245 Jak powstawała pustynna tradycja, na przykładzie (objawionym?)… czyli propaganda nie tylko o tzw. nowotestamentowych trzech królach

Tradycja wiadomo rzecz święta… tyle tylko, że co to tak naprawdę oznacza? Wygląda na to, że dla każdego „tradycja” może oznaczać coś zupełnie innego! Nie chcę teraz zagłębiać się w poznawanie ani sedna ani znaczenia słowa „tradycja”, ani ile i jakie „tradycje” istniały i nadal obecnie istnieją, z czego wywodzą się i pochodzą, jak i kiedy powstały, jak zmieniały się i kto lub co za tym stało, itp, itd.

Wrócę do tego jeszcze na pewno, bo jest to podstawowe zagadnienie, które musi być prędzej czy później wyjaśnione, żeby wiedzieć o czym w ogóle rozmawia się!

W tym wpisie zajmę się jedynie przedstawieniem, jaką „jakość i wiarygodność” niesie w sobie tradycja pustynna na jednym przykładzie, a mianowicie jak to z tymi tzw. nowotestamentowymi trzema królami było. Nie osądzam która odmiana tradycji pustynnej jest mniej lub bardziej niewiarygodna, prawdziwa, itp. bo uważam, że ocenianie tego kto jest bardziej zakłamany nie ma żadnego sensu… skoro same podstawy do których odwołują się wszyscy wyznawcy tradycji pustynnej nie są w żaden sposób wiarygodne!

Wracając do tematu, ja jak zwykle dostarczę tylko źródeł i komentarzy do nich, a wy sami ocenicie, jak to z tym było i nadal jest…

Wg jednych wyznawców tradycji pustynnej ważne są tylko ich rzekomo „natchnione, objawione i nieomylne” itd. źródła pisane i nic czego w nich nie ma, nie można uznawać za „zgodne z tradycja”. Pewno nie jest to dokładne określenie i pewno znalazłoby się wielu, którzy zaraz zapragną podzielić ten włos na czworo, żeby udowodnić że nie mam racji, dlatego zaznaczam, że podaję to jedynie jako zgrubny przykład nie wdając się w szczegóły, kto i jak tam sobie rozumie, co jest a co nie jest „jego tradycją”.

Jako przykład na poparcie mojej tezy, że dla niektórych wyznawców tradycji pustynnej liczy się tylko tzw. „słowo pisane”, podaję np. tzw. protestantów, czyli „protestujących” https://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm z ich zasadą zwaną „sola scriptura”, czyli „tylko pismo” https://pl.wikipedia.org/wiki/Sola_scriptura

Wg innych wyznawców tradycji pustynnej, nazywających siebie z grecka tzw. katolikami, czyli znaczeniowo „ogólnymi, powszechnymi” itp, (patrz https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicyzm),.. co jest identyczne ze znaczeniem słowa „komunista”, (patrz https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunizm), istotne jest to, co jest tzw. „tradycją kościoła”…

A oto czym jest ta tzw. „tradycja kościoła, zwana inaczej „tradycja apostolską:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja_Apostolska

Tradycja Apostolska lub Tradycja – jedno z podstawowych pojęć w teologii, szczególnie w tradycyjnych Kościołach głównego nurtu chrześcijaństwa jak katolicki, anglikański, bizantyjski i kościołów orientalnych. Rozumiana jest jako całokształt modlitwy, nauki i życia wiarą, które Kościół „jeden, święty, powszechny i apostolski” (Credo) otrzymał odJezusa i Apostołów. Ponieważ pochodzenie Tradycji jest przypisywane apostołom – a zatem uważana jest za ustaloną u początków istnienia Kościoła – nauczanie tych kościołówuznaje ją za swego rodzaju wzorzec, którego nie można naruszyć w jego ważnych elementach, bez zanegowania istoty chrześcijaństwa. Wszystkie wspólnoty, które odeszły od istotnych elementów Tradycji apostolskiej, były w ciągu wieków uznawane za nieautentycznie chrześcijańskie. Razem z niezmiennością istotnych elementów Tradycji apostolskiej teologia dostrzega zmienność tego, w jaki sposób jest ona przeżywana w każdym pokoleniu: rozumienie i sposób wyrażania Tradycji pod natchnieniem Ducha Świętego (por. J16,13) urzeczywistnia się przez wieki w sposób, który najlepiej odpowiada wyzwaniom danego czasu[1]. W chrześcijaństwie nurtu reformacyjnego – jeśli można w nim w ogóle znaleźć pojęcie Tradycji apostolskiej – mówi się o „głównym nurcie tradycji”[2]. Według komentatorów brak pojęcia Tradycji w protestantyzmie lub właściwego rozumienia tego pojęcia jest przyczyną wielkiego podziału doktrynalnego i rozdrobnienia wspólnot protestanckich[3].
(…)

…..

Tutaj mamy jeszcze inne podejście do znaczenia tej tzw. „tradycji kościelnej”:

…..

http://www.bibula.com/?p=48016

Co nazywamy Tradycją? – ks. Jan Jenkins, FSSPX

Aktualizacja: 2012-11-20 9:30 pm
Dodano: 2011-12-5 11:23 pm

Tradycją nazywamy wszystkie prawdy razem wzięte, które Apostołowie otrzymali bądź z ust samego Chrystusa, bądź też z natchnienia Ducha Świętego, a które podawane jakby z rąk do rąk i przechowywane w Kościele katolickim dzięki nieprzerwanemu następstwu, doszły aż do nas.

Słowo Tradycja pochodzi od łacińskiego „traditio”, czyli „przekazywanie”, od połączenia dwóch słów: „trans” i „dare” – co znaczy „przekazywać”, „podawać”. Podstawowym znaczeniem jest tu przekazywanie czegoś z pokolenia na pokolenie, przekazywanie czegoś otrzymanego z przeszłości, jak np. zwyczaju czy nauki. W znaczeniu aktywnym może również oznaczać akt przekazywania innym, oddawania im tego, co samemu się otrzymało.

W tym bardzo ogólnym sensie wszystko, co człowiek posiada, jest w jakiś sposób powiązane z tradycją. Wszyscy przychodzimy na ten świat nadzy i bezbronni. Od pierwszej chwili naszego życia potrzebujemy pomocy innych, potrzebujemy, by udzielili nam oni z tego, co sami posiadają. Otrzymujemy od nich przede wszystkim to, co jest nam najbardziej niezbędne do przetrwania: pokarm i ochronę. Jednak istoty ludzkie potrzebują więcej niż tylko pożywienie i bezpieczeństwo: kierują się w swoim działaniu rozumem. Tak więc aby formacja osoby dorosłej była pełna, musi obejmować również naukę i kształcenie charakteru. Te ostatnie nie biorą się same z siebie, pochodzą od innych – to oni muszą przekazać nam to, co sami posiadają. Rodzimy się bowiem – mówiąc bez ogródek – nie wiedząc nawet, jak dojść do łazienki.

Taka jest bowiem natura ludzka, sam fakt przekazywania z pokolenia na pokolenie osiągnięć każdej epoki jest jednym z zasadniczych elementów kultury – czymś, co odróżnia człowieka od zwierząt.
(…)
Tak więc, kiedy używamy słowa „Tradycja” w bardzo ścisłym sensie, w sensie, w jakim czyni to Katechizm, mamy na myśli wszystko to, co zostało przekazane przez Zbawiciela Apostołom. Często dla opisania różnicy między Tradycją od Pismem św., mówimy, że Tradycja jest „ustna”, podczas gdy Pismo św. „spisane”. Musimy jednak pamiętać, że Katechizm mówi: „wszystkie prawdy razem wzięte”, tak, że nawet Pismo św., zwłaszcza w tym co dotyczy jego interpretacji i autentyczności, jest również częścią Tradycji.

Weźmy na przykład samą Biblię – skąd wiemy, które księgi powstały pod wpływem Bożego natchnienia, a które nie? Dlaczego w naszej Biblii nie ma np. Ewangelii wg św. Jakuba (jak się ją potocznie nazywa)? Jest wiele pism wczesnochrześcijańskich, które są całkowicie ortodoksyjne i napisane zostały przez bardzo świętych ludzi – dlaczego nie zostały one włączone do kanonu Pisma św.? W Liście św. Pawła do Kolosan znajdujemy zalecenie samego Apostoła: „A gdy ten list u was będzie odczytany, postarajcie się, aby był odczytany i w Kościele Laodycenów” (Kol 4,16). Świadczy to wyraźnie o tym, że św. Paweł znał wartość swego własnego listu. Jednak pisze on dalej: „a ten ,który jest do Laodycenów, żebyście wy odczytali”. Ale w Biblii nie znajdujemy listu do Laodycenów – a dlaczego? Z pewnością był on warty przeczytania, skoro zalecał to sam św. Paweł. Nie był on jednak natchniony, więc nie stanowi części Pisma św.. Fakt ten znamy dzięki Tradycji, a nie Biblii. Widzimy więc, że samo Pismo św. zawiera się w pewnym sensie w Tradycji.
(…)

…..

Jak widać, jest to wszystko dość złożone i… hm… nie pachnie to Wam jakimś dziwnym zapożyczeniem, zniekształceniem, przeinaczeniem..? Patrząc się choćby na źródłosłów samego tylko słowa „tradycja”… coś jakoś dziwnie znajomo od-słowiańsko zaczyna to wyglądać… Nieważne, bo do źródłosłowu tego słowa powrócę jeszcze, bo jak to mam w tradycji… lubię wszystko wyjaśnić do samego końca. 🙂

W porządku, tylko co z tego wszystkiego wynika? Ano wynika to, że ni mniej ni więcej ta tzw. „tradycja” to dość złożona sprawa i składa się z co najmniej dwóch składników. Pierwszym jest tzw. tradycja pisana, czyli wszystko to, co zostało jakoś przez kogoś, kiedyś napisane… (w tym jakoś przepisane i jakoś przetłumaczone z jakichś innych języków, jak i nawet z innych sposobów zapisu, patrz tzw. hieroglify, tzw. pismo klinowe itp). Możecie sobie wyobrazić, „dokładność” takich działań, a jeśli nie możecie, to obiecuję, że już wkrótce dostarczę Wam pożywki intelektualnej, związanej z tym zagadnieniem. 🙂 Część wiadomości na ten temat, można odnaleźć tu na stronach „Źródła” i „Nieprawda i manipulacja”.

Drugim składnikiem tej „tradycji kościelnej” jest „tradycja ustna”, zwana także „tradycja oralną” https://pl.wikipedia.org/wiki/Tradycja_oralna, hm… czyli w sumie czymś co ktoś, kiedyś, gdzieś, jakoś powiedział… Myślę, że tę część tej „tradycji pustynnej” można porównać raczej do tzw. Talmudu https://pl.wikipedia.org/wiki/Talmud…

Jeszcze wracając do „tradycji pisanej”… no to chyba jest dla wszystkich oczywiste, że najpierw istniała tzw. tradycja ustna… by po jakimś nawet bardzo dłuuugim czasie… zostać jakoś zapisana… żeby mogła powstać w końcu ta „tradycja pisana”…

Uf..! Tyle tytułem wstępu, a teraz przejdźmy do sedna, czyli do tego jak „wierna, dokładna, wiarygodna” jest ta „jedynie prawdziwa” tradycja pustynna…

…..

http://o2.pl/artykul/katoliku-popelniasz-jeszcze-ten-blad-5939924800935041a

Katoliku! Popełniasz jeszcze ten błąd?

Poświęconą w święto Trzech Króli kredą Polacy chętnie piszą na drzwiach do domu K+M+B i dany rok. Sęk w tym, że to błędny zapis. Wypisane na drzwiach wejściowych pierwszych liter imion trzech mędrców ze wschodu ma przynieść domowi szczęście. Jednak ich imiona (Kacper, Melchior, Baltazar) tak naprawdę nie są wymienione. Tradycja mówi jedynie, że było ich trzech. Drzwi jednak oznaczano jeszcze zanim pojawił się przekaz o mędrcach. Gdzieś po drodze zagubiono znaczenie starszego i ważniejszego zapisu.

