271 Zagadka pieczęci sumeryjskiej… a źródła tradycji pustynnej, czyli… kto od kogo i co kopiował 01

~John – Polish – 31.01.2010 (14:57)
Niech mi ktoś powie, jak było w tamtych czasach, czyli co przetrwało do naszych czasów i jak można wiedzieć o ludziach, którzy żyli dawno temu i nie zostawili niczego co by mogło potwierdzić tekst? Tamci ludzie byli bardziej zacofanym i prymitywnym społeczeństwem, zdegenerownanym – że się nie dziwie że potop ich zdławił.

Można i tak… Nie wiem jak Wam, ale dla mnie jest to sedno „myślenia i postrzegania rzeczywistości” w wykonaniu „zawsze wszystko najlepiej wszechwiedzącego” przedstawiciela / wyznawcy tradycji pustynnej, wg której wszystko i wszyscy inni, ci „nie-oni”, którzy nie są „tacy jak on”, czytaj „godni, ludzcy, mądrzy” itd, itp… są „zacofani, prymitywni, zdegenerowani”… wobec czego to „nie dziwne że potop ich zdławił”… Niczego to Wam nie przypomina?

Ile jest „prawdy” w tych jak mniemam jakoś „objawionych twierdzeniach”… zobaczcie dalej sami…

Pragnę zwrócić Waszą uwagę, na „dziwną” zbieżność tego, że Bóg lub Bogowie podarowali i tzw. Sumerom (wiemy jak sami siebie nazywali?) i tzw. Scytom (podobnie?)… min. pług,.. i wiedzę, także o gwiazdach…

Uwaga techniczna.
Wszystko podlega prawu entropii ulega zniszczeniu i rozproszeniu, wiec nie jest dziwne że i ten artykuł znika również, o czym można przeczytać na samym dole. 😦 Miałem to opublikowac wcześniej pod nr 243… ale wyszło, jak wyszło…

!!!UWAGA!!!
Dodałem nowy wątek poświęcony temu zagadnieniu na forum.jawia.pl tu:
http://forum.jawia.pl/thread-80.html

https://pl.wikipedia.org/wiki/Entropia

https://pl.wikipedia.org/wiki/Druga_zasada_termodynamiki

http://pracownia.org.pl/dzikie-zycie-numery-archiwalne,2235,article,4203
Może być tylko gorzej?

Hm… czy więc nie wynika z tego, że jednak zgodnie z tym powyższym… wcześniej (za czasów tych tzw. Sumerów)… było jednak lepiej, mądrzej, bardziej uporządkowanie… co zaprzecza temu, co napisał i ten tu zacytowany „pustynny mędrzec”?

http://interia360.pl/ciekawostki/artykul/zagadka-pieczeci-sumeryjskiej,1152

Zagadka pieczęci sumeryjskiej

Autor: chrismicheal (zredagowany przez: Marcin Kosiński)

2007-08-17 16:23:02

Eksponat znajduje się w Pergamon Muzeum w Berlinie pod numerem katalogowym VAT/243. Jest to odcisk sumeryjskiej pieczęci cylindrycznej wynalezionej i używanej przez starożytnych Sumerów około 3500 lat p.n.e.

Na załączonym odcisku pieczęci sumeryjskiej widnieje akt symbolizujący przekazywanie ludowi sumeryjskiemu narzędzia rolniczego – pługa, w tle zaś umieszczono schemat układu słonecznego. Na odcisku pieczęci sumeryjskiej widać centralnie położoną kulę, którą otacza 11 obiektów o różnych wielkościach.

Bez wątpienia kula obrazuje gwiazdę, czyli słońce, gdyż przedstawiona jest promieniście w stosunku do 11 małych kul, jako nadrzędny element układu. Dziewięć kul otacza słońce bezpośrednio, dwie najmniejsze kule są jakby nieco z boku. Przyjmując hipotetycznie, że jest to model naszego Układu Słonecznego, 9 większych kul przedstawia moim zdaniem wszystkie aktualne planety układu -wliczając Plutona, pozostałe dwie mniejsze to Księżyc – satelita Ziemi oraz legendarny intruz, który wtargnął przed miliardy laty i uległ zniszczeniu w katastrofie kosmicznej. Niezwykłe jest w tym wszystkim to, że starożytni Sumerowie znali schemat naszego Układu Słonecznego, który my ludzie współcześni poznaliśmy w miarę kompletnie niedawno za pomocą skomplikowanych przyrządów astronomicznych, których Sumerowie nie posiadali.

