy uznali, że warto przeprowadzić analizę badania i dojść powodu rozbieżności. Koniec końców sprawa skończyła się ujednoznacznieniem wyników m.in. dzięki hipotezie wąskiego gardła populacji, potwierdzonej i przez genetyków w formie porównania zmienności genetycznej ludzi, jak i przez archeologów poprzez odnalezienie fizycznych śladów wielkiej katastrofy, jaka zdziesiątkowała nasz gatunek. Genetyka wykazała swoją przydatność w odkrywaniu tajemnic przeszłości i stała się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem w archeologii.

Nieco później pojawił się inny temat poruszający już nie tylko wąską grupę naukowców, ale całe narody określające się jako potomkowie plemion germańskich – haplogrupy.

Nasza szkolna wiedza historyczna…

Zacznijmy jednak od wiedzy historycznej, czyli wiadomego i opisanego przez starożytnych stanu Europy w VI-VII w. Cóż w tych sprawach wiemy? Dużą część Europy, od Łaby po bezkresy wschodu, prawie od Bałtyku (bo musimy pamiętać o pasie nadbałtyckim zamieszkanym przez ludy bałtyjskie) po Cesarstwo Bizantyjskie zamieszkują Słowianie. Pas od Skandynawii przez średniowieczną Saksonię (ziemie na zachód od Łaby, dziś to Brema, Dolna Saksonia i Nadrenia Północna) po Bawarię zajmują m.in. Goci, Anglowie i Sasi, Turyngowie i Bawarowie (w VIII w. dostaną się pod panowanie Karola Wielkiego). Dalej na zachód rozciąga się państwo Franków zamieszkane przez różne ludy germańskie.

Germanie w swej ekspansji na zachód wyparli Celtów, którzy znaleźli swe miejsce na Wyspach Brytyjskich, a ich ostatnim bastionem na kontynencie jest jeszcze Bretania. Zaś po inwazji na Wyspy Brytyjskie Sasów i Anglów Celtowie odsunęli się do Walii, Szkocji i Irlandii.

W późniejszym okresie (aż do XII w.) Sasi i Bawarowie tworzący już z innymi ludami Królestwo Niemieckie przy współdziałaniu książąt polskich i w mniejszym stopniu czeskich, przejmują kontrolę nad Słowianami Zachodnimi zamieszkującymi od Łaby po Odrę narzucając im swą władzę i język.

Na koniec, wojownicze ludy ugrofińskie najeżdżają kilkukrotnie Europę, w X wieku próbują podbić nawet niemiecką Bawarię, ostatecznie zajmują tereny dzisiejszych Węgier, Estonii i Finlandii.

Haplogrupy chromosomu Y

Haplogrupą nazwano zestaw haplotypów, czyli sekwencji alleli (allel – jedna z dwóch wersji genu) sprzężonych ze sobą i przekazywanych wspólnie. Rodzaj i tempo mutacji pozwoliły nie tylko na wyodrębnienie różnych haplogrup u obecnie żyjących, ale także na wskazanie czasu ich powstania. Dzięki temu można śledzić pokrewieństwa i migracje populacji.


Rozkład haplogrupy R1a w populacji mieszkańców rys. Wikipedia

Tym razem genetycy zabrali się za informacje przekazywane po linii męskiej, czyli z ojca na syna, bo tak przekazywany jest chromosom Y. Haplogrupy chromosomu Y oznaczane są wielkimi literami, a kolejne podziały liczbami i małymi literami. Badając przedstawicieli ludności Europy stwierdzono, że najliczniej występują w niej dwie haplogrupy: R1a (najczęstsza wśród Słowian i Bałtów) oraz R1b (Italo-Celtowie i ludy germańskie). Do grup ważnych dla Europy należy wymienić jeszcze N1c1 (ludy ugrofińskie i północnosyberyjskie) oraz I1 (powstała w populacji zamieszkującej Jutlandię i Skandynawię). W Europie występują jeszcze inne haplogrupy, jednak ze względu na tematykę tego tekstu nie będę ich omawiać.