Poprawna wersja to C+M+B. Chodzi o skrót od łacińskiej sentencji „Christus Mansionem Benedicat”. Oznacza on „Niech Chrystus błogosławi ten dom”. By była kompletna, trzeba po ostatniej literze dodać jeszcze jeden krzyż i wpisać aktualny rok. Zatem na drzwiach wielu domów i mieszkań w Polsce powinno się wkrótce znaleźć „C+M+B+2016”.

Katoliczka 07 sty, 09:46
A co protestantów z Niemiec, właścicieli portali w Polsce, interesuję, co ja piszę moją kredą na moich drzwiach\?!!!Proszę pilnować swoich kobiet, bo je w centrum miasta gwałcą zaproszeni przez was goście, muzułmanie!

warszawiak 38 minut temu
Przede wszystkim nie pisze się znaku „plus” tylko znak „krzyża”. Niech ci ” naukowcy” odwalą się od katolików a poszukają żydom Mojżesza, który od nich uciekł.

apostazja to jest TO 13 minut temu
Krzyż nad drzwiami, pisanie po drzwiach, modlenie się do obrazków czy figurek….dla mnie drodzy katolicy to ewidentnie tzw przez was ZABOBONY, próby „oszukania” zła, odwracanie uroków….POGAŃSTWO!!!!

????????????????? godzinę temu
Każdy ma prawo wyboru napisać na swoich drzwiach i tak jest prawidłowo jedno i drugie a pismaki jak nie mają co robić tylko podjudzać i myślą że żyją w średniowieczu i mogą pisać byle jak bez zastanowienia to niech sami pogłębią swoją wiedzę a potem zabierają głoś w danej sprawie bo tyle bezmyślnych artykułów w internecie i czasami warto się zastanowić jaki przygłup to pisze czy wogóle umie czytać ze zrozumieniem.

mk godzinę temu
NIE JEST TO BŁĄD!!!!! Obie formy są poprawne! C+M+B oznacza błogosławieństwo „Christus Mansionem Benedicat”, natomiast K+M+B wynika z obrzędu poświęcenia kredy (polecam zapoznać się z tą modlitwą) i wyraża to samo błogosławieństwo,ale za wstawiennictwem świętych Kacpra, Melchiora i Baltazara (zatem jest ono jeszcze ważniejsze)

ggg 2 godziny temu
Już przestańcie mieszać ludziom w głowach. Wersja K+M+B jest poprawna i uświęcona przez tradycję. W dodatku znajduje się w dokumentach Kościoła. Znaczy dokładnie to samo, co C+M+B, ale w dodatku może być rozczytane jako imiona 3 króli (C + M+B również, bo po łacinie Kacper pisze się przez C).

Dark godzinę temu
po łacinie Kacper pisze się przez G

Taranis73 2 godziny temu
Z tego co pamiętam tradycję tą katolicy przywłaszczyli sobie z chyba z Norwegii . Trzy runy Gebo, ehwaz i berkanan , więcej na temat run dowiecie się z tej ksiąźki Runy i runiczne pomniki słowiańskie – Leciejewski, Jan jest dostępna na stronie http://polona.pl

kaz 2 godziny temu
A w Obrzędzie błogosławieństwa kredy w Uroczystość Objawienia Pańskiego możemy przeczytać: Błogosławieństwo kredy K. Wspomożenie nasze w Imieniu Pana. W. Który stworzył niebo i ziemię. K. Pan z wami. W. I z duchem twoim. K. Módlmy się. Pobłogosław, Panie Boże, tę stworzoną przez Ciebie kredę, aby była zbawienna dla rodzaju ludzkiego, i udziel przez wezwanie Twego Świętego Imienia, aby ci, którzy ją zabiorą lub napiszą na drzwiach swoich domów imiona Twoich świętych: Kacpra, Melchiora i Baltazara, przez ich wstawiennictwo i zasługi otrzymają zdrowie ciała i opiekę dla duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. W. Amen. S. A Błogosławieństwo Boga wszechmogącego Ojca i Syna, i Ducha Świętego niech zstąpi na to stworzone złoto, kadzidło i mirrę, i trwa zawsze. Dlatego i ze względu na uświęconą wiekami tradycję ja napisałem: K + M + B 2016 i nie mam wątpliwości, że nie popełniłem błędu.

obserwator 9 minut temu
kaz.widze ze wierzysz w tradycje zebys tak chcial w boga wierzyc i w to co mowi ewangelia i jeszcze to wypelniac.a ty wypelniasz to czego ewangelia nie nakazuje czyli ustawy ludzkie

ks. Łukasz 2 godziny temu
Nie prawda – można Pisać C+M+B co oznacza to co żeście napisali, można KMB co oznacza imiona 3 Króli a można także J+M+J Jezus, Maryja, Józef

Asd 4 godziny temu
Uczy mnie ksiądz w szkole i w tej sprawie powiedział,że oba zapisy są poprawne i to wcale nie ma żadnej zasady to po prostu zależy od TRADYCJI.

Tasak 3 godziny temu
To nie jest żaden błąd. Tradycją jest pisanie KMB od Kacpra, Melchiora i Baltazara. To CMB to współczesna legenda o której nikt nigdy nie słyszał, a którą z niewiadomego powodu ktoś chce przeforsować.

Ja 3 godziny temu
Typowi katolicy – nawet jak sie wam udowodni, ze cos robicie niezgodnie z prawda, to i tak bedziecie sie tego trzymac. Ciemnota zostala wam zakodowana przez wieki. Zobaczcie sobie w slowniku co oznacza slowo PARAFIANIN – wasi „pasterze” bezblednie dobrali to okreslenie hehehe :)))

Jinks godzinę temu
z definicji parafianin to człowiek zacofany i ograniczony

…..


Obraz Jamesa Tissota „Podróż magów” z 1894 r. (fot. Wikimedia Commons / )

http://historia.wp.pl/title,Kim-byli-nowotestamentowi-Trzej-Krolowie,wid,18085773,wiadomosc.html?ticaid=11640d

Kim byli nowotestamentowi Trzej Królowie?

• Święto Trzech Króli jest jednym z najstarszych chrześcijańskich świąt
• Greckie słowo „magos”, odnoszące się do trzech królów lub mędrców, oznaczało naprawdę kapłanów, astrologów lub czarnoksiężników
• Biblia nie wskazuje, ilu mędrców przybyło do Jezusa
• Nie wiadomo, kim byli mędrcy i skąd przybyli
• Mędrców zaczęto nazywać królami we Francji w I poł. VI wieku
• Imiona króli wymyślono w X wieku w Niemczech

„Mędrcy świata, monarchowie, gdzie śpiesznie dążycie? Powiedzcież nam, Trzej Królowie, chcecie widzieć Dziecię?” – tymi słowami rozpoczyna się piękna, acz nieco już zapomniana polska kolęda poświęcona głównie trzem tajemniczym postaciom tzw. Trzem Królom, którzy mieli przybyć do Dzieciątka Jezus, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Dziecku Bożemu oraz złożyć cenne dary – złoto, kadzidło oraz mirrę – które w starożytności uchodziły za nieprawdopodobny luksus.

Święto Objawienia (Trzech Króli) we wschodniej części Imperium Rzymskiego było obchodzone już w III wieku po Chrystusie. Jednego dnia celebrowano wspólne Święto Bożego Narodzenia, pokłon Trzech Mędrców przybyłych ze Wschodu, Chrzest Jezusa oraz pamiątkę pierwszego cudu dokonanego przez Chrystusa na weselu w Kanie Galilejskiej.

W zachodniej części Cesarstwa święto to zaczęto obchodzić pod koniec IV wieku, niezależnie od Bożego Narodzenia. Po kilkunastu wiekach święto to utrzymało się w niemal wszystkich krajach chrześcijańskich na świecie. Także w Polsce organizowane są huczne pochody uliczne połączone z uroczystymi nabożeństwami w kościołach różnych wyznań. Ale czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się kim byli owi trzej królowie? Czy faktycznie byli władcami? A może astronomami, magami, pogańskimi kapłanami? Ile na ich temat możemy dowiedzieć się z Ewangelii, a także czy znajdziemy jakąkolwiek wzmiankę w innych pozareligijnych źródłach?

Co mówi Ewangelia?

W Ewangelii św. Mateusza możemy przeczytać: „Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon (…). Gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali (…) zobaczyli dziecię z matką Jego Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon, i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę (…).”

Czy w tekście spotykamy jakąkolwiek cyfrę określającą ilu owych mędrców było? Nie! Apostoł Mateusz pisze o mędrcach (magach?) ze Wschodu, którzy podążając, niczym za kompasem, za tajemniczą gwiazdą na niebie, szukają nowo narodzonego dziecka – króla żydowskiego. Dopiero Orygenes, żyjący w latach 185-252 Ojciec Kościoła, Grek urodzony w Aleksandrii, uznał, że było ich trzech. Dlaczego? Sądził tak ze względu na trzy dary przez nich złożone. Owi tajemniczy mędrcy szukają najpierw w Jerozolimie (m.in. odwiedzają pałac Heroda), a następnie podążają za gwiazdą do Betlejem. Według Ewangelisty przybyli ze Wschodu.

Dla starożytnych wschodni kierunek świata uchodził za „Mekkę” bogactwa, luksusu, wyrafinowanego stylu życia oraz wszelkich nauk. Dla św. Mateusza miał to być symbol wielkości małego Jezusa. Oto mędrcy, z na wpół legendarnych, bajecznie bogatych krain wschodnich przybywają do Betlejem by oddać pokłon „Dziecięciu Bożemu” i złożyć mu kosztowne dary. Magowie w Persji i w Babilonie pełnili funkcje religijne. Byli kapłanami, doradcami królów, badaczami zjawisk przyrodniczych, interpretatorami snów, wróżbitami, astrologami, znachorami, itd.

Znający się na astronomii, ci wnikliwi obserwatorzy nieba, dostrzegli tajemniczą gwiazdę na wschodzie lub jak głoszą pisma wczesnochrześcijańskie (m.in. Tertulian – II/III wiek), wschodzącą gwiazdę króla żydowskiego i przybyli w jego poszukiwaniu do Judei, będącej wówczas częścią znajdującego się u szczytu potęgi Imperium Romanum. Czym była owa gwiazda? Do którego z zespołów ciał niebieskich można by ją przypisać?

Wątpliwym jest, aby była to kometa. Na starożytnym Wschodzie przypisywano jej negatywna konotację. Gdy tylko na niebiosach pojawiał się ogon komety, natychmiast wieszczono nadciągające kataklizmy: wojny, głód lub zarazy. Uważa się, iż mogła to być koniunkcja, a więc pozorne zetknięcie się dwóch planet. Trzykrotna koniunkcja Jowisza i Saturna miała miejsce w 7 r. p.n.e., który współcześnie bywa postrzegany jako najpewniejszy rok urodzenia Jezusa Chrystusa. Czy mogło to być inne, cudowne zjawisko niebieskie? Pewnie tak! Na nieboskłonie niejednokrotnie pojawiał się fenomen, który ciężko racjonalnie wytłumaczyć, a jeszcze trudniej pojąć i zrozumieć.

Przybywając do Betlejem nasi mędrcy weszli, jak pisze św. Mateusz Ewangelista, do domu Jezusa i Maryi. Musiało to być co najmniej kilka miesięcy po urodzeniu się Jezusa, gdyż mędrcy odwiedzili go w Jego domu, nie zaś w grocie (czy jak powszechnie, acz błędnie się uważa, w stajence). Oddali Dziecięciu pokłon oraz złożyli dary: złoto, kadzidło oraz mirrę. W podarunkach tych możemy doszukać się symboliki godnej monarchy. Złoto w starożytnym Wschodzie symbolizowało boskość, królewski majestat, bogactwo i władzę. Kadzidło było symbolem kapłanów oraz posiadania wielkiej wiedzy. Mirra z kolei była oznaką przelanej krwi, a także przymierza.