Poemat babiloński Enuma elisz wzorowany na micie sumeryjskim opisuje w sposób literacko-poetycki rzeczywistą katastrofę kosmiczną, w wyniku której powstał współczesny układ słoneczny z 9 planetami, wśród nich Ziemią wzbogaconą o Księżyca i z niezwykłym pasem planetoid-odłamków po wielkiej katastrofie. Nieodparcie nasuwa się tu pytanie: skąd Sumerowie wiedzieli o zjawisku astronomicznym sprzed 4,5 mld lat?

Skąd Sumerowie mogli wiedzieć o Plutonie, Neptunie i Uranie – planetach poznanych współcześnie za pomocą teleskopu lub o istnieniu w minionej przeszłości planety, która uległa kosmicznej katastrofie? Wiemy, że Sumerowie stworzyli bogaty system religijny, w którym zawarto w formie mitów i legend wyobrażenia o kosmicznych katastrofach i o otaczającym ich świecie, decydującej roli bogów w powstaniu świata i człowieka. Z religii Sumerów wynika, że bogowie przybyli z gwiazd i to oni przekazali Sumerom wiedzę i nauczyli ich jak uprawiać ziemię, budować miasta i tworzyć podstawy życia społecznego.

Historia

Cywilizacja Sumerów określana jest jako „kolebka pisma i koła”, gdyż jako pierwsza wynalazła pismo piktograficzne, czyli obrazkowe i pismo klinowe około 3500 lat p.n.e. Jak wiemy kilkaset lat później powstało hieroglificzne pismo egipskie.

Sumerowie byli również cywilizacją pierwszych metalurgów, twórców państw-miast z wysoce zorganizowaną organizacją prawa i administracji, handlu i technologii w zakresie budownictwa, medycyny i podróży morskich. Uważa się, że Sumerowie jako pierwsi wynaleźli łodzie. Akadyjski słownik słów sumeryjskich zawiera 105 terminów określających różne terminy łodzi. Dzięki umiejętności żeglowania sprowadzano do Sumeru złoto, srebro, miedź, dioryt i drewno cedrowe, niektóre z towarów sprowadzano z odległości 1,5 tysiąca kilometrów, np. z doliny Indusu.

Przyjmuje się, że Sumerowie znali konia, dzięki temu organizowali dalekie wyprawy handlowe wozami zaprzęgniętymi w konie poznane w Ameryce dopiero w XVI wieku za sprawą hiszpańskich konkwistadorów. Dowodzi to, że Sumerowie znali zastosowanie koła do transportu. Bardzo mocno rozwinął się również handel, który sięgał aż do Indusu, na którego potrzeby ujednolicono system miar i wag, oparty na systemie 60-tkowym).

Matematyka

Osobną dziedziną, w której Sumerowie zanotowali niezwykłe osiągnięcia była wiedza astronomiczna i matematyczna. Cała koncepcja sferycznej astronomii, obejmująca krąg 360 stopni, zenit, horyzont, oś niebieską, bieguny, ekliptykę, równonoce powstała, jak się dziś sądzi w Sumerze. Sumeryjska wiedza o Słońcu i Księżycu zaowocowała pierwszym kalendarzem, który powstał w 3760 r. p.n.e. w mieście Nippur. Sumerowie stosowali 12 lunarnych miesięcy, dających w przybliżeniu 354 dni, do których dodawali 11 dni, by wyrównać do roku solarnego.

Wyjaśnieniem tej sytuacji może być fakt, że kult bóstwa lunarnego (Księżyca) przewyższał kult bóstwa solarnego (Słońca), stąd np. bóg Księżyca- Sin był ojcem boga Słońca – Szamasza. Dzięki Sumerom mamy 24 godzinną dobę, podzieloną na 12 godzinny dzień i noc, z godziną podzieloną na 60 minut. Wyjaśnieniem tego niezwykłego osiągnięcia jest fakt, że Sumerowie stosowali system 60-siętny, dzięki czemu operowali tablicami matematyczno – astronomicznymi z wielokrotnościami liczby 60, np. 360 stopni, czy 3600 sekund. Bardzo możliwe, że system 60-tny miał powiązanie ze świętą liczbą boga Anu – ojca wszystkich bogów.

Sumerowie i Babilończycy stosowali zapis pozycyjny. Liczono zarówno dziesiątkami i sześćdziesiątkami, których nie znali starożytni Grecy i Rzymianie. My ludzie współcześni również posługujemy się systemem sześćdziesiątkowym, nawet Kopernik w XVI wieku używał sześćdziesiątkowych ułamków. Co prawda Sumerowie i Babilończycy nie znali zera, to zamiast niego stosowali puste miejsca. Wielkim np. osiągnięciem systemu babilońskiego jest algebra. W pierwszym okresie babilońskim matematycy umieli rozwiązywać równania pierwszego i drugiego stopnia, o których pojęcia nie mieli starożytni Grecy. Babilończycy mieli własną tabliczkę mnożenia i sporządzali tabele odwrotności kwadratów, sześcianów oraz pierwiastków kwadratowych i sześciennych.