Haplogrupa R1a

Poznawanie haplogrup, zacznijmy od chyba dla nas najciekawszej, bo nosi ją ponad 50% obywateli naszego kraju, jak i krajów sąsiednich. Mutacja pojawiła się około 21 tys. lat temu na terenach południowej Rosji. Na naszych terenach jej przedstawiciele to kultura ceramiki sznurowej 3300 – 2500 lat p.n.e. Ekspansja tej haplogrupy związana jest z udomowieniem konia na stepach Eurazji. Ludność ta była na tyle ekspansywna, że dziś stanowi ponad 20% populacji tak oddalonych obszarów jak zachodnia części Skandynawii i Islandia.


Rozkład haplogrupy R1b w populacji mieszkańców rys. Wikipedia

Haplogrupa R1b

Mówiąc o tej haplogrupie należy wspomnieć dzieje Europy z okresów V-VIII w. Dotychczasowa historia opisywała ten czas jako ekspansję ludów germańskich, które spychały Celtów na tereny dzisiejszej Brytanii, Walii, Szkocji. Ale porównajmy te informacje z częstotliwością występowania haplogrupy R1b na tych terenach. O ile w krajach dziś uważanych za germańskie (Niemcy, Austria, Szwajcaria) haplogrupa R1b występuje u 40-50% mieszkańców, o tyle w Irlandii, Szkocji, Walii, zachodniej Francji, gdzie mówimy o potomkach Celtów, występuje ona u około 80% mieszkańców. To grupa ewidentnie skojarzona z Celtami. I co ciekawe, jest to haplogrupa młodsza od R1a, bo pojawiła się około 20 tys. lat temu w okolicach Morza Kaspijskiego i centralnej Azji.

Haplogrupa I1

Jako pre-germańską haplogrupę niektórzy chcą określić haplogrupę I1. Haplogrupa I jest to najstarsza haplogrupa Europy, występowała z bardzo dużym prawdopodobieństwem u przeważającej większości ludzi z Cro-Magnon. Tak samo najstarsze budowle megalityczne tworzyli ludzie z tą haplogrupą. Później, między 10 a 5 tys. lat temu w Jutlandii i Skandynawii wyizolowała się z niej haplogrupa I1. Jest to grupa dziś stosunkowo nieliczna. Praktycznie nosi ją 30-40% ludności w środkowej Skandynawii i na Islandii. W krajach historycznie określanych jako germańskie występowanie I1 odnotowuje się w zakresie 10-20%. Nie ulega wątpliwości, że to lokalna, skandynawska i stara mutacja mająca niewielkie znaczenie w dzisiejszej Europie i na pewno nie byli to ci Germanie, którzy mogliby podbijać rozwinięte cywilizacje takie jak Cesarstwo Rzymskie.

Gdzie są więc ci Germanie?

Powyżej przedstawiony sposób rozumowania i uzyskane wartości wskazywałyby wyraźnie, że nie było migracji ludów germańskich do Europy. Ludy, jakie przywykliśmy określać plemionami germańskimi to przemieszana ludność skandynawska I1, słowiańska R1a i celtycka R1b, którą połączyły wspólne interesy, wspólnota zamieszkiwanych terenów i wreszcie wspólny wódz, który poruszył ich do parcia na Rzym.