Magowie, mędrcy czy królowie?

Ustalenie „profesji” owych trzech mędrców przyprawia naukowców o silny ból głowy. Powód jest całkiem prozaiczny – zmiana znaczenia słów, których używano dwa tysiące lat temu. Greckie słowo „magos”, którego używano wobec Trzech Króli oznaczało kapłanów, astrologów lub czarnoksiężników. W starożytności były to synonimy. Dzisiaj kapłan nijak się ma do czarnoksiężnika, kojarzonego głównie z czarną magią i złem. Określenie, które pada w Ewangelii św. Mateusza – „mędrcy” – użyte zostało w znaczeniu „uczeni”.

Dopiero w I poł. VI wieku, pod wpływem pism Cezarego z Arles (470-543), kaznodziei i biskupa Arles (godność tę pełnił w latach 502-542) w południowej Francji, zaczęto nazywać owych mędrców królami. Dlaczego? Być może zaważyły tajemnicze słowa Psalmu 72, w którym czytamy: „Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę”.

Przedstawia się ich często jako reprezentantów trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki. Mogą też symbolizować trzy okresy ludzkiego życia, wtedy jeden z nich ukazywany jest jako młodzieniec, drugi – jako mężczyzna dojrzały, trzeci to starzec. Dawne podania mówią też o trzech braciach, władających trzema królestwami: Melkon (Melchior) – miał władać Persami, Gaspar (Kacper) – Hindusami, a Baltazar – Arabami.

W kościele syryjskim tradycja głosi, że magów przybyłych oddać Jezusowi pokłon było dwunastu. Istnieje też inne podanie, mające genezę stricte europejską, a konkretnie niemiecką. Mediewiści uważają, iż nasi Trzej Królowie otrzymali imiona dopiero w X wieku. Wybór imion: Kacper, Melchior i Baltazar nie był przypadkowy. We wczesnym średniowieczu czczono ich jako Trzech Królów z Kolonii, gdyż w tamtejszej katedrze miały znajdować się ich relikwie. Przejawem ich kultu w średniowiecznych Niemczech było umieszczanie na domach napisu: C.M.B, co oznaczało „Christus masionem benedicat” (pol. „Niech Chrystus błogosławi ten dom”). Z czasem pod wpływem ewolucji językowej litera C stała się literą K, by wreszcie w XIV wieku pod litery „K”, „M” oraz „B” podstawić konkretne (ale wymyślone!) imiona owych rzekomych władców.

Skąd przybyli Trzej Królowie?

W XV wieku pojawiła się teoria, iż nie wszyscy monarchowie pochodzą ze Wschodu, lecz reprezentują trzy – znane wówczas Europejczykom – kontynenty: Europę, Azję i Afrykę. Kacper uważany był za czarnoskórego, więc jego ojczyzną miała być Afryka. Do końca nie było również jasne, który z dwóch pozostałych miał być reprezentantem Europy, a który Azji. Dopiero w okresie renesansu Europę przydzielono Baltazarowi, a Azję Melchiorowi. Biorąc pod uwagę ową teorię nie możliwym jest, aby cała trójką wędrowała razem. Co najwyżej mogliby spotkać się u bram Betlejem i wspólnie udać się do domu małego Jezusa, aby złożyć mu dary i oddać godny królowi pokłon. Oprócz regionów świata, z których przybyli, podłożono także dary konkretnym monarchom. Kacper miał Dzieciątku Jezus ofiarować kadzidło jako symbol boskości, Melchior – złoto jako symbol władzy królewskiej, Baltazar zaś mirrę, jako zapowiedź męczeńskiej śmierci. Mniej więcej od XVI wieku zaczęto przedstawiać Kacpra jako czarnoskórego, Melchiora jako Persa lub Hindusa, zaś Baltazara odzianego w europejskie szaty, jasnolicego mężczyznę.

Jak było naprawdę? Czy owi mędrcy istnieli naprawdę? Czy było ich trzech jak głosi Kościół katolicki lub prawosławna cerkiew? A może dwunastu jak głosi syryjska tradycja? Tego nie wiemy i prawdopodobnie nie dowiemy się nigdy. Uczeni przyzwyczaili się do faktu, że pierwsze wieki chrześcijaństwa nikną w białych plamach historii, które – patetycznie – nazywamy mrokami dziejów.

dr Paweł Więckowski dla Wirtualnej Polski

~aoeuaoeu 2016-01-07 (23:14)
Tym, ktorzy naprawde chca drazyc temat, a nie zadowalaja sie tylko bajkami panow w czarnych sukienkach, polecam ksiazke „Misquoting Jesus. The story behind who changed the Bible and why”. Napisana przez prof. Barta Ehrmanna. Zanim zaczniecie go wyzywac od Zydow, moze zapoznajcie sie z tym, kim jest i kim byl. Moze w koncu dotrze do was, ze nie istnieje nawet jeden oryginal Biblii/Ewangelii (czy dla Boga byloby trudnym zachowac dla ludzi choc jeden oryginal?), a wszystko, co ludzie maja, to kopie kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii kopii… A kopisci mieli to do siebie, ze czesto „sie mylili”. Umyslnie, badz nie. W kazdym razie w Ewangeliach, tych 4, istnieje tyle niezgodnosci i zaprzeczen, ze trudno brac to powaznie. Oczywiscie, o tym nie uslyszycie na „lekcjach religii”, bo nie lezy PRAWDA w interesie Czarnej Mafii. Oni nie od tego sa, aby wam PRAWDE powiedziec przeciez….

~90125 (10:56)
Chyba dawno nie byłeś na lekcji religii. Niestety, na zajęciach z historii literatury nie byłeś raczej nigdy. Ile to dzieł literackich Antyku zachowało się w oryginalnym, autorskim rękopisie? Przygotuj się na szok: ani jedno! Np. dzieła Platona dotrwały do naszych czasów w średniowiecznych odpisach, a jakoś nikt nie podważa z tego powodu ich autentyczności. Akurat Nowy Testament należy do najlepiej udokumentowanych tekstów starożytnych, czytaj: istnieje bardzo wiele bardzo starych odpisów, a znajdowane przez archeologów fragmenty również są zgodne z dzisiejszą wersją. Co do niezgodności między czterema ewangeliami, wypowiedział się kiedyś prawnik: otóż gdyby to były cztery zeznania w tej samej sprawie, takie rozbieżności każdy sąd uznałby za dopuszczalne i nie podważające wiarygodności świadków.

~AT (14:02)
Ty chyba za to byłeś za dużo razy na lekcjach religii (tyle, że tej w jasełkowej odmianie – opartej na kieszonkowych katechizmach, a nie na Biblii), za to na lekcjach logicznego myślenia chyba nigdy. Dam ci przykład tych „dopuszczalnych, nie podważających wiarygodności świadków rozbieżności w tej samej sprawie” – Wg Ewangelii Łukasza Jezus urodził się podczas spisu ludności Judei, zarządzonego przez namiestnika Syrii Kwiryniusza w 7 r. n.e., kiedy Judea została wcielona do Imperium Rzymskiego, jako część zarządzanej przez tego że Kwiryniusza prowincji syryjskiej (Łk. 2, 1-7); wg Ewangelii Mateusza Jezus urodził się przed śmiercią króla Judei Heroda Wielkiego w 4 r. p.n.e., kiedy Judea była jeszcze niepodległym (formalnie) państwem (Mt. 2, 1-21). 12 lat różnicy (w trakcie których zupełnie się zmieniła sytuacja polityczna w tamtym regionie) – rzeczywiście dopuszczalna rozbieżność, mniej więcej taka, jak w sytuacji kiedy jeden świadek zeznaje, że sprawcą wypadku był 30-letni facet, który uciekł swoim sportowym BMW, a drugi zeznaje ze sprawcą tym była kilkuletnia dziewczynka, która zwiała z miejsca wypadku na hulajnodze. Dam jeszcze jeden przykład wiarygodności ewangelii z nowego testamentu, kiedy dwaj autorzy wyżej wymienionych ewangelii akurat zgodnie twierdzą to samo, tyle, że nie zgadzają się samymi sobą podając wzajemnie wykluczające się informacje: Najpierw Jan Chrzciciel ochrzcił Jezusa uznając jednocześnie, że Jezus był kimś ważniejszym od niego (Mt. 3, 13-14; Łk. 3, 13-16), a w dalszych rozdziałach swoich ewangelii obaj autorzy piszą, że tuż przed swoją śmiercią Jan Chrzciciel wysłał kilku swoich uczniów, aby dowiedzieli się, kim ten Jezus w ogóle jest (Mt. 11, 1-2; Łk. 7, 19)… no to jak to w końcu było? Dlaczego pod koniec swojego życia chciał się dowiedzieć, kim był Jezus, skoro wcześniej go poznał i nawet osobiście go ochrzcił?

~IGA 2016-01-06 (10:16)
Jak można szydzić z religii, Boga i ranić uczucia innych. A… zapomniałam, jesteśmy w Polsce, a tu nic innego się nie robi tylko kopie innych. Nie pasuje Ci to nie wierz, ale też nie rań uczuć innych

~bolo 2016-01-06 (11:06)
Filozofia Kalego -wierzacy to moga dyktowac swoje poglady innym.Kiedys to bylo ogniem i mieczem.

~ate 2016-01-07 (21:42)
Popatrz jak te religijne uczucia wyrażają wierzący,znajdziesz odpowiedz. Mity to jedno i niech sobie będą do puki sprawiają komuś radość.Ale gdy zaczynają mącić w głowach stając się narzędziem do pozyskania władzy nad masami zaczynają być niebezpieczne. Zbyt często wierzący w Boga oddawali swój los w ręce takich co szybko stawali się panami ich życia i śmierci. Niekiedy dobrze słuchając jakiegoś polityka, skonfrontować jego słowa z pierwszym przykazaniem. Jak łamie pierwsze w swych dążeniach to bez jakichkolwiek wątpliwości,gdy osiągnie swoje będzie łamał następne.

~antysyjonista (04:52)
leję na twoje uczucia i twoją żydłacką religię

Uwaga!
Więcej ciekawych uwaga za i przeciw „wiarygodności” tej „tradycji” można sobie przeczytać pod oryginalnym artykułem. My idziemy dalej…

…..

http://i.wp.pl/a/f/jpeg/28288/trzech_kroli_afp600.jpeg
W święto Trzech Króli ulicami maszerują barwne orszaki królewskie (AFP / Jorge Guerrero )

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1515,title,Trzech-Kroli-co-prawda-a-co-mitem-jest,wid,18086430,wiadomosc.html

akt. 06.01.2016, 08:28

Trzech Króli: co prawdą, a co mitem jest?

• Dziś w Kościele katolickim uroczystość Objawienia Pańskiego
• Dzień ten popularnie zwany jest świętem Trzech Króli

Tradycja katolicka mówi, że byli to poganie, którzy jako pierwsi oddali pokłon Chrystusowi.

Przez wieki jednak wokół tej uroczystości narosło wiele mitów. Ewangelia nie wspomina na przykład o żadnych królach. Nie wymienia w ogóle ich imion – podkreśla w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową ksiądz profesor Józef Naumowicz – historyk literatury wczesnochrześcijańskiej z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

– Pismo Święte mówi tylko i wyłącznie o magach. Przy tym nie podaje, ilu ich było – dodaje ksiądz profesor Józef Naumowicz. – Przynieśli złoto, kadzidło i mirrę. Dlatego później zaczęto twierdzić, że było ich trzech. Jak mówi historyk, ta liczba pojawiła się w szóstym wieku. Trzysta lat później wymieniano już ich imiona: Kacper, Melchior i Baltazar.