W przeciwieństwie do Greków świetnie sobie radzili z liczbami niewymiernymi jak √2 i pi. Byli za to kiepskimi geometrami w porównaniu z Egipcjanami, a później Grekami. Sumerowie jako pierwsi skatalogowali najjaśniejsze gwiazdy, opisali podstawowy zestaw gwiazdozbiorów zodiakalnych, ruchy pięciu widocznych planet (Merkurego, Marsa, Wenus, Jowisza, Saturna ) oraz nakreślili ruch Słońca i Księżyca na tle konstelacji.

Nadali gwiazdozbiorom nazwy, z których do dziś zachowały się np. Skorpion, Byk, Lew. Najpierw Sumerowie, później Babilończycy rozbudowali kalendarz oparty na całkowicie powtarzających się kompletnych czyli synodycznych fazach Księżyca, wykorzystując synodyczne okresy Księżyca jako podstawę 12-miesięcznego roku liczącego 360 dni. Z podziału roku na 360 dni wywodzi się podział obwodu koła na 360 stopni. Wszystko to było podstawą do nadejścia astronomii matematycznej, w której sumeryjsko-babiloński system sześćdziesiątkowy z zapisem pozycyjnym był wynalazkiem na miarę wynalezienia alfabetu. Zapis pozycyjny umożliwił rozwój arytmetyki algebraicznej.

Elegancką i prostą okazała się kosmologia Sumerów, na której wyrosła kosmologia babilońska z najbardziej znanym eposem Enuma Elisz, opisującym stworzenie świata. W babilońskim eposie najważniejszym bóstwem był Marduk stwórca nieba, ziemi i ludzi. Marduk był potomkiem bogów ojców Anu i Ea zrodzonych z męskiego Apsu ( słodka podziemna woda pitna ) [Uwaga!!! Pamiętacie źródłosłów słowa Afrodyta, czyli aPaH+RoDiTe?!! – patrz tu: https://skribh.wordpress.com/2015/08/29/153-sprostowanie-do-152-slowianski-zrodloslow-slowa-afrodyta-aphrodite-apahrodite-czyli-wodarodit-czyli-w-wodzie-rodzona-z-wody-zrodzona-jako-kolejny-przyklad-rasistowskich-przeciw-slow/%5D i Tiamat ( słona lub gorzka woda ). Niewykluczone, że sumeryjska kosmologia dwóch rodzajów wód słonej i słodkiej jest literackim przedstawieniem ewolucyjnego powstania gatunków ziemskiej fauny i flory na Ziemi, z których jedne wyszły z wody morskiej, drugie zaś powstały na lądzie na bazie wód podziemnych i deszczowych.

Według Sumerów stworzenie świata odbyło się za pomocą bogini Nammu, matki bogów, która sama z siebie stworzyła niebo i ziemię. Nammu była dla Sumerów odwiecznym kosmicznym morzem, z którego wyłoniła się uporządkowana materia. Ów porządek był cechą praoceanu materii, umożliwiając ewolucję procesu stworzenia. Nammu jest źródłem zarówno słodkiej wody Apsu, jak i słonej wody Tiamat. Sumeryjski mit o stworzeniu wydaje się być bliski współczesnej kosmologii, gdyż trafnie dzieli pierwotną materię na dwa zwalczające się przeciwieństwa materii i antymaterii. Wielce intrygującym jest również to, że akt stworzenia u Sumerów zaczyna się z niczego i bez powodu. Fenomen Sumerów zawiera się w genialnym systemie kosmologicznym, w którym stwierdza się m.in., że:

Wszechświat powstał z jednej pramaterii, a życie wzięło swój początek z pramaterii, będącej bezmiarem wód. W sumeryjskiej „Liście Królów” zachowało się imię Nammu oznaczające „otchłań wody” lub „głębia oceanu”. Nammu określana była również jako matka rodzicielka nieba i ziemi. Pierwotny bezmiar wód obdarzony był mocą powoływania do życia nowego bytu według rozumnego planu i nadrzędnych praw. Powyższe rozumowanie przewyższa nasze współczesne wyjaśnienie powstania Wszechświata w wyniku Wielkiego Wybuchu, a współczesna fizyka nie jest w stanie powiedzieć, co było wcześniej. Sumerowie uważali, że przed powstaniem Wszechświata istniał ocean pramaterii – zalążek wszelkiego bytu materialnego, rozumnego planu i bezosobowych praw rządzących Wszechświatem, bogami i człowiekiem. Bogowie nie byli praprzyczyną kosmosu. Pojawili się dopiero jako kolejny etap jego rozwoju. Byli to przybyli na Ziemię bogowie – astronauci z dalekich gwiazd. Początkowo ludzie podobni byli do zwierząt i dopiero użyczone im przez bogów „tchnienie życia”, narzędzia i umiejętności spowodowało, że stali się zdolnymi do twórczej pracy i realizacji boskich planów.