Rozkład haplogropy I1 w populacji mieszkańców rys. Wikipedia

Jednak oddajmy głos obrońcom tezy, że Germanie wywodzą się od potomków starej europejskiej haplogrupy I1, której nosiciele zostali zastąpieni R1b. Jakie mają argumenty? Po pierwsze poligamia. Mężczyzna o wyższym statusie społecznym miał szansę spłodzić dzieci z większą liczbą kobiet. Indoeuropejczycy, którzy wnieśli do Europy zarówno udomowienie konia, jak i brąz, musieli uzyskać wyższy status materialny nad autochtoniczną grupą ludności I1, co zapewniało im więcej potomstwa. Po drugie w wyniku walk ginęli mężczyźni lokalnych ludów (gorzej uzbrojeni i mniej waleczni), co w połączeniu z tym, że w grupie najeźdźców było zwykle więcej mężczyzn niż kobiet, tworzyło sytuację, w której po inwazji rodziło się więcej dzieci przybyszów niż dzieci ocalałych autochtonów. Po trzecie wskazują, że posiadacze R1b mogą wykazywać się większą predyspozycją do płodzenia chłopców w porównaniu do I1. O sukcesie rozprzestrzeniania się haplogrupy chromosomu Y decyduje sprawność plemnika niosącego chromosom Y. Jeżeli więc któraś z mutacji ograniczałaby sprawność tego plemnika w stosunku do niosącego chromosom X u mężczyzn z haplogrupą I1, prawdopodobieństwo spłodzenia przez takiego mężczyznę potomka męskiego byłoby mniejsze niż u nosicieli R1b.

Jednak ta linia obrony Skandynawii jako kolebki Germanów wykazuje, że I1 zarówno pod względem możliwości przekazywania genów, jak i cywilizacyjnym była recesywna. Tak więc ludność nosząca ten chromosom nie mogła być terytorialnie ekspansywna, czym wykazały się w historii ludy zwane Germanami.

Jednak jakby nie patrzeć, sukces tzw. ludów germańskich to okres, w skali genetyki, stosunkowo niedługi. Ostatecznie to niewiele ponad 1000 lat. Tak więc ludami, które w historii zapisały się jako ludy germańskie były połączone wspólnym interesem ludy niosące mutacje I1, R1a i R1b, czyli Skandynawowie, Słowianie i Celtowie z dzisiejszym udziałem w populacji (<20%/>20%/>40%).


Rozkład haplogrupy R1a1a7 w populacji mieszkańców rys. Wikipedia

A kim są Polacy?

W roku 2009 w haplogrupie R1a1 odnaleziono kolejne mutacje wyodrębniając bardzo ciekawą dla nas haplogrupę R1a1a7, której wiek określono na 10,7 tys. lat. Patrząc na rozkład w populacjach genetycy stwierdzili, że najwięcej nosicieli tej haplogrupy mieszka w centralnej, a później w południowej Polsce. Stąd przyjmuje się, że właśnie w Polsce 10,7 tys. lat pojawiła się mutacja, której posiadacze co najmniej od tego czasu zamieszkują tereny dzisiejszej Polski. I właśnie stąd ta mutacja rozprzestrzeniała się na zewnątrz m.in. na Bałkany, do Grecji, na Kretę, gdzie występuje u 2-3% populacji. Prowadzone badania antropologiczne kultur zamieszkujących Polskę zdają się to potwierdzać. Ale potrzeba na to czasu.

A gdzie Ugrofinowie?

Skoro jednak wspomnieliśmy już o Ugrofinach, to warto powiedzieć kilka słów i o mutacji N1c1, charakteryzującej te ludy, których należałoby poszukiwać wśród ludów mówiących językami ugrofińskimi, czyli dzisiejszych mieszkańców Finlandii, Estonii i Węgier. Mutacja ta pojawiła się około 12 tys. lat temu na Syberii. Do Europy przyniósł ją wojowniczy lud stepowy, zdobywając tereny państw, w których dziś mutacja ta występuje. Finlandia (58%), Estonia (34%), Węgry (1%). I tu zauważamy sprzeczność. Finlandia i Estonia to kraje, gdzie przeważa ludność ugrofińska, obecność R1a Słowian (w Finlandii 7.5%, w Estonii 32%) oraz mutacji I1 (w Finlandii 28%, w Estonii 15%) jest uzasadniona bliskością krajów skandynawskich oraz Rosji. Co z Węgrami, posługującymi się językiem z grupy ugrofińskich i szczycących się tylko 1% charakterystycznej dla Ugrofinów N1c1? Tajemnica tkwi w tym, że na osiadłą ludność słowiańską najechała stosunkowo niewielka liczba wojowniczych Madziarów, którzy dali im język, nazwę, ale nie byli w stanie zapisać się w genetyce. I tak wśród współczesnych Węgrów jest 32% (wg innych niż podane w artykule źródeł waha się od 20 do nawet 60%) nosicieli haplogrupy R1a.