Trzej magowie mieli reprezentować całą ludzkość, czyli trzy znane w starożytności kontynenty: Europę, Afrykę i Azję.

Dziś święto Trzech Króli kojarzy się z barwnymi orszakami przemierzającymi ulice miast. Dawniej często uznawano je za „drugą Wigilię”, organizując na przykład wieczerze i spotkania w gronie rodzinnym.

Był to też ostatni dzień, w którym chodzili kolędnicy i ich różne regionalne odmiany, na przykład „Herody” w podkrakowskich Zielonkach. Współcześnie w tym dniu powszechnie organizowane są Orszaki Trzech Króli, które są rodzajem ulicznej parady, niekiedy nawiązującej do jasełek. Orszaki zdobywają coraz większą popularność w naszym kraju, w tym roku mają one przejść ulicami ponad 400 polskich miast i miejscowości.

Wśród zwyczajów związanych ze Świętem Trzech Króli jest też na przykład święcenie kredy, którą potem pisze się na drzwiach domów litery C+M+B. Dziś ten dzień to również początek karnawału, czyli okresu zimowych zabaw i maskarad.

W Polsce od pięciu lat święto Trzech Króli jest dniem wolnym od pracy.

~Analityk 10 godzin i 40 minut temu
Świat od dawna jest zorganizowany w ten sposób że praktycznie to prawdy dla pospólstwa nie ma nigdzie,jest tylko półprawda i g… prawda.Głoszenie prawdy np.w mediach zagrażałoby interesom szeroko pojętej władzy oraz wszystkim grupom interesu i biznesu którzy mają układy z władzą.Tak było i będzie,nikt i nic tego nie zmieni,przeciętni ludzie muszą za grosze pracować na panów tego Świata.

~Miśka 8 godzin i 36 minut temu
A nie sami tego chcieli i chcą? Są zakodowani jako barany i bez pasterza nie potrafią żyć!

~bogu co boskie ,cesarzowi resztę 15 godzin i 12 minut temu
Potrafią tylko od wieków wmawiano im że bez władzy „pastuchów” zapanuje anarchia i rzucimy się sobie do gardeł jak zwierzęta .

~07 11 godzin i 10 minut temu
sposób na biznes -założyć fundacje zbierać pieniądze z lewa i prawa a wszystko najlepiej pod płaszczykiem wiary i tradycji

~Grubas 7 godzin i 18 minut temu
Złoty Melon i Mrówka Cała – po płaszczykiem ubecji

~dorota.ordecka 10 godzin i 41 minut temu
precz z epidiaskopem, zerwać haniebny konkordat podstępnie podpisany wbrew woli narodu. mamy XXI wiek, a nie średniowiecze

~dziadek 7 godzin i 28 minut temu
Epidiaskop drogie dziecko to taki „prehistoryczny” rzutnik, który pozwalał na pokazanie na ekaranie np. fragmentu z podręcznika… Konkordat podpisała premier Suchocka jako reprezentant naszego kraju i bez żadnych podstępów. Mamy XXI wiek a poziom świadomości u Ciebie poniżej średniowiecza. Wstyd.

~, 9 godzin i 12 minut temu
bandy ciemnogrodu w asyście policji będą blokować ulice

~katolek 7 godzin i 38 minut temu
Dziwna ta religia królowie przybyli 1000 lat po narodzinach”,Maria została zawsze dziewicą” 1800 lat po urodzeniu Jezuska ,same CUDA.

~ja 6 godzin i 24 minut temu
Po co komu to wydumane święto Trzech Króli? Do niedawna zaraz po Nowym Roku życie wracało do normalności. Teraz od wigilii przez ponad dwa tygodnie kraj stoi! Do weekendu zostały dwa dni, więc znowu byle przepękać i wolne! Czy ten kraj jest naprawdę aż tak bogaty by tylko świętować?? Nie znam nikogo ,komu tyle wolnego byłoby na rękę!

~Cjudixz 7 godzin i 43 minut temu
I ludzie polscy sie dziwia ze ich nikt nie chce w europie, wszyscy sie z nich smieja i wytykaja palcami a w holandii wiekszosc ludzi ma na drzwiach domu napis:polakom wstep wzbroniony. Dokąd zmierzasz ludzie polski, w przyszlosc i europe czy bedziesz zyl w zascianku i patrzył w przeszlosc zly na wszystkie inne narody za swoje niepowodzenie.

…..

Jest już Wam zabawnie… czy raczej ponuro? Idźmy dalej, to zobaczycie sami ile „prawdy i radości” jest w tym „święcie”…

…..

http://wiadomosci.wp.pl/kat,8771,title,Orszaki-Trzech-Kroli-w-ponad-330-miastach-w-Polsce-i-na-swiecie,wid,17155112,wiadomosc.html

akt. 06.01.2015, 06:29

Orszaki Trzech Króli w ponad 330 miastach w Polsce i na świecie

Ulicami ponad 330 miejscowości w Polsce i za granicą przejdą Orszaki Trzech Króli. W Warszawie, Krakowie, Bukareszcie, Nikołajewie i kilkuset innych miastach zasadniczy program orszaków jest ten sam. Dzieci, młodzież i ich rodzice odtwarzają sceny związane z Narodzeniem Pańskim, a przy tym zachęcają wszystkich, którzy je oglądają do śpiewania kolęd.

Jednak każdy orszak będzie trochę inny. W Białymstoku wspólnie powędrują katolicy, prawosławni i protestanci. W Świdnicy obok polskich zabrzmią kolędy słowackie śpiewane przez Słowaków. W Krakowie trzej królowie wyruszą z Wawelu i to dorożkami. Wiele miast postarało się, aby monarchów reprezentujących według tradycji Azję, Afrykę i Europę przedstawiali także prawdziwi Azjaci i Afrykańczycy.

Orszaki są organizowane po raz siódmy. Zainicjowała je Fundacja Orszak Trzech Króli w Warszawie. W tym roku w stolicy odbędą się dwa orszaki – jeden po lewej, drugi po prawej stronie Wisły. Trasa tego z lewej strony jest w tym roku nieco dłuższa niż poprzednio. Ponadto przed Betlejemską Stajenką stanie dodatkowo szałas pasterzy, a właściwy orszak poprzedzi pochód mam z wózkami i mam w stanie błogosławionym.

Po lewej stronie Wisły grupa mam wyrusza z placu Zamkowego około godziny 11.00. Reszta wyjdzie na trasę około godziny 12.00, po modlitwie z kardynałem Kazimierzem Nyczem. Wszyscy spotkają się przy stajence usytuowanej na placu Piłsudskiego, gdzie razem będą kolędować przez godzinę. Zaraz potem rozpocznie się koncert kolęd z całego świata. Po prawej stronie Wisły orszak ruszy o godzinie 13.30 sprzed Domu Kultury „Świt” i uda się do Parku Bródnowskiego.

6 stycznia to w Kościele katolickim Dzień Misyjny. W całej Polsce podczas przejścia orszaków będzie dostępna gazeta poświęcona polskim misjonarzom, a w stolicy misjonarze dołączą do orszaku.

Ponadto w Krakowie i w Warszawie podczas świętowania promowane dziś będą Światowe Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbędą się w Polsce. W naszej dawnej stolicy ma zabrzmieć w południe po raz pierwszy oficjalny hymn ŚDM.

Orszaki są najbardziej masowym rodzinnym spotkaniem organizowanym przez świeckich. W ubiegłym roku uczestniczyło w nich siedemset tysięcy ludzi. Tym razem ma ich być milion.

~Kam 12 godzin i 37 minut temu
Urodził sie 24 grudnia i jeszcze tej nocy przybyli do niego trzej królowie 6 stycznia…

~aser 11 godzin i 29 minut temu
Jakiego 24 grudnia? To kościól katolicki przeniósł „święto narodzenia ” na święto rzymskie ku czci Jowisza.A spisy ludności (bo po to Józef i Marysza (nie Maria) )odbywały się w sierpniu po żniwach( żeby rolnicy mieli wolne) a stajnie były puste bo zwierzęta były w górach na wypasie!!!!

~kolczyk 11 godzin i 28 minut temu
To w tych bajkach żydowskich szybko stawiali domy, zresztą jak we wszystkich bajkach ?

~kavon 11 godzin i 18 minut temu
Nie czytałeś bajek w dzieciństwie. No. To też bajka tylko dla dorosłych.

~robert 12 godzin i 32 minut temu
Podtrzymywanie na siłę wyssanej z palca bujdy na resorach, a najgorsze jest to, że takie hucpy organizują dorośli ludzie. Pytanie tylko kto na to wykłada pieniądze?

~cyrk 11 godzin i 44 minut temu
Cichym obowiązkiem finansowania pasibrzuchy dobrowolnie obarczyły lokalne samorządy

~kiuy 11 godzin i 33 minut temu
Ty i ja ,niestety

…..

Idźmy dalej, ale jeśli jeszcze jest Wam do śmiechu, to pamiętajcie o tym co Gogol ((c)Ho(c)HoL”?) napisał.. „Z czego się śmiejecie? z siebie samych się śmiejecie!”

…..

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Ulicami-Warszawy-przeszedl-Orszak-Trzech-Kroli-Po-raz-pierwszy-dolaczyl-do-niego-prezydent,wid,18086811,wiadomosc.html

akt. 08.01.2016, 15:52

Ulicami Warszawy przeszedł Orszak Trzech Króli. Po raz pierwszy dołączył do niego prezydent

• Już po raz ósmy w środę przeszedł ulicami Warszawy Orszak Trzech Króli
• W tym roku po raz pierwszy do orszaku dołączył prezydent RP

Orszak to tradycyjny element obchodów Święta Objawienia Pańskiego, zwanego świętem Trzech Króli.

W tym roku ulicami Warszawy przeszły nawet dwa orszaki. Pierwszy wyruszył Traktem Królewskim – z Placu Zamkowego na pl. Piłsudskiego. Drugi odbył się na warszawskim Targówku. Obydwa orszaki zorganizowała Fundacja Orszak Trzech Króli; oba przygotowały szkoły katolickie i lokalna społeczność.

Na Trakcie Królewskim Trzej Królowie – Kacper VIII (symbolizujący Europę, na czele orszaku czerwonego), Melchior VIII (symbolizujący Azję na czele orszaku zielonego) oraz Baltazar VIII (symbolizujący Afrykę na czele orszaku niebieskiego) wraz z towarzyszącymi im orszakami dwórek, rycerzy i wojowników poprowadzili przybyłych do Stajenki w poszukiwaniu Jezusa. Król afrykański jechał na wielbłądzie, król azjatycki na chińskim smoku, król z Europy na koniu.

Na czele orszaku szła Gwiazda; tuż za nią przewodniczący orszakowi metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Hierarcha rozpoczął orszak w samo południe modlitwą Anioł Pański.

Tradycyjnie na trasie odgrywano sceny tematyczne: dialog z Aniołem Bożym, Walkę Aniołów ze Złem, scenkę na dworze Heroda. Na wysokości Pałacu Prezydenckiego po raz pierwszy w ośmioletniej historii do orszaku dołączył prezydent RP Andrzej Duda z małżonką.

Orszak przybył do stajenki usytuowanej na pl. Piłsudskiego. Kulminacyjnym momentem był pokłon Dzieciątku, złożony przez Trzech Króli.

W orszaku uczestniczyły tysiące wiernych, w większości zgromadzonych wzdłuż trasy. Całość zakończyła się wspólnym śpiewaniem kolęd oraz występem zespołu „Arka Noego”.

Hasłem ósmego Orszaku Trzech Króli było: „Nade wszystko miłosierdzie”. Orszak włączył się też w obchody przypadającej w tym roku 1050 rocznicy chrztu Polski. Z tej racji wzięły w nim udział postaci księcia Mieszko I i Dobrawy.