„(…)
Ludzie w owych dniach pradawnych
nie znali chleba do jedzenia,
nie znali szat do przywdziania,
ludzie chodzili na nogach i rękach,
trawę jedli (wprost) ustami jak owce,
a wodę pili z rowów (…)

Fragment mitu o stworzeniu człowieka.

W akapicie mówiącym, że ludzie chodzili na nogach i rękach zawarta jest ewolucyjna teoria rozwoju człowieka, zgodnie z którą człowiek – homo sapiens wywodzi się w prostej linii ze świata zwierzęcego.

Sumerowie stworzyli mity o raju, potopie i upadku człowieka. Sumeryjski raj nie był przeznaczony dla ludzi, było to miejsce dla bogów. W rajskim ogrodzie Sumerów nieznane było pojęcie śmierci.

Wg mitów sumeryjskich i babilońskich bogowie stworzyli człowieka dla siebie, aby dbał o nich, gdy tymczasem sami żyli bez troski. Odżywiali się pokarmem boskim, zapewniającym im nieśmiertelność. Służebność człowieka wobec bogów przejawiała się w ciągłej ofierze i modlitwie. Ulubionym darem ofiarnym było mięso, następnie chleb, owoce, napoje i kadzidło.

Biblia a Sumerowie

Wiadomo już, że w późniejszych tekstach biblijnych zawarto wiele zapożyczeń o raju, potopie i upadku człowieka znanych Sumerom około 2000 lat wcześniej. W sumeryjskiej przypowieści o potopie Enki zawiadamia bogów, że zamierza zapobiec całkowitej zagładzie ludzkości. Ziusudra – Utnapisztim, syn ostatniego przedpotopowego władcy miasta sumeryjskiego Szurupak – biblijny Noe – buduje za namową boga Enkiego arkę, w której przeżyje potop wraz z najbliższą rodziną. Z woli bogów Ziusudra stanie się nieśmiertelny i przekaże legendarnemu władcy Gilgameszowi tajemnicę nieśmiertelności w postaci podwodnej rośliny, którą po wydobyciu z wody przez Gilgamesza pożre… wąż, zmieniający wg legendy dzięki temu co roku swą skórę.

Kosmologiczne mity i wyobrażenia sumeryjskie o stworzeniu świata mówią o istnieniu na początku mieszaniny wód (słodkiej i słonej) i ich odpowiedników rodzaju męskiego i żeńskiego. Byli to prarodzice, z których zrodzili się późniejsi bogowie. Wg wyobrażeń Sumerów cały świat i wszystko, co się na nim znajduje, jest zbudowane z jednolitego tworzywa materialnego. Od chwili stworzenia istnieje na świecie porządek i wszystko można wyczytać z nieba i gwiazd. Świat jest pełen mocy nadprzyrodzonych w postaci bóstw, lecz jest w nim wiele ciemnych i tajemniczych przedmiotów. Moce te kierują naszymi losami.

Człowiek ma w swych żyłach krew boską, jest jednak śmiertelny z przeznaczenia. Całe jego nastawienie winno być skierowane na życie doczesne, na pracę i rozkosze. Śmierć oznaczała, więc ponury koniec, po którym człowiek przechodzi do ciemnego królestwa cieni i podziemia. Przeznaczenie można zmienić poprzez ofiarę i modlitwę. Sumeryjczyk i Babilończyk modlili się o długie życie i dobra doczesne. O śmierci wspominali stosunkowo rzadko. Wierzono w dni feralne takie jak: siódmego, czternastego, dwudziestego pierwszego, dwudziestego ósmego, a także 19 dnia miesiąca. Zaćmienie Słońca i Księżyca uznawano za złowróżbne. Wśród ciał niebieskich największą uwagę skupiał Księżyc, potem Wenus i Jowisz, z natury życzliwe. Marsa uznawano za planetę szkodliwą.