Podsumowując, badania genetyczne są bardzo silnym, lecz równocześnie bardzo młodym narzędziem badawczym, dają nam dodatkowe argumenty na tyle silne, że mogą obrócić naszą wiedzę nabytą w szkole do góry nogami. Ale nie można ukrywać, że potrzeba czasu, by potwierdzić wyniki uzyskiwane tą metodą. Tak więc nasi przodkowie wciąż zazdrośnie ukrywają swoje tajemnice, i tylko wytrwałym je zdradzą.

Dane do artykułu podawane są na podstawie opracowania „Distribution of European Y-chromosome DNA (Y-DNA) haplogroups by country in percentage”.

…..

Czyli jak to było w końcu, ktoś wie, bo ja mam kilka uwag, co do niektórych danych lub ich braku. Musze stwierdzić, że w sumie zgadzam się z większością tez przedstawionych w tym artykule, ( o „starożytności i czystości krwi tzw. Germanów” nie ma co gadać), tyle tylko, że:

1.
Nie wiem na jakie źródło powołuje się autor, twierdząc, że „W roku 2009 w haplogrupie R1a1 odnaleziono kolejne mutacje wyodrębniając bardzo ciekawą dla nas haplogrupę R1a1a7, której wiek określono na 10,7 tys. lat.”

2.
„Patrząc na rozkład w populacjach genetycy stwierdzili, że najwięcej nosicieli tej haplogrupy mieszka w centralnej, a później w południowej Polsce. Stąd przyjmuje się, że właśnie w Polsce 10,7 tys. lat pojawiła się mutacja, której posiadacze co najmniej od tego czasu zamieszkują tereny dzisiejszej Polski. I właśnie stąd ta mutacja rozprzestrzeniała się na zewnątrz m.in. na Bałkany, do Grecji, na Kretę, gdzie występuje u 2-3% populacji.”

Jak widać jest to tylko „PRZYJĘCIE”, że wydzielenie się R1a1a7 (M458), czyli podhaplogrupy podhaplogrup haplogrupy R1a (M420) NASTĄPIŁO NA TERENIE DZISIEJSZEJ POLSKI!!! A dlaczego ci ludzie R1a1a7 (M458) zwyczajnie nie mogli tu przybyć już z tą wydzieloną wcześniej gdzie indziej podhaplogrupą? Nie twierdzę, że tak było, ale jeśli wydzielenie się R1a1a7 (M458) nastąpiło na terenie dzisiejszej Polski i to 10.700 lat temu… to stało się to DUŻO WCZEŚNIEJ niż OFICJALNE POJAWIENIE SIĘ JAKIEGOKOLWIEK tzw. INDO-EUROPEJCZYKA GDZIEKOLWIEK (no chyba, że za tzw. Indo-Europejczyków przyjmiemy już np. ludzi R1, czy R1a itp.)!!! Jeśli było tak, jak twierdzi autor tego artykułu, to jest

DOWÓD NA TO, ŻE CAŁA TA TZW. INDO-EUROPEJSKOŚĆ PÓŹNIEJSZA NIŻ R1a1a7 (M458), MUSI POCHODZIĆ OD TYCH LUDZI Z TERENÓW DZISIEJSZEJ POLSKI!!! DODATKOWO MOŻE TO OZNACZAĆ, ŻE DATOWANIE TYCH WSZYSTKICH HAPLOGRUP POCHODZĄCYCH OD R1A (M420) JEST BŁĘDNE LUB ZWYCZAJNIE CELOWO ZMANIPULOWANE!!!