Zebrani na pl. Piłsudskiego obejrzeli na telebimie pozdrowienia papieża Franciszka, skierowane do uczestników orszaku przy okazji modlitwy Anioł Pański.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał kard. Kazimierz Nycz. – Bardzo potrzeba dzisiaj światu miłosierdzia, mówiła o tym siostra Faustyna w 1937-38 roku, mówił papież Paweł VI w czasie soboru, mówił przez 25 lat swojego pontyfikatu święty papież Jan Paweł II. Mówi to jeszcze głośniej i intensywniej papież Franciszek, który ogłosił obecny rok nadzwyczajnym, świętym rokiem miłosierdzia – powiedział kardynał, nawiązując do hasła orszaku.

Dodał, że właśnie uroczystość Trzech Króli jest „największym objawieniem Bożego miłosierdzia”. – Tak jak jest jakiś wielki deficyt ludzkiego miłosierdzia we współczesnym świecie, tak jak jest deficyt wspólnoty we współczesnym świecie, tak przyjmijmy to, co mówi Chrystus, jako budowanie wspólnoty ludzkiej, dla której to wspólnoty Bóg stał się człowiekiem – mówił kard. Nycz.

Podkreślał, że „Kościół ma wielki obowiązek łączyć między sobą kontynenty, łączyć narody, w imię tego samego zbawiciela”, a także „łączyć ludzi w obrębie narodów”. – Przez takie wydarzenia jak to dzisiejsze czynimy to – zaznaczył.

Metropolita warszawski wyraził podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w Orszaku, „na czele z panem prezydentem i jego małżonką”, a także tym, którzy przyczynili się do zorganizowania Orszaku.

6 stycznia Kościół katolicki obchodzi uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Kończy ono trwające od wigilii obchody Bożego Narodzenia. Uroczystość Trzech Króli obchodzona jest także jako dzień misyjny. Od 2011 roku 6 stycznia to dzień ustawowo wolny od pracy.

Święto Trzech Króli pozostało – zgodnie z nową formułą przykazań kościelnych, zatwierdzonych w 2003 roku przez Watykańską Kongregację Nauki i Wiary – jednym z niewielu świąt nakazanych, które są obchodzone w dzień powszedni. Katolicy mają w tym dniu obowiązek uczestnictwa we mszy tak jak w niedzielę.

Według Ewangelii św. Mateusza, za panowania w Judei króla Heroda, do Betlejem przybyli ze Wschodu mędrcy (trzej królowie), gdyż prorocy przepowiedzieli, że urodził się król żydowski. Odnaleźli Jezusa w stajence, oddali mu pokłon i złożyli dary: Kacper kadzidło – symbol boskości, Melchior – złoto, symbol władzy królewskiej, a Baltazar – mirrę, zapowiedź męczeńskiej śmierci.

Mędrców, lub magów ze Wschodu, w średniowieczu zaczęto nazywać Trzema Królami i ta nazwa przetrwała do czasów obecnych. Ich imiona pojawiły się dopiero w VIII w.; w XII w. Kacpra, Melchiora i Baltazara uznano za przedstawicieli Europy, Azji i Afryki. Relikwie mędrców przechowywane są do dziś w Kolonii (Niemcy).

Od Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem są ostatki – wtorek przed Środą Popielcową rozpoczynającą Wielki Post.

adamowski 1 5 godzin i 51 minut temu
Kaczyński przyjmuje głowy państw a prezydent chodzi w procesjach. O co tu chodzi?

~polka2016-01-06 19:55
I to nas czeka prezes będzie rządził a duduś się bawił.

~Polka 6 godzin temu
Czy prezydent reprezentował siebie prywatnie,czy świeckie państwo,o którym mówi Konstytucja?

~senet 4 godziny i 43 minut temu
Prezydent zaprezentował swój światopogląd , wyznawane wartości i ma do tego prawo jak każdy inny Polak zgodnie z Konstytucją na którą się powołujesz. Dla mnie jest prawdziwy i autentyczny i ma mój szacunek. Ty jak widzę wolisz „kameleony”, które potrafią dopasować się do miejsca i środowiska , masz do tego prawo

~timwczoraj
Żaden wcześniej prezydent nie uczestniczył w procesji bo to ewidentnie pokazuje że prezydent jest poddanym Watykanu . Pytanie czy to zdrada czy głupota ? Po za tym co żydówka robi na procesji chrześcijan ?

~Patrykwczoraj
Konstytucja nie mówi o świeckim państwie! Tylko o neutralnym. Państwo nie może być świeckie, ani wyznaniowe!

~Dannywczoraj
W tym państwie ogromna większość obywateli to chrześcijanie a nie antychrrześcijanie. Prezydent jest prezydentem wszystkich Polaków czyli również chrześcijan.

~xPatrykwczoraj
Żydzi to najlepsi chrześcijanie

~yan.nickwczoraj
Danny, polscy katolicy to nie chrześcijanie. Tak w ogóle w Europie chrześcijaństwo skończyło się w 325 roku za sprawą cesarza Konstantyna, zwanego wówczas pontifeksem.

…..

A teraz pytanie… Czy było warto?

…..

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1017099,title,Tragedia-podczas-swieta-Trzech-Kroli-Kon-stratowal-dziecko,wid,18087134,wiadomosc.html

akt. 06.01.2016, 22:48

Tragedia podczas święta Trzech Króli. Koń stratował dziecko

• Podczas przemarszu orszaku Trzech Króli w Nysie na Opolszczyźnie doszło do tragedii
• Spłoszony koń poturbował 4-letnie dziecko
• Dziecko przewieziono do szpitala
• Policja ustala przyczyny wypadku

Orszak stał pod katedrą. Na jednym z koni siedział mężczyzna, a zwierzę trzymał właściciel. Nagle koń został spłoszony i ruszył w tłum. Zwierzę poturbowało 4-letnią dziewczynkę i zrzuciło z siebie jeźdźca. Konia na sąsiedniej ulicy zatrzymał właściciel.

Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala w Nysie. Potem przetransportowano ją do centrum medycznego w Opolu.

~Jola 23 godzin i 17 minut temu
Trzymam kciuki za Ciebie dziewczynko . Oby Ci nic nie było.

~klickwczoraj
Raczej sugeruję pomodlić się. Kciuk to zabobon.

~XenoMwczoraj
Modlitwa czy trzymanie kciuków ? żadna różnica, efekt będzie ten sam, jedno to tylko przesąd, choć racjonalne i współczujące podejście, drugie to złudna nadzieja choć intencje pewnie dobre. Tak czy siak trzymanie kciuków nie zaszkodzi, modlitwa również ale w obu przypadkach wszystko jest w rękach lekarza a ten może być ateistą lub innego wyznania… Więc ja również trzymam kciuki…

~Matsuri52.wczoraj
Klick. A jeżeli Jola jest osobą niewierzącą, to niech trzyma w tej intencji kciuki.

~ewawczoraj
Xenomie wszystko jest w Ręku Boga, nie lekarza. Jeśli lekarz jest taki nieomylny, to dlaczego trzeba podpisywać zgodę na hospitalizację i wszystkie jej skutki??????????

~mariawczoraj
Jeżeli wszystko w rękach Boga to wypisać ze szpitala .

~cfghjkl;wczoraj
To kto trzymał te lejce Ewo ? Może rączki w tym czasie były do paciorka złożone albo żegnały się z rozumkiem ? Pan prokurator powinien to ustalić . Z pewnością był to nieszczęśliwy wypadek ale nie tylko duch święty temu winien . Żal biednego dziecka i nadzieja w rękach medyków .

~kwakwa@onet.plwczoraj
Droga Ewo jeśli wszystko zależy od boga to po co chodzić do lekarza,korzystać z pobytów w szpitala,brać leki,wystarczy modlitwa.I tego się trzymaj droga Ewo a inni….no cóż,każdemu wolna wola,niech robi tak jak uważa.A swoje zdanie,pogląd wciskać na siłę innym świadczy o braku kultury tej osoby

~kuba55wczoraj
Raczej wszystko jest dziełem przypadku.

~cfghjkl;wczoraj
Do cyrku potrzebne są zwierzęta o odpowiednim przygotowaniu . Ten biedny zwierzak nie wiedział o co tu chodzi . Pewnie na co dzień nie bierze udziału w procesjach . Dorosłym zabrakło rozumu . Niewinnemu dziecku współczuję . Wystarczyło żeby trzech księży raz przebrało się inaczej na przykład za lajkonika .

~hahawczoraj
Na razie to Bóg wysłał to dziecko do szpitala… przecież wszystko co się dzieje jest dawno zapisane w Niebie i nad wszystkim czuwa Bóg 🙂

~doniekwczoraj
pogański kraj -pogańskie zwyczaje

~lolwczoraj
to nie chodz do lekarza,to samo polec znajomym i rodzinie,beda mniejsze kolejki

~toja 12 godzin i 57 minut temu
Ale ty jesteś zacofana…a może w ogóle nie zawozić do szpitala tylko czekać na cud?..

~rozumny 11 godzin i 57 minut temu
do marii – każdy człowiek ma jeszcze rozum i kieruje się rozumem, jeśli chce może liczyć tylko na lekarza a może liczyć tylko na P.Boga i może nie chodzić do lekarza i może liczyć na P. Boga i na lekarza bo gdzie dwóch tam wynik bardziej skuteczny

~viper 11 godzin i 35 minut temu
To nie trzeba trzymać kciuki , to trzeba się modlić za to dziecko , a winnych zajścia ukarać za głupotę jaka się dopuścili.

~Ringo 6 godzin i 32 minut temu
GDZIE BYL TEN BOG I NIE UCHRONIL OD NIESZCZESCIA = SKONCZCIE Z TYM CIEMNOGRODEM!!!!!!!!!!!!

~mark 2 godziny i 18 minut temu
lepiej dla Ciebie, żeby był ateista- myślacy, bo mozesz wyladowac jak pacjenci kzana , czy jak mu tam

…..

I co, jak teraz czujecie się? Dla mnie to jest jedna wielka tragedia… i nie mówię tu tylko o tej biednej dziewczynce, ale o tym wszystkim, co jest związane z zakłamaną, zbrodniczą i nieludzka pustynna tradycją, której wyznawcy w imię jej „prawd objawionych”… prawdziwych tak samo, jak „prawdziwa” jest tradycja tzw. trzech króli… najechali i ogniem i mieczem zniszczyli Słowiańszczyznę i Słowiańską Tradycję Moich Przodków!!!

NIGDY WAM TEGO NIE WYBACZĘ!!! NIGDY!!! ZROBIĘ WSZYSTKO CO W MOJEJ MOCY, ŻEBYŚCIE ODPOKUTOWALI WASZE NIEWYOBRAŻALNE WINY!!! PAMIĘTAJCIE MOŻECIE WIERZYĆ NAWET W PIĄTĄ NOGĘ OD NIEWIDZIALNEGO STOŁU, ALE NIE MACIE DO KURWY NĘDZY ŻADNEGO PRAWA POUCZAĆ NAS SŁOWIAN O KURWA NICZYM!!! DOTARŁO?!!

Na sam koniec polecam wykład o astrologii i astronomii ze strony opolczykpl.wordpress.com, czyli o tym jak bardzo trzeba być „obrzezanym łbem”, żeby wierzyć w zwyczajne kłamstwa, albo „prawdy” zwyczajnie przeczące zdrowemu rozsądkowi!!!

https://opolczykpl.wordpress.com/2016/01/06/chrzescijanstwo-zydowski-matrix-czyli-szopka-do-kwadratu/

Mam nadzieję, że przekręciłem was już tak samo, jak cała ta pustynna tradycja, a szczególnie ci tzw. trzej królowie, zostali przekręceni przez pustynnych pastuchów, pasących się Naszą Słowiańska Krwią, jak tłuste wszy na strzyżonych baranach…

8 thoughts on “245 Jak powstawała pustynna tradycja, na przykładzie (objawionym?)… czyli propaganda nie tylko o tzw. nowotestamentowych trzech królach

 1. Pamiętajcie… że to wszystko „wina Putina”!!! 😦

  Kilka może i nieprawdziwych mądrości… ale czy na pewno nieprawdziwych..?