Za coraz bardziej prawdopodobne staje się przypuszczenie, że Sumerowie zdawali sobie sprawę z istnienia cyklu precesyjnego Ziemi, trwającego 25 920 lat. Stąd znajomość 12 cykli zodiakalnych po 2160 lat. Zodiak wynikał zaś z podzielenia koła na 12 części po 30 stopni każdy, przez co znane są sumeryjskie nazwy domu-zodiaku. Wiemy również, że cywilizacja Sumerów zaczęła się w połowie okresu zodiakalnego. Obecnie znajdujemy się w erze Ryb i około 2600 r. n.e. będziemy w erze Wodnika.

Podsumowanie

Udowodnienie tezy o kontakcie kulturowym Sumerów z cywilizacją pozaziemską wymaga postawienia kilku tez pomocniczych:

Oto one:

1. Bogowie sumeryjscy tacy jak Enlil czy Enki, byli bogami „z krwi i kości”, gdyż mieli kontakty bezpośrednie z Sumerami, czego potwierdzeniem są gliniane tabliczki. Sumerowie obdarzali swe bóstwa wszelkimi cechami ludzkimi. Były to tzw. bóstwa antropomorficzne.

2. Kolebką Sumerów były miasta Eridu, Uruk, Nippur, Kisz i Lagasz, w których na początku żyli bogowie. Bóg Enki żył w Eridu, Enlil w Nippur, Nanna-Sin w Ur. Według Sumerów przed potopem istniało 5 miast, które założyli bogowie An i Enlil.

3. Bogowie sumeryjscy stworzyli nienaruszalne prawa równie stanowcze dla bogów i dla ludzi. W wyobraźni Sumerów istniało po śmierci królestwo ludzi dobrych i złych, gdzie człowiek staje się cieniem i jest niepotrzebny dla nikogo, zwłaszcza dla bogów.

4. Sumerowie posiedli wiedzę dotyczącą uprawy ziemi, budowy zikkuratów, kucia i wytopu metali i tajników rzemiosła artystycznego bezpośrednio od swoich bogów-nauczycieli.

5. Wiedza astronomiczna i matematyczna Sumerów była jak na ich codzienne potrzeby proporcjonalnie za wysoka i była im przekazana w sposób przewyższający możliwości ich obiektywnej percepcji. Spowodowało to personifikację gwiazd i planet. Dla Sumerów „żywi” bogowie przybywający z gwiazd byli panami i władcami całego wszechświata. Stąd wymieszanie boskości Słońca, Księżyca, Wenus i innych planet z boskością całego wszechświata, materii kosmicznej pojmowanej jako pierwiastków żeńskiego i męskiego z bogami-astronautami przybyłymi na Ziemię „Barkami Niebios”.

6. System religijny Sumerów powstał z połączenia przekazanej im wiedzy astronomicznej o gwiazdach i planetach z rzeczywistym obrazem „żywych bogów”, posiadających cechy dla Sumerów nadprzyrodzone, ale także i ludzkie. Nastąpiło naturalne połączenie wyobrażeń materialnych z wyobrażeniami duchowymi, sennymi i podświadomością. Nakładanie się pierwotnych wyobrażeń sumeryjskich z późniejszymi wyobrażeniami arkadyjskimi i babilońskimi spowodowało stopienie się i wymieszanie doznań i wyobrażeń czysto sumeryjskich z wierzeniami najeźdźców tworząc mitologiczną mieszankę religijną i duchową, w której trudno jest teraz oddzielić autentyzm wyobrażeń Sumerów jako protoplastów religii i mitologii Międzyrzecza od ich kulturowych kontynuatorów: Akkadów, Babilończyków, Asyryjczyków i Persów.

7. Sumerowie przybyli do obszaru dorzecza Eufratu i Tygrysu z gotowymi umiejętnościami cywilizacyjnymi. Niektórzy badacze lokalizują ich ojczyznę w Indiach, a nawet w Tybecie, a jeszcze inni twierdzą, że Sumerowie przybyli z gór Kaukazu. Coraz więcej zwolenników zyskuje hipoteza, że Sumerowie byli współtwórcami kultury ubajdzkiej, przez co ich oddziaływanie kulturowe sięgnęłoby okresu 4,5 – 5,5 tys. p.n.e.

Za wielce prawdopodobne uznaje się też to, że była to morska wędrówka do Ziemi Obiecanej po opuszczeniu ich pierwotnego miejsca narodzin wskutek katastrofy ziemskiej związanej m.in. z ogólnoświatowym potopem. Jeśli przyjmiemy z kolei, że sumeryjscy bogowie przybyli z legendarnej krainy MU, co w języku sumeryjskim oznaczało statek powietrzny, uprawnionym stanie się przyjęcie kosmicznej interpretacji pochodzenia Sumerów, wyjaśniająca ich pierwotny rodowód.