No bo jak to inaczej wytłumaczyć? Przecież te wszystkie kultury archeologiczne, jak tzw. kultura trypolska, sznurowa, jamowa itd, jak i ludy z nimi związane są DUŻO DUŻO MŁODSZE i PRZECHODZĄ JEDNA W DRUGĄ, nie wspominając już nawet o takich Ariach, co to dopiero ok. 3500 lat temu dotarli do Indii i przynieśli tam swoją Kulturę, System Wierzeń, Wiedzę i Wedy itd… no i tzw. INDO-EUROPEJSKI JĘZYK, zwany sanskrytem!!!

Proszę pomyśleć, jeśli tzw. R1a1a7 (M458) jest taka stara, to jak to ma się do tych wszystkich mapek, gdzie jest ona młodsza od M417, a to z niej wyłoniły się zarówno europejska M280 i pochodne, jak i azjatycka tzw. Z93 i pochodne, w tym te które dotarły do Indii wraz z Ariami! Wg oficjalnych źródeł, te haplogrupy Z280 jak i Z95 miały rozdzielić się z M417 około 5,500 lat temu!!! Proszę zobaczyć, że obie te haplogupu jakoś magicznie rozdzieliły się z M17 i potem M417 i rozeszły nigdy się nie mieszając, patrz mapki, zwłaszcza ta z eupedia!

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M420
(…)
R-M17/M198 (R1a1a)

For more details on Haplogroup R-M17, see Haplogroup R-M17 (Y-DNA).

R-M17 makes up the vast majority of all R-M420 over its entire geographic range. It is defined by SNP mutations M17 or M198, which have always appeared together in the same men so far. SNP mutations understood to be always occurring with M17 and M198 include M417, M512, M514, M515. [17] R-M17 has many subclades of its own defined by mutations. Two important subclades appear to broadly divide the European and Asian parts of this large clade:

R-Z283 (R1a1a1b1) This large subclade appears to encompass most of the R1a1a found in Europe. [18] 

R-Z93 (R1a1a1b2) This large subclade appears to encompass most of the R1a1a found in Asia. [19]

http://en.wikipedia.org/wiki/Haplogroup_R-M17

Origin

The modern distribution of R-M17 has two widely separated areas of high frequency, one in South Asia, around India, and the other in Eastern Europe, around Poland and Ukraine. The demographic reasons for this are the subject of on-going discussion and attention among population geneticists and genetic genealogists.

Geographic origin

Until 2012, there was extensive scholarly debate as to the origins of haplgroup R-M17. Some researchers found that Indian, or more generally, South Asian populations, had the highest STR diversity.[1] Other studies variously proposed Eastern European, Central Asian and even Western Asian origins for R-M17.[2]

Ancient DNA and archaeological correlates

Archaeologists recognize a complex of inter-related and relatively mobile cultures living on the Eurasian steppe, part of which protrudes into Europe as far west as Ukraine. These cultures from the late Neolithic and into the Iron Age, with specific traits such as Kurgan burials and horse domestication, have been associated with the dispersal of Indo-European languages across Eurasia. Nearly all samples from Bronze and Iron Age graves in the Krasnoyarsk area in south Siberia belonged to R-M17 and appeared to represent an eastward migration from Europe.[3] In central Europe, Corded Ware period human remains at Eulau from which Y-DNA was extracted appear to be R-M17(xM458) (which they found most similar to the modern German R-M17* haplotype.[4]

Gdzie podziała się tu M417?

Gdzie podziała się tu M17?

…..