  Nie liczy się religia, tylko liczy się polityka, nieważna jest sprawiedliwość, tylko ziemski interes Kościoła papież Grzegorz XVI

  Każda religia jest dobra, ale najgłupsza jest najlepsza
  papież Aleksander VI

  Przez osiemnaście wieków płynie rzeka krwi, a na jej brzegach mieszka chrześcijaństwo.
  Ludwig Boerne, niemiecki filozof i pisarz, 1786–1837

  Tylko małe sekrety muszą być strzeżone. Wielkie trzymane są w sekrecie dzięki niedowierzaniu opinii publicznej
  Marshall McLuhan

  U was, chrześcijan, pełno jest łotrów i złodziei; u was ucina się ludziom ręce i nogi, wyłupuje oczy, torturuje w więzieniach; u nas, pogan, tego wszystkiego nie ma, toteż nie chcemy takiej religii!
  U was księża dziesięciny biorą, nasi kapłani zaś utrzymują się, jak my wszyscy, pracą własnych rąk
  Szczecinianie do Ottona Mistelbacha z Bambergu

  Polubienie

 2. Skąd wzięło się chrześcijaństwo największy przekręt w historii świata

  Vailant Power 6 months ago (edited)
  Zapraszam do zapoznania się z tą kolekcją filmową.

  1. Bóg kontra nauka (http://www.youtube.com/watch?v=OwNvCpArm5E, http://www.youtube.com/watch?v=_aCJ-Yhpyok, http://www.youtube.com/watch?v=s6TI2VxXpXg, http://www.youtube.com/watch?v=lawQgwNvIJE)

  2. Kto stworzył świat wg Stephena Hawkinga (http://dj.snajper.wrzuta.pl/film/0fFX80z88qE/ciekawosc_-_kto_stworzyl_wszechswiat_wg_stephena_hawkinga)

  3. Struktura kosmosu – Iluzja czasu (https://www.youtube.com/watch?v=dIEHkijiHgw)

  4. Podróż na kraniec Wszechświata (https://www.youtube.com/watch?v=vAXgNVZRnmo)

  5. Najbardziej zdumiewający fakt na temat Wszechświata (https://www.youtube.com/watch?v=EQR2LqTEHnY)

  6. Plazma kwarkowo-gluonowa (https://www.youtube.com/watch?v=eZ8ey7u3xO8)

  7. Jak działa Wszechświat – Pierwsza sekunda (https://www.youtube.com/watch?v=SSkbW7dusAk)

  8. Jak mała jest Ziemia? (https://www.youtube.com/watch?v=Fj_PjkQqrDo&feature=youtu.be)

  9. Jedna sekunda, która zmieni Twoje życie (https://www.youtube.com/watch?v=n_xjKNVxqo8&feature=youtu.be)

  10. Wycinek galaktyki Andromedy (https://www.youtube.com/watch?v=udAL48P5NJU)

  11. Jak działa Wszechświat – Droga Mleczna (https://www.youtube.com/watch?v=EK_lfpWWl3Y)

  12. Tajemnica Kraba (https://www.youtube.com/watch?v=_Fn_rB2F2Dc&feature=youtu.be)

  13. Struktura kosmosu – Czym jest przestrzeń? (https://www.youtube.com/watch?v=4kN2dHeHBls)

  14. Tajemnice Wszechświata – Czarne dziury (http://www.cda.pl/video/16015195/Tajemnice-wszechswiata-Czarne-dziury)

  15. Stephen Hawking zadaje i odpowiada na ważne pytania na temat Wszechświata (https://www.youtube.com/watch?v=NMf1dbP7-O0&feature=youtu.be)

  16. Czym jest nic? (https://www.youtube.com/watch?v=gMbyctFGMlk&list=UUXtJCVrB_Jr7gSC08NvkIzQ)

  17. Struktura kosmosu – Kwantowy przeskok (https://www.youtube.com/watch?v=2liLIyCIZ5c&list=PLU4A11KOF-0b2oB56BE9bh4IHeSDtayBj&index=3)

  18. Cząstki i fale: Sedno mechaniki kwantowej (https://www.youtube.com/watch?v=6JdMKZ9RdNM&feature=youtu.be)

  19. Odkrycie bozonu Higgsa (https://www.youtube.com/watch?v=CKd36YBfmaE)

  20. Jak działa Wszechświat – Wyginięcie człowieka (https://www.youtube.com/watch?v=rI-TdRNGGpE)

  21. Jak działa Wszechświat – Koniec Wszechświata (https://www.youtube.com/watch?v=vVcojoRP5XI)

  22. Świat od wielkiego wybuchu do współczesności (http://www.youtube.com/watch?v=By5yTfDWlKM)

  23. Posmak ateizmu (https://www.youtube.com/watch?v=b12lm9UCWYo&feature=youtu.be)

  24. Zagadki Wszechświata z Morganem Freemanem – Stwórca Wszechświata (http://www.youtube.com/watch?v=w_U-gmDzPdQ)

  25. Bóg kontra nauka – Życie i ewolucja (http://www.youtube.com/watch?v=OiuoCpQzJBk)

  26. Skąd się wzięły geny? (https://www.youtube.com/watch?v=99Sif2LsOOU&feature=youtu.be)

  27. Neurony, które ukształtowały naszą cywilizację (https://www.youtube.com/watch?v=aUFrKZJ6ZEY&feature=youtu.be)

  28. W jaki sposób wyuczone zachowanie ewoluuje w dziedziczny instynkt? (https://www.youtube.com/watch?v=r73Cu4IvOLE)

  29. Geniusz Darwina (http://www.youtube.com/watch?v=60TOS_47Ego)

  30. Małpy, które piszą, rozpalają ogień i grają w Pac-Mana (https://www.youtube.com/watch?v=YL_tLNDLBNw&index=104&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q, https://www.youtube.com/watch?v=FIl_hJDczak&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q&index=103)

  31. Sam Harris o wolnej woli (https://www.youtube.com/watch?v=C3V_fpEA5dk)

  32. Robert Seyfarth o teorii umysłu (https://www.youtube.com/watch?v=EVCYhU6s40M&feature=youtu.be)

  33. Daniel Dennett o świadomości (https://www.youtube.com/watch?v=wN5uM5B3s3I)

  34. Bóg kontra nauka – Umysł i świadomość (http://www.youtube.com/watch?v=UCQCPT5lf20)

  35. Labirynt duszy (http://www.youtube.com/watch?v=eg_IYt8_Tws&list=UUGjX1S451yDxRIQBvVV4Egw)

  36. Zagadki Wszechświata z Morganem Freemanem – Życie po śmierci (http://www.cda.pl/video/120643ee/Zagadki-Wszechswiata-z-Morganem-Freemanem-Zycie-po-smierci)

  37. Narodziny diabła (https://www.youtube.com/watch?v=HkbzzrJ1DPY&feature=youtu.be)

  38. Debata Richard Dawkins vs Cardinal George Pell, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=F6rtnhYE7M4&list=PLU4A11KOF-0YDrgYVEZ1W63PrB8-o3mvJ&index=1)

  39. Richard Dawkins – Wykład w Berkeley (https://www.youtube.com/watch?v=B26DJATjmTE&feature=youtu.be)

  40. Wrogowie rozumu (http://www.youtube.com/watch?v=ZlltgH6t8yA, http://www.youtube.com/watch?v=tBrS9saTaRo)

  41. Wywiad Richarda Dawkinsa z kreacjonistką Wendy Wright, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=3CPHRT1XgX8&list=PLU4A11KOF-0bKCfIwgyfDoij3_v5xX9m6)

  42. Arka Noego (https://www.youtube.com/watch?v=iOTQ-03PLjY&index=1&list=UUXtJCVrB_Jr7gSC08NvkIzQ)

  43. Jak ewolucja wyjaśnia homoseksualizm? (https://www.youtube.com/watch?v=WktL0BH2zcU&feature=youtu.be)

  44. Derren Brown i Richard Dawkins, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=yl-H-edNGN4&list=PL3F0889F040E972CB)

  45. Co ty wiesz o filozofii? – Dowody na istnienie Boga (https://www.youtube.com/watch?v=B-_6iggxcNM)

  46. Agnostycyzm, ateizm, wiara (https://www.youtube.com/watch?v=5jkdk9hobE0&feature=youtu.be)

  47. Wzorzec oszukiwania samego siebie (https://www.youtube.com/watch?v=u3EAcPsZ2IQ&index=15&list=PL549967AA98B2357F, https://www.youtube.com/watch?v=o7VtOgeu_8E&list=PL549967AA98B2357F&index=14)

  48. Neurobiologia i religia (https://www.youtube.com/watch?v=Hn559bvUzRE)

  49. Jak kult zmienia mózg (https://www.youtube.com/watch?v=cJkbFYAVYRc)

  50. Hitchens nokautuje (https://www.youtube.com/watch?v=NOSM5GikQUA&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q&index=25, https://www.youtube.com/watch?v=D4B2Uo1R_ck&index=24&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q)

  51. Witaj na tym świecie (https://www.youtube.com/watch?v=YrxFAmYlApQ&index=21&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q)

  52. Dobrzy ludzie idą do piekła, do nieba idą zbawieni (https://www.youtube.com/watch?v=_5cBoVEqDzE)

  53. Dlaczego niektóre kraje są bogate, a inne biedne? (https://www.youtube.com/watch?v=yC8EvcxeBHg&feature=youtu.be)

  54. Religia i rozsądek (https://www.youtube.com/watch?v=u8WT48V2HS4)

  55. Koran – Cała prawda o religii (https://www.youtube.com/watch?v=ChsgxBkawCE)

  56. Wywiad z Ayaan Hirsi Ali na temat Islamu (https://www.youtube.com/watch?v=W67FQIwOr4I&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q&index=31,

  57. Wiara czyni czuba (http://www.youtube.com/watch?v=sf8vpEYRTwI)

  58. Czterej jeźdźcy: Dawkins, Dennett, Harris, Hitchens (https://www.youtube.com/watch?v=Fbx_e_eHbig)

  59. Nauka przeczy religii (http://www.youtube.com/watch?v=zv3-1m6BCTY)

  60. Nowy ateizm i tolerancja (http://www.youtube.com/watch?v=CKnY8HgIN_c)

  61. Spoczywaj w pokoju (https://www.youtube.com/watch?v=TqdFG4wQb8E&feature=youtu.be)

  62. Dlaczego nowy ateizm jest silnie związany z biologią (http://www.youtube.com/watch?v=PbXoezeeqpw)

  63. Seks, śmierć i sens życia, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=wr5S0kedWaw&list=PLU4A11KOF-0YiHugWu8YGdQUwHplL4Fnf)

  64. Bóg urojony (http://www.youtube.com/watch?v=tMvhaoahotw, http://www.youtube.com/watch?v=JsdQxqtJVvo)

  65. Czy Ewangelie są wiarygodne? (https://www.youtube.com/watch?v=ftmmNekZ04M)

  66. Jezus – Szaleniec albo coś gorszego (https://www.youtube.com/watch?v=MZhQSRqYEG8)

  67. Bóg, którego nie było (http://www.youtube.com/watch?v=Pym3LUSnDLM)

  68. Sam Harris na temat dobra i zła (https://www.youtube.com/watch?v=dn3jVKcO5hQ)

  69. Dlaczego powinniśmy odrzucić religie? (https://www.youtube.com/watch?v=y0pHwl_CYnY&list=PL549967AA98B2357F)

  70. Śmierć i chwila obecna (https://www.youtube.com/watch?v=35fYlxxTeUY&feature=youtu.be)