8. Wiedza i osiągnięcia cywilizacyjne Sumerów były tak ogromne, że pozostawiły trwały ślad na późniejszych kulturach regionu. Po blisko 2000 lat panowania Sumerowie rozpłynęli się wśród zwycięskich plemion najeźdźców wraz ze swoją kulturą i religią, która znalazła wielu naśladowców. System państwowości i organizacji społecznej oraz system religijny Sumerów stały na tak wysokim poziomie etyczno – moralnym, że niekiedy nieosiągalnym dla okolicznych ludów następujących po Sumerach, które przejęły wiele wartości kulturowych na swój rodzimy grunt tworząc nowe odmienne wartości kulturowe i religijne.

9. Zasadniczym utrudnieniem w zrozumieniu fenomenu Sumerów jest zaciemnienie ich prawdziwej historii przez niewłaściwą interpretację znalezisk w postaci około 500 000 tabliczek glinianych i odcisków cylindrycznych. Wiele mitów i tekstów sumeryjskich nie zachowało się w oryginale i znalazły się na późniejszych wiekowo tabliczkach arkadyjskich i babilońskich, co spowodowało zniekształcenia w płaszczyźnie religijnej i mitologicznej.

10. Ostrożność naukowa nie pozwala na dopuszczenie jako historycznego dowodu Listy królów sporządzonej przez kapłana boga Marduka Berussosa, wg którego na początku w Sumerze rządziło 10 władców przez 432 000 lat do potopu. Założyciel I dynastii Uruk był synem boga słońca Utu, brata bogini Inanny i rządził w Sumerze przez 900 lat. Pierwszym władcom sumeryjskim przypisywano wiek nadludzki podobnie jak w Biblii pierwszym ludziom licząc od Adama i Ewy i patriarchów Izraela.

I na koniec

Wierzę, że zgodzimy się w większości z przedstawionym tu obrazem niebywałych osiągnięć cywilizacyjnych Sumerów i zaakceptujemy wizję o możliwym kontakcie Sumerów z cywilizacją pozaziemską, który mógł mieć miejsce około 4000-10 000 lat p.n.e. m.in. na terenie Mezopotamii. W okresie tym dochodziło również do serii katastrof ziemskich, trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów i gwałtownych zmian klimatycznych odczuwalnych w wielu rejonach kuli ziemskiej. Wielce prawdopodobnym były gwałtowne wydarzenia katastroficzne około 12 000 lat temu wywołane przesunięciami biegunów ziemskich, a nawet możliwym ich odwróceniem, co mogło spowodować katastrofę na niewyobrażalną skalę, w tym słynną zagładę mamutów.

U zbiegu lądów, mórz i oceanów mogło dochodzić do powstawania olbrzymiej wysokości fal tsunami, które zmiotły z powierzchni ziemi wiele powstałych w tym rejonie kultur i osad ludzkich, zacierając bezpowrotnie ślady ich pobytu. Rozmiar wielu katastrof był tak olbrzymi, że zniszczył większość dorobku cywilizacyjnego człowieka. Fakt ten wywarł trwałe znamię w świadomości żyjących w tym czasie ludzi i spowodował powstanie w wielu rejonach wyobrażeń i mitów o katastrofach i potopie.

Niewykluczone, że Sumerowie po swym lokalnym potopie zeszli z okolic góry Zagros i założyli swe pierwsze siedziby u zbiegu rzek Eufrat i Tygrys przy ujściu do Zatoki Perskiej, zaś inna grupa uchodźców przybyła zza morza łodziami, co wyjaśniałoby zarówno zamorskie, jak i górskie pochodzenie Sumerów. Wyjaśniałoby to również charakter społeczny migrującej fali przybyszy organizujących się w tzw. państwa-miasta, co uniemożliwiło powstanie jednego mocarstwa sumeryjskiego. Przyjęcie przedstawionego przeze mnie scenariusza wydarzeń w dawnej Mezopotamii wpłynie na uznanie hipotezy pozaziemskiego impaktu kulturowego na Ziemi, i zaginięcia wskutek katastrofy pierwotnej kultury-rasy o bezpośrednim rodowodzie z gwiazd, dzięki której powstały dwie unikalne cywilizacje Sumeru i Egiptu.