Inne „dziwne” mapki i wiadomości z nich płynące:

Wg mnie z tej mapki wynikają dwie rzeczy:

 • pierwsza to taka, że R1a (M420), jak i R1a1a (M17) to występują w sumie tak naprawdę nie wiadomo gdzie, może najbardziej tam, gdzie jest zaznaczone 50% na północ od Kaukazu?
 • a druga to taka, że wyrażnie widać, ze  R1a (jakieś) szło raczej na północ od Karpat, a nie przez Anatolię, jak to ma miejsce na tej mapce:

http://r1a.org/img/branch_migr.jpg

Czy są jakieś dane, które popierają przyjście R1a (jakiegos tam) do Europy, przez Małą Azję, tak jak pokazuje to ta mapka? Ja ich nie widzę… Dodatkowo przeczy to tym rzekomym 10.700 latom wyodrębnienia się R1a1a7 (M458) na terenie dzisiejszej Polski, choć to akurat nie jest argument, sądząc po „wiarygodności” tego źródła 🙂

http://pl.tinypic.com/view.php?pic=i5rm2b&s=8#.VXc-xNJ_NBd

Tu widać jak wszystkie R1 (jakieś tam) odcięły I1 i I2 od siebie. Dodatkowo widać, jak „wiele” R1 (wszystkich razem) jest na Bałkanach, a zwłaszcza w Grecji… Dodatkowo wg. mnie widać, jak R1 wlała się do tzw. Azji przez Kaukaz, ale i przez Bosfor… a nie odwrotnie!

A teraz trochę źródeł i różnych opinii:

http://www.uwazamrze.pl/artykul/976946/slowianski-rodowod

http://histmag.org/forum/index.php?topic=8836.340;wap2

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=59485&st=1815

http://echaswantewita.blogspot.co.uk/2014/01/przodkowie-polakow-zyli-w-europie-juz.html

http://archeowiesci.pl/2013/01/28/genetycy-o-pochodzeniu-slowian/#comments

http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml

http://www.r1a.org/

Click to access 10.pdf

http://disposablechafer.blogspot.co.uk/2014/03/well-latest-discovery-by-geneticists.html

http://dienekes.blogspot.co.uk/2014/03/major-new-article-on-deep-origins-of-y.html

http://eng.molgen.org/viewtopic.php?f=3&t=1123&start=10

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/4306-Is-R1a1a7-%28M458%29-a-Bronze-Age-Lusatian-marker

http://www.forumbiodiversity.com/showthread.php/399-R1a1a7-M458-from-Poland-with-love

http://www.eupedia.com/forum/threads/28906-New-migration-map-of-haplogroup-R1a1a

http://www.anthrogenica.com/showthread.php?1337-Y-DNA-spread-by-Indo-Europeans-%28R1a1a1-M417-R1b1a2a1-L51%29-%28R1b-L23-R1b-M73-Etc-%29

…..

Jak dobrze widać, haplogrupa R1a, jak i jej pochodne wzbudzają bardzo wiele różnych emocji… hehehe

Trochę prac naukowych, czasem wzajemnie sobie przeczących:

http://www.eupedia.com/europe/Haplogroup_R1a_Y-DNA.shtml
(…)
The Slavic branch
The origins of the Slavs go back to circa 3500 BCE with the northern Yamna culture. The M412 and Z280 lineages spread around Poland, Belarus, Ukraine and western Russia, and would form the core of the Proto-Slavic culture.
(…)

http://link.springer.com/article/10.1134%2FS2079059712020062
The Y chromosome R1A1A7 (M458) haplogroup of modern Belarusians and migrations of ancestors of Slavs on Belarus’ territory
A. I. Kushniarevich, L. N. Sivitskaya, A. V. Bogacheva, S. A. Kotova, I. S. Tsybovski, O. G. Davydenko
Date: 11 Apr 2012

http://www.researchgate.net/publication/257865681_The_Y_chromosome_R1A1A7_%28M458%29_haplogroup_of_modern_Belarusians_and_migrations_of_ancestors_of_Slavs_on_Belarus_territory