  71. To zawsze jest teraźniejszość (https://www.youtube.com/watch?v=T3JzcCviNDk&feature=youtu.be)

  72. Religia – Największy rak świadomości (https://www.youtube.com/watch?v=9sBRUHM_xTg&feature=youtu.be)

  73. Życie po życiu (https://www.youtube.com/watch?v=pqqPOfwGGSs)

  74. Sens życia (https://www.youtube.com/watch?v=B_J2EHO3NQg)

  75. Nasz Wszechświat bez Boga jest cenny (https://www.youtube.com/watch?v=08obyDT_Wx0)

  76. Nie jesteśmy pępkiem świata (https://www.youtube.com/watch?v=Nj3qlc01EyY&index=20&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q)

  77. Wojowniczy ateizm (https://www.youtube.com/watch?v=_7dzdwxtkvc)

  78. Krótkie wprowadzenie do humanizmu (https://www.youtube.com/watch?v=DmHwVCBRZVs)

  UZUPEŁNIAJĄCE:

  1. Daniel Dennett o ateizmie i niewierzących kapłanach (https://www.youtube.com/watch?v=4-Fp61mGA3Y&feature=youtu.be)

  2. Szkoły religijne zagrożeniem, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=xh_5j7siegg&list=PLU4A11KOF-0aUd12mwUZ8rwlb0qUo_pvR)

  3. Kościół katolicki jest siłą na rzecz dobra w świecie – Christopher Hitchens i Stephen Fry kontra katolicy (https://www.youtube.com/watch?v=tayGZfRL8zg, https://www.youtube.com/watch?v=To8bn8YP3xc, https://www.youtube.com/watch?v=sVlZhkRBMeE, https://www.youtube.com/watch?v=6s9RTCFAxBg, https://www.youtube.com/watch?v=xD469NI6aQg)

  4. Religia jest siłą dobra w świecie – Christopher Hitchens kontra Tony Blair, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=ySSq43LaFHY&index=1&list=PLU4A11KOF-0bYEgXKVMNwTga67yii8Gpz)

  5. Bóg, sodomia i biczowanie, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=AXFHAVYSmLo&list=PLU4A11KOF-0Z7tE4ZmqIqHKyJ7fKMDALI)

  6. Bóg, nauka i zdrowy rozsądek, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=vh2xCXbUI_M&list=PLU4A11KOF-0Z6pqDqyAyS0UAJ7yEZgyza)

  7. Anioł Piekieł: Matka Teresa z Kalkuty, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=DyquD6GhvSE&list=PL2MBlsrOTs_UjLWv2stfniRSDua8oAkuN)

  8. Milczenie kościoła – Oblicze prawdy (https://www.youtube.com/watch?v=7XZobc8s7BY)

  9. Finanse Watykanu (https://www.youtube.com/watch?v=4JWlbgXJ7Oc)

  10. Pochodzenie religii (https://www.youtube.com/watch?v=v3rhjz81W1s&list=UUXtJCVrB_Jr7gSC08NvkIzQ)

  11. Klątwa piątku trzynastego (https://www.youtube.com/watch?v=A6SarvZxPeM&feature=youtu.be)

  12. Czy istnieje telekineza? (https://www.youtube.com/watch?v=aboINFBRE5A&feature=youtu.be)

  13. O magii, homeopatii i szarlatanach (https://www.youtube.com/watch?v=G1RaVPhLLHU&list=UUlFWVd2M6jsJrksJ795H7Zg, https://www.youtube.com/watch?v=ttJCgH78hJ0&list=UUlFWVd2M6jsJrksJ795H7Zg&index=4)

  14. Opowieści o nauce, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=QjNE2da5fAo&list=PLU4A11KOF-0Y0vvI-wJP4zBI_wNBXc8fg)

  15. Debata na temat „niczego”, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=Rfu_0xCGUh4&list=PLU4A11KOF-0b3hVxEMuQDlv-OmaWb5h-x)

  16. Wywiad z Christopherem Hitchensem (https://www.youtube.com/watch?v=pQCtGFDrBmY&index=29&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q, https://www.youtube.com/watch?v=eeAoJ3djxyY&index=28&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q, https://www.youtube.com/watch?v=m4pRQ9Hzjnw&index=27&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q, https://www.youtube.com/watch?v=FxmZScFBeI8&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q&index=26)

  17. Wszechświat w łupinie orzecha (https://www.youtube.com/watch?v=6xv56SzPL_0)

  18. Z czego zrobiona jest grawitacja? (https://www.youtube.com/watch?v=qida-J2mEJY&feature=youtu.be)

  19. Teoria Wielkiej Unifikacji i Teoria Wszystkiego (https://www.youtube.com/watch?v=mhip3xHxu2Y&feature=youtu.be)

  20. Soczewkowanie grawitacyjne (https://www.youtube.com/watch?v=EYAFuPc1pAs)

  21. Wielkie Pytania: Ciemna Materia (https://www.youtube.com/watch?v=bj3Ax6luk2s)

  22. Wielkie Zagadki: Ciemna Energia (https://www.youtube.com/watch?v=mfRa5PWHw7c)

  23. Podróże w czasie są możliwe (https://www.youtube.com/watch?v=uQRd-RtPMDI&feature=youtu.be)

  24. Struktura kosmosu – Wszechświat czy Wieloświat? (https://www.youtube.com/watch?v=mOHnXw_4_m4&list=PLU4A11KOF-0b2oB56BE9bh4IHeSDtayBj&index=4)

  25. Jaki będzie los Wszechświata? (https://www.youtube.com/watch?v=9q6NTjyCU3k)

  26. Świadomość poznawcza jest potężna, ale nie łączmy jej z religią (https://www.youtube.com/watch?v=TfhpcvOt7C0&list=UUj6cpsdMgUUVoeOLvNQLY3A)

  27. Co, jeśli DNA byłoby bezbłędne? (https://www.youtube.com/watch?v=DpqgllqnB3A&feature=youtu.be)

  28. Dlaczego szympansy wciąż istnieją? (https://www.youtube.com/watch?v=Eaqc-BMZ4hQ&index=67&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q)

  29. Czy każde potomstwo jest jakby nieco nowym gatunkiem? (https://www.youtube.com/watch?v=GcZSsgiIXvw)

  30. Pokaż mi skamieliny pośrednie! (https://www.youtube.com/watch?v=yYz1B-aMJGk&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q&index=64)

  31. Ewolucja ludzkiego oka (https://www.youtube.com/watch?v=UiGWy_kKA5o&feature=youtu.be)

  32. Michio Kaku o ewolucji inteligencji (http://www.youtube.com/watch?v=rGEaF-7eOaE)

  33. Świadomość można zmierzyć (https://www.youtube.com/watch?v=6ZUm1usviGw)

  34. Miłość jest produktem nieefektywnego mózgu (https://www.youtube.com/watch?v=yNlQiKYSpNs)

  35. Zdrowy rozsądek człowieka jaskiniowego (https://www.youtube.com/watch?v=p_InydEJjuI)

  36. Mózg, fascynujący automat – Magia nieświadomości (https://www.youtube.com/watch?v=WmSiRFOQsqg, https://www.youtube.com/watch?v=k5IKuwVwwp4)

  37. Jak działa zapłodnienie in vitro? (https://www.youtube.com/watch?v=0UomejTyhOU&feature=youtu.be)

  38. Tajemnice pożądania (https://www.youtube.com/watch?v=JPZp0c15YY4)

  39. Czym jest déjà vu? (https://www.youtube.com/watch?v=B_cIuDFHaYc&feature=youtu.be)

  40. Michio Kaku o odczytywaniu umysłu, nagrywaniu snów i obrazach z mózgu (https://www.youtube.com/watch?v=SSXE4S9-gRM)

  41. W którym momencie jesteśmy martwi? (https://www.youtube.com/watch?v=KleL8zyAeog&feature=youtu.be)

  ŚMIESZNE:

  Jak uzasadnić metodę naukową? (https://www.youtube.com/watch?v=_4V2wH2CfQQ)
  Pan Bóstwo i ateista (https://www.youtube.com/watch?v=JxNnCxJTSdY&feature=youtu.be)
  Homeopatyczny ostry dyżur (https://www.youtube.com/watch?v=mL1WZGHkUFE&list=PLBBC912090002A24C&index=7)
  Reklama religii (https://www.youtube.com/watch?v=8z86Opyh2A8)
  Religia (https://www.youtube.com/watch?v=W_rx1Ex2FqY&index=1&list=RDW_rx1Ex2FqY)
  Dlaczego pszczoły nie idą do nieba? (https://www.youtube.com/watch?v=-lWA_pUL9A4&list=UUDMAxsXk1Ojj7A0-JY77k9g)
  Znaczenie życia (https://www.youtube.com/watch?v=pyhhQcjfQ2o)
  Ewolucja apologetyki (https://www.youtube.com/watch?v=2CHekU8wTc8&list=UUQGNTny2fNO09AH10wMAMOw)
  Bóg Boga (https://www.youtube.com/watch?v=dF258aMOEHc&list=UUQGNTny2fNO09AH10wMAMOw)
  Jak Bóg faworyzuje zło (https://www.youtube.com/watch?v=aMkRyJydm7Y&list=UUQGNTny2fNO09AH10wMAMOw)
  Religia i mowa nienawiści (https://www.youtube.com/watch?v=LGVD4omOqB8&feature=youtu.be)
  Ateiści pragną grzechu (https://www.youtube.com/watch?v=Lz8bCvnAeqI&feature=youtu.be)
  Ateista spotyka Boga. Richard Dawkins umiera (http://www.youtube.com/watch?v=N7x60_dlmg0)
  Co, jeśli ateista się myli? (http://www.youtube.com/watch?v=6urFoQQcoh8)
  Adam i Ewa (https://www.youtube.com/watch?v=pZp2A2Gy0aI&list=RDW_rx1Ex2FqY&index=2)
  Jeśli Adam i Ewa byliby posłuszni Bogu (http://www.youtube.com/watch?v=QXA5RA0Wxj8)
  Czy chrześcijaństwo jest moralne? (https://www.youtube.com/watch?v=MaP8D2TLGoA&feature=youtu.be)
  Czego Jezus dla nas NIE zrobił? (https://www.youtube.com/watch?v=-y9vUjRLly8)
  Gdyby Jezus powrócił (https://www.youtube.com/watch?v=jTNGTh8bxrM)
  Cuda Jezusa (https://www.youtube.com/watch?v=nGlIbEW9wVw)
  Kod Biblii (https://www.youtube.com/watch?v=trskyRkTre0&index=46&list=UURj477mAaxgFApyP71nQj5Q)
  Relatywizm moralny Chrześcijan (https://www.youtube.com/watch?v=IvHI9o0rN48&feature=youtu.be)
  Sprzeczności w Biblii (https://www.youtube.com/watch?v=CtvdkY1x_Qo&feature=youtu.be)
  Rozmowa wierzącego z ateistą o biblii (https://www.youtube.com/watch?v=7IFZjwIp5oQ)
  Pokręcone historie biblijne, playlista (https://www.youtube.com/watch?v=Q1TJ0q5IjDI&list=PLNX3TVkURSDOCctWA_XtipRWx-_TKarKc)
  Jak bić swojego niewolnika? (https://www.youtube.com/watch?v=w1TJ8X3Ft3U&list=UUAjS566Ix49sDA3fCSKV01Q)
  Bóg nie potrafi… (http://www.youtube.com/watch?v=qpqgvZp4zic)
  Gdyby Bóg był widzialny (http://www.youtube.com/watch?v=JfcCQMjvJ4U)

  DLA DZIECI:

  Byli sobie wynalazcy, playlista (http://www.youtube.com/watch?v=7d8iO9Sga6Y&list=PLyJ5tp6WmjKidE3lkMfjO1016TJv-kUoI)

  Polubienie

 3. Kościół Katolicki – Prawda czy fałsz?

  Published on Dec 30, 2013
  Przedstawiam trochę materiału znalezionego w sieci na temat Kościoła Katolickiego.Być może film ten pobudzi szczerych ludzi do przemyślenia pewnych spraw.Zapraszam do obejrzenia.