Przyspieszyło to wynalezienie pisma przez Sumerów, było inspiracją do budowy zikkuratów jako kompleksów o charakterze astronomicznym, religijnym i administracyjnym oraz nowoczesnych miast-państw tworzonych na bazie prawa, administracji, edukacji i obyczajowości, co w otaczającym Sumerów świecie prymitywnych, dzikich i barbarzyńskich plemion było zjawiskiem nadzwyczajnym i wyjątkowym.

Zasługą Sumerów było stworzenie niezwykle bogatego zespołu wyobrażeń religijnych wraz z unikalną w stosunku do innych ludów wiedzą astronomiczną, matematyczną i kosmologiczną. Wszystkie późniejsze cywilizacje Babilonii, Persji, Indii, Chin, nie wyłączając starożytnych Greków i Rzymian zapożyczyły swoje korzenie kulturowe w Sumerze.

(!!!UWAGA autor zupełnie pomija tu i nie tylko tu wierzenia tradycji pustynnej, która również powstała na podstawie wierzeń perskich – zoroastryzm, czy babilońskich… które wszystkie czerpały z wierzeń Sumerów. Pomijanie znaczenia Tradycji Przodków Słowian… dobrodusznie pomijam… 🙂 )

Osobnym zagadnieniem jest Egipt, który pomimo swej odrębności cywilizacyjnej przejął pewne elementy kulturowe od Sumerów. Ślady spuścizny kulturowej Sumerów spotykamy również w Mezoameryce, gdyż bez ich duchowej inspiracji i dzięki migracjom potomków Sumerów i starożytnych Chińczyków na tereny Ameryki Środkowej i Południowej nie powstałyby wspaniałe kultury Olmeków, Majów, Azteków i Inków.

~K. Sokołowska – 04.01.2008 (18:10)
Komentarz dodam, chociaż chyba nie ma to głębszego sensu – wszystko zależy od tego, w co czytelnik zechce wierzyć:) Mam wrażenie, że przypadkiem trafiłam do kącika fanów cywilizacji pozaziemskich. W porządku, niech sobie takie miejsce będzie. Myślę jednak, że publikując artykuły należy najpierw porządnie się do nich przygotować od strony naukowej. Jest wiele zagadek i tajemnic, ale moim zdaniem „oskarżanie” o wszystko kosmitów jest pójściem po najmniejszej linii oporu. Nie ma nic pozaziemskiego w piramidach – nim starożytni doszli do perfekcji w ich wznoszeniu, upłynęło wiele wody w rzekach 😉 Należy też wspomnieć, że piramida była najłatwiejszą i zarazem najtrwalszą bryłą jaką mogli wznieść, stąd jej obecność w świecie starożytnym, który nie kontaktował się pomiędzy sobą (z mojego i wielu szanowanych naukowców punktu widzenia) ze względu na znaczne odległości – mam tu na myśli głównie połączenie Europa – Ameryka. Podsumowując – dajmy odsapnąć kosmitom, gdziekolwiek są. Spróbujmy logicznie tłumaczyć wybrane zagadnienia i nie umniejszajmy roli starożytnego człowieka, ani pracy, jaką wkładał w swój, a zatem i nasz rozwój. I, już na zakończenie, przytoczę ironiczny komentarz krążący po schodach i pokojach mego instytutu: „jeśli nie wiadomo, do czego coś służyło, zapewne służyło religii”. Pozdrawiam

~axb – 27.11.2011 (11:04)
Po pierwsze nauka, a szczególnie jej część dotycząca początków gatunku ludzkiego, nie jest nauką zamkniętą i jeszcze niejedna prawda zostanie odkryta. Po drugie – nie ma czegoś takiego jak „najmniejsza linia oporu”, ale istnieje linia najmniejszego oporu. Po trzecie – piramidy nie są bezładymi kupami kamieni ułożonych w formie ostrosłupa, lecz budowlami o skomplikowanej strukturze wewnętrznej, wobec czego budowla musiała być starannie zaplanowana pod względem organizacyjnym i technicznym. Niejedna ekipa naukowców (m.in. Japończycy) połamała sobie zęby na próbie wzniesienia piramidy Cheopsa w skali 1:10, więc budowa pełnowymiarowej piramidy byłaby raczej wyzwaniem dla całej ludzkości. Po czwarte – nauka, jako metoda badania rzeczywistości jest przeciwieństwem wiary i nie polega na odrzucaniu hipotez w które nie wierzymy, lub które nam się nie podobają. Nie jestem bezkrytycznym wyznawcą teorii Obcych, jednak oszałamiająca znajomość różnych aspektów wiedzy astronomicznej u starożytnych kultur daje podstawy, aby sądzić, że kontakt z obcą, wysoko rozwiniętą cywilizacją techniczną miał jednak miejsce.