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=0CDgQFjADOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.scirp.org%2Fjournal%2FPaperDownload.aspx%3FpaperID%3D31366&ei=828oVLj5LqOM7AamuYDQAQ&usg=AFQjCNHZTNf9zxxwoELZ_ytQEM1Iz4-EPQ&bvm=bv.76247554,d.ZGU
DNA Genealogy and Linguistics. Ancient Europe
Postępy w antropologii 2013 Vol.3, nr 2, 101-111
Opublikowane online Maj 2013 w SciRes (http://www.scirp.org/journal/aa) http://dx.doi.org/10.4236/aa.2013.32014
Copyright © 2013 SciRes. 101
DNA genealogiczne i językoznawstwo. Starożytna Europa
Anatole A. Klyosov1, Giancarlo T. Tomezzoli

Click to access Underhill_phylogenetic_March-2014.pdf

The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a
Peter A Underhill 2014

http://www.nature.com/ejhg/journal/v23/n1/full/ejhg201450a.html
The phylogenetic and geographic structure of Y-chromosome haplogroup R1a
Peter A Underhill 2015

…..

Na koniec, przy okazji że jak się bardzo chce, to można i inaczej – przykłady obrzezania umysłowego w wykonaniu:

hindutva:
http://new-indology.blogspot.co.uk/2011/01/ancient-dna-from-europe-can-give-new.html

Click to access Wiik_Haplogroup_R1a.pdf

i naszych lokalnych polakatoli i innych pustynnych popaprańców:
http://blogmedia24.pl/node/51127

http://www.grupy.banzaj.pl/Polacy,nie,sa,Slowianami,lecz,Zydami,szokujace,odkrycie,genetykow,23,1846146,2011_11.html

http://www.eioba.pl/a/2gkk/czy-polacy-to-na-pewno-slowianie

Proszę porównać jak zmienia się charakter Wawelu z judaistycznych szczątków antycznej świątyni w energetyczny czakram! Obiecuję, że jak znajdę ten tekst przerobiony jeszcze inaczej, np. w stylu, że Wawel to Reptilianie R1a1a7 zbudowali i stąd wyruszyli na podbój galaktyki, to też to zamieszczę! NIECH SIĘ TE WSZYSTKIE OBRZEZANE ROZUMY TROCHĘ POCIESZĄ!!! 🙂

5 thoughts on “107 Gdzie podziali się „odwieczni Germanie czystej krwi”, czyli o co tak naprawdę chodzi z tymi wszystkimi „germańskimi” haplogrupami? 01

 1. Idzie nowa praca naukowa z badaniem archeologicznego DNA, wystarczy choćby taka z niej mapka:
  https://drive.google.com/file/d/0B9o3EYTdM8lQenlKRENzR3lpNE0/view

  Każdy zobaczy co innego na tej mapie, ja widzę, że CWC powstała z lokalnego R1a, nie przybyla ze stepu jak sugeruja strzałki, ktore według mnie wskazują na przepływ genów, ale z braku danych interpretuję to jako napływ R1b do CWC. Czyżby został uchwycony napływ R1b, stanowiącego u Polaków 12%?

  Liczę, że genealodzy genetyczni dobrze przekalibrują drzewa YDna.
  Wydaje mi się, że w końcu uchwycono też moment wydzielenia się azjatyckiego kladu Z93 w R1a.

  Odpowiadając na pytanie spod innego tematu:
  R1a od początku było europejskie, 5000 lat temu mogło nabrać przydomka azjatycko-europejskie (co widac na powyższej mapce jako migrację i utworzenie k.andronowo), zaś 3500 lat temu indo-europejskie.

  Mamy też dokładnie datowanie

  Polubienie

 2. Jedno jest pewne i oczywiste – potworne szamotanie pępka u zachodnioeuropejskich kundli. To my jesteśmy autochtonami! To my jesteśmy Ariami! Reszta to przybłędy.

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.