  Wonszyk Żeczny 1 month ago (edited)
  Jak fragmenty o zniszczeniu ludzkości i wszelkich innych istot (Rdz 6, 17) oraz o ułomności ludzi (Rdz 8, 21) mają się do tezy, że Bóg jest wszechmocnym, miłosiernym i doskonałym stworzycielem?

  Przebudzony Katolik 2 weeks ago
  +Wonszyk Żeczny Ano tak bracie:

  Co dał Bóg
  ============================
  1. Nieśmiertelność:
  [Mdr 2: 23] Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka – uczynił go obrazem swej własnej wieczności.
  2. Prawdę i pokój:
  [Rdz 2: 16-17] Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania; ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz.
  3. Panowanie nad cielesnością, zwierzętami i pęd seksualny:
  [Rdz 1: 28] Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi”.
  4. Bezwstyd i komfort psychiczny:
  [Rdz 2: 25] Chociaż mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wobec siebie wstydu.
  5. Inspirację do życia:
  [Mdr 1: 12-15] Nie dążcie do śmierci przez swe błędne życie, nie gotujcie sobie zguby własnymi rękami! Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było, i byty tego świata niosą zdrowie: nie ma w nich śmiercionośnego jadu ani władania Otchłani na tej ziemi. Bo sprawiedliwość nie podlega śmierci.
  6. Potencjalną pomoc:
  [Rdz 3: 21] Pan Bóg sporządził dla mężczyzny i dla jego żony odzienie ze skór i przyodział ich.
  7. Potencjalną ochronę:
  [Rdz 4: 15] Ale Pan mu powiedział: „O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie!” Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka.
  8. Nowy świat i nieskażone gatunki:
  [Rdz 9: 2-3, 9-10] Wszelkie zaś zwierzę na ziemi i wszelkie ptactwo powietrzne niechaj się was boi i lęka. Wszystko, co się porusza na ziemi i wszystkie ryby morskie zostały oddane wam we władanie. Wszystko, co się porusza i żyje, jest przeznaczone dla was na pokarm, tak jak rośliny zielone, daję wam wszystko. […] Ja, Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi.
  9. Nieobowiązkową służbę ludziom:
  [1 Kor 7: 20-23] Każdy przeto niech pozostanie w takim stanie, w jakim został powołany. Zostałeś powołany jako niewolnik? Nie martw się! Owszem, nawet jeśli możesz stać się wolnym, raczej skorzystaj [z twego niewolnictwa]! Albowiem ten, kto został powołany w Panu jako niewolnik, jest wyzwoleńcem Pana. Podobnie i ten, kto został powołany jako wolny, staje się niewolnikiem Chrystusa. Za [wielką] bowiem cenę zostaliście nabyci. Nie bądźcie więc niewolnikami ludzi.
  10. Prawo samoobrony w razie zagrożenia życia:
  [Łk 22: 35-38] I rzekł do nich: „Czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów?” Oni odpowiedzieli: „Niczego”. „Lecz teraz – mówił dalej – kto ma trzos, niech go weźmie; tak samo torbę; a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz! Albowiem powiadam wam: to, co jest napisane, musi się spełnić na Mnie: Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do Mnie odnosi, dochodzi kresu”. Oni rzekli: „Panie, tu są dwa miecze”. Odpowiedział im: „Wystarczy”.

  Co dał zdrajca
  ============================
  1. Śmiertelność:
  [Mdr 2: 24] A śmierć weszła na świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą.
  2. Kłamstwa i chaos:
  [Jk 3: 13-15] Kto spośród was jest mądry i rozsądny? Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości! Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie! Nie na tym polega zstępująca z góry mądrość, ale mądrość ziemska, zmysłowa i szatańska.
  3. Brak panowania nad cielesnością, wynaturzenia i zabójstwa:
  [Rz 1: 24-32] Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
  4. Wstyd i nerwicę:
  [Rdz 3: 7] A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy; spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski.
  5. Inspirację do śmierci:
  [1 J 3: 10-12] Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Taka bowiem jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. Nie tak, jak Kain, który pochodził od Złego i zabił swego brata. A dlaczego go zabił? Ponieważ czyny jego były złe, brata zaś sprawiedliwe.
  6. Brak pomocy:
  [2 Kor 4: 3-4] A jeśli nawet Ewangelia nasza jest ukryta, to tylko dla tych, którzy idą na zatracenie, dla niewiernych, których umysły zaślepił bóg tego świata, aby nie olśnił ich blask Ewangelii chwały Chrystusa, który jest obrazem Boga.
  7. Brak ochrony:
  [Ef 2: 1-2] I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.
  8. Zniszczenie świata i skażenie gatunkowe:
  [Rdz 6: 11] Ziemia została skażona w oczach Boga.
  9. Przymusowe niewolnictwo:
  [Hbr 2: 14-15] Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli.
  10. Mściwość i żądzę śmierci:
  [J 8: 41-44] Wy pełnicie czyny ojca waszego. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma.

  Wonszyk Żeczny 1 week ago
  Z łaski swojej, odpowiedz własnymi słowami na moje pytanie.

  Krzysztof K 3 days ago
  +Wonszyk Żeczny A od kiedy w bibli zawarta jest prawda?

  MENCY102 3 days ago
  +Przebudzony Katolik W czym podobni jesteśmy do boga?Podaj choć jeden przykład bez owijania w bawełnę.

  Wonszyk Żeczny 3 days ago
  +Krzysztof K
  Chyba nie do mnie powinieneś skierować to pytanie. :-)

  Przebudzony Katolik 3 days ago
  +Krzysztof K Od dawna bracie. Archeologia nie potwierdza bajek tylko fakty, a tych Biblia ma mnóstwo. Wystarczy zapoznać się w sieci z filmem ARCHEOLOGIA – odkopywanie prawdy Biblii. Oto co już niepodważalnie potwierdzają nawet zagorzali naukowi ateiści i wrogowie Izraela:

  1. Ołtarz Jozuego w górach Ebal
  2. Gilgal kamienie z Jordanu
  3. Upadłe mury Jerycha
  4. Dom Rachab
  5. Inskrypcje Balaama
  6. Płaskowyż Shilo
  7. Ufortyfikowane Bramy Salomona
  8. Hebrajski tekst z czasów Jeremiasza
  9. Ołtarz Jeroboama w Dan
  10. Inskrypcje o Domu Dawida
  11. Odkrycia w Mieście Dawida:
  – tabliczki z XIV w. p.n.e. z czasów przed exodusem
  – twierdza Zion
  – budynek administracyjny z 51 bullami ze definiowanymi 26 postaciami z Pisma
  – wodny szyb Joaba
  – źródło Gihon
  – miejsce koronacji Salomona
  – basen Melchizedeka
  – tunele Ezekiasza
  – wieża Siloam, która się zawaliła
  – mury Ezekiasza
  – odbudowane szerokie mury Nehemiasza
  – grobowiec Dawida i Salomona
  – basen Siloam
  – schody ze świątyni do basenu
  – pałac Dawida (monumentalny, niemal 180 metrów szerokości, wysoki na 6 pięter)

  Czapki z głów. Znakomita robota archeologów. Pozdrawiam.

  Przebudzony Katolik 3 days ago
  +MENCY102 Bez owijania w bawełnę tetragram JHWH odpowiada czterem elementarnym żywiołom, na których bazuje cały wszechświat i wszystkie istoty żywe: Jod (1/ogień/wola/duchowość), He (2/woda/serce/emocjonalność), Waw (3/powietrze/umysł/mentalność), He (4/ziemia/ciało/fizyczność). Wobec tego człowiek też jest Jego obrazem i podobieństwem (ma własną wolę, serce, umysł, ciało). Pozdrawiam.

  Polubienie

 4. http://podroze.onet.pl/forum/blejski-otok-niezwykla-slowenska-wyspa-u-podnoza-a,2,2621820,0,czytaj-najnowsze.html

  Blejski Otok – niezwykła słoweńska wyspa u podnóża Alp

  W północno-zachodniej Słowenii znajduje się jezioro Bled. Wyróżnia go fakt, że na jego powierzchni znajduje się wyspa Blejski Otok. Do miejsca, w którym ludzie budowali swoje osady już ponad tysiąc lat temu, prowadzi 99 schodów.

  Bled jest miejscowością turystyczną w regionie Górnej Krainy. Znajduje się u podnóża Alp Julijskich. Turystów przyciągają lecznicze źródła, górskie krajobrazy oraz wspomniana wyspa. To na niej stoi znany kościół pielgrzymkowy pod wezwaniem Marii Panny. Jednak pierwsi mieszkańcy czcili tu inne bóstwa, na czele ze słowiańską Siwą.

  Archeolodzy znaleźli tu pozostałości po ludach prehistorycznych, a także odkryli m.in. 124 groby ludów słowiańskich. Prowizoryczny ołtarz pogan zniszczyli chrześcijanie i postawili tu własny kościół. Oprócz niego na wyspie znajduje się XVII-wieczna plebania, dom kapelana, kapliczka Najświętszej Marii Panny z herbami biskupów Brixen oraz słynna dzwonnica z 1465 roku. Wewnątrz znajdziemy freski i figury z czasów gotyckich. W słoweńskim kościele regularnie odbywają się śluby.

  Na Blejski Otok można dostać się jedynie drogą wodną. Mówi się, że kto uderzy w dzwon i odda cześć Marii Dziewicy, temu spełni się życzenie. Według miejscowych legend dzwon na wyspie miał być pośmiertnym hołdem dla męża Polikseny. Wdowa ufundowała dzwon, jednak podczas transportu na wyspę został zatopiony. Wtedy nowy dzwon na wyspę kazał dostarczyć sam papież, a z głębi jeziora podobno dalej słychać bijący dzwon Polikseny.

  Kościelna wieża ma 54 metry wysokości i została zbudowana w XV wieku. W tym samym czasie kościół został przebudowany na styl gotycki. Konsekracji dokonał pierwszy biskup Lublany, Žiga Lamberg. Jednak budynek został zniszczony już w 1509 przez trzęsienie ziemi. Miejscowa ludność szybko go jednak odbudowała.

  Po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku Bled odzyskał dawny splendor, a w sezonie letnim jest tutaj bardzo tłoczno. Turyści mogą udać się także na pobliski zamek, w którym mieści się muzeum okręgowe. W północno-wschodniej części jeziora znajdują się źródła geotermalne, za których sprawą temperatura wody jest znacznie wyższa niż w innych jeziorach u podnóża Alp.

  Niewątpliwym urokiem wyspy jest fakt, że wygląda ona doskonale niezależnie od pory roku. W zimie tworzy piękny, mroczny krajobraz. W lecie, wraz z kapiącymi się obok turystami, daje sielankowy efekt, żywcem wyjęty z wakacyjnych pocztówek.

  ~jodik : Chrześcijanie niszczyli, każdy przejaw innej religii

  ~*( do ~uryk: Chrześcijaństwo( katolicyzm ) zawsze opierało sie na władzy i mamonie

  ~sag : dopóki ich nawracacze nie wymordowali?

  ~olo do piotrzz: Od początku stała za nimi władza i chęć rządzenia światem.

  chwile.ulotne do ~jodik: Spoko niedługo muzułmanie wyniszcza chrześcijan, będzie pan zadowolony

  Polubienie

 5. Pingback: 64 „Walka toczy się dziś bowiem o początek i koniec, o najważniejsze – o panowanie nad Słowem!”, czyli „Cała ta Wielka Lechia to ubeckie rzygowiny” 01 | SKRBH

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.