~Budowlaniec do ~axb Przejdź do posta – 05.04.2012 (17:19)
Jest rzeczą niepodważalną, że ktokolwiek wybudował piramidę Cheopsa czy Chefrena dysponował wiedzą co najmniej równą wiedzy dzisiejszej CAŁEJ LUDZKOŚCI. Jak dla mnie nie ma większego znaczenia w jaki sposób weszli w posiadanie tej wiedzy, czy metodą badawczą czy też jakiegoś przekazu. Ja zastanawiam się, kto i dlaczego ją utajnił i komu ona służy. A co do piramid to jest bardzo prawdopodobne, że to nie jest piaskowiec naturalny a konglomerat a raczej kamień syntetyczny. Prof. Joseph Davidovits udowodnił, że materiał skalny do produkcji betonu nie musi być rozkruszony (tak jak my dzisiaj produkujemy cement) a może być rozpuszczony i wzbogacony w silnie wiążące związki chemiczne. Wyprodukował w ten sposób konglomerat wapienia w którym zachowały się całe niekruszone muszle skorupiaków. Jak na mój mózg, transportowanie bloków o masie przekraczającej 500 ton mija się ze zdrowym rozsądkiem. Jedynym rozsądnym wyjściem jest odlanie bloku w miejscu jego osadzenia z konglomeratu lub innego syntetyku.

~Z sumeryjskiego miasta Ur pochod – 29.08.2007 (18:31)
Z sumeryjskiego miasta Ur pochodził biblijny Abraham. Ur to starożytne miasto-państwo założone w południowej Mezopotamii przez Sumerów.Początki miasta Ur sięgają około 5000 roku p.n.e. Tam się urodził,żył i kształcił biblijny patriarcha, studiując literaturę sumeryjską. Był więc Abraham pełnokrwistym Sumerem! Do biblijnego Abrahama przyznają się trzy wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Abraham cieszył się też dużymi względami w Egipcie, gdzie później, na krótko, też wybuchł kult jednego boga Atona wprowadzony przez faraona Amenhotepa IV – Echnatona. W Biblii, Koranie i mitologii egipskiej można znaleźć wiele paraleli z mitologią sumeryjską. (stworzenie świata, potop, przykazania…) Można więc przyjąć, że wkład Sumerów w rozwój naszej współczesnej cywilizacji jest naprawdę nie do przecenienia…

~noga41 – 10.03.2010 (10:54)
nie wiadomo czy o potopie powiedział Enki,pierwsze wersy tekstu nie zachowały się, właściwsze było by użycie słowa „prawdopodobnie” pozdrawiam

…..

Kilka źródeł związanych z powyższymi zagadnieniami:

http://people.ucls.uchicago.edu/~bwildem/art_hist_laba/ancient_messo.html

http://www.historyonthenet.com/mesopotamians/mesopotamian-cylinder-seals

http://www.crystalinks.com/sumercylinderseals.html

https://www.google.co.uk/search?q=sumerian+cylinder+seal&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjzzfyj-pDKAhVLVhQKHU1_DqIQsAQIHg#imgrc=_

…..

Zamknięcie serwisu Interia360

Autor: Michał Antosiewicz

Słowa kluczowe: komunikat

2016-01-04 10:26:43

Informujemy, że w dniu 1.03.2016 r. serwis Interia360, zostanie zamknięty.
Komunikat

Komunikat / fot. materiały własne

Do momentu zdjęcia z emisji, czyli do dnia 1.03.2016 r., będzie możliwy pełny dostęp do serwisu, w tym do kont i treści.

W związku z zamknięciem serwisu, sugerujemy zarchiwizowanie treści, publikowanych na Interii360, we własnym zakresie. Jak można to zrobić? Zobacz >>

Po terminie 1.03.2016 r. dane osobowe zostaną zarchiwizowane, a następnie zanonimizowane bądź usunięte, zgodnie z regulaminem oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Obsługi Klienta pod adres: bok@firma.interia.pl.

Dziękujemy za współpracę,

Redakcja Interia360.pl

…..

W następnych częściach więcej o „dziwnych” starszych tekstach, legendach, opowieściach itp, „dziwnie” odnajdywanych w „objawionych źródłach” tradycji pustynnej… Jakby na to nie patrzeć, „dziwnie” brzydko to wszystko pachnie, a i słowa plagiat, kopiowanie, przekręcanie, kłamanie itp. same cisną się na usta…

A… byłbym zapomniał… tekst został skopiowany także i tu:

http://www.universe.neomagic.pl/pl/nauka/mitologia/33-zagadka-piecz%C4%99ci-sumeryjskiej.html

